O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Udhërrëfyes për fotografi HDR me NIKON D7000

2.297 visualizações

Publicada em

Udhërrëfyes për fotografi HDR me
NIKON D7000.

Publicada em: Arte e fotografia
 • Seja o primeiro a comentar

Udhërrëfyes për fotografi HDR me NIKON D7000

 1. 1. HDR(High Dynamic Range) Udhërrëfyes për fotografi HDR me NIKON D7000Tarik HanDardan AliuVisar Haxhifazliu SQ
 2. 2. Fotografia HDRPërmbajtjePërmbajtje................................................................................2Çka është fotografia HDR?........................................................................3Si mund ti marrë fotografit për HDR?..................................................5HDR me një fotografi të vetme..............................................................5HDR me disa fotografi..............................................................................8Përdorimi i softuerit për krijim & hartë të tonaliteteve të imazheve HDR......13Shembuj të metodave & krahasime......................................................20Çfarë e bën një HDR të mirë?................................................................22Pajisjet e nevojshme për HDR?..............................................................23Referencat..............................................................................................24 2
 3. 3. Fotografia HDR Çka është fotografia HDR ?Fotografia e vetme direkt nga kamera Fotografia e fituar nga 5 ekspozimeHDR është një grup i metodave që përdoren në imazhe dhe fotografi, përtë lejuar një gamë më të madhe dinamike në mes të zonave të ndriçuaradhe atyre të errëta të një imazhi, si në fotografi digjitale ose metodavefotografike. Imazhet apo fotografia HDR mund të përfaqësojnë më saktëgamën e niveleve të intensitetit gjetur në skenat reale, nga rrezet e diel-lit direkt apo të yllit të zbehtë, është kapur shpesh me anë të disa foto-grafive të ekspozuara ndryshe të njëjtin objekt.Më poshtë janë 5 ekspozimet që janë përdorur për të krijuar HDR-të emësipërme, ju mund të shikoni qartë dallimet në ekspozime.Duke përdorur llogaritje matematikore, vlera të ndriçuar për çdo pikselështë llogaritur në bazë të gjitha këto ndryshimeve në ekspozimet, pastajruhet duke përdorur një sistem të lartë saktësinë në imazhe tradicionale(fotografi). Pasi është përfunduar, vargu dinamik i dritës është shumë emadhe për të shfaqur në një ekran të kompjuterit, kështu që ne duhet tëpërdorim matematikën për të kompresuar vlerat e ndriçuara, poshtë njëvargu që mund të shfaqet në një ekran kompjuteri. Faza e përfundimtarequhet ndërtim i hartës së toneve (Tone mapping). 3
 4. 4. Fotografia HDRwareʼs guide to HDR Photography Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur dallimet në gamë të dritës. Syri i njeriut Human Eyes:al Camera’s & Displays: Kamerat Dixhitale dhe displejat Multi-Exposures: Multi-Ekspozime HDR Image: Fotografia HDR Tone Mapped HDR: Harta e toneve HDR Light Range Table Tabela e gammës së dritësst thing youÕll notice when looking at this table, is that the human eye can see aer rangeNë tabelën e a Digital Camera can capture or than a Computer screen can of light than mëposhtme janë paraqitur dallimet në gamë të dritës.y. Gjëja e parë që ju do të vëreni në këtë tabelë, është se syri i njeriut mund të sheh një gamë të gjerë të dritës se sa një aparat fotografik digjital,ou can see that the multiple që mund tëgather a në një ekran kompjuterik. mund të kapet apo exposures shfaqet similar range of light and oncessed produce a High Dynamic Range Image which contains a light range close to man eye. mund të shihni se ekspozimet e shumta të mbledhura në një varg të Ju ngjashëm të dritës dhe një herë të përpunuara apo prodhuara në një the tone mapped image has compressed thispërmban një varg Þt onto a LDR (Low imazh të lartë Dynamic Range e cila light range so itÕll të ngushtë, tëmic Range) display. lehta për syrin e njeriut. Së fundi, fotografia me hartimin e tonaliteteve e ka ngjeshur këtë gamë të dritës së ndriçuar kështu që do të përshtaten në një LDR (Low Dy- namic Range). 4
 5. 5. Fotografia HDR Si mund ti marrë fotografitë për HDR?Për të bërë HDR fotografi nuk është aq e vështirë, e shtrenjtë apo e komp-likuar si disa që besojnë. Ju mund të bëni fotografi HDR nga çdo kamerë,fotografi HDR të vërtetë nga e pothuajse çdo kamerë. Programe të ndry-shme kompjuterike mundësojnë lehtë dhe shpejtë të krijoni fotografiHDR, pjesa më vështirë mbetet fotografimi.Duke marrë foto për HDR vërtetë varet nga ajo kamerë dhe pajisje që juposedoni dhe situatën ku ndodheni.Në fillim të shikojmë metodat e ndryshme, karakteristikat e kërkuara dhecilësinë e rezultatit. Kamerat profesionale posedojnë metodat apo funk-sione të paracaktuara për fotografim HDR, kurse disa nuk kanë por, duhetpërdorur opsionet e ndryshme të kamerës.Fotografia HDR bëhet : • Me një fotografi të vetme • Me disa fotografi një pas njëshme. HDR me një fotografi të vetme Natyrshëm që fotografia HDR bëhet me disa fotografime të një pas njëshme, mirëpo përnjëherë ajo nuk është e mundur, kur subjekti juaj është një makinë që lëviz ose një zog fluturues, nuk ka asnjë mënyrë për të fotografuar më shumë se një e shkrepur për të njëjtën foto- grafim. Shembull: Tri fotot e më poshtë janë si rezultat i fotografimit nga brendia e një autobusi në lëvizje. Kamera është mbajtur me dorë dhe personat janë të hipur në një skuter në lëvizje. Nuk është situatë ideale për fotografim HDR! 1 2 3 5
 6. 6. Fotografia HDRPasi t’i bashkojmë tri fotografit e bëra do të kemi një fotografi HDR simë poshtë ku nuk duket fortë mirë.Por ne ende mund të krijojmë një fotografi të mirë HDR nga fotografiae më sipërme. Në vend të përdorimit të të gjithave, të tri ekspozimevepër të krijuar fotografinë HDR, ne do të përdorim vetëm një pra, do tëpërdorim fotografin me numër 3.Fotografia numër 3 është një fotografi e përsosur për krijimin e një fotoHDR. Vini re qiellin dhe planin e parë është i errët. HDR do të sjellëpërsëri ngjyrat në qiell dhe të dhënat në plan të parë. Kjo metodë për-dorë softuer që mundet të krijojë HDR nga një fotografi e vetme, p.sh:1. Photomatix pro2. Artizen HDR3. DynamicPhoto HDR4. easyHDR5. Essential HDR6. HDR Darkroom7. HDR Photo Studio8. Photoshop CS5 HDR Pro9. etj 6
 7. 7. Fotografia HDRNë vijim është paraqitur një fotografi në të cilën është duke përdorurprogramin Photomatix do t’iu lejojë hartimin e tonaliteteve në njëskedar të vetëm RAW për të krijuar një imazh HDR. Ju mund ta bënikëtë thjesht duke hapur dosjen tuaj RAW në Photomatix. Pasi dosjajuaj RAW është e hapur ju do të jeni në gjendje të hartoni tonalitetet efotos suaj në një imazh HDR.Mirëpo Photomatix nuk ka mënyrë për të ndarë pjesët e errëta nga atotë ndritshme, prandaj edhe nuk do t’iu kishim preferuar këtë softuer. 7
 8. 8. Fotografia HDR HDR me disa fotografiKyç për këtë teknikë vjen nga të fotografimi i skenës së njëjtë duke për-dorur ekspozimet e ndryshme. Është me rëndësi jetike që kamera juajtë mos lëvizë gjatë ekspozimeve të ndryshme në mënyrë që të gjithaimazhet të vijë me sukses në imazhin përfundimtarë në mënyrë sukse-shme të përdoret një trekëmbëshi.Të shikojmë në vijim përparsitë dhe mangësitë e përdorimit të opsion-eve dhe metodave te kamera digjitale. AUTO BRACKET Kërkon: Ekspozimi Bracket Auto (e njohur edhe si AEB) Funksioni dhe një trekëmbësh. AEB BKT- Butoni TripodKur të fotografohet, për përpunimin imazheve në HDR bracketed, juduhet të fotografoni në “Prioritet Apertura Mode” A, në mënyrë qëçdo imazhi ka ekspozimin e njëjtë.Bracket Auto është mënyra më e mirë për cilësinë e fotografisë në HDR.Kjo është më e rëndë mbi kërkesat si ajo kërkon aparatin tuaj që të ketënjë Auto Bracket ekspozimi funksion dhe një trekëmbësh. Ju mund tëdëshironi të kontrolloni udhërrëfyesin e kamerës për të parë nëse ajoka një funksion të tillë dhe si të përdorin funksionin e tillë. 8
 9. 9. Fotografia HDRHapat e duhura:1. Vendose Kamerën në trekëmbësh.2. Rregulloni kamerën të jetë gati për fotografim.3. Rregullimi i AEB:Shtypni MENU tasterin.Zgjedhni Custom SettingsE5(Auto Bracking set). NëCustom Settings zgjedhni op-cinon dhe shtypni butoninOK. Zgjedhni AE & flash përndrimin e eksponimit dhe nive-lin e blicit. AE only të ndrojëvetëm eksponimin, Flash onlytë ndryshojë niveli Blicit.4. Zgjidhni numrin e fotografive për shkrepje.Shtypni BKT tastierën dhe shikoni ne figura dhe përcjellë hapat 9
 10. 10. Fotografia HDR5. Zgjidhni hapat e bracketimitShtypni tasterin BKT dhe rrotulloni rrotulluesin ndihmës për vleratnga 0.3 EV deri më 2.0 EV.Më poshtë shihem tri fotografit e shkrepura me vlerën 2.0 +2.0 0 -2.0 Dukja finale e tri fotografive mbas bashkimit me teknikën HDR. 10
 11. 11. Fotografia HDR6. Përdorim: nëse keni komandën nga larg ose kabllon zgjatëse përshkrepje, nëse nuk keni atëherë përdorni self timerin për shkrepje. SELF TIMERZgjidh se sa kohë vazhdon kamera për të matur ekspoziminnëse nuk janë kryer operacione. Shpejtësia shkrepjës dheblenda e cila shfaqet në panelin e kontrollit dhe viewfinder,mbyllen automatikisht kur matëse i eksponimit kryhet.Zgjidh një kohë sa më të shkurtër metër-off për kohë zgjatjëne bateris.Zgjidh kohë zgjatjën e pritjes para shkrepjës, numrin eshkrepjeve dhe kohën në mes shkrepjeve në vetë-timermode.• Self-timer delay: Zgjidh kohëzgjatjën e pritjes para shkrepjës.• Number of shots: Shtypni dhe për të zgjedh numrin e shkrepjeve sa here e shtypim butonin e shkrepjës.• Interval between shots: Zgjidh kohëzgjatjën në mesë të shkrepjeve kur numri i shkrepjeve është ma i madh se 1. 11
 12. 12. Fotografia HDR7. Aktivizimi i self-timeritThe Release-Mode Dial (Modi i mënyrës së hapjës së blendës)Për të zgjedhur mode, shtypni çelësin lirues dhe zgjidhni mënyrën edëshiruar e shkrepjës ose hapjës së blendës shikoni figuren më poshtë. Çelësi për lirimin e rrotëzës për Modin Zgjedhja e modit në self-timer Auto Bracket Kërkon: Ekspozimi Bracket Auto (e njohur edhe si AEB) Funksioni dhe një trekëmbësh. Përparsit Mangësit Rezultatet e pastra Vështirë kur je në lëvizje ose shumë erë. Shkrepje me shtypje të vetëm Kërkon aranzhimin e kamerës Gamë të gjerë se sa një foto të vetme Kërkon aranzhimin e këmbëzave ose të papërpunuara. 12
 13. 13. Fotografia HDR Përdorimi i softuerit për krijim & hartë të tonaliteteve të imazheve HDRPas fotografimit për HDR, ju duhet t’i bashkoni ato në HDR. Më pasju mund të i hartoni tonalitetet HDR kështu që do të shfaqen shumëbukur në ekranin e kompjuterit. Softuerët e ndryshme HDR përdorinteknika të ndryshme për të krijuar imazhet e tyre HDR, unë do t’iutregoj se si ju mund të krijoni imazhe HDR duke përdorur softuerët elistuara në faqen e përmbajtjeve. HDRtistZhvendose imazhin tuaj në dritaren HDR-tist apo përdor “Add Photos(shto foto)” / “Open (hape)” nga menyja e për të zgjedhur imazhet tu-aja. Më pas HDR-tist do të importoj ato imazhe dhe automatikisht kri-jon pamjen HDR dhe harton tonalitetet për ju. Nëse imazhet tuaja nukjanë të drejtuara ju mund të përdorni butonin “Align Photos (drejtofotot)” në shirit. Zgjedh rrëshqitësin e fortë për të përshtatur hartimine tonaliteteve. 13
 14. 14. Fotografia HDR ImageFuserZhvendose imazhin tuaj në dritaren HDRtist apo përdor “Add Photos(shto foto)” / “Open (hape)” nga menyja e për të zgjedhur imazhettuaja. Më pas HDRtist do të importoj ato imazhe dhe automatikishtkrijon pamjen HDR dhe harton tonalitetet për ju. Nëse imazhet tuajanuk janë të drejtuara ju mund të zgjedhni butonin “Align Photos (drejtofotot)” në shirit. Zgjedh rrëshqitësin e fortë për të përshtatur hartimine tonaliteteve. 14
 15. 15. Fotografia HDRBracketeer (Grupimi): Zhvendos secilin imazh në imazh individual në dritaren “Drag Source Images Here (zhvendos burimin e imazhit këtu)”. Grupuesi më pas do të përditësoj automatikisht pamjen. Nëse imazheve tuaja iu duhet të drejtohen, kliko në butonin “Auto Align Source Images (drejto automa- tikisht burimin e imazheve)” më poshtë se dritarja “Drag Source Im- ages Here (zhvendos burimin e imazhit këtu)”. 15
 16. 16. Fotografia HDRFoto dinamike HDR:Kur fotoja dinamike HDR fillon, kliko në butonin “Create HDR (krijoHDR)” në anën e majtë. Do të shfaqet dialogu i ri, në këtë dialog klikobutonin “Add Images (shto imazhe)”. Shko te fotot tuaja dhe me zgjid-hje të shumta vendosi ato. Nëse ju duhet të i drejtoni imazhet, siguro-huni që është përzgjedhur “Align Files in Next Step (drejto skedarët nëhapin e ardhshëm)”. Më pas kliko “OK”.Kur përfundon renderimi i HDR, ju do të pyeteni nëse dëshironi të“Tone Map (hartoni tonalitetet)” e HDR, nëse dëshironi klikoni në“Tone Map HDR (harto tonalitetet HDR)”.Në dritaren e hartimeve të tonaliteteve, ju do të shihni disa metoda tëlistuara në të majtë, përgjatë një grumbulli të zgjedhjeve. Personalishtunë e përdori metodën “Ultra-Contrast (ultra-kontrast)” dhe mos rreg-ullo asgjë tjetër. Pasi të i kesh bërë zgjedhjet sipas dëshirës, kliko nëbutonin “Process and Save (proceso dhe ruaje)”. 16
 17. 17. Fotografia HDRHydra: Thjeshtë, zhvendos imazhet në dritaren Hydra. Nëse ju duhet të i drej- toni imazhet, kliko në tabin “Align (drejto)” te dritarja “Info”, më pas përzgjedh “Align Images (drejto imazhet)” dhe përfundimisht kliko “Auto Align Images (drejto automatikisht imazhet)”. Pastaj kliko në tabin “Merge (bashko)” dhe kliko në “HDR”. Pastaj përzgjedh “ Tone Mapping (harto tonalitetet)” dhe mund të zgjedhësh metoda të ndry- shme nga menyja popup pranë “Method (metoda)”. 17
 18. 18. Fotografia HDRPhotomatrix Pro: Pasi të hapet program, ju duhet të klikoni në butonin “Generate HDR (gjen- ero HDR)”, ku do të shfaqet një dialog i vogël. Ju mund të zhvendosni fotot tuaja në këtë dritare apo të përdorni butonin shfletues për të zgjedhur se cilat imazhe për të i përdorur. Pastaj mund t’iu shfaqet një dialog tjetër, i cili ju kërkon të specifikoni për- bërjen eskpozuese të secilit imazh, nëse nuk përputhet do iu rekomandoja të i vendosni tani meqë nuk ka ndonjë mënyrë që të ndërrohen më vonë. Së fundi do t’iu shfaqet një dialog me një grumbull të zgjedhjeve, njëra nga zgjedhjet që duhet ta keni parasysh është zgjedhja “Align source images (drejto burimin e imazheve)” nëse imazhet tuaja janë fotografuar pa trekem- besh. Thuaj në rregull atij dialogu dhe më vonë, ju do të i keni imazhet HDR. Tani ju duhet të klikoni në butonin “Tone Mapping (harto tonalitetet)” në gamën e ngjyrave pranë imazheve tuaja. Kjo do iu shpije te zgjedhjet e har- timit të tonaliteteve. Te zgjedhjet e hartimit të tonaliteteve, ju keni dy shirita, i pari është shtimi i detajeve ndërsa i dyti është kompresimi i tonalitetit. Personalisht e lë tek e para dhe pastaj filloj ta rregulloj shiritin derisa të shoh atë që dua. Këtu nuk ka numra magjik, secili imazh është i ndryshëm dhe mund të kërkojë rregul- limin manual në mënyrë që të duket mirë. 18
 19. 19. Fotografia HDRPhotoshop: Pasi të keni hapur Photoshop-in, zgjedhni “Merge to HDR (bashko në HDR)” nga menyja “Automate (automatizo)” te menyja “File”. Kjo do ta hap një dialog të ri, nga aty ju duhet të klikoni në butonin “Browse (shfleto)” për të naviguar dhe hapur imazhet tuaja. Nëse imazhet tu- aja duhen drejtuar, përzgjedh kutin “Attempt to Automatically Align Source Images (përpiqu që të drejtosh burimin e imazheve automatik- isht)”. Pastaj butoni “OK”. Kjo do të shfaq dialogun HDR, kliko “OK” dhe tani ju keni HDR tuaj. Për të hartuar tonalitetin e këtij HDR, ju duhet të reduktoni thellësinë e imazhit. Këtë mund ta bëni duke zgjedhur “16 Bits/Channel (16 bita/ kanal)” ose “8 Bits/Channel (8 bita/kanal)” nga nënmenyja “Mode (modë)” e menysë “Image (imazh)”. Kur të hapet dialogu, ju mund ta zgjedhni metodën tuaj duke zgjedhur atë nga menyja Pop-Up e me- todës. Adaptimi lokal i metodës është metodë të cilën unë do të për- dorja, kliko në butonin trekëndësh për të shfaqur kthesat, ju mund ta përdorni këtë që të rregulloni kontrastet e imazhit. Përsëri këtu nuk ka magji o shokë dhe që imazhet e ndryshme kërkojnë rregullime të ndryshme. 19
 20. 20. Fotografia HDR Shembuj të metodave & krahasimeMë poshtë jepen shembuj të metodave të ndryshme dhe disa infor-mata krahasuese. Unë kam përdorur HDRtist si softuer për gjenerimHDR dhe hartimin e tonaliteteve. 20
 21. 21. Fotografia HDR21
 22. 22. Fotografia HDR Çfarë e bën një HDR të mirë?Kjo është një pyetje 1milion dollarëshe, është sikur të thuash si mundtë bëj diçka që të gjithë ta duan. E vërteta, nuk mund t’iu them juve.Çfarë mund t’iu them juve janë gjërat të cilat i kam mësuar që me tëvërtetë ju ndihmojnë.A është imazh i mirë për të filluar, nuk ka asgjë më keq sesa humbja egjithë kohës duke bërë HDR veçse të dëshmohet që është punë mër-zitshme! Gjithëherë mendoni se si mund të fotografoj ndryshe? Nësedoni bëni imazhe duke përdorur rregullën e tretë (nëse mundesni). imazhi është fotografuar duke përdorur rregullën e tretë 22
 23. 23. Fotografia HDRMe rregullën e tretë, sinqerisht është më lehtë. Theni imazhin në 3 sek-torë të barabartë dhe mundohuni ta ndrydhni disi interesant ndërmjetsektorëve, shembulli i lartëcekur, përderisa nuk përmban dicka per-fekte në secilin sektorë.Kur fotografoni një peisazh apo ndërtesë mundohuni të siguroheni qëatje ka detaje në sfond, posacerisht në qiell. Ju mjaftonë vecse ta bëniinteresante.Skenat kontraste (ku disa pjesë janë të ndritshme dhe tjerat janë shumëtë errëta) duhet të punoni shumë mirë sikur më parë e edhe më tej.Fotografimi gjatë natës është me të vertetë i shkëlqyer kur bëhen meHDR.Pajisjet e nevojshme për HDR? 1. Kamera dixhitale NIKON D7000 2. Tripod ( Këmbëza ) 3. Softueri për HDR 23
 24. 24. Fotografia HDR Ky punim është përpiluar nga studentet e Universitetit të Prizrenit nga lënda “Dokumentimi dhe Hulumtimi” Dr. Faton Berisha. Studentët: Tarik Han, Dardan Aliu, Visra Haxhifazliu Referencat• Sam Rowlands, “ Ohanawareʼs guide to HDR Photography”, 2011• User´s Manuel NIKON D7000 (English), 2012 24

×