O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Allianz tanulmany demografia

Baixar para ler offline

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Kína lakossága 1,34 milliárd fő, bár az utóbbi évtizedben a lakosság növekedése az előző évtizedhez képest majdnem megfeleződött.

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Allianz tanulmany demografia

  1. 1. Sikertörténet vagy bumerángKínában az egykepolitika?A legutóbbi népszámlálási adatokra építve a korábban már enyhített egykepolitika fenntartásának gyakorlatihasznával szemben ismét egyre több kétség merül fel. Míg a politikusok körömszakadtáig kitartanak mellette,kritikusai arra figyelmeztetnek, hogy egyre gyorsul a társadalom elöregedése, és egyébként sem egyértelmű,hogy a politika beszüntetése után számottevően emelkedni fog a termékenységi ráta.
  2. 2. A friss népszámlálási adatok szerint Kína lakossága 2010. személyre. Az ENSZ becslései szerint ez az arányszám továbbnovember 1-én 1,34 milliárd fő volt. Ebből adódik, hogy az előző romolva 2030-ra 40/100, 2050-re pedig 64/100 fő értéket ér el.évtizedhez képest az elmúlt tíz évben a népesség növekedésének Ha Kína kitart a jelenleg érvényes nyugdíjkorhatár mellett, akkoréves átlaga alacsonyabb volt: a növekedés éves átlaga az 1990 és az egy-gyermekes politikájának következményei 2013-tól kezdve2000 közötti 1,1 százalékról 2000 és 2010 között 0,6 százalékramérséklődött. Ezzel párhuzamosan a termékenységi ráta „ Jelenleg 18 hatvan éven felüli személy jut a 15-59csökkenése és a várható élettartam emelkedése miattfolytatódott a népesség elöregedése: a 15 év alatt korosztálynak a éves korú népesség minden 100 tagjára. Ez alakossághoz viszonyított részaránya 2000 és 2010 között 22 viszonyszám 2050-re tovább romlik, amikor is eléri aszázalékról 16,6 százalékra esett vissza, miközben a 60 évnél 64:100 arányt." 1idősebbek aránya10,4 százalékról 13,3 százalékra emelkedett. Aszámadatok ilyetén alakulása javarészt a Teng Hsziao-pingirányítása alatt 1978-ban bevezetett egyke korszak már a munkaerőpiacon is jelentkezni fognak. Ekkor éri el ugyaniskövetkezménye. Becslések szerint a politika kihirdetése óta 400 a 920 millió fős csúcsot a 15-59 éves korú népesség lélekszáma. 2millió gyermekkel született kevesebb. Hosszú távon az eltartott Az ENSZ legfrissebb előrejelzései szerint a nyugdíjkorhatáridőskorúak aránya (azaz a 65. életévüket betöltött személyeknek emelésével csupán három évvel, azaz 2016-ra tolható el aa 15 és 64 év közötti munkaképes lakossághoz viszonyított munkaképes népesség létszámának csúcsa, és a magasabb 4hányada) az évszázad közepéig a mai 11,9 százalékhoz képest korhatár révén a kínálati oldal további 110 millió fővel bővülne. 3jelentősen emelkedik, és 42 százalékot ér el. Ha figyelembe Bár az általános munkaerőhiány a közeljövőben kizárt, avesszük, hogy Kínában ma még a hivatalos nyugdíjkorhatár nők szerkezeti problémák egyre szembetűnőbbek lesznek.esetében 50 vagy 55 év, férfiak esetében pedig 60 év, akkor ahivatalosan nyugdíjasnak minősülő népesség és a munkaképeslakosság aránya még rosszabbul fest, mert ma 18 hatvan évfeletti személy jut minden száz főnyi 15 és 59 év közötti 4 Ugyanakkor a 60 évnél idősebb korú lakosok nagy hányada, közülük is kimondottan a vidéken élő lakosság, a hivatalos nyugdíjkorhatár elérése után is aktív marad. 2008-ban például a 65 éven felüliek közül mintegy 681 Lásd: Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal (2011). millió fő élt vidéken, de a Kínai Statisztikai Évkönyv szerint mindössze 5,1 millió fő részesült állalmi2 Lásd: Shan Juan (2010). alapnyugdíj ellátásban, 49,3 millió fő szociális jóléti pénzjuttatást kapott. Lásd: ZGTJNJ, 22-47. és 22-36.3 Lásd: Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal (2011), ENSZ (2011), saját számítások. táblázatok.
  3. 3. Különösen a partvidéki területeken várható a munkaerő kínálat országok bérszínvonalához képest alacsonyak, egyes vállalatoktovábbi szűkülése a kereslethez képest. Az elmúlt években egyre máris megkezdték a munkaigényes termelés áthelyezését atöbb beszámoló hivatkozik a munkaerőpiac szűk partvidékről a szárazföld belsejébe, sőt esetenként akár 7keresztmetszetére. Eleinte csak szórványosan fogalmazódtak Bangladesbe, Kambodzsába vagy Vietnamba.meg panaszok arról, hogy nem lehet elég megfelelően képesítettmunkavállalót találni. Az idő múlásával a helyzet láthatóan Az egykepolitika kritikusai a fentiek alapján követelik annak 8romlott. Egy idén februárban készült felmérés szerint a feloldását vagy legalább további enyhítését. Miközben a politikatengerparti területeken működő cégek több mint két harmada támogatói a szaporulat erőteljes emelkedésének rémétőljelezte, hogy a Kínai Újév után nehézségei támadtak, mert nem tartanak, addig az ellenzők a történelmi fejleményekre és a 5találtak elég munkaerőt az üresedések betöltésére. Ennek az oka külföldi tapasztalatokra hivatkoznak.az, hogy a szegényebb szárazföldi országrészekből ingázók közülegyre többen találnak a lakhelyükhöz közelebb "Egyes vállalatok máris megkezdték a munkaigényesmunkalehetőséget, mert az elmúlt években a közép- és nyugat- termelés áthelyezését a partvidékről a szárazföldkínai tartományokban jelentős gazdasági növekedés valósult belsejébe, sőt esetenként akár Bangladesbe,meg. Kambodzsába vagy Vietnamba."Az átlagfizetés közel négyszeresére emelkedett az elmúlt 10évben. Valójában a termékenységi ráta már a Teng Hsziao-ping általAz általános bérszínvonal további emelkedése elkerülhetetlen. A meghirdetett politika bevezetése előtt jelentős hanyatlásnak indult.hivatalos statisztikák szerint az elmúlt 10 év alatt csaknem Amikor a lakosság összlétszáma 1969-ben túljutott a 800 millió főn,megnégyszereződött az átlagbér. Az éves bérkiáramlás alapjánvezetett lista élén Shanghai áll 6559 euróval, majd 6536 euróval 7 Lásd például: Shih, Toh Han (2011). 6 8Peking következik. Ugyan a bérek az iparosodott nyugati Valójában a szabályok alól már most is tengernyi a kivétel: több gyereke lehet az etnikai kisebbséghez tartozóknak, illetve azoknak a családoknak, ahol mindkét partner egyke. A szabályok megszegése esetén alkalmazandó szankciót jelentős helyi eltérések mellett a helyi önkormányzatok határozzák meg. Lásd Hesketh, Li és Zhu (2005), p. 1171. Pekingben például a bírság az éves fizetés nyolc-kilencszeresét is5 Lásd: Ismeretlen szerző (2011). elérte. A szabályszegők rendszerint az állami hatóságok látóköréből kieső ingázó munkások, illetve a gazdag6 Lásd: Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal (2010), 2009-es adatok. házaspárok közül kerülnek ki. Lásd: Wang Wen (2010):
  4. 4. a Mao Ce-tung által irányított politikai vezetés úgy döntött, az a korreláció: minél magasabb a végzettség, annál kevesebb aötéves terv számos célkitűzése közé a népesség növekedésére gyermek. A formális oktatásban nem részesülő nőkre átlagosanvonatkozó célszámot is beiktat, és azt a "később - hosszabb - 2,3 és 2,5 gyermek jutott, mesterfokozaton vagy doktorikevesebb" jelszavakkal propagálja, azaz: házasodj később, tarts diplomával végzett nőtársaikra csupán 0,4. Egyre emelkedik a 9hosszabb időt a terhességek között és szülj kevesebb gyermeket. magasan képzett fiatal nők száma. Mivel nem utolsó sorban aEzt követően 1970 és 1978 között az egy nőre jutó gyermekek munkaerőpiac igényeinek köszönhetően nő az iskolázottság és aszáma 5,5-ről 2,9-re csökkent. A termékenység azonban csak az képzettség jelentősége, a képzés időtartama is hosszabbodik.1990-es években került az egy nőre jutó 2,1 gyermek, azaz az ún. Ebből adódik, hogy későbbre, magasabb átlagos életkorra tolódik 12újratermelődési szint alá, amely mellett a népesség változatlan az első szülés időpontja is.marad. Mindez egybeesett a szociális piacgazdaságkoncepciójának bevezetésével, amely nemcsak az államivállalatoknál, hanem a társadalombiztosítási rendszerben isreformokat hozott.A termékenységi mutató az újratermelődési tényező alá került.A kelet-európai országoknak a Szovjetunió felbomlását és az1990-es években bevezetett gazdasági reformokat követőenerőteljes visszaesést hozó születési arányait vizsgálva érdemeselgondolkodni azon, hogy a kínai szaporulat csökkenése vajonkizárólag az egy-gyermekes politika következménye, vagygazdasági hatások is közrejátszottak. Annál is inkább, mert atermékenységi ráta egyéb ázsiai országokban, például Thaiföldön,Törökországban vagy akár Tunéziában, ahol az egy főre jutó GDP 10a beszámolók szerint Kínáéval azonos , szintén azújratermelődési szint alá esett.Emellett a különböző kínai tartományokban negatív a korreláció ateljes termékenység és az egy főre jutó GDP között. Atermékenységi ráta épp Shanghaiban és Pekingben, azaz alegnagyobb egy főre jutó GDP-vel jellemezhető két nagyvárosbana legszerényebb, a 2000-ben végzett népszámlálás szerintmindössze 0,8 gyermek, ezzel szemben néhány nyugatitartományokban egy nőre 1,7 gyermek jut. Az országostermékenységi ráta 1,3 gyermek, ami abból adódik, hogy amutatószám értéke minden tartományban 2,1 alatt maradt. Atöbbi fejlődő piacon sokkal szembetűnőbbek az eltérések atérségek között. Törökország például ugyanerre az időszakravonatkozóan az újratermelődési tényezőnél jóval alacsonyabb A munkaképes lakosság lélekszámának csökkenése miatt soktermékenységi arányt jelentett Ankarában, Isztambulban és társaság magasabb bért lesz kénytelen fizetni. "Az iskolázottság és a képzettség jelentőségének Ebből következik, hogy a nők számára nagyobb költséggel, a saját jövedelemről való lemondással jár a gyermekvállalás. Ez nemcsak fokozatos erősödése folytán nő a magasan képzett a magas végzettségű nőkre, hanem a betanított munkásokra fiatal nők száma." nézve is igaz, mert a munkaképes korú népesség fogyása miatt sok társaság kénytelen lesz a munkafeltételeket tovább javítani és magasabb béreket fizetni. Ezzel párhuzamosan merül fel aIzmirben, miközben az ország délkeleti része a világ 11 kérdés, hogy miként lehet majd a gyermekek oktatását a jövőbenlegmagasabb értékeit hozta. finanszírozni, hiszen egyre emelkedik az iskolai és egyetemiA termékenység kitartóan alacsony alakulása már a 2000-es oktatás díja. Ráadásul sok házaspárnak kell nyugdíjas szülőtnépszámlálás adatokból is kiolvasható volt, hiszen a képzettség eltartania, mert a nyugdíjrendszer még kezdetleges. Aszintje és az egy nőre jutó szülések száma között egyértelmű volt gyermekvállalási kedvet vizsgáló folyó felmérések is ugyanezeket a fejleményeket tükrözik: a párok átlagosan kevesebb, mint 2 gyermeket akarnak. Persze az iskolai végzettség szempontjából a9 Lásd: Wu Cangping és Mu Guangzong (2004), p. 35. A házasságkötésre törvényesen engedélyezett életkorta nőknél 20, a férfiaknál 22 évre emelték. Lásd: Morgan, Guo és Hayford (2009), p. 608.10 Lásd: IMF World Economic Outlook Database, April 2011.11 Sirnakban a teljes termékenységi ráta alapján egy nőre 7,05 Valban 6,0 gyermek jutott. Lásd: Török 12Statisztikai Intézet, népszámlálás 2009-ben a nők az átlagot tekintve 26,5 évesen szülték első gyermeküket. Lásd: Kínai Statisztikai Évkönyv2000. 2010, 3-15. táblázat, saját számítások.
  5. 5. város és a vidék között még mindig van különbség: vidéken 1,8, a Emiatt egyre sürgetőbbé válik egy "demográfiailag fenntartható", 13városokban pedig 1,4 gyermeket vállalnának szívesen. erős tőkefedezeti pillérrel rendelkező társadalombiztosítási rendszer gyors kialakítása és tökéletesítése. Emellett szükségAz elöregedés folyamatát az egy-gyermekes politika további lehet a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésére is, ami a demográfiaienyhítésével kivédeni igyekvő kínai tartományi kormányok végső fordulópontot három évvel tolná el, és jelentősen csökkentené azsoron ugyanabba a problémába ütköznek, mint a német, osztrák időskorú eltartottak arányát. Az Európai Unió munkaerőpiacán avagy olasz politikusok. A termékenységi ráta megreked ezen az 65 éves nyugdíjkorhatár dacára ez a fordulópont hamarabb, máralacsony szinten, és a tendencia visszafordítására tett pénzügyi 2012-ben bekövetkezik.ösztönzés (ami Kína esetében az egy-gyermekes politika be nemtartása esetén kirótt bírság csökkentését, Németországban „Emiatt egyre sürgetőbbé válik egy "demográfiailagviszont a gyermekvállalási támogatás felsrófolását jelenti)elégtelennek bizonyul. fenntartható", erős tőkefedezeti pillérrel rendelkező társadalombiztosítási rendszer gyors kialakítása és tökéletesítése.” Irodalomjegyzék: Fang Cai (2010): Demographic transition, demographic dividend and Lewis turning point in China, in: China Economic Journal, Juli 2010, pp. 107-119. Hesketh, Therese, Li Lu and Zhu Wei Xing (2005): The effect of China’s one-child family policy after 25 years, in: The New England Journal of Medicine, September 2005, p. 1171-1176. Hu Angang (2010): , http://www.sina.com.cn, 15.01.2010. Morgan, S. Philip, Guo Zhigang and Sarah R. Hayford (2009): China’s below-replacement fertility: recent trends and future prospects, in: Population and Development Review, September 2009, p. 605-629. National Bureau of Statistics of China (2011): Communiqué of the National Bureau of Statistics of People‘s Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census (No. 1). Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal (2010): China Statistical Yearbook 2010, Beijing 2010. o. V. (2011): Labour shortage hits China, in: China Daily, 21.02.2011 Shan Juan (2010): Family-planning policy stays put, in: China Daily, 27.09.2010. Shih, Toh Han (2011): Shoe maker turning away from China, in: SCMP 05.03.2011. ENSZ, Gazdasági és Szociális Osztály, Népességi részleg (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision. Wang Wen (2010): Smaller penalties for breaking family planning rules, in: China Daily, 30.08.2010. Wu Canping und Mu Guangzong (2004): China’s population situation and policies, Beijing 2004. Szerkesztette: Dr. Michaela Grimm, Group Econonic Research & Corporate Development Kiadó: Allianz SE, Königinstraße 28, 80802 München | Claudia Mohr-Calliet, claudia.mohr-calliet@allianz.com I http://www.allianz.com13 Vgl. Hesketh, Li und Zhu (2005), S. 1174. Ezek az adatok egy 2001-ben végzett, de az utóbbi évek kutatásaialapján igazoltnak tekinthető felmérésre hivatkoznak. Lásd: Morgan, Guo és Hayford (2009), p. 608.
  6. 6. Miért törődik az Allianz a demográfiai Miért foglalkoztatja a demográfia az Mi az Allianz Demographic Pulse haszna?változással? újságírókat és a nagyközönséget? Az Allianz Demograhic Pulse a demográfiai változás különböző aspektusainak legújabb A demográfia változása több szempontból is kutatási eredményeire épül. A kutatást azAz Allianz globális pénzügyi szolgáltatóként próbatétel elé állítja a jelenkor társadalmait: a Allianz szakértői folytatták, az általuk írtmeg van győződve arról, hogy a demográfiai társadalom elöregedése olyan problémákat vet tanulmány a globális szempontból fontos,változásnak alapvető jelentősége van. Mint az fel, mint a hosszú ideig tartó gondozás és az folyó demográfiai adatokat valamint aegyik legfontosabb megatrend, a demográfia időskori tudati leépülés. Ezen túlmenően a világgazdaságra és az egyes társadalmakraváltozása adja meg a választ a jövő társadalmi jövőben a munkaerő a világ összes piacán gyakorolt hatásukat mutatja be. Akihívásaira akár az egészségügy, akár az jelentősen csökkenni fog, és ez például a tanulmánysorozat célja, hogy a terület jelentősidőskori ellátás, akár az oktatás, a fogyasztás nyugdíjak finanszírozását is megnehezíti. fejleményeiről időszerű tájékoztatást adjon,vagy a tőkepiac területén. Hozzáállásunkat, magatartási formáinkat és a ezért az Allianz Demographic Pulse helyzetet megváltoztatni, a sürgős rendszeresen jelenik meg, és részletesen szükségleteket remélhetőleg megoldani és beszámol a bennünket körülvevő világ újszerű megoldásokra lelni csak alakulását befolyásoló legfontosabb trendekről. tájékoztatással, ismeretszerzéssel és a téma megvitatása révén lehet.További kiadványok az alábbi címeken érhetőek el: Kérdéseivel, megjegyzéseivel az alábbi címen ér el bennünket. VárjukAllianz Group Economic Research & Corporate Development visszajelzését!https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/index.htmlInternational Pensions, Allianz Global Investors Claudia Mohr-Calliethttp://publications.allianzgi.com/en/PensionResearch/Pages/PensionResearch.aspx ++49 89 3800 18797Allianz Knowledge Site claudia.mohr-calliet@allianz.comhttp://knowledge.allianz.com/A fenti értékelésre, mint mindig, az alábbi joglemondó nyilatkozatok vonatkoznak.Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatbanAz itt szereplő állítások között előfordulhatnak jövőre vonatkozó várakozások és egyéb prognózisok, amelyek a vezetőség jelenlegi elképzelésein és feltételezéseinalapszanak, valamint tartalmazhatnak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalan tényezőket, amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagyesemények lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy sugalltaktól. A kontextus okán a jövőre vonatkozó állításokon kívül a jövőre vonatkozóállításokat olyan szavak jelölik, mint „esetleg", „majd … fog", „kellene", „elvár", „tervez", „szándékozik", „vár", „vél", „becsül", „előrejelez", „potenciális", vagy „folytatódik" éshasonló kifejezések. A tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban szereplőktől a következők miatt, de nemkizárólag: (i) általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében és fő piacain, (ii) a pénzügyi piacokteljesítménye, ide értve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési eseményeket (iii) a biztosított káresemények gyakoriságát éssúlyosságát, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos kiadások alakulását, (iv) halálozási és megbetegedési szinteket éstendenciákat, (v) a megújítási arányokat, (vi) a hitel-nemteljesítések mértéke, (vii) kamatlábak szintje, (viii) devizaárfolyamok, ide értve az Euro/U.S. dollár árfolyamot,(ix) a verseny változó szintjei, (x) törvények és szabályozások változásai, ide értve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót, (xi) a központi bankokés/vagy külföldi kormányok politikáinak változásai, (xii) az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs kérdéseket, (xiii) átszervezési intézkedések, és (xiv)általános versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális alapon. Az ilyen tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy határozottabblehet terroristák tevékenysége és azok következményei eredményeképpen. A társaság nem vállal kötelezettséget a jövőre vonatkozó állítások frissítésére.

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Kína lakossága 1,34 milliárd fő, bár az utóbbi évtizedben a lakosság növekedése az előző évtizedhez képest majdnem megfeleződött.

Vistos

Vistos totais

407

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×