O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kobieta na-emeryturze_260221

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Kobieta na-emeryturze_260221

Baixar para ler offline

Polska jest najszybciej starzejącym się krajem w całej Unii Europejskiej! Szacuje się, że do 2050 roku osoby powyżej 60. roku życia będą stanowiły aż 40,4 proc. społeczeństwa. Już teraz w naszym kraju jest około 13 mln osób powyżej 50-tego roku życia. Gedeon Richter, wychodząc naprzeciw potrzebom kobiet dojrzałych, we współpracy z Moniką Bartwicką, w trzecim webinarium z cyklu Akademia Praw Kobiet, poruszy następujące zagadnienia:
• Okres ochronny przed emeryturą: na czym polega, kogo obowiązuje?
• Jak przygotować się do emerytury?
• Prawa i przywileje na emeryturze

Polska jest najszybciej starzejącym się krajem w całej Unii Europejskiej! Szacuje się, że do 2050 roku osoby powyżej 60. roku życia będą stanowiły aż 40,4 proc. społeczeństwa. Już teraz w naszym kraju jest około 13 mln osób powyżej 50-tego roku życia. Gedeon Richter, wychodząc naprzeciw potrzebom kobiet dojrzałych, we współpracy z Moniką Bartwicką, w trzecim webinarium z cyklu Akademia Praw Kobiet, poruszy następujące zagadnienia:
• Okres ochronny przed emeryturą: na czym polega, kogo obowiązuje?
• Jak przygotować się do emerytury?
• Prawa i przywileje na emeryturze

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Kobieta na-emeryturze_260221

 1. 1. www.gedeonrichter.pl 2021-02-26. Kobieta na emeryturze ...
 2. 2. www.gedeonrichter.pl Akademia Praw Kobiecych To program, który powstał z myślą o kobietach oraz w odpowiedzi na ich najpilniejsze potrzeby z zakresu prawa. To program, który jest dla nas ważny z kilku powodów: dedykowany jest kobietom! powstał i realizowany jest w roku obchodów 120-lecia istnienia naszej firmy! powstał we współpracy Gedeon Richter Polska oraz doświadczonej prawniczki Moniki Bartwickiej! jego partnerem jest Fundacja Centrum Praw Kobiet! Cel cyklu: odpowiadanie na najpilniejsze potrzeby kobiet na różnym etapie ich życia związanych z różnymi aspektami prawa. 2021. 02. 26.
 3. 3. www.gedeonrichter.pl Akademia Praw Kobiecych Dlaczego zdecydowaliśmy się na realizację tego projektu i skąd wybór prawa? Gedeon Richter jest kobietą. Niezmiennie, od wielu już lat, kobiety są w centrum naszego zainteresowania. Edukując je, troszcząc się o ich zdrowie i samopoczucie, wypełniamy naszą społeczną misję. Myśląc o nich skupiamy się głównie nie tylko na zdrowiu, patrzymy na nie z różnych perspektyw. Jesteśmy partnerem kobiet na każdym etapie ich życia. Udowadniamy to realizując liczne inicjatywy dedykowane właśnie im. Mapujemy potrzeby kobiet, a w dobie pandemii COVID-19 to właśnie obszar prawa pracy jest jedną z najpilniejszych. Jako firma nie pozostajemy obojętni na sytuację zawodową kobiet. Obecnie pracuje lub szuka pracy ok. 63 proc. Polek, co jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Dlatego Akademia Praw Kobiecych edukuje w zakresie PRAWA oraz dedykowana jest właśnie KOBIETOM. 2021. 02. 26.
 4. 4. www.gedeonrichter.pl Emerytura • Ochrona przedemerytalna • Warunki • Okresy składkowe • Okresy nieskładkowe • Aktywność zawodowa 2021. 02. 26.
 5. 5. www.gedeonrichter.pl Ustawodawstwo • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwana ustawą emerytalną (Dz.U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.) • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) 2021. 02. 26.
 6. 6. www.gedeonrichter.pl Ochrona przedemerytalna – kodeks pracy 2021. 02. 26. Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się̨ odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Art. 39. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągniecia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnieciem tego wieku.
 7. 7. www.gedeonrichter.pl Uprawnieni do emerytury 2021. 02. 26. Osoby urodzone przed 01.01.1949 r. Osoby urodzone po 31.12.1948 r.
 8. 8. www.gedeonrichter.pl Warunki przyznania emerytury- osoby urodzone po 31.12.1948  powszechny wiek emerytalny tj.60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),  opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik czy też osoba prowadząca działalność 2021. 02. 26.
 9. 9. www.gedeonrichter.pl Warunki przyznania emerytury- osoby urodzone przed 01.01.1949 r. Konieczność udokumentowania stażu ubezpieczeniowego, który wynosi: 20 lat dla kobiety, 25 lat dla mężczyzny Do stażu ubezpieczeniowego wliczają się: okresy składkowe - okresy aktywności zawodowej okresy nieskładkowe - okresy, za które nie były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, ale z uwagi na ich specyfikę są uwzględniane w stażu ubezpieczeniowym 2021. 02. 26.
 10. 10. www.gedeonrichter.pl Limit dochodów na emeryturze Limit zarobkowania, wpływający na zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty emerytury nie dotyczy osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni. 2021. 02. 26.
 11. 11. www.gedeonrichter.pl Statystyka „ Obecnie zasoby pracy, które wchodzą na rynek pracy są mniejsze niż pula osób, która z niego wychodzi” Dane GUS osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 r. 2021. 02. 26.
 12. 12. www.gedeonrichter.pl Statystyka „ W VI kwartale 2018 r. co czwarta kobieta powyżej 50 roku życia była aktywna zawodowo” Dane GUS osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 r. 2021. 02. 26.
 13. 13. www.gedeonrichter.pl Statystyka „W VI kwartale 2018 roku w Polsce na zbiorowość aktywnych zawodowo powyżej 50 roku życia składało się 4 473 000 pracujących i 131 000 bezrobotnych”. Dane GUS osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 r. 2021. 02. 26.
 14. 14. www.gedeonrichter.pl Wybór … Odłożenie decyzji o emeryturze/ dalsza praca Łączenie pracy zawodowej i emerytury Przejście na emeryturę 2021. 02. 26.
 15. 15. www.gedeonrichter.pl Osoby dojrzałe na rynku pracy Źródło danych GUS 2021. 02. 26. Szacunkowa liczba osób, które w 2019 r. otrzymywały emerytury lub renty i jednocześnie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę wyniosła ok. 1,2 mln wobec ok. 1,0 mln w 2018 r. Szacunkowa liczba osób, które w 2019 r. otrzymywały emerytury lub renty i jednocześnie miały umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy wyniosła, podobnie jak w 2018 r., ok. 0,4 mln
 16. 16. www.gedeonrichter.pl Aktywność zawodowa kobiet dojrzałych 2021. 02. 26. Umowa o pracę Umowy cywilnoprawne Własna działalność gospodarcza
 17. 17. www.gedeonrichter.pl Q & A „Kiedy mogę złożyć wniosek o przyznanie prawa do emerytury?” Wniosek należy złożyć do ZUS nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków emerytalnych tj. wiek i / lub staż pracy. 2021. 02. 26.
 18. 18. www.gedeonrichter.pl Q & A „Czy ochrona przed zwolnieniem z pracy dotyczy także mnie, mam 62 lata i jestem kobietą?” Nie 2021. 02. 26.
 19. 19. www.gedeonrichter.pl Q & A „Chcę przejść na wcześniejszą emeryturę, czy obejmuje mnie ochrona przedemerytalna?” Nie, zgodnie z art. 39 k.p. wiek emerytalny to wiek w którym w normalnym trybie przechodzimy na emeryturę ( 60/65) 2021. 02. 26.
 20. 20. www.gedeonrichter.pl Q & A „Czy z ochrony przedemerytalnej korzystają także osoby zatrudnione na umowę zlecenie?” Nie, ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy obejmuje wyłącznie pracowników, czyli osoby zatrudnione na umowę o pracę” 2021. 02. 26.
 21. 21. www.gedeonrichter.pl Weronika Kot Specjalista ds. PR Gedeon Richter Polska Tel.: 693 090 911 E-mail: wkot@grodzisk.rgnet.org 2021. 02. 26. Monika Bartwicka Prawnik Tel.: 516 140 116 E-mail: m.bartwicka@pmlgroup.eu Jeśli macie pytania….
 22. 22. www.gedeonrichter.pl Dziękujemy! 2021. 02. 26.

×