O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Slänger vi cykelmiljonerna i sjön?

Anna Åhlgren, Örebro kommun
Transportforum, session 64, 9 januari 2014

www.orebro.se
Slänger vi cykelmiljonerna i sjön?
► Ifrågasättande av cykelåtgärder och utebliven ökning
gör att vi kan fråga oss det.
► ...
Örebro
140 000 invånare
Ökar med 1500-2000
inv/år, 7:e störst i
Sverige

Regionalt centrum
med handel och
service
Universi...
Många bra förutsättningar i Örebro

Det finns en “cykelkultur”
Staden är platt och ganska kompakt
Ganska bra nät av cykelb...
Mål 2020

2011

Resor med start och mål i Örebro
kommun alla veckodagar.
Källa: RVU hösten 2011 (Markör)
www.orebro.se
Stor potential att öka cyklandet
Resvaneundersökningen:
54% av alla resor är bilresor,
Hälften av dem är kortare än 5 km
F...
Utveckling av cykeltrafiken
Mätpunkter i citysnittet 2002-2012
Mätpunkter i citysnittet 2002-2012

900000

Antal passager ...
Vad är problemet?
► Har ökat framkomligheten (strukturen) för cykel, (genare cykelbanor
mm). Men ökad andel cykling har ut...
Tänk om och optimera
► En kombination av fysiska åtgärder och marknadsföring ger större
effekt jämfört med punktvisa eller...
Göra det möjligt

belöna
övertyga

Få fler att cykla

Bibehålla cyklandet

belöna
övertyga
Marknadsföring
uppmuntra
komfor...
Handlingsplan för ökat cyklande
Antagen oktober 2013
► Cykelvägnätet
► Cykelparkering
► Drift & underhåll
► Cykelvägvisnin...
15 huvudcykelstråk under utbyggnad
Inte bara ökad framkomlighet utan bra marknadsföring av cykeln

www.orebro.se
GIS-analyser huvudcykelstråk

för anpassning till de lokala förutsättningarna
Boende och arbete

All pendling

www.orebro....
Fördjupade studier…
Arbetsplatser

www.orebro.se
Fördjupade studier…
Befolkningstäthet

www.orebro.se
Fördjupade studier…
Viktiga målpunkter

www.orebro.se
Fördjupade studier…
Pendling stadsdel för stadsdel

www.orebro.se
Andra kvaliteter i cykelnätet
SpaceScape – En cykelstad för alla

Gröna stråk

Socialt trygga stråk

Andra kvaliteter:
•Ge...
Cykelvägnätet

– SpaceScapes rekommendationer
1. Prioritera
förtätning inom 3
km från stadens
mitt
2. Öka närheten
mellan ...
Drift och underhåll - snöröjning
► Flest cyklister klockan 7-8 och 16-17

Antal cyklister som passerade cykelbarometern vi...
Cykelställstest
►

10 cykelställ i city testades under september/oktober 2013

www.orebro.se
Låsbarhet mot ram viktigast

www.orebro.se
Påverkansåtgärder
►

Hälsocyklister – vanebilister cyklar till jobbet
Ger bra effekt. Bättre hälsa hos deltagarna,
lägre s...
www.orebro.se
Fördelning resandet

Fördelning budget

?
Andel resor med olika färdmedel,

resor med start och mål i Örebro kommun alla v...
Fördelning resandet

Andel resor med olika färdmedel,

resor med start och mål i Örebro kommun alla veckodagar.

Fördelnin...
Prioriterar vi rätt åtgärder?

Mer investeringar,

bättre snöröjning… ... eller fler kampanjer?

…och får de den effekt vi...
Uppföljning - cykelbokslut
► Insatser och kostnader
► Kontinuerlig mätning av
cykelflödena vid 10 punkter
► RVU
► Årliga e...
Uppföljning - beräkningsverktyg
Samhällsekonomisk lönsamhet

► GC-kalk (Trafikverket) – förändringar i infrastruktur

► HE...
Slänger vi pengarna i sjön?
►Troligtvis inte, men vi behöver arbeta brett med frågan
► Identifiera svagaste punkterna
► Me...
På nationell nivå
► Det finns idag inget samlat underlag som beskriver såväl
genomförande av olika åtgärder som de effekte...
Mer information
anna.ahlgren@orebro.se
www.orebro.se/cykel

(handlingsplan, cykelbokslut, cykelställstest m.m.)

www.orebr...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Session 64 Anna Åhlgren

608 visualizações

Publicada em

Slänger vi cykelmiljonerna i sjön? Transportforum 2014

Publicada em: Turismo
 • Login to see the comments

Session 64 Anna Åhlgren

 1. 1. Slänger vi cykelmiljonerna i sjön? Anna Åhlgren, Örebro kommun Transportforum, session 64, 9 januari 2014 www.orebro.se
 2. 2. Slänger vi cykelmiljonerna i sjön? ► Ifrågasättande av cykelåtgärder och utebliven ökning gör att vi kan fråga oss det. ► Gör vi rätt saker och genomför vi dem på rätt sätt? ► Hur vet vi i förväg vad vi ska satsa på och hur vet vi om det får önskad effekt? ► Lite exempel från Örebro och analyser vi har gjort för olika åtgärder ► Behov av kunskap inför framtiden www.orebro.se
 3. 3. Örebro 140 000 invånare Ökar med 1500-2000 inv/år, 7:e störst i Sverige Regionalt centrum med handel och service Universitet med ca 15 000 studenter Få större industrier Logistikcentrum för väg och järnväg www.orebro.se
 4. 4. Många bra förutsättningar i Örebro Det finns en “cykelkultur” Staden är platt och ganska kompakt Ganska bra nät av cykelbanor 92% av alla vuxna äger en cykel Men! Framkomligheten med bil i staden är god www.orebro.se
 5. 5. Mål 2020 2011 Resor med start och mål i Örebro kommun alla veckodagar. Källa: RVU hösten 2011 (Markör) www.orebro.se
 6. 6. Stor potential att öka cyklandet Resvaneundersökningen: 54% av alla resor är bilresor, Hälften av dem är kortare än 5 km För att nå 33%-målet räcker det att flytta var tredje kort bilresa till cykel! www.orebro.se
 7. 7. Utveckling av cykeltrafiken Mätpunkter i citysnittet 2002-2012 Mätpunkter i citysnittet 2002-2012 900000 Antal passager per år 800000 Oskarstorget Stortorget Storg/S.G.Roseng 700000 S.G.Roseng/Skolg Hertig Karls plan 600000 H.K.Allé/Hagagatan Hamnplan 500000 Olaitunneln Alnängsg/Järnvägsg 400000 300000 200000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 År www.orebro.se 2010 2011 2012
 8. 8. Vad är problemet? ► Har ökat framkomligheten (strukturen) för cykel, (genare cykelbanor mm). Men ökad andel cykling har uteblivit. Förbättring och utbyggnad av cykelinfrastruktur räcker inte! Vi måste även jobba med: ► Tillgänglighet (systemet) – korta avstånd, funktionsblandning ► Beteendepåverkan och attitydförändringar ►Utveckla tvärsektoriellt arbete (transportplanerare, planarkitekter). ►Kostnader och restriktioner biltrafik. ►Lokala förutsättningar (problembilder och lösningar). VTI rapport 781 www.orebro.se
 9. 9. Tänk om och optimera ► En kombination av fysiska åtgärder och marknadsföring ger större effekt jämfört med punktvisa eller enskilda insatser. ► Det räcker inte bara med åtgärder som stimulerar till ökad cykling. För att få bilister att cykla tycks det vara nödvändigt att lokalt begränsa biltrafikens framkomlighet och tillgänglighet. ► Satsningarna måste vara omfattande, breda och uthålliga. Trafikverket ”Tänk om och optimera” www.orebro.se
 10. 10. Göra det möjligt belöna övertyga Få fler att cykla Bibehålla cyklandet belöna övertyga Marknadsföring uppmuntra komfortabelt, attraktivt sammanhängande Infrastruktur säkert, gent belöna belöna uppmuntra övertyga övertyga uppmuntra komfortabelt, attraktivt sammanhängande uppmuntra komfortabelt, attraktivt komfortabelt, attraktivt sammanhängande sammanhängande säkert, gent säkert, gent säkert, gent "nybörjare" Stadsdelsnät "klättrare" www.orebro.se "avancerad" Hela staden www.presto-cycling.eu
 11. 11. Handlingsplan för ökat cyklande Antagen oktober 2013 ► Cykelvägnätet ► Cykelparkering ► Drift & underhåll ► Cykelvägvisning ► Trafiksäkerhet Volym cykling ► Cykel och kollektivtrafik ► Kommunikation & marknadsföring ► Uppföljning Dessutom trafikprogram och omorganisering på gång! www.orebro.se
 12. 12. 15 huvudcykelstråk under utbyggnad Inte bara ökad framkomlighet utan bra marknadsföring av cykeln www.orebro.se
 13. 13. GIS-analyser huvudcykelstråk för anpassning till de lokala förutsättningarna Boende och arbete All pendling www.orebro.se Fler än 300 pendlare
 14. 14. Fördjupade studier… Arbetsplatser www.orebro.se
 15. 15. Fördjupade studier… Befolkningstäthet www.orebro.se
 16. 16. Fördjupade studier… Viktiga målpunkter www.orebro.se
 17. 17. Fördjupade studier… Pendling stadsdel för stadsdel www.orebro.se
 18. 18. Andra kvaliteter i cykelnätet SpaceScape – En cykelstad för alla Gröna stråk Socialt trygga stråk Andra kvaliteter: •Genhet •Täthet •Orienterbarhet •målpunkter www.orebro.se
 19. 19. Cykelvägnätet – SpaceScapes rekommendationer 1. Prioritera förtätning inom 3 km från stadens mitt 2. Öka närheten mellan cykelstråk 3. Utveckla olika kategorier cykelstråk www.orebro.se
 20. 20. Drift och underhåll - snöröjning ► Flest cyklister klockan 7-8 och 16-17 Antal cyklister som passerade cykelbarometern vid Drottninggatan och Vasatorget summerat efter klockslag under perioden 2012-11-15 till 2013-02-13 Kl. 16-17 Kl. 7-8 16000 Antal cyklistser 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00 Klockslag Klockslag Andel cyklister som passerade cykelbarometern vid Drottninggatan och Vasatorget summerat efter klockslag (under perioden 2012-11-15 till 2013-02-13) ► Varför slutar 50% att cykla på vintern? Hjälper det att snöröja bättre? www.orebro.se
 21. 21. Cykelställstest ► 10 cykelställ i city testades under september/oktober 2013 www.orebro.se
 22. 22. Låsbarhet mot ram viktigast www.orebro.se
 23. 23. Påverkansåtgärder ► Hälsocyklister – vanebilister cyklar till jobbet Ger bra effekt. Bättre hälsa hos deltagarna, lägre sjukfrånvaro och minskade kostnader för samhället ► Cykelskola – relativt billig åtgärd ► Informera om de åtgärder som kommunen genomför – behöver inte kosta mycket! ►God relation till media – kostar inte mycket! www.orebro.se
 24. 24. www.orebro.se
 25. 25. Fördelning resandet Fördelning budget ? Andel resor med olika färdmedel, resor med start och mål i Örebro kommun alla veckodagar. Källa: RVU hösten 2011 (Markör) www.orebro.se
 26. 26. Fördelning resandet Andel resor med olika färdmedel, resor med start och mål i Örebro kommun alla veckodagar. Fördelning budget Källa: Cykelbokslut, Tekniska nämndens årsberättelse 2012 samt Länstrafiken/Örebro läns landsting 2013. Källa: RVU hösten 2011 (Markör) www.orebro.se
 27. 27. Prioriterar vi rätt åtgärder? Mer investeringar, bättre snöröjning… ... eller fler kampanjer? …och får de den effekt vi vill? www.orebro.se
 28. 28. Uppföljning - cykelbokslut ► Insatser och kostnader ► Kontinuerlig mätning av cykelflödena vid 10 punkter ► RVU ► Årliga enkäter till medborgarna www.orebro.se
 29. 29. Uppföljning - beräkningsverktyg Samhällsekonomisk lönsamhet ► GC-kalk (Trafikverket) – förändringar i infrastruktur ► HEAT (WHO) – minskad förtida död http://www.heatwalkingcycling.org/index.php Det svåra är att bedöma reseökningen!!! www.orebro.se
 30. 30. Slänger vi pengarna i sjön? ►Troligtvis inte, men vi behöver arbeta brett med frågan ► Identifiera svagaste punkterna ► Mer pengar på cykel? ► Komplettera cykelåtgärder med åtgärder för att begränsa framkomligheten för bil ► Lätt att göra rätt! www.orebro.se
 31. 31. På nationell nivå ► Det finns idag inget samlat underlag som beskriver såväl genomförande av olika åtgärder som de effekter dessa haft. Jämförelse mellan olika åtgärder möjlig? ► Svensk cykelambassad? www.orebro.se
 32. 32. Mer information anna.ahlgren@orebro.se www.orebro.se/cykel (handlingsplan, cykelbokslut, cykelställstest m.m.) www.orebro.se

×