Anúncio

Uvedba sistema za upravljanje s spletnimi vsebinami

Marketing and Sales at MZR Radovljica em MZR Radovljica
10 de Oct de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Uvedba sistema za upravljanje s spletnimi vsebinami

 1. Uvedba sistema za upravljanje s spletnimi vsebinami Zoran Lemut, Vodja informatike Kemofarmacija Tadej Lokar, Razvoj MZR Ana Stanovnik, Prodaja MZR
 2. Cilji urednikov spletnih mest • Inovativne in privlačne spletne strani • Odlična uporabniška izkušnja (UX) • Visoka vpletenost uporabnikov („customer engagement“) • Povezovanje različnih kanalov komuniciranja • Segmentacija uporabnikov za personalizacijo vsebin
 3. Problemi in potrebe urednikov spletnih mest • „Zaklenjeni“ deli • Specializirana znanja • Večje število urednikov • Potreba po segmentaciji končnih uporabnikov Kaj to pomeni za IT oddelke?
 4. Problemi IT skrbnikov • Kompleksna infrastruktura in integracija z ostalimi sistemi • Raznolika IT okolja • Počasne namestitve novih verzij kode („deploy“) • Zahtevne nadgradnje Kaj to pomeni za IT oddelke?
 5. Izzivi IT oddelkov 76% IT sredstev se danes nameni zgolj za vzdrževanje 24% sredstev ostane za nove investicije Forrester Research
 6. Rešitev za IT oddelke in urednike spletnih mest Odlična uporabniška izkušnja
 7. Orodje IBM Web Content Manager • Framework (okvir) za upravljanje vsebin • Celoten pregled nad vsebinami (usmerjanje, arhiviranje dokumentov…) • Uporablja infrastrukturo portala • 3-nivojska arhitektura (baza, aplikacijski strežnik, http strežnik)
 8. Prednosti IBM Web Content Manager • Večja varnost in razširljivost • Manjša vpletenost IT oddelkov in nižji stroški vzdrževanja • Boljša uporabniška izkušnja (urednikov in končnih uporabnikov) • Odlična marketinška orodja
 9. Varnost in razširljivost • Sledenje varnostnim zahtevam  ni vdorov • Sledenje (in narekovanje) sodobnim standardom  večja zanesljivost • Standardizirane nadgradnje • Standardizirana sistemska integracija  uporaba standardnih protokolov razvojnikom olajša delo • Kompatibilnost z ostalo IBM programsko opremo
 10. Manjša vpletenost IT oddelkov in nižji stroški vzdrževanja • Boljša uporabniška izkušnja urednikov • Enostavnejša vsebinska migracija iz drugih CMS sistemov (preko XML) • Hitra namestitev novih verzij kode („deploy“) • Olajšan prenos podatkov med obstoječo IBM programsko opremo • Nadgradnje sistema podprte s strani vendorja • Standardizirana integracija
 11. Uporabniška izkušnja • Upravljanje z orodji brez tehničnih znanj • Pregled in upravljanje s celotno zbirko vsebin • Filtriranje • Urejanje datumov in poteka objave • Sodelovanje različnih uporabnikov • Slednje spremembam
 12. Marketinška orodja in orodja za samostojno urejanje • Ogled vsebin „in situ“ pred objavo • Oblikovanje in urejanje na sami strani („inline editing“) • „Multi-channel publishing“ • Distribucija po različnih kanalih • „Multi site management“ • Interne spletne strani • Eksterne spletne strani • Landing strani
 13. Marketinška orodja in orodja za samostojno urejanje • Podpora segmentaciji • Interesne skupine • Promocijske kampanije • Personalizacija spletnih vsebin • Geolokacijska • Zaklenjene vsebine glede na uporabnika • Na podlagi pregledanih vsebin
 14. Integracija WCM na primeru Kemofarmacije
 15. Uporabljene tehnologije LTPA Windows 2008 OS: iSeriesOS: iSeries, Windows 2008 iSeries LDAP
 16. Windows LTPA piškotek IBM WebSphere Commerce produkcijski strežnik Spletna trgovina iSeries Integracija WCM LDAP IBM Web Content Manager produkcijski strežnik Login 1 2 3 5 xOS Poslovni uporabnik 4
 17. Zgodovina spletne strani v Kemofarmaciji • 2001: prva spletna stran na Lotus Notes platformi • 2005: prenova spletne strani s ciljanimi vsebinami • 2009: profesionalni dizajn z uporabo Joomla orodij in integracijo z e-prodajo • 2014: prenova spletne strani na osnovi IBM WCM platforme, „responsive“ dizajn, prilagoditev za mobilne naprave
 18. Joomla – prejšnje stanje WAS 7 WCS Commerce 7.1 Elona eNabava DB2 S/21 WCS Commerce 7.1 baza AS400 i-series 720 AS400 i-series 520 www.kemofarmacija.si Joomla V1.5 MS Windows 2003 server A2A uporabniki Interaktivni uporabniki
 19. Joomla – razlogi za zamenjavo • Zastarela verzija aplikacije, problem nadgradnje na višjo verzijo • Slaba podpora razvijalcem CMS sistema • Omejene funkcionalnosti v osnovni verziji Joomle • Integracija Joomla z e-poslovanjem je zahtevala doprogramiranje odprte kode • Ranljivost odprte kode - Vdori hackerjev na spletno stran
 20. Nadgradnja z IBM WCM Nadgradnja zagotavlja: • Večjo varnost pred vdori kot „open-source“ • Boljšo podporo razvijalcem in uporabnikom CMS-ja • Naravno integracijo z e-commerce rešitvijo • Večjo zanesljivost delovanja • Večjo prilagodljivost zahtevam uporabnikov
 21. Izgled strani Joomla
 22. Izgled strani WCM
 23. Potek in status projekta • Tehnično zahteven projekt: zahteva sodelovanje uporabnikov, oblikovalca, programerja in urednika vsebin • Z zunanjimi oblikovalci smo prenovili izgled strani ter vključili funkcionalnosti po novih trendih oblikovanja spletnih portalov (responsive dizajn, prilagodljiv za različne naprave oz. velikosti zaslonov) • Sodelovanje IBM-a pri odpravi tehnične napake v WCM-ju (odprt PMR) • Potrebno je bilo prečistiti in prenesti obstoječe vsebine v novi CMS • Dodane nove vsebine, glede na zahteve marketinga in tržišča • Prevod portala v angleški jezik • Trenutno stanje projekta: testna produkcija
 24. Izvajalci projekta • Oblikovanje in postavitev spletnih vsebin Emporij d.o.o. • Načrtovanje, izvedba in povezava z e-poslovanjem MZR d.o.o. skupaj s partnerjem IBM • Vsebine, publikacije in nadzor projekta Oddelek marketinga in IT Kemofarmacije V Kemofarmaciji smo bili z vsemi izvajalci projekta zelo zadovoljni.
 25. Hvala za pozornost!

Notas do Editor

 1. Izdelava, upravljanje inovativnih in privlačnih spletnih (ter mobilnih) strani Povezovanje različnih kanalov komuniciranja Segmentacija uporabnikov Odlična uporabniška izkušnja (UX) - na strani uporabnikov, hkrati pa tudi na strani urednika Visoka vpletenost uporabnikov („user feedback“)
 2. „Zaklenjeni“ deli onemogočajo samostojno urejanje Potrebe po specializiranih znanjih Več udeležencev pri pripravi spletnih vsebin Potreba po segmentaciji končnih uporabnikov
 3. Celoten pregled nad vsebinami: Hramba dokumentov, Usmerjanje dokumentov in arhiviranje Uporablja infrastrukturo portala, kar pomeni, ++++++++++++++++++++++ 3-nivojska arhitektura (baza, aplikacijski strežnik, http strežnik): pomeni, da je ločena konfiguracija in ločena eskalacija (nižji stroški)
 4. Varnost in razširljivost (skalabilnost) Sledenje varnostnim zahtevam –> Ni vdorov Sledenje (in narekovanje) sodobnim standardom -> Večja zanesljivost Standardizirane nadgradnje Standardizirana sistemska integracija -> Uporaba standardnih protokolov razvojnikom olajša delo Kompatibilnost z ostalo IBM programsko opremo Manjša vpletenost IT oddelkov in nižji stroški vzdrževanja Boljša uporabniška izkušnja urednikov Enostavnejša vsebinska migracija iz drugih CMS sistemov (preko XML) Hitra namestitev novih verzij kode („deploy“) Olajšan prenos podatkov med obstoječo IBM programsko opremo Nadgradnje sistema podprte s strani vendorja Standardizirana integracija Boljša uporabniška izkušnja (urednikov in uporabnikov) Upravljanje z vsebinami brez tehničnih znanj Podpora mobilnim napravam -> Podpora za odzivni dizajn tudi preko delno predizdelanih odzivnih predlog Bogat nabor orodij za urejanje SSO
 5. Sledenje varnostnim zahtevam –> ni vdorov Sledenje (in narekovanje) sodobnim standardom -> Večja zanesljivost Standardizirana sistemska integracija – uporaba standardnih protokolov razvojnikom olajša delo
 6. Pregled in upravljanje s celotno zbirko vsebin Filtriranje Urejanje datumov in poteka objave Ogled vsebin „in situ“ pred objavo Oblikovanje in urejanje na sami strani („inline editing“) Urejanje fotografij Video preko URL Personalizacija spletnih vsebin (personalizirana spletna izkušnja končnih uporabnikov) Geolokacijsko Na podlagi pregledanih vsebin Zaklenjene vsebine glede na uporabnika Podpora segmentaciji Interesne skupine Promocijske kampanje
 7. Pregled in upravljanje s celotno zbirko vsebin Filtriranje Urejanje datumov in poteka objave Ogled vsebin „in situ“ pred objavo Oblikovanje in urejanje na sami strani („inline editing“) Urejanje fotografij Video preko URL Personalizacija spletnih vsebin (personalizirana spletna izkušnja končnih uporabnikov) Geolokacijsko Na podlagi pregledanih vsebin Zaklenjene vsebine glede na uporabnika Podpora segmentaciji Interesne skupine Promocijske kampanje
Anúncio