O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

SLOT 5 Input Dokumen Standard Kurikulum sek ren (2).pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Ladap kssr sc thn 4
Ladap kssr sc thn 4
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 26 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a SLOT 5 Input Dokumen Standard Kurikulum sek ren (2).pptx (20)

Mais de AnibintiMisran (19)

Anúncio

Mais recentes (20)

SLOT 5 Input Dokumen Standard Kurikulum sek ren (2).pptx

 1. 1. SLOT 5 INPUT DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA Bahan untuk Kegunaan Latihan Guru Sahaja 1
 2. 2. PERUNTUKAN MASA PENYERAPAN PKJR DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU Peruntukan masa untuk penyerapan ilmu PKJR dalam PdP mata pelajaran Bahasa Melayu (BM) ialah dua jam sebulan secara penyerapan Sumber : Surat arahan pelaksanaan Peruntukan masa minimum jam setahun KSSR bagi tahap 1 di SK sebanyak 192 jam dan di SJK sebanyak 160 jam. Bagi Tahap 2 di SK sebanyak 160 jam dan di SJK sebanyak 128 jam. Sumber :Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2016 2
 3. 3. KOMPONEN DALAM KURIKULUM KURIKULUM KANDUNGAN PEDAGOGI DENGAR TUTUR, BACA, TULIS, SENI BAHASA,TATABAHASA • Bahan Sokongan • Buku Teks • Bahan PKJR • Formatif • Sumatif 3
 4. 4. STRATEGI PdP Pembelajaran Berasaskan Projek Modular Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Tematik Kajian Masa Depan 5P Pembelajaran Koperatif Kecergasan Pelbagai Pembelajaran Masteri Didik Hibur Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Kontekstual Penyelesaian Masalah Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Luar Bilik Darjah 4
 5. 5. Penyerapan Penilaian Pemulihan Penggabungjalinan pelbagai kemahiran seperti mendengar dan bertutur, membaca, menulis, aspek seni bahasa dan tatabahasa yang terdapat dalam standard kandungan Penyerapan pelbagai ilmu dan displin daripada mata pelajaran lain, nilai murni masyarakat Malaysia serta kemahiran berfikir, kemahiran menaakul dan kemahiran bahasa Penilaian berterusan dalam PdP merupakan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif PdP • Memantapkan kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid. • Murid diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru Dilaksanakan semasa PdP bagi membantu murid menguasai kemahiran bahasa yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan PKJR • SPI • MODUL • DSKP(EM K) KONSEP 5P 5
 6. 6. PENDEKATAN TEMATIK PdP berdasarkan tema. Terdapat 12 tema dalam KSSR Disiplin ilmu daripada mata pelajaran lain lebih mudah diserapkan dan peluasan kosa kata dapat ditingkatkan 1 2 3 Tema keselamatan (PKJR) 6
 7. 7. TEMA-TEMA DALAM DSKP 1.Kekeluargaan 3. Kesihatan dan Kebersihan 2. Kemasyarakatan 7. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan 8. Sains, Teknologi dan Inovasi 5. Perpaduan 6. Kebudayaan, Kesenian dan Estestika 4. Keselamatan 9. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau 10. Pertanian dan Penternakan 11. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan 12. Intergriti 7
 8. 8. PENYERAPAN ILMU PKJR Berdasarkan kemahiran bahasa dalam DSKP Bahasa Melayu, guru hendaklah menyerapkan ilmu PKJR dalam mana-mana langkah PdP mengikut peruntukan masa yang ditetapkan. Guru perlu mahir dan kreatif menggunakan modul PKJR untuk disesuaikan dengan kemahiran bahasa yang diajarkan. 8
 9. 9. PENYERAPAN ILMU PKJR DALAM PDP BM (TEMA SAMA: KESELAMATAN) SP IKON PKJR AKTIVITI PKJR Tentukan SP yang hendak diajar Setelah ditentukan, rujuk modul PKJR untuk mencari kemahiran bahasa (ikon) yang sama dengan SP Guru boleh terus menggunakan aktiviti dalam modul PKJR untuk PdP BM 9
 10. 10. PENYERAPAN ILMU PKJR DALAM PDP BM (TEMA BERBEZA) Tentukan SP yang hendak diajar. Setelah ditentukan, rujuk buku teks untuk mencari tema yang bersesuaian dengan SP yang dipilih. Setelah mengajar menggunakan bahan dalam buku teks, rujuk modul PKJR untuk mencari kemahiran bahasa (ikon) yang sama dengan SP Guru menggunakan kreativiti untuk merancang situasi bagi melaksanakan penyerapan ilmu PKJR melalui aktiviti yang terdapat dalam modul Setelah selesai, guru menghubungkaitkan kembali tema dan kemahiran bahasa dalam buku teks yang diajarkan tadi. LANGKAH-LANGKAH SP BUKU TEKS/ BAHAN IKON PKJR BUKU TEKS/ BAHAN AKTIVITI PKJR 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. SEKIAN TERIMA KASIH 25
 26. 26. 26

×