Anúncio

Erp Compact5maj2009 Finalagenda

Anna Näsmark
31 de Jan de 2010
Erp Compact5maj2009 Finalagenda
Erp Compact5maj2009 Finalagenda
Erp Compact5maj2009 Finalagenda
Erp Compact5maj2009 Finalagenda
Anúncio
Erp Compact5maj2009 Finalagenda
Erp Compact5maj2009 Finalagenda
Erp Compact5maj2009 Finalagenda
Erp Compact5maj2009 Finalagenda
Próximos SlideShares
Nätverksmöte070829Nätverksmöte070829
Carregando em ... 3
1 de 8
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Erp Compact5maj2009 Finalagenda(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Erp Compact5maj2009 Finalagenda

  1. I samarbete med EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm GRUS I EKONOMIN Lågkonjunkturen gör IT och affärssystemensroll allt viktigare när företag och organisationer effektiviseras. Här nätverkar du och finner ideérna! Nytt 2009 ”Så breddar och utvecklar du ditt gamla affärssystem med ny funktionalitet utan dyrt byte av ERP system eller komplicerade och komplexa releaselyft.” ”Så har vi gått från att planera sin produktion utifrån egna lager, till att använda just-in-time, 3-PL och VMI”. Rundabordssamtal Användare möter användare ”Följ min resa från ett gammalt affärssystem in i ett nytt utifrån mitt Personliga möten perspektiv och de krav jag ställt.” Kvalitetstid med ledande leverantörer “Så uppnår du framtidens servicenivåer genom anpassningar i affärsystemen.” ”Skapa förutsättningar för långsiktiga resultatförbättringar med hjälp av TPS och ERP.” ”Lean management - en ledarskapsfilosofi för framtiden oavsett bransch.” Partners Premium Partners Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut Organiseras av: www.erpcompact.se
  2. AGENDA - ERP COMPACT, 5 MAJ 2009, GRAND HÔTEL, STOCKHOLM 8 skäl till varför du ska delta på ERP Compact 2009 1 5 Möt din like Utveckla din roll Summan av kunskap och erfarenheter samlade under dagen ger I din yrkesroll ställs du inför nya utmaningar varje dag. CIO ska ha ett dig goda möjligheter till nätverkande och konkreta verktyg att ta verksamhetsperspektiv, CFO ett IT perspektiv, CEO ett helhetsperspektiv. med dig in i din verksamhet. Försäkra dig om att du tar kontroll över de förväntningar som ställs på dig. 2 6 Sätt dina behov i centrum Väg risk kontra möjlighet Under dagen har du chansen att djupdyka i de ämnen som bäst Minimera de risker och hantera möjligheterna i vår snabbföränderliga hjälper dig att affärsutveckla din verksamhet. Workshops, hear- värld. Ge dig själv kunskapen som hjälper dig att fatta rätt beslut vid ings och enskild rådgivning – här får du allt på en och samma rätt tidpunkt. dag. 3 7 Fokusera på affären Lär av andra ERP Compacts fokus är ditt fokus – att skapa smartare affärer. Ibland krävs det bara några ord, eller någon annans sätt att resonera, för Under dagen får du veta hur du tar ett initiativ och genomför att sätta igång din tanke-verksamhet. En tankeverksamhet som leder till det. Du får veta hur du länkar samman enskilda behov inom vidareutveckling inom ditt företag. Ingen annanstans får du fler möjligheter verksamheten till den gemensamma affärsstrategin. att öppna dina sinnen. 4 8 Trendspana Fatta rätt beslut Utvecklingen inom IT är häpnadsväckande. ERP Compact har med Skaffa dig kunskap som hjälper dig att rikta in dig på rätt beslutsnivå. sin marknadsledande ställning förmågan att ge dig överblicken Förstå när du ska fatta de stora besluten och när är det den lilla över utvecklingen och kunskapen att använda den. förändringen som ger den stora inverkan. Vem bör delta? CEO CFO CIO Affärsområdeschef Ekonomichef IT-chef Verksamhetsutvecklare Finanschef IT-strateg Logistikchef Produktionschef Inköpschef Inköpsansvarig Controller Systemchef Processägare www.erpcompact.se
  3. AGENDA - ERPERP COMPACT, 5 MAJ 2009, GRAND HÔTEL, STOCKHOLM AGENDA - COMPACT, 5 MAJ 2009, GRAND HÔTEL, STOCKHOLM COST OBSESSION – med affären och kärnverksamheten i centrum! Du som delar ansvar för kassaflödet i din organisation är idag beroende av ett stabilt och säkert IT stöd. Ett stöd som möter dagens funktionella krav. Ert affärssystem ska leverera rätt data vid rätt tidpunkt till rätt person. Er systempartner ska hjälpa er att optimera ert system så att just er verksamhet kan bli så effektiv som det går – utan att för den sakens skull tumma på kvalité och kundservice.Gemensamt har ni som kommer på ERP Compact ett behov av slimmad kapitalbindning, ett stabilt kassaflöde och en säker driftslösning. Ni har alla höga krav på resultat och väl avvägda investeringar. Den här dagen är till för er som inte vet om ni ska uppgradera eller köpa nytt. Ni som behöver ett stöd i processen att få med alla användare i processen. Ni med verksamheter som utvecklas konstant och behöver veta vilka möjligheter af- färssystem kan innebära i form av nya applikationer och adderade tjänster. Den här dagen är naturligtvis också till för er som ännu inte tagit klivet och införlivat ett affärssystem i er verksamhet. Under dagen får ni höra verksamheter med olika krav och optimeringsmöjligheter dela med sig av sina erfarenheter. Vi går igenom processen inför, under och efter ett affärssystem-projekt – vad ska du tänka på och hur utnyttjar du på bästa sätt ditt affärssystem. Du får veta vilka möjligheter du har inom respektive system. Under en och samma dag får du tillgång till marknadens ledande leverantörer av affärssystem Du får chansen att träffa dem i mindre grupper för att få svar på just era frågor. Välkommen! Anna Näsmark, Programansvarig Tel. +46 8 676 01 80 anna.nasmark@midfieldmedia.com AGENDA - ERP COMPACT 5 MAJ 2009 08.30 REGISTRERING OCH FRUKOST 09.00 KONFERENSEN STARTAR MED GEMENSAM INLEDNING 09.00 INTRODUKTION AV DAGEN Dagens inledningsordförande Lars Dykert hälsar välkommen och inleder dagen. 09.05 Svenskt företagande i utmanande tider Sveriges ekonomi befinner sig i kris och svenska företag utmanas varje dag. Detta är Svenskt Näringslivs syn på utvecklingen i Sverige och omvärlden. Så här anser de att vi ska möta den ekonomiska krisen. Carl Oreland, Svenskt Näringsliv 09.25 Vägen ut ur krisen Det är inte första gången Sverige och världen befinner sig i kris. Vad kan vi lära av tidigare kriser och hur kan vi förvänta oss att vi klarar av denna kris? Lyssna till lärdomar som kan hjälpa oss ur dödläget. Näringslivets Andreas Bergh, Ratio forskningsinstitut 09.45 Lean Management för alla Oavsett vad du arbetar med är lean som utgångspunkt och mindset är ytterst bra i alla tider, bra som dåliga. Få konkreta tips på hur du enkelt kan överföra Toyotas hemligheter till din egen verksamhet i enlighet med ”The Toyota Way”. Dag Lotsander, Toyota 10.25 - 10.55 FÖRMIDDAGSKAFFE VAREFTER DAGEN DELAS UPP I OLIKA SPÅR I OLIKA SALAR www.erpcompact.se
  4. AGENDA - ERP COMPACT, 5 MAJ 2009, GRAND HÔTEL, STOCKHOLM EFTER FÖRMIDDAGSKAFFET DELAS DAGEN UPP I FÖLJANDE SPÅR I RESPEKTIVE KONFERENSSALAR FINANS & EKONOMI LAGER & DISTRIBUTION TILLVERKNING Sal: 1 Sal: 2 Sal: 3 Under dagen ger vi dig insikter kring det se- Under dagen får du lyssna till experter “The Toyota way” är industrihistoria, devis- naste inom compliance, rapport-utnyttjande, som berättar om framtid, utveckling och erna “lean production” och “just in time” budgetering och kostnadsrationalisering. Ta praktiska lärdomar. Du får veta hur du ef- är inte längre revolutionerande utan istället reda på hur du kan stödja din verksamhet på fektiviserar din lagerhållning, vilka krav du vardag för de flesta. Lär av andra och lyssna bästa sätt och få total finansiell kontroll över ska ställa på ditt affärssystem och hur din till det senaste inom tillverkning. din verksamhet. distribution kan förbättras. 10.55 Introduktion 10.55 Introduktion 10.55 Introduktion Ordförande Lars Dykert Ordförande Stig-Arne Matts- Ordförande Per Sundberg inleder spåret Finans & son inleder spåret Lager & inleder spåret Tillverkning Ekonomi Distribution 11.00 Skapa förutsättningar 11.00 Lagerstyrning på toppnivå för långsiktiga resultatför- Med lång erfarenhet från logistik och affärssystem bättringar både i Sverige och internationellt får du här ta del Skapa förutsättningar för långsik- av erfarenheter och synpunkter på de systemstöd tiga resultatförbättringar med hjälp för lagerstyrning som finns i våra affärssystem och av TPS och ERP. Det finns många hur de används i våra företag. likheter mellan lyckade ERP imple- Ordförande, Stig-Arne Mattsson, Chalmers Tekniska Högskola menteringar och Toyotas syn på hur deras produk- tionssystem kan anpassas och användas inom de flesta typer av verksamheter. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas få en långsiktig 11.30 Byta affärssystem eller resultatförbättring i samband med införande av nya växa med ett gammalt system och/eller processer? Berika, bredda och utveckla det Peter Lindqvist, Cardo gamla affärssystemet med ny 11.05 Förvandla fasta funktionalitet. Utan ett dyrt byte av 11.30 Affärsorienterad kostnader till rörliga ERP system kan Marbodal växa i sitt IT-utveckling med verksam- Ett affärssystem stödjer de gamla system utan komplicerade och heten i fokus processer som är nödvändiga i ett komplexa releaselyft. företag. Dessvärre är det uppgifter Med två olika verksamheter, två ol- Conny Pettersson, Marbodal ika affärssystem och ett utmanande som inte är kärnverksamhet. Hanteringen och administrationen läge i branschen har Finnvedens av och i systemet tar upp en hel IT-chef bråda dagar. Affärsorienter- del av de tillgängliga resurserna 12.00 - 13.15 Lunch ing med fokus på ”must have” är högsta prioritet som annars skulle kunna användas och en stor utmaning. Lyssna till hur en inspir- i att göra analyser, ta nya affärer, erande IT-chef arbetar för att korta avståndet mellan trimma organisationen, ja allt det verksamhet och IT och hitta synergier mellan två som gör att ni sparar kostnader verksamheter. och ökar intäkter. Aditro erbjuder Freddie Larsson, Finnveden därför sina kunder tre varianter av processstöd; Traditionell systemleverans, hyra eller outsourcing av processer. Givetvis kan de kombineras för ett op- timalt nyttjande. Allt för att det ska passa ert behov, över tiden, skalbart uppåt och nedåt. Gemensamt är att Microsoft Dynamics AX ligger som plattform. Kompletterat med Aditro lösningar och tjänster. Anders Hagberg, Aditro Peter Brolin, Aditro 12.00 - 13.05 Lunch 11.35 Utvärdera om 13.15 Lageroptimering för outsourcing är rätt för er framtiden 13.05 Att välja en holistisk ut- verksamhet gångspunkt för globalisering Ålö har gått från att planera sin Genom praktiska kundexempel får produktion utifrån egna lager, till Öka värdet på din affärssystemsinves- du kunskap om vilka olika modeller att använda just-in-time, 3-PL och tering genom en fokus på verksam- finns det för Applikations outsourc- VMI. Målsättningen är att uppnå hetens utökande värdekedja. Lyssna ing och vilka fördelar och risker det bättre materialtillgänglighet, lägre till framgångsfaktorer för globala finns med detta. Du får tips om hur du går tillväga kapitalbindning och att förenkla verksamheter när Infor beskriver och hur ett business case tas fram. planeringen för Ålös leverantörer. några av sina kunder. Martin Rosendahl, EquaTerra Niklas Åström, Ålö AB Jonas Qvarfordt, Infor www.erpcompact.se
  5. AGENDA - ERP COMPACT, 5 MAJ 2009, GRAND HÔTEL, STOCKHOLM PLANERING & Lunch 12.05 - 13.05 BUDGETERING 13.45 E-handelns krav på 13.35 Trender i den globala Så får du rätt data i rätt tid logistiklösningarna fordons-industrin När ditt företag står inför ekono- Den växande E-handeln ställer nya Vi hör dagligen rapporter om 13.05utmaningar blir kontrollen miska Verksamhetsstyrning krav på lager och distributionslösn- företag i nöd. Speciellt hårt drab- medekonomiska flöden avgörande. över färsk information som ingar där konsumenten ständigt är bade är underleverantörer inom alternativ till budget på ekono- På dina axlar vilar ett krav i fokus. Lyssna till hur du uppnår fordonsindustrin. Vad är det som Om ni har en positiv tillväxt, ni har misk övervakning över den operativa framtidens servicenivåer samt vilka händer och hur ser beredskapen ut blivit fler anställda, ni står inför att verksamheten. Färre resurser gör ef- generella anpassningar i affärssystemen som är för att vända underläge till framgång? bli uppköptai eller fektiviteten systemen allt viktigare. nödvändiga för att uppnå dessa. Här får du en kan förvänta er andra radikala förän- I den här presentationen får du veta Carl Lumsden, Tretti.se högaktuell branschöversikt och kunskap dringar kan optimera planering och lyssna på den här hur du i er verksamhet – då ska ni budgetering med om kritiska framgångsfaktorer. presentationen. Du får veta vad du kan iförvänta dig hjälp av att få ut mätbara affärsvärden rätt tid. Sven Åke Berglie, av ditt affärssystem. Tips om vilka nyheter du har Talare meddelas senare 14.15 - 14.45 Eftermiddagskaffe Fordonskomponentgruppen att förvänta dig, hur du blir mest effektiv i din rap- portering och vilken kontroll du kan förvänta dig att få över era ekonomiska flöden. 14.45 Effektivisera Anders S Nilsson, ASN IT distributionen – så får du en ökad servicenivå till lägre kostnad I framtiden kommer distributions- branschen att stå inför ännu fler utmaningar, så som globalisering, utökad värdekedja med tillhörande logistik, ökade kundkrav och lägre marginaler. Företagets overheadkostnader behöver minskas och ledtider inom försörjningskedjan förbättras. Lyssna till exempel på ett sätt att effektivisera logistikavdelningen genom en ”insourcad” logis- tikfunktion. Vad innebär en lösning som detta, vilka krav ställer det på utvecklingen av företagets affärssystem och vilka möjligheter och fallgropar finns? 13.45 Kostnadsbesparingar Kjell Rundqvist, Sonat med bibehållen tillväxt 14.05 - 14.35 Eftermiddagskaffe Lyssna till hur du kan balansera besparingarna inom de områden där de kan göra mest nytta och samtidigt skapa utrymme för tillväxt inom 14.35 DEMAND CHAIN andra områden. För detta krävs När kundbehovet får styra verktyg som säkerställer effekten på sista raden. Få Att låta kundbehovet styra hela tips om hur ni kan kapa kostnader och ändå växa. försörjningskedjan har varit en Pehr Ambuhm, Ernst & Young framgångsfaktor för många företag. Nyckeln är att koppla samman efter- frågan och marknadsföringen – att kommunicera behov med målgrupperna. 14.15 - 14.45 Eftermiddagskaffe Lyssna på en guru inom området och få tips för din verksamhet. Dag Ericsson, Högskolan i Borås 14.45 Resan in i ett nytt affärssystem Följ en resa från ett gammalt af- 15.15 Så lyckas du med ditt färssystem in i ett nytt utifrån en förbättringsarbete ekonomichefs perspektiv. Ta del av Grunden för att lyckas med förbät- utvärderingen som gjordes och den tringsarbete går bortom förbät- kravbild som framställdes. tringsverktyg som TPM, Kaizen Mikael Arkevret, Hydroscand och 6 Sigma. Det måste finnas en kontinuerlig efterfrågan efter utveck- ling i alla led i verksamheten. Processerna måste alltid mätas och data utvärderas – var är vi idag och 15.15 Paneldebatt 15.15 Paneldebatt vart ska vi imorgon. Lyssna på 15 års Dagen avrundas med en sammanfattande diskussion Dagen avrundas med en sammanfattande diskussion erfarenhet från en hårt konkurrensut- med inbjudna talare från dagen. Passa på att ställa med inbjudna talare från dagen. Passa på att ställa satt bransch. dina frågor! dina frågor! Pär Sundberg, Volvo Car Corporation ca 15.45 Avslutning & Drinkmingel Dagens tre ordföranden summerar dagen och avslutar konferensen i respektive sal. ERP Compact.se bjuder in samtliga deltagare, talare och partners till drinkmingel. www.erpcompact.se
  6. AGENDA - ERP COMPACT, 5 MAJ 2009, GRAND HÔTEL, STOCKHOLM TALARE ERP COMPACT 2009 Lars Dykert Carl Oreland, Svenskt Näringsliv Ordförande Finans & Ekonomi Nationalekonom, filosofie doktor, Svenskt Näringsliv. Arbetar Lars är tidigare auktoriserad revisor partner i KMPG med med diverse ekonomiska analyser samt konjunkturbedömningar. lång erfarenhet inom elektroniska affärer. Framförallt med inriktning mot redovisnings- skatte- och säkerhetsfrågor. Stig-Arne Mattsson Ordförande Lager & Distribution Mikael Arkevret, Hydroscand Stig-Arne har mer än 25 års erfarenhet av logistik och af- Mikael har arbetat som revisor och redovisningschef. Nu färssystem från svenska och internationella företag. Parallellt arbetar han som ekonomichef på Hydroscand sedan åtta år tillbaka. med sitt arbete i industrin har han under tolv år varit adjungerad Mikael har arbetat i en mängd affärssystem och har både kommit in efter professor i Supply Chain Management vid Växjö Universitet installation och deltagit i implementeringar. och Lunds Universitet och är för närvararande på Chalmers Tekniska Högskola. Per Sundberg Martin Rosendahl, Equa Terra Ordförande Tillverkning Principal Consultant på EquaTerra som är ett globalt rådgivn- Per har lång erfarenhet av arbete med marknadsföring av af- ingsföretag. Han hjälper kunder att ta fram strategier för att färssystem, med fokus på tillverkande industri. Idag konsult som effektivisera och öka kostnadseffektivetet inom IT, ekonomi arbetar med affärsutveckling. och HR funktionen genom outsourcing, intern transformation, Shared Services och offshoring. Peter Lindqvist, Cardo Är sedan 2006 CIO i Cardokoncernen. Har tidigare arbetet i Conny Pettersson, Marbodal samma roll i både svenska och utländska industriföretag. Har Conny har arbetat på Marbodal sedan 1987 med ERP utveckling fokuserat speciellt på kostnadseffektivisering av IT förvaltning, för Marbodal, Stora Byggprodukter, Star Byggprodukter och lean management, projekthantering , öka nyttan av affärssystem Nobia Gruppen. Han är System Architect och ansvarig för i samband med utvecklingsprojekt och globalisering av IT. Nobia Data Warehouse och 3S Strategic Steering System sedan 1996. Niklas Åström, Ålö Ålö är ett världsledande företag som utvecklar och tillverkar Freddie Larsson, Finnveden Group frontlastare med tillhörande redskap och marknadsför dessa Freddie är teknikern som blev tjänsteleverantör idag IT/IS-chef på global basis – idag finns Ålö representerade på mer än 30 för Finnveden Group . Driver det västsvenska nätverket Round marknader. Table of CIO’s (RToC) och skriver boken ”Att leda genom Best Practice”. Mentor i ALMIs nyföretagarprogram, föredragare och familjefar. Carl Lumsden, Tretti.se Carl Lumsden har tidigare jobbat med distributionslösningar Anders Hagberg, Aditro Outsourcing Services inom den tyska dagligvarujätten Lidl och är sedan drygt ett år tillbaka logistikchef på tretti.se. Tretti har blivit utsedd till Anders är produktmarknadschef för Aditros tjänster inom årets e-handlare inom vitvaror tre år i rad av konsumenterna på Informationslogistik, Ekonomi- och Redovisning. Som pricerunner och tog nyligen hem utmärkelsen årets e-handel av lösningsarkitekt i ett antal outsourcingaffärer kommer Anders branschföreningen Svensk Handel. ge konkret information i hur partnerskap med våra kunder etableras och hanteras i praktiken. Kjell Rundqvist, Sonat Pär Sundberg, Volvo Personvagnar AB Kjell har en lång erfarenhet av att arbeta med verksamhets- Senior Productivity Engineer, har varit anställd på Volvo PV utveckling inom Global Supply Chain Management, Lean sedan 1993, har jobbat som operatör, teamledare, TPM-koordi- Production, Sourcing och Procurement i medelstora såväl nator, och de senaste 9 åren med Produktionsteknik Montering. som ”megastora” företag. Under åren har han drivit mängder av förändringsprocesser, både som ansvarig projektledare, linjechef och som rådgivare till företagsledningar. www.erpcompact.se
  7. AGENDA - ERP COMPACT, 5 MAJ 2009, GRAND HÔTEL, STOCKHOLM TALARE ERP COMPACT 2009 Dag Lotsander, Toyota Motor Europe Pehr Ambuhm, Ernst & Young Dag har tjugo års erfarenhet av Toyota, varav tio år som Executive Director within Advisory Services and is responsible for försäljnings- och marknadschef i Sverige. Du kommer att få Ernst & Young’s Cost Reduction Initiative. Pehr has more than 10 konkreta tips hur du enkelt kan överföra Toyotas hemligheter till years of consulting experience from Ernst & Young and Capgemini din egen verksamhet - oavsett vad du arbetar med – i enlighet working with clients on business and risk management topics. He med ”The Toyota Way”. has a controller and treasury background prior to that. Anders S Nilsson, ASN IT Anders är ekonomie licentiat med lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och IT-driven affärs- och Svenåke Berglie, FKG verksamhetsutveckling. Har bland annat arbetat på Alfa Svenåke är VD för bilindustrins underleverantörer Fordons- Laval och Scania. komponentgruppen, FKG. Peter Brolin, Aditro Group Peter är affärsutvecklare för partnerskap och lösningar. Peter berättar om alternativa former för licensiering av affärssystem och hur man kan omvandla investeringar och fasta kostnader till rörliga kostnader genom köp av tjänster. Andreas Bergh, Ratio Jonas Qvarfordt, Infor Andreas disputerade i nationalekonomi 2004 vid Lunds univer- Jonas has long experience with business processes and business sitet, och var gästforskare vid Harvard 2004. Numera föreläsare software within the manufacturing industry. He is currently i Lund och välfärdsforskare vi Ratio i Stockholm och aktuell working as Key account manager at Infor. med boken Den kapitalistiska välfärdsstaten (Norstedts, 2009) Näringslivets forskningsinstitut Workshops under dagen Nytt affärssystem SAP ERP implementerat LAGEROPTIMERING på 8-18 veckor! Frigör det bundna kapitalet i din Sedan starten har Implema genomfört över 20 sty- verksamhet cken implementationer av SAP:s affärssystem. Hur mycket kapital kan du frigöra genom att Samtliga projekt har levererats på tid och budget. minska lagret med 15%. Träffa IBS och få Implema avslöjar hemligheten bakom deras och veta mer. deras kunders framgångsrika projekt. Leif Östman och Tomas Thöyrä Björn Ödewing, Grundare och produktchef Management Consultants - IBS Per Nilsson, Försäljningschef - Implema ADVISORY SESSION Upphandling - så väljer du affärssystem! Valet av affärssystem ska leva med er organisation under en lång tid. Kanske är detta det viktigaste beslutet du kommer att fatta. För att minska ledtider och maximera nyttan av ditt affärssystem kan du ta hjälp av en upphan- dlingskonsult. Sören Janstål, Data Resarch DPU www.erpcompact.se
  8. 4 starka skäl att bli partner 1. ERP Compact är Sveriges ledande konferens om 4. Nöjda Partners & Nöjda Delegater affärssystem Midfield Media är en professionell partner med mångårig ERP Compact går för sjunde gången och är sedan länge erfarenhet av att arrangera konferenser. Ett väl genomfört etablerad som Sveriges i särklass populäraste konferens om arrangemang ger både nöjda partners och delegater! affärssystem. Hit kommer beslutsfattare, påverkare, press och leverantörer. Syftet är att samla kunskap och presum- tiva kunder och därmed skapa en mötesplats som generar Missa inte “ERP Compact”, ring mig IDAG för att höra affärer. hur NI kan medverka på bästa sätt. 2. Affärsnytta för både deltagare och leverantörer Med vänlig hälsning Vi utvecklar hela tiden agendan för ERP Compact. För besökare innebär det rätt information till rätt beslutsfattare. Leverantörer/partners stöds med fler möten och riktade sessioner som gör kvalificeringen mot nya affärer enklare och effektivare. 3. Vi skräddarsyr er medverkan John Dellow – Projektledare Tel: 08-651 10 90, Vill ni profilera er, få fler leads eller bådadera? Valet är ert, vi Email: john.dellow@midfieldmedia.com ger er möjligheterna. Berätta för oss vad ni vill uppnå med ert deltagande så sätter vi samman ett paket anpassat just för er! 5 enkla sätt att anmäla sig Deltagaravgifter för ERP Compact 5 maj 2009 Slutanvändare: 8.980 kr (exkl. moms) Leverantör: 11.980 kr (exkl. moms) www.erpcompact.se I priset ingår konferensdeltagande, frukost, lunch, pausförtäring och dokumentation. anmalan@erpcompact.se ERP Compact.se är nätverket för dig som Fax: 08-441 07 93 arbetar med ekonomi- och IT-system eller är brukare av dessa. Vårt uppdrag är att stödja aktiv kunskapsdelning inom nätverket om nya tjänster, Tel: 08 -650 02 70 produkter och erfarenheter från genomförda imple- menteringar. Huvudområden är integration, tjänster & applikationer. Vi visar skarpa praktikfall från Fyll i och posta till: ERP Compact.se, organisationer som framgångsrikt implementerat C/O Midfield Media system. Hårda erfarenheter för hårda beslut! Gamla Brogatan 23b, 111 20 Stockholm www.erpcompact.se
Anúncio