O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

artikel.def.changeyourmind

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 7 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a artikel.def.changeyourmind (20)

artikel.def.changeyourmind

  1. 1. 1 Change your mind, the rest will follow A C A D E M Y Jascha Kamstra en Annet van de Wetering
  2. 2. 2 DE ORGANISATIE INNOVEREN? ‘Change your mind and the rest will follow‘ Dit artikel is een uitgave van de Mindset Academy, maart 2016 Inleiding Onze wereld verandert in rap tempo. Verandert jouw organisatie voldoende mee? Voelt jouw organisatie intrinsieke motivatie om te willen vernieuwen? Of hangt er een sfeer dat ‘hoe het nu gaat, goed genoeg is’? Organisaties die wendbaar kunnen denken en organiseren zijn het meest succesvol. Het gaat er niet meer om steeds efficiënter en slimmer te werken, maar wezenlijk anders. In dit artikel beschrijven we hoe wezenlijk anders werken om een andere mindset vraagt. Want zoals Peter Drucker het al formuleerde: ‘Het grootste gevaar is om de turbulentie van organisatie ontwikkelingen te hanteren met de logica van gisteren’. We leven in andere tijden De wereld is niet meer duidelijk te begrijpen of te beheersen. Ontwikkelingen gaan snel en zijn zeer complex. Te complex om te kunnen voorspellen of te plannen. Organisaties dienen wendbaar en flexibel te vernieuwen om goed te functioneren in de dynamiek van de 21e eeuw. We zien dat het uitdagend is voor organisaties om zich voldoende aan te passen aan de nieuwe tijd. Dit komt doordat (organisatie) veranderingen en innovatie vaak worden toegepast binnen de kaders van een conventionele probleemgerichte cultuur. Innovatie strandt dan door bureaucratische besluitvorming en processen van de organisatie. Vernieuwen binnen een cultuur met focus op efficiency, controle en beheersing is lastig. De gewenste poging tot ontwikkeling wordt hierdoor vaak geremd of vindt geheel niet plaats. De basis voor een wendbare organisatie is een flexibele organisatievorm en een doorbraak in het denkpatroon. Wendbare organisaties anticiperen makkelijk op veranderingen en volgen hun eigen koers. Hoe organiseer je deze wendbaarheid? Hoe wendbaar is jouw organisatie? Er zijn vier fasen in de ontwikkeling van wendbare organisaties reactief, actief, proactief en transformatief 1 . Actief en reactief Het overgrote deel van de organisaties is reactief of actief. Deze organisaties zijn niet ingesteld op snelle en grote veranderingen. Zij hebben een focus op de korte termijn en redenen om niet te veranderen. Bureaucreatie maakt deze organisaties logger. Ze missen veerkracht. Hierdoor zijn ze niet wendbaar genoeg om met snelle veranderingen om te gaan. Proactief en Transformatief Deze organisaties zijn zo georganiseerd dat ze zich snel kunnen aanpassen. Zij houden zich bezig met duurzaam ondernemen. Proactieve organisaties anticiperen snel op externe veranderingen. Transformatieve organisaties zijn maximaal flexibel georganiseerd. Ze werken vanuit een geïntegreerde veranderstrategie, waardoor ze vaak trendsettend zijn in de markt. Echter nog maar slechts 5% van organisaties in Nederland zit in deze transformatieve fase. OntwikkelingvandeMindset OnbewustBewust Laag Hoog Wendbaarheid van de organisatie structuur Ontwikkelmodel voor wendbare organisaties Onrust StressReactief Proactief Actief Trans- formatief In dit Ontwikkelmodel voor wendbare organisaties zien we dat zowel de mate van flexibel organiseren (horizontale as) als de ontwikkeling van de mindset (verticale as) belangrijk zijn voor een wendbare organisatie. 1 Vier bedrijfsprofielen vanuit transitieperspectief, prof. Dr. Ing. Jan Rotmans
  3. 3. 3 Een mindset is een mentale attitude die bepaalt hoe je ervaringen interpreteert, hoe je denkt, voelt en reageert in situaties. Het vormt een filter van waaruit we de werkelijkheid ervaren en mede zelf creëren vanuit onze manier van denken. Een mindset is grotendeels een onbewust proces. Vaak zijn we niet bewust vanuit welke manier van denken we reageren. De verticale as toont de ontwikkeling van de mindset in een organisatie. Is deze laag, dan besteedt de organisatie vrijwel geen actieve aandacht aan het ontwikkelen van de mindset van medewerkers en leiders. Deze organisatie reageert op veranderingen met een onbewuste stimulus-respons, primair, kortcyclisch, vanuit emoties en automatisme. Bij een hoge ontwikkeling van de mindset heeft de organisatie een actieve focus op het ‘managen van de mindset’. Deze organisatie zal bewust gedrag vertonen en het gevoel geregeerd te worden door ‘de waan van de dag’ overstijgen. De horizontale as geeft de wendbaarheid van de organisatie structuur weer. Bij een lage wendbaarheid is de organisatie niet in staat om op een natuurlijke manier snel in te spelen op noodzakelijke veranderingen in de omgeving. Bij een hoge wendbaarheid is de organisatie zeer goed in staat om (organisch) snel in te spelen op noodzakelijke veranderingen in de markt. Bij een zeer hoge wendbaarheid is de organisatie zelfs trendsetter in veranderingen. Ineffectieve combinaties van wendbaarheid en mindsetontwikkeling: Combinatie van hoge wendbaarheid en lage mindset ontwikkeling; De wendbaarheid van de organisatie is verder ontwikkeld dan de mindset. Medewerkers kunnen gevraagde wendbaarheid onvoldoende aan, waardoor het lastig is het gewenste gedrag te laten zien. Denk bijvoorbeeld aan het ‘overnight’ implementeren van flexplekken (verhogen van wendbaarheid) zonder aandacht te besteden aan de benodigde vernieuwing in de manier van denken (ontwikkeling van de mindset). Gevolg: onnodige weerstand en lage wendbaarheid. Combinatie van lage wendbaarheid en hoge mindset ontwikkeling; De mindset is verder ontwikkeld dan de wendbaarheid aan kan. Er wordt onvoldoende organisatorische ruimte geboden om bewuste keuzes te maken. Medewerkers hebben het gevoel meer in hun mars te hebben dan ze mogen laten zien. Ze ervaren een spanning tussen wat mag en wat ze kunnen. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die initiatief nemen om zaken binnen hun werkzaamheden te verbeteren en die door de organisatie terug gefloten worden. Hiërarchische organisaties die niet gediend zijn van zelfsturende acties omdat dit niet volgens de regels gaat. Medewerkers dienen dit vooraf i.p.v. achteraf te bespreken zodat de controle behouden kan worden (lage wendbaarheid). Gevolg: innovatie wordt geremd door besluitvorming en bureaucratie vanuit het ‘oude’ denken. Verfrissende denkers verlaten de organisatie. Bewustzijn omtrent waar je staat en waar je heen wilt is belangrijk om gericht aan je wendbaarheid in denken en organiseren te werken. Niet iedere organisatie heeft namelijk de ambitie om transformatief te zijn. 1. Ontdek in welke fase zich jouw organisatie op dit moment op de assen van mindset en organisatie wendbaarheid bevindt2 . 2. In welke fase zou je als organisatie willen zitten, aansluitend op o.a. de ambitie en doelstellingen? 3. Welke gebieden dienen ontwikkeld te worden om de gewenste wendbaarheid in mindset en organiseren te ontwikkelen? Werk aan de gewenste innovatiekracht met het Mindset- ontwikkelingskwadrant Mindset Innovatie structuur Persoonlijk leiderschap Cultuur Individueel Collectief Externperspectief Internperspectief MINDSET ONTWIKKELINGS KWADRANT Model van Kamstra en v.d. Wetering. 2 Wendbaarheidsscan van de Mindsetacademy.
  4. 4. 4 De Mindset Academy benadert innovatie vanuit een sociaal-interactief perspectief: het zijn de samenwerkende mensen die het kloppend hart van innovatie vormen. Wij werken vanuit drie uitgangspunten: 1. Een organisatie innoveert duurzaam als mensen autonoom en wendbaar kunnen denken en organiseren. 2. Een inspirerend leerklimaat leidt tot meesterschap waarin kwaliteiten van medewerkers optimaal ontwikkeld en benut worden. 3. Een organisatie werkt vanuit een collectief hoger doel wat intrinsieke motivatie creëert, tot zingeving leidt en het bereiken van gewenste resultaten. Het Mindsetontwikkelingskwadrant bevat vier aandachtsgebieden (de mindset, leiderschap, cultuur en structuur) om de wendbaarheid van denken en organiseren verder te ontwikkelen. Hierdoor neemt de innovatiekracht van de organisatie toe. In het midden van het kwadrant staat een lemniscaat. Dit lemniscaat staat voor de onderlinge verbondenheid tussen de vier kwadranten De beste resultaten worden bereikt wanneer alle onderdelen van het kwadrant in balans zijn. En aansluiten op de ambitie van de organisatie en snelheid van verandering in de markt. De vier kwadranten vormen en versterken zich in wisselwerking. Het Pareto principe is van toepassing op de mindset. Het Pareto Principe geeft aan dat een gering aantal oorzaken, in dit geval de mindset, verantwoordelijk is voor het merendeel van de resultaten. Ofewel 20% van je inspanningen is verantwoordelijk voor 80% van de resultaten die je met de organisatie realiseert. Volgens de Mindset Academy is de mindset van grote invloed op het merendeel van de resultaten in de overige kwadranten. Tijd voor de ontwikkeling van de mindset van organisaties Onze mindset beïnvloedt in hoge mate ons gedrag en dus het resultaat. Hoe werkt een mindset precies? Er zijn twee systemen in ons denken3 : het snelle, onbewuste denken en het bewuste, geconcentreerde denken. 1. Het snelle denken Het grootste deel van ons denken en doen vindt plaats in het “snelle denken”. Al het denken start altijd vanuit dit systeem. Dit denksysteem neemt razendsnel alle dagelijkse beslissingen die nodig zijn om te reageren op wat er om ons heen gebeurt. Het snelle denken werkt instinctief en direct (lachen om een grap). Het vormt moeiteloos indrukken en gevoelens. Het heeft ook een zeer geavanceerde kant. Zo kan het ingewikkelde (aangeleerde) associaties maken en subtiele verschillen herkennen. Dit gebeurt onbewust en we nemen deze eigen inschattingen aan als “de waarheid”. Het snelle denken reageert intuïtief op iets dat gebeurt en het kost weinig of geen inspanning. Over het snelle denken heb je geen gevoel van controle: je reageert op situaties die je “overkomen” (zoals luisteren naar iemand die tegen je begint te praten) en doet acties die je van te voren niet van plan was (zoals schrikken van een knal). Het snelle denken heeft automatisch toegang tot onze emoties, het koppelt onbewust en razendsnel emoties aan gebeurtenissen. Vaak helpt ons dit om goed te functioneren, maar soms werkt het tegen ons. Het lijkt dan net alsof sommige emoties ons overkomen (“als hij naast me zit word ik altijd nerveus”). Het snelle denken werkt op basis van eerdere ervaringen en onbewuste conditioneringen. Zo kunnen we snel en effectief handelen in situaties waar het nodig is. Maar het snelle denken handelt ook vanuit een ‘overlevingsmechanisme’ en signaleert voornamelijk wat fout gaat, risico’s zijn en afwijkt. In organisaties zie je het snelle denken in gedrag door aandacht en focus op efficiency, controle en beheersing. Het snelle denken creëert handelen vanuit routine en automatisme gebaseerd op eerdere ervaringen. Medewerkers zijn dankzij het snelle denken in staat om (in de waan van de dag) te kunnen handelen binnen een veelheid van prikkels. Echter het handelen vanuit de automatische piloot kent alleen de opties goed of fout. Hierdoor kan starheid in het gedrag ontstaan met alleen oog voor wat er mis is. Dat maakt dat medewerkers vervolgens niet of onvoldoende in staat zijn mee te bewegen met veranderingen. 2. Het bewuste denken De huidige tijd van veranderingen vraagt om wendbaarheid in organiseren en denken. Wanneer een organisatie sterk verandert schiet het snelle denken tekort. Om de waan van de dag te overstijgen is het nodig dat er bewuste keuzes gemaakt worden. Keuzes die het snelle denken niet maken kan. Innovatie kan niet ontstaan vanuit het snelle denken omdat deze ‘automatische piloot’ altijd meer van hetzelfde 3 Systeem 1 en systeem 2 volgens Daniel Kahneman
  5. 5. 5 creëert. Het vraagt om bewust denken van organisaties om zaken te onderzoeken en anders te doen. Daar komt het tweede denksysteem van pas: het bewuste denken. Het bewuste denken heeft het vermogen om de manier waarop het snelle denken werkt te veranderen door automatische (re)acties te ‘herprogrammeren’. Het bewuste denken wordt pas geactiveerd als iets plaatsvindt dat afwijkt van het wereldbeeld van het snelle denken (de weg naar huis is afgezet, hoe ga ik omrijden?). Het bewuste denken bevat het rationele. Het bewuste denken is weloverwogen, inspannend en ordelijk. Het geeft ons de mogelijkheid om terug te blikken op wat we doen en wat we denken. Het geeft ons keuzes en concentratie, Het voordeel is dat het de mogelijkheid geeft om een andere manier van handelen (gedrag) te onderzoeken en te leren. Het creëert focus waardoor we bewust kiezen waar we aandacht aan willen schenken en welke emotie daarbij hoort. Het bewuste denken onderzoekt en is daardoor in staat een situatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Een mindset kan alleen groeien door bewust en gericht te werken aan nieuwe automatische patronen die horen bij de gewenste wendbaarheid. Duurzame verandering in gedrag gaat nooit vanzelf. Deze verandering vraagt aandacht, energie en doorzettingsvermogen. Het vraagt een actief leertraject van het bewust denken. In de tabel hiernaast wordt het snelle en bewuste denken toegelicht. Het snelle denken Het bewuste denken Perceptie Gaat uit van het bestaan van dé waarheid. In gedrag is dat te zien in of-of denken (het is goed of fout). Het kan hierdoor snel handelen en heeft oog voor het persoonlijk belang. Gaat uit van een meervoudige waarheid. Hierdoor ontstaat het denken in mogelijkheden wat een win-win situatie creëert en oog voor gezamenlijk belang. In gedrag is te zien dat iemand in staat is om een situatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Kijk op zichzelf ‘Ik ben wie ik ben’. In gedrag is te zien dat iemand zijn eigenschappen als een gegeven beschouwd. Leren, uitdagingen en feedback worden hierdoor minder snel opgezocht en het doorzettingsvermogen is hierdoor lager. ‘Ik kan nog zoveel leren en ontwikkelen in wie ik ben’. In gedrag is te zien dat iemand het leuk vindt om te leren. Bewust zijn kwaliteiten ontwikkelt en uitdagingen aan gaat. Open staat voor feedback en bij tegenslag een sterk doorzettingsvermogen toont. Gedrag en overtuigingen Bepaalt emotie en gedrag vanuit conditionering middels vaste reacties/ patronen en overtuigingen. In gedrag is te zien dat iemand hierdoor een grote hoeveelheid prikkels aan kan. De waan van de dag leidt zijn handelen. Hierbij is er oog voor problemen, fouten, kritisch denken en voor de realiteit. Bepaalt emotie en gedrag (niet vanuit stimulus respons) maar door een bewuste keuze. In gedrag laat iemand zich leiden door persoonlijke ambities, waarden en (organisatie)doelen die hij belangrijk vindt. Waarbij aandacht is om zaken te onderzoeken. Hierbij is oog voor wat goed gaat, het denken in mogelijkheden en het vinden van oplossingen. Communicatie Meningen worden vanuit een oordeel geuit. In communicatie is ‘ja maar’ en de eigen mening de primaire reactie. Dat geeft het effect dat de mening en de ander zich niet altijd gehoord en gerespecteerd voelen. Onderzoeken wat onderliggende redenen van andermans mening zijn, om de ander te begrijpen. In communicatie is luisteren en ‘wat bedoel je daarmee’ de primaire reactie. Daarna wordt pas de eigen mening ingebracht. Controle buiten of binnen jezelf ‘Controle buiten jezelf’ In gedrag legt iemand de verantwoordelijkheid buiten zichzelf. Heeft het gevoel weinig invloed uit te kunnen oefenen in zijn werk en daarmee ook niet op de resultaten. ‘Controle binnen jezelf’ In gedrag neemt iemand zijn verantwoordelijkheid. Heeft het gevoel invloed uit te kunnen oefenen in zijn werk en daarmee op de resultaten.
  6. 6. 6 Wendbaarheid door balans van het snelle en bewuste denken Het snelle en bewuste denken dienen beide benut te worden om succesvol te zijn in de stroom van ontwikkelingen. Alleen zo kun je wendbaar organiseren en samenwerken. De belangrijkste uitdaging van vandaag is het benutten van het bewuste denken. Dat betekent niet dat het snelle denken verkeerd is. In het snelle denken zit structuur, routine en kritisch zijn. Dit zijn noodzakelijke ingrediënten voor een goed lopende organisatie. Uitdaging is het vinden van de juiste balans tussen beide manieren van denken. Welke werkzaamheden kan ik prima met mijn snelle denken op basis van routine afhandelen en waar dien ik mijn bewuste denken in te zetten? Alleen via het bewuste denken kunnen we leren en veranderen. Door training van het bewuste denken beïnvloeden we de werking van het snelle, automatische denken. Alleen zo hebben wij de mogelijkheid om ons anders te gedragen. Bewust oefenen maakt dat het mogelijk is het snelle en bewuste denken in zijn totaliteit te ontwikkelen. Wat is nodig om de innovatiekracht van de organisatie te ontwikkelen? In het ontwikkelmodel voor wendbare organisaties hebben we gezien dat zowel de mate van flexibel organiseren als de ontwikkeling van de mindset belangrijk zijn voor een wendbare organisatie. Ook hebben we opgemerkt dat organisaties op meerdere manieren de wendbaarheid kunnen vergroten, namelijk via de mindset, cultuur, persoonlijk leiderschap en de innovatie structuur. De organisatie kan het meest effectief inspelen op veranderingen wanneer de vier onderdelen van het Mindsetontwikkel Kwadrant in samenhang worden ontwikkeld. De gewenste ontwikkeling van wendbaarheid en mindset is afhankelijk van de ambitie en doelen van de organisatie. Zo zal een trendsettende organisatie die koploper wil zijn in de markt een hogere wendbaarheid nodig hebben qua denken en organisatie. Een organisatie die ervoor kiest om te blijven vernieuwen maar meer volgend wil zijn, kan volstaan met een lagere wendbaarheid. Conclusie Om wendbaar in te kunnen spelen op de continue stroom van complexe veranderingen in de markt, is een passende mindset de bepalende factor. Zonder een passende mindset is het erg lastig om de gewenste ambitie, visie en doelen van de organisatie in deze tijden te realiseren. Een mindset heeft een goede balans van het snelle en bewuste denken nodig om dé succesfactor tot verandering en innovatie binnen organisaties te vormen. Het bewuste denken wordt een belangrijke sleutel om in deze veranderende wereld het juiste te doen. Om niet alleen vanuit het snelle denken en primaire reacties te anticiperen op veranderingen en ontwikkelingen maar om meer bewuste gerichte keuzes te maken. Keuzes die voortkomen uit de waarden, principes en ambities van de organisatie. Een passende mindset geeft ons de mogelijkheid om gezamenlijk betekenis te geven aan de veranderingen in de organisatie. Alhoewel denkpatronen, motieven en waarden onzichtbaar zijn, vertegenwoordigen ze wel het zwaartepunt van een werkelijke verandering. Verander de mindset, en de organisatie komt in beweging. ‘Change your mind, the rest will follow!’
  7. 7. 7 Ben je benieuwd wat een bewuste mindset voor jouw organisatie betekent? Wil je weten welke doelen jouw organisatie kan halen met een andere mindset? Heb je interesse in de ‘Organisatiescan voor wendbare organisaties’? Voor meer informatie zie www.mindsetacademy.org of neem contact op met de Mindset Academy. De Mindset Academy is een initiatief van Annet van de Wetering en Jascha Kamstra en begeleidt organisaties in het verhogen van de wendbaarheid en versterken van de mindset. Wij werken met maatwerk programma’s voor organisaties en individuele professionals die hun mindset willen ontwikkelen. Drs. Jascha Kamstra Annet van de Wetering jascha@mindsetacademy.org annet@mindsetacademy.org

×