O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Daně a účetnictví 1. - 1.rok podnikání

1.597 visualizações

Publicada em

Podnikatel - první rok podnikání

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Daně a účetnictví 1. - 1.rok podnikání

 1. 1. JAK ZAČÍT PODNIKAT2. kurz projektu „Začátek ve svém“ Daně a účetnictví Jarmila Prokopová Ing. Kamil Hýbner P3 – People, Planet, Profit o.p.s.
 2. 2. Obsah kurzu 1. OSVČ a úřady, 1.rok podnikání 2. Daňová soustava ČR a jednotlivé daně 3. Daňová evidence 4. Přiznání k DPFO a přehledy ZP a SP 5. Účetnictví (podvojné) 6. Mzdové účetnictví 7. Diskuse, závěr, hodnoceníJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 3. 3. Zaměření kurzuŽeny, občanky jiné země než ČR, nečlenské země EU  některé ze zemí bývalého Sovětského svazu  Ukrajina, Bělorusko, Arménie, Rusko, Kazachstán, Azerbajdžán, Čečensko  jiných zemí  Maďarsko, Rumunsko v ČR  s trvalým pobytem budoucí  azylem podnikatelkyJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 4. 4. Je cizinec s trvalým pobytem rezident ČR? Postavení rezidenta získá jen ten cizinec, který žádá o trvalý pobyt a zároveň splňuje následující podmínky:  pobývá pět let nepřetržitého pobytu na území  nenarušil závažným způsobem veřejný pořádek nebo neohrozil bezpečnost našeho či jiného členského státu EU  prokázal zajištění prostředků k trvalému pobytu takový cizinec získá postavení rezidenta současně s trvalým pobytem, tj. policie mu v jednom rozhodnutí udělí povolení k trvalému pobytu a přizná postavení rezidentaJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 5. 5.  Postavení rezidenta ale mohou získat i cizinci s již uděleným trvalým pobytem, pokud splňují výše uvedené podmínky a písemně o to požádají. (tj. rezidentství nemůže být přiznáno cizinci, který žádá o trvalý pobyt z humanitárních důvodů, protože není splněna pětiletá podmínka. Cizinec tedy získá pouze trvalý pobyt a po uplynutí potřebné doby na žádost získá postavení rezidenta.)Zdroj plné citace: http://www.inkluzivniskola.cz podnikatelky ne/rezidentky ČRJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 6. 6. Můžete být rezidentem více států? REZIDENTSTVÍ  legislativa ČR – Zákon o daních z příjmů  Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění OBJEKTIVNÍ SKUTEČNOSTI  Byt, více než 183 dní strávených v dané zemi, úmysl se zde zdržovat …  Registrace ve spolcích, firmách, neodhlášení z pojistného systému … DAŇOVÝ DOMICIL  určení země konečného rezidentstvíJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 7. 7. Tři typy cizinců v režimu zákona o azylu žadatelé o mezinárodní ochranu  nutno prokázat individuální pronásledování; často oběti mučení, krutého či ponižujícího zacházení; strastiplná cesta do ČR; děti – svědci azylanti  prokázáno pronásledování z rasových, národnostních, náboženských, politických důvodů či z důvodů příslušnosti k určité sociální skupině osoby požívající doplňkovou ochranu  neprokázáno individuální pronásledování, ale hrozí vážná újma ( válka, hladomor)Zdroj plné citace: http://www.inkluzivniskola.cz Podnikatelky „azylanti“JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 8. 8. JAK ZAČÍT PODNIKAT 2. kurz projektu „Začátek ve svém“ Daně a účetnictví OSVČ a ÚŘADY 1. ROK PODNIKÁNÍJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 9. 9. Podnikatelka a úřední kolečko Finanční úřad FÚ Okresní (Pražská) 30 15 správa sociálního zabezpečení 8 OSSZ, PSSZ 20Živnostenský úřad ŽÚ 15 Zdravotní pojišťovnyCRM, Czech POINT VZP, ZPMV, OZP, VOZP … 8 Úřad práce ÚP další např. Kooperativa, OR, 8 3 KHS (OHS) …JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 10. 10. Zdravotní pojišťovny - přehledKód Pojišťovna www111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České www.vzp.cz republiky201 Vojenská zdravotní pojišťovna www.vozp.cz205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna www.cpzp.cz207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců www.ozp.cz bank, pojišťoven a stavebnictví209 Zaměstnanecká pojišťovna škoda www.zpskoda.cz211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR www.zpmv.cz213 Revírní bratrská pokladna Zdravotní www.rbp-zp.cz pojišťovna217 Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance www.zpma.czJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 11. 11. Zdravotní pojišťovny - registrace a změny  Registrace do 8 dní  od zahájení nebo ukončení podnikání (viz CRM)  sankce za nesplnění až do 10 000 Kč  Změny do 8 dní  změny jména, příjmení, trvalého pobytu, obchodního jména, sídla nebo místa podnikání, identifikačního čísla, čísla BÚ  změny údajů uvedených na přehledu o příjmech a výdajích  sankce za nesplnění až do 50 000 KčJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 12. 12. Zdravotní pojišťovny - registrace a změny  Změna zdravotní pojišťovny  1 za 12 měsíců, k 1.1. n.r., přihlášku podat nejpozději 6 měsíců předem  Příklad: Chcete změnit ZP k 1.1.2013, přihlášku musíte podat do 30.6.2012  Přihlášku podáte 3.7.2012, změna zdravotní pojišťovny proběhne až k 1.1.2014Zákon č. 48/1997 Sb., o zdravotním pojištěníZákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěníJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 13. 13. Podnikatelka a platby ZP v 1.rocedo 8.dne n.m. Minimální měsíční záloha Zdravotní pojištění 1.697 Kč OSVČ i v prvním roce podnikání (2012) může platit vyšší měsíční zálohy a to až do maximální výše 20.361 Kč (musí, pokud si navýší důchodové pojištění) POZOR! Den platby = den připsání na BÚ ZPojJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 14. 14. Podnikatelka a platby ZP v 1.roce zálohy nemusí platit OSVČ, která  byla nemocná nebo pobírala PPM  je současně zaměstnaná, zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů ze kterých je odváděno ZP alespoň z 8000 Kč minim. VZ  je poživatelem některého z důchodů §7 odst.1 zákona č. 48/1997 Sb.  pečuje alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo o 2 děti do 15 let věku §3a odst.3 zákona č.592/1992 Sb.  a to za kalendářní měsíce, ve kterých skutečnosti trvalyJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 15. 15. Česká správa sociálního zabezpečení  Ústředí Praha 5, Křížová 25, www.cssz.cz  Od 5/2012 možnost osobních konzultací po objednání na tel.čísle +420 257 062 869  Místní příslušnost podle bydliště  PSSZ– Pražská správa sociálního zabezpečení  OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečeníJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 16. 16. OSSZ (PSSZ) - registrace a změny  Registrace do 8 dne n.m.  od zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti (SVČ) nebo spolupráce při SVČ  ode dne, kdy jí byl pozastaven výkon samostatné činnosti  lze splnit prostřednictvím CRM (centrálního registračního místa)  sankce za nesplnění povinností až do výše 10 000 KčZákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenskémpojištění, Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistnémna sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, Zákon č. 582/1991 Sb., oorganizaci a provádění sociálního zabezpečeníJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 17. 17. OSSZ (PSSZ) - registrace a změny  Změny do 8.dne n.m.  změny jména, příjmení, trvalého pobytu, obchodního jména, sídla nebo místa podnikání, identifikačního čísla, čísla bankovního účtu (je-li z něj placeno pojistné)  Změny údajů uvedených na přehledu o příjmech a výdajích  sankce za nesplnění povinností až do výše 50 000 Kč  Přihláška k nemocenskému pojištění kdykoli  dobrovolná účastJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 18. 18. Podnikatelka a platby SP v 1.roceod 1.dne n.m. Minimální měsíční Hlavní činnost Vedlejší zálohy na činnostdo 20.dne n.m. SP 1.836 Kč 735 Kč!!! Nemocenské pojištění 115 Kč - limit pro vedlejší činnost je 60.329 Kč (daňový základ, event. příjem po odpočtu vynaložených výdajů) vyšší zálohy než minimální si volí OSVČ a to až do maxima: SP (důchodové poj.) 29.361 Kč, nemocenské poj. 2.313 Kč nemocenské pojištění zaniká, pokud není uhrazeno v termínu, OSVČ musí opětovně podat přihlášku POZOR! Den platby = den připsání na BÚ OSSZ (PSSZ)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 19. 19. Česká daňová správa www.cds.mfcr.cz Místní příslušnost správce daně - FÚJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 20. 20. FÚ registrace k DPFO a její změny Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)  Registrace do 30 dní (§ 125 DŘ)  u ohlašovacích živností – den ohlášení živnosti,  u koncesovaných živností – den, kdy rozhodnutí o udělení koncese nabylo právní moci,  u zahraničních fyzických osob, které se povinně zapisují do obchodního rejstříku – den zápisu do tohoto rejstříku,  u právnických osob, které vznikají až zápisem do příslušného rejstříku – den zápisu do tohoto rejstříku.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 21. 21. FÚ registrace k DPFO a její změny  nutné doplnění registrace učiněné prostřednictvím CRM  Číslo běžného účtu  Plná moc k zastupování (daňovým poradcem, účetní firmou)  Registraci k dalším daním (DSIL, DPH …)  Oznámení změn do 15 dní  nové živnostenské oprávnění, zřízení nebo zrušení provozovny, změně jména, příjmení, změně obchodní firmy, názvu, změně adresy, změně doručovací adresy, změně statutárních orgánů, zániku živnostenského oprávnění apod. (§ 128 DŘ)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 22. 22. Podnikatelka a daně – jaké a kdy ? DPFO-ZČ - Daň z příjmů FO závislé činnosti (mzdy) 20.dne n.m., 1.3. (20.3.) n.r. DSIL – Daň silniční 15. 4., 15. 7., 15.10., 15.12., 15.1.n.r. DPH - Daň z přidané hodnoty 25. dne n.čtvrt. čtvrtletní plátci 25. dne n.m. měsíční plátci DPFO – Daň z příjmů FO 1.4. n.r.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 23. 23. Podnikatelka a daně – komu a jak ?  Komu?  správci daně v místě trvalého pobytu  Jak?  Přiznání podat fyzicky na podatelnu nebo elektronicky  Platby bezhotovostně z BÚ nebo poštovní poukázkou typu a vždy v české měněJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 24. 24. Podnikatelka a daně – kam?  na BÚ správce daně, který se skládá z:  předčíslí - různé podle typu daně  matriky – je pro každý FÚ jiná  kódu banky – vždy 0710 (ČNB)  Se správnými symboly !  VS = kmenová část DIČ (RČ, IČ u PO = totožnost daňového subjektu)  KS = 1148 (BÚ), 1149 (pošt.poukázky)  SS = určité případyJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 25. 25. Platby daní – vybrané matriky a daně Vybrané matriky FÚ:  Brno I 97629621 Praha 1 7625011  České Budějovice 7629231 Plzeň 7629311 Vybraná předčíslí účtů FÚ (jednotlivých typů daní):  705- DPH  748- Daň silniční  7720- Daň z příjmů FO – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby  721- Daň z příjmů FO podávajících přiznání  713- Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků  7704- Daň z příjmů POvzor: 748-97629621/0710POZOR! Den platby = den připsání na BÚ FÚ
 26. 26. Nově registrovaná podnikatelka ajejí identifikace – IČO, DIČ, VSIDENTIFIKACE ŽÚ  IČO, číslo osvědčení vydaného oprávnění OSSZ  VS pro platby SP a VS pro platby nemoc. poj. ZP  VS pro platby ZP FÚ  DIČ (CZ-RČ u FO, IČ u PO)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 27. 27. Veřejné databáze  ARES - wwwinfo.mfcr.cz/ares údaje z veřejných databází na jednom místě  OR – obchodní rejstřík  RES – rejstřík ekonomických subjektů  RŽP – rejstřík živnostenského podnikání  CEDR – centrální registr příjemců pomoci (dotací)  rejstřík plátců DPH, SD (spotřební daně)  OSS – rejstřík občanských sdružení a spolkůJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 28. 28. Zálohy OSVČ v 1.roce podnikání Minimální měsíční Hlavní činnost Vedlejší zálohy na činnost Sociální pojištění (SP) 1.836 Kč 735 Kč Nemocenské pojištění 115 Kč - Zdravotní pojištění (ZP) 1.697 Kč - měsíčně celkem 3.648 Kč 735 Kč 7-12/2012 celkem 21.888 Kč 4.410 Kč + případné platby záloh daně silniční (čtvrtletně)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 29. 29. OSVČ zaměstnavatelem kolečko Finanční úřad FÚ Okresní (Pražská) 20 správa sociálního zabezpečení OSSZ, PSSZ 8 Úřad práce ÚP Zdravotní pojišťovny VZP, ZPMV, OZP, VOZP 8 30 let uchovávat Závodní lékař Mzdové listy Kooperativa zaměstnanců KHS (OHS) … více samostatný blok MzdyJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 30. 30. Formuláře a tiskopisy Státní Komerční   www.cssz.cz – oblast www.sevt.cz – fyzické SP (DP) tiskopisy, které lze  www.vzp.cz – oblast ZP zakoupit v papírnictví  cds.mfcr.cz – oblast  Free daní  Fakturace - idoklad  portal.mpsv.cz –  KALKULAČKY zaměstnavatel a ÚP  Čistá mzda  Cestovní náhrady Čtěte POUČENÍ a POKYNY k vyplnění přiznání  Používejte manuály pro uživatele JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 31. 31. 1.rok podnikání - shrnutí  víte KDY a CO  MUSÍTE  UDĚLAT termíny DIÁŘ  z povinností vytvořte „bezbolestný“ pozitivní návyk  každá změna se někde oznamuje  na vše existuje doklad, nebojte se o něj požádat, a nezapomínejte doklady vystavovat  smlouvy, přiznání, podání, oznámení vystavujte 2x, obě vyhotovení vždy podepisujte a uschovejte  Platíte povinné zálohy, jejichž výše se v 2.roce změníJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 32. 32. PŘESTÁVKA

×