Стилі мовлення

Сучасна українська
літературна мова. Стилі
мовлення
Українська мова
• Мова корінного населення України, а
також українців, що проживають за її
межами
• Державна мова всього народу України
• Входить до 2-го десятка найпоширеніших
мов світу
• Нею розмовляють близько 45 млн. людей
Загальнонародна
українська мова
- історично усталений мовний
комплекс, який охоплює всі
мовні засоби української
мови.
Загально-
народна
мова
літературна
мова
територіальні
діалекти
професійна
лексика
соціальні
жаргони
просторіччя
Літературна мова
- відшліфована та унормована
форма загальнонародної мови,
яка у своїх різновидах, писемному
та усному, обслуговує все
культурне життя народу, усі сфера
його суспільної діяльності.
Літературна
мова
Загальнонарод-
на мова
Літературна мова
- відшліфована форма
загальнонародної мови, яка у
своїх різновидах, писемному та
усному, обслуговує все культурне
життя народу, усі сфера його
суспільної діяльності.
 унормованість
 наддіалектний характер
 багатофункціональність
 різноманіття стилів
1 2
Бабуся сіла на стулку й закурила
цибарку. Вона почувалася капєц
якою втомленою, бо до цього
била свого діда тремпелем та
погрожувала йому фінкою. Бабусі
хотілося покімарити, тож вона
забичкувала сіжку та пішла в
кіндейку. Дід уже втік на роботу,
прихопивши тормозок. Тільки й
видно було, як удалині
м’ясорубкою переобував свою
тарантайку.
Бабуся сіла на стілець й
закурила цигарку. Вона
почувалася дуже втомленою, бо
до цього била свого діда вішаком
та погрожувала йому ножем.
Бабусі хотілося спати, тож вона
загасила цигарку та пішла в
передпокій. Дід уже втік на
роботу, прихопивши їжу з дому.
Тільки й видно було, як удалині
роторним ключем лагодив свою
автівку.
Норма літературної мови
– це сукупність загальноприйнятих
правил реалізації мовної системи,
закріплених в процесі суспільної
комунікації.
Норми літературної мови
орфографічні
орфоепічні
лексичні
морфологічні
синтаксичні + пунктуаційні
стилістичні
В основу СУЛМ лягли
середньонаддніпрянські говори південно-східного наріччя із
вкрапленнями рис різних територіальних діалектів
І. Котляревський –
ЗАЧИНАТЕЛЬ
СУЛМ
Т. Шевченко –
ОСНОВОПОЛОЖНИК
СУЛМ
Літературна мова функціонує в
усній
формі
писемній
формі
Мінівисновок
 Літературна мова – відшліфована й унормована форма загальнонародної мови.
 Вона реалізується в усному мовленні та писемному мовленні.
 Літературна мова регулюється орфоепічними,
орфографічними, лексичними, морфологічними,
синтаксичними та стилістичними нормами.
Стиль - сукупність мовних засобів (слів, граматичних
морфем, синтаксичних конструкцій), дібраних
відповідно до мети, змісту, сфери спілкування.
різновид (функціональна підсистема) мови, що
характеризується відбором із мовних ресурсів
таких засобів, які в конкретній ситуації на
найкраще відповідають завданням
спілкування.
Стилі СУЛМ
науковий
офіційно-
діловий
публіцистичний художній
розмовний *конфесійний *епістолярний
Конфесійний стиль
o обслуговувати релігійні потреби як окремої людини, так і всього суспільства;
допомагати вірянам у спілкуванні душі з Богом, зберігати і примножувати культові
ритуали, об’єднувати вірян;
o культові установи: церкви, монастирі, теологічні навчальні заклади, молитовні будинки
релігійні громади тощо;
o небуденна урочистість, піднесеність, благозвуччя, образність і символізм, канонічність;
o літургії, проповіді, молитви, молитовники, требники, тощо.
Епістолірний стиль
o регулювати правові, ділові, виробничі контакти, зв’язки між суб’єктами правових
відносин, ділового партнерства та підтримувати стосунки в родинах і товариських
колах, групах мовців за інтересами;
o офіційні міжколективні й міжособистісні стосунки та неофіційні особисті зв’язки (ділове
листування в установах і приватне листування в родині);
o персональність; інформаційна цілеспрямованість (зазвичай на конкретного адресата) і
її утаємничення; авторське “я”; наявність певної композиції;
o листи, щоденники, мемуари, записники, нотатки;
o офіційне листування та приватне листування.
Офіційно-діловий стиль
o повідомлення громадянам, установам і організаціям законів, постанов,
розпоряджень, угод та іншої офіційної інформації, що виникає і вступає в дію чи
виводиться з обігу на всіх рівнях державного, суспільного, громадського і виробничого
життя;
o спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті,
законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю;
o переважають стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна канцелярська лексика,
сталість, чіткість, виклад гранично точний
Офіційно-діловий стиль
законодавчий
• Конституція, закони, укази,
статути, постанови
дипломатичний
• конвенції, комюніке, ноти,
протоколи, меморандуми,
ультиматуми
юридичний
• постанови, акти, протоколи,
позовні заяви
адміністративно-
канцелярський
• договори, контракти,
автобіографії, характеристики,
доручення, записки
Науковий стиль
o донести наукову інформацію до різних верств суспільства;
o ЗВО, науково-дослідні установи, лабараторії, наукові конференції, наукові журнали,
дослідницькі центри;
o поняттєвість і предметність, об’єктивність, точність, логічність, аргументованість
викладу, наявність цифрових даних, схем, таблиць, діаграм, малюнків.
Науковий стиль
власне науковий
• дисертація, монографія,
академічна стаття, доповідь
науково-навчальний
• підручник, посібник, довідник
науково-популярний
• статті й огляди про науку «для не-
науковців»
виробничо-технічний
• інструкції, описи технологічних
процесів
Публіцистичний стиль
o інформативно-пропагандистська та агітаційна мета; сформувати громадську
думку;
o ЗМІ – раідіо, телебачення, преса, *соціальні мережі;
o логічність викладу + емоційність;
o доступність мови й формулювань; логічність доказів і полемічність викладу; наявність
низки яскравих засобів позитивного чи негативного авторського тлумачення, яке має
здебільшого тенденційний характер.
Публіцистичний стиль
власне публіцистичний
• газетні / журнальні статті, колонки,
огляди, репортажі, інтерв’ю
Художньо-публіцистичний
• памфлети, фейлетони, нариси,
есе
Науково-публіцистичний
• аналітичні огляди, соціальні
портрети
Художній стиль
o впливати засобами художнього слова через систему образів на розум, почуття, і
волю читачів, формувати ідейні переконання, моральні якості та естетичні
смаки;
o художня література;
o неформальне та формальне спілкування;
o образність, експресія як інтенсивність вираження, зображувальність, суб’єктивізм
розуміння та відображення .
Літературні роди
• Сюжет у прозі
Епос
• Почуття у віршах
Лірика
• Віршовані твори з сюжетом
Ліро-епос
• Події в ролях
Драма
Літературні роди + жанри
Епос
• новела
• повість
• роман
• усмішка
Лірика
• ліричний
вірш
• пісня
• сонет
• послання
• верлібр
Ліро-епос
• байка
• балада
• дума
• історична
пісня
• поема
Драма
• власне
драма
• комедія
• трагікомедія
• драма-
феєрія
Розмовний стиль
o бути засобом невимушеного спілкування, живого обміну думками, з’ясування
побутових стосунків;
o щоденне неофіційне спілкування в побуті;
o неформальне та формальне спілкування;
o невимушеність, емоційно забарвлена лексика, просторіччя, звертання, вигуки, неповні
речення, важлива роль невербальних чинників.
Дякую за увагу!
1 de 27

Recomendados

409853 fd899 shevchuk_s_v_ukra_nske_dilove_movlennya por
409853 fd899 shevchuk_s_v_ukra_nske_dilove_movlennya409853 fd899 shevchuk_s_v_ukra_nske_dilove_movlennya
409853 fd899 shevchuk_s_v_ukra_nske_dilove_movlennyarostik Rostislav
2.2K visualizações301 slides
1 por
11
1ymcmb_ua
157 visualizações44 slides
Um por
UmUm
Umrmk-resh
835 visualizações93 slides
1 por
11
1booksss100
3.7K visualizações232 slides
Ukrajinska mova-10-klas-tushnicka-2018 por
Ukrajinska mova-10-klas-tushnicka-2018Ukrajinska mova-10-klas-tushnicka-2018
Ukrajinska mova-10-klas-tushnicka-2018kreidaros1
49 visualizações232 slides
Відродися, моя мово, щоб звучала в серці знову!.pptx por
Відродися, моя мово, щоб звучала в серці знову!.pptxВідродися, моя мово, щоб звучала в серці знову!.pptx
Відродися, моя мово, щоб звучала в серці знову!.pptxТетяна Гавриленко
14 visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Стилі мовлення

11 um z_r por
11 um z_r11 um z_r
11 um z_rUA1011
190 visualizações309 slides
11 укр яз_заболотний_для рус_2011_укр por
11 укр яз_заболотний_для рус_2011_укр11 укр яз_заболотний_для рус_2011_укр
11 укр яз_заболотний_для рус_2011_укрAira_Roo
35 visualizações309 slides
11 por
1111
11klas11
131.5K visualizações309 slides
cwscwec por
cwscweccwscwec
cwscwecSergii Perun
1.5K visualizações309 slides
Ukrmova 11-klas-zabolotnyj por
Ukrmova 11-klas-zabolotnyjUkrmova 11-klas-zabolotnyj
Ukrmova 11-klas-zabolotnyjkreidaros1
1.1K visualizações309 slides
відкритий урок 10 клас por
відкритий урок 10 класвідкритий урок 10 клас
відкритий урок 10 класPsariova
505 visualizações9 slides

Similar a Стилі мовлення (20)

11 um z_r por UA1011
11 um z_r11 um z_r
11 um z_r
UA1011190 visualizações
11 укр яз_заболотний_для рус_2011_укр por Aira_Roo
11 укр яз_заболотний_для рус_2011_укр11 укр яз_заболотний_для рус_2011_укр
11 укр яз_заболотний_для рус_2011_укр
Aira_Roo35 visualizações
11 por klas11
1111
11
klas11131.5K visualizações
cwscwec por Sergii Perun
cwscweccwscwec
cwscwec
Sergii Perun1.5K visualizações
Ukrmova 11-klas-zabolotnyj por kreidaros1
Ukrmova 11-klas-zabolotnyjUkrmova 11-klas-zabolotnyj
Ukrmova 11-klas-zabolotnyj
kreidaros11.1K visualizações
відкритий урок 10 клас por Psariova
відкритий урок 10 класвідкритий урок 10 клас
відкритий урок 10 клас
Psariova505 visualizações
відкритий урок 10 клас por Psariova
відкритий урок 10 класвідкритий урок 10 клас
відкритий урок 10 клас
Psariova10.8K visualizações
Ukrajinska mova-10-klas-gnatkovich-2018 por kreidaros1
Ukrajinska mova-10-klas-gnatkovich-2018Ukrajinska mova-10-klas-gnatkovich-2018
Ukrajinska mova-10-klas-gnatkovich-2018
kreidaros149 visualizações
vevvv por Sergii Perun
vevvvvevvv
vevvv
Sergii Perun3.9K visualizações
10 um p_u por UA1011
10 um p_u10 um p_u
10 um p_u
UA1011638 visualizações
Portfel.in.ua 125 ukr_mova_plu por portfel
Portfel.in.ua 125 ukr_mova_pluPortfel.in.ua 125 ukr_mova_plu
Portfel.in.ua 125 ukr_mova_plu
portfel278 visualizações
Ukrajinska mova-10-klas-plyushh-tikhosha-karaman por freegdz
Ukrajinska mova-10-klas-plyushh-tikhosha-karamanUkrajinska mova-10-klas-plyushh-tikhosha-karaman
Ukrajinska mova-10-klas-plyushh-tikhosha-karaman
freegdz203 visualizações
Ukrmova 10-klas-pljushch por kreidaros1
Ukrmova 10-klas-pljushchUkrmova 10-klas-pljushch
Ukrmova 10-klas-pljushch
kreidaros17.8K visualizações
типи і стилі мовлення. офіційно діловий стиль. оголошення. - копия por Тетяна Шинкаренко
типи і стилі мовлення. офіційно діловий стиль. оголошення. - копиятипи і стилі мовлення. офіційно діловий стиль. оголошення. - копия
типи і стилі мовлення. офіційно діловий стиль. оголошення. - копия
Тетяна Шинкаренко10.3K visualizações
«Мова. Культура. Ідентичність»: книжкова та електронна виставка до Міжнародно... por Odesa National Scientific Library
«Мова. Культура. Ідентичність»: книжкова та електронна виставка до Міжнародно...«Мова. Культура. Ідентичність»: книжкова та електронна виставка до Міжнародно...
«Мова. Культура. Ідентичність»: книжкова та електронна виставка до Міжнародно...
Odesa National Scientific Library742 visualizações
словники музеї слів por ipt_nmu
словники  музеї слівсловники  музеї слів
словники музеї слів
ipt_nmu6.1K visualizações
Програма із зарубіжної літератури для 10-11 класів. Профільний рівень por dtamara123
Програма із зарубіжної літератури для 10-11 класів. Профільний рівеньПрограма із зарубіжної літератури для 10-11 класів. Профільний рівень
Програма із зарубіжної літератури для 10-11 класів. Профільний рівень
dtamara12349 visualizações
Презентація 1.1 por innacernucowa1144
Презентація 1.1 Презентація 1.1
Презентація 1.1
innacernucowa11441.7K visualizações

Último

Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
45 visualizações10 slides
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
10 visualizações14 slides
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» por
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
15 visualizações10 slides
«Жив і працював для Університету» por
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»ihorsadovskyi
5 visualizações61 slides
гопчук а.а.pptx por
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
7 visualizações21 slides
М. Гоголь.pptx por
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
22 visualizações15 slides

Último(17)

Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 visualizações
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 visualizações
«Жив і працював для Університету» por ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 visualizações
гопчук а.а.pptx por ssuser389ffd
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptx
ssuser389ffd7 visualizações
М. Гоголь.pptx por ssuser705e14
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptx
ssuser705e1422 visualizações
ІКТ .pptx por anazaharcun
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptx
anazaharcun5 visualizações
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 visualizações
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 visualizações
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195863 visualizações
ІКТ Захарчун.pdf por anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 visualizações
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx por ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a8915 visualizações
Семінар Пізнаємо природу.pptx por ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd9 visualizações
Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195866 visualizações
шляга о.а..pptx por ssuser389ffd
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptx
ssuser389ffd9 visualizações

Стилі мовлення

 • 2. Українська мова • Мова корінного населення України, а також українців, що проживають за її межами • Державна мова всього народу України • Входить до 2-го десятка найпоширеніших мов світу • Нею розмовляють близько 45 млн. людей
 • 3. Загальнонародна українська мова - історично усталений мовний комплекс, який охоплює всі мовні засоби української мови. Загально- народна мова літературна мова територіальні діалекти професійна лексика соціальні жаргони просторіччя
 • 4. Літературна мова - відшліфована та унормована форма загальнонародної мови, яка у своїх різновидах, писемному та усному, обслуговує все культурне життя народу, усі сфера його суспільної діяльності. Літературна мова Загальнонарод- на мова
 • 5. Літературна мова - відшліфована форма загальнонародної мови, яка у своїх різновидах, писемному та усному, обслуговує все культурне життя народу, усі сфера його суспільної діяльності.  унормованість  наддіалектний характер  багатофункціональність  різноманіття стилів
 • 6. 1 2 Бабуся сіла на стулку й закурила цибарку. Вона почувалася капєц якою втомленою, бо до цього била свого діда тремпелем та погрожувала йому фінкою. Бабусі хотілося покімарити, тож вона забичкувала сіжку та пішла в кіндейку. Дід уже втік на роботу, прихопивши тормозок. Тільки й видно було, як удалині м’ясорубкою переобував свою тарантайку. Бабуся сіла на стілець й закурила цигарку. Вона почувалася дуже втомленою, бо до цього била свого діда вішаком та погрожувала йому ножем. Бабусі хотілося спати, тож вона загасила цигарку та пішла в передпокій. Дід уже втік на роботу, прихопивши їжу з дому. Тільки й видно було, як удалині роторним ключем лагодив свою автівку.
 • 7. Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених в процесі суспільної комунікації.
 • 9. В основу СУЛМ лягли середньонаддніпрянські говори південно-східного наріччя із вкрапленнями рис різних територіальних діалектів
 • 10. І. Котляревський – ЗАЧИНАТЕЛЬ СУЛМ Т. Шевченко – ОСНОВОПОЛОЖНИК СУЛМ
 • 11. Літературна мова функціонує в усній формі писемній формі
 • 12. Мінівисновок  Літературна мова – відшліфована й унормована форма загальнонародної мови.  Вона реалізується в усному мовленні та писемному мовленні.  Літературна мова регулюється орфоепічними, орфографічними, лексичними, морфологічними, синтаксичними та стилістичними нормами.
 • 13. Стиль - сукупність мовних засобів (слів, граматичних морфем, синтаксичних конструкцій), дібраних відповідно до мети, змісту, сфери спілкування. різновид (функціональна підсистема) мови, що характеризується відбором із мовних ресурсів таких засобів, які в конкретній ситуації на найкраще відповідають завданням спілкування.
 • 15. Конфесійний стиль o обслуговувати релігійні потреби як окремої людини, так і всього суспільства; допомагати вірянам у спілкуванні душі з Богом, зберігати і примножувати культові ритуали, об’єднувати вірян; o культові установи: церкви, монастирі, теологічні навчальні заклади, молитовні будинки релігійні громади тощо; o небуденна урочистість, піднесеність, благозвуччя, образність і символізм, канонічність; o літургії, проповіді, молитви, молитовники, требники, тощо.
 • 16. Епістолірний стиль o регулювати правові, ділові, виробничі контакти, зв’язки між суб’єктами правових відносин, ділового партнерства та підтримувати стосунки в родинах і товариських колах, групах мовців за інтересами; o офіційні міжколективні й міжособистісні стосунки та неофіційні особисті зв’язки (ділове листування в установах і приватне листування в родині); o персональність; інформаційна цілеспрямованість (зазвичай на конкретного адресата) і її утаємничення; авторське “я”; наявність певної композиції; o листи, щоденники, мемуари, записники, нотатки; o офіційне листування та приватне листування.
 • 17. Офіційно-діловий стиль o повідомлення громадянам, установам і організаціям законів, постанов, розпоряджень, угод та іншої офіційної інформації, що виникає і вступає в дію чи виводиться з обігу на всіх рівнях державного, суспільного, громадського і виробничого життя; o спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю; o переважають стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна канцелярська лексика, сталість, чіткість, виклад гранично точний
 • 18. Офіційно-діловий стиль законодавчий • Конституція, закони, укази, статути, постанови дипломатичний • конвенції, комюніке, ноти, протоколи, меморандуми, ультиматуми юридичний • постанови, акти, протоколи, позовні заяви адміністративно- канцелярський • договори, контракти, автобіографії, характеристики, доручення, записки
 • 19. Науковий стиль o донести наукову інформацію до різних верств суспільства; o ЗВО, науково-дослідні установи, лабараторії, наукові конференції, наукові журнали, дослідницькі центри; o поняттєвість і предметність, об’єктивність, точність, логічність, аргументованість викладу, наявність цифрових даних, схем, таблиць, діаграм, малюнків.
 • 20. Науковий стиль власне науковий • дисертація, монографія, академічна стаття, доповідь науково-навчальний • підручник, посібник, довідник науково-популярний • статті й огляди про науку «для не- науковців» виробничо-технічний • інструкції, описи технологічних процесів
 • 21. Публіцистичний стиль o інформативно-пропагандистська та агітаційна мета; сформувати громадську думку; o ЗМІ – раідіо, телебачення, преса, *соціальні мережі; o логічність викладу + емоційність; o доступність мови й формулювань; логічність доказів і полемічність викладу; наявність низки яскравих засобів позитивного чи негативного авторського тлумачення, яке має здебільшого тенденційний характер.
 • 22. Публіцистичний стиль власне публіцистичний • газетні / журнальні статті, колонки, огляди, репортажі, інтерв’ю Художньо-публіцистичний • памфлети, фейлетони, нариси, есе Науково-публіцистичний • аналітичні огляди, соціальні портрети
 • 23. Художній стиль o впливати засобами художнього слова через систему образів на розум, почуття, і волю читачів, формувати ідейні переконання, моральні якості та естетичні смаки; o художня література; o неформальне та формальне спілкування; o образність, експресія як інтенсивність вираження, зображувальність, суб’єктивізм розуміння та відображення .
 • 24. Літературні роди • Сюжет у прозі Епос • Почуття у віршах Лірика • Віршовані твори з сюжетом Ліро-епос • Події в ролях Драма
 • 25. Літературні роди + жанри Епос • новела • повість • роман • усмішка Лірика • ліричний вірш • пісня • сонет • послання • верлібр Ліро-епос • байка • балада • дума • історична пісня • поема Драма • власне драма • комедія • трагікомедія • драма- феєрія
 • 26. Розмовний стиль o бути засобом невимушеного спілкування, живого обміну думками, з’ясування побутових стосунків; o щоденне неофіційне спілкування в побуті; o неформальне та формальне спілкування; o невимушеність, емоційно забарвлена лексика, просторіччя, звертання, вигуки, неповні речення, важлива роль невербальних чинників.