RODITELJSKI_SASTANAK_U_KNJIŽNICI.ppt

SURADNJA ŠKOLE I
RODITELJA
Smjerokaz na novim životnim
putovima
pripremila i obradila : Marija Bilić-Prcić
MUDROSTI
I trudih se da mudrošću
istražim i dokučim sve što
biva pod nebom; o kako
mučnu zadaću dade Bog
sinovima ljudskim.
Propovjednik, 1/13
 ODRASLI NIKADA NIŠTA NE
RAZUMIJU SAMI, A DJECU ZAMARA
ŠTO IM SVE VAZDA MORAJU
PONOVO TUMAČITI.
 Ako odraslima kažete: Vidio sam lijepu
kuću od ružičaste opeke s geranijama
na prozorima i golubovima na krovu… oni
neće moći zamisliti takvu kuću . Njima
valja reći Vidio sam kuću od sto tisuća
franaka. Tada će uzviknuti Kako je
lijepa!!!
SAZNAJTE ŠTO ŽELITE, ILI TKO HOĆE, NAĐE NAČIN
DOBIT ĆETE TKO NEĆE, NAĐE IZGOVOR!
ŠTO TRAŽITE
E. PERRY GOOD
MISLITE LI
KAKO JE OBRAZOVANJE SKUPO,
POKUŠAJTE S NEZNANJEM!!!
Derek Bok
Poštovani roditelji,
Dođite sa svojom djecom
pogledati izložbu njihovih radova,
a potom na roditeljski sastanak i predavanje
s poštovanjem
Vaša knjižničarka
NATPISI - sadržaj
ŠKOLA = DOM
ŠKOLA = DRUGI DOM
ŠKOLA = DOM U KOJEM ODGAJAMO
---------------------------------------
DJECA SU URES SADAŠNJOSTI
I SVJETLOST BUDUĆNOSTI
KAKO DO KVALITETNE
SURADNJE
 Vrlo često je problem uspostavljanje veze između roditelja i učitelja
pa roditeljski sastanak postaje teret i učitelju i roditelju.
UČITELJU jer mu stvara psihičko opterećenje – što reći, kako
iznijeti problem, a da roditelje ne uvrijedi, kako pohvaliti, a da se
drugi ne osjećaju oštećeni, da ne ispadne jednostran jer većina
roditelja nije realna, oni u svome djetetu gledaju najuspješnije,
najbolje i misle kako mi imamo svoje ljubimce, kako smo pristrani…
Roditelji pokušavaju često subjektivno ocijeniti vlastito dijete
 Roditelji nemaju vremena, zauzeti su egzistencijalnim problemima jer
ne shvaćaju da je najveće egzistencijalno bogatstvo dobro
odgojeno i obrazovano dijete, a da bude takvo, moramo mu dati
izvore, pomoći mu, posvetiti mu se, surađivati s onima koji ga
odgajaju.
 ZADATAK roditelja je da se u tom smjeru samoobrazuje, da
surađuje s cijelim stručnim školskim timom, jer je roditelj jedino
zvanje za koje se u biti ne stječu znanja, nego
postoje samo emocije, ljubav, želja za potomstvom. Zato roditelju
treba pomoći pravilno odgajati dijete osobito ako je roditelj
nesiguran.
PRIPREMA ZA
SAMOOBRAZO
VANJE
Roditelji se trebaju uključiti u život razredne
zajednice i u istraživanje potreba i uvjeta rada
svoje djece.
Trebaju proučavati literaturu namijenjenu
samoobrazovanju, a koju će naći u mjesnim ili u
školskoj knjižnici, također promatrati što
dijete čita.
Trebaju polako nabavljati literaturu koja treba biti
trajno blago za obrazovanje – RJEČNICI,
GRAMATIKE, PRAVOPIS, ENCIKLOPEDIJE…
izvori
znanja
a) Što moje dijete može ove godine pročitati?
Roditelji upoznaju propisanu lektiru, zatim slobodan izbor lektire
te zanimljive i primjerene knjige toj dobi učenika, spoznaju da je
svakom učeniku u knjižnici slobodan pristup svakoj knjizi te
savjet koji mu knjižničar može pružiti.
b) Literatura za obitelj !
Upoznavanje literature o odgoju i obrazovanju
u obitelji i školi, stariji i najnoviji naslovi.
c) Priručna obiteljska knjižnica !
Knjige koje bi svaka obitelj trebala imati : Pravopis, Gramatiku
hrvatskoga jezika, rječnike (hrvatskoga jezika, stranoga
jezika, stranih riječi), opći leksikon.
Dječji tisak i školski listovi trebali bi biti redovito praćeni,
barem u onoj mjeri u kojoj se u obitelji kupuju tjednici.
PANOI- sadržaj
(svratiti u razred i pogledati
dječje radove na panoima)
a)MAJKA I DIJETE, OBITELJ, DJECA S RODITELJIMA…
(umjetničke reprodukcije i fotokopije umjetničkih likovnih
djela, dječji radovi i ispisi iz književnih djela o toj temi).
b) IZLOŽBA DJEČJIH ODGOVORA (izbor iz provedene ankete)
U čemu sam dobar i uspješan ?
Što me smeta kod mojih roditelja ?
c) IZLOŽBA DJEČJIH likovnih
(literarnih) RADOVA
Zašto idem u školu?
Što ću u školi naučiti ?
Pomaže li mi knjižnica u učenju?
Što znači imati ekološku svijest ?
PROGRAM
Djeca vole da ih
roditelji vide
zato, molim vas,
nemojte nikada
propustiti priliku
otići na
prigodnu
priredbu i
pogledati kako
je vaše dijete
stvaralački
nastupilo, a
poslije ćete o
tome
razgovarati.
POZDRAV- zašto je
važno doći na roditeljski sastanak
Povod mogu biti dječji radovi i izložba (djeca su čitala lektiru
ili gledala film, rješavala neke posebne matematičke zadatke, ili
zadatke iz bilo kojega predmeta i na tu temu su crtala ili pisala
ono što je njima bilo zanimljivo prema govornoj vježbi).
U višim razredima to može biti neka tema sa sata razredne
zajednice koja se vizualno prikaže na plakatu.
Crteže izložiti na panoe i imenovati ih – npr.
VELIKA IZLOŽBA 3. RAZREDA NA TEMU VLAK U SNIJEGU
li OBITELJ U MOM OKU - plakat uč 6. razreda.
( važno je da roditelj vidi, što češće, ono što je dijete napravilo u školi)
(Moguće je da i djeca budu nazočna ovakvom roditeljskom sastanku što će
uvelike pridonijeti zbližavanju sudionika u T R O K U T U…)
POMOĆ RAZREDNIKU PRI
ORGANIZACIJI OVAKVOGA
RODITELJSKOGA SASTANKA
(Roditelji mogu u dogovoru s razrednikom
pripremiti skromni domjenak i sitne prigodne
poklone: rasporede, kalendare, bombone…)
Nakon toga djeca se oproste i odlaze iz
razreda.
(ovo se može pripremiti u dogovoru s razrednikom
jednom ili dvaput godišnje tako da se djeca osjećaju
važna kao veza između učitelja i roditelja. Tako će
biti ispunjen zahtjev trokuta:
ANKETA
(Kako roditelji doživljavaju školu)
1. Kako se osjećate kad ulazite u školu svojega djeteta?
(napišite dojmove, možete jednom riječju i jednom
rečenicom)
2. Je li vam što zasmetalo u školi? (navedite)
3. Što vam je ugodno i lijepo? (navedite)
4. Što vam općenito govori prostor u kojem su naša
djeca?
5. Biste li željeli djelatno surađivati u radu razredne
zajednice?
6. Imate li kakav prijedlog za to? Napišite ga!
ANKETA
(Kako djeca doživljavaju roditelje)
Što me smeta kod mojih roditelja?
 mamino zanovijetanje
 tatino ohrabrenje
 roditelji su mi veliki pušači. To bih promijenio i da smo više
zajedno. No hvala Bogu što ne pije kao onaj prvi tata.
 u obitelji treba vladati ljubav, nježnost, istina, novac nije
važan…
 kad me istuku, znam da je to iz ljubavi
 veseli me što moj tata ne pije
 kad mama zagalami, znam da me i tada voli
 kad imamo nešto u planu, pokvare njihovi dosadni šefovi
Iz ANKETE za učenike III.
razreda (ocjena sebe i roditelja)
 U ČEMU SAM DOBAR (DOBRA) I
USPJEŠAN (USPJEŠNA) ?
 ŠTO VOLIM RADITI ?
 ŠTO NE VOLIM RADITI?
 ČIME LJUTIM SVOJE RODITELJE ?
(pročitati odgovore)
Učenici iznose svoje pismeno ili se snimi,
a zatim se to stavlja na izložbeni pano ili se
reproducira.
KAKO OSTVARITI ZACRTANE CILJEVE - roditelji uglavnom žele
uspješnu, kreativnu, pametnu djecu.
POMOĆ U STJECANJU ZNANJA – domaća zadaća, bavljenje
djetetom, slušanje djeteta, zajedničke aktivnosti…
RODITELJ – jedino zvanje koje se ne stječe učenjem.
Odgoj djeteta traži toplinu, ljubav, srce..., ali i znanje i
razum;
RAD je uvjet budućeg položaja djeteta u društvu; kako razviti radne
navike? Ne štedjeti dijete od primjerena rada;
OSTALI IZVORI ZNANJA – TELEVIZIJA, ČASOPISI, KNJIŽNICA –
školska, mjesna, priručnici, rječnici, enciklopedije, leksikoni…
SURADNJA SA ŠKOLOM – što ja kao roditelj mogu pomoći u školi, u
razredu.... različita zanimanja....
ŠKOLOVANJE, CILJEVI I ŽELJE
RODITELJA
KONCEPCIJA O
CJELOŽIVOTNOM
UČENJU
Program za RODITELJE
Oblici cjeloživotnog odgoja i obrazovanja
u
OBITELJSKOM DOMU
 čitanje
 čitanje tiska (novina)
 slušanje glazbe (CD)
 gledanje edukativnih TV emisija
 gledanje filmova s djecom
 gledanje TV spotova
 obavljanje kućnih i vanjskih poslova s djecom
 obilazak s djecom muzeja, galerija, umjetničkih zbirki, zbirki rijetkih
primjeraka, kazališta…
 zajednički odlazak na izložbe i druge kulturno-umjetničke priredbe koje
njeguju tradiciju
 sudjelovanje na raznim društvenim aktivnostima
 izleti i šetnje s djecom, posjete djedu i baki, rodbini, prijateljima…
 samostalni radovi djece
 dopisivanje i vođenje dnevnika
 učenje stranih jezika
 literarno stvaralaštvo
 glazbeno stvaralaštvo, sviranje na raznim glazbenim instrumentima
 uzgajanje biljaka
Pripremanje za cjeloživotni odgoj i
obrazovanje
u
OBITELJSKOM DOMU
Da bi RODITELJI mogli realizirati navedeni
program, potrebno je poduzeti određene
mjere i na pripremanju i osposobljavanju
RODITELJA ZA CJELOŽIVOTNO
ODGAJANJE I OBRAZOVANJE.
RODITELJI trebaju realizirati
sljedeći program u suradnji s
razrednikom i stručnim timom škole:
 suradnja škole i obitelji na planu edukacije za cjeloživotni
odgoj i obrazovanje učenika
 obveze učenika u školi i obitelji
 ponašanje djece
 higijena i higijenske navike, higijena učenika u domu
 metode i tehnike efikasnog učenja
 socijalizacija djeteta
 utjecaj filma na djecu
 ljetovanje i zimovanje djece
 različiti izvori znanja u roditeljskom domu
 obitelj u slobodnom vremenu i rekreaciji
 obiteljski odgoj i buduće potrebe mlade osobe
 međusobni odnosi članova u obitelji, školi i okolini
 uloge u odgoju – majke, oca, braće, sestara, baka i djedova…
 radni dan učenika – planiranje aktivnosti
 integrirana i dezintegrirana obitelj
 tipologija obitelji
 sociopatologija i psihopatologija obitelji
 obiteljska klima i njezin utjecaj na odgoj djeteta
ŠTO ME ČEKA NA RODITELJSKOM SASTANKU ?
(za roditelje)
RODITELJSKI
SASTANAK
OVO ĆU
OSTVARITI U
SURADNJI S:
(TIMSKI RAD
dakle čine:)
ŠTO ME ČEKA NA RODITELJSKOM SASTANKU ?
(za roditelje)
RODITELJSKI
SASTANAK
OVO ĆU
OSTVARITI U
SURADNJI S:
(TIMSKI RAD
dakle čine:)
knjižničar
ravnatelj
pedagog
defektolog
ZAKLJUČAK
 Dakle, iz navedenog je vidljivo kako trebamo promijeniti
odnos prema školi, kako se aktivno trebamo uključiti u
obrazovni sustav, kako ne smijemo reći: on ili ona za to
primaju plaću, nego tražiti zajedničke putove, ideje,
kreacije i poticaje koji će našem najmilijem pomoći da
bude što bolje odgojeno i obrazovano. Provedene
ankete, literatura, iskustva i zajednički razgovori
trebali bi poslužiti kao motivaciju za S U R A D NJ U.
 Vi sada pođite u svoje razredne zajednice, prenesite ove poruke,
ponudite suradnju, potaknite i druge na to…
 ZA POMOĆ u odgoju svoje djece možemo prizvati bogatu
PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKU LITERATURU koju nam nude
knjižnice, a dio se nalazi i na predlošku ovoga predavanja.
P O K L O N I roditeljima
 NEUSPJEH JE PRIRODNI DIO
KREATIVNOG PROCESA rekao je
WALT DISNEY onoga jutra kad je
dobio otkaz na poslu zbog
NEMAŠTOVITOSTI.
 Djeca su kao trava, a travi treba i
rosa i kosa - stara hrvatska
poslovica. Dakle, odgoj djeteta traži
toplinu, ljubav, srce, ali i rad i stegu.
 Neke roditelje potrebno je naučiti
da postoje usponi i padovi u
stjecanju znanja, koje je potrebno
svladavati, a to mogu jedino
redovitom suradnjom s učiteljima.
LITERATURA
 GABELICA, M:, Razgovori s roditeljima Đakovo 1995.
 BRAJŠA, P, Sedam tajni uspješne škole Zgb 1995.
 BRAJŠA, P, Spolnost, dijete, škola… Zgb. 1994.
 BRAJŠA, P, Očevi, gdje ste? Zgb. 1995.
 BRDAR, I, Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu Zgb. 1998.
 BREDEKAMP, S. Kako djecu odgajati Zgb. 1996.
 CINDRIĆ, M, Profesija učitelj u svijetu i u Hrvatskoj Zgb. 1995.
 ČUDINA-O, M, Kako postati bolji učenik Đakovo 1995.
 ČUDINA-Obradović, M, Igrom do čitanja Zgb, 1995.
 DRYDEN, G, Revolucija u učenju Zgb 2001.
 GABELICA, M, Razgovori s roditeljima Đakovo 1995.
 GLASER, W, Nastavnik u kvalitetnoj školi Zgb. 1990.
 GRUDEN, V, Budućnost je u nama Zgb. 1999.
 HENTIG, D, Humana škola Zgb, 1993.
 ITKOVIĆ, Z, Odgovorno roditeljstvo, Zadar, 1997.
 MALEŠ, D: Između djetinjstva i zrelosti Đakovo 1995.
 MILJKOVIĆ, D, Razgovor sa zrcalom Zgb. 1997.
 MILJKOVIĆ, D, S onu stranu zrcala Zgb, 1998.
 MILJKOVIĆ, D, Zapisi iz tri ženska kuta Zgb, 1997.
 MILJKOVIĆ, D, Pomozite svojoj djeci da razviju samostalnost Đakovo 1996.
 OLWEUS, D, Nasilništvo u školi Zgb. 1998.
 REČIĆ, M: Odgoj u obitelji Đakovo 1996.
 SALOVEY, P, Emocionalni razvoj i emocionalna inteligencija Zgb. 1999.
 SCHACHL, H, Učenje bez straha Zgb. 1999.
 STELA, I, Zdrav razvoj djeteta Zgb. 1992
 SULLO, A. R, Učite ih da budu sretni Zgb. 1995.
 WOOD, D, Kako djeca misle i uče Zgb. 1995.
 XXXXX, O životu i zdravlju djeteta Zgb. 1999.
 XXXXX, Djeca koju je teško odgajati Zgb. 1996.
 XXXXX, Humane vrednote, odgoj za humanost Zgb 2001.
 KOSTELNIK, M. Djeca s posebnim potrebama Zgb. 2004.
1 de 26

Recomendados

Profil novosti-2012 por
Profil novosti-2012Profil novosti-2012
Profil novosti-2012zbornica
719 visualizações8 slides
POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.) por
POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.)POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.)
POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.)Ines Falak
20.9K visualizações10 slides
POSTUPCI RODITELJA – KAKO POMOĆI DA DIJETE POSTANE ČITATELJ (1.) por
POSTUPCI RODITELJA – KAKO POMOĆI DA DIJETE POSTANE ČITATELJ (1.)POSTUPCI RODITELJA – KAKO POMOĆI DA DIJETE POSTANE ČITATELJ (1.)
POSTUPCI RODITELJA – KAKO POMOĆI DA DIJETE POSTANE ČITATELJ (1.)Ines Falak
1.1K visualizações3 slides
Polazak u prvi razred osnovne škole por
Polazak u prvi razred osnovne školePolazak u prvi razred osnovne škole
Polazak u prvi razred osnovne školeInes Falak
11.3K visualizações21 slides
Upute za roditelje prvoškolca por
Upute za roditelje prvoškolcaUpute za roditelje prvoškolca
Upute za roditelje prvoškolcazbornica
16.8K visualizações20 slides
Prvaci tanja por
Prvaci tanjaPrvaci tanja
Prvaci tanjaos21majpodgorica
890 visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a RODITELJSKI_SASTANAK_U_KNJIŽNICI.ppt

Prvi dan-skole por
Prvi dan-skolePrvi dan-skole
Prvi dan-skolesabinacustovic
12.9K visualizações11 slides
prezentacija biro roditelji (1).pptx por
prezentacija biro roditelji (1).pptxprezentacija biro roditelji (1).pptx
prezentacija biro roditelji (1).pptxIsmarHukic2
81 visualizações21 slides
Suradnja roditelja i učitelja por
Suradnja roditelja i učiteljaSuradnja roditelja i učitelja
Suradnja roditelja i učiteljaObiteljski centar
4.9K visualizações22 slides
Nagrada i kazna u odgoju por
Nagrada i kazna u odgojuNagrada i kazna u odgoju
Nagrada i kazna u odgojuObiteljski centar
3.1K visualizações22 slides
Roditeljstvo se može učiti por
Roditeljstvo se može učitiRoditeljstvo se može učiti
Roditeljstvo se može učitiObiteljski centar
2.5K visualizações19 slides

Similar a RODITELJSKI_SASTANAK_U_KNJIŽNICI.ppt(20)

Prvi dan-skole por sabinacustovic
Prvi dan-skolePrvi dan-skole
Prvi dan-skole
sabinacustovic12.9K visualizações
prezentacija biro roditelji (1).pptx por IsmarHukic2
prezentacija biro roditelji (1).pptxprezentacija biro roditelji (1).pptx
prezentacija biro roditelji (1).pptx
IsmarHukic281 visualizações
Suradnja roditelja i učitelja por Obiteljski centar
Suradnja roditelja i učiteljaSuradnja roditelja i učitelja
Suradnja roditelja i učitelja
Obiteljski centar4.9K visualizações
Nagrada i kazna u odgoju por Obiteljski centar
Nagrada i kazna u odgojuNagrada i kazna u odgoju
Nagrada i kazna u odgoju
Obiteljski centar3.1K visualizações
Roditeljstvo se može učiti por Obiteljski centar
Roditeljstvo se može učitiRoditeljstvo se može učiti
Roditeljstvo se može učiti
Obiteljski centar2.5K visualizações
Kako pomoći djetetu u učenju i pisanju domaćih zadaća por sabinacustovic
Kako pomoći djetetu u učenju i pisanju domaćih zadaćaKako pomoći djetetu u učenju i pisanju domaćih zadaća
Kako pomoći djetetu u učenju i pisanju domaćih zadaća
sabinacustovic11.6K visualizações
Kako pomoći djetetu_u_učenju por boravak1
Kako pomoći djetetu_u_učenjuKako pomoći djetetu_u_učenju
Kako pomoći djetetu_u_učenju
boravak12K visualizações
ŠTO SVE MOŽETE UČINITI ZAJEDNO S DJETETOM NA POČETKU 1. RAZREDA por Ines Falak
ŠTO SVE MOŽETE UČINITI ZAJEDNO S DJETETOM NA POČETKU 1. RAZREDAŠTO SVE MOŽETE UČINITI ZAJEDNO S DJETETOM NA POČETKU 1. RAZREDA
ŠTO SVE MOŽETE UČINITI ZAJEDNO S DJETETOM NA POČETKU 1. RAZREDA
Ines Falak743 visualizações
Razredna nastava por Kristina Mirović
Razredna nastavaRazredna nastava
Razredna nastava
Kristina Mirović1.3K visualizações
Produženi boravak 2013 por boravak1
Produženi boravak 2013Produženi boravak 2013
Produženi boravak 2013
boravak14.6K visualizações
Produženi boravak, 1.razreda por boravak1
Produženi boravak, 1.razredaProduženi boravak, 1.razreda
Produženi boravak, 1.razreda
boravak12.6K visualizações
saradnja skole i lokalne zajednice.pdf por ssuser7da4b1
saradnja skole i lokalne zajednice.pdfsaradnja skole i lokalne zajednice.pdf
saradnja skole i lokalne zajednice.pdf
ssuser7da4b122 visualizações
Igre koje možete igrati sa svojom djecom por Obiteljski centar
Igre koje možete igrati sa svojom djecomIgre koje možete igrati sa svojom djecom
Igre koje možete igrati sa svojom djecom
Obiteljski centar12.9K visualizações
Mali miritelji por anamarijamioi
Mali miriteljiMali miritelji
Mali miritelji
anamarijamioi61 visualizações
Biti tata por Obiteljski centar
Biti tataBiti tata
Biti tata
Obiteljski centar1.3K visualizações
UKLJUČIVANJE RODITELJA U OBRAZOVNI PROCES por tijanappvc popovic
UKLJUČIVANJE RODITELJA U OBRAZOVNI PROCESUKLJUČIVANJE RODITELJA U OBRAZOVNI PROCES
UKLJUČIVANJE RODITELJA U OBRAZOVNI PROCES
tijanappvc popovic408 visualizações

RODITELJSKI_SASTANAK_U_KNJIŽNICI.ppt

 • 1. SURADNJA ŠKOLE I RODITELJA Smjerokaz na novim životnim putovima pripremila i obradila : Marija Bilić-Prcić
 • 2. MUDROSTI I trudih se da mudrošću istražim i dokučim sve što biva pod nebom; o kako mučnu zadaću dade Bog sinovima ljudskim. Propovjednik, 1/13
 • 3.  ODRASLI NIKADA NIŠTA NE RAZUMIJU SAMI, A DJECU ZAMARA ŠTO IM SVE VAZDA MORAJU PONOVO TUMAČITI.  Ako odraslima kažete: Vidio sam lijepu kuću od ružičaste opeke s geranijama na prozorima i golubovima na krovu… oni neće moći zamisliti takvu kuću . Njima valja reći Vidio sam kuću od sto tisuća franaka. Tada će uzviknuti Kako je lijepa!!!
 • 4. SAZNAJTE ŠTO ŽELITE, ILI TKO HOĆE, NAĐE NAČIN DOBIT ĆETE TKO NEĆE, NAĐE IZGOVOR! ŠTO TRAŽITE E. PERRY GOOD MISLITE LI KAKO JE OBRAZOVANJE SKUPO, POKUŠAJTE S NEZNANJEM!!! Derek Bok Poštovani roditelji, Dođite sa svojom djecom pogledati izložbu njihovih radova, a potom na roditeljski sastanak i predavanje s poštovanjem Vaša knjižničarka
 • 5. NATPISI - sadržaj ŠKOLA = DOM ŠKOLA = DRUGI DOM ŠKOLA = DOM U KOJEM ODGAJAMO --------------------------------------- DJECA SU URES SADAŠNJOSTI I SVJETLOST BUDUĆNOSTI
 • 6. KAKO DO KVALITETNE SURADNJE  Vrlo često je problem uspostavljanje veze između roditelja i učitelja pa roditeljski sastanak postaje teret i učitelju i roditelju. UČITELJU jer mu stvara psihičko opterećenje – što reći, kako iznijeti problem, a da roditelje ne uvrijedi, kako pohvaliti, a da se drugi ne osjećaju oštećeni, da ne ispadne jednostran jer većina roditelja nije realna, oni u svome djetetu gledaju najuspješnije, najbolje i misle kako mi imamo svoje ljubimce, kako smo pristrani… Roditelji pokušavaju često subjektivno ocijeniti vlastito dijete  Roditelji nemaju vremena, zauzeti su egzistencijalnim problemima jer ne shvaćaju da je najveće egzistencijalno bogatstvo dobro odgojeno i obrazovano dijete, a da bude takvo, moramo mu dati izvore, pomoći mu, posvetiti mu se, surađivati s onima koji ga odgajaju.  ZADATAK roditelja je da se u tom smjeru samoobrazuje, da surađuje s cijelim stručnim školskim timom, jer je roditelj jedino zvanje za koje se u biti ne stječu znanja, nego postoje samo emocije, ljubav, želja za potomstvom. Zato roditelju treba pomoći pravilno odgajati dijete osobito ako je roditelj nesiguran.
 • 7. PRIPREMA ZA SAMOOBRAZO VANJE Roditelji se trebaju uključiti u život razredne zajednice i u istraživanje potreba i uvjeta rada svoje djece. Trebaju proučavati literaturu namijenjenu samoobrazovanju, a koju će naći u mjesnim ili u školskoj knjižnici, također promatrati što dijete čita. Trebaju polako nabavljati literaturu koja treba biti trajno blago za obrazovanje – RJEČNICI, GRAMATIKE, PRAVOPIS, ENCIKLOPEDIJE…
 • 8. izvori znanja a) Što moje dijete može ove godine pročitati? Roditelji upoznaju propisanu lektiru, zatim slobodan izbor lektire te zanimljive i primjerene knjige toj dobi učenika, spoznaju da je svakom učeniku u knjižnici slobodan pristup svakoj knjizi te savjet koji mu knjižničar može pružiti. b) Literatura za obitelj ! Upoznavanje literature o odgoju i obrazovanju u obitelji i školi, stariji i najnoviji naslovi. c) Priručna obiteljska knjižnica ! Knjige koje bi svaka obitelj trebala imati : Pravopis, Gramatiku hrvatskoga jezika, rječnike (hrvatskoga jezika, stranoga jezika, stranih riječi), opći leksikon. Dječji tisak i školski listovi trebali bi biti redovito praćeni, barem u onoj mjeri u kojoj se u obitelji kupuju tjednici.
 • 9. PANOI- sadržaj (svratiti u razred i pogledati dječje radove na panoima) a)MAJKA I DIJETE, OBITELJ, DJECA S RODITELJIMA… (umjetničke reprodukcije i fotokopije umjetničkih likovnih djela, dječji radovi i ispisi iz književnih djela o toj temi). b) IZLOŽBA DJEČJIH ODGOVORA (izbor iz provedene ankete) U čemu sam dobar i uspješan ? Što me smeta kod mojih roditelja ? c) IZLOŽBA DJEČJIH likovnih (literarnih) RADOVA Zašto idem u školu? Što ću u školi naučiti ? Pomaže li mi knjižnica u učenju? Što znači imati ekološku svijest ?
 • 10. PROGRAM Djeca vole da ih roditelji vide zato, molim vas, nemojte nikada propustiti priliku otići na prigodnu priredbu i pogledati kako je vaše dijete stvaralački nastupilo, a poslije ćete o tome razgovarati.
 • 11. POZDRAV- zašto je važno doći na roditeljski sastanak Povod mogu biti dječji radovi i izložba (djeca su čitala lektiru ili gledala film, rješavala neke posebne matematičke zadatke, ili zadatke iz bilo kojega predmeta i na tu temu su crtala ili pisala ono što je njima bilo zanimljivo prema govornoj vježbi). U višim razredima to može biti neka tema sa sata razredne zajednice koja se vizualno prikaže na plakatu. Crteže izložiti na panoe i imenovati ih – npr. VELIKA IZLOŽBA 3. RAZREDA NA TEMU VLAK U SNIJEGU li OBITELJ U MOM OKU - plakat uč 6. razreda. ( važno je da roditelj vidi, što češće, ono što je dijete napravilo u školi) (Moguće je da i djeca budu nazočna ovakvom roditeljskom sastanku što će uvelike pridonijeti zbližavanju sudionika u T R O K U T U…)
 • 12. POMOĆ RAZREDNIKU PRI ORGANIZACIJI OVAKVOGA RODITELJSKOGA SASTANKA (Roditelji mogu u dogovoru s razrednikom pripremiti skromni domjenak i sitne prigodne poklone: rasporede, kalendare, bombone…) Nakon toga djeca se oproste i odlaze iz razreda. (ovo se može pripremiti u dogovoru s razrednikom jednom ili dvaput godišnje tako da se djeca osjećaju važna kao veza između učitelja i roditelja. Tako će biti ispunjen zahtjev trokuta:
 • 13. ANKETA (Kako roditelji doživljavaju školu) 1. Kako se osjećate kad ulazite u školu svojega djeteta? (napišite dojmove, možete jednom riječju i jednom rečenicom) 2. Je li vam što zasmetalo u školi? (navedite) 3. Što vam je ugodno i lijepo? (navedite) 4. Što vam općenito govori prostor u kojem su naša djeca? 5. Biste li željeli djelatno surađivati u radu razredne zajednice? 6. Imate li kakav prijedlog za to? Napišite ga!
 • 14. ANKETA (Kako djeca doživljavaju roditelje) Što me smeta kod mojih roditelja?  mamino zanovijetanje  tatino ohrabrenje  roditelji su mi veliki pušači. To bih promijenio i da smo više zajedno. No hvala Bogu što ne pije kao onaj prvi tata.  u obitelji treba vladati ljubav, nježnost, istina, novac nije važan…  kad me istuku, znam da je to iz ljubavi  veseli me što moj tata ne pije  kad mama zagalami, znam da me i tada voli  kad imamo nešto u planu, pokvare njihovi dosadni šefovi
 • 15. Iz ANKETE za učenike III. razreda (ocjena sebe i roditelja)  U ČEMU SAM DOBAR (DOBRA) I USPJEŠAN (USPJEŠNA) ?  ŠTO VOLIM RADITI ?  ŠTO NE VOLIM RADITI?  ČIME LJUTIM SVOJE RODITELJE ? (pročitati odgovore) Učenici iznose svoje pismeno ili se snimi, a zatim se to stavlja na izložbeni pano ili se reproducira.
 • 16. KAKO OSTVARITI ZACRTANE CILJEVE - roditelji uglavnom žele uspješnu, kreativnu, pametnu djecu. POMOĆ U STJECANJU ZNANJA – domaća zadaća, bavljenje djetetom, slušanje djeteta, zajedničke aktivnosti… RODITELJ – jedino zvanje koje se ne stječe učenjem. Odgoj djeteta traži toplinu, ljubav, srce..., ali i znanje i razum; RAD je uvjet budućeg položaja djeteta u društvu; kako razviti radne navike? Ne štedjeti dijete od primjerena rada; OSTALI IZVORI ZNANJA – TELEVIZIJA, ČASOPISI, KNJIŽNICA – školska, mjesna, priručnici, rječnici, enciklopedije, leksikoni… SURADNJA SA ŠKOLOM – što ja kao roditelj mogu pomoći u školi, u razredu.... različita zanimanja.... ŠKOLOVANJE, CILJEVI I ŽELJE RODITELJA
 • 18. Oblici cjeloživotnog odgoja i obrazovanja u OBITELJSKOM DOMU  čitanje  čitanje tiska (novina)  slušanje glazbe (CD)  gledanje edukativnih TV emisija  gledanje filmova s djecom  gledanje TV spotova  obavljanje kućnih i vanjskih poslova s djecom  obilazak s djecom muzeja, galerija, umjetničkih zbirki, zbirki rijetkih primjeraka, kazališta…  zajednički odlazak na izložbe i druge kulturno-umjetničke priredbe koje njeguju tradiciju  sudjelovanje na raznim društvenim aktivnostima  izleti i šetnje s djecom, posjete djedu i baki, rodbini, prijateljima…  samostalni radovi djece  dopisivanje i vođenje dnevnika  učenje stranih jezika  literarno stvaralaštvo  glazbeno stvaralaštvo, sviranje na raznim glazbenim instrumentima  uzgajanje biljaka
 • 19. Pripremanje za cjeloživotni odgoj i obrazovanje u OBITELJSKOM DOMU Da bi RODITELJI mogli realizirati navedeni program, potrebno je poduzeti određene mjere i na pripremanju i osposobljavanju RODITELJA ZA CJELOŽIVOTNO ODGAJANJE I OBRAZOVANJE.
 • 20. RODITELJI trebaju realizirati sljedeći program u suradnji s razrednikom i stručnim timom škole:  suradnja škole i obitelji na planu edukacije za cjeloživotni odgoj i obrazovanje učenika  obveze učenika u školi i obitelji  ponašanje djece  higijena i higijenske navike, higijena učenika u domu  metode i tehnike efikasnog učenja  socijalizacija djeteta  utjecaj filma na djecu  ljetovanje i zimovanje djece  različiti izvori znanja u roditeljskom domu  obitelj u slobodnom vremenu i rekreaciji  obiteljski odgoj i buduće potrebe mlade osobe  međusobni odnosi članova u obitelji, školi i okolini  uloge u odgoju – majke, oca, braće, sestara, baka i djedova…  radni dan učenika – planiranje aktivnosti  integrirana i dezintegrirana obitelj  tipologija obitelji  sociopatologija i psihopatologija obitelji  obiteljska klima i njezin utjecaj na odgoj djeteta
 • 21. ŠTO ME ČEKA NA RODITELJSKOM SASTANKU ? (za roditelje) RODITELJSKI SASTANAK OVO ĆU OSTVARITI U SURADNJI S: (TIMSKI RAD dakle čine:)
 • 22. ŠTO ME ČEKA NA RODITELJSKOM SASTANKU ? (za roditelje) RODITELJSKI SASTANAK OVO ĆU OSTVARITI U SURADNJI S: (TIMSKI RAD dakle čine:) knjižničar ravnatelj pedagog defektolog
 • 23. ZAKLJUČAK  Dakle, iz navedenog je vidljivo kako trebamo promijeniti odnos prema školi, kako se aktivno trebamo uključiti u obrazovni sustav, kako ne smijemo reći: on ili ona za to primaju plaću, nego tražiti zajedničke putove, ideje, kreacije i poticaje koji će našem najmilijem pomoći da bude što bolje odgojeno i obrazovano. Provedene ankete, literatura, iskustva i zajednički razgovori trebali bi poslužiti kao motivaciju za S U R A D NJ U.  Vi sada pođite u svoje razredne zajednice, prenesite ove poruke, ponudite suradnju, potaknite i druge na to…  ZA POMOĆ u odgoju svoje djece možemo prizvati bogatu PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKU LITERATURU koju nam nude knjižnice, a dio se nalazi i na predlošku ovoga predavanja.
 • 24. P O K L O N I roditeljima  NEUSPJEH JE PRIRODNI DIO KREATIVNOG PROCESA rekao je WALT DISNEY onoga jutra kad je dobio otkaz na poslu zbog NEMAŠTOVITOSTI.  Djeca su kao trava, a travi treba i rosa i kosa - stara hrvatska poslovica. Dakle, odgoj djeteta traži toplinu, ljubav, srce, ali i rad i stegu.  Neke roditelje potrebno je naučiti da postoje usponi i padovi u stjecanju znanja, koje je potrebno svladavati, a to mogu jedino redovitom suradnjom s učiteljima.
 • 26.  GABELICA, M:, Razgovori s roditeljima Đakovo 1995.  BRAJŠA, P, Sedam tajni uspješne škole Zgb 1995.  BRAJŠA, P, Spolnost, dijete, škola… Zgb. 1994.  BRAJŠA, P, Očevi, gdje ste? Zgb. 1995.  BRDAR, I, Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu Zgb. 1998.  BREDEKAMP, S. Kako djecu odgajati Zgb. 1996.  CINDRIĆ, M, Profesija učitelj u svijetu i u Hrvatskoj Zgb. 1995.  ČUDINA-O, M, Kako postati bolji učenik Đakovo 1995.  ČUDINA-Obradović, M, Igrom do čitanja Zgb, 1995.  DRYDEN, G, Revolucija u učenju Zgb 2001.  GABELICA, M, Razgovori s roditeljima Đakovo 1995.  GLASER, W, Nastavnik u kvalitetnoj školi Zgb. 1990.  GRUDEN, V, Budućnost je u nama Zgb. 1999.  HENTIG, D, Humana škola Zgb, 1993.  ITKOVIĆ, Z, Odgovorno roditeljstvo, Zadar, 1997.  MALEŠ, D: Između djetinjstva i zrelosti Đakovo 1995.  MILJKOVIĆ, D, Razgovor sa zrcalom Zgb. 1997.  MILJKOVIĆ, D, S onu stranu zrcala Zgb, 1998.  MILJKOVIĆ, D, Zapisi iz tri ženska kuta Zgb, 1997.  MILJKOVIĆ, D, Pomozite svojoj djeci da razviju samostalnost Đakovo 1996.  OLWEUS, D, Nasilništvo u školi Zgb. 1998.  REČIĆ, M: Odgoj u obitelji Đakovo 1996.  SALOVEY, P, Emocionalni razvoj i emocionalna inteligencija Zgb. 1999.  SCHACHL, H, Učenje bez straha Zgb. 1999.  STELA, I, Zdrav razvoj djeteta Zgb. 1992  SULLO, A. R, Učite ih da budu sretni Zgb. 1995.  WOOD, D, Kako djeca misle i uče Zgb. 1995.  XXXXX, O životu i zdravlju djeteta Zgb. 1999.  XXXXX, Djeca koju je teško odgajati Zgb. 1996.  XXXXX, Humane vrednote, odgoj za humanost Zgb 2001.  KOSTELNIK, M. Djeca s posebnim potrebama Zgb. 2004.