O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

PAGSULAT NG PANRADYONG ISKRIP AT PAGWAWASTO AT PAG-UULO NG BALITA

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 55 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Allan Lloyd Martinez (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

PAGSULAT NG PANRADYONG ISKRIP AT PAGWAWASTO AT PAG-UULO NG BALITA

 1. 1. PAGSULAT NG PANRADYONG ISKRIP Allan Lloyd Martinez
 2. 2. Mga Kabutihan ng Radyo • Pinakamabilis na tagapag-abot ng mga balita at iba pang mga impormasyon • Nagagamit ito kahit na sa mga lugar na walang elektrisidad at hindi naaabot ng mga pahayagan • Mura ang produksyon sa mga programang panradyo • Madali ang aktwal na pagbabalita sa mga lugar na pinangyarihan ng balita • Hindi sagabal sa paggamit ng radyo ang kawalan ng sapat na pinag-aralan Mga Di Kabutihan ng Radyo • Umaasa lamang sa tunog • Maaaring maapektuhan ng panghimpapawid na kagambalahan • Dahil sa kailangan nitong paiikliin ang ipapahayag, hindi gaanong ganap ang impormasyong ipinaaabot sa mga nakikinig • Ang mga mensahe sa radyo ay madaling nawawala
 3. 3. Mga Prinsipyo sa Pagsulat ng Iskrip Panradyo 1. Sinasalita 2. Napapanahon 4. Minsan lamang maririnig 3. Tao-sa-taong pagpapahayag 5. Tunog lamang
 4. 4. Mga Gabay sa Pagsulat ng Iskrip sa Radyo
 5. 5. Kalikasan sa Radyo • Personal na kasama at kapalagayang- loob na medium • Teatro sa isipan • Hindi angkop sa madetalyeng impormasyon • Ang mga tagapakinig ng radyo ay hindi nakatutok sa iisang istasyon sa parehong panahon • Nakikipagpaligsahan sa maraming kagambalahan • Mobil o kumikilos • Hindi maaaring gamitin sa pagtuturo ng pagbasa at pagsulat • Hindi gaanong magastos ang produksyon sa radyo
 6. 6. Iba pang Gabay sa Pagsulat sa Radyo • Sumulat upang mapakinggan, hindi upang mabasa • Napapakinggan ka lang minsan • Kulang ng agarang reaksyon mula sa mga tagapakinig • May posibilidad ng maramihang tagapakinig ng mga maliliit at magkaibang pangkat • Alamin ang iyong tagapakinig, gulang, kasarian, trabaho, antas ng edukasyon, katayuang pangkabuhayan, at iba pa. • Magtakda ng mga pangkomunihasyong layunin
 7. 7. Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Ulat Panradyo • Gumamit ng dobleng ispasyo sa pagsulat ng lahat ng linya at talataan • Ang mga isasalitang linya ay makinilyahin sa malalaki at maliliit na titik • Gawing duplikado ang bawat kopya • Gawing talata ang bawat pangungusap • Huwag paghiwalayin ang salita sa dulo ng linya • Lagyan ng pahina ang bawat iskrip • Laging gumamit ng kumpletong talataan sa pagtatapos bago gumamit ng panibagong papel • Pamalagiing malinis ang iskrip
 8. 8. Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Ulat Panradyo • Gawing maikli at simple lamang ang iskrip • Huwag gumamit ng mga salitang mahirap bigkasin • Huwag gawing pa-text ang pagsulat ng mga salita sa iskrip • Ang bawat pangungusap ay hindi lalagpas sa 12 salita. • Hatiin ang mahahabang pangungusap upang madaling mabasa. • Banggitin ang attribusyon sa simula o katapusan ng balita • Ang paggamit ng naka-tape na pahayag mula sa panayam ng taong awtoridad ay nakapagdaragdag ng kredibilidad ng istorya
 9. 9. Kaayusan ng Iskrip sa Balitang Panradyo • PETSA NG ULAT: Karaniwang inilalagay sa itaas na kanang sulok ng kopya • SLUG: Binubuo ito ng isa o dalawang salitang bumubuod sa balita at inilalagay sa ilalim ng petsa • ORAS: Makikita ito sa ilalim ng slug o catchline at nagbibigay ng oras kung kailan ibabalita ang istorya • KATAWAN: Binubuo ng mga detalye ng balita • SANGGUNIAN: Inilalagay sa ilalim ng kaliwang sulok ng kopya at binubuo ng mga inisyal ng apelyido ng editor. Kadalasan, inilalagay rin dito ang bilang ng telepono ng reporter upang makontak siya kaagad kung mayroong problema sa istorya o kung may nais i-follow up sa istorya SANGGUNIAN: Felimendo M. Felipe
 10. 10. Iskrip na may isiningit na Audio Voice clip/Voice insert • Nagpapadagdag sa kredibilidad ng istorya • Nagbibigay ng kariinan sa kapanahunan ng pangyayari SANGGUNIAN: Felimendo M. Felipe
 11. 11. Pagwawasto sa Iskrip Panradyo • Iwasto ang mga mali sa datos • Iwasto ang istilo sa pagbrodkast • Iwasto ang daloy ng pagbabasa sa mga teksto: Iwasan ang mga tongue twister Iwasan ang mga nakalilitong salita Iwasan ang mga masalimuot na pangungusap
 12. 12. Iwasto ang kahabaan ng iskrip • 10 segundo - 25 salita • 20 segundo - 65 salita • 30 segundo - 65 salita • 45 segundo - 100 salita • 60 segundo - 125 salita SANGGUNIAN: Felimendo M. Felipe
 13. 13. Pagtatakda ng Oras • Bawat programa ay nagsisimula at nagtatapos sa tumpak na oras • Ilista ang mga nakahandang mga di- balitang nilalaman at kaukulang oras • Bawat istorya ay bibigyan ng takdang oras • I-rundown • Magtapyas sa haba ng balita, kung kinakailangan • Magkaroon ng pinal na rundown • MSC up and under - 5 seconds • Station ID/Program ID/ Quick Intro - 40 seconds • First Reporter - 30 seconds • Second Reporter - 35 seconds • Third Reporter - 35 seconds • Infomercial - 40 seconds • Fourth Reporter - 40 seconds • Fifth Reporter- 40 seconds • Extro- 30 seconds • MSC fade in…out- 5 seconds Rundown Sheet
 14. 14. Bumper, Teaser at Billboard • Bumper: “Antabayanan ang iba pang mahahalagang balita pagkatapos ng ilang patalastas.” • Teaser: “Susunod: Sampaguita, papalitan ng walingwaling.” • Billboard: “Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donut, ang pasalubong ng bayan.”
 15. 15. PAGWAWASTO AT PAG-UULO NG BALITA
 16. 16. COPYREADING
 17. 17. Mga Gabay sa Pagwawasto at Pag-uulo ng Balita 1.Basahin muna ang buong erroneous copy at markahan ng tuldok (.) ang mga salitang pwede mong gamitin sa headline. 2. Gamit ang mga salitang minarkahan, gumawa ng hanggang dalawang posibleng ulo ng balita. Maaaring gamitin ang mga iba pang uri ng ulo ng balita pero kailangan maiangkop ito sa istorya. Siguraduhin ding iisa lamang ang pinapahayag ng iyong headline upang maiwasan ang kalituhan. Kung madali lang para sayo ang gumawa ng higit pa sa isang appropriate headline, naiintindihan mo nga ang balita. 3. Basahing muli ang kopya at markahan mo ng tuldok (.) ang mga mali.
 18. 18. Mga Gabay sa Pagwawasto at Pag-uulo ng Balita 4. Unahin mong iwasto ang mga pinakamadaling makita (spelling, capitalization, numeric value, abbreviations, punctuation). 5. Pagkatapos gawin ang Bilang 4, basahin ulit ang copy at ngayon, hanapin ang mga mali sa gramatika, pagkasulat ng mga pangungusap (sentence cases) paggamit ng mga salita at mga datos o impormasyon. 6. Mag-ingat sa pag-kill ng mga talata. 7. Basahing muli ang kopya, nang magamit ang mga ginawang pagwawasto sa sipi. Siguraduhing malinaw at naiintindihan mo ang news story. Kung ikaw mismo ay 'di nakakaintindi sa edited copy, paano na ang mambabasa ng article.
 19. 19. Mga Gabay sa Pagwawasto at Pag-uulo ng Balita 8. Sa Printer’s Direction o tagubilin, madalas Arial o Times New Roman ang ginagamit pero maaari ring gumamit ng mga iba pang mga font style gaya ng Helvetica, Sans serif at iba pa. Ang mga tagubilin ay madalas naisulat sa kanang bahagi ng sipi ng balita. 9. Sa slag naman, nakasulat dito ang uri ng balita, ang paksa ng balita at bilang ng pahina sa sipi, mga inisyal sa pangalan mo at ang petsa kung kailan mong naiwasto ang sipi. Nakasulat ito sa kaliwang bahagi ng sipi. 10. Sa pagsulat ng ulo ng balita, siguraduhin malaki ang pagkakasulat nito at naka-bold siya. Siguraduhing mga yunit na nailagay sa ulo ng balita.
 20. 20. Mga Gabay sa Pagwawasto at Pag-uulo ng Balita 11. Basahing ulit ang buong kopya para balikan kung ano pang mga mali ang hindi pa naiwasto. 12. Lagyan ng 30 o # sa ibabang bahagi ng sipi ng balita bilang patunay na tapos na ang pagwawasto at pag-uulo ng balita.
 21. 21. Pagbibilang ng Yunit ½ yunit:  Maliit na mga titik na j, l, i, f, t  Malaking titik ng I  Bilang na 1  Mga pananda maliban sa tandang pananong at gatlang 1 yunit:  Lahat ng mga maliliit ng titik maliban sa m and w  Lahat ng mga bilang maliban sa 1  Mga tandang pananong at mga espasyo sa pagitan ng mga salita
 22. 22. Pagbibilang ng Yunit 1.5 yunit:  Maliit na mga titik na m and w  Lahat ng mga malaking titik maliban sa I, M and W  Gatlang at mga simbolo kagaya ng $, P, % at & 2 yunit:  Mga malaking titik na M and W
 23. 23. Mga Estilo sa Ulo ng Balita ALL CAPS: MORENO TATAKBO NG GOBERNADOR SA MIS.OR Downstyle: Pilipinas nanalo sa Miss Intercontinental 2021 Cap and Lower Case: Marian Rivera Bibiyahe Pa-Israel Sa Miss Universe 2021
 24. 24. MGA URI NG ULO NG BALITA
 25. 25. BANNER/BANNER HEADLINE • Ulo ng pinakamahalaga at pinakatampok na balitang nagtataglay ng pinakamalaking titik at pinakamaitim na tipo
 26. 26. STREAMER • Isang banner na tumatawid sa buong pahina
 27. 27. BINDER • Ulo ng balita na tumatawid sa buong pahina at matatagpuan sa itaas na bahagi ng panloob na pahina
 28. 28. DECK • Pangalawang ulo ng balitang bahagi pa rin ng banner na nagtataglay ng maliit na titik at gumagamit ng naiibang tipo kaysa unang ulo
 29. 29. UMBRELLA O SKYLINE • Natatanging ngalan sa streamer na matatagpuan sa itaas ng pangalan ng pahayagan o nameplate at tila isang payong na sumasakop o sumasaklaw sa lahat
 30. 30. SUBHEAD • Isang napakaikling pamagat na nagsisilbing pahinga o tinatawag na white space upang hindi kabagot-bagot sa mga mambabasa
 31. 31. KICKER/TAGLINE/TEASER • Isang maikling linya, maaaring isang salita o parirala lamang na makikita sa gawing itaas na bahagi ng pinakaulong balita, sa dakong kaliwa o sentro nito na gumagamit ng maliit na tipo at may salungguhit at ginagamit bilang pagganyak sa mga mambabasa
 32. 32. BOXED HEAD • Ulo ng balitang ikinahon upang higit na maitampok ang kahalagahan
 33. 33. MGA ANYO NG ULO NG BALITA
 34. 34. PANTAY-KALIWA • Binubuo ng dalawa o mahigit pang linyang pantay ang pagkakahanay ng unang titik sa kaliwa HALIMBAWA: Miss Grand International 2022, gaganapin sa Indonesia
 35. 35. PANTAY-KANAN • Binubuo ng dalawa o mahigit pang linyang pantay ang pagkakahanay ng mga hulihang titik sa kanan HALIMBAWA: Miss Grand International 2022, gaganapin sa Indonesia
 36. 36. DROPLINE • Binubuo ng dalawa o mahigit pang linya na ang mga kasunod na linya ay may palugit sa bawat linyang sinundan HALIMBAWA: 500 trabahante, inilarga sa Russia
 37. 37. HANGING INDENTION • Binubuo ng mahigit pang dalawang linya kung saan ang mga kasunod sa unang linya ay may pantay na palugit HALIMBAWA: ‘Pinas dapat umasa sa sariling lakas para labanan ang panghihimasok ng China, US
 38. 38. BALIGTAD NA PIRAMIDE • Binubuo ng dalawa o higt pang linyang iniayos na parang piramide HALIMBAWA: Klarex, tatakbo ng alkalde sa CDO
 39. 39. CROSSLINE O BARLINE • Ilang linyang ulo ng balita na maaaring sumakop ng dalawa o tatlong kolum HALIMBAWA: Tsina, may patagong banta sa Pilipinas
 40. 40. FLUSHLINE • Binubuo ng dalaw o higit pang magkasinghabang linyang pantay sa kanan o kaliwa HALIMBAWA: Pilipinas, nanalo muli sa Miss Universe 2018
 41. 41. Tuntunin sa Pag-uulo ng Balita 1. Gamitin ang kuwit sa halip na pangatnig at pantukoy. MALI: Gray at Green ang nanguna sa Miss Universe 2018 TAMA: Gray, Green, nanguna sa Miss Universe 2018 2. Iwasang gumamit ng salitang may dalawang kahulugan. MALI: Hindi pantay na tubo, pinag-awayan ng magkapatid TAMA: Hindi pantay na kita, piang-awayan ng magkapatid
 42. 42. Tuntunin sa Pag-uulo ng Balita 3. Huwag puputulin ang salita sa dulo ng linya. MALI: Miss Universe 2021 gaga- napin sa Israel TAMA: Miss Universe 2021 gaganapin sa Israel 4. Iwasang maglagay ng pantukoy, pang-angkop at pang-ukol sa dulo ng linya MALI: Bolsonaro, nahalal na pangulo sa Brazil TAMA: Bolsonaro, nahalal na pangulo sa Brazil
 43. 43. Tuntunin sa Pag-uulo ng Balita 5. Huwag gumamit ng pang-abay na pananggi. MALI: ASEAN Summit 2018, hindi natuloy TAMA: ASEAN Summit 2018, ipinagpaliban 6. Daglatin lamang ang mga salitang kilala at nakaugalian nang daglatin. MALI: De La Salle University, kampeon sa basketball TAMA: DLSU, kampeon sa basketball
 44. 44. Tuntunin sa Pag-uulo ng Balita 7. Iwasang uulitin ang mga salita. MALI: VAT, tatalakayin sa Senado, tatalakayin din sa Kongreso TAMA: VAT tatalakayin sa Senado 8. Gamitin ang pandiwang lantad. MALI: Digong, maaaring dumalo sa ASEAN Summit 2017 TAMA: Digong, dadalo sa ASEAN Summit 2017
 45. 45. Tuntunin sa Pag-uulo ng Balita 7. Iwasang uulitin ang mga salita. MALI: VAT, tatalakayin sa Senado, tatalakayin din sa Kongreso TAMA: VAT tatalakayin sa Senado 8. Gamitin ang pandiwang lantad. MALI: Digong, maaaring dumalo sa ASEAN Summit 2017 TAMA: Digong, dadalo sa ASEAN Summit 2017
 46. 46. Tuntunin sa Pag-uulo ng Balita 9. Gamitin lamang ang pangalan ng tanyag o kilala. MALI: Gallega, nagtutulak ng bawal na gamot, nadakip. TAMA: Pusher ng bawal na gamot, nadakip 10. Gumamit ng pang-uring pamilang kung mahalaga. MALI: Mga kandidata sasabak sa Miss Grand International 2021 TAMA: 61 kandidata sasabak sa Miss Grand International 2021
 47. 47. Mga Pananda sa Pagwawasto ng Sipi
 48. 48. Mga Pananda sa Pagwawasto ng Sipi
 49. 49. Piyesa ni Allan Lloyd Martinez Piyesa ni James David Marquezo
 50. 50. 2016 2017 2018 DIVISION SCHOOLS PRESS CONFERENCE (Ikalawang Pwesto) (Unang Pwesto) (Unang Pwesto)
 51. 51. 2016 2017 2018 REGIONAL SCHOOLS PRESS CONFERENCE (Ikalimang Pwesto) (Unplaced) (Unplaced) Malaybalay City Cagayan de Oro City Tangub City
 52. 52. Alvin Hizon
 53. 53. Maraming Salamat

×