Anúncio

Cursuri tehnici promo.pdf

15 de Nov de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Cursuri tehnici promo.pdf

 1. Comunicarea în marketing concept, definire
 2. Obiective • definirea noţiunii de comunicare de marketing; • definirea procesului de comunicare; • identificarea diferitelor formele de comunicare; • descrierea procesului de comunicare specific marketingului.
 3. Semnificaţia noţiunii de comunicare: • Etimologic - comunicare provine din latină - comunicatio = conversaţie, împărtăşire. • Dicţionarul explicativ român “comunicarea = demersul de a face comun, de a împărtăşi idei, informaţii, atitudini”
 4. • John J. Burnett: comunicarea umană = un proces prin care două sau mai multe persoane încearcă, prin utilizarea unor simboluri, să exercite o influenţă conştientă sau inconştientă asupra altora, cu scopul de a-şi satisface propriile interese.
 5. = > 4 aspecte importante ale comunicării: 1.comunicarea este un proces, - transferul de idei nu se realizează direct şi nemijlocit, - se realizează prin fenomene, care se produc între emiţător şi receptor; 2. comunicarea presupune utilizarea unor simboluri: = gesturi, semne, cuvinte şi alte manifestări, = stimuli cărora le poate fi asociată o semnificaţie;
 6. 3. Iniţiatorul exercită o influenţă conştientă sau inconştientă (un gest involuntar al emiţătorului - semnificaţie); 4. transferul de idei, de informaţii, se produce pentru a satisface nevoia de comunicare a emiţătorului, => comunicarea are un scop => este subordonată intereselor conştiente sau inconştiente ale emiţătorului.
 7. Forme de comunicare: • În funcţie de natura şi numărul celor cărora le este destinat mesajul: intrapersonală; interpersonală; intragrup; intergrup în masă,
 8. FORME DE COMUNICARE • În funcţie de natura simbolurilor utilizate:  verbală = utilizarea limbajului ca formă de exprimare;  nonverbală = utilizarea unor simboluri exprimate prin manifestări ale corpului ca de exemplu gesturi, mimică etc. • În funcţie de natura şi obiectivele emiţătorului: – personală un individ se adresează unui alt individ sau grup de indivizi în nume propriu; – organizaţională, în cazul în care are în vedere realizarea unor obiective specifice organizaţiei şi care se desfăşoară în două direcţii, respectiv în interiorul organizaţiei şi în exteriorul acesteia.
 9. COMUNICAREA ÎN MARKETING • instrument important utilizat de firme în vederea susţinerii unui dialog cu pieţele ţintă; • în procesul comunicaţional specific marketingului există 2 fluxuri: – fluxul intern care are drept public ţintă proprii angajaţi şi acţionarii; – fluxul extern care are drept public ţintă clienţii actuali şi/sau potenţiali, distribuitorii, firme concurente, alte categorii de public.
 10. Definiție – C. Fill: • proces managerial prin care o firmă relaționează cu diverse grupuri țintă de consumatori, • prin înțelegerea comportamentului diverselor piețe țintă, firmele caută să creeze și să prezinte mesaje distincte pentru fiecare dintre acestea;, • transmiterea unor mesaje care au semnificație pentru consumatori aceștia fiind încurajați să aibă atitudinea și comportamentul dorit de firmele emițătoare.
 11. • promovare < comunicare în marketing • = • relație parte la întreg (firma mai poate comunica și prin alte instrumente ale mixului de marketing - produs, preț, distribuție, marca, ambalajul, locul de vânzare etc)
 12. Comunicarea în marketing – 4 roluri: 1. de a informa și de a conștientiza potențialii consumatori în legătură cu oferta firmei; 2. de a convinge (de a fi persuasivă) actualii și potențialii clienți în legătură cu necesitatea de a achiziționa produsele firmei și de a intra în relație cu aceasta;
 13. Comunicarea în marketing – 4 roluri: 3. a reaminti - în vederea menținerii consumatorilor, de a fideliza consumatorii (proces mai puțin costisitor decât cel de a atrage noi clienți); 4. de a diferenția produsele mai ales pentru acele produse care se diferențiază foarte puțin.
 14. Comunicarea în marketing – 4 roluri: + roluri legate de beneficii intangibile (beneficii legate de statut social, de valori sociale, moralitate, istoria brandului etc).
 15. Conţinutul comunicării în marketing • în funcţie de natura obiectivelor urmărite: – comunicare comercială care are drept obiective creşterea volumului vânzărilor produselor sau serviciilor prin: • creşterea notorietăţii produselor/serviciilor; • îmbunătăţirea imaginii produselor/serviciilor; • stimularea cumpărării produselor/serviciilor; – comunicare corporativă care are drept obiective creşterea valorii corporative a organizaţiei prin: • creşterea notorietăţii organizaţiei; • îmbunătăţirea imaginii organizaţiei; • stimularea unui comportament adecvat în raport cu organizaţia.
 16. În funcţie de sfera de acţiune: • comunicare internă îndreptată spre: – personalul organizaţiei (personal de conducere şi personal operativ); • comunicare externă îndreptată spre: – clienţii actuali şi/sau potenţiali; – furnizori; – acţionari; – medii financiare specializate; – prescriptori; – opinia publică; – mediul administrativ şi politic.
 17. • În funcţie de natura metodelor şi a tehnicilor utilizate: • comunicare promoţională – tehnici de comunicare promoţională: – publicitatea; – promovarea vânzărilor; – relaţiile publice; – forţa de vânzare; – marketing direct; • comunicare continuă – tehnici de comunicare continuă: – marca; – designul; – ambalajul; – comunicaţiile de preţ şi de loc.
 18. Teorii ale comunicării • In prezent comunicarea = dialog interactiv între firmă şi clienţii săi, care se manifestă: – înainte de vânzare, – în timpul vânzării, – în timpul consumului – după consum.
 19. sursa audiența Componentele procesului de comunicare: Emițător Mesaj Receptor
 20. probleme: • erori, • receptorul uman este de fapt echipat cu 5 căi distincte de recepţionare a mesajului transmis : auz, văz, tactil, gust, miros.
 21. Schema completă unui proces de comunicare: emitator codificare mesaj MEDIA decodificare receptor feed-back raspuns ZGOMOTE
 22. Din aceasta schema rezulta: • 2 părţi principale implicate în procesul de comunicare respectiv emiţătorul şi receptorul; • 2 instrumente majore de comunicaţie: mesajul şi media; • 4 funcţii de bază ale comunicării: codificarea, decodificarea, feed-back-ul şi răspunsul; • zgomotele care pot perturba comunicarea (factori externi).
 23. Posibile zgomote..... • receptorul vorbește la telefon; • ....își ia ceva de mancare; • ....este deranjat sau ofensat de natura reclamei; • reclama este plasată lângă reclama competitorilor; • nu se potrivește conceptul creativ al reclamei cu piața țintă; • reclama este prea insistentă, cel care transmite mesajul este deranjant; • ...etc
 24. COMUNICAREA INTEGRATĂ DE MARKETING
 25. Obiective • înțelegerea conceptului de comunicare integrată de marketing; • înțelegerea diferențelor dintre comunicarea clasică și cea integrată de marketing; • cunoaștere factorilor care au dus la apariția acestui concept.
 26. De unde s-a plecat....... • bombardarea consumatorului cu o sumedenie de impulsuri promoționale, • producătorii și comercianții, tot mai numeroși, apelează la cât mai multe medii publicitare, • devin din ce în ce mai creativi.
 27. Comunicarea integrată de marketing (CIM) = o nouă perspectivă asupra întregului mix comunicațional (alcătuit din reclamă, relații publice, promovarea vânzărilor, promovare personală etc) din punctul de vedere al consumatorului, respectiv ca flux de informații din partea unei surse.
 28. • Definiție Asociația Americană a Agențiilor de Publicitate: • CIM = concept legat de planificarea comunicațiilor de marketing care recunoaște valoarea adăugată adusă de un plan cuprinzător în care să se evalueze rolul strategic al diverselor mijloace comunicaționale și care să le combine pentru a obține un mesaj clar, consistent cu impact maxim asupra publicului țintă.
 29. • Ph Kotler: • în toate punctele de întalnire cu consumatorul (orice canal de comunicare ar utiliza firma) acesta să primească același mesaj clar, consistent și ușor de înțeles. • CIM => relații durabile, pe termen lung cu consumatorii
 30. • Presupune coordonarea sub același plan promoțional a instrumentelor promoționale. • = > indiferent de mediul promoțional prin care mesajul ajunge la consumatori (TV, radio, afișaj stradal, presă, internet, web-site etc) să se utilizeze același mesaj, aceleași culori, același design, același personaj să transmită mesajul, același fond sonor etc.
 31. Comunicare clasică Comunicarea integrată Scop - crearea dorinței de a achiziționa produsele și cumpărarea efectivă Scop - crearea dorinței de a achiziționa produsele și crearea unei relații pe termen lung Comunicare de masă Comunicare selectivă Monolog Dialog Efect prin repetiție Efect prin repetiție și relavanță Ofensivă Defensivă Stil hard sell – bazat pe caracteristicile produsului Stil soft sell – bazat pe sentimente Supremația mărcii Incredere în marcă Orientată spre tranzacție Orientată spre relație Schimbarea atitudinii Obținerea satisfacției www.thmemgallery.com Company Logo
 32. Avantaje: 1. reducerea costurilor 2. efectul sinergetic al instrumentelor promoționale utilizate; 3. avantajul competitiv printr-o poziționare mai clară pe piață a firmei și a ofertei acesteia; 4. încurajează coordonarea acțiunilor de dezvoltare a unei mărci (utilizând atât participanți externi cât și interni); 5. solicită o schimbare în cultura organizațională prin îndreptarea atenției asupra consumatorilor;
 33. Dezavantaje : • încurajarea centralizării și a procedurilor birocratice; • se poate risipi timp cu coordonarea acțiunilor fiecărei părți implicate; • uniformitatea și mesajul unic, tendința de standardizare care poate reduce creativitatea în realizarea mesajelor; • restricții în posibila adaptare pe piețe locale a mesajului; • necesitatea schimbării culturii organizaționale și a angajaților; • poate duce la pierderi semnificative în planul imaginii dacă nu este gestionată corect.
 34. Factori care au favorizat apariția CIM • factori care țin de piață; • factori care țin de evoluția tehnicilor de promovare; • factori care țin de firmă.
 35. Factori care țin de piață: – fragmentarea audiențelor; – creșterea costurilor mijloacelor; – nivelul tot mai crescut de informare al consumatorului; – nevoia stakeholderilor de a fi tot mai bine informați; – marea varietate de mesaje cu care este ”bombardat” consumatorul; – competiția tot mai mare de pe piață și diferențierea tot mai mică a produselor; – necesitatea construirii unor relații cu consumatorii, trecerea de la marketingul tranzacțional la cel relațional;
 36. Factori care țin de evoluția tehnicilor de promovare: – evoluția tehnologică – internetul, – creșterea eficienței mesajelor prin consistența și întărirea ideii de bază; – nevoia de creștere a impactului și nevoia de reamintire; – nevoia de a crea mesaje mai consistente, mai puțin confuze pentru construirea imaginea unei mărci; – nevoia de a construi o imagine clară pentru marcă prin conferirea unor trăsături distinctive.
 37. Factori care țin de firmă: – necesitatea de a crește profitul pe baza creșterii eficienței; – nevoia de adaptare rapidă la schimbările pieței; – coordonare între acțiunile întreprinse pentru dezvoltarea mărcilor și obținerea unui avantaj competitiv; – nevoia de a utiliza managementul timpului mai productiv.
 38. PLANIFICAREA COMUNICĂRII PLANIFICAREA COMUNICĂRII INTEGRATE DE MARKETING INTEGRATE DE MARKETING
 39. Obiective Obiective  cunoașterea etapelor planificării CIM; cunoașterea etapelor planificării CIM;  explicarea impedimentelor explicarea impedimentelor comunicării în marketingul comunicării în marketingul internaţional; internaţional;  cunoașterea factorilor care cunoașterea factorilor care influențează alegerea componentelor influențează alegerea componentelor mixului promoțional; mixului promoțional;  prezentarea clasificărilor tehnicilor prezentarea clasificărilor tehnicilor promoționale. promoționale.
 40. Planificarea procesului de Planificarea procesului de comunicare - decizii comunicare - decizii 1. identificarea publicului ţintă 1. identificarea publicului ţintă Segment țintă: Segment țintă:  măsurabil măsurabil, ,  substanţial substanţial, ,  accesibil accesibil, ,  produsele firmei să fie relevante produsele firmei să fie relevante pentru acesta pentru acesta. .
 41. Segment țintă Segment țintă DMU - DMU - Decision Making Unit - Decision Making Unit - influenţatori, decidenţi, influenţatori, decidenţi, consumatori, cumpărători, plătitori consumatori, cumpărători, plătitori SPADE - SPADE - S Starter, tarter, P Payer, ayer, A Adviser, dviser, D Decider, ecider, E End User nd User
 42. Planificarea procesului de comunicare – decizii Planificarea procesului de comunicare – decizii 2. Stabilirea obiectivelor procesului de 2. Stabilirea obiectivelor procesului de comunicare comunicare Stadiile procesului decizional Stadiile procesului decizional • conştientizarea, conştientizarea, • cunoaşterea, cunoaşterea, • formarea atitudinii despre produs formarea atitudinii despre produs, , • preferința, preferința, • convingerea, convingerea, • cumpărarea. cumpărarea.
 43. Obiective - categorii Obiective - categorii  obiective de marketing obiective de marketing - vânzări, la - vânzări, la cota de piaţă, penetrare pe noi cota de piaţă, penetrare pe noi pieţe, lansări de noi produse etc. pieţe, lansări de noi produse etc.  obiective de comunicare obiective de comunicare - cum - cum trebuie să afecteze procesul de trebuie să afecteze procesul de comunicare mintea publicului ţintă. comunicare mintea publicului ţintă.
 44. Planificarea procesului de comunicare – decizii Planificarea procesului de comunicare – decizii 3. Crearea mesajului 3. Crearea mesajului Caracteristicile unui mesaj - AIDA: Caracteristicile unui mesaj - AIDA: să capteze să capteze a atenţia, tenţia, să trezească să trezească i interesul, nteresul, să creeze să creeze d dorinţa orinţa să îndemne la să îndemne la a acţiune. cţiune.
 45. Planificarea procesului de comunicare – decizii Planificarea procesului de comunicare – decizii 4. Alegerea mediului de comunicare 4. Alegerea mediului de comunicare = alegerea canalului prin care va fi = alegerea canalului prin care va fi difuzat mesajul difuzat mesajul  canal nepersonal (TV, presa, radio canal nepersonal (TV, presa, radio etc) etc)  personal (comunicarea personal (comunicarea din gura în din gura în gură gură, prin telefon, mail, rețele de , prin telefon, mail, rețele de socializare etc.). socializare etc.).
 46. Planificarea procesului de comunicare – decizii Planificarea procesului de comunicare – decizii 5. Stabilirea sursei mesajului 5. Stabilirea sursei mesajului  cine va transmite mesajul. cine va transmite mesajul.  persoane publice (actori, sportivi, persoane publice (actori, sportivi, vedete TV etc) vedete TV etc)  persoane care prin natura meseriei persoane care prin natura meseriei lor pot fi credibile pentru un anumit lor pot fi credibile pentru un anumit segment de consumatori (medici, segment de consumatori (medici, profesori, asociații profesionale etc.) profesori, asociații profesionale etc.)
 47. Planificarea procesului de comunicare – decizii Planificarea procesului de comunicare – decizii 6. Analiza feedback-ului 6. Analiza feedback-ului =analiza impactului avut pe piață =analiza impactului avut pe piață informații referitoare la: informații referitoare la: - procesul de comunicare - procesul de comunicare (mesaj, mediile promoționale (mesaj, mediile promoționale utilizate etc) utilizate etc) - vânzările efective. - vânzările efective.
 48. Nereușita unei campanii promoționale= Nereușita unei campanii promoționale= neîndeplinirea obiectivelor propuse se poate neîndeplinirea obiectivelor propuse se poate datora: datora: - - unui proces comunicațional neinspirat (un unui proces comunicațional neinspirat (un mesaj prost ales, neatractiv sau neînțeles de mesaj prost ales, neatractiv sau neînțeles de piața țintă sau un mediu de transmitere a piața țintă sau un mediu de transmitere a mesajului greșit ales) mesajului greșit ales) - poate fi rezultatul unui produs care nu - poate fi rezultatul unui produs care nu îndeplinește așteptările consumatorilor. îndeplinește așteptările consumatorilor.
 49. Impedimente în marketingul Impedimente în marketingul internațional internațional  diferenţele de limbaj, diferenţele de limbaj,  diferenţele culturale, diferenţele culturale,  restricţiile legale, restricţiile legale,  diferenţele economice, diferenţele economice,  diferenţele legate de gusturi, preferinţe; diferenţele legate de gusturi, preferinţe;  barierele tehnice barierele tehnice  disponibilitatea agenţiilor de promovare; disponibilitatea agenţiilor de promovare;  distribuitorii locali. distribuitorii locali.
 50. Proiectarea mixului promoțional Proiectarea mixului promoțional Mixul promoţional Mixul promoţional = totalitatea = totalitatea instrumentelor/tehnicilor instrumentelor/tehnicilor promoţionale utilizate de către o promoţionale utilizate de către o firmă în vederea realizării unei CIM, firmă în vederea realizării unei CIM, a unui proces de comunicare eficient a unui proces de comunicare eficient prin care se transmit mesaje către prin care se transmit mesaje către stakeholderi. stakeholderi.
 51. 1. 1. trăsăturile particulare ale fiecărui trăsăturile particulare ale fiecărui instrument promoţional instrument promoţional • reclama reclama; ; • promovarea vânzărilor; promovarea vânzărilor; • relaţiile publice relaţiile publice; ; • vânzarea personală vânzarea personală; ; • marketingul direct marketingul direct. .
 52. 2. Caracteristicile pieţei ţintă 2. Caracteristicile pieţei ţintă  cui îi este adresat mesajul? cui îi este adresat mesajul?  în funcţie de aceasta urmând a fi în funcţie de aceasta urmând a fi creat creat mesajul mesajul care va fi transmis şi care va fi transmis şi va fi stabilit va fi stabilit mediul mediul prin care se va prin care se va difuza acesta; difuza acesta;
 53. 3. Tipul de strategie 3. Tipul de strategie Tipul strategiei Cui îi este destinată? Pe ce este axat mesajul? Obiectiv Strategia de tragere Consumatorilor finali și celor industriali Produs/serviciu Cumpărare Strategia de împingere Intermediarilor membri ai canalelor de distribuție Produs/serviciu Dezvoltarea de relații cu aceștia Strategia de imagine Tuturor stakeholderilor Organizație Crearea imaginii și a reputației firmei
 54. 4. Etapa din stadiul decizional 4. Etapa din stadiul decizional  reclama şi relaţiile publice au rol reclama şi relaţiile publice au rol important în conştientizare, important în conştientizare,  crearea preferinţei şi convingerea se crearea preferinţei şi convingerea se pot realiza prin promovarea pot realiza prin promovarea personală, personală,  trecerea l trecerea la a acţiunea de cumpărare se acţiunea de cumpărare se poate realiza prin promovarea poate realiza prin promovarea vânzărilor. vânzărilor.
 55. 5. Etapa din CVP 5. Etapa din CVP  reclama şi relaţiile publice sunt reclama şi relaţiile publice sunt eficiente în etapa de introducere pe eficiente în etapa de introducere pe piaţă, piaţă,  promovării vânzărilor este eficientă promovării vânzărilor este eficientă atât în etapa de introducere pe piaţă atât în etapa de introducere pe piaţă unui produs cât şi în etapa de declin unui produs cât şi în etapa de declin pentru a revigora vânzările; pentru a revigora vânzările;
 56. 6. 6. Bugetul alocat Bugetul alocat. .  Procent din cifra de afaceri Procent din cifra de afaceri  Imitarea concurenţei Imitarea concurenţei  Suma disponibilă Suma disponibilă  În funcţie de obiective şi sarcini În funcţie de obiective şi sarcini
 57. Clasificarea instrumentelor Clasificarea instrumentelor promoționale promoționale „ „Tehnici promoţionale – fundamente”, autorul, Tehnici promoţionale – fundamente”, autorul, prof. univ. dr. V. Adăscăliţei prof. univ. dr. V. Adăscăliţei 1. 1. intenţia de persuasiune; intenţia de persuasiune; • mijloace promoţionale persuasive mijloace promoţionale persuasive – care fac obiectul politicii de – care fac obiectul politicii de promovare în cadrul mixului de marketing; promovare în cadrul mixului de marketing; • mijloace promoţionale nepersuasive mijloace promoţionale nepersuasive – care fac obiectul celorlalte – care fac obiectul celorlalte politici din cadrul mixului de marketing (produs, preţ, politici din cadrul mixului de marketing (produs, preţ, distribuţie). distribuţie). Cei mai mulţi specialişti recunosc însă rolul promoţional al Cei mai mulţi specialişti recunosc însă rolul promoţional al acestora, acest lucru dovedind strânsa legătură dintre cele patru acestora, acest lucru dovedind strânsa legătură dintre cele patru elemente ale mixului de marketing. elemente ale mixului de marketing.
 58. 2. modul de atingere a obiectivelor ţintă. 2. modul de atingere a obiectivelor ţintă.  mijloace promoţionale indirecte sau mijloace promoţionale indirecte sau nepersonale nepersonale care cuprind: care cuprind: • publicitate cu cele două forme ale sale publicitate cu cele două forme ale sale respectiv reclama şi publicitatea gratuită; respectiv reclama şi publicitatea gratuită; • relaţiile publice; relaţiile publice; • promovarea vânzărilor. promovarea vânzărilor.  mijloace promoţionale directe sau mijloace promoţionale directe sau personale personale care cuprind: care cuprind: • promovarea personală; promovarea personală; • marketingul direct marketingul direct
 59. „ „Comunicarea în marketing”, Comunicarea în marketing”, autoarea, I.C. Popescu: autoarea, I.C. Popescu:  tehnici de comunicare promoţională tehnici de comunicare promoţională, care , care cuprind: cuprind: • publicitatea; publicitatea; • promovarea vânzărilor; promovarea vânzărilor; • relaţiile publice; relaţiile publice; • forţa de vânzare; forţa de vânzare; • marketingul direct. marketingul direct.  tehnici de comunicare continuă tehnici de comunicare continuă, care cuprind: , care cuprind: • marca; marca; • designul şi ambalajul; designul şi ambalajul; • arhitectonica etc. arhitectonica etc.
 60. „ „Marketing”, Marketing”,c coordonată de prof. oordonată de prof. univ. dr. V. Balaure: univ. dr. V. Balaure:  publicitatea; publicitatea;  promovarea vânzărilor; promovarea vânzărilor;  relaţiile publice; relaţiile publice;  utilizarea mărcilor; utilizarea mărcilor;  manifestările promoţionale; manifestările promoţionale;  forţele de vânzare. forţele de vânzare.
 61. Philip Kotler Philip Kotler „Managementul marketingului” „Managementul marketingului”  publicitatea; publicitatea;  publicitatea directă; publicitatea directă;  promovarea vânzărilor; promovarea vânzărilor;  relaţiile publice; relaţiile publice;  vânzarea personală. vânzarea personală.
 62.  ATL (above-the-line) ATL (above-the-line)  BTL (below-the-line) BTL (below-the-line)  TTL (Through-the-line) TTL (Through-the-line)
 63. MIJLOACE DE PROMOVARE INDIRECTE/NEPERSONALE RECLAMA
 64. Obiective:  definirea noţiunii de publicitate,  cunoașterea conţinutului şi componentelor acesteia;  explicarea termenului de reclamă şi a conţinutului acestuia;  explicarea rolului, avantajelor şi a dezavantajelor unei reclame;
 65. Obiective:  realizarea diferenţierii între reclamele existente pe piaţă;  cunoașterea aspectelor principale care conduc la realizarea unui mesaj promoţional eficient;  cunoașterea factorilor care influenţează structura și eficienţa unei reclame.
 66. Publicitatea  tehnică de comunicare nepersonală,  presupune derularea unui demers complex de natură persuasivă, pentru a cărui realizare sunt utilizate instrumente specifice comunicării în masă, în măsură să provoace o presiune psihologică asupra publicului vizat.  orice formă impersonală de prezentare şi de promovare a unor idei, bunuri sau servicii de către un sponsor identificat.
 67. Publicitatea  = proces de informare indirect, incitativ, nominativ şi rentabil.  Proces - implică un ansamblu de studii şi analize care conduc la un rezultat ce ia forma unui mesaj promoţional,  procesul este indirect deoarece se adresează simultan unei mase largi de consumatori,  este incitativ deoarece urmăreşte să suscite interesul unei anumite audienţe,  nominativ deoarece se adresează unui public ţintă bine delimitat  rentabil deoarece ar trebui să aibă rezultatele dorite de către firmă.
 68. Caracteristicile publicităţii: caracterul public, puterea de influenţare, expresivitate sporită, caracterul impersonal, eficienţa cu care se stabileşte contactul dintre firmă şi consumatorii numeroşi şi foarte dispersaţi geografic
 69. În raport cu modul de susţinere financiară, publicitatea are două forme: publicitatea plătită – reclama; publicitatea gratuită.
 70. Reclama – definiţii, conţinut = formă plătită de comunicare în masă a unui mesaj comercial standard folosită pentru a promova bunuri, servicii sau idei simultan unui auditoriu larg dispersat printr-un mijloc de comunicare în masă.
 71. Reclama – obiective – 3 categorii: informare – crearea cererii primare convingere/persuasiune – crearea cererii selective reamintire – este importantă în cazul produselor aflate în stadiul de maturitate
 72. 1. Obiectiv - informare  comunicarea valorii pe care o poate aduce produsul/serviciul/compania;  crearea unei imagini pentru marcă și pentru companie;  lansarea pe piață a unui nou produs;  comunicarea unor informaţii despre produse;  sugerarea de noi utilizări pentru un produs existent;  schimbarea prețului;  corectarea unor false impresii lăsate de campanii mai vechi.
 73. 2. Obiectiv - convingere/persuasiune  crearea preferinței pentru marcă;  încurajarea preferinței pentru o anumită marcă în detrimentul mărcilor concurente;  schimbarea percepției consumatorilor în legătură cu beneficiile pe care le pot aduce produsele;  convingerea consumatorilor de achiziționa acum;  convingerea consumatorilor de a împărtăși prietenilor experiențele plăcute în legătură cu o marcă;
 74. 3. Obiectiv - reamintire  menținerea relației cu consumatorii;  reamintirea beneficiilor pe care le poate aduce produsul;  păstrarea mărcii în mintea consumatorilor chiar și în periodele de extrasezon
 75. Avantajele reclamei:  cost unitar mic,  uşurinţa repetării, necesară pentru a face mesajul cunoscut;  permite un grad mare de flexibilitate şi creativitate comparativ cu alte mijloace promoţionale  mulţi consumatori consideră că produsul căruia i se face reclamă are un anumit prestigiu datorită faptului că este făcut cunoscut pe scară largă.
 76. Reclama - dezavantaje:  costul total foarte mare;  nu furnizează un feed-back rapid şi direct  este greu de personalizat;  suprasaturarea consumatorilor mai ales la televiziune;  nu este la fel de eficace in motivarea acţiunii de cumpărare (eficienţa ei poate creşte dacă este însoţită de alte mijloace promoţionale, ca de exemplu tehnici ale promovării vânzărilor).
 77. Tipologia reclamei A. în funcţie de obiect: 1. reclamă de produs/marcă  de informare (apariţia unui nou produs, alte utilităţi ale unor produse, reduceri de preţuri, explicaţii de utilizare sau de achiziţie etc.),  de poziţionare –este folosita în special în perioada de creştere şi maturitate din ciclul de viaţă al produsului.  comparativă,  de reamintire  ”întărirea” efectului unor campanii anterioare,  păstrarea interesului pentru produsul/serviciul respectiv  menținerea notorietăţii unor mărci deja foarte cunoscute. 2. reclamă instituțională.
 78. Tipologia reclamei B. după natura obiectivelor urmărite:  comercială;  corporativă;  social-umanitară.
 79. Tipologia reclamei: C. după aria geografică:  locală;  regională;  naţională;  internaţională. D. după natura publicului ţintă:  reclamă orientată către consumatorii finali;  reclamă orientată către consumatori industriali  reclamă orientată către alte tipuri de stakeholderi E. după tipul mesajului difuzat:  reclamă factuală;  reclamă emoţională.
 80. Tipologia reclamei: F. după influenţa exercitată asupra cererii:  influenţarea cererii primare;  influenţarea cererii selective. G. după efectul intenţionat:  reclamă cu acţiune imediată;  reclamă cu acţiune întârziată.
 81. Crearea mesajului promoţional 1. studierea atentă a pieței țintă, 2. ce se va spune consumatorilor? ax psihologic, 3. cum se va spune consumatorilor? stilul de execuție al mesajului, 4. cine va transmite mesajul? 5. tonul mesajului 6. cuvintele 7. formatul mesajului.
 82. 2. Ce? - axul psihologic = beneficiul/beneficiile care vor fi comunicate consumatorilor, - de ce ar trebui consumatorul să achiziționeze acel produs, - cum îl va ajuta acel produs, - de ce ar trebui să aleagă acel produs dintre altele, prea puțin diferite, existente pe piață.
 83. 3. Cum? Mesajul - 3 caracteristici  să fie semnificativ – să prezinte beneficii care să facă produsul de dorit pentru consumator, acesta să fie convins că are nevoie de produs;  să fie credibil – consumatorii să creadă ce li se spune în mesaj;  să fie distinctiv – să se găsească acele beneficii care să facă distinctiv produsul de concurență.
 84. Cum? Stil de execuție: A. mesaje bazate pe furnizarea de informații cu privire la produs:  mesaje factuale - stilul ”hard sell”  prezentarea utilizării produsului în cadrul unui moment banal din viața de zi  demonstrația  reclama comparativă  testimonialul https://www.economica.net/ciobanul-ghita-a-plecat-de-la-vodafone-si-s-a-portat-la- telekom-oficial-al-companiei-le-vom-face-v_179696.html
 85. Reclama comparativă http://www.e-restaurant.ro/2012/06/good-bye-burger-king.html
 86. Cum? - stil de execuție:  mesaje bazate pe emoții și sentimente (emoționale)  mesaje bazate pe frică/teamă  umorul  fantezia  imaginea sau ambianţa https://www.pinterest.com/pin/108016091035310578/ https://www.youtube.com/watch?v=22O9J8PRK-Y
 87.  stilul de viaţă  un slogan muzical devenit celebru  personajul simbol  mesaje cu aluzii sexuale https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-r7g53lqAgE
 88. 4. Cine va transmite mesajul? - sursa  sursa - 3 caracteristici:  credibilitatea vis-a-vis de obiectivitatea și expertiza acesteia,  atractivitatea acesteia astfel încât destinatarii mesajului să fie motivați să acționeze la fel,  influența pe care o poate exercita asupra pieței țintă. https://www.designboom.com/design/benetton-unhate-campaign-features-kissing-world-leaders/
 89. Credibilitatea mesajului promoțional  accentul pus pe caracteristicile intrinseci ale produsului promovat + mărturii ale unor asociații profesionale;  accent pus pe marcă – de exemplu atunci când o marcă de renume lansează pe piață o nouă gamă de produse (înghețata Joe, Joe fiind recunoscut prin napolitane);
 90. O persoană:  un expert – medic stomatolog care recomandă o pastă de dinți (Sensodine);  o persoană celebră actor, cântăreț, sportiv etc. http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/inedit-regina-maria-a-facut-reclama- cremei-ponds.html https://www.iqads.ro/articol/24717/andra-este-protagonista-campaniei- garnier-color-naturals-creme
 91. O persoană:  din conducerea firmei care garantează pentru produsele pe care le trimite pe piață;  consumatorul – testimoniale în care consumatorii sunt cei care vorbesc despre experiențele lor cu produsele respective (reclamele la produsele comercializate de firma Top Shop – cuțite, tigăi, saltele etc.)
 92. 5. Tonul mesajului  în funcţie de obiectivele alese,  umoristic,  dramatic,  îndrăzneţ,  ironic, aluziv, direct, agresiv, demonstrativ, informativ, pozitiv sau negativ
 93. 6. Cuvintele  simple, obişnuite în limbajul curent al audienţei, percutante, uşor de reţinut,  se încearcă crearea unor slogane ce vor fi preluate apoi şi în alte campanii promoţionale
 94. 7. Formatul mesajului  culori, caractere, dimensiunea anunţului (în cazul mesajului publicitar tipărit), durata acestuia (în cazul mesajului audio-vizual),  raportul dintre text şi imagine, ordinea imaginilor şi a textului etc.
 95. Mesajele publicitare - două categorii:  mesaje tipărite – printuri/tipărituri;  mesaje audio-vizuale – spoturi/clipuri (reclama audio- vizuală cu o durată de 30, 60 de secunde).
 96. Structura şi eficienţa unei reclame  Structura unei reclame 1. promisiunea (avantajul) sau titlul –trebuie să trezească interesul  utilizarea unor cuvinte scurte şi simple < 10  să includă o  invitaţie  principalele avantaje ale produsului,  numele acestuia,  o idee care să trezească interesul;  să conţină un verb în acţiune;  să ofere suficiente informaţii.
 97. Structura unei reclame 2. expunerea promisiunii – subtitlul, dezvoltă promisiunea prezentată în titlu, 3. detalierea – textul în care se face prezentarea produsului - se explică modul în care va fi respectată promisiunea din titlul - lungimea textului depinde şi de gradul de complexitate al produsului);
 98. Structura unei reclame 4. probarea afirmaţiei se poate realiza prin: - afirmaţii realizate de surse autorizate, - perioadă de garanţie extinsă, - oferirea de mostre, - reputaţie, - demonstraţii etc; 5. acţiunea care trebuie întreprinsă: - comanda prin poştă, internet, - deplasarea la magazin, - telefon etc.
 99. 6.ilustraţia –populaţia este mai receptivă şi reţine mai uşor imaginile decât textul = > însoţirea textului de către o imagine poate fi benefică; 7.semnătura = identifică susţinătorul reclamei - trebuie să conţină un minim de informaţii - identifica firma - + modalitatea de contactare a acesteia.
 100.  Forma şi caracteristicile unui mesaj promoţional depind de mai mulţi factori printre care se pot enumera:  caracteristicile produsului, utilizările şi eficienţa sa;  caracteristicile audienţei ţintă (vârsta, sex, ocupaţie, nivel de pregătire, venituri etc);  obiectivele şi axul psihologic al campaniei de reclamă;  alegerea mediilor promoţionale.
 101.  Eficienţa unui anunţ publicitar este influenţată de:  lungimea textului - relaţie invers proporţională,  locul de amplasare a anunţului,  dimensiunea anunţului - relaţie de directă proporţionalitate  momentul publicării  modul de adresare cuvintele şi simbolurile utilizate,  frecvenţa apariţiei.
 102. Simbolistica utilizării culorilor  roşul - simbolizează sânge şi foc, este următoarea culoare, după albastru, în preferinţele consumatorilor, este cea mai caldă culoare şi recomandată pentru supe, mâncare congelată, carne etc. Este bine percepută de publicul masculin şi d aceea este des utilizată la ambalajele pentru cosmeticele masculine;  maro – este o altă culoare masculină, asociată cu pământul, cu lemnul, cu căldura, cu o stare de confort. Este folosită pentru aproape orice chiar şi pentru cosmetice;  galben – are un mare impact asupra ochilor consumatorilor, în special atunci când se utilizează în combinaţie cu negrul. Este potrivit pentru porumb, lămâi şi produse de culoare aurie;
 103.  verde - este simbolul sănătăţii şi a prospeţimii, folosit pentru produse care conţin mentă sau pentru unele băuturi răcoritoare;  albastru – este cea mai rece culoare dar cu un impact deosebit, este eficientă pentru produse congelate (dă impresia de gheaţă), dacă se utilizează tente mai deschise devine chiar „dulce” fiind utilizat de exemplu pentru iaurt (Cremoso de la Danone);  negru – conferă sofisticare şi este folosit pentru produse foarte scumpe. Este eficient ca şi fundal pentru alte produse.
 104. https://www.personadesign.ie/colour-in-brand-strategy-colour-psychology-and-how-it-influences-branding/
 105.  SLOGANUL = o lozincă publicitară lapidară ce se imprimă uşor în memorie şi care atrage uşor atenţia clientului potenţial asupra mărfii sau a serviciului oferit.
 106. Factori de influență reclama internațională  Cultura – mesajul trebuie să aibă în vedere caracteristicile culturii căreia i se adresează, - cele mai multe restricții culturale au în vedere limba, religia, umorul, scenele erotice, muzica, simboluri şi culori, patriotismul.  Religia - unele culturi au sentimente religioase mai puternice decât altele. Pepsi-Cola, de exemplu, a trebuit să scoată de pe piața SUA o reclamă cu Madonna, deoarece lumea era ofensată de clipul “Like a Prayer” apărut în acelaşi timp cu reclama.
 107.  Umorul - ceea ce poate fi considerată o glumă într-o țară poate fi luată drept stupiditate sau greşit înțeles în altă țară. Umorul sarcastic este cel mai restrictiv.  Scenele erotice – unele țări permit folosirea scenelor erotice în reclamă, în timp ce altele, în special din Orientul Mijlociu şi Asia interzic cu desăvârşire acest lucru.
 108. Simboluri şi culori – în Hong Kong, brânza este asociată cu străinii şi e respinsă de chinezi. Reclama la un săpun în timp ce un bărbat şi o femeie fac baie – temă des folosită în SUA -este respinsă în Japonia, unde acest lucru este tabu. Mexicanii, deşi majoritatea sunt bruneți cu ochi căprui, preferă modelele blonde, întrucât le amintesc de stilul de viață american. Patriotismul - sublinierea de către reclamele din SUA, de exemplu, a “tradițiilor seculare” pare să deranjeze pe britanici, care consideră astfel de reclame prea naționaliste.
 109. Reglementările, bariere legale  menţinerea unei concurenţe loiale  există ţări în care publicitatea comparativă nu este permisă  înşelarea consumatorilor,  folosirea unor mijloace de promovare a vânzărilor,  restricţii privind reclama adresată copiilor, pretenţiile false etc.
 110.  UE - reglementările privind publicitatea au fost emise de Parlamentul European:  protecţia consumatorilor privind publicitatea înşelătoare,  armonizarea legislaţiei ţărilor membre referitoare la protecţia consumatorilor,  reguli unitare de transmitere a mesajelor publicitare prin intermediul televiziunii referitoare la:  durata, forma, prezentarea şi inserarea publicităţii,  relaţia minori-publicitate,  publicitatea la băuturi alcoolice, la tutun, medicamente, teleshopping-ul etc.
 111.  Restricții – China:  sintagma ”cel mai bun/bună” este intezisă,  sunt interzise reclamele care sunt contravin obiceiurilor acestui popor  este interzisă prezența femeilor în situații care contravin bunei purtări.
 112. Standardizare sau adaptare????  Standardizarea - alternativa aleasă de multe companii mari, Mc Donald’s folosește pe toate piețele sloganul ”I’m lovin’ it”.  Standardizarea - favorizată de  extinderea comunicării datorită Internetului și a apariției rețelelor de socializare on-line  avantajele pe care le prezintă (cost mai mic, imagine globală etc).
 113. Standardizarea  nu ține cont de caracteristicile locale, de cultură, de tradiții etc. firmele mari ajung să ”gândească global dar să acționeze local” ele realizează strategii la nivel internațional le adapteaze nivel local pentru a crește impactul asupra consumatorilor naționali.
 114. Campania promoțională - cerinţe:  decenţa – mesajele să nu conţină afirmaţii sau reprezentări care încalcă principiile morale ale societăţii;  loialitatea - să nu se profite de încrederea sau lipsa de cunoaştere a publicului;  veridicitatea –evitarea exagerarilor sau denaturarea adevărului.
 115. Campania promoțională - etape 1. identificarea şi analiza ţintei; 2. definirea obiectivelor; 3. stabilirea axului psihologic; 4. determinarea bugetului; 5. stabilirea tehnicilor promoţionale ce urmează a fi utilizate;
 116. 6. dezvoltarea planului de medii publicitare = mediile + timp; 7. crearea mesajelor publicitare ce vor fi transmise prin diversele medii publicitare utilizate - crearea sloganului, - crearea spoturilor pentru radio şi televiziune, - crearea mesajelor pentru panotajul stradal, pentru scrisorile trimise prin poştă etc). 8. executarea campaniei publicitare. 9. evaluarea eficienţei campaniei.
 117.  relaţiile publice - componentă din ce în ce mai importantă a mixului promoţional  cu rol vital în activitatea unei întreprinderi;  publicul relațiilor publice = persoane şi instituţii cu care firma intră în relație.
 118.  comunitatea;  potenţialii angajaţi (elevi, studenţi, şomeri, angajaţi ai firmelor concurente);  angajaţii proprii;  furnizorii;  instituţiile financiare, burse de valori, bănci, societăţi de asigurări etc;  distribuitorii şi alţi colaboratori (presa, instituţii ale statului);  clienţii actuali sau potenţiali;  prescriptori, lideri sau grupuri de opinie.
 119.  în trecut.....”sora vitregă a publicității”  în prezent..... încep să ia locul publicității ca importanță în crearea unui brand.  => publicitatea și relațiile publice trebuie integrate în campanii de promovare pentru a crea și menține relații cu consumatorii
 120.  creşterea gradului de sensibilizare a întreprinderii faţă de mediul în care acţionează;  influenţa tot mai puternică a mijloacelor de comunicare în masă, datorită nevoii din ce în ce mai stringente a populaţiei de a deţine cât mai multe informaţii;
 121.  situaţiile de criză;  atitudinea critică a consumatorilor faţă de activităţile promoţionale clasice, saturarea;  creşterea costurilor spaţiilor publicitare în media, mai ales la televiziune;  creşterea competiţiei.
 122.  Tehnicile specifice relaţiilor publice sunt planificate şi îndreptate spre obţinerea şi păstrarea unor relaţii bune, favorabile pentru firmă, între aceasta şi publicul său. (Institutul Britanic al Relaţiilor Publice);  Relaţiile publice reprezintă o artă şi o ştiinţă socială de analiză a tendinţelor, previzionând consecinţele acestora, de sfătuire a managerilor şi de implementare a unor programe de acţiune care servesc atât firmei cât şi publicului". (conferinţă internaţională având ca subiect relaţiile publice ţinută în Mexico City 1978);
 123.  Relaţiile publice ajută o organizaţie şi clienţii săi să se adapteze unul la celălalt – Societatea Americană de Relaţii Publice;  Relaţii publice reprezintă o funcţie a conducerii bazată pe o activitate continuă şi sistematică, prin intermediul căreia instituţiile caută să obţină înţelegerea, simpatia şi sprijinul celor cu care au relaţii în prezent sau vor avea în viitor – Internaţional Public Relations Associations;  Relaţiile publice reprezintă un ansamblu de mijloace folosite de către instituţii şi întreprinderi pentru a crea un climat de încredere şi simpatie în rândul propriului personal, precum şi în rândul publicului.
 124.  Rolul principal al relaţiilor publice: ◦stabilirea şi întreţinerea unei imagini pozitive a firmei şi a produselor sale, ◦într-un cadru aparent nesponsorizat.
 125.  de a conferi credibilitate firmei;  de a-i face cunoscute şi înţelese demersurile;  de a instaura un climat de încredere între organizaţie şi ţinta demersurilor sale comunicaţionale, de a stabili între acestea relaţii privilegiate, bazate pe loialitate;  de a conferi mai multă vigoare şi credibilitate unui mesaj publicitar;  de a oficializa anumite informaţii cu privire la firmă.
 126.  relaţiile cu presa,  promovarea produsului/serviciului;  comunicaţii corporative ◦ promovări interne îndreptate spre publicul intern, ◦ promovări externe ale firmei, crearea imaginii acesteia;
 127.  activitatea de lobby = tratative cu organismele legislative şi guvernamentale în vederea promovării sau respingerii unor legi/reglementări;  consultanţă = oferirea de sfaturi conducerii firmei cu privire la probleme de ordin public, la poziţia adoptată de către firmă şi la imagine acesteia.
 128. RECLAMA RELAŢIILE PUBLICE caracteristica principală a reclamei este intenţia de persuasiune informative, educative, oferă informaţii se adresează unor grupuri bine delimitate de public, relaţiile publice se pot adresa tuturor grupurilor de public cu care are contact firma
 129. RECLAMA RELAŢIILE PUBLICE îndemnă la acţiune (să viziteze un magazin, să dea un telefon sau să cumpere). stabiliesc o înţelegere mutuală, despre firmă / produsele şi serviciile ei reclama este îndreptată spre viitor relaţiile publice oferă un background acţiunile de reclamă repetabile acţiunile de relaţii publice sunt unice monolog dialog
 130.  acoperirea  economia, costurile relaţiilor publice fiind considerabil mai mici decât ale reclamei  eficiente la lansarea de noi produse şi servicii
 131.  dificultatea controlului, datorită faptului că nu există o înţelegere contractuală;   nu sunt repetabile;  evaluarea este dificil de realizat.
 132.  convenţia de vânzări= informarea colectivă, despre rezultatele obţinute de firmă şi recompensarea angajaţilor;  seminarii de informare, de pregătire cu privire la un nou produs/serviciu;  team-buildinguri, schimburi de experienţă în ţară sau peste hotarele acesteia;  realizarea unui jurnal intern.
 133.  acte caritabile, frecventarea de către conducerea firmei a unor cluburi locale de prestigiu, susţinerea unor activităţi;  lansarea de ştiri – pot intra în sfera publicităţii gratuite dacă spaţiul unde se publică acestea nu este cumpărat de către firmă;  publicarea unor articole;
 134.  realizarea unor publicaţii proprii ale firmei, (jurnalului organizaţiei),  interviuri realizate fie din iniţiativa firmei fie la cererea unui mijloc media;  realizarea şi difuzarea unor filme documentare prin care să se ofere informaţii despre firmă;
 135.  Sponsorizarea ◦ scopuri, respectiv:  cresterea notorietatii/popularităţii numelui unui produs sau a unei organizaţii;  sponsorizare pentru imagine, susţinerea/consolidarea imaginii unei mărci;  sponsorizare pentru credibilitate, practicată de către organizaţiile care sunt preocupate de a investi în domenii care au o legătură cu obiectul lor de activitate.  Mecenatul
 136.  participarea la diverse manifestări expoziţionale (târguri, expoziţii, saloane specializate);  expoziţiile =o formă de comunicare specifică relaţiilor publice,  expoziţiile = sfera promovării vânzărilor deoarece poate fi urmată de o tranzacţie, de o vânzare;
 137.  extinderea rețelelor de socializare => campanii de ”buzz-marketing” ◦ generarea unei atitudini pozitive față de firmele lor, postând pe paginile proprii din cadrul rețelelor de socializare știri, lansări de produse, concursuri etc. captând în acest fel atenția consumatorilor;  instrument nou al relațiilor publice - site-ul companiei.
 138. FACTORI FAVORIZANŢI  supraaglomerarea pieţelor cu produse similare, concurenţa;  creşterea numărului unităţilor comerciale de mari dimensiuni,  creşterea costurilor mijloacelor mass-media,  completează cu succes celelalte tehnici promoţionale,
 139. FACTORI FAVORIZANŢI  presiunea detailiştilor  recesiunea şi inflaţia,  creşterea rolului marketingului direct (eşantioane sau cupoane);  modalitate de răspuns foarte rapidă la atacurile exercitate de concurenţă;  stimulent care acţionează mai rapid asupra consumatorilor decât alte forme de promovare.
 140. Definiţie:  = demers complex, parte a strategiei de comunicaţie promoţională a unei mărci, prin care anunţătorul urmăreşte influenţarea comportamentului consumatorului şi orientarea atitudinii acestuia faţă de marcă într-un sens favorabil, astfel încât să se obţină o creştere a cererii şi realizarea obiectivelor de marketing stabilite pe termen scurt, mediu şi lung.  presupune utilizarea unor tehnici care permit, pe o perioadă limitată de timp, îmbogăţirea ofertei prin adăugarea unei valori suplimentare la nivelul produsului, al preţului sau al distribuţiei şi câştigarea unui avantaj temporar faţă de concurenţă
 141. Definiţie: aspectele de marketing altele decât vânzarea personală sau publicitatea (acţiunea personală a vânzătorului), care incită consumatorul să cumpere şi care stimulează eficienţa în rândul distribuitorilor sau vânzătorilor (Asociaţia Americană de Marketing);
 142. Definiţie: promovarea vânzărilor reprezintă un ansamblu de tehnici, acţiuni şi mijloace care pot provoca o creştere rapidă, dar provizorie, locală şi temporară a vânzărilor, pe baza atribuirii unui avantaj concret şi punctual potenţialilor cumpărători interesaţi de produsul/serviciul respectiv
 143. 4 categorii de public:  personalul de vânzare;  intermediarii;  consumatori persoane juridice;  consumatorii finali.
 144. ROLURI:  producerea unui comportament dorit în cadrul unei pieţe ţintă,  atragerea atenţiei asupra unui anumit produs nou sau îmbunătăţit;  creşterea loialităţii prin încurajarea cumpărătorilor să achiziţioneze mai mult dintr-un anumit produs;  lărgirea distribuţiei prin oferirea unor avantaje intermediarilor sau prin realizarea mai atrăgătoare a produsului pentru consumatori;  îmbunătăţirea oportunităţilor de prezentare a produsului pentru a-l face mai atrăgător pentru consumatori.
 145. Avantaje:  eficacitate pe termen scurt, prin oferirea acelui stimulent obţinându-se o atitudine pozitivă din partea consumatorilor;  flexibilitate;  poate creşte spaţiul de raft pentru comercializare;  încurajează formarea obiceiului de cumpărare;  pot fi folosite oriunde de-a lungul drumului parcurs de produs de la producător la consumator
 146. Dezavantaje:  efecte temporare,  nu poate stopa permanent tendinţa de declin a vânzărilor unui produs.
 147. PUBLICITATE  consolidarea imaginii mărcii pe termen lung şi formarea unui capital al mărcii;  efecte cumulate de-a lungul timpului;  comunicarea trăsăturilor şi avantajelor produsului;  obţinerea conştientizării şi acceptării din partea consumatorilor. PROMOVAREA VÂNZĂRILOR  rezultate pe termen scurt;  rezultate imediate, cuantificabile;  încurajarea consumatorilor să testeze produse noi;  obţinerea conştientizării şi acceptării din partea consumatorilor.
 148. Personalul propriu poate fi stimulat prin:  concursuri între angajaţi,  sisteme de salarizare motivante şi atractive,  perfecţionări în tehnica vânzărilor,  dotarea cu materiale care pot ajuta la prezentarea şi vânzarea produselor;
 149. Promovările comerciale cuprind  oferirea de reduceri de preţ pe termen scurt  bonificaţii pentru a înlesni vânzarea produsului;  sume plătite comercianţilor pentru etalare privilegiată a unui produs nou  promovarea unor materiale de etalare în cadrul unităţilor comerciale:  stendere, postere, coşuri de depozitare etc,  oferirea posibilităţii ca atunci când este introdus un nou produs, comercianţii să poată returna produsele vechi dacă au în stoc;
 150. Promovări comerciale  acordarea de bonificaţii pentru reclamă,  premii şi concursuri destinate comercianţilor,  comisioane pentru încurajarea forţei de vânzare,  materiale colaterale: pliante.....;  conferinţe organizate de producători.
 151. Tehnicile îndreptate spre consumatori:  eşantionarea,  reducerile temporare de preţ,  prime şi cadouri  concursurile promoţionale (tombole, jocuri, loterii);  carduri de fidelitate  promovarea la locul vânzării (merchandisingul)
 152. Definiţii merchandising:  merchandisingul = tehnici de semnalare în cadrul unităţilor comerciale pentru a atrage, orienta şi dirija interesul clientelei către un anumit raion, produs sau ofertă, utilizând atât mijloace vizuale cât şi auditive spre a readuce în memoria cumpărătorilor potenţiali o marcă, un produs sau o utilitate şi a anunţa o ofertă promoţională;  merchandisingul = ansamblu de tehnici care permit prezentarea produselor la locul de vânzare, astfel încât să se asigure optimizarea contactului cumpărătorilor cu oferta de bunuri materiale sau servicii existentă în spaţiul de vânzare. Se mai foloseşte şi sintagma „in-store marketing”(marketing al spaţiilor de vânzare).
 153. Merchandisingul - rezolvarea unor probleme legate de:  implantarea punctului de vânzare;  decizii referitoare la amenajarea magazinului, modul de funcţionare, servicii oferite;  împărţirea magazinului în raioane, alegerea mobilierului;  dispunerea estetică şi funcţională a raioanelor şi produselor;  gestionarea ofertei la punctul de vânzare;  asigurarea unei varietăţi sortimentale pe măsura aşteptărilor cumpărătorilor;  etalarea mărfurilor;  prezentarea produselor într-o manieră atractivă  deplasarea cumpărătorilor către raioane cu minim de efort.
 154. MARKETINGUL DIRECT
 155.  Marketingul direct - un pas înainte în marketing.  Scopul marketingului direct este de a obţine schimbări comportamentale imediate de genul „acţionează acum”.  Marketingul direct îşi are originile în vânzarea prin corespondenţă, apărută în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în ţările dezvoltate din punct de vedere economic.
 156. DEFINIŢIE:  Asociaţia Americană de Marketing Direct defineşte această tehnică ca: un sistem interactiv de marketing care utilizează unul sau mai multe medii publicitare pentru a asigura un răspuns măsurabil şi o tranzacţie într-un anumit loc.
 157. DEFINIŢIE: „Marketing teorie şi practică” P.L. Dubois şi A. Jolibert Marketingul direct = o „formă specifică a demersului de marketing care se caracterizează prin: - utilizarea unei baze de date care să permită stabilirea de contacte personale şi diferenţiate (personalizate) între întreprindere şi clienţii săi, posibilii clienţi sau furnizorii săi; - recurgerea la orice tehnică de promovare şi de comunicare care să aibă ca efect: suscitarea unui răspuns imediat sau cel puţin într-un termen scurt şi furnizarea obiectivelor vizate, mijloacele de transmitere directă a acestui răspuns întreprinderii". 
 158.  Ph Kotler  marketingul direct = modalitate de a intra în contact direct cu consumatori pentru a ob ine un ț răspuns imediat i pentru a dezvolta rela ii pe ș ț termen lung cu consumatorii
 159. FACTORI FAVORIZANŢI:  fragmentarea pieţei,  progresul tehnic;  creşterea numărului de baze de date disponibile,  schimbări în stilul de viaţă al populaţiei,
 160. FACTORI FAVORIZANŢI:  creşterea preferinţelor consumatorilor pentru o comunicare directă, interactivă;  disponibilitatea cărţilor de credit, a plă ilor on- ț line  accelerarea urbanizării, apariţia problemelor legate de transport;  dificultăţi legate de efectuarea obişnuită a cumpărăturilor, lipsa locurilor de parcare etc.
 161. AVANTAJELE MARKETINGULUI DIRECT:  realizarea unui dialog, bine definit, cu segmentele de consumatori, direcţionarea foarte precisă spre aceştia;  cost redus;  se cuantifică u or rezultatele. ș
 162.  este imediat şi flexibil;  oferă posibilitatea testării şi retestării oricărei variabile: preţ, promovare, culoare, ambalaj;  internaţionalizare - poate oferi o cale alternativă pentru intrarea pe o nouă piaţă.  oferă oportunitatea dezvoltării unor relaţii pe termen lung cu consumatorii datorită bazelor de date;
 163. DEZAVANTAJE:  poşta directă are deseori conotaţia de „deşeuri”,  intruziune, o invazie în intimitatea consumatorilor;  utilizat ineficient, pentru o singură vânzare, marketingul direct se poate dovedi scump;  rata mică de răspuns,
 164. MIJLOACELE DE COMUNICARE CEL MAI FRECVENT UTILIZATE ÎN MARKETINGUL DIRECT  CATALOAGELE SAU VÂNZAREA PRIN CORESPONDENŢĂ  POŞTA DIRECTĂ  TELEVÂNZAREA  CUMPĂRAREA PRIN MIJLOACE ELECTRONICE
 165.  Kiosk marketing = plasarea de automate comerciale din ce în ce mai sofisticate care pot oferi produse i informa ii consumatorilor în ș ț legătură cu acestea, în locuri cu trafic intens aeropoarte, gări, magazine, unită i de ț învă ământ etc. ț  Marketing direct prin tehnologia digitală = marketing prin telefonul mobil, iPod i ș televiziune intectivă
 166. APARI IA IPOD-ULUI = Ț >  podcast-urile i vodcast-urile (numele venind chiar de ș la iPod).  consumatorii pot descărca de pe internet fi iere audio ș (podcast) sau video (vodcast) pe iPod i apoi le pot ș audia/viziona când au dispozi ie. ț  fi ierele create de firmele sus inătoare pot avea ș ț diverse teme, legate de produsele pe care ele le promovează i pot fi descărcate de pe diferite site-uri. ș
 167. TELEVIZIUNE INTERACTIVĂ  acest sistem permite privitorului să emită comenzi şi să dea feedback printr-un dispozitiv electronic numit cutie de configurare sau chiar prin intermediul telecomenzii.  Telespectatorul selectează programul sau filmul şi poate plasa comenzi ca răspuns la reclame.  Aceste dispozitive permit accesul la e-mail si la aplica ii e-commerce prin intermediul ț internetului.
 168. ON-LINE MARKETING (MARKETING PE INTERNET, INTERNET-MARKETING, WEB MARKETING ETC)  business to consumer (B2C)  business to business (B2B)  consumer to consumer (C2C) – (exemplu Okazii.ro, eBay, Amazon.com etc)  consumer to business (C2B) – ac iuni in iate de ț ț consumatori, care caută oferte, iau legătura cu ofertan ii i achizi ionează produse în mediul on- ț ș ț line. Există chiar site-uri unde consumatorii î i ș pot plasa ofertele iar firmele producătoare sau comercian ii pot decide dacă le acceptă sau nu – ț exemplu Priceline.com.
 169. PREZEN A ÎN MEDIUL ON-LINE: Ț  site-ul firmei  plasarea de reclame pe internet  crearea sau participarea la re elele de socializare ț sau la comunită ile Web ( ț Coca-Cola a creat Sprite Yard, Nike care a creat Nike Plus Web re ele în cadrul cărora membrii î i pot crea ț ș profile, pot posta poze i pot comunica cu ș prietenii lor)  utilizarea e-mail-ului
Anúncio