Aminullah Assagaf_SILSILA_29 Januari 2022.pdf

A
Aminullah AssagafSenior Lecturer at University of dr soetomo em University of dr soetomo

silsila

1
Nama sy.ABDUL HANNAN . iteri pertama HASNAH SIKKI melahirkan SYARIFA AKRINAH, MUHAMMAD TAUFIQ, SYARIFA NISRINAH. Belum ada c
SILSILA KELUARGA ASSAGAF (FAMILY TREE)
1 SYAWAL 1443 H, 2 MEI 2022
RAJA GOWA & ASSAGAF RAJA GOWA & SEIKH YUSUF
1
RASULULLAH
MUHAMMAD
SAW
2
FATIMAH
AZZAHRA. ALI
KRW
3
HUSAEN
4
ALI ZAINUL
ABIDIN
5
MUHAMMAD
AL - BAQIR
6
JA'FAR
AS SADIQ
12
ALWI
11
UBAIDILLAH
10
AHMAD
AL MUHAJIR
9
ISA
AL AKBAR
8
MUHAMMAD
AL NAQIB
7
ALI
AL URAIDY
13
MUHAMMAD
15
ALI KHALI
QASAM
16
MUHAMMAD
SAHIBUL
MARBAT
17
ALI
18
AL FAQIH
MUQADDAM
MUHAMMAD
(Ilmuan)
19
ALWI
25
UMAR
24
AHMAD
MARYAMAH
22
ABDUL RAHMAN ASSAGAF
(Pertama Assagaf)
Lahir 739 H,
Wafat : 23 Sya'ban 819 H (1416 M)
23
ALWI 21
MUHAMMAD
MAULA ADDAWILAH
26
AHMAD
27
ABDUL
RAHMAN
28
AHMAD
SYARIF
29
ABDULLAH
(W 1089 h)
30
SAYID ALWI ASSAGAF
TUAN KARAMAH
Tiba Di Makassara Th 1683
(Wafat 1129 H, 1717 M)
(Makam di Barrang Lompo)
33
YUSUF
33
YUNUS
(Makam di belakang
Mesjid Raya - Bone)
33
MUHAMMAD
ALI
32
ABDUL GAFFAR WALIUDDIN
(Makam dekat Mesjid Raya - Bontoala -
Makassar)
33
ISMAIL
31
SAYID HUSAIN BIN ALWI ASSAGAF
(Makam belakang Mesjid Katangka - Gowa)
33
TAHA
33
ZAINUDDIN
(Makam di Barrang
Lompo)
14
ALWI
36
HARUN DG. MANGATI
37
ABDUL RAHMAN
DG. MAREWA
40
Prof. Dr. Dr. H.
AMINULLAH ASSAGAF,
SE. MS. MM. MAk
DG. LEWA
&
Hj. ROHANA HAJI
ABDULRAHIM
DG. NGAI
35
SALEH (PETTA TERRU)
38
ABDUL RAHIM DG. MANGULUANG
&
BONGA DG. NGAI
39
H. ABDUL RAHMAN ASSAGAF PUANG MAREWA
&
Hj. SYARIFAH SALAMAN PUANG PUJI
41
DEDDY AFFANDY
ASSAGAF, SE., MM
DG. MATAJANG
41
DHANY WAHYUDI
ASSAGAF, SE., MSi
DG.MAREWA
41
SYARIFAH
REZEKI
ARFANITA
41
Dr. SYARIFAH
YUNINDIAH
LESTARI
40
HASBULLAH
DG. TABA
40
ABDILLAH
40
AHMAD
40
SYARIFA ASIA
40
SYARIFAH
ANUGRAH
40
SYARIFAH
MURNIATI
42
MUHAMMAD
RAIHAN PUTRA
ASSAGAF
42
MUHAMMAD
NAUFAL AKBAR
ASSAGAF
42
SYARIFAH ALMEERA
SHAQILLA ASSAGAF
42
MUHAMMAD ALIF
FARREL ISLAMI
ASSAGAF
42
MUHAMMAD
ALMEER ALTHAF
SYARQI ASSAGAF
42
SYARIFAH QUEENSHA
FATIMAH AZ-ZAHRA
ASSAGAF
42
MUHAMMAD
HAMZAH ALFAQIH
ASSAGAF
42
AULYA CALLYSTA AZ-ZALFA
34
ABDUL KADIR
35
ABDUL RAHMAN
36
MUHAMMAD ALI
36
TALIB ALI
38
HJ. SYARIFAH
MUMI'NAH
DG. BAJI
37
HAMZAH DG. PALIWANG
&
DG. NGASSENG (MBOE)
38
BONGA
DG. NGAI
37
ABDUL RAHIM
PUANG RAGA
37
H. HUSAIN
PUANG LEWA
38
HJ. SYARIFAH
AMINAH
DG. TINO
39
SAID DG. PALIWANG
39
DG. TASA
39
H. ABDUL RAHMAN
DG. MAREWA
38
HJ. SYARIFAH
AISYAH
DG. BAU
38
HJ. SYARIFAH
SALAMAN
DG. PUJI
38
ABDUL MUTTALIB
DG. PALALLO
&
HJ. SYARIFAH MU'MINAH
DG. BAJI
38
H. ABDUL GAFFAR ASSAQQAF
DG.PASANRE
&
Hj. SYARIFAH AMINAH
DG. TINO
39
- ABDUL RAHMAN ASSAGAF
DG. PAWA
- MUHAMMAD RIJAL ASSAGAF
DG. MANGAWING
- MUHAMMAD ALWI ASSAGAF
DG. PALALLO
- SYARIFAH MISBAH DG. JINNE
- SYARIFAH HAJERAH
- MUHAMMAD NUR ASSAGAF
- MUSLIMIN ASSAGAF
- DANIAL ASSAGAF
- JAELANI ASSAGAF
- MUHAMMAD ALIMIN
40
- ALIMUDDIN ASSAGAF
- FAHRUDDIN ASSAGAF
- ARIFUDDIN ASSAGAF
- BURHANUDDIN ASSAGAF, S.Apt
- SYARIFAH MUNIRA
38
SYARIFAH
RABIAH
DG. KANANG
34
UMAR (PETTA MANGGONG)
37
S. ABDUL RAUF
PUANG SIKKI
20
ALI
RG-16
SULTAN HASANUDDIN
1653-1669
RG-17
SULTAN AMIR HAMZAH
1669 - 1674
RG-18
SULTAN MUHAMMAD ALI
1674-1677
RG-19
SULTAN ABDUL JALIL
1677 - 1709
RG-14
SULTAN ALAUDDIN
1593 -1639
RG-15
SULTAN MALIKUSSAID
1639 - 1653
SITTI FATIMA
30
SAYID ALWI ASSAGAF
TUAN KARAMAH
&
SITTI FATIMA
SEIKH YUSUF
1626 - 1699
SEIKH YUSUF
(th 1683 ditangkap di
Sukapura Banten, 9 th di
penjara di Ceylon
Srilangka, th 1694 M
dipindah ke Cape Town
Afrika Selatan)
PEMINDAHAN MAKAM
SEIKH YUSUF
(Dari Cape Town
ke Makassar, 1705 M),
Wafat 1699 M
39
HJ. SYARIFAH HASNAH
DG. CAYA
39
HJ. SYARIFAH ALAWIYAH
DG. ASSENG
39
H. ZAINAL ABIDIN ASSAGGAF &
HJ. SYARIFAH MU'MININ DG. TASA
39
HJ. SYARIFAH MAEMUNAH
DG.INTAN
39
ABDUL HANNAN ASSAGAF, SH &
HASNAH SIKKI
39
ZAINUDDIN ASSAGAF
DG. PARAGA
39
SYARIFAH HAFSAH
DG. NUTTE
39
S. ABDUL MANNAN ASSAGAF &
HJ. ST. NURAENI MUHAYYANG
40
- SYARIFAH FATIMA
- KHAIDIR ASSAGGAF
- ISKANDAR ASSAGGAF
40
- SYARIFAH FATMAWATI
- SYARIFAH MASNAENI
- SYARIFAH WAHYUNI
- SYARIFA NURHIDAYA
39
H. ZAINAL ABIDIN ASSAGGAF &
HJ. NETTIHERAWATI BT ABDUL
RAHMAN
40
dr. S. JAMALUDDIN
ASSAGAF
40
S. ABDUL GAFFAR ASSAGAF
40
dr. SYARIFAH FITRIA
RAMADHANI
40
SYARIFAH HUSNIATI
40
SYARIFAH NI'MAWATI
40
S. HAERIL ANAM ASSAGAF
40
S. SAIFUL AMRI ASSAGAF
41
- SYARIFAH QUINSYAH AMEENAH
- QUZWAYN ALI ABHYAN ASSAGAF
41
GAZALI HUSAIRI ASSAGAF
41
WIJDAN IMAM ASYRAQI ASSAGAF
41
- M. FAQIH MUQADDAM ASSEGAF
- SHAHIB MIRBAT ASSEGAF
41
- AMRUSSYAIHAN ASSAGAF
- SYARIFAH AZIZAH
40
- SYARIFAH MUTMAINNAH M
- SYARIFAH MUSLIMAT M
- SAYYID MUH. ALIF MUSLIM. M ASSAGAF
- SYARIFAH MAHARANI PUTRI. M
40
- SYARIFAH AKRINAH
- MUHAMMAD TAUFIQ ASSAGGAF
- SYARIFAH NISRINAH
2
SAYYID ALWI ASSAGAF BIN ABDULLAH BIN AHMAD SYARIF BIN ABDUL RAHMAN ASSAGAF, TUAN
KAMARA, Makam di DI Barrang Lompo (Tiba di Makassar Th 1683 M, Wafat Th 1717 M)
SAYYID HUSAIN ASSAGAF BIN ALWI BIN ABDULLAH BIN AHMAD SYARIF BIN ABDUL RAHMAN ASSAGAF,
Makam di Katangka Gowa (Anak dari FATIMAH, Putri Raja Gowa ke 19, SULTAN ABDUL JALIL, Periode
1677-1709 M)
Catatan:
Sumber: https://lambeturah.id/arti-kata-sayid-adalah/
➔Arti kata sayid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sa.yid [n] (1) tuan (sebutan kpd orang Arab
keturunan Nabi Muhammad saw.); (2) orang Arab keturunan Nabi Muhammad saw.
Sumber:
https://sragenupdate.pikiran-rakyat.com/religi/pr-1842130666/tahukah-kamu-ada-perbedaan-sebutan-
ustadz-kyai-syekh-habib-dan-gus-berikut-penjelasannya
➔ Syekh berasal dari Bahasa Persia yang berarti kepala suku, pemimpin, tetua, atau raja. Syech yang berasal
dari kata syah memiliki bentuk superior syahansyah yang berarti raja diraja.
➔Habib merupakan panggilan untuk orang yang telah melalui pendidikan keagamaan, sekaligus juga
mempunyai nasab dengan Nabi Muhammad SAW.
➔Wali berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waliy muannatsnya al- waliyyah dan bentuk jamaknya al-awliya‟
berasal dari kata walayali – walyan dan walayatan yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong,
sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Wali juga sering disebut
ulama penerus para sahabat Nabi untuk menyebarkan agama islam. Di Indonesia nama wali populer dengan
nama wali songo.
3
4
RAJA GOWA MAKASSAR & AHLULBAIT ASSAGAF
19
SULTAN ABDUL JALIL
1677 - 1709
14
SULTAN ALAUDDIN
1593 -1639
15
SULTAN MALIKUSSAID
1639 - 1653
16
SULTAN HASANUDDIN
1653-1669
17
SULTAN AMIR
HAMZAH
1669 - 1674
AL HUSAIN
(Makam di Katangka Gowa)
ABDUL GAFFAR
WALIUDDIN
33
YUSUF
33
YUNUS
Makam di belakang Mesjid
Raya - BONE
33
MUHAMMAD ALI
33
ISMAIL
33
TAHA
33
ZAINUDDIN
Makam di Barrang Lompo
30
SYEKH BAALWI ASSAGAF & SITTI FATIMA
Th 1682
Tuan Karame Makam di Barrang Lompo
(Makkah ke Barrang Lompo)
18
SULTAN
MUHAMMAD ALI
1674-1677
No. Nama Raja Periode
1 Tumanurung Bainea (Putri Ratu) 1300
2 Tamasalangga Baraya 1320 – 1345
3 I Puang Loe Lembang 1345 – 1370
4 I Tuniata Banri 1370 – 1395
5 Karampang Ri Gowa 1395 – 1420
6 Tunatangka Lopi 1400
7 Batara Gowa Tuniawangngang Ri Paralakkenna 1445 – 1460
8 IPakere’ Tau Tunijallo Ri Passukki 1460
9 Dg. Matanre Krg. Mangngutungi Tumapa’risi Kallonna 1460 – 1510
10 I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng. 1546-1565 1546-15
11 I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data’ Tunibatta -
12 I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bontolangkasa Tunijallo. 1565-1590
13 I Tepu Karaeng Daeng Parabbung Karaeng Bontolangkasa Tunipasulu Tumenanga Ri Butung. 1593 (40 hari)
14 I Mangngerangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tumenanga Ri Gaukanna 1593-1639 1593-16
15 I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung Sultan Malikussaid Tumenanga Ri Papan Batuna. 1639-1653 1639-16
16 I Mallombasi Dg Mattawang Muhammad Basir Karaeng Bontomangape Sultan Hasanuddin Tumenanga Ri Ballapangka. 1653-1669 1653-16
17 I Mappasomba Daeng Nguraga Karaeng Lakiung Sultan Amir Hamzah Tumammalianga Ri Allu. 1669-1674 1669-16
18 I Mappaossong Daeng Mangewai Karaeng Bisei Sultan Muhammad Ali Tumenanga Ri Jakattara. 1674-1677 1674-16
19 I Mappadulung Daeng Mattimung Karaeng Sanro BoneSultan Abdul Jalil Tumenanga Ri Lakiung. 1677-1709 1677-17
20 La Pareppa Tu Sappewalia Karaeng Ana’ Moncong Sultan Ismail Tumenanga Ri Somba Opu. 1709-1711
21 I Mappau’rangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin Tumenanga Ri Passiringanna. -
22 I Manrabia Karaeng Kanjilo Sultan Najamuddin Tumenanga Ri Jawaya. -
23 I Mappau’rangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin Tumenenga Ri Passiringanna (Kedua kalinya) 1735
24 I Mallawagau Karaeng Lempangang Sultan Abdul Khair Al Mansyur Tumenanga Ri Gowa. 1734 – 1742
25 I Mappababbasa Sultan Abdul Kudus Tumenanga Ri Bontoparang. 1741 – 1753
26 Amas Madina ‘Batara Gowa II’ Sultan Usman (diasingkan ke Sailon oleh Belanda) 1747 - 1795
27 I Mallisu Jawa Daeng Riboko Karaeng Tompobalang Sultan Maduddin Tumenanga Ri Tompobalang. 1766 – 1769
28 I Temmasongeng / I Makkaraeng Karaeng Katangka Sultan Zainuddin Tumenanga Ri Mattoanging. 1770 – 1778
29 I Mannawarri / I Sumaele Karaeng Bontolangkasa Karaeng Mangasa Sultan Abdul Hadi Tumenanga Ri Sambungjawa. 1778 – 1810
30 I Mappatunru / I Manginyarang Krg Lembangparang Sultan Abdul Rauf Tumenanga Ri Katangka. 1816 - 1825
31
La Oddangriu Daeng Mangeppe Karaeng Katangka Sultan Muhammad Zainal Abidin Abd. Rahman Amiril Mu’minin
Tumenanga Ri Suangga
1825 – 1826
32 I Kumala Daeng Parani Karaeng Lembangparang Sultan Abdul Kadir Aididin Tumenanga Ri Kakuasanna. 1826 – 1893
33 I Mallingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Muhammad Idris Tumenanga Ri Kala’biranna. 1893 – 1895
34 I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan Muhammad Husain Tumenanga Ri Bundu’na. 1895 – 1906
35
I Mangngi-mangngi Daeng Mattutu Karaeng Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Karaeng Ilanga Tumenaga
Ri Sungguminasa.
1906 – 1946
36 Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri Jongaya. 1946 – 1957
Nama-Nama Raja Kerajaan Gowa dari Tahun 1320 s/d 1957

Recomendados

Assagaf_4 Agustus 2022.pdf por
Assagaf_4 Agustus 2022.pdfAssagaf_4 Agustus 2022.pdf
Assagaf_4 Agustus 2022.pdfAminullah Assagaf
396 visualizações11 slides
Aminullah Assagaf_SILSILA_17 Oktober 2023.docx por
Aminullah Assagaf_SILSILA_17 Oktober 2023.docxAminullah Assagaf_SILSILA_17 Oktober 2023.docx
Aminullah Assagaf_SILSILA_17 Oktober 2023.docxAminullah Assagaf
5 visualizações14 slides
kerajaan-kerajaan di indonesia por
kerajaan-kerajaan di indonesiakerajaan-kerajaan di indonesia
kerajaan-kerajaan di indonesiaabd_
421 visualizações29 slides
ski-mts-kls-3.ppt por
ski-mts-kls-3.pptski-mts-kls-3.ppt
ski-mts-kls-3.pptPaulJhon5
2 visualizações41 slides
Kerajaan Gowa Tallo por
Kerajaan Gowa TalloKerajaan Gowa Tallo
Kerajaan Gowa TalloSuratno Ratno Miharjo
1.9K visualizações20 slides
Aminullah Assagaf_SILSILA_17 Oktober 2023.pdf por
Aminullah Assagaf_SILSILA_17 Oktober 2023.pdfAminullah Assagaf_SILSILA_17 Oktober 2023.pdf
Aminullah Assagaf_SILSILA_17 Oktober 2023.pdfAminullah Assagaf
3 visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Aminullah Assagaf_SILSILA_29 Januari 2022.pdf

Kerajaan Aceh por
Kerajaan AcehKerajaan Aceh
Kerajaan AcehAhadia Rosalina
14.3K visualizações12 slides
Aminullah Assagaf_SILSILA_16 Oktober 2023.pdf por
Aminullah Assagaf_SILSILA_16 Oktober 2023.pdfAminullah Assagaf_SILSILA_16 Oktober 2023.pdf
Aminullah Assagaf_SILSILA_16 Oktober 2023.pdfAminullah Assagaf
4 visualizações6 slides
Sejarah singkat masuknya islam di indonesia por
Sejarah singkat masuknya islam di indonesiaSejarah singkat masuknya islam di indonesia
Sejarah singkat masuknya islam di indonesiaRicky Suadma
916 visualizações5 slides
Ppt sni 2 dewi,deta,dan arni por
Ppt sni 2 dewi,deta,dan arniPpt sni 2 dewi,deta,dan arni
Ppt sni 2 dewi,deta,dan arniDewi_Sejarah
2.4K visualizações44 slides
Sejarah kerajaan sumedang larang por
Sejarah kerajaan sumedang larangSejarah kerajaan sumedang larang
Sejarah kerajaan sumedang larangYadhi Muqsith
6.2K visualizações15 slides
Awal masuk islam di kerajaan gowa - tallo [ppt] por
Awal masuk islam di kerajaan gowa - tallo [ppt]Awal masuk islam di kerajaan gowa - tallo [ppt]
Awal masuk islam di kerajaan gowa - tallo [ppt]Lallaa Lalllaaa
17.3K visualizações21 slides

Similar a Aminullah Assagaf_SILSILA_29 Januari 2022.pdf(20)

Kerajaan Aceh por Ahadia Rosalina
Kerajaan AcehKerajaan Aceh
Kerajaan Aceh
Ahadia Rosalina14.3K visualizações
Aminullah Assagaf_SILSILA_16 Oktober 2023.pdf por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_SILSILA_16 Oktober 2023.pdfAminullah Assagaf_SILSILA_16 Oktober 2023.pdf
Aminullah Assagaf_SILSILA_16 Oktober 2023.pdf
Aminullah Assagaf4 visualizações
Sejarah singkat masuknya islam di indonesia por Ricky Suadma
Sejarah singkat masuknya islam di indonesiaSejarah singkat masuknya islam di indonesia
Sejarah singkat masuknya islam di indonesia
Ricky Suadma916 visualizações
Ppt sni 2 dewi,deta,dan arni por Dewi_Sejarah
Ppt sni 2 dewi,deta,dan arniPpt sni 2 dewi,deta,dan arni
Ppt sni 2 dewi,deta,dan arni
Dewi_Sejarah2.4K visualizações
Sejarah kerajaan sumedang larang por Yadhi Muqsith
Sejarah kerajaan sumedang larangSejarah kerajaan sumedang larang
Sejarah kerajaan sumedang larang
Yadhi Muqsith6.2K visualizações
Awal masuk islam di kerajaan gowa - tallo [ppt] por Lallaa Lalllaaa
Awal masuk islam di kerajaan gowa - tallo [ppt]Awal masuk islam di kerajaan gowa - tallo [ppt]
Awal masuk islam di kerajaan gowa - tallo [ppt]
Lallaa Lalllaaa17.3K visualizações
Sejarah kerajaan buleleng dan kerajaan dinasti warmadewa por Amalia Rizka
Sejarah kerajaan buleleng dan kerajaan dinasti warmadewaSejarah kerajaan buleleng dan kerajaan dinasti warmadewa
Sejarah kerajaan buleleng dan kerajaan dinasti warmadewa
Amalia Rizka42.3K visualizações
59 tahun aceh merdeka por Azmi Neve
59 tahun aceh merdeka59 tahun aceh merdeka
59 tahun aceh merdeka
Azmi Neve3.6K visualizações
Mata uang dirham di aceh por Rachardy Andriyanto
Mata uang dirham di acehMata uang dirham di aceh
Mata uang dirham di aceh
Rachardy Andriyanto646 visualizações
engkau laksana bulan por budakensem1
engkau laksana bulanengkau laksana bulan
engkau laksana bulan
budakensem169 visualizações
Gowa Tallo - Kerajaan Islam por LanaLondah
Gowa Tallo - Kerajaan Islam Gowa Tallo - Kerajaan Islam
Gowa Tallo - Kerajaan Islam
LanaLondah264 visualizações
Sejarahkerajaansumedanglarang 130318014133-phpapp02 por Hulu Kujang
Sejarahkerajaansumedanglarang 130318014133-phpapp02Sejarahkerajaansumedanglarang 130318014133-phpapp02
Sejarahkerajaansumedanglarang 130318014133-phpapp02
Hulu Kujang92 visualizações
Sejarahkerajaansumedanglarang 130318014133-phpapp02 por Hulu Kujang
Sejarahkerajaansumedanglarang 130318014133-phpapp02Sejarahkerajaansumedanglarang 130318014133-phpapp02
Sejarahkerajaansumedanglarang 130318014133-phpapp02
Hulu Kujang210 visualizações
ISLAM MASUK ISTANA KALIMANTAN DAN SULAWESI por Diennisa Thahira
ISLAM MASUK ISTANA KALIMANTAN DAN SULAWESIISLAM MASUK ISTANA KALIMANTAN DAN SULAWESI
ISLAM MASUK ISTANA KALIMANTAN DAN SULAWESI
Diennisa Thahira7K visualizações
Kerajaan aceh por De_Chan
Kerajaan aceh Kerajaan aceh
Kerajaan aceh
De_Chan9.7K visualizações
Khalifah islam por Aili Phantomhive
Khalifah islamKhalifah islam
Khalifah islam
Aili Phantomhive791 visualizações
Presentasi sejarah (Kerajaan Banjar dan Kerajaan Pontianak) por Waidatin Azizah
Presentasi sejarah (Kerajaan Banjar dan Kerajaan Pontianak)Presentasi sejarah (Kerajaan Banjar dan Kerajaan Pontianak)
Presentasi sejarah (Kerajaan Banjar dan Kerajaan Pontianak)
Waidatin Azizah21.9K visualizações
Sejarah Perkembangan Islam Di Nusantara por Firdika Arini
Sejarah Perkembangan Islam Di NusantaraSejarah Perkembangan Islam Di Nusantara
Sejarah Perkembangan Islam Di Nusantara
Firdika Arini284 visualizações
Kerajaan islam di indonesia por Ghina Maudy
Kerajaan islam di indonesiaKerajaan islam di indonesia
Kerajaan islam di indonesia
Ghina Maudy1.9K visualizações
Tun Seri Lanang & Raja Ali Haji por geehamid
Tun Seri Lanang & Raja Ali Haji Tun Seri Lanang & Raja Ali Haji
Tun Seri Lanang & Raja Ali Haji
geehamid6.2K visualizações

Mais de Aminullah Assagaf

Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga... por
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
7 visualizações238 slides
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW... por
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...Aminullah Assagaf
51 visualizações238 slides
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW... por
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...Aminullah Assagaf
2 visualizações238 slides
Aminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_7 Nop 2023.pdf por
Aminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_7 Nop 2023.pdfAminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_7 Nop 2023.pdf
Aminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_7 Nop 2023.pdfAminullah Assagaf
5 visualizações62 slides
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW... por
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...Aminullah Assagaf
4 visualizações238 slides
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 18_8 Nop 2023_(Data Panel & EVIEWS).pptx por
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 18_8 Nop 2023_(Data Panel & EVIEWS).pptxAminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 18_8 Nop 2023_(Data Panel & EVIEWS).pptx
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 18_8 Nop 2023_(Data Panel & EVIEWS).pptxAminullah Assagaf
3 visualizações178 slides

Mais de Aminullah Assagaf(20)

Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga... por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf7 visualizações
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW... por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...
Aminullah Assagaf51 visualizações
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW... por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...
Aminullah Assagaf2 visualizações
Aminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_7 Nop 2023.pdf por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_7 Nop 2023.pdfAminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_7 Nop 2023.pdf
Aminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_7 Nop 2023.pdf
Aminullah Assagaf5 visualizações
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW... por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 19_8 Nop 2023_(Inc. Data Panel, EVIEW...
Aminullah Assagaf4 visualizações
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 18_8 Nop 2023_(Data Panel & EVIEWS).pptx por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 18_8 Nop 2023_(Data Panel & EVIEWS).pptxAminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 18_8 Nop 2023_(Data Panel & EVIEWS).pptx
Aminullah Assagaf_MODEL REGRESI LENGKAP 18_8 Nop 2023_(Data Panel & EVIEWS).pptx
Aminullah Assagaf3 visualizações
Aminullah Assagaf_Regresi Data Panel_EVIEWS_8 November 2023.pptx por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_Regresi Data Panel_EVIEWS_8 November 2023.pptxAminullah Assagaf_Regresi Data Panel_EVIEWS_8 November 2023.pptx
Aminullah Assagaf_Regresi Data Panel_EVIEWS_8 November 2023.pptx
Aminullah Assagaf3 visualizações
Aminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_7 Nop 2023.pdf por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_7 Nop 2023.pdfAminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_7 Nop 2023.pdf
Aminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_7 Nop 2023.pdf
Aminullah Assagaf2 visualizações
Aminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_6 Nop 2023.pdf por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_6 Nop 2023.pdfAminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_6 Nop 2023.pdf
Aminullah Assagaf_EVIEWS, STATA, Data Panel_6 Nop 2023.pdf
Aminullah Assagaf3 visualizações
Aminullah Assagaf_Financial Mangement_Ch. 3,4_21 Okt 2023_.pptx por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_Financial Mangement_Ch. 3,4_21 Okt 2023_.pptxAminullah Assagaf_Financial Mangement_Ch. 3,4_21 Okt 2023_.pptx
Aminullah Assagaf_Financial Mangement_Ch. 3,4_21 Okt 2023_.pptx
Aminullah Assagaf10 visualizações
Aminullah Assagaf_SILSILA_18 Oktober 2023.pdf por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_SILSILA_18 Oktober 2023.pdfAminullah Assagaf_SILSILA_18 Oktober 2023.pdf
Aminullah Assagaf_SILSILA_18 Oktober 2023.pdf
Aminullah Assagaf2 visualizações
Aminullah Assagaf_SILSILA_18 Oktober 2023.pptx por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_SILSILA_18 Oktober 2023.pptxAminullah Assagaf_SILSILA_18 Oktober 2023.pptx
Aminullah Assagaf_SILSILA_18 Oktober 2023.pptx
Aminullah Assagaf2 visualizações
Aminullah Assagaf_SILSILA_18 Oktober 2023.pdf por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_SILSILA_18 Oktober 2023.pdfAminullah Assagaf_SILSILA_18 Oktober 2023.pdf
Aminullah Assagaf_SILSILA_18 Oktober 2023.pdf
Aminullah Assagaf2 visualizações
Aminullah Assagaf_2911956 Silsila.pdf por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_2911956 Silsila.pdfAminullah Assagaf_2911956 Silsila.pdf
Aminullah Assagaf_2911956 Silsila.pdf
Aminullah Assagaf5 visualizações
Aminullah Assagaf_Sejarahnya Assagaf_1 Juli 2022.pdf por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_Sejarahnya Assagaf_1 Juli 2022.pdfAminullah Assagaf_Sejarahnya Assagaf_1 Juli 2022.pdf
Aminullah Assagaf_Sejarahnya Assagaf_1 Juli 2022.pdf
Aminullah Assagaf3 visualizações
Aminullah Assagaf_SILSILA_19 Juni 2022.pdf por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_SILSILA_19 Juni 2022.pdfAminullah Assagaf_SILSILA_19 Juni 2022.pdf
Aminullah Assagaf_SILSILA_19 Juni 2022.pdf
Aminullah Assagaf4 visualizações
Aminullah Assagaf_SHEIKH YUSUF 1626-1699_Cape Town_South Africa.pdf por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_SHEIKH YUSUF 1626-1699_Cape Town_South Africa.pdfAminullah Assagaf_SHEIKH YUSUF 1626-1699_Cape Town_South Africa.pdf
Aminullah Assagaf_SHEIKH YUSUF 1626-1699_Cape Town_South Africa.pdf
Aminullah Assagaf4 visualizações
Aminullah Assagaf_RPS, OBE, Strategi 442.pdf por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_RPS, OBE, Strategi 442.pdfAminullah Assagaf_RPS, OBE, Strategi 442.pdf
Aminullah Assagaf_RPS, OBE, Strategi 442.pdf
Aminullah Assagaf31 visualizações
Aminullah Assagaf_RPS, OBE, Strategi 442.pptx por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_RPS, OBE, Strategi 442.pptxAminullah Assagaf_RPS, OBE, Strategi 442.pptx
Aminullah Assagaf_RPS, OBE, Strategi 442.pptx
Aminullah Assagaf2 visualizações
Aminullah Assagaf_Digital Marketing & Tek for SD_25 Agus 2023.pptx por Aminullah Assagaf
Aminullah Assagaf_Digital Marketing & Tek for SD_25 Agus 2023.pptxAminullah Assagaf_Digital Marketing & Tek for SD_25 Agus 2023.pptx
Aminullah Assagaf_Digital Marketing & Tek for SD_25 Agus 2023.pptx
Aminullah Assagaf5 visualizações

Último

AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx por
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptxAKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptxFitriani Nurfadillah
19 visualizações11 slides
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf por
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfIrawan Setyabudi
27 visualizações27 slides
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx por
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxKhoirul Ngibad
12 visualizações23 slides
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf por
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfIrawan Setyabudi
26 visualizações35 slides
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf por
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfIrawan Setyabudi
34 visualizações84 slides
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx por
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxAzizahRaiza1
47 visualizações17 slides

Último(20)

AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx por Fitriani Nurfadillah
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptxAKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx
Fitriani Nurfadillah19 visualizações
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Irawan Setyabudi27 visualizações
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx por Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 visualizações
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf por Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Irawan Setyabudi26 visualizações
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf por Irawan Setyabudi
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Irawan Setyabudi34 visualizações
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx por AzizahRaiza1
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
AzizahRaiza147 visualizações
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx por DelviaAndrini1
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptxLEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx
DelviaAndrini114 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken14 visualizações
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA... por Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
Kanaidi ken10 visualizações
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx por gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0120 visualizações
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.doc por EMILAANGGRAINI1
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.docSK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.doc
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.doc
EMILAANGGRAINI111 visualizações
bank.ppt por DelviaAndrini1
bank.pptbank.ppt
bank.ppt
DelviaAndrini117 visualizações
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas... por NoviKasari25
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...
NoviKasari2511 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken66 visualizações
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx por diahprameswari1986
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docxProduk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx
diahprameswari198624 visualizações
Bimtek Paralegal.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Paralegal.pdfBimtek Paralegal.pdf
Bimtek Paralegal.pdf
Irawan Setyabudi26 visualizações
STORYBOARD.docx por JUMADAPUTRA
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docx
JUMADAPUTRA14 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN... por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training_"Effective INVENTORY CONTROL & WAREHOUSIN...
Kanaidi ken25 visualizações
Modul 6 - Pend. ABK.pptx por AzizahRaiza1
Modul 6 - Pend. ABK.pptxModul 6 - Pend. ABK.pptx
Modul 6 - Pend. ABK.pptx
AzizahRaiza116 visualizações
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por AdeSuryadi21
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
AdeSuryadi2115 visualizações

Aminullah Assagaf_SILSILA_29 Januari 2022.pdf

 • 1. 1 Nama sy.ABDUL HANNAN . iteri pertama HASNAH SIKKI melahirkan SYARIFA AKRINAH, MUHAMMAD TAUFIQ, SYARIFA NISRINAH. Belum ada c SILSILA KELUARGA ASSAGAF (FAMILY TREE) 1 SYAWAL 1443 H, 2 MEI 2022 RAJA GOWA & ASSAGAF RAJA GOWA & SEIKH YUSUF 1 RASULULLAH MUHAMMAD SAW 2 FATIMAH AZZAHRA. ALI KRW 3 HUSAEN 4 ALI ZAINUL ABIDIN 5 MUHAMMAD AL - BAQIR 6 JA'FAR AS SADIQ 12 ALWI 11 UBAIDILLAH 10 AHMAD AL MUHAJIR 9 ISA AL AKBAR 8 MUHAMMAD AL NAQIB 7 ALI AL URAIDY 13 MUHAMMAD 15 ALI KHALI QASAM 16 MUHAMMAD SAHIBUL MARBAT 17 ALI 18 AL FAQIH MUQADDAM MUHAMMAD (Ilmuan) 19 ALWI 25 UMAR 24 AHMAD MARYAMAH 22 ABDUL RAHMAN ASSAGAF (Pertama Assagaf) Lahir 739 H, Wafat : 23 Sya'ban 819 H (1416 M) 23 ALWI 21 MUHAMMAD MAULA ADDAWILAH 26 AHMAD 27 ABDUL RAHMAN 28 AHMAD SYARIF 29 ABDULLAH (W 1089 h) 30 SAYID ALWI ASSAGAF TUAN KARAMAH Tiba Di Makassara Th 1683 (Wafat 1129 H, 1717 M) (Makam di Barrang Lompo) 33 YUSUF 33 YUNUS (Makam di belakang Mesjid Raya - Bone) 33 MUHAMMAD ALI 32 ABDUL GAFFAR WALIUDDIN (Makam dekat Mesjid Raya - Bontoala - Makassar) 33 ISMAIL 31 SAYID HUSAIN BIN ALWI ASSAGAF (Makam belakang Mesjid Katangka - Gowa) 33 TAHA 33 ZAINUDDIN (Makam di Barrang Lompo) 14 ALWI 36 HARUN DG. MANGATI 37 ABDUL RAHMAN DG. MAREWA 40 Prof. Dr. Dr. H. AMINULLAH ASSAGAF, SE. MS. MM. MAk DG. LEWA & Hj. ROHANA HAJI ABDULRAHIM DG. NGAI 35 SALEH (PETTA TERRU) 38 ABDUL RAHIM DG. MANGULUANG & BONGA DG. NGAI 39 H. ABDUL RAHMAN ASSAGAF PUANG MAREWA & Hj. SYARIFAH SALAMAN PUANG PUJI 41 DEDDY AFFANDY ASSAGAF, SE., MM DG. MATAJANG 41 DHANY WAHYUDI ASSAGAF, SE., MSi DG.MAREWA 41 SYARIFAH REZEKI ARFANITA 41 Dr. SYARIFAH YUNINDIAH LESTARI 40 HASBULLAH DG. TABA 40 ABDILLAH 40 AHMAD 40 SYARIFA ASIA 40 SYARIFAH ANUGRAH 40 SYARIFAH MURNIATI 42 MUHAMMAD RAIHAN PUTRA ASSAGAF 42 MUHAMMAD NAUFAL AKBAR ASSAGAF 42 SYARIFAH ALMEERA SHAQILLA ASSAGAF 42 MUHAMMAD ALIF FARREL ISLAMI ASSAGAF 42 MUHAMMAD ALMEER ALTHAF SYARQI ASSAGAF 42 SYARIFAH QUEENSHA FATIMAH AZ-ZAHRA ASSAGAF 42 MUHAMMAD HAMZAH ALFAQIH ASSAGAF 42 AULYA CALLYSTA AZ-ZALFA 34 ABDUL KADIR 35 ABDUL RAHMAN 36 MUHAMMAD ALI 36 TALIB ALI 38 HJ. SYARIFAH MUMI'NAH DG. BAJI 37 HAMZAH DG. PALIWANG & DG. NGASSENG (MBOE) 38 BONGA DG. NGAI 37 ABDUL RAHIM PUANG RAGA 37 H. HUSAIN PUANG LEWA 38 HJ. SYARIFAH AMINAH DG. TINO 39 SAID DG. PALIWANG 39 DG. TASA 39 H. ABDUL RAHMAN DG. MAREWA 38 HJ. SYARIFAH AISYAH DG. BAU 38 HJ. SYARIFAH SALAMAN DG. PUJI 38 ABDUL MUTTALIB DG. PALALLO & HJ. SYARIFAH MU'MINAH DG. BAJI 38 H. ABDUL GAFFAR ASSAQQAF DG.PASANRE & Hj. SYARIFAH AMINAH DG. TINO 39 - ABDUL RAHMAN ASSAGAF DG. PAWA - MUHAMMAD RIJAL ASSAGAF DG. MANGAWING - MUHAMMAD ALWI ASSAGAF DG. PALALLO - SYARIFAH MISBAH DG. JINNE - SYARIFAH HAJERAH - MUHAMMAD NUR ASSAGAF - MUSLIMIN ASSAGAF - DANIAL ASSAGAF - JAELANI ASSAGAF - MUHAMMAD ALIMIN 40 - ALIMUDDIN ASSAGAF - FAHRUDDIN ASSAGAF - ARIFUDDIN ASSAGAF - BURHANUDDIN ASSAGAF, S.Apt - SYARIFAH MUNIRA 38 SYARIFAH RABIAH DG. KANANG 34 UMAR (PETTA MANGGONG) 37 S. ABDUL RAUF PUANG SIKKI 20 ALI RG-16 SULTAN HASANUDDIN 1653-1669 RG-17 SULTAN AMIR HAMZAH 1669 - 1674 RG-18 SULTAN MUHAMMAD ALI 1674-1677 RG-19 SULTAN ABDUL JALIL 1677 - 1709 RG-14 SULTAN ALAUDDIN 1593 -1639 RG-15 SULTAN MALIKUSSAID 1639 - 1653 SITTI FATIMA 30 SAYID ALWI ASSAGAF TUAN KARAMAH & SITTI FATIMA SEIKH YUSUF 1626 - 1699 SEIKH YUSUF (th 1683 ditangkap di Sukapura Banten, 9 th di penjara di Ceylon Srilangka, th 1694 M dipindah ke Cape Town Afrika Selatan) PEMINDAHAN MAKAM SEIKH YUSUF (Dari Cape Town ke Makassar, 1705 M), Wafat 1699 M 39 HJ. SYARIFAH HASNAH DG. CAYA 39 HJ. SYARIFAH ALAWIYAH DG. ASSENG 39 H. ZAINAL ABIDIN ASSAGGAF & HJ. SYARIFAH MU'MININ DG. TASA 39 HJ. SYARIFAH MAEMUNAH DG.INTAN 39 ABDUL HANNAN ASSAGAF, SH & HASNAH SIKKI 39 ZAINUDDIN ASSAGAF DG. PARAGA 39 SYARIFAH HAFSAH DG. NUTTE 39 S. ABDUL MANNAN ASSAGAF & HJ. ST. NURAENI MUHAYYANG 40 - SYARIFAH FATIMA - KHAIDIR ASSAGGAF - ISKANDAR ASSAGGAF 40 - SYARIFAH FATMAWATI - SYARIFAH MASNAENI - SYARIFAH WAHYUNI - SYARIFA NURHIDAYA 39 H. ZAINAL ABIDIN ASSAGGAF & HJ. NETTIHERAWATI BT ABDUL RAHMAN 40 dr. S. JAMALUDDIN ASSAGAF 40 S. ABDUL GAFFAR ASSAGAF 40 dr. SYARIFAH FITRIA RAMADHANI 40 SYARIFAH HUSNIATI 40 SYARIFAH NI'MAWATI 40 S. HAERIL ANAM ASSAGAF 40 S. SAIFUL AMRI ASSAGAF 41 - SYARIFAH QUINSYAH AMEENAH - QUZWAYN ALI ABHYAN ASSAGAF 41 GAZALI HUSAIRI ASSAGAF 41 WIJDAN IMAM ASYRAQI ASSAGAF 41 - M. FAQIH MUQADDAM ASSEGAF - SHAHIB MIRBAT ASSEGAF 41 - AMRUSSYAIHAN ASSAGAF - SYARIFAH AZIZAH 40 - SYARIFAH MUTMAINNAH M - SYARIFAH MUSLIMAT M - SAYYID MUH. ALIF MUSLIM. M ASSAGAF - SYARIFAH MAHARANI PUTRI. M 40 - SYARIFAH AKRINAH - MUHAMMAD TAUFIQ ASSAGGAF - SYARIFAH NISRINAH
 • 2. 2 SAYYID ALWI ASSAGAF BIN ABDULLAH BIN AHMAD SYARIF BIN ABDUL RAHMAN ASSAGAF, TUAN KAMARA, Makam di DI Barrang Lompo (Tiba di Makassar Th 1683 M, Wafat Th 1717 M) SAYYID HUSAIN ASSAGAF BIN ALWI BIN ABDULLAH BIN AHMAD SYARIF BIN ABDUL RAHMAN ASSAGAF, Makam di Katangka Gowa (Anak dari FATIMAH, Putri Raja Gowa ke 19, SULTAN ABDUL JALIL, Periode 1677-1709 M) Catatan: Sumber: https://lambeturah.id/arti-kata-sayid-adalah/ ➔Arti kata sayid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sa.yid [n] (1) tuan (sebutan kpd orang Arab keturunan Nabi Muhammad saw.); (2) orang Arab keturunan Nabi Muhammad saw. Sumber: https://sragenupdate.pikiran-rakyat.com/religi/pr-1842130666/tahukah-kamu-ada-perbedaan-sebutan- ustadz-kyai-syekh-habib-dan-gus-berikut-penjelasannya ➔ Syekh berasal dari Bahasa Persia yang berarti kepala suku, pemimpin, tetua, atau raja. Syech yang berasal dari kata syah memiliki bentuk superior syahansyah yang berarti raja diraja. ➔Habib merupakan panggilan untuk orang yang telah melalui pendidikan keagamaan, sekaligus juga mempunyai nasab dengan Nabi Muhammad SAW. ➔Wali berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waliy muannatsnya al- waliyyah dan bentuk jamaknya al-awliya‟ berasal dari kata walayali – walyan dan walayatan yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Wali juga sering disebut ulama penerus para sahabat Nabi untuk menyebarkan agama islam. Di Indonesia nama wali populer dengan nama wali songo.
 • 3. 3
 • 4. 4 RAJA GOWA MAKASSAR & AHLULBAIT ASSAGAF 19 SULTAN ABDUL JALIL 1677 - 1709 14 SULTAN ALAUDDIN 1593 -1639 15 SULTAN MALIKUSSAID 1639 - 1653 16 SULTAN HASANUDDIN 1653-1669 17 SULTAN AMIR HAMZAH 1669 - 1674 AL HUSAIN (Makam di Katangka Gowa) ABDUL GAFFAR WALIUDDIN 33 YUSUF 33 YUNUS Makam di belakang Mesjid Raya - BONE 33 MUHAMMAD ALI 33 ISMAIL 33 TAHA 33 ZAINUDDIN Makam di Barrang Lompo 30 SYEKH BAALWI ASSAGAF & SITTI FATIMA Th 1682 Tuan Karame Makam di Barrang Lompo (Makkah ke Barrang Lompo) 18 SULTAN MUHAMMAD ALI 1674-1677 No. Nama Raja Periode 1 Tumanurung Bainea (Putri Ratu) 1300 2 Tamasalangga Baraya 1320 – 1345 3 I Puang Loe Lembang 1345 – 1370 4 I Tuniata Banri 1370 – 1395 5 Karampang Ri Gowa 1395 – 1420 6 Tunatangka Lopi 1400 7 Batara Gowa Tuniawangngang Ri Paralakkenna 1445 – 1460 8 IPakere’ Tau Tunijallo Ri Passukki 1460 9 Dg. Matanre Krg. Mangngutungi Tumapa’risi Kallonna 1460 – 1510 10 I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng. 1546-1565 1546-15 11 I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data’ Tunibatta - 12 I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bontolangkasa Tunijallo. 1565-1590 13 I Tepu Karaeng Daeng Parabbung Karaeng Bontolangkasa Tunipasulu Tumenanga Ri Butung. 1593 (40 hari) 14 I Mangngerangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tumenanga Ri Gaukanna 1593-1639 1593-16 15 I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung Sultan Malikussaid Tumenanga Ri Papan Batuna. 1639-1653 1639-16 16 I Mallombasi Dg Mattawang Muhammad Basir Karaeng Bontomangape Sultan Hasanuddin Tumenanga Ri Ballapangka. 1653-1669 1653-16 17 I Mappasomba Daeng Nguraga Karaeng Lakiung Sultan Amir Hamzah Tumammalianga Ri Allu. 1669-1674 1669-16 18 I Mappaossong Daeng Mangewai Karaeng Bisei Sultan Muhammad Ali Tumenanga Ri Jakattara. 1674-1677 1674-16 19 I Mappadulung Daeng Mattimung Karaeng Sanro BoneSultan Abdul Jalil Tumenanga Ri Lakiung. 1677-1709 1677-17 20 La Pareppa Tu Sappewalia Karaeng Ana’ Moncong Sultan Ismail Tumenanga Ri Somba Opu. 1709-1711 21 I Mappau’rangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin Tumenanga Ri Passiringanna. - 22 I Manrabia Karaeng Kanjilo Sultan Najamuddin Tumenanga Ri Jawaya. - 23 I Mappau’rangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin Tumenenga Ri Passiringanna (Kedua kalinya) 1735 24 I Mallawagau Karaeng Lempangang Sultan Abdul Khair Al Mansyur Tumenanga Ri Gowa. 1734 – 1742 25 I Mappababbasa Sultan Abdul Kudus Tumenanga Ri Bontoparang. 1741 – 1753 26 Amas Madina ‘Batara Gowa II’ Sultan Usman (diasingkan ke Sailon oleh Belanda) 1747 - 1795 27 I Mallisu Jawa Daeng Riboko Karaeng Tompobalang Sultan Maduddin Tumenanga Ri Tompobalang. 1766 – 1769 28 I Temmasongeng / I Makkaraeng Karaeng Katangka Sultan Zainuddin Tumenanga Ri Mattoanging. 1770 – 1778 29 I Mannawarri / I Sumaele Karaeng Bontolangkasa Karaeng Mangasa Sultan Abdul Hadi Tumenanga Ri Sambungjawa. 1778 – 1810 30 I Mappatunru / I Manginyarang Krg Lembangparang Sultan Abdul Rauf Tumenanga Ri Katangka. 1816 - 1825 31 La Oddangriu Daeng Mangeppe Karaeng Katangka Sultan Muhammad Zainal Abidin Abd. Rahman Amiril Mu’minin Tumenanga Ri Suangga 1825 – 1826 32 I Kumala Daeng Parani Karaeng Lembangparang Sultan Abdul Kadir Aididin Tumenanga Ri Kakuasanna. 1826 – 1893 33 I Mallingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Muhammad Idris Tumenanga Ri Kala’biranna. 1893 – 1895 34 I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan Muhammad Husain Tumenanga Ri Bundu’na. 1895 – 1906 35 I Mangngi-mangngi Daeng Mattutu Karaeng Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Karaeng Ilanga Tumenaga Ri Sungguminasa. 1906 – 1946 36 Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri Jongaya. 1946 – 1957 Nama-Nama Raja Kerajaan Gowa dari Tahun 1320 s/d 1957