Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Tipovi nasleđivanja pola i polno vezana svojstva

 1. Tipovi nasleđivanja pola i polno vezana svojstva
 2. Broj hromozoma? •Čovekove telesne ćelije: 46 •Gameti / polne ćelije: 22 + X ili Y Homologi hromozomi? •Parovi morfološki sličnih hromozoma, jedan od oca, a drugi od majke Gameti: •Jajna ćelija: 22 A + XX – hromozom •Spermatozoidi: 22 A + XY - hromozom
 3. Determinacija pola kod ljudi • Pol genetički determinisan prisustvom: identičnih polnih hromozoma kod žena (XX) i različitih polnih hromozoma kod muškarca (XY) Ženski pol: homogametan Muški pol: heterogametan • Geni koji učestvuju u determinaciji pola ljudi su SRY na Y – hromozomu koji usmerava gonade ka razvoju testisa i stvaranju spermatogonija.
 4. Tipovi genetičke determinacije pola • Svojstva čiji se geni nalaze na polnim hromozomima: polno vezana svojstva – nasleđivanje vezano za Xhromozom (to su X - vezani geni) holandrična svojstva – osobine determinisane genima sa Y-hromozoma (nasleđivanje vezano za Yhromozom)
 5. Tipovi genetičke determinacije pola Tip determinacije pola Ženski pol Muški pol Drosophila XX XY Abraksas ZW ZZ Protenor XX XO Haplodiploidija 2n n
 6. Determinacija pola po drozofila tipu P1: XX x XY G: X, X X, Y F1: XX, XX, XY, XY 50% : 50%  
 7. Kontrola determinacije pola uticajem ekoloških faktora • Klasa Reptilia - • Temperatura – ekološki faktor koji uslovljava razvoj muškog ili ženskog pola • Tip1a– ako je T iznad 31 C – razvoj ženskog pola • Tip1b – ako je T iznad 31 C – razvoj muškog pola • Tip2 – T iznad 31C i ispod 26C – ženski pol, a T između 31 i 26 C – mužjak.
 8. Nasleđivanje vezano za polne hromozome • X – vezani geni – dominintne ili recesivne alelne forme na X-hromozomu dovode do daltonizma, hemofilije, mišićne distrofije i malformacije zubne gleđi u humanoj populaciji • Hemofilija XX – zdrava žena XXh – zdrava žena prenosilac XhXh – obolela žena XY – zdrav muškarac XhY – oboleo muškarac P: XX x XhY G: X,X X h, Y F1: XXh, XXh, XY, XY
 9. X – vazano recesivno svojstvo, prenosilac majka Zdrav otac Prenosilac majka zdrav oboleo prenosilac Zdrav sin Zdrava kći Kći prenosilac Oboleo sin
 10. Zdrav otac Obolela majka Recesivni alel X-vezani dominantni alel bolestan zdrav Zdrav sin Zdrava kći Oboleo sin Obolela kći
 11. Daltonizam
 12. Zadaci: • Jedan bračni par ima četiri ćerke, koja je verovatnoća da će njihovo naredno dete biti muškog pola? • U braku žene obolele od bolesti koja se nasleđuje recesivno i zdravog muškarca rođen je zdrav sin. Da li je moguće da je recesivan gen koji uzrokuje tu bolest smešten na Xhromozomu?
Anúncio