O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
2013ko ekainaren 21a
11. urtea
www.anboto.org
DURANGALDEKO
ASTEKARIA
506. alea
Iurreta 4
Koroideremiariaurreegiten
laguntz...
2 	 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto
Herririk herri
Anboto Komunikabideak
MAÑARIA MALLABIA IZURTZA
GARAI
BERRIZ
MARK...
2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto 	 	 Herririk herri 3
DURANGALDEA
INKESTA
Leire Bereziartua Iñigo Garrido
“Sarritan ...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Atxondoko jaiak 2016
Atxondoko jaiak 2016
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 32 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (17)

Anúncio

Semelhante a Anboto 506 (20)

Mais de Anboto Komunikabideak (20)

Anúncio

Anboto 506

 1. 1. 2013ko ekainaren 21a 11. urtea www.anboto.org DURANGALDEKO ASTEKARIA 506. alea Iurreta 4 Koroideremiariaurreegiten laguntzekojaialdiaeratudute Mañaria 2 EAJk ez du babestu bandera espainiarraren inguruko mozioa Berriz 2 Kultura topaketen jaia antolatu dute domekarako, Berrizen Otxandio 6 Abentura parkea zabaldu gura dute hiru otxandiarrek abuztuan Atxondoko eta Berrizko San Pedro eta Santa Isabel JAIAK 2013 Austriatik Monakora, Alpeak zeharkatuko ditu Iñigo Gabiriak Red Bull X-Alps lasterketan 13 Kirola Goazen pintxo-potera Iketz enpresan akordioa sinatu zuten joan zen astean, eta San Eloyn,ekainaren18anheldudiraadostasunerainbertsoreberria- gaz.ELAketaCCOOkbabestutakoakordioaizandaSanEloykoa. ELAkjakiteraemanduenez,“119langileetatik95eksinatudute”. Gaineratudutenez,“akordioak60lanpostubainogehiagoberma- tzenditu,eta2016rakoluzapenadu”.Kaleangeratzendirenbehar- ginentzakolanpoltsaeratukodute.Formazioajasotzeazgainera, Metaltaldekoedozeinenpresatanlanegitekoaukeraizangodute. 60 lanpostu bermatzen dituen akordioa sinatu dute San Eloyn inbertsore berriagaz 4 Eguen arratsaldetako fenomeno sozial berria da pintxo-potea. Ostalaritza bultzatzea helburu hartuta, jan-edana uztartzen duen eskaintza egiten dute astero Durangon, Elorrion, Iurretan, Atxondon eta Abadiñon (Matiena) 3 San Eloyn diharduten 119 langileetatik 95ek sinatu dutela akordioa azaldu du ELA sindikatuak
 2. 2. 2 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto Herririk herri Anboto Komunikabideak MAÑARIA MALLABIA IZURTZA GARAI BERRIZ MARKEL ONAINDIA Espainiako bandera udaletxean ipintzeko aginduaren kontrako mozioa landu zuten joan zen barikuan. EAJ abstenitu egin zen,etajarrerahorrekeztabaida eragin zuen. Bilduren botoekin onartu zen, baina Endika Jaio alkateak (Bildu) azaldu zuen aho batez izatea gura zutela, eta ho- rren ahaleginetan ibili direla lu- zaroan: “Adostasuna lortu ahal dugun gai batean ez dugu lortu. Abstentzio hau alderdi estrate- giabatdelaustedugu”. Galderen tartean, herritar batek abstentzioaren arrazoiak eskatu zizkien EAJkoei. Julen Uribelarreak esan zuen erabaki politikoa zela, hasieratik esan zietela Bildukoei ez zutela proze- suanpartehartuko.Baina,Jaiok esan du apirilera arte aldeko ja- rrerazeukatela. Mozioaren sustatzaileen ar- tean badaude EAJko kargudun izandakoak. Adibidez, frankis- mo osteko lehenengo alkateak, Iñaki Bilbaok, irakurri zuen tes- tuazapatukoomenaldian. EAJk ez du babestu bandera espainiarraren inguruko mozioa EAJabstenitueginzen,etaeztabaidaeraginzuen jarrerahorrek;Bildurenbotoekinonartuzen Zapatuko omenaldian hartutako irudi bat. Txelu Angoitia (Gerediaga) JONE GUENETXEA Gazte Egunaren antolatzaileak oso pozik agertu dira joan zen zapatuko ekimenak izandako harrerarekin: “Bazkarian 65 lagun elkartu ginen, eta gaue- ko kontzertuetan ere jende de- zentebatuzen”. Bestalde, joan zen asteko Anboton Goita auzoko jai egi- tarauan domekako ekitaldiak oker azaldu zirenez, honako hau da ekainaren 23ko egita- rauaren zuzenketa: goizean, 11:00etan, meza izango da eta ondoren, Gazte Alai dantza taldea eta herri kirolak. Arra- tsaldean, umeentzako jolasak, “bola premixuek”, txokolatada etaSanJoanSuapiztukodute. Egun osoko jaia antolatu zuten Gazte Egunerako 65lagunelkartuzirenbazkaritarako Gazte Eguneko bazkariaren argazkia, frontoian. JOSEBA DERTEANO Jose Maria Ajuria, domekan Urkiolan desagertu zen 81 urteko izurtzarra (Ortuzar auzokoa) handik egun bira, martitzen eguerdian, aurkitu zuten hilik Izurtzako Lejarza auzoan. Zubiete baserriaren ondoko landa batean topatu zuten gorpua. Eguaztenean autopsia egin zioten, eta Er- tzaintzak jakinarazi duenez, Ajuria berez hil zela konfir- matu zen. Era berean, Er- tzaintzak dio oraindik iker- tzen dabiltzala zelan egin zuen Urkiolatik Izurtzarako ibilbidea. Jose Maria Ajuriaren hi- leta elizkizunak eguen arra- tsaldean egin zituzten, Izur- tzako Bariko San Nikolasen elizan. Autopsiak dio modu naturalean hil zela Ajuria A.U. Azkenaldian, kalean abando- natutako txakur bi batu di- tuzte udaletxeko beharginek, eta Iurretako txakurtegian daramatzate sei hilabete ingu- ru. Azken udalbatzan azaldu dutenez, txakur horiei jabea bilatzeko adopzio kanpaina bat prestatzeko asmoa dauka Be- rrizkoUdalak. Etxeko animaliak kaletik jasotzeko tasak moldatu berri ditu udalak. Kalean aurkituta- ko txakurrak harrera zentrora eroaten dituzte, eta besteak beste, albaitaritza azterketak eta txakurtegiko egun bakoi- tzeko tasak eguneratu dituzte. Animaliak batzeak 63 euroko tasa du, eta jabeak bi bider galtzen badu, 32 euroko isuna ordaindubeharkodu. Orain, txakurtegian dau- den txakurrei jabea topatzeko adopzio kanpaina adosten da- biltza, eta oporren aurretik martxan ipintzeko asmoa dau- kate. Adopzio kasuetan, ez da tasarikordaindubeharko. AMAIAUGALDE Eskuz esku mundua eraiki le- lopean ospatuko dute domeka honetan Berrizko kultura topa- keten jaia. Learreta Markina eskolan batuko dira eguerditik aurrera, eta aurten, musika, tailer eta janari dastaketez gai- nera,Berrizenbizidirenhainbat kulturatako pertsonek euren he- rrien inguruko informazioa es- kainikodute,erakusketabidez. Domekako jaian Senegal, Ma- roko, Txile, Sahara, Errumania, Brasil eta Euskal Herriko kul- turek parte hartuko dute. Aur- tengoa topaketen zortzigarren urteada. Eguerdian Iremiñe dantza taldearen emanaldiagaz hasiko da jaia. Eskolan henna, trentza eta perkusio tailerrak egongo dira, besteak beste. Geroxeago ,herrian bizi diren kulturetako gastronomia dastatzeko, bazkari -dastaketa hasiko dute. Ostean, 15:00ak aldera batukada egongo da gaztetxeko batukada tailerre- kokideekantolatuta. Herritarren parte-hartzea Maria Jesus Garcia gizarte lan- gileak azaldu duenez, jaia anto- latzeko “herritarren parte har- tzea eta inplikazioa handia izan da”. Iremiñe, Batukada taldea eta herriko etorkinez gainera, Gaztelekuko gazteek ere parte hartu dute prestaketetan. Jaia iragartzeko mural bat margotu dute, eta eurek sortutakoa da to- paketenleloa. Jaia Osasun, Ongizate Sozial, Kooperazio, Berdintasun eta Immigrazioko Udal Kontseiluak antolatzen du. Kontseiluan poli- tikariez gainera, hainbat kultu- ratako herritarrek parte hartzen dute. Herriko kulturei buruz ikasteko aukera aurtengo topaketetan Domekan,kulturatopaketetan,erakusketaipiniko duteetorkinenherrietakoinformazioagaz Senegal, Maroko, Txile, Sahara, Errumania, Brasil eta Euskal Herriko kulturek parte hartuko dute topaketetan Abandonatutako txakurrentzat jabe bila Kaletikanimaliakjasotzekotasakmoldatudituzte M.O. Garaiko San Migel nagusien elkarteak beste irteera bat an- tolatu du ekainaren 28rako. Oraingoan, Astigarragara (Gi- puzkoa)joangodira.Hainzuzen ere,bertandagoenSagardoaren Museoa bisitatuko dute. Goize- ko 09:00etan irtengo dute Garai- ko plazatik, autobusean. Baina, museoko bisita ez da izango eguneko ekintza bakarra. Izan ere, gero Astigarragan bertan bazkalduko dute, Gurutzeberri jatetxean. Arratsaldean Donostiara joango dira, eta bakoitzak bere aldetik ibiltzeko aukera eduki- ko du. Iluntzean bueltatuko di- ra. Eguaztenera arte eman ahal da izena, Herriko Tabernan, 28 euroordainduta. Astigarragara irteera eratu du nagusien elkarteak SagardoarenMuseoaikusikoduteAstigarragan
 3. 3. 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto Herririk herri 3 DURANGALDEA INKESTA Leire Bereziartua Iñigo Garrido “Sarritan egoten naiz Goienkaleko pintxo- potean. Arrasaten ezagutu nuen, eta gustatu zait hemen ere hastea. Giro ona egoten da, baina aste batzuetan giro tristea ere egon da, egural- diakeraginadu-eta”. “Ideia ona da pin- txo-potea, lagunekin egoteko beste aukera bat da. Astero egoten saiatzen naiz, baina batzuetan ezin izaten dut lanagatik. Aste- buruetan, gauez, diru asko gastatzen da; he- menezhorrenbeste”. Isabel Gallastegi Elorrioko plazako dantza ikastaroko lehen taldea Eneritz Orobengoa “Osoideiaonada,jen- de gehiago irteten de- lako. Jendea animatu egiten da. Eguenetan lagunekin elkartze- ko ohitura hartu du- gu. Neguan jende gu- txiago egon da, baina orain, giroa animatu- kodelaustedut”. “Giroa egoten da, eta beste itxura bat ematen dio he- rriari. Gu dantza ikastarotik 19:30ean irteten gara, eta aprobetxatu egiten dugu giro onagaz jarraitu eta dantzaeginosteanindarrakberpizteko”. “Bergarako pintxopo- teaezagutunuenlehe- nengo, eta Elorrion hasi zenean, oso ideia onazelairudituzitzai- dan. Hasieran, koa- drilan asko elkartzen ginen. Ohitura hartu duguetaahalegintzen garaasteroirteten”. Elorrioko Errekakalen hartutako irudi bat, pintxo-pote orduan. Zaloa Fuertes. MARKELONAINDIA Heldu da Durangaldera pintxo- potea. Trago eta pintxo bana ohi baino prezio merkeagoan esku- ratu ahal dira eguen iluntzeetan. 2003an Gasteizen sortu zen es- kaintza gastronomiko hori, eta urteetan hedatzen joan da. Krisi sasoian, ostalariek kontsumoa sustatzeko aukera berri legez ikusi dute, eta horrek zabalpen handia eman dio. Modan dago pintxo-potea; gertakari edo feno- menosozialbilakatuda. Durangon, Askatasun etorbi- deko hainbat taberna izan ziren aitzindari. Lupetza tabernako Sara Mardarasek azaldu du in- gurune horretako giroa indar- tu gura zutela, Goienkaleren alternatiba legez. “Goienkalek guztia jasotzen du, jaiak, Liburu eta Disko Azoka, asteburuak...”. Mardarasek Zumaian ezagutu zuen pintxo-potea, eta handik ekarri zuen ideia. Lupetzak, Dendak Bai elkarteak sortutako herriko zirkuitu batean parte hartzendu,gainera. Goienkale, jendez beteta 2012ko irailean hasi ziren eki- men hau egiten Goienkalen. Geroztik, eguenetan jendez be- tetzen da kalea. Asteburuetako poteoa asko bajatu da, eta horri aurre egiteko erabaki zuten has- tea Kalekantoi, Rugby, Arkupe eta Anboto tabernek. Ostean, kaleko taberna gehienak batu ziren. Kalekantoiko Iker Ariz- mendiarrietak oso balorazio ona egin du: “Gutxi gorabehera, 350 pintxo banatzen ditugu eguene- ro”. Etekin-tarteak bajatu arren, diru-iturri on bat islatzen du sal- menta horrek. Batzuetan gehia- go, besteetan gutxiago, kopuru horien bueltan dabiltza taberna asko. “Pintxo-potea onuragarria databernarako,bainagukgehia- goikustendugubezeroenfidelta- sunari eskertza legez”, esan du Arizmendiarrietak. Alpino tabernako Antxon Gallastegik esan du aldaketa so- ziala egon dela azken urteetan, gazteak lokaletan egoten direla normalean, eta poteoa jaitsi egin dela. “Duela lau urte, barikue- tan, lau zerbitzari egoten ginen. Orain bi, eta telebistari begira”. Pintxo-poteari eskerrak, egue- netan lehengo barikuen beste irabazteneidute. Pintxo-poterako eskaintzak desberdinak dira lekuan leku: batzuek zuritoa eta pintxoa euro baten truke, beste batzuek krian- tza eta pintxo handiagoa 1,80 euroren truke... Herririk herri eta auzorik auzo zabaltzen doa moda. Elorrion taberna ugarik egiten dute; 2012ko abenduan hasi ziren Errekakalekoak. Pa- rra tabernako Iñigo Martinezek azaldu du beti saiatu izan direla ostalaritza dinamizatzen, eta pintxo-potea ildo horretan ikus- ten du: “Herritarrei Elorrion geratzeko aukera eman gura diegu”.Traña-Matienan zazpi ta- bernek eskaintzen dute pintxo- potea; Atxondon, Aste Santu os- teanekinziotenhirutabernatan; eta Iurretan ere duela hilabete hasiberridiralautan. Pintxo-potea, modan dagoen kontsumo estiloa Tragoetapintxobanaohibainopreziomerkeagoan lortuahaldaegueniluntzeetanhainbatherritan
 4. 4. 4 Herririk herri 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto DURANGALDEA ABADIÑO IURRETA ZALDIBAR AITZIBER BASAURI Koroideremia gaixotasun arra- roari aurrea hartzeko ikerke- tan laguntzeko, egun osoko jaia egingo dute domekan, Zelai Alai Hipika eskolan. Mungiako Amaia Elguezabalek eta Fran- cisco Javier Oleak lau seme- alaba dituzte gaitzak jota, eta eurek sustatutako Koroidere- miak Eragindakoen Elkartea- rentzatbatukodutedirua. Ginkana, zaldiekin ikuski- zunak, bazkaria, puzgarriak, musika eta afaria izango dira; taberna ere bai. Gainera, jos- tailuak,arropaetaliburuakere eroan daitezke bertan saltzeko. San Joan sua isiotu eta ikuski- zunaereantolatudute. 250.000 biztanleko bat Koroideremia gaixotasun he- reditario eta arraroa (intziden- tzia baxukoa) da. X kromoso- mari lotuta dago, eta kasu bat egoten da 250.000 biztanleko. Koroidearen eta erretinaren degenerazioaren ondorioz, apurka-apurka ikusmena gal- tzea eragiten du. Oro har, haur- tzaroan eta bizitzako 2. hamar- kadan agertzen dira lehenengo sintomak. Koroideremiak Eraginda- koen Elkarteak gaixo horiek batzea eta egin diren aurrera- penen berri ematea du helbu- ru. Urtean ikerketarako behar diren 200.000 euroak batzea da euren erronka, eta hainbat egi- tasmo abiatu dituzte. Apirilean Ibarra sagardotegian (Zorno- tza) egindako elkartasun afa- rian40.000eurobatuzituzten. Koroideremia gaitzari aurre egiten laguntzeko jaialdia eratu dute Egunosokoegitarauaprestatuduteekainaren 23rako,ZelaiAlaiHipikaEskolan Ikerketarako behar diren 200.000 euroak batzea da Koroideremiak Eragindakoen Elkarteak duen erronka I.E. Bihar eta etzi, herriko plazan izango dira Ilargi argazki tal- deak antolaturiko erakuske- tarako bilduriko argazkiak ikusgai. Zaldibarko argazki zaharrak dira erakusketara- ko batu dituztenak, herrita- rrek utzitakoak asko. Familia argazkiak, herriko elkarteen edota kirol taldeen ekitaldie- tan egindakoak dira, esatera- ko,erakusketanipinitakoak. Argazki rallya Azken hamarkadetako ohi- turari jarraituz, bestalde, ar- gazki rallya egingo dute ekai- naren 30ean, Zaldibarren. Ilargi argazki taldeak antola- turikoa da ekimen hori ere, eta08:30ean,Olazarkoaretoan eman beharko dute izena par- tehartuguradutenek. Bost sari banatuko dituzte udalak lagunduriko argazki lehiaketa honetan: 125 euroko lehenengoa; 100eko bigarre- na; 75eko hirugarren saria eta herriko onenarena; eta 50 eurokogazteensaria. Ilargi argazki taldeak rallya eta erakusketa antolatu ditu M. O. Uztailaren 7an, berritzen ez diren Bizkai mailako hitzar- men kolektiboak desagertu egingo dira, lan erreformaren arabera. Metalaren arloan, negoziazioak blokeatuta dau- de, eta sindikatuek protestak deitudituzteborrokaegiteko. ELAk borroka astea deitu du enpresa hitzarmenik ez daukaten enpresen kasuan. Horren harira, manifestazioa egin dute gaur, Durangon. LABek gaur du greba eguna metaleko sektore osoan, en- presa hitzarmena sinatuta eduki ala ez. ELAk uste du enpresetako hitzarmenak erreformaren aurkako “blin- dajea” direla: “Gero eta en- presa gehiagotan ari gara patronalaren asmoei bizkar ematen”. LABek, ostera, uste du enpresa txikiek eragiteko gaitasun txikiagoa daukatela, eta herrialdeko hitzarmenak “beharginen eskubideak ber- matzeko ezinbesteko tresna” direlaohartarazidu. CNT sindikatuak esan du halako deialdiak batasunez eginbeharrekoakdirela. Metaleko hitzarmenaren aldeko mobilizazioak JONE GUENETXEA San Eloyko (Elorrio) ELA eta CCOO sindikatuek akordioa sinatuduteekainaren18an,Me- taltaldekojabeagaz. ELAk jakitera eman due- nez, akordio hau lantaldearen gehiengoak onartu du: “119 langileetatik 95ek sinatu dute akordioa”. Gaineratu dutenez, talde berekoa den Iketz enpre- sakoaren antzekoa izanik, San Eloyn adostutako akordioak lan segurtasun handiagoa due- la dio ELAk. “Akordioak 60 lan- postu baino gehiago bermatzen ditu, eta 2016rako luzapena du”. Kalean geratu diren langileen- tzako lan poltsa bat egingo dela aurreratu dute. “Lau urteko iraupena izango du, eta bertan dauden beharginek formazioa jasoko dute”. Gainera, Metal taldeko edozein enpresatan lan egiteko aukera izatea ere ados- tudute. CCOO sindikatuak prentsa ohar bidez azaldu duenez, San Eloyn adostu den hitzarmena aurrera eroateko jarrera akti- boaizandute. LABi erantzuna LAB sindikatuak joan zen as- tean San Eloyko negoziazioen inguruan plazaratutako adie- razpenei erantzun die ELAk: “Ez dugu ulertzen LABek izan duen jarrera, San Eloyko akor- dioa Iketzekoa baino hobea izanik, beraiek ez dute sinatu nahiz eta 95 langilek horrela eskatu, beraien afiliatuak bar- ne”. Gaineratu dutenez, “argi geratu da zein izan den LABen helburuaIketzekoakordioaSan Eloykoarekin alderatuz hobea- goaizatea”. CCOO sindikatuak dioe- nez, “LABek idatzita ez dagoen akordioen bidez bere indar egoera erabili gura izan du en- presa honetako bere afiliatuak babesteko”. CCOOk kritikatu duenez, “LABek kinka larrian jarri du Iketz eta San Eloyren jarraipena”. Inbertsore berriagaz akordioa sinatu dute San Eloy enpresan ELAketaCCOOkbabestutakoakordioak60lanpostubermatzenditu San Eloy taldeko beharginak, Elorrion egindako mobilizazioan. I.E. Txanporta kultur etxean egingo dute, Abadiñoko Udalak bultza- turiko ipuin lehiaketaren sari banaketa ekitaldia, gaur arra- tsaldean. Peru Magdalena idazle durangarrak aurkeztuko du 17:30ean hasiko den ekitaldi ho- ri, eta 640 euro banatuko dituzte saritan: adinka banaturiko ka- tegoriabakoitzeanhirunasari. Gobernu taldeak zabaldu duen oharrean azaltzen denez, aurten 165 lan aurkeztu dituzte herriko umeek eta gazteek Aba- diñoko ipuin lehiaketa honeta- ra: iaz baino 35 gehiago. Iazkoa- gaz alderatuta, gainera, bikoiztu egin da Bigarren Hezkuntzako ikasleek aurkezturiko ipuinen kopurua. Hain zuzen, datu ho- rixe nabarmendu gura izan du Argi Abad udaleko euskara ar- loko ardura daukan zinegotziak: “Oso positiboa iruditzen zaigu datu hori, adin horretan hartzen baitute gazteek ondo idaztearen garrantziarenkotzientzia”. Umeen eta gaztetxoen artean idazteko zaletasuna bultzatu gu- ra dute lehiaketa honen bitartez Abadiñoko Udalak eta Herri Eskolak: umeak eta gazteak eus- karazidazteramotibatzea. Udalakjakiteraemanduenez, Miren Aroa Silva, Malen Goñi, JuneCarcavilla,TxominNajera, Iker Escamez, Maialen Barrue- tabeña, Irati Bazeta, Nagore Malaxetxebarria, Lorea Solana, Txaber Altube, Jone Astorkia eta Amaia Roman izan dira aur- ten, ipuin lehiaketan, saritu di- tuztenidazlegazteak. Herriko ikasleen ipuin lehiaketaren sari banaketa, Txanportan Gaur,17:30eanhasikodutesaribanaketaekitaldia; hirunasaribanatukodituztekategoriabakoitzean Peru Magdalena idazle durangarrak aurkeztuko du gaur, 17:30ean, Txanportan egingo dute sari banaketa A. U. AxpekoetaGaraikojaietanegun handia izango da domekakoa, eta beste herrietan ere hitzor- duak ipini dituzte San Joan bez- perako sua pizteko. Tartean, Durangon,iazkaleeginetagero, Herria elkarteak berreskuratu egingodusua. Iurretan, 18:30ean antzerkia izango dute Karrikaren eskutik, eta gero, afari herrikoa egingo dute. Luhartzen erromeria edu- kiko dute sua piztu aurretik eta ondoren. Elorrion 16:30ean San Joanera igoko dira. Gauean, sua kiroldegi ondoan isiotuko dute, etaerromeriaizangodute.Berri- zen, Elizondotik Berrizburura kalejiran joango dira 21:00etan, eta han txorizo ogitartekoa jan etageropiztukodutesua. Mallabian Izar Gorrik txitxi- burduntzia egingo du iluntzean, sua piztu aurretik. Izurtzan Santo Tomaseko parkean pa- rrilladagaz egingo dute sua, eta Otxandion, ohikoa denez, kale- jira egingo dute sua pizten den kaleetatik. Mañarian umeen jolasakedukikodituzte,etagero, sua isiotuko dute txistulariek etadantzariekgirotuta. San Joan suaren inguruan batzeko hamaika hitzordu domekan
 5. 5. 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto Herririk herri 5 DURANGO Juan Itziar auzuneko bizilagunek TAO sistema ipintzea gura dute. MARKELONAINDIA Autoak aparkatzeko TAO siste- ma Juan Itziarko auzunean ere ipintzea gura du Santi-Sapuhe- rrik, bertako bizilagunak batzen dituen elkarteak. Inguruetan TAO egotera, aparkatzeagatik ordaindu gura ez duten askok bertan uzten dute autoa eta, au- zotarrek ez dute lekurik izaten eurena aparkatzeko. Egoera hori azaldu du Manuel Delgado elkarteko presidenteordeak. “Aparkatzeko, gora, kanposan- tura joan behar izaten dugu”,dio Delgadok. TAO sistema horren barruan, auzotarrek doan apar- katzeko baimena edukitzea gura lukete. Ez da eskaera berria, Delgadok adierazi duenez: “Bere sasoian udalari eskatu genion. Erantzun ziguten aztertu zutela, baina ez zela bideragarria”. Ho- rren gehigarri legez, auzoaren goiko aldean disuasio aparka- lekua sortzeko proposatu izan dute.Bainahoriereezdutelortu. Bestalde, Urki-Hegoalde saihesbidea amaitzea da gaur egun duten beste aldarrikapen nagusia. Tabiratik Montorreta- ra joango da bide hori, eta Juan ItziaretaLarrasoloetakaleetatik trafiko asko kenduko duela au- rreikusten da. “Gaur egun, Du- rangon, eguneko trafiko indize handienetakoa daukan eremua da”.Delgadokesandubertanipi- nitako zebrabide altuak egoera hobetu duela, autoak astiroago doazela.Baina,autoekjendeaha- rrapatu izan dutela eta arriskua badagoeladio. Asteburuan, jaiak San Joan jaiak ospatzen dituzte Juan Itziarren. Bihar, 12:00etan hasiko dira, txupinazo eta kale- jiragaz. Arratsaldez txokolatada egingo dute, eta gauez afaria. Do- mekan ere egun osoko egitaraua edukiko dute, tartean, 19:30ean hasikodensardina-jana. TAO sistema Juan Itziarko auzunera zabaltzea gura dute InguruetanTAOegotera,aparkatzekoordaindu guraezdutenaskokbertanuztenduteautoa M.O. Astelehenean, Homofobiaren aurkako aurpegiak erakusketa zabalduko du EHGAM elkar- teak Andragunean, 19:00etan. Ekainaren 28aren harira eratu dute: Gay, Bisexual, Transexual eta Queeren askapen sexuala- ren aldeko Nazioarteko Eguna. Eragile politiko eta sozialen argazkiak ipiniko dituzte. “Beti gure aurkako aurpegiak azpi- marratzen ditugu esaldi txa- rrak kritikatuz, baina jakitun gara gure atzean aurpegi asko dauzkagula, eta aurten mezu positiboazabalduguradugu”. F-Stop Durango argazkilari taldea, udala, Andragunea eta Arentza argazki dendaren la- guntzaz eratu dute erakusketa. Asteosoanegongodazabalik. Bestalde, Elorrioko Udalak berbaldiaeratudueguaztenera- ko,19:00etan,Ateneoan. M.O. Udalak KZguneko zerbitzuak mantentzeko eskatu dio Eus- ko Jaurlaritzari. “Programa murriztuko den aitzakiaz, kon- tratu murrizketa ere egin du- tela jakin dugu”, dio PSE-EEk aurkeztutako mozioak. Bilduk, PPketaAralarrekbabestudute. Pilar Rios sozialistak esan zuen Durangon ere igarri dela mu- rrizketa,arratsaldezdagoeneko ez delako zabaltzen. Formazio eskaintza ere gutxitu dela ohar- tarazi dute. PSE-EE eta Bildu- ren ustez, herritar batzuek ezin dute ordenagailurik eta Inter- netik eduki, eta horregatik, KZ- guneek funtzio garrantzitsua betetzendutelaesanzuten. Homofobiaren aurkako erakusketa eratu dute KZguneko ordutegia murriztea kritikatu dute Erakusketazabaldukoduastelehenean EHGAMelkarteak,ekainaren28arenharira KZguneaezdutejadanikarratsaldezzabaltzen KZguneko zerbitzua mantentzeko eskatu du udalak. M. O. Martitzenean egindako hile- roko ohiko udalbatzarrean EAJren kudeaketa kritikatu zuten PSE-EEk eta Aralarrek. Oraindik onartu barik dago 2013koaurrekontua.“Ohitura bihurtu da aurrekontu barik kudeatzea”, esan zuen Dani Maeztuk (Aralar). Gainera, diru publikoa propaganda- rako erabiltzea egotzi zion Maeztuk EAJri: “Dirua iru- dikerian gastatzen jarraituko duzue?”. Idoia Agorriak (PSE-EE) ez gobernatzea leporatu zien jeltzaleei, eta lanean hasteko eskatu zien. Udalbatzarreko gai-ordena ere erabili zuen EAJren kontra egiteko: “EAJ- ko bozeramaileak dio ez du- gula lanik egiten, eta gaurko hiru puntuak oposizioak aur- keztuditu”. Durangoko Udalak ez dau- ka aurrekonturik 2011tik, eta horien luzapenagaz kudea- tzendabiloraindino. M. O. Merkatu plazaren sustapenera- ko mahaian, orain arte, PSE-EE- ko Idoia Agorria eta Aralarreko Iker Urkiza ibili dira udalaren ordezkari. Bada, aurrerantzean EAJk ere izango du ordezkari bat. Mahaitik irten zen eskaera, eta martitzeneko udalbatza- rrean onartu zen EAJ, PSE-EE eta PPren botoekin. Bildu eta Aralarabstenitueginziren. Bildu, PSE-EE eta Aralarrek uste dute gobernu taldeak ez duela baliabiderik ipini mahai- tik proposatutakoa bideratzeko. Agorriak esan zuen orain arte “alferreko lana” egin dutela, eta erabakitzen dena loteslea izatea gura dutela. Bilduko Arrate El- korok EAJ kritikatu zuen: “Oso tristea da EAJren orain arteko jarrera”. Aralarreko Dani Maez- tuk bide beretik: “Orain arte, zuenjarreraoztopatzeaizanda”. EAJko Goiztidi Diazek eran- tzun zuen: “Errazena da errua besteei botatzea, norberak lanik egitenezduenean”. Aurrekontu falta kritikatu dute PSE-EEk eta Aralarrek Merkatu plazaren mahaian EAJk ere ordezkaria edukiko du
 6. 6. 6 Herririk herri 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto DURANGALDEA ASTEON OTXANDIO ELORRIO ATXONDO M.O. Elorrioko Udalak kiroldegia berriztuko du datozen hilabetee- tan, eta 166.000 euro inguru era- biliko ditu horretarako. Aurten, enpresa kudeatzailea aldatu du- te: BPXSport enpresa. Gobernu taldeak prentsa ohar bidez esan du aldaketa horregaz 50.000 eu- ro aurreztuko dituztela, eta diru hori hobekuntzak egiteko erabi- liko dutela. Ana Otadui alkateak esan du zerbitzuaren kalitatea hobetuguradutela. Hainbat obra egingo dituz- te: harrera-gunea birmoldatu, sarrera sistema berriak ipini, areto berri bat sortu sarreran, gimnasioa birmoldatu, gimna- sioan tresna berriak egokitu eta igerilekuko klimatizazio siste- makonpondu. M.O. Elorrioko Kultura Azokaren 13. edizioa egingo dute bihar. Hain- bat osagai dauzka azoka honek; bildumak eta antzinako gauzak erakutsiko dituzte. Horixe da azokaren berezitasuna. Udala- ren Elorrioko Udak egitarau oparoaren barruko ekimena da, eta Agustin Urizar antolatzai- leak esan du urtero giro ona ego- tendelaplazan. Bihar, 22 postu ipiniko dituzte 09:00etatik 14:30era bitartean. Auto eta moto klasikoak, antzi- nako liburuak, filatelia... Herri- kozenbaitmargolarikereeraku- tsiko dituzte euren lanak, Uriza- rrekazalduduenez.Herrikozein kanpoko bildumazale ugari batu ohi dira, eta bihar ere horien to- pagunebihurtuguradute. 166.000 euroko inbertsioa, kiroldegia berrizteko Kultura Azoka bihar, bildumazaleen topagune Kiroldegiaberriztuz,zerbitzuahobetuguradute Bildumaketaantzinakogauzakerakutsikodituzte M. O. Elorrioko Bildu udal taldeak auzolana antolatu du bihar goizerako. 08:30ean ipini du- te batzeko ordua, eta bertan parte hartzeko deia egin die herritarrei. Lan bi egingo di- tuztela aurreratu dute, garbi- ketagaz lotutakoak: Angioko errota eta inguruetan bata, eta Ariñotik San Agustinera doanerrekatarteanbestea. Beharrerako arropa ego- kia eta eskularruak eroateko eskatu dute, eta errota garbi- tzeko, sardeak, aizkorak eta antzeko tresnak beharko di- tuztelaereesandute. Bildu koalizioak auzolana deitu du bihar goizerako J.D. Aste honetako udalbatza- rrean hasi eta aurrerantzean, hiru hiletik hiru hilera, go- bernu taldeak (Bildu) udale- ko kontuen berri emango du udalbatzarrean. Astelehe- neko udalbatzarrean urta- rriletik martxora izandako diru sarreren eta gastuen berri eman zuten. Hurrengo hiruhilekoaren azalpena uz- tail amaieran egiteko asmoa dute. Rosa Elizburu alkatea- ren esanetan, “besteak beste, herritarrei eta beste alderdiei udaleko kudeaketaren berri emanguradiegu”. Udaleko kontuak hiru hilean behin azalduko dituzte udalbatzarrean J.D. OtxandiokohirulagunekEuskal Herriko abentura parke handie- na ireki gura dute abuztuaren hasieran, Olazar inguruan. Guz- tira,2,5hektareainguruhartuko dituHontzaextremizenekoaben- tura parkeak, eta Narbartekoa (Baztan, Nafarroa) eta Txindoki ingurukoa baino handiagoa izangoda. Otxandion bizi diren Jose- ba Gartzia, Josu Abaunza eta Ainara Abalanzategi daude proiektuaren atzean. Abentura parkeak zuhaitz eskalada, arku- tiroa eta abentura parkea izango ditu. Elbarrientzako zirkuitu bat ere prestatuko dute. Horrez gai- nera, piknik gunea eta umeen- tzako ludoteka zerbitzua izango ditu, besteak beste. Webgune bat sortu sute:hontzaextrem.com. Eurek proposatu zuten proiek- tua udalean. Udalarena da lurra, eta Aldundiko Baso Sailarena kudeaketa. Legeari jarraituz, lur publikoen kontzesiorako proze- dura martxan ipini dute ekaina- ren 30era arte. Beste inor aurkez- ten bada, sustatzaileei edozein proposamen berdintzeko eskubi- deaeskaintzendielegeak. Olazarren abentura parkea ireki gura dute hiru otxandiarrek, abuztuan AbuztuarenhasieranirekiguraduteEuskalHerrikoabenturaparkehandiena Baimena jasotzean hasiko dira dena muntatzen. Durango-Gasteiz autobus lineakoen protesta astelehenean ‘Izan Bedi Emakumea’ antzezlana eskainiko dute gaur, Otxandion Legegintzaldi honetan Otxandioko Giza Esku- bideen Batzordea berdintasun plana diseina- tzen ibili da. Lan ildo garrantzitsuena izan den berdintasunaren esparrua, parte-hartzea oina- rri, herriko emakumeekin landu dute. Etapa horri amaiera eman eta herritarrei eskerrak emateko, ekainaren 21ean, 22:00etan, Kolda- rrak taldearen Izan Bedi Emakumea antzezla- naeskainikodute,Mainondokogimnasioan. Durango-Gasteiz autobus lineako era- biltzaileek ordu erdiko kontzentrazioa egingo dute astelehenean, 12:30ean, BizkaikoForuAldundiakBilbonduen egoitzan. Garraio publiko duin bat es- katuko dute. Horrez gainera, ekaina- ren 28an eta 29an Durangotik Gastei- zera (Arabako Aldundiaren egoitzara) oinezkomartxabategingodute. Bihar, zapatua, umeei zuzenduta- koauzolanakegingodituzteMaña- rian. Beharrak hasteko, goizeko 09:30ean elkartuko dira plazan, eta iaz egin zuten moduan, herriko hormak margotzen ibiliko dira. Auzolanean jardun eta gero, baz- karitarako elkartuko dira plazan, 14:00akaldera. Muruetatorre auzoko jaiak ospatuko dituzte Umeekin auzolana eta bazkaria, Mañariko plazan Zapatuan, 12:00etan, txupinazoagaz hasiko dituzte Durangoko Murue- tatorre auzoko jaiak. Denetarik izango dute asteburuan. Bihar eguerdian, paella txapelketa eduki- kodute,etagaueankantzontziloeta kulero lasterketa. Domeka goizean, aldiz,10:00etanbidegorritikbizikle- tairteeraegingodute,Abadiñora.
 7. 7. 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto Publizitatea 7
 8. 8. 8 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto Berbaz Mikel Irizar | Ormaiztegi, 1954. Elorrion bizi da | Euskaltzaleen Topaguneko presidentea AMAIA UGALDE Abadiñotik Durangora mugi- tu da Topagunea. Euskaltza- leentzako toki erreferentziala dela, eta “leku egokian dagoe- naren sentsazioa” dauka Mi- kel Irizarrek. Euskara elkar- teen federazioa izan dena aro interesgarri batean dagoela nabarmendu du Topaguneko presidenteak. Euskaltzaleen Topagunea izenagaz birba- taiatu dute federazioa. Elkar- teen arteko lankidetza eta mugimendu izaera indartze- ko lanean dabiltza Topagunea eta bertako bazkideak. Urtebete pasatxotik zara Topa- guneko presidentea. Zelan joan dira orain arteko hilabeteak? Oso beteak. Presidentetza hartu nuen justu eraldaketa prozesu bat hasita zegoenean, eta lehe- nengo kongresuan egindako hausnarketak praktikara eroate- ko momentua zen. Aldaketarako eginbehar horiei eraldabideak deitu diegu. Azaroan bigarren kongresuaegingenuen,etaados- tasun handia egon zen erabakie- tan. Barne kohesioa landu dugu, eta hortik ateratako indarragaz, asko landu ditugu erakunde eta eragileekin harremanak. Proze- suarengatik erreferentzialtasu- na irabazi dugula ikusi dugu, eta lokalaren inaugurazioan ikusi genuen, ekitaldi xumea izanda ere, erakundeetatik jende asko etorri zela. Euskararen ingu- ruan lankidetza giroa sortu gura dugu. Liskar larregi egon da, eta ez daukagu indarrik sobera lis- karretanibiltzeko. Eraldaketa hori zelan laburtuko zenuke? Gizartea aldatu den heinean, ba- nakoago bihurtu gara, eta ahul- du egin dira lehen oso indartsu sortutako elkarteak. Konturatu gara egitura asko geneukala, eta indar gutxigaz egiturak manten- tzea asko kostatzen da, egiturak mantentzen sekulako lanak egin behar direlako. Hausnarketa egin genuen, eta mugimendu izaera indartzeko zenbait gauza- tan batuago egon behar garela ikusi zen. Euskaltzaletasunaren kontzeptua landu dugu. Garran- tzitsua iruditzen zaigu hori: zalea euskaldundu egin behar da, eta euskalduna zaletu egin behar da. Momentu honetan, To- pagunea bera ere Euskaltzaleen Topagunea legez izendatu dugu, eta elkarte bakoitza herrietako euskaltzaleen topagune izatea guradugu;jendeaintereskomun baten alde batu, antolatu eta gauzak egiteko lekuak. Horrez gainera, barne komunikazioa, fi- nantziazioa eta transmisioa lako gaiaklanduditugu. Topaguneko 69 elkarteen ar- tean denetarik egongo da. Bai. Gure bazkideen artean dago Bilboko Zenbat Gara, kafe antzo- kiagaz, euskaltegiagaz, irratia- gaz... baita Sondikan jaio berri den elkarte bat ere, xume-xume lehenengo urratsetan dabilena. Dibertsitate handia dago, eta hori aberastasun handia da. Ba- tzuetan asmatu da belaunaldi berriak inplikatzen, besteetan ezhainbeste...Horhasizenhaus- narketa. Aldi berean, jendeari zerbait egiteko gogoa pizten ari zaiola ikusten gabiltza. Tradi- zioz, zer edo zer egin gura bazen, lehen elkartea sortzeko lan bu- rokratikoagaz hasten zen proze- sua, benetako egitekoa bigarren mailan geratuta. Beste bide ba- tzuk ikusten gabiltza: elkarte bat sortzetik barik, norberaren neu- rriko jarduera batekin hasi, eta arrakasta badauka, motibazioa eta lan egiteko gogoa sortuko dira.Hortikelkarteberribatsor- tzenbada,osoondo. Euskara elkarteetatik komu- nikabideak sortu ziren bere garaian, eta orain, Tokikom eta Hekimen lako guneak sortu di- tuzte. Oso momentu polita bizi dugu. Bi krisi bizi dituzte komunika- bideek: sektorearena eta ekono- mikoa. Sektorean, aldaketa tek- nologikoen ondorioz, momentu honetan inork ez daki egunkari, irrati eta telebista tradizionale- kin zer gertatuko den. Gainera, krisi ekonomikoak eragina izan du publizitatean, harpidetzetan, dirulaguntzetan... Komunikabi- deek aukera ikusi dute elkartu eta indarra ateratzeko. Orain urtebete, Tokikom enpresa sor- tzeko erabakia hartu zen, eta 30 bazkide gara orain. Paraleloan, euskal hedabideen sektore osoa batzen duen Hekimen ere sor- tu da. Tokikomen, digitalerako bateratze prozesuak egiten ga- biltza. Itzelezko aukerak dira guretzako, eta euskal hedabide nazionalentzako ere bai. Euskal hedabideetan, EITBren euskal adarra hartuz gero, 1.000 profe- sional inguru dabiltza lanean. Elkarlanean ondo antolatuta lan egingo bagenu, edukiko genuke aukera Euskal Herriko komuni- kazio talde indartsuena izateko. Gaurtik ikusita ametsak dira, baina sarean eta lankidetzan ibiliz gero, euskarari sekulako indarra eman ahal diogu gizar- tean. Elorrion bizi zara. Zelan suma- tzen duzu Durangaldea euska- raren arloan? Elorrion Barriketan elkartea bertan behera geratu zen, baina badago gogoa, eta Durangaldean leku gehiagotan ere ikusi dugu hori. Gainera, euskaltzale askok lotzen du Durangaldea euska- rarekin. Azokagatik nagusiki, baina hemen daude Berbaro, Plateruena, Gerediaga, Ibai- zabal... Badaude elementuak Durangaldean euskalgintzaren gune indartsu bat eraikitzeko. Horrelako guneak Gipuzkoan sortu izan dira, eta hemen ere badagoaukera,badagoeragileen dentsitate nahikoa. Gu inplikatu gaitezke horretan, izan gaitezke bazkide aktibo bat Durangal- dearen alde. Aukera badago, eta aukerekinilusionatzekogaitasu- na behar dugu. Ez dugu prozesu horimoduformaleanhasi,baina giroa ikusten da eta ematen du posibleizandaitekeela. “Durangaldean, euskalgintzaren gune indartsu bat eraikitzeko elementuak daude” PasadenbarikuaninauguratuzuenTopaguneakegoitzaberriaDurangon,Elkartegian.Iazkomartxotik,bertakopresidenteada MikelIrizar.Ilusiohandizbizidueuskaraelkarteekazkenurteetanizandutenhausnarketaetaeraldaketaprozesua Komunikabideak sarean eta lankidetzan ibiliz gero, euskarari sekulako indarra eman ahal diogu gizartean”
 9. 9. ITSASO ESTEBAN ‘Noctis Labyrinthus’ izena eman diozue erakusketa kolek- tiboari. Zer lan batzen du? Txelu Angoitia: Hiruron lanak batzen dituen proiektu osoa- ren izenburua da Noctis Laby- rinthus: nire Angst, Segunen Ero etaJesusMarirenMoo. Zelan sortu da erakusketa ho- netarako elkartzeko aukera? T.A.: Lagunak gara aspalditik, etanoizeanbehinelkarrenlanak ikusteko batzen gara. Duela ur- tebete konturatu ginen hiru lan osagarrigeneuzkala. Jesus Mari Arruabarrena: Oso sintonia antzeko gaiak lan- tzen genbiltzan, nahiz eta tra- tamentua bakoitzak era batera egin. Antzeko sentsazioak trans- mititzen ditugu: gainbehera, tristura,biolentzia... Sasoi bertsuan ibili zarete an- tzeko gaiok lantzen? T.A.: Bai, bakoitza bere errit- moan, baina sasoi berean jardun dugugaioklantzen. J.M.A.: Txeluk zazpi bat urtean jardunduberelanagaz,nierelau baturteannabil, etaSegunekere bostbaturtedaramatza. Zergatik gai ilunak? T.A.: Pentsatzen jarrita, izan daiteke belaunaldiari loturiko gauza izatea hirurok gai hauen inguruanjardutea. J.M.A.: Gaztetxoa zarenean ez zara konturatzen, baina galerak gertatzenhastendiraheltzean. Kontzienteki bilatu dituzue iru- di dekadente horiek? T.A.: Nire kasuan, senez egiten ditut argazkiak, eta gero kontu- ratuzergailantzennabilen. Segun Lazkano: Enkarguzko lanak ez bezala, lan pertsonalak ez dira intelektualizatzen hasie- ratik. Lan pertsonala da hau, eta barrutik ateratzen dira gauzak, konturatubarik,gehienetan. Zelakoa izan da bakoitzaren ar- gazkiak mahaigaineratzea eta besteen ekarpenak jasotzea? S.L.: Polita izan da, alde batetik, bainabaitagogorraere. T.A.: Jesus Marik eta biok ohitu- ra eduki dugu lehen ere elkarren lanprozesuetanbesteareniritzia eskatzeko. Kasu honetan, era- kusketara begira batu gara hi- rurok: bakoitzak bere selekzioa ekarri du, eta hortik aurrera landuduguhirurok. Harreman pertsonala beharrez- koa da horrelako elkarlan ba- tean jarduteko? S.L.: Bai, argazkilaritzatik edo beste kontu batzuetatik harre- manestuadugu. J.M.A.: Hala ere, harreman hori gabe ere, argi berba egiteko go- goabadago,berdinegindaiteke. T.A.: Asko laguntzen du kriti- katzen duenaren helburua po- sitiboa dela jakiteak: zure lana hobetzekoegitendu. S.L.:Niretzakoberriaizandaho- nelako ekarpenak jasotzea, eta osoaberasgarriaizanda. Asko aldatu dira lanak elkarlan horren ostean? T.A.: Hasieran uko egin arren, askotan konbentzitu egiten zai- tuzte, nahiz eta azkenengo berba egilearenaden. J.M.A.: Zeu ere konturatzen zara zure mesederako dela kri- tika. Norabidean asmatzeko oso lagungarria da elkarlana. Bes- teen lanetan asko sinesten dugu hirurok,etaoinarrizkoadahori. Argazkiak zelakoak dira? T.A.: Gauez egindako argazkiak diragehienak,ilunak. J.M.A.: Tristura, gainbehera, heriotza, beldurrak, biolentzia, zoramena, etab. islatzen duten argazkiakdira. Zelan sortu da Musikaireren egunetan erakusteko aukera. S.L.:Proiektuakosoharreraona izan zuen, eta Casajara jauregia eskainizutenerakusketarako. J.M.A.: Gure ideiarekin oso bat datorren lekua da, gainera. Le- ku berezietan eskaini gura dugu aurrerantzean ere erakusketa: Durangoko hiltegi zaharrean egitea ere pentsatu dugu, eta hi- riburuetan erakutsi gura genu- ke, baita. Erakusketara etortzea ikuslearentzat esperientzia bat izatea nahi dugu: beste jende ba- tekinkonpartitzea,etab. T.A.: Argazkiak Interneten iku- sita lortzen ez dena lortu gura dugu: Elorriora etortzea, begiak aretoaren iluntasunera ohitzea, giroansartzeaetasentitzea. J.M.A.: Nahiz eta argazkigintza- tik oso urrun egon, erakusketa honetatik zeozer jaso dezake au- rreiritzirik barik datorren musi- kaedoliteraturazaleakere. T.A.: Ikustera datorrenari era- kusketak barruan zeozer uki- tzeadagureasmoa. Elkarlanean jarraituko duzue? J.M.A.: Esperientzia honetatik ikasi dugu hirurok indarra egin- daerrazagoadelaaurreraegitea, eta badaukagu elkar laguntzen jarraitzekoasmoa,noski. S.L.: Udazkenean, esaterako, erakusketa honetako hiruron ar- gazkiokinliburubildumabatere kaleratukodugu. 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto 9 Kultura @anbotokultura ARGAZKIGINTZA “Erakusketara etortzea ikuslearentzat esperientzia bat izatea da gura genukeena” ElorriokoMusikairejaialdiarenbarruan,‘NoctisLabyrinthus’erakusketaparatuduteJesusMariArruabarrena,TxeluAngoitia, etaSegunLazkanoargazkilariek:ilunaribegiratzekohirumodubatzenditu,etagaurinauguratukoduteCasajarajauregian T. Angoitia S. Lazkano J.M. Arruabarrena
 10. 10. 10 Kultura 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto MIKEL ONAINDIA Arte historialaria GEURE DURANGALDEA Jakina da artista moderno ugari hurbildu zirela XX. mende hasieran Durangal- dera margotzera, Regoyos, Zubiaurretarrak –hauek udaro bueltatu ohi ziren Garaira–, Amarica, Nieto Ulibarri, Basiano edota Ba- rrueta, adibidez. Horien ar- tean, badirudi Aurelio Arte- ta ere (Bilbo, 1879 - Mexiko, 1940), garai hartako pintore nagusienetakoa, gurean margotzen ibilia zela. Bilboko Arte Eder Mu- seoko Elizpea (c. 1905) mar- golan handia, mezara sartu baino lehenagoko baserri- tar talde baten erretratua da. Esan izan da, zalantze- kin, koadroan agertzen den eliza Tabirako ermita dela. Baina tenpluko sarrera on- do aztertuz gero, ez dirudi hala denik. Ostera, asteotan Bilboko Michel Mejuto Gale- rian ikusgai den Artetaren margolan txikia, ziur aski Durangon koka genezake. Erromeria Durangon (1909) izeneko pastel txiki eta delikatu hau, pintorea Paristik bueltatu berritan gauzatutako lana dugu. Ez- kurdi plazako arbola arteko arrastiko jai giroa Toulouse Lautrec-ek ohikoa zuen ar- giztapen artifizialaren at- mosfera gogorarazten digun tonuen bidez ondu zuen Ar- tetak. Gizonezkoen txapel eta brusez, eta emakumez- koen soineko luzeez aparte, orain ehun urteko jai giroa –musika, jendartea, neska- mutilen arteko maitasun kontuak–-, funtsean egun- goaren nahiko antzekoak zi- rela eta haiek ere koloretan bizi zirela –eta ez garaiko erretratuek erakutsi lez, zuri-beltzean!– ematen digu aditzera, pintura eder askoa izateaz gain. Erromeria Ezkurdin LITERATURA Martxotik kalean, irakurgai, dago Iñaki Irasizabal (Durango, 1969) idazlearen azkenengo libu- rua. Zornotzan bizi den idazle horrek kaleratu duen bederatzi- garren lana da Bizkartzainaren lehentasunaknobela. 2011ko udan, Bilbon kokatu- rikoa da nobela, eta Errekalde auzoan, Zabalburuko ertzain-e- txean, Unamuno plazan, edota Indautxun gertaturikoak konta- tzendituIrasizabalekbertan. Nobela beltz laburra da Biz- kartzainaren lehentasunak, Iña- ki Irasizabalek ohi duen idaz- kera arin eta azkarrez landua; liburu entretenitua, baina era berean, gizartearen eta egoera politikaren erretratu gazi-gozoa egitenduena. Nobelan, ETAk erabakita daukaarmakbehinbetikouztea, baina oraindik ez du horren be- rri ofizialik eman. Aldi berean, eta nobelaren sinopsian azaltzen denez, “erakundearen zuzenda- ritzan poliziak infiltraturik edu- ki duen satorra agerira atera da, eta hura diskrezioz zaintzea era- baki du Barne Sailak, Bilboko Errekalde auzoko pisu batean. Martin Goena, garai batean mi- litantearmatuaetagaurzinpeko guarda denak egingo ditu biz- kartzainlanak”. Iñaki Irasizabalen nobela beltz laburra irakurgai ETAriburuzkofikzioadaIrasizabalekmartxoan kaleratuzuen‘Bizkartzainarenlehentasunak’ ‘Bizkartzainaren lehentasunak’ nobela beltza da, Irasizabalek ohi duen idazkera azkarrez landua SanAgustinkulturgunetikDurangokokaleetaraaterakodituzteemanaldiak I. ESTEBAN San Agustin kulturguneak irai- lera arte ateak ixten dituenean, bertako edukiak kalera atera- tzeko pentsatu zuten Uda Kalean Bizi programazioa duela 14 urte. Zortzi emanaldi izango dira aur- ten:musika,zirkuedotaantzerki ikuskizunak. Udaletxeko edo Ezkurdiko plaza, Kurutzesantu Museoa edo Andra Mariko eliz- pea hartuko ditu datozen astee- tan kulturak, eta aurten, espazio berri bat estreinatuko dute: mu- sikaeskolakolorategia. Arantza Arrazola San Agus- tin kulturguneko kudeatzaileak, Jon Kepa Garro zinegotziak, eta Khantoria taldeko Ander Berro- jalbiz musikari durangarrak aurkeztu dute aurtengo Uda Ka- leanBiziprogramazioa. Erdi Aroko musika Duela bi urte Durangon estrei- natu zuten Bereterretchen oina- tzak eskainiko dute Khantoria hirukoteak –Ander Berrojalbiz, Maider Lopez eta Virginia Gon- zalo– eta Kerstin Ansorge eta José Menéndez musikari gonbi- datuek. Biolina, biola, Erdi Aro- ko organettoa, harpa gotikoa, edota txirula doblea izango dira, besteakbeste,entzungai. Funes Van zirku ikuskizunak zabalduko du ekainaren 28an Uda Kalean Bizi, eta beste zirku ikusizun bat ere izango da, uz- tailaren 13an: El negro y el flaco taldearenCharabia. Le Petit Theatre de Pain Fran- tziako taldearen emanaldia eta musika eskaintza azpimarratu dituzte aurkezpenean: “kontzer- tu intimista” eskainiko dute, uz- tailaren 18an, Fran Lasuenek eta Jose Luis Canalek, eta Alema- niakoBandaBeat’nBlowtaldeak itxiko du programazioa, Andra Marikokontzertuagaz. Datorren barikuan hasita, kaleko zortzi kultur emanaldi, Durangon PROGRAMAZIOA -Ekainaren 28an,‘FunesVan’, 18:30ean,udaletxekoplazan. -Uztailaren 6an,‘Cabaret’, 20:00etan,Ezkurdin. -Uztailaren 11n,‘Bereterretchenoi- natzak’,20:00etan,MusikaEskola- kolorategian. -Uztailaren 13an,‘Charabia’, 20:00etan,Ezkurdin. -Uztailaren 18an,FranLasuen& JoseLuisCanal,20:00etan,Kuru- tzesantumuseoan. -Uztailaren 20an,‘Globestory’, 22:00etan,AndraMarikoelizpean. -Uztailaren 24an,Folklorejaialdia, 22:00etan,AndraMarikoelizpean. -Uztailaren 28an,BandaBeat’n Blow,20:00etan,AndraMarian. EMANALDIAK
 11. 11. JAIAK! 2013ko EKAINA Atxondo 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto
 12. 12. | 2 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto JAIAK! AXPEKO JAIEN EGITARAUA Ekainaren 21a, barikua 18:00 Esku pilota partiduak. Atxondoko gazteen txapelketa 2013. Finalaurrekoak: Benjaminak: Atxondo-Zaldibar Kimu maila ‘A’: Atxondo-Munitibar Haurren maila ‘A’: Markina-Portugalete. 20:00 Esku pilota partiduak. Desafioa: bien artean 107 urte betetzen dituen bikoteak bien artean 53 urte betetzen dituena izango du aurrez aurre. ‘Egur-burdin pilota partidua’: pilotariek tresna berezi bat izango dute eskuan. 22:30 Jaien hasiera, donien-atxa ipinita. Ondoren, berakatz zopa eta txokolatea denontzat. Ondoren erromeria Luhartz taldeagaz. Ekainaren 22a, zapatua 12:30 Esku pilota partiduak. Atxondoko gazteen txapelketa 2013: Kimu maila ‘B’: Atxondo-Iurreta Kimu maila ‘B’: Elorrio-Markina Kimu maila ‘A’: Usansolo-Zornotza 17:00 Mus txapelketaren hasiera. Arratsaldean bakailaoa pil-pilean eta tortilla txapelketak, frontoian. OHARRA: partaide bakoitzak behar dituen osagai guztiak ekarri beharko ditu. (Bakailao txapelketako diru sariak berdinak izango dira partaide guztientzat. Irabazleak diru sari berdina, txapela eta garaikurra izango ditu). Tortilla txapelketan, gazteentzako eta nagusientzako egongo dira sariak. 21:00 Bakailaoa pil-pilean eta tortilla txapelketetako partaideentzako aurkezpen ordua. Ondoren herri afaria. Gastronomia txapelketetan parte hartu dutenek euren lagun taldearekin afalduko dute frontoian. Jai Batzordeak ogia, postrea eta kafea jarriko ditu. 22:30 Jaialdia: Usansolo eta Barakaldoko dantzarien ikuskizuna. Ondoren erromeria Luhartz taldeagaz. Ekainaren 23a, domeka Umeen Eguna, Atx-Azpi elkarteak eratuta 11:30 Meza nagusia. Ondoren Atxondoko Andasto dantza taldearen erakustaldia. 11:30 Artisautza azoka. 13:00 Mus txapelketaren amaiera. 13:30 Esku pilota partiduak. Atxondoko gazteen txapelketa 2013: Benjaminak: Atxondo-Abadiño Haurren maila: Atxondo-Durango 18:00 Pailazoak: Kuko, Truko eta Bolenwaider. Ondoren txokolatada eder bat. Iluntzean San Joan suak. Ekainaren 24a, astelehena 11:30 Meza nagusia Ondoren igel txapelketa. Gero, herriko jubilatuentzat luncha. 16:00 Briska txapelketa; hasiera eta amaiera.
 13. 13. 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto 3 | JAIAK! AITZIBER BASAURI Trikiti doinuek alaituta igongo dute gaur, Axpen, Sanjoanen ira- garle isila dena. Egin dute hitzor- dua auzokoek. Ostean, ohiturari hutsik egin gura ez eta, berakatz zopa eta txokolatea banatuko di- tuzte. Jai Batzordeak tamainako egitarauaprestatudu. Gaur hasiko da gazte mailako pilota txapelketa; Atxondo, Aba- diño, Durango, Elorrio, Iurreta eta Zaldibarko pilota eskoletako gaztetxoek jardungo dute bes- teak beste, 18:00etan. Iluntzera- ko,berriz,eskupilotapartidube- reziak antolatu dituzte: batetik, 107 urte batzen dituen pilotari bikoteak bien artean 53 urte ba- tzen dituzten aurkari bi izango ditu. Partidu hori amaituta, es- kuan “tresna berezi” bat dutela jokatukodutenpilotarientxanda izango da. “Zailtasun apur bat ez eze, zerbait berezia ere antolatu gura genuen”, azaldu dute Jai Batzordekoek. Gaurko eguna bukatzeko, Luhartz taldeagaz dantzatzeko aukera izango dute bertaratuko direnek. Zapatuan ere etorriko daAxperaLuhartz. Lehiaketa gastronomikoak Bakailaoa pil-pil eran prestatze- ra hurreratuko dira, bihar, hain- bat lagun, aurten ere; baita torti- lla txapelketara ere. Harrera ona dute lehiaketa gastronomikoek: iaz, zazpi-zortzi bakailao kazola aurkeztu zituzten, antolatzaileek esan lez. Tortillak ere makinatxo bat;gazteenartean,20batuziren, etanagusienartean,40bat. Parte-hartzaileak eta euren lagun taldeak frontoian elkartu- ko dira gero afaltzeko. Prestatu- takoak jateko aukera ezin hobea izaten dute hori. Jai Batzordeak, berriz, ogia, postrea eta kafea jarriko ditu. Iaz 150-200 lagun in- guru elkartu ziren. Barakaldoko eta Usansoloko dantzarien era- kustaldiahasikodagero. Domekan, San Joan bezpe- ran, meza nagusia amaitzean, Atxondoko Andasto dantza tal- deak eskainiko du saioa. Arra- tsaldean, Kuko, Truko eta Bolen- waider pailazoak egongo dira, eta, iluntzean, San Joan suaren bueltan batuko dira, plazan. San Joan egunerako, meza, igel txapelketa eta herriko jubila- tuentzako luncha eratu dituzte, besteakbeste. Donien-atxa igoteagaz bat abiatuko dituzte Sanjoanak Axpen Eskupilotapartidu“bereziak”,pailazoak, erromeriaetaauzoafariaizangodira,besteakbeste Gaurko eguna bukatzeko, Luhartz taldeagaz dantzatzeko aukera izango dute bertaratuko direnek Bakailaoa pil-pil eran prestatzera hurreratuko dira bihar hainbat lagun; baita tortilla txapelketara ere Barakaldo eta Usansoloko dantzarien erakustaldia hasiko da, zapatuan, herri afaria eta gero Herriko artisauek euren lanak erakutsiko dituzte Nobedaderik ere ba- dakarte Axpeko San Joan jaiek, aurten. Izan ere,Artisautza Azoka antolatu du lehenengo biderrez Jai Batzordeak domekarako. Egurragaz eta harriagaz landutako artisautza lanak egongo dira erakusgai Axpeko plazan. Herriko sei arti- sauk egindako artisau- lanak. Jai Batzordeko kideek azaldu dutenez, Atxon- doko bertako artisauen lanak erakustea izan du- te helburu. Erakusketa 11:30etik 14:30 ingurura arte egongo da bertan.
 14. 14. | 4 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto JAIAK! Ekainaren 22a, zapatua 08:00 XXIV. Atxondoko mendi martxa (irteera Apatako plazatik). Ekainaren 24a, astelehena 18:00 Futbito txapelketaren hasiera, eskolako futbito zelaian. Ekainaren 27a, eguena 14:30 Jubilatuen bazkari herrikoia, Apatako frontoian. Jubilatuen tabernan apuntatu behar da. 18:00 Futbito txapelketako finala, eskolako futbito zelaian. 20:30 ‘Herrira’ herri bilgunearen pilota txapelketako finalak, pilotalekuan. Ekainaren 28a, barikua 11:00-14:30 / 15:30-17:00 Haur eta gaztetxoentzako puzgarriak, Ziarreta auzoan. 19:00 Donien-atxa eta donien-atxa ttipi artistikoa ipiniko dituzte, herriko batukadak animatuta. Ondoren, pregoia Marixurrike Aisialdi Taldearen eskutik, eta Flashmob herrikoia. 20:30 Tortilla eta bakailao txapelketak. 23:00 Gau kubatarra, Habana 357 taldeagaz. 00:30 Karaokea Atxondoko gaztetxean. Ekainaren 29a, zapatua Mozorro eta koadrilen eguna 10:30 Herriko txistulariekin kalejira. 11:00 Trialsin akrobazia ikuskizuna, plazan. Aereo tailerrak 14:30 Koadrilen arteko paella txapelketa. Ondoren, ‘org.amen’ klown ikuskizuna. 16:30 Koadrilen arteko olinpiadak. 17:30 Poteo herrikoia Joselontxo’s txarangak alaituta. 19:30 Erromeria plazan, Luhartz taldeagaz. 22:30 Kontzertuak Atxondoko gaztetxean: Zakarbila taldeak Zakarrak eta Iskanbila taldeen bertsioak joko ditu; ondoren, Turbonegroren bertsio taldea; amaitzeko, Sermond’s taldea. 06:30 Gaupaseroen argazki erraldoia, gaztetxean. Ekainaren 30a, domeka 10:30 Herriko txistulariekin kalejira. 13:00 Euskal dantzak, Andasto dantza taldeagaz. 16:00 ‘Irrien Lagunak’ puzgarriak, bits festa eta irripuina Marikalanbrerekin, herriko plazan. 16:30 Herriko haur eta gazteen pilota partiduak. 18:00 Igel txapelketa Itziar tabernan. Itziar tabernak lagunduta. 19:00 ‘Otehitza gure artean’ dantza ikuskizuna Kukai taldeagaz, herriko plazan. 20:00 Donien-atxa eta saiheski jana. Ondoren, jaietako argazkien emanaldia. Ekainaren 13a, zapatua 15:30 Autokrosa Markoidako Landetan. ATXONDOKO JAIEN EGITARAUA
 15. 15. 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto 5 | JAIAK! Aitzol Lasuen, Vanesa Calvo, Nahia Olaetxea, Irati Armendia, Judith Irazola, Arantza Berrioategortua, Paul Arginzoniz eta Saioa Agirre, Marixurrikeko aisialdi taldekoak Apatako plazan. JOSEBA DERTEANO Aurten jaietako pregoia irakur- tzekoetatxupinabotatzekoardu- ra Marixurrike aisialdi taldeak izango du, ofizialdu zutenetik hamarkada bete dela-eta. Ekai- naren 28an izango da, 19:00etan, donien-atxajasoostean. Herri osoa begira izango du- ten unea jai giroa aldarrikape- nagaz uztartzeko baliatuko dute. Pregoia izango da mundu ikus- pegi justu eta orekatuago bat aldarrikatzeko unea; ondoren plazan egingo duten flashmoba- gaz, aldiz, herritarrak dantzara gonbidatukodituzte. Pregoia ez da testu hutsera mugatuko. Marixurrikeko gaz- teek ikuskizun bat prestatu dute. Barikua Gay, Lesbiana, Bise- xual, Transexual eta Queeren Nazioarteko Eguna denez (hain zuzen,horrenhariraotuzitzaien ideia), horixe izango da lehen alkadarrikapena; ondoren beste sei etorriko dira (ingurumena, feminismoa…), eta aldarrikapen bakoitza kolore batekin lotuko dute. Zazpi aldarrikapen, zazpi kolore. Gazte batzuk pregoia ira- kurtzen doazen heinean, beste batzuek, balkoitik donien-atxara lotutako soka batean esekiko dituzte koloreak. Horrela, alda- rrikapen denak koloreaniztun muralhandibatenbidezirudika- tuta geratuko dira jaiek irauten duten artean: “Gazteek eurek garatutako ideia izan da. Eurek idatzi dituzte aldarrikapenak eta eurek irakurriko dituzte”, azaldu du Marixurrikeko Vane- saCalvok. Mezuaren ostean, dantzara- ko gonbita luzatuko dute plazan flashmob baten bidez: “Mari- xurrikeko batzar batean irten zen ideia. Zer edo zer ezberdina egin gura eta flashmobak modan daudenez, probatzea erabaki ge- nuen. Herria dantzan ipini gura dugu. Ekimen honen bidez, Ma- rixurrike denok osatzen dugula adieraztea da helburua: umeek, gazteek, helduek zein gurasoek”, dio Arantza Berrioategortuak. Mandoilek taldearen Urrutitik kantu abestia erabiliko dute dan- tza irakasle batek diseinatu dien koreografia garatzeko: “Abestia alaia da eta dantzarako auke- ra ematen du. Entzun genuen lehen unetik aproposa iruditu zitzaigun. Koreografia, ostera, martxosoa eta ikasteko erraza da. Beraz, momentuan bertan ere batu daiteke jendea. Gaine- ra, pauso asko errepikatu egiten dira, eta une batzuetan, dantza librea izango da, bakoitzak nahi duen moduan egiteko”. Aurretik praktikatzea gurago duenaren- tzako entsegu saio bi prestatu dituzteplazan:gaur(ekainak21), Aldarrikapena eta jaia uztartuko ditu pregoiagaz eta flashmobagaz Marixurrikek Marixurrikeofizialduzutenetikhamarkadabetedenean,jaietakopregoiairakurrikoduteaisialditaldekogazteek Flashmoba praktikatzeko bi entsegu egingo dituzte: gaur 20:00etan, eta bihar 18:00etan Luhartzek erromeria eta Kukaik dantza ikuskizuna eskainiko dituzte MozorroetakoadrileneguneaneskainikoduerromeriaLuhartztaldeak J.D. Apatako jaien egitaraua gustu guztietarako eskaintzagaz osatu dute. Esaterako, hilaren 29an, mozorro eta koadrilen egunean, Trialsin izeneko bizikleta akro- bazia ikuskizunagaz gozatu ahal izango da plazan. Eguerdian eta arratsaldean, koadrilen arteko paella txapelketa eta olinpiadak egingo dituzte. Tartean, klown ikuskizun bat ere egongo da, org.amenizenekoa. Eguna musikagaz amaituko dute; 19:30etik aurrera Luhartz taldeak erromeria eskainiko du plazan, eta gaztetxean hainbat kontzertu eskainiko dituzte. Aipagarria da hilaren 30ean, 19:00etan, Kukai dantza konpai- nia prestigiotsuak plazan eskai- niko duen Otehitza gure artean izeneko dantza ikuskizuna ere. Egun berean, beste dantza ikus- kizun bat ere egongo da; Atxon- doko Andasto taldeak euskal dantzakerakutsikodituplazan. Umetxoek ere badute zerekin gozatua jaietan. Hurrengo do- meka arratsaldean Irrien Lagu- nak kultur koordinakundearen bidez, Marikalanbrek irripuina kontatuko du, eta puzgarriak eta bitsfestaegongodiraplazan. Kukai dantza konpainiak ‘Otehitza gure artean’ izeneko ikuskizuna eskainiko du hilaren 30ean Hurrengo domekan Marikalanbrek irripuina kontatuko du, eta bits festa eta puzgarriak egongo dira
 16. 16. | 6 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto JAIAK! Herriko batukada talde berriak alaituta ipiniko dute donien-atxa Orainhilabetebisortuzuten12batatxondarrekbatukadataldea JOSEBA DERTEANO Datorren barikuan, jaiei hasie- ra ofiziala emateko donien-atxa ipintzen duten bitartean, he- rriko batukada taldea ariko da giroa berotzen. Talde berria da, herrikojaieibegirasortuzutena, eta aurrerantzean Apatako jaiak ez ezik, Atxondoko gainerako auzoetan parte hartzeko boron- dateadute:“Auzolaneansinesten dugu.Arrazolakojaiakabuztuan dira, eta ez da sasoirik onena jendea batzeko, baina deitzen ba- digutejoatekoprestgaude”,adie- razi du Igor Olaetxea batukada taldekokideak. Orain hilabete bi inguru era- tu zuten batukada taldea 12 bat atxondarrek. Denak emaku- meak dira, Igor Olaetxea bera kenduta. Orain urte batzuk, gaz- tetxeko asanbladetan irtendako ideia da, eta mugimendu hartan ibilitako batzuek asmoa aurre- ra eroatea erabaki dute. Garazi Magunagoitia batukada taldeko kidea Granadan bizi izan zen ur- tebiinguruan,etahan,batukada talde batean parte hartu zuen. Beraz, astean bitan (eguenak eta domekak) gaztetxean izaten dituzten entseguetan bere agin- duetara ibiltzen dira. Orain arte, donien-atxaren ekitaldia girotze- ko txaranga bat kontratatzen zu- ten, baina batukada talde berria- gaz herriko talde bat egongo da ekitaldi garrantzitsu horri jai-gi- roaipintzen.Oraingoz,batukada taldeak ez du izenik, baina egun horri begira kamiseta batzuk atera dituztela eta eurak jantzita ibilikodireladioOlaetxeak. Hainbat erritmo Entseguetan hainbat erritmo landu dituzte: “Erritmoetako bat martxosoa da. Hasieran, denak makurtu eta ondoren denak zu- tuntzen dira musika erritmoari jarraituz. Beste bat erritmo la- saia da, sanba-reggae estilokoa”, azalduduIgorOlaetxeak. Donien-atxa ipini ondoren, poteo herrikoia egingo da, eta berori alaitzen ere ibiliko dira batukadataldeberrikokideak. Donien-atxaren ondoren poteo herrikoia egingo dute, eta berori girotzen ere ibiliko da batukada taldea Garazi Magunagoitiaren aginduetara eguenetan eta domeketan batzen dira gaztetxean entseatzen Ekainaren 28an, 00:30ean, hainbat abestigaz osatutako karaoke jaialdia egingo dute gaztetxean J.D. Herrira mugimenduak antola- tutako pilota txapelketako ira- bazleak Apatako jaietan eraba- kiko dira. Hiru mailetako fina- lak jokatuko dituzte datorren eguenean, 20:30etik aurrera, etasarreradoakoaizangoda. Hirugarren mailan Pablo Armendia eta Jon Abendibar Arturo Lazaro eta Aitor Ira- zola bikotearen aurka lehiatu- ko dira; bigarren mailan, oste- ra, Gotzon Beloki eta Iñaki Ba- rrenkua, eta, Oier Olaetxea eta Haritz Arretxe bikoteak heldu dira finalera. Maila nagusian Oier Jaiok eta Unai Solagure- nekArkaitzDiezetaJulenMar- tinez izango dituzte kontrario. Final lehiatuak espero dituzte, eta orain arteko jardunaldie- tan legez, edariak eta pintxoak saltzeko gune bat ere prestatu- kodute. Final horiek ez dira izan- go jaietako esku pilota eskain- tza bakarra. Ekainaren 30ean, 16:30ean, Atxondoko esku pilo- ta taldeak antolatutako gazte- txoen pilota txapelketako fina- lakjokatukodituzte. Pilotaz gainera, Atxondo- ko XXIV. mendi martxa anto- latu dute zapatu honetarako. 08:00etan irtengo dira plaza- tik. Bestetik, ekainaren 27an, 18:00etan, futbito txapelketako finalak jokatuko dituzte esko- lakofutbitozelaian. J.D. Urtero legez, gaztetxeko gaz- te asanbladak hainbat ekin- tza antolatu ditu jaiei begira. Ekainaren 29an, 22:30ean, musika kontzertuak izango dira. Atxondoko eta Elorrio- ko musikariak Zakarbila taldean batuko dira gau ho- rretan beren beregi Zaka- rrak eta Iskanbila taldeen bertsioak jotzeko. Ondoren, Atxondo, Elorrio eta Duran- goko musikariek osatutako taldeak Turbonegro taldeen bertsioak joko ditu. Zakarrak 1986ean Arrasaten sortu zen oi! taldea da. Iskanbila ere Arrasateko taldea da 1990an sortu eta 2006an desegin ze- na. Ondoren, Sermond’s tal- dearen kontzertua egongo da. Egun bereko goizaldean, 06:30ean, gaupaseroen argaz- kia aterako dute gaztetxean bertan. Ekainaren 28ko barikuan, 00:30ean, karaoke jaialdia egin- godute.Musikaetaletrapresta- tu eta ausartenek mikrofonoa hartuko dute. Horrez gainera, hilaren 30ean, 17:00etan, Gaz- tetxetik plazara poteoa egingo dutetxopoabotaaurretik. Final erakargarriak, Herrirak antolatutako pilota txapelketan Musika kontzertuak eta karaokea antolatu ditu gazte asanbladak Datorreneguenean,20:30ean,hirumailetako txapeldunakerabakikodirapilotalekuan Zakarrak,IskanbilaetaTurbonegrorenbertsio taldeaketaSermond’s-ekzuzenekoaeskainikodute
 17. 17. JAIAK! 2013ko EKAINA | BERRIZ San Pedro eta Santa Isabel 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto
 18. 18. | 8 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto JAIAK! BERRIZKO JAIEN EGITARAUA Ekainaren 28a, barikua 19:00 Pregoia eta txupinazoa udaletxean, Berriz Bizikletari Elkartearen eskutik. Jarraian, kartel lehiaketako sari banaketa. Ostean, urtero legez, sardina-jana. 20:00 Donien-atxa ipiniko dute Elizondo plazan. Dantzari dantzaren entsegua. 22:00 Drindots musika taldeagaz dantzaldia, Elizondo plazan. 22:00 Nesken eta Mutilen V. San Pedro eta Santa Isabel Frontenis txapelketa. Berrizburu kiroldegian. 23:00Txosnagunean kontzertua, herriko taldeekin. Ekainaren 29a, zapatua San Pedro. Koadrilen eguna 11:00-14:00 / 16:30-19:00 Trena Elizondotik Olakuetaraino. Berrizko Merkatari Elkarteak antolatuta. 12:00 Meza nagusia. Ostean, Dantzari dantza. 14:00 Paella lehiaketa, udaletxeko lorategian. 16:30 ‘Arno eta bere animaliak’, umeentzako, Elizondo plazan. 17:30 Karta joko lehiaketa: mus, tute eta briska. Izen-ematea: 17:00-17:30. 18:00 Institutuko patioan, 3x3 saskibaloi txapelketa. 10-17 urte bitartekoentzat. 19:30Herriko igel txapelketa. Izen-ematea: 19:00-19:30 20:00 Dantzari dantza. 21:00Boston Jai musika taldeagaz erromeria, Elizondo plazan. 21:30 Karta jokoen sari banaketa. 23:00 Txosnagunean kontzertua: Toundra eta Willis Drummond. 00:00 Bolo txapelketa. Ekainaren 30a, domeka 12:00 “Poxpolo ta konpainia” pailazoak udaletxeko lorategian. 13:00 Bertso saioa Elizondo plazan: Xabier Amuriza eta Jon Maia. 14:00 Bakailao lehiaketa udaletxeko lorategian. J.R. Korpion III. Edizioa. 16:30 Oizpe pilota txapelketa, Olakueta frontoian. 17:00 Bizikleta martxa herrikoia, udaletxe aurrean hasita. 18:00 Tiragoma txapelketa, udaletxeko parkean. 19:30 Kale antzerkia: ‘Vaiven do not disturbe’. Berrizburu kiroldegian. Uztailaren 1a, astelehena 11:30 Gazteentzako tribiala. 12 urtetik gorakoentzat. 12:00-13:30 Paintballa. 10 urtetik gorako neska-mutilentzat. 12:00-13:30 Umeentzako jolas parkea, eskolako patioan. 17:00-19:00 Paintballa 10 urtetik gorakoentzat. 19:00-20:30 Paintballa 18 urtetik gorakoentzat. 17:00-20:00 Umeentzako jolas parkea, eskolako patioan. 19:00 Kukai dantza taldea: ‘Otehitzari biraka’. Elizondo plazan. 19:30 Herriko igel txapelketa, 18 urtetik beherako gazteentzat. 20:30 Gazteentzako bolo txapelketa. 18 urtetik beherakoentzat. 21:30 Musika eta jaia: Diskofesta. 23:00 Bits jaia. Uztailaren 2a, martitzena. Santa Isabel eguna 11:00 Margo lehiaketa umeentzat, udaletxeko parkean. (Euria bada, eskolako patio berrian). 12:00 Meza nagusia eta Dantzari dantza. 14:00 Jubilatuentzako bazkaria, kiroldegian. Bazkalostean, musika. 17:30 Haur parkea Kulki taldeagaz: ‘Itsasoa’. 18:00 Duo Deno bikoteagaz betiko euskal kantak, udaletxeko lorategian. 20:00 Dantzari dantza. 21:00 Tortilla lehiaketa, udaletxeko lorategian. 22:00 Luhartz musika taldeagaz erromeria, Elizondo plazan. 23:00 Su artifizialak. 23:15 Luhartzekin dantzaldia, Elizondo plazan.
 19. 19. 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto 9 | JAIAK! ITSASO ESTEBAN OrlandIsoirdalkateak,SebeAla- va kultura teknikariak, eta Jon Zinkunegi eta Mikel Laskurain herritarrekaurkeztudituzteSan Pedro eta Santa Isabel jaiak. Jai Batzordean batzen diren 15 lagu- nenordezkaritzanbatudira. Datorren barikuan hasi, eta uztailaren 2ra arte luzatuko dira Berrizko jaiak. Aurten, Pagotxa elkartearen ekimenez, pregoi txikia ere izango da, jaiei hasie- ra emateko; pregoi ofizialaren aurretik egingo dute, ekaina- ren 28an, 17:00etan. Ondoren, 19:00etan, Berrizko Bizikletari Elkarteko kideek irakurriko dute jaien hasierako pregoia eta botako dute txupinazoa. Jaien aurkezpenean azaldu dutenez, aho batez erabaki du Jai Batzor- deak, bere ibilbide luzea aintzat hartuta, elkarte horri ematea jaiak abiatzeko aukera.Izan ere, 35. urteurrena bete baitu Berriz- koBizikletariElkarteak. Isoird alkateak azaldu due- nez, iaz baino 9.000 euro gutxia- gogaz antolatu ditu Jai Batzor- deak (55.500 euroko aurrekon- tuagaz) San Pedro eta Santa Isabel jaiak: “Diru gutxiago edu- ki arren, beste urte batzuetako eskaintza bermatzea izan da gurehelburua”. Jai Batzordeak osaturiko pro- gramaziotik hainbat ekimen na- barmendu zituzten udaletxeko eguazteneko aurkezpenean. Ala- va teknikariak azaldu zuenez, herriko musika lokaletan jotzen duten taldeen emanaldia izango da, esaterako, uztailaren 1ean: M.E.B.L, En clave de dos eta Red Spritestaldeekjokodute. Azken urteetan San Pedro eta Santa Isabel jaietako egun handiena izaten den ekainaren 29ko Koadrilen Eguneko progra- mazioa ere nabarmendu dute aurkezpenean. Iaz, 1.500 lagun batu zituen zapatuko udaletxe- ko lorategiko paella lehiaketak. Boston Jai taldearen emanaldia- gaz, eta txosnaguneko Toundra eta Willis Drummond taldeen kontzertuekin amaituko da San Pedroegunhori. Jaien aurkezpenean azaldu dutenez, aurten, partaide be- rrien ekarpenak jaso dituzte jai batzordean. Herritar horien lana “asko eskertu”, eta herritar denak jaietan parte hartzera dei- tzekoaprobetxatudute. Aurten lehenengoz, pregoi txikia ere irakurriko dute jaiei hasiera emateko SanPedroegunarenbezperan,ekainaren28an, 17:00etanirakurrikoduteudaletxetik,pregoitxikia O. Isoird: “Diru gutxiago eduki arren, beste urte batzuetako eskaintza bermatu gura izan dugu” Pagotxa elkartearen ekimenez, pregoi txikia ere irakurriko dute aurten, jaiei hasiera emateko Iaz baino 9.000 euro gutxiagogaz antolatu ditu jai batzordeak San Pedro eta Santa Isabel jaiak
 20. 20. | 10 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto JAIAK! M. O. Berrizko jaietako eskaintza musikalaren artean badaude izen bi, akaso, bereizgarriak. Bai behintzat rockaren es- parruari dagokionez. Willis Drummond eta Toundra egun berean ariko dira jotzen txos- nagunean, ekainaren 29an. Masa biltzaile ez, baina ja- rraitzaile fidelen taldeak dira. Sentsazio musikal berriak da- kartzate; Willis Drummonden rocka haize berria da Euskal Herrian, eta Toundrak musika instrumental indartsu eta lan- duadakar. Baionan sortutako taldea da Willis Drummond. 2007tik gaurdaino lau disko kaleratu dituzte, eta 200 kontzertutik go- ra eman. Azken disko biek edu- ki dute zabalpen eta arrakasta handiena: Instanteak eta A ala B. Bidehuts kolektiboaren zi- giluagaz argitaratutako lanak dira horiek. Abiadura handia, indarra eta sakontasuna topa- tuahaldiraeurenkantetan. Instrumentuen indarra Toundra madrildarrek rock instrumentala lantzen dute. Sentsazioz betetako mundu batean murgiltzeko gonbita da egiten dutena. Kontrakoa pentsaraztera eroan dezakeen arren, euren kontzertuek ere sona handia daukate. Mikrofo- no barik, instrumentuak astin- duz,ikuskizungordina. Hiru disko argitaratu dituz- te, eta rock zaleen artean mo- dandagoentaldeada.Espainia- ko festibal handienetan parte hartzendabiltzagauregun. Gaueko 23:00etan hasiko da, hurrengo zapatuan, Willis Drummond eta Toundra tal- deenkontzertua. Willis Drummond eta Toundra, sentsazio musikalen sortzaile WillisDrummondetaToundraegunbereanariko dirajotzentxosnagunean,ekainaren29an MARKEL ONAINDIA Otehitzari biraka. Hitz-joko ho- rregaz aurkeztuko du Kukai dantza konpainiak Jorge Otei- za eskultoreari buruzko ikus- kizuna. Eskultore izateaz gai- nera, poeta eta pentsalari ere izan zen Oteiza, eta hain zuzen ere, arlo horiek islatu gura di- tuzte obra honetan. “Ez da bere biografiaren aurkezpena. Otei- zak hainbat esparrutan eta bi- zitzako alor ezberdinetan har- tutako jarrerak, haiei buruz idatzitakoak eta esandakoak erakusten ditu”. Poesiak ere badu lekurik lanean. Gainera, Oteizaren beraren ahotsa an- tzezpenaren parte da, Kukai- koek diotenez: “Hitzok Otei- zak berak esanda aurkezten di- ra, bideo proiekzio baten bidez, Oteiza bera baita jendeari zu- zentzen zaiona”. Tanttaka tea- troaren laguntzagaz 2006an es- treinatutako obra da uztaila- ren 1ean Berrizera datorrena. Musika originala Horretaz gainera, Mikel Ur- dangarinen, Bingen Mendiza- balen eta Rafa Ruedaren musi- ka originala dauka obrak. Mi- reia Gabilondorena da gidoia, eta Jon Maya da koreografia- ren zuzendaria. Vaivenegaz, zirkoa Vaiven Zirkoak kaleko antzer- kia ekarriko du Berrizera. Ekainaren 30ean Do not dis- turb (No molestar) antzezlana plazaratuko dute, mugimenduz betetako ikuskizuna. Koreo- grafiak, akrobaziak, ekilibris- tak... Hainbat elementu eskai- niko dituzte, beti ere, istorio bati forma emanez. Oteizaren jarrera ikuskizunera dakar Kukai dantza konpainiak Eskultoreizateazgainera,poetaetapentsalariereizanzenJorgeOteiza, etahainzuzenere,arlohoriekislatuguradituzte‘Otehitzaribiraka’obran M. O. Berriz Bizikletari Elkarteak emango die aurten jaiei ha- siera. Bertako kideek jaurtiko dute txupinazoa, eta pregoia ere eurek irakurriko dute. 35. urtemuga ospatzen dabil- tza aurten, eta efemeride ho- rren harira egin diete pregoi- lari izateko gonbidapena. Po- zik hartu dute, elkarteko kide Alex Duranek azaldu duenez. Gaur egun, 75 bat bazki- dek osatzen dute elkartea, eta hainbat ekintza antola- tzen dituzte urtero. Esate ba- terako, datorren hilean Bas- tidara joango dira bizikletaz. Han bazkalduko dute, eta os- tean, autobusez bueltatuko di- ra. Martxa zikloturista pres- tatzen dute, eta urtarrilean zi- klo-kros txapelketa eta men- di bizikletako martxa ere bai. Bizikletari elkarteak jaurtiko du aurtengo jaietako txupinazoa Gauregun,75bazkidekosatzenduteBerrizBizikletariElkartea
 21. 21. 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto 11 | JAIAK!
 22. 22. | 12 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto JAIAK! Zerk eroan zaitu Jai Batzor- dean parte hartzera? Euskara ikasteko nire enpei- nuan, herriko jendea ezagutu dut. Euskararen bitartez eza- gutu nuen Jai Batzordean parte hartzen duen jendea, eta horre- la animatu nintzen. Berriztarre- kin harremana egiteko modua da niretzat Jai Batzordean par- te hartzea, nire seme-alabentzat Iremiñegaz euskal dantzak ikas- tea den moduan. Herriari buruz gehiago ikasi gura dut, eta uste dut euskararen bitartez lortuko dudala. Dokumentazio ofizialak ez,nireustez,hizkuntzakmarka- tzenduidentitatea. Berrizko ekimen sozialen parte izan gura duzu. Bai, denetan parte hartu gura dut, bertako kultura ezagutze- ko. Seme-alabek ere Euskal He- rria sakonago ezagutzea gura dut: konbentzituta nago euskal- dunak izango direla horrela. Baina jatorrizko Senegalgo kul- tura ere mantenduta, ezta? Bai, noski. Ez daukat zalantza- rik, gure seme-alabek Senegal- go kultura gordeko dute: musi- karen bitartez, argazkiekin era- kusten diegu Afrika, eta ekono- mikoki ahal dugun guztietan joaten gara Senegalera. Gure kultura ez dute ahaztuko, oso ondo ezagutuko dute. Zelakoa iruditzen zaizu Berriz- ko Jai Batzordea? Batzarrak euskaraz egiten dira, gehienetan, eta ez dut gura iza- ten nigatik gaztelaniara alda- tzea: ulertzen ez dudana galde- tu egiten dut, eta ez daukagu el- kar ulertzeko arazorik. Aurre- tik sekula ez dut halako batzar batean parte hartu; itsasoan lan egiten nuenean, 45 egun ematen nituen etxetik kanpo, eta etxean nengoen astebetean, deskan- tsua behar nuen. Orain, denbo- ra gehiago daukat. Zer da jai egitarautik gehien gustatzen zaizuna? Denetik dagoela: umeentzako jolasak, lehiaketak, musika... Iaz ikusi nuen zelakoak ziren jaiak, eta esaterako, paellen egu- na, edota sardinak banatzen di- ren eguna asko gustatu zitzaiz- kigun. Asko disfrutatu genituen familiako denek jaiak. Badute zerikusirik Berrizko jaiek eta zuen herrikoek? Oso jai desberdinak dira gu- reak:zirkunzisioarenjaiaizaten da oso handia, esaterako, eta jai animistak egiten ditugu, baita. Senegal oso handia da, eta etnia bakoitzak bere jaiak ditu. Jaiak gune aproposa izan dai- tezke elkar ezagutzeko? Bai, horretan dihardugu. Esate- rako, gaztetxean dantzen jaial- di bat egin genuen, eta Kulturar- teko jaialdian Senegalgo musi- ka ere izango da entzungai. Gai- nera, gure herrialdeari buruzko azalpenak emango ditugu kultu- rarteko jai horretan. Zenbat denbora daramazu Be- rrizen bizi izaten? Urte bi daramatzat Berrizen, eta 2007tik bizi naiz Euskadin. On- darroan eta Pasaian itsasoko la- nean jardun nuen, eta gero, Du- rangon bizi izan nintzen. Seme-alabekin eta emaztea- gaz bizi zara orain, Berrizen. Bai, 2011n etorri ziren Euskal Herrira bizi izatera. Familiagaz bizi ahal izateko, itsasoko lana utzi eta industrian hasi nintzen. Zelan doa euskalduntze hori? Konbentzituta nago, seme-ala- ben laguntzarekin eta eskolekin euskaraz hitz egingo dut! Zer hutsune ikusten duzu etor- kinekiko euskaldunon jarreran? Afrikan asko irakasten digute Europako historia, eta badaki- gu, esaterako, erromatarrentza- ko kolonizatzeko gaitza izan ze- la Euskal Herria. Afrikaren ba- rruan dauden munduei buruz, aldiz, oso gutxi dakizue hemen. “Berriztarrekin harremana egiteko modua da niretzat jai batzordea” Duela bi urtetik bizi da Ibrahima Badiane Berrizen. Euskara ikasten hasi zen; Jai Batzordean parte hartzera eroan zuen horrek “EuskalHerriari buruzgehiagoikasi guradut,etaustedut euskararenbitartez lortukodudalahori” IBRAHIMA BADIANE | Jai Batzordeko kidea | Casamance (Senegal)
 23. 23. 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto Publizitatea 11
 24. 24. 12 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto Anbotok es du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik. Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du Laguntzaileak: Zuzendaria: Jone Guenetxea. Erredakzio burua: Joseba Derteano. Administrazio burua: Itziar Belar. Administrazioa: Miren Abasolo. Publizitatea: Goretti Alonso, Amaia Huarte, Itxaso Altuna. Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso Esteban, Markel Onaindia eta Amaia Ugalde. Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. Zuzentzailea: Goiatz Etxeita. Argazkilariak: Kepa Aginako, Zaloa Fuertes. Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.600 ale Bixente Kapanaga, 9 48215-Iurreta (Bizkaia) Tel.: 94 681 65 58 Erredakzioa: 94 623 25 23 Publizitatea: 94 621 79 02 publi@anboto.org 2013ko ekainaren 21a 11. urtea - 504. alea Iritzia gutuna@anboto.org eguazteneko 17:00ak arteko epeaGUTUNAK Durangonzerbaitetendelasumatzendut. Bazuen, Andresek, xarma berezia atsegina izateko. Auzotik ikusten nuen bakoitzean, pauso arinez ikus- ten nuen, irribarrez, ezagutzen zuen jendea agurtuz. Derrigor egiten genion elkarri komentario laburren bat, azken kontzertuaren edo familiaren inguruan. Ohitura bihurtu zen, atseginez betetzen genuen ohi- tura. Durangon zerbait eten da, Andresek herrian musi- kaarloanhasizuenbideabukatugabegeratudelako. Bidea hasi zuen, herriko bandaren musika, baita musika klasikoa ere, herritar guztiei gerturatzeko bi- dea. Zahar zein gazte, gizon zein emakume, aditu zein ezjakin.Sentsaziohorinuenekitaldibaterajoatennin- tzen bakoitzean: musika gizarteari ahalik eta gehien zabaltzekozorionekoobsesiobatomenzuenAndresek. Eskertu egiten diogu obsesioa. Musika herriarentzat, herri guztiarentzat. Ez dakit berea zen obsesioa, baina bere mandatupean azaleratu zen. Sentsazio hori dau- kat. Horregatik, azkenaldian, Durangoko Musika Ban- da ez da mugatu bakarrik Beethovenen partiturak irakurtzera. Zorionez. Musika klasikoa Oskorrirekin uztartu du, folklorearekin; musika klasikoa film histo- rikoekin, kulturarekin; musika klasikoa su artifiziale- kin, espektakuluarekin… eta sentsazioa dut Andresek zeresana izan duela horretan. Musika itzel maite zuelako, eta obsesio bereziarekin berak sentitzen zuen maitasuna ahalik eta jende gehienari transmititzea zuelako helburu. Horregatik, bide berriak hasi zituen, freskotasuna eman zion bandari, herriari gerturatze- kosaiakeraeginzuen. Beraz, eten da bidea. Baina norbaitek bide hori ja- rraitzeaesperodut. Eskerrik asko irribarrearengatik eta musikagin- tzaneginduzunagatik. Julen Orbegozo Herritarren partaidetza, wikipediaren arabera, komunitatea politika jardue- ran sartuta herriaren garapena eta demokrazia parte-hartzailea bultzatzen duen ekintza eta ekimen multzoa da. “Carpe diem” berriz, latinezko esamolde bat da; literalki “har ezazu eguna” esan nahi du, hau da, “aprobetxatu momen- tua,ezalferrikgalduunea”. Elorrioko udal gobernu taldeak hilabeteak daramatza lau haizetara zabal- tzen herritarren partaidetzarekin daukan konpromisoa. Antza denez, gauetik goizera, herritarren partaidetzaren aintzindari bihurtu dira. Ahoa betetzen zaie euren gestio parte-hartzaileaz. Tira bada, hemendik sutsuki salatu nahi dugu udal gobernu taldea erabat hondatzen ari dela demokrazia parte-hartzai- learenzentzuaetafilosofia. Herrritarren partaidetza ez da bakarrik enpresa bat kontratatu eta herriko plazan karpa bat jartzea. Eta are gutxiago gobernu taldeak berak ezartzea pre- misak herritarrek parte-hartzen dutela esan ahal izateko. EAJk gairen batek eztabaida sortuko duela edo oposizioak kritikatu egingo duela sumatzen duen bakoitzean karpa ezartzen du eta kitto. Akabo arazoa. Horri herritarrak mani- pulatzeaetanorberaknahiduenaegitekoziztrinjokatzeaesatenzaio. Bestalde, agerian geratu dira gobernu taldearen ahalmen eskasa, eta balia- bide eta denbora falta gai honi behar den moduan heltzeko. Badakigu EAJren kultura politikoak ez duela herritarren partaidetza kontuan hartzen. Elorrion adibide argiak dauzkagu: Iturri eta kultura proiektua (orain hainbeste harro- tzendituena),gaztetxea,AbiaduraHandikoTrena… Ezker Abertzalearen ustez, EAJk udalean daukan jokabideak helburu ba- karra dauka funtsean: espedientea betetzea, formalitate itxurak egitea. “Karpa jarri eta dagoeneko parte-hartzaileak gara”. Ez bada; partaidetza hori baino askoz gehiago da. Herritarren partaidetzan sakontzearen alde gogoz eta zintzo egiteak,herritartaldeekinbatzarretanetalaneanorduaketaorduakemateaes- katzen du. Herritar talde horiek euren iritzia daukatela eta iritzi hori kontuan hartu behar dela ulertzeko gaitasuna ere eskatzen du. Baina gobernu taldea ez dahoriikustekogai,etaustedubotereandagoelakodenadakiela. Herritarren partaidetza ez dira bi hitz soil. Herritarren partaidetza gauzak egiteko modu ezberdin bat da. Ezker Abertzaleak Elorrion era horretara go- bernatzearen alde egin du, egiten du eta egingo du. Herriaren ahotsa egunero entzunbehar da.Ezlauurteanbehinbakarrik,edoboterean daudeneiinteresa- tzenzaieneansoilik.Utzditzagunkarpakeuriaegitenduenerako,etaaprobetxa dezagunaroa. Elorrioko Ezker Abertzalea Andresi Karpa gutxiago eta carpe diem, EAJ! JUANJO GASTAÑAZATORRE PP SEI HANKAKO MAHAIA Durangoren zimendu berriak Etorkizuna dira, eta argi dute zer nahi duten gure herrira- ko. Trena lurperatu ondoren libregeratudirenlursailetan, berdegune, aisiarako eremu eta espazio publiko gehiago nahi dituzte, adin guztietako herritarrek euren denbora li- breaz goza dezaten. Proposa- men hori ekarri digute 15 eta 16urtekohainbatikastetxeta- ko gazteek, udalak sustatuta- ko Agenda 21en proiektuaren barruan. Gazteek gura duten hiri- eredua diseinatu dute: 9.000 metro karratu berdeguneeta- rako, eta 4.500 aisiarako ere- muetarako.Durangohaizebe- rritu gura dute, arnasa eman nahi diote. Eta horretarako, birika berde handi bat eratu dute, hiribilduaren zati han- di bat hartuta. Baina gazteak harago joan dira. Plangintza ekonomiko baten zirriborroa ere egin dute; euren ustez, eraikinakberrerabiltzeaizan daiteke proiektu hau gauza- tzekogakoa. Eta zergatik ez! Aukera dugu lortu nahi dugun he- rriaren oinarriak eraikitze- ko. Badakigu gazteek bidego- rriak eta pasealeku berriak eskatzen dituztela. Bada, ire- ki dezagun ekarpenak egite- ko aldi bat, eta entzun ditza- gun Durangoko gainerako kolektiboenproposamenak. Alderdi Popularrekoak bat gatoz gazteekin: kalita- tezko espazio publikoak zein berdeguneak sortzea edota mugikortasun jasangarria sustatzea zutoinak izan dai- tezkeguradugunDurangoren aldelanegiteko. *Erredakzioanitzulia Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak: Bixente Kapanaga 9, 48215 - astekaria@anboto.org • Izen-abizenak • telefonoa • helbidea • NAN zenbakia Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpideei jarraituz zuzenduta publikatuko dira. -DATUOK BARIK, EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-
 25. 25. 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto 13 Kirola @anbotokirola PARAPENTEA Goian Iñigo Gabiria eta Ana Otadui Elorrioko alkatea. Behean Gabiria parapentean. Austriatik Monakora hegaz joango da Iñigo Gabiria, Alpeak zeharkatuz ElorriarrakRedBullX-Alpslasterketaprestigiotsuanpartehartukodu uztailaren7anhasita:“Jomugagorenada,honengainetikezdagoezer” JOSEBA DERTEANO Iñigo Gabiriak (Elorrio, 43 urte) Red Bullek urtero antolatzen duen X-Alps lasterketako ha- margarren aldian parte hartuko du. Berea izan da edari marka austriarrak mundu osoan gon- bidatu duen 32 taldeetako bat; Espainiar estatu osotik bakarra. Gabiriak Xabi Amorrortu elo- rriarraren eta Iñigo Arizaga ei- bartarrarenlaguntzaizangodu. Lasterketa uztailaren 7an hasiko da Salzburgon (Austria), eta 1.031 kilometroko ibilbidean Alpeak zeharkatu ondoren, Mo- nakonamaitukoda.Parebataste inguru iraun dezake abenturak. Baldintza klimatikoek ahalbide- tzen duten guztietan, Gabiria pa- rapentean ibiliko da zortzi ordu iraun dezaketen txandetan, eta 4.000 metro inguruko garaieran. Eguraldiak laguntzen ez badu, korrika saiatuko dira kilome- troak pilatzen. Antolatzaileek ibilbidean ipinitako baliza edo kontrol guneak Mont Blanc eta Cervino lako mendi ezagun eta garaietan egon daitezke. Jardu- naldi bakoitzak 17 ordu eta erdi iraungodu:05:00etatik22:30era. X-Alps parapenteko laster- keten munduan “jomugarik gorena da” Gabiriaren arabera: “Honen gainetik ez dago ezer”. Lehenengoz zeharkatuko ditu Alpeak osorik eta helburua “ha- mar onenen artean” geratzea du edo “gutxienez, kanporatuta ez geratzea”. Izan ere, hilaren 19tik aurrera, bi egunik behin, azken doanakanporatuegingodute. Ia 20.000 euroko aurrekontua batu behar izan du Red Bullen gonbidapena baliatzeko: “esker oneko nago Elorrioko Udalari etaEuskadikoFederazioari”. Lasterketa mediatikoa Parte-hartzaile denek bilagailu batizangodute,etaInternetbidez zuzenean jarraitu ahal izango da lasterketa. Iaz, egunero milioi bat lagunek jarraitu zuten zuzenean. Gabiriak webgune bat sortu du egunerobereibilerakkontatzeko: www.xalps-basqueteam.com. ATLETISMOA R.Cid(Espainiakofed.),J.J.Anderez (Euskadiko fed.), A. Casal(Bidezabal),M.Leizaola(Aldundia)etaO.Zarrabeitia (Amankomunazgoa). Gazte mailako Espainiako txapelketa hartuko du Durangok asteburuan Bidezabalekantolatutakotxapelketan,guztira,900batatletabatukodiraatletismopistan JOSEBA DERTEANO Atletismoko modalitate denetan lehiatukodiragutxienekomarka lortu duten 900 bat atleta. Euska- dikoatletekgutxieneko84marka lortu dituzte: 51 neskek eta 33 mutilek. Lau jardunalditan ba- natu dituzte probak: zapatu goi- zean, 10:00etan eta arratsaldean 17:15ean hasiko dira; domeka goizean, 09:00etan eta arratsal- dean16:30ean. Durangora etorriko diren atleta gazteetako batzuk mundu- ko onenen artean daude. Fatima Diamé valentziarra bigarren dagomundukosailkapenean,eta luzera jauzian 6,38 metroko mar- ka harrigarria du. Pablo Bugallo madrildarra (hirugarrena mun- duko sailkapenean) ere puntan dabilxabalinajaurtiketan.Fuen- labrada taldeagaz dabilen Aitor Same Ekobe korrika eta Aleix Pi kataluniarra pertika jauzian di- rabesteizarretakobatzuk. Euskaldunei dagokienez, Lei- re Gorrotxategi ermuarrak (Bi- dezabal taldeagaz dabil) goian ibiltzeko aukera handiak ditu xabalina jaurtiketan. Gorrotxa- tegiz gainera, Bidezabalgo hain- bat atletek lortu dute Espainiako txapelketan sailkatzea: Alazne Etxeberriak 200 metrotan, Nerea Aranburuk400metrotan,Alvaro Lopez Zabalak 200 metrotan eta Gonzalo Santamariak pertika jauzian. Durango Kirol Klubeko Izaro Telleriak 2.000 metro ozto- poetanpartehartukodu. Dominen borrokan ibiliko di- ren atletek bigarren helburu bat ere badute. Asteburu bi barru, Munduko Txapelketa jokatuko da Ukrainako Donetsk hirian, eta bertan parte hartu ahal iza- teko gutxieneko marka lortzen saiatukodira. ERRUGBIA Zapatuan, goizeko 10:30ean hasi eta egun osoan Errugbi Eguna ospatuko du Durango Rugby Taldeak. Goizean haur kategoriatik gorako lagunek ‘rugby tag’ modalitatean jo- katuko dute. Ondoren, bazka- ritara batuko dira, eta arra- tsaldean, askotariko jokoak izango dituzte bertaratzen direnek parte hartu dezaten. Errugbi Egunaren helburua Durangoko taldearen ingu- ruan batzen diren jokalari eta zaleekin “jai egun atsegin bat igarotzea da”, Juan Manuel Iriondo DRTko presidentea- renesanetan. Errugbi Eguna ospatuko du Durango Rugby Taldeak TXIRRINDULARITZA Durangoko Txirrindulari El- kartearentzako emankorra izan zen iragan asteburua. Batetik, Bizkaia-Durango tal- deko Irene San Sebastianek Osintxuko lasterketa irabazi zuen. Esprintean Lointek tal- deko Belen Lopezi nagusitu zitzaion. Bestetik, gazte mai- lako Beste Alde Orue Eskola taldeko Markel de la Fuentek Diman amaitu zen lasterketa irabazi zuen. Taldean ihes egin, Barazar ondo gainditu etaesprintairabazizuen. Garaipen bana San Sebastian eta de la Fuenterentzat TRIATLOIA Mugarra Triatloi taldeak Du- rangoko gazteen laugarren triatloia antolatu du zapatura- ko. 11:00etan Durangoko igeri- lekuan ipini dute hitzordua. Aurrebenjamin, benjamin, ki- mu eta haur kategoriei zuzen- duta dago. Adinaren arabera, hainbat distantzia prestatu dituzte igeri, bizikletan eta korrika egiteko. Izen-ematea mezu elektroniko bidez (mu- garratriatloieskola@gmail. com) edo egunean bertan, lasterketa hasi aurretik, egin daiteke. Gazteen triatloi bat antolatu du Mugarrak bihar
 26. 26. 14 Kirola 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto AUTOMOBILISMOA Zementuzko bideak Oizera eroango ditu Balcón de Bizkaia rallyko pilotuak BalcóndeBizkaiarallykolehensektorekozazpikilometrozementutikegingodituztebihar JOSEBA DERTEANO Durangalde Racing Elkarteak Balcón de Bizkaia rallyko bos- garren aldia (hirugarrena ja- rraian) antolatu du gaurko eta biharko. Gaur arratsaldean, Landako Gunean batuko dira egiaztapenak egiteko eta zapatu iluntzean ere bertan egingo du- te sari banaketa. Bihar goizean goiz irten eta egun osoan bost sektoretan banatutako lasterke- tari aurre egingo diote 53 par- te-hartzaileek. Sektore bakoitza birritan osatu beharko dutela kontuan hartuta, guztira, 81 kilo- metroizangoditurallyak. Iurretako kanposantu parean hasiko den lehenengo sektorean, iaOizpuntaraigokoduteautoek, eta ibilbideko zatirik handiena (zazpi kilometro) zementuzko bidean egingo dute. Baina ez iaz egin zuten lekutik, 3,7. kilome- troan gorantz eta ezkerretara hastendenbidetikbaino. Biharkoa Euskadiko Rally Txapelketako aurreneko proba izango da. Parte-hartzaileak hainbat mailatan ariko dira au- toen prestazioen arabera. Iazko txapelduna, Xabier Lujua bilbo- tarra, biharko rallya irabazteko faboritoen artean dago; baita Aingeru Castro laudioarra eta Gorka Antxustegi markinarra ere.AntxustegiEspainiakoRally Txapelketa lehiatzen ere badabil Suzukigaz. Durangaldeko pilo- tuei dagokienez, ematen du Iban Tarsicio atxondarra dela goren ibiliko dena. Jon Zalloetxebarria zornotzarra, Unai Solaguren atxondarra, Dani Benito aba- diñarra, Fernando Anton zal- dibartarra eta Eneko Goiriena durangarra ere irteera puntuan egongodira. Xabier Lujua bilbotarra (Durangalde Racing Elkartea), iazko Balcon de Bizkaia rallyan. 1. SEKTOREA Iurreta - Oiz (10,9 km.) Balcón de Bizkaia (12,3 km.) Elorrio - Elgeta (4,5 km.) Elgeta - Soraluze (5,4 km.) Asentzio - Kanpazar (7,5 km.) 2. SEKTOREA 3. SEKTOREA 4. SEKTOREA 5. SEKTOREA Iurretako hilerri pa- rean hasi (8:45ean) eta Oizen amaituko da, San Kristobal ermita- ra heldu baino kilome- tro bat lehenago. Ibil- bideko zazpi kilome- tro zemento gainean dira. Tarte azkarra da eta busti badago… Zaleek rallya ikusteko toki egokiak daudela dioteantolatzaileek. Iazko tarte bera da. Munitibarretik Urru- txura (09:31n hasita) Balcón de Bizkaia dei- turiko bidetik joango dira. Astei jatetxera heldu aurretik, ezke- rretara hartuko dute, Maumerantz. Rallyko sektorerik luzeena da. Birritan igaroko dute- nez, 24,6 kilometrotan aldeakegondaitezke. E l o r r i o n h a s i (15:50ean) eta Elgeta- ra doan mendatearen igoera da. Rallyko sektorerik laburrena da, baina teknikoki trebea eta abila izatea eskatzen du. Hasieran eta amaieran bihur- gune itxi batzuk ditu, baina erdiko tartean nahiko ibilbide azka- rrada. Ia dena aldapa behera da.Sagarizenekoerre- ka albotik joango dira. Bidea zati batzuetan apurtuta dago. Hasie- ran pilotuak kontuz ibiltzen zirela diote antolatzaileek, baina behin erritmoa hartu- ta, gidatzeko oso tarte polita dela. Errei bate- ko errepidetik ibiliko diraautoak. Bergarako Asentzion hasi eta Kanpazarrera igoko dira. Hasieran errei bateko bidea da- go, eta ondoren, errei bitara zabaltzen da. Sektore honek zehaz- tasuna eskatzen du; berebiziko garrantzia izango du kopilotua- ren lanak. Arriska- tzen duenak denbora irabazikodu. Kepa Arroitajauregi Pilota teknikaria Pilotazalea domekako fina- laren zain dago. Irujo eta Ai- marrek banakako eskularien txapela soineratu gura dute, eta horretarako, kantxa gai- nean jarriko dituzte beren dohain guztiak. Apustuak erdi bana daude, nahiz eta as- kok Irujo oso fuerte dagoela argudiatu iberoarra faborito jotzeko. Nik neuk, fede han- diagoa daukat Aimarrengan, jakin badakidan arren Irujo pilotaririk handiena ere eze- rezeanuztekogaidela. Dena den, banakako esku- lariek eragiten duten burrun- dada horren azpian bada bes- te kontu bat, pilota mundura- kogarrantzitsuaizangodena, eta oso murgilduta ez dagoe- nak horren berririk ere izan- go ez duena seguruenik. As- tebete barru (ekainaren 28an, Abadiñoko Astola auzoan) Euskadiko Euskal Pilota Fe- derazioko presidente berria hautatuko da. Datozen lau urteetan pilota amateurra- ren gidaritza bere gain hartu nahian, Elorrioko Fernando Azkaratek aurkeztu du bere burua, zeinak kantxak utzi eta,urtebatzuklasaitasunean pasatuostean,pilotarakoarra sartuadaukanberriro. Fernandok esperientzia handia du pilotan, kantxa ba- rruan Munduko Txapeldun izana1990eanEugirekinbate- ra, afizionatutan mila txapel irabazitakoa, profesionaletan erejokatutakoa...Orain,beste arlo bat jorratu nahi du bere zein bere taldearen ezagupe- na baliagarri dela pentsatuta. Kantxan pilotazaleak beti izan zuen konfiantza handia Hilario handiaren semea- rengan, seguru kanpoko la- netarako ere hala uste duela askok.Zorteon! ADITUAREN TXOKOA Aurten, Fernando
 27. 27. 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto 15 Aisialdia GAZTE GARA GAZTE! MARKEL ONAINDIA Europa mailako Stimula proiektuan parte hartu dute Elorrioko Institutuko ikas- leek. Zientziarenganako inte- resa piztea da egitasmoaren helburua,etabideratzekolane- tan dabil Elhuyar Fundazioa. Gainera, Alemania, Erruma- nia, Irlanda eta Zaragozako (Espainia) erakundeek ere sustatzen dute Stimula. Euro- patik emandako dirulaguntza bategaz bideratu dute, eta urte birako iraupena dauka. Mo- mentuz,proiektuarenbarruan garatutako lehiaketa zelan geratu den argitaratu dute: Elorrioko bost ikaslek osatu- tako taldeak irabazi du, irlan- darregaz batera. Nerea Castro, Oihane Igartua, Ander Garcia, Iñigo Gallastegi eta Victor Ber- nedoizandirasaridunak. Elhuyarreko Danel Solaba- rrieta koordinatzaileak azaldu du proiektuak hiru atal dauz- kala: lehiaketa, inkestak eta zientziagaz lotutako irteera bat. Elorriarrak Tecnaliaren egoitzarajoandira,esaterako. Erle inbaditzailea aztergai Lehiaketaren oinarria esperi- mentu zientifiko bat garatzea zen. Elorriarrek espezie inba- ditzaileen gaia lantzea erabaki zuten, eta zehatzago esanda, erleinbaditzailearena.Zorione Fundazuri irakasleak azaldu du eurek egindako lana: “Ibili ziren euren kontura mendi- ra joan eta tranpak ipintzen, erlezain batengana joan, eta elkarrizketa egin zioten...”. Hi- ru-lau astetan egin zuten iker- keta, eta curriculum normala geratu behar izan zuten horre- tarako, Fundazurik adierazi duenez. Baina, irakasleentza- ko zein ikasleentzako aukera itzela izan dela ohartarazi du. Zientziarekiko gogoa aurretik eduki izan dutela azaldu du Fundazurik, eta orain gogotsu egindutelalan. Ikasleak tranpak ipintzen ibili dira gusturen. Botilak moztu, eta koñaka, anisa, eta azukrea nahasten zituzten ber- tan.Horrela,erleakerakartzen zituzten. Elorrioko erlezain bati elkarrizketa egin eta gra- batu egin zuten, bere iritzia jasotzeko. Ikastetxeko ikasle baten senidea da, eta horrega- tik jo zuten berarengana. An- tza denez, erlezain honek ez du ikusi erle inbaditzailerik bere erlauntzetan. Ondorioak Elorriarren lana epaileei gus- tatu eta saria ematea erabaki zuten. Ikasleek ez zuten espero lehiaketairabazterik,sorpresa izan dela aitortu dute. “Kla- serako lan bat bezala hartu genuen”, aipatu dute. DBHko 3. mailako ikasleak dira ira- bazleak. Proiektuagaz jarraituz, ga- rrantzitsua izango ei da inkes- ta edo galdetegietatik irtengo diren emaitzak. Hori azaldu du Solabarrietak. Bere ustez, ondorioetako bat curriculuma egokitu beharra izango da: “Horrelako lanak egitea asko gustatzen zaie ikasleei, ira- kasleei ere bai, eta emaitza ona izaten da. Baina arazo handiena da, curriculumean landu behar izaten diren gau- zak geratu eta denbora hartu behar dutela hori egiteko”. Fundazurik eman du egoera horren adibidea: “Zientzieta- ko arloan gertatzen dena da praktikotasuna teoriak jaten duelaaskotan,apartekolanbat eskatzen duelako. Jarduerak norberak landu behar izaten ditu, dauzkazun baliabideeta- raegokituta”. Zientzien inguruko boka- zioa, Elorrion behintzat, piztu duteStimularenbidez. Saria eskuratu duten ikasleak, Zorione Fundazuri irakasleagaz eta Elhuyarreko Danel Solabarrietagaz. Zientziarekiko interesa piztea da egitasmoaren helburua Lehiaketaren oinarria esperimentu zientifiko bat garatzea zen Ikasleek ez zuten espero lehiaketa irabazterik, sorpresa izan dela aitortu dute Zientziarekiko interesa erakutsi dute Elorrioko Institutuko ikasleek, Europa mailako lehian

×