Anúncio

Բբջջի Կառուցվածքը

8 de Mar de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de Ann Isakhanyan(20)

Anúncio

Último(20)

Բբջջի Կառուցվածքը

  1. Բջջի կառուցվածքը
  2. Բջիջները լինում են երկու տեսակի՝ նախակորիզավոր և կորիզավոր: Նախակորիզավորները դրանք բակտերիաներն են ու ջրիմուռները: Սնկերը բույսերը և այլ կենդանի օրգանիզմները ունեն կորիզավոր բջիջներ: Դրանք տարբեր ձևերի են: Ամենամեծերը դրանք են շնաձկանը, կրիաինը և թռչունների ձվաբջիջները: Մարդը ունի 200 բջիջ, որոնք կատարում են տարբեր ֆունկցիաներ: Բուսական բջիջ
  3. Բջիջը կազմված է ցիտոպլազմայից, բջջաթաղանթից ու կորիզից: Սա պաշտպանում է մեր օրգանիզմը և հանում է վնասակար նյութերը: Կենդանի օրգանիզմների բջջապատը ավելի նուրբ է: Բջջաթաղանթի տակ գտնվում է ցիտոպլազման: Երբ մենք շարժվում ենք, սա նույնպես շարժվում է: Սրանք տաքանալիս կամ սառչելիս մահանում են: Ցիտոպլազմայում կորիզն է և օրգանոիդները: Բջջում ամենամեծ բաղադրամասը դա կորիզն է: Բոլոր բուսական բջիջներում կան հյութով լցված կորիզները: Խոսքը գնում է բջջահյութի մասին: Բջիջը կարող է բազմանալ: Սա բոլոր կենդանի օրգանիզմներում բազմացման և վերարտադրման հիմքն է: Կենդանական բջիջ
  4. Նյութը պատրաստեց՝ Աննա Իսախանյանը
Anúncio