O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Chuyển hóa Acid amin.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Chuyển hóa Acid amin.pptx

 1. 1. Chuyển hóa Amino Acid vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 1 NGUYỄN XUÂN TRÍ. MD DEPARTMENT OF IMMUNOLOGY AND GENETICS FACULTY OF MEDICINE, VIET NAM NATIONAL UNIVERSTY, HCM CITY
 2. 2. I. TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN HÓA AMINO ACID vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 2 • Khi mà amino acid bị oxi hóa, chúng có thể được phân loại là glucogenic (tạo ra một tiền chất có thể tổng hợp glucose) hoặc ketogenic (tạo ra một tiền chất có thể tổng hợp các thể xeton nhưng không tạo ra glucose). Chỉ có hai axit amin ketogenic : leucine và lysine. Tất cả các axit amin khác có thể được sử dụng để tổng hợp glucose.
 3. 3. I. TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN HÓA AMINO ACID vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 3
 4. 4. II. VAI TRÒ CỦA CÁC ĐỒNG YẾU TỐ TRONG CHUYỂN HÓA AMINO ACID vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 4 • Sự chuyển hóa của amino acid đòi hỏi sự tham gia của các yếu tố phụ. Pyridoxal phosphate (PLP) là coenzyme đặc trưng của quá trình chuyển hóa axit amin. • Nó được yêu cầu đối với các loại phản ứng sau đây liên quan đến axit amin: chuyển hóa, khử amin, khử cacboxyl, đào thải β, phân hóa và đào thải γ. • Hầu hết tất cả các con đường liên quan đến chuyển hóa axit amin sẽ yêu cầu PLP ở một bước trong quá trình.
 5. 5. II. THE ROLE OF COFACTORS IN AMINO ACID METABOLISM vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 5 • Coenzyme tetrahydrofolate (FH4), có nguồn gốc từ vitamin folate, được yêu cầu trong các con đường axit amin nhất định để nhận hoặc cho nhóm một carbon. Carbon có thể ở các trạng thái oxy hóa khác nhau. • Coenzyme tetrahydrobiopterin (BH4) cần thiết cho quá trình hydroxyl hóa vòng. Các phản ứng liên quan đến oxy phân tử và một nguyên tử oxy được đưa vào sản phẩm. Thứ hai được tìm thấy trong nước. BH4 rất quan trọng cho sự tổng hợp tyrosine và chất dẫn truyền thần kinh
 6. 6. III. BIOSYNTHESIS OF THE NONESSENTIAL AMINO ACIDS • A. Serine, Glycine, Cysteine, and Alanine Serine, sản xuất glycine và cysteine, được tổng hợp từ 3-phosphoglycerate, và alanin được hình thành bằng cách chuyển hóa pyruvate. vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 6
 7. 7. III. BIOSYNTHESIS OF THE NONESSENTIAL AMINO ACIDS • A. Serine, Glycine, Cysteine, and Alanine vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 7
 8. 8. vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 8
 9. 9. III. BIOSYNTHESIS OF THE NONESSENTIAL AMINO ACIDS B. Glutamate, Glutamine, Proline, Arginine, Ornithine, Aspartate, and Asparagine • vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 9 Sinh tổng họp các aa khác
 10. 10. III. BIOSYNTHESIS OF THE NONESSENTIAL AMINO ACIDS B. Glutamate, Glutamine, Proline, Arginine, Ornithine, Aspartate, and Asparagine • vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 10 • Arginine được tổng hợp từ glutamate thông qua glutamate semialdehyde, được chuyển hóa để tạo thành ornithine, một chất trung gian của chu trình urê. • Các phản ứng của chu trình urê sau đó tạo ra arginine. • Tuy nhiên, số lượng arginine được tạo ra bởi chu trình urê chỉ đủ cho người lớn và không đủ để hỗ trợ tăng trưởng. Do đó, trong thời kỳ tăng trưởng, arginine trở thành một axit amin thiết yếu. • Arginine bị phân cắt bởi arginase để tạo thành urê và ornithine. Kết quả dịch Arginine được tổng hợp từ glutamate thông qua glutamate semialdehyde, được chuyển hóa để tạo thành ornithine, một chất trung gian của chu trình urê. Các phản ứn
 11. 11. III. BIOSYNTHESIS OF THE NONESSENTIAL AMINO ACIDS C. Tyrosine vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 11 Phenylalanin được chuyển thành tyrosine thông qua phản ứng hydroxyl hóa vòng. Enzyme phenylalanin hydroxylase (PAH) cần oxy phân tử (O2) và BH4. Cofactor BH4 được chuyển thành quininoid dihydrobiopterin bằng phản ứng này. BH4 không được tổng hợp từ vitamin; nó có thể được tổng hợp trong cơ thể từ guanosine triphosphate (GTP). Tuy nhiên, như trường hợp của các đồng yếu tố khác, cơ thể chứa một lượng hạn chế. Do đó, dihydrobiopterin phải được chuyển thành BH4 để phản ứng tiếp tục tạo ra tyrosine.
 12. 12. IV. SỰ THOÁI HÓA AMINO ACID VÀ BỆNH • A. Glycine vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 12
 13. 13. IV. SỰ THOÁI HÓA AMINO ACID VÀ BỆNH • A. Glycine vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 13
 14. 14. IV. SỰ THOÁI HÓA AMINO ACID VÀ BỆNH vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 14 • Branched chain amino acid
 15. 15. IV. SỰ THOÁI HÓA AMINO ACID VÀ BỆNH vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 15 • Phenylalanine and Tyrosine Đứt gãy chỗ nào thì ra bệnh pheninketo niệu
 16. 16. Tóm tắt bệnh lý vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 16
 17. 17. V. SYNTHESIS AND INACTIVATION OF SMALL NITROGEN-CONTAINING vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 17
 18. 18. V. SYNTHESIS AND INACTIVATION OF SMALL NITROGEN-CONTAINING vnuhcm.edu.vn | 27/01/2023 | 18
 19. 19. vnuhcm.edu.vn

×