O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Ett prioriterat
nät för gods

Annelie Nylander
Trafikverket,
medlem av godskorridorens
styrelse
Bakgrund till förordningen
• Avregleringen för godstransporter på järnväg har gjort det
möjligt för nya operatörer att få ...
Syfte och mål med förordningen
• Syfte
– öka den internationella järnvägstrafikens attraktivitet
och effektivitet
– så jär...
Kommissionens förslag till sträckor
Scan Med korridoren korsar flera
viktiga sträckor
 Åtminstone på flera av sin grova routing går Scan Med

Stockholm

korr...
Ledning och styrning av korridoren
Executive Board
Member State
Authorities

-Art.
Constit 8(1)
ute

- Define general obje...
Dokumentationsstrukturen i korridororganisationen
Informationsdokument
- Art. 18
- uppdateras regelbundet

Implementerings...
Executive Board
Chair: Hans-Christian Wolter
(Trafikstyrelsen)
Vice-Chair: Thomas Steiger
(BMVIT)

The IMs signed an agree...
Sträckor, terminaler och kapacitet
Transportmarknadsstudien:
•

Visar vilka sträckor som ska definieras som en korridorstr...
Milstolpar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MB officiellt bildat den 30 aug 2012
EB officiellt bildat den 1 okt 2012
OSS (One Stop Sho...
En kontaktpunkt för kapacitetsansökan i korridoren
(OSS-funktion)
• Uppgifter:
• Tillhandahålla information om tilldelning...
Kom och träffa oss i
vår monter
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Godskorridor 3 – var står vi och vad är vägen framåt?

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Godskorridor 3 – var står vi och vad är vägen framåt?

 1. 1. Ett prioriterat nät för gods Annelie Nylander Trafikverket, medlem av godskorridorens styrelse
 2. 2. Bakgrund till förordningen • Avregleringen för godstransporter på järnväg har gjort det möjligt för nya operatörer att få tillgång till järnvägsnätet • Avregleringen har gått långsamt och transporterna har inte blivit tillräckligt effektiva för marknaden • För att optimera nyttjandet av järnvägen och tillförlitligheten vill man förstärka samarbetet mellan infrastrukturförvaltarna
 3. 3. Syfte och mål med förordningen • Syfte – öka den internationella järnvägstrafikens attraktivitet och effektivitet – så järnvägen kan öka sin marknadsandel på den Europeiska transportmarknaden • Mål – Att öka infrastrukturskapacitet så den möter marknadsefterfrågan både i tillgänglighet och kvalitet för att möta transportbehovet – att lägga grunden till goda förutsättningar för att möta transportköparnas förväntningar avseende godshantering med efterfrågad kvalitet
 4. 4. Kommissionens förslag till sträckor
 5. 5. Scan Med korridoren korsar flera viktiga sträckor  Åtminstone på flera av sin grova routing går Scan Med Stockholm korridoren samman med flera andra korridorer - RNE Korridor 01 „Oslo/Stockholm-Malmö-Padborg- Södertälje Oslo Hallsberg /Rostock-Hamburg“ Norrköping Mjölby - RNE Korridor 04 „Hamburg/Bremerhaven- Würzburg- Malmö München/Passau-Wien/Salzburg-Verona“ Kopenhagen - ERTMS Corridor B „Stockholm- Naples“ Ringsted - TEN-T Prioritet Projekt Nr.1 „Berlin-Verona/MilanPadborg/Flensburg Bologna-Naples-Messina-Palermo“ - TEN-T Prioritet Projekt Nr.20 „Fehmarn Belt railway Rødby/Puttgarden Hamburg axis“ Würzburg  Den korsar flera andra godskorridorer: Augsburg - RFC 8 in the Hannover area - RFC 6 in Verona Nürnberg München Innsbruck  Korridoren är numera utökad till att omfatta Norge och Brenner startar i Oslo Neapel Palermo 5
 6. 6. Ledning och styrning av korridoren Executive Board Member State Authorities -Art. Constit 8(1) ute - Define general objectives - Supervise / take measures as provided for in: Art.8(7), Art.9, Art.11, Art.14(1), Art.22 Regulatory Bodies National Safety Authorities Monitor (Art 20) Supervises as Management board-Takemeasures providedfor in: Infrastructure Managers Art.8(5,7,8,9), Art.9, Art.10, Art.11, Art.12, Art.13(1), Art.14(2,6,9), Art.16(1), Art.17(1), Art.18, Art.19 -Art.8(2) Constit ute Allocation Bodies sets up and consults Art.13(1) sets up and consults Advisory group «Terminals» Advisory group «Railways» -Art. 8(7) -Art. 8(8) Constitute Terminal owners/managers One-Stop-Shop sets up Railway Undertakings consult (Art 10) Provide information and answer capacity request (Art 15) apply for capacity (Art 15) Constitute appoint (Art15) Applicants Non-railway Undertakings Railway Undertakings Art.15
 7. 7. Dokumentationsstrukturen i korridororganisationen Informationsdokument - Art. 18 - uppdateras regelbundet Implementeringsplan - Art. 9(1) - Senast 6 månader innan korridoren är i drift - uppdateras regelbundet enligt Art.9(2) Tjänstekvalitet/utförande - Art. 9(1c) Utdrag ur järnvägs näts beskrivning Art. 18(a) Korridorbeskrivning - Art. 9(1a) Terminal beskrivningar - Art. 18(b) Transportmarknads studie- Art. 9(1b) + 9(3) Uppföljning av punktlighet - Art. 19(2) -Årligen Investeringsplan - Art. 9(1d) + 11(1) - regelbunden uppdatering– Art.11(1) Förteckning över projekt - Art. 11(1a) - uppdat regelb. Art.9(3) Processbeskrivningar - Art. 18(c) - conc. Art. 13,14,15,16,17 Åtgärdslista - Art. 9(1e) - koncent av impl Art. 12-19 Nöjd kundundersökning - Art. 19(3) - Årligen Utbyggnadsplan - Art. 11(1b) Kapacitetsförvaltning Hänvisningar till bidrag från EU - Art. 11(1c) - Art. 11(1d)
 8. 8. Executive Board Chair: Hans-Christian Wolter (Trafikstyrelsen) Vice-Chair: Thomas Steiger (BMVIT) The IMs signed an agreement on the establishment of the MB at CEO level, which entered into force on 30th August 2012 Management Board Chair: Tommy Jonsson (Trafikverket) Vice-Chair: Stefano Castro (RFI) Advisory Groups (TAG, RAG) First meeting May 2013 Must-Structure Can-Structure Coordination Group OSS/ Capacity Management Lead: Hans Wolf Kick-Off: 11.10.12 Subgroup TMS Lead: Sophie Didier (DB Netz AG) Lead: Daniel Thelen (DB Netz AG) Decided June 2013 Traffic Management Infrastructure Interoperability Lead: DB Netz Started spring 2013 Lead: RFI Start: 1st half 2013 Lead: ÖBB Infraktruktur AG Start december 2013
 9. 9. Sträckor, terminaler och kapacitet Transportmarknadsstudien: • Visar vilka sträckor som ska definieras som en korridorsträcka – – Huvudsträckning Sträckor relevanta för omledning • Vilka terminaler/hamnar som ska definieras i korridoren. • Hur mycket kapacitet som ska reserveras som: – – Förplanerade tåglägen inför tågplanearbetet Reserverad kapacitet i fastställd tågplan
 10. 10. Milstolpar • • • • • • • • • • MB officiellt bildat den 30 aug 2012 EB officiellt bildat den 1 okt 2012 OSS (One Stop Shop) arbetsgrupp startat okt 2012 TPM arbetsgrupp startat jan 2013 Första möte med rådgivande grupperna 1 Jun 2013, därefter 31 okt 2013, nästa 27 mars 2014 Infragrupp startat jun 2013 Transportmarknadsstudien (TMS) klar i sin helhet aug 2014 Godkännande av implementeringsplan maj 2015 (investeringar och korridor beskrivning) Publicering av Corridor Information Document 2015-11-30 Korridoren ska vara operativ 2015-11-09
 11. 11. En kontaktpunkt för kapacitetsansökan i korridoren (OSS-funktion) • Uppgifter: • Tillhandahålla information om tilldelning av infrastrukturkapacitet och villkoren för nyttjande av korridoren. • Fatta beslut om ansökningar om förplanerade tåglägen • Hantera förfrågningar om reservkapacitet.
 12. 12. Kom och träffa oss i vår monter

×