O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

15 08-16 20e zondag

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
2015 07-26 17e zondag
2015 07-26 17e zondag
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 44 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a 15 08-16 20e zondag (19)

Anúncio

Mais recentes (20)

15 08-16 20e zondag

 1. 1. 20e zondag
 2. 2. Wij brengen U dank, Heer, onze God, en prijzen Uw verheven naam.
 3. 3. Kruisteken Welkom
 4. 4. Gij zijt niet onbereikbaar en verheven, God, Gij wilt geen grote en aanzienlijke plaats innemen in deze wereld. Gij zijt de weg gegaan van alle zaad. Gij zijt als brood, zo onopvallend en gewoon, zo voedzaam en onmisbaar. Wij bidden dat wij U herkennen mogen in alle zaad, in alle brood, in al uw mensen.
 5. 5. Ja, geef ons nieuwe ogen om te zien, en handen om te delen zodat er leven mogelijk is, zinvol en goed en mild, voor élke mens, vandaag en alle dagen. Amen.
 6. 6. Lofzang Eert God die onze Vader is, weest allen welgemoed. Looft Hem, gij zult in vrede zijn. Aanbidt al wat Hij doet. U, Heer, komt alle leven toe en, wie of waar Gij zijt, U is de macht, U zingen wij dank voor uw heerlijkheid.
 7. 7. Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan, gedenk ons in uw koninkrijk want Jezus is uw Naam.   Gij, die voor ons ten beste spreekt, Jezus, Gij zijt de Heer. O, eengeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer. 
 8. 8. Spreuken 9, 1-6
 9. 9. Joh 6, 51-58
 10. 10. Dat in ons midden mag ontkiemen het Woord dat vrede is en vreugde
 11. 11. Ik geloof in Hem die heet: Ik zal er zijn voor u. Hij is de kern, de bron van al wat bestaat. Op hem wil ik mij richten en zijn Woord maken tot leidraad van mijn leven. Hij is mijn oorsprong en bestemming, de zin van mijn leven.
 12. 12. Ik geloof in Jezus, in hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen. In hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden. Hij genas mensen en bracht nieuw leven in elke ontmoeting.
 13. 13. Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd en niet vergeefs is gestorven maar dat Hij dag aan dag verrijst in mensen die zijn liefde belichamen.
 14. 14. Ik geloof in de Geest die mensen ten goede bezielt. Die ons aanzet om Jezus’ manier van leven tot de onze te maken, om de weg te gaan van breken en delen, van goedheid en verbondenheid, van recht en vrede voor iedereen.
 15. 15. Ik geloof in de gemeenschap van mensen levend in zijn spoor, hier en aan de overkant van het leven. Amen.
 16. 16. Laten we opstaan voor het grote dankgebed… De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verheft uw hart. We zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer, onze God Hij is onze dankbaarheid waardig.
 17. 17. Heilige Vader, omdat wij recht willen doen aan Uw heerlijkheid, omdat we verzoening en vrede vinden bij U, willen we U danken, altijd en overal. Mozes heeft Uw volk weggeleid uit de slavernij. Jezus roept ons weg uit zonde en dood tot een leven in vrijheid met elkaar en alle mensen.
 18. 18. Wij mogen in deze wereld van Uw kracht getuigen. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die leven in Uw heerlijkheid, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden:
 19. 19. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge ! Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge !
 20. 20. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij Uw naam. Altijd zijt Gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer Uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij Uw liefde vieren met brood en beker.
 21. 21. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met Uw Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt, die zijn lichaam schenkt, zijn levensbloed.
 22. 22. Want op de avond…
 23. 23. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. We gaan zitten…
 24. 24. Oneindig goede Vader, wij vieren dat Gij ons hebt verzoend, wij verkondigen de liefde die Gij ons toont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan. Tot nieuw leven hebt Gij hem opgewekt. Hij leeft in Uw heerlijkheid.
 25. 25. Zie met genegenheid naar onze gaven en erken erin Uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven opdat voor alle zoekende mensen de weg naar U, Vader, open en begaanbaar moge zijn.
 26. 26. Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met Uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en bloed en maak nieuwe mensen van ons, dat wij op Jezus gelijken.
 27. 27. Bescherm paus Franciscus en onze bisschop Jozef. Leer ons en alle gelovigen de tekenen van deze tijd verstaan en maak ons trouw in de beleving van Uw evangelie.
 28. 28. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons. Laat ons delen in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop. Laat ons samen de weg gaan die naar Uw liefde leidt.
 29. 29. Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd. Erbarm U over alle gestorvenen, waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.
 30. 30. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in Uw huis, waar plaats is voor velen. Moge dan vervuld worden wat wij een leven lang hopen: overvloedig te mogen leven in Uw heerlijkheid.
 31. 31. Laat ons toe in de gemeenschap van Uw heiligen. Dat wij met Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, met de martelaren van vroeger en van nu, met de heilige Godelieve en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar Uw naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.
 32. 32. Door hem en met hem en in hem zal Uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
 33. 33. We staan op om het Onze Vader te bidden…
 34. 34. Ik wens je vrede van God. Ik wens je vrede van God. Ik wens je vrede van God. Ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.
 35. 35. Jij die bent: ‘Ik zal er zijn voor u’, Naam die zin is van ons leven, wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu Groei in ons, kom in ons tot leven. Jij die zegt: ’De minsten zijn mijn broeders’, die vanuit hun wereld tot ons spreekt, die ons roept te zijn elkanders hoeder leer ons zien uw Licht dat openbreekt.
 36. 36. Jij die bent: ‘Ik zal er zijn voor u’, Naam die zin is van ons leven, wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu. Groei in ons, kom in ons tot leven. Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen, zonder waardigheid en zonder naam, uitgesloten, altijd alles tegen, Jij roept ons om aan hun kant te staan.
 37. 37. Jij die bent: ‘Ik zal er zijn voor u’, Naam die zin is van ons leven, wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu. Groei in ons, kom in ons tot leven. Jij, het Woord dat in ons waar moet worden, Wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt. Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen,
 38. 38. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

×