Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Carrefour.pptx

  1. CARREFOUR C.562/15 CIUBUCĂ ANDREEA – BIANCA
  2. GENERALITĂȚI  În decembrie 2012, Carrefour a lansat o campanie publicitară intitulată “ Cel mai redus preț Carrefour” în care a a comparat prețurile a 500 de produse din hipermarketurile Carrefour cu cele din supermarketurile firmelor concurente  ITM, societate însărcinată cu strategia și politica comercială a unui dintre concurenții Carrefour, Intermarché, solicită în justiție Curții de Justiție a Franței încetarea difuzării acestei reclame; plata unor daune pentru publicitate înșelătoare ( 3 milioane de euro)  Curtea de Apel a Franței Curtea de Justiție a UE Procedura întrebării preliminare
  3. Legislația franceză  Articolul 6 din Directiva 29/2005 definește o acțiune comercială înșelătoare ca fiind „care conține informații false și, prin urmare, este neadevărată sau în vreun fel ... înșeală sau este probabil să înșele consumatorul mediu ... sau este probabil să-l determine să ia o decizie tranzacțională care nu ar fi luat altfel. ” Curtea de Apel din Paris a demarat procedura întrebării preliminare: În ce condiții este permisă comparația dintre produse ? Trebuie sau nu magazinele să aibă formate și dimensiuni similare ? Dacă faptul că omiterea aspectelor ce țin de format și dimensiune a magazinelor poate fi considerată înșelătoare și care are menirea de a influența comportamentul cumpărătorului? (Directiva 2005/29, care afirmă că o practică comercială este „înșelătoare” dacă omite „material informații de care consumatorul mediu are nevoie” pentru a lua o decizie tranzacțională informată); CJUE să explice în ce măsură și prin ce intermediu aceste informații trebuie diseminate consumatorului.
  4. Răspunsul CJUE  Publicitatea realizată de Carrefour nu este considerată informație înșelătoare, însă poate afecta obiectivitatea concurenței și poate influența comportamentul clientului ceea ce afectează principiile concurenței “CJUE a menționat că articolul 4 din Directiva 2006/114 nu impune ca magazinele comparate să aibă formate sau dimensiuni similare. Cu toate acestea, publicitatea comparativă nu trebuie să submineze concurența loială sau interesul consumatorilor (la 22 de ani). Acesta ar fi cazul dacă reclama comparativă este înșelătoare.” “Articolul 4 litera (c) din Directiva 2006/114 impune compararea să fie obiectivă. Cu toate acestea, după cum a menționat Curtea, „în anumite circumstanțe, diferența de mărime sau format a magazinelor în care au fost identificate premiile comparate de către agentul de publicitate poate denatura obiectivitatea comparației.”
  5. OMITEREA INFORMAȚIILOR  Omiterea de informații se consideră înșelătoare întrucât poate afecta concurența prin menirea de a modifica comportamentul clientului publicitate înșelătoare înseamnă orice publicitate care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare persoanele cărora li se adresează sau care iau contact cu aceasta și care, datorită caracterului înșelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din aceste motive, aduce atingere sau poate aduce atingere unui concurent O practică comercială se consideră înșelătoare în cazul în care, analizând faptele și ținând seama de toate caracteristicile și circumstanțele, precum și de limitele proprii mediului de comunicare utilizat, omite o informație semnificativă de care consumatorul mediu are nevoie în contextul respectiv pentru a lua o decizie comercială în cunoștință de cauză și care, în consecință, determină sau poate determina consumatorul mediu să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat-o în alte împrejurări. un comerciant disimulează o informație semnificativă prevăzută la alineatul respectiv sau o furnizează într-o manieră neclară, neinteligibilă, ambiguă sau nepotrivită sau dacă nu își declară intenția comercială adevărată în cazul în care aceasta nu reiese deja din context sau în cazul în care, în orice situație, aceasta determină sau poate determina consumatorul mediu să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat-o în alte împrejurări.”
  6. DEZNODĂMÂNT Prin hotărârea din 31 decembrie 2014, tribunal de comerț de Paris a obligat Carrefour la plata către ITM a sumei de 800 000 de euro pentru repararea prejudiciului suferit, a admis cererile de interzicere a difuzării publicității și a dispus publicarea hotărârii.  Astfel, această instanță a considerat între altele că Carrefour:  a adoptat o modalitate de selecție a punctelor de vânzare care era înșelătoare = denaturarea prețurilor Încălcarea obiectivității prin omiterea unor informații  ”
  7. IMPACT SOCIAL, POLITIC, ECONOMIC Social Afectarea concurenței Influențarea comportamentului clientului Oamenii cumpără produse doar de la un anumit magazin Politic - Procedura de infrigements - Neînțelegeri la nivel politic între statele membre privind respectarea angajamentelor colective (ex. respectarea concurenței, principiilor Pieței Unice Economic - Afectarea concurenței -Falimentarea unor companii -Monopol pe piață
  8. Concluzii + punctul de vedere personal Publicitatea trebuie să prezinte obiectiv, fără omiteri, prezentând toate perspectivele consumatorului, ținând cont de dimensiunea fiecărui magazin și de caracteristicile particulare Publicitatea nu trebuie să afecteze principiile concurenței și să încalce legile Pieței Unice
  9. VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

Notas do Editor

  1. NOTĂ: Pentru a modifica imaginea de pe acest diapozitiv, selectați-o și ștergeți-o. Apoi faceți clic pe pictograma Imagini din substituent pentru a insera propria imagine.
Anúncio