Brosura profil Soft Net Consulting

A
Alin BeneaSales Manager em Danubius Exim | Datecs in Romania
Brosura profil Soft Net Consulting
Cheltuieli
Venituri
Profilul companiei
Cei peste 15 ani de experien] ai Soft Net Consulting <n
consultan] privind solu]iile informatice de business se reflect <n
peste 800 de implementri reu[ite pe diverse industrii, care
au generat bune practici <n managementul proiectelor software,
analiza proceselor [i fluxurilor informa]ionale de afaceri.
Ne diferen]iaz portofoliul diversificat de clien]i, metodologia
proprie de v>nzare, implementare [i suport orientat spre client,
echipa profesionist de consultan]i, sistemul performant de suport
tehnic, pachetul complet de solu]ii informatice care acoper
at>t nevoile IMM-urilor, c>t [i a[teptrile marilor companii [i
parteneriatele strategice cu productorii de softuri [i furnizorii de
servicii.
Metodologia dezvoltat de Soft Net Consulting abordeaz
profesionist [i transparent <ntregul proces de v>nzri, implementare
[i suport.
^n]elegem bine procesele de business, vorbim pe limba contabililor,
economi[tilor [i inginerilor [i [tim s transformm nevoile clien]ilor
<n cerin]e [i func]ionalit]i ale sistemului informatic.
Prin solu]ia personalizat livrat la cheie asigurm rezolvarea
tuturor cerin]elor clien]ilor cuprinse <n scopul [i obiectivele proiectului
de implementare, cu implicarea utilizatorilor cheie <n toate etapele
critice, de la colectarea informa]iilor, analiza proceselor [i fluxurilor
[i definirea cerin]elor func]ionale, p>n la testarea func]ionalit]ilor
dezvoltate [i implementate.
Cu o echip dedicata de suport Soft Net Consulting ofer
asisten] tehnic dedicat online, prin portalul telefonic [i la fa]a
locului pentru 270 de contracte active de service, asigur>nd update-
uri, dezvoltri customizate [i rspunsuri prompte la sesizrile [i
problemele clien]ilor, aprute <n utilizarea solu]iilor informatice.
Canalele de acces la service [i suport sunt variate, disponibilitatea
lor este adaptat programului clientului, iar interven]iile noastre sunt
rapide [i eficiente, <n func]ie de prioritatea [i urgen]a problemelor
ridicate.
Clien]iiapreciazlaconsultan]iiSoftNetConsultingflexibilitatea,
adaptabilitatea [i disponibilitatea lor de comunicare, solu]iile clare
oferite la problemele lor [i rspunsurile prompte [i precise.
Avantajul competitiv pe care vi-l pot aduce aceste solu]ii informatice
integrate <n business-ul dumneavoastr const at>t <n optimizarea
[i eficientizarea proceselor interne de business, c>t [i a rela]iilor
externe ale companiei dumneavoastr cu clien]ii si.
Este vorba despre controlul deplin asupra afacerii, activit]ii
[i rezultatelor acesteia, urmrirea comenzilor, costurilor [i
consumurilor, gestionarea eficient a resurselor, cre[terea
performan]ei afacerii, diminuarea volumului [i timpului de munc
necesar pentru elaborarea rapoartelor [i analizelor.
Pe l>ng func]ionalit]ile standard ale celor 5 produse software
aflate <n portofoliul nostru, programatorii din departamentul nostru
de dezvoltare pot customiza solu]ia aleas la specificul activit]ii
fiecrui client [i fiecrei industrii.
Prin parteneriatul dezvoltat cu InfoMentor v oferim acces la
cea mai popular aplica]ie ERP din Rom>nia, WinMentor, cu o
experien] de 20 de ani pe pia]a rom>neasc [i peste 25.000 de
utilizatori.
Suntem cel mai important distribuitor al Alfa Software, una dintre
cele mai puternice case autohtone de software, productorul
sistemului informatic integrat ASiS Ria care se adapteaz flexibil la
specificul oricrei activit]i.
Disponibilitatea [i siguran]a datelor v este garantat prin pachetul
de servicii integrate [i platforma de virtual private cloud oferite de
Soft Net Consulting <n parteneriat cu Orange.
Soft Net Consulting a devenit <n 2014 singurul partener
certificat Platinum al Entersoft pentru Transilvania [i Banat, intr>nd
astfel <n prima lig profesionist a furnizorilor de consultan] <n
solu]ii informatice de business pentru marile companii.
Servicii
Implementare aplica]ii
Analiz procese de business
Arhitectur [i proiectare solu]ii
software
Management de proiect IT
Customizare aplica]ii
Training tehnic
Migrri de date
Integrri de aplica]ii
Service post implementare
Dezvoltare software
Proiecte tehnice pentru accesarea
de fonduri europene
^nchiriere tehnologie: servere
virtuale [i licen]e Microsoft
Cazuri service Timp rezolvare
Aplica]ii
ERP
ASISRia
WinMENTOR
WinMENTOR ENTERPRISE
ENTERSOFT Business Suite
CRM
ASISRia - CRM
WinMENTOR ENTERPRISE
ENTERSOFT - CRM
SFA
ASIS-Mobile
ENTERSOFT-SFA
WMS
ASIS - WMS
ENTERSOFT
BI
SNC - SMART DECISIONS
ENTERSOFT BI
PROJECT MANAGEMENT
ENTERSOFT Project
Industrii
Agricultur
Vinifica]ie
Comer]
Construc]ii
Construc]ii drumuri
Contabilitate
Distribu]ie
Produc]ie
Reciclare de[euri
Service Auto
Servicii Profesionale
Transporturi
Extrase din testimoniale de la clien]ii no[tri din
Agricultur, Transporturi, Produc]ie, Comer],
Contabilitate, Distribu]ie, Servicii Profesionale
[i Construc]ii.
Agricultur
Solu]ia informatic dezvoltat de Soft Net Consulting ne ajut s urmrim [i s
atribuim costurile directe [i indirecte pe parcelele de teren pentru a [ti rentabili-
tatea fiecreia dintre ele. De asemenea, urmrim contractele de arend [i decon-
tarea cu arenda]ii [i asigurm toate fazele de gestiune a silozurilor, de la achizi]ia
la depozitarea [i livrarea cerealelor. Acum cunosc exact eficien]a fiecrei culturi
agricole [i pot concluziona care sunt tehnologiile optime de cultur.
Lauren]iu Costin, manager Sampax Satu Mare
unul dintre primii clien]i ai solu]iei dedicate productorilor agricoli
Transporturi
M declar mul]umit de controlul mai bun pe care <l am acum asupra comenzilor
de transport. Pot s urmresc comenzile de transport <n toate fazele lor. Procesul
de urmrire a comenzilor este extrem de facil. Jurnalul fiecrei comenzi ne ajut
s identificm distinct responsabilitatea fiecrui utilizator din Rom>nia sau din
strintate al solu]iei de transport, care opereaz date pe o anumit comand,
pentru eventualele erori generate <n operare.
Edith Kramer, director administrativ HP Transport Overland
Produc]ie
Am remarcat imediat la ASiS formatul convenabil <n care se operau documentele
contabile [i posibilitatea de a <nregistra datele aferente unui document o singur
dat, pentru ca acestea s poat fi vizualizate ulterior <n orice raport. Cu aju-
torul Departamentului de Dezvoltare al Soft Net Consulting am dezvoltat de-a
lungul timpului o serie de rapoarte personalizate <n web pentru grupul din care
facem parte. Un impact pozitiv asupra activit]ii noastre l-a avut [i implementarea
de cititoare de coduri de bare pentru recep]ia materiilor prime [i materialelor <n
depozit. Ne g>ndim s extindem acest sistem [i pentru comenzile interne dintre
depozit [i sec]ia de produc]ie.
Viorica Ilian, contabil [ef B.Braun Pharmaceuticals
Comer]
Apreciez cel mai mult la Soft Net Consulting - ca partener de afaceri - seriozitatea,
stabilitatea [i constan]a <n calitatea serviciilor post-implementare pe care ni le-au
oferit. Mediul de business <n care operm este unul dificil, <ntr-o continu schim-
bare, cu modificri majore de fiscalitate [i legisla]ie.
Un soft performant precum ASiS trebuie s fie pregtit s rspund prompt aces-
tor schimbri legislative, s te ajute s te adaptezi fr a pierde timp pre]ios [i s
treci lin [i fr hopuri peste aceste provocri pentru a putea, ca manager, s <]i
aloci majoritatea timpului pentru preocuprile de core business.
George Drgoi, director general Almira Trade
planificat realizat
Contabilitate
Dorin]a noastr este s evitm <ntreruperile de activitate datorate actualizrii ver-
siunilor <n perioadele de v>rf, <ntre 20 [i 25 ale fiecrei luni, atunci c>nd trebuie
s finalizm [i s depunem toate declara]iile fiscale. Consultan]ii Soft Net Con-
sulting au alocat <ntotdeauna timp suficient pentru a ameliora impactul generat de
actualizarea <n ultimul moment a noilor versiuni, au efectuat testrile [i verificrile
de structur pe o baz de date de mari dimensiuni, dup terminarea programului
nostru de lucru, ajut>ndu-ne astfel s economisim cel mai pre]ios activ, timpul de
lucru al angaja]ilor no[tri, <n intervalul de aur pentru un birou de contabilitate,
cuprins <ntre zilele de 20 [i 25 ale fiecrei luni.
Cosmin Livadariu, director executiv Andes Pro Expertise
Distribu]ie
Soft Net Consulting ne-a fost alturi mereu <n nevoia de adaptare [i personali-
zare a solu]iei informatice ASiS at>t la cerin]ele legislative de raportare specifice
institu]iilor financiare nebancare (IFN-urilor) ce sunt emise de Banca Na]ional a
Rom>niei pentru societ]ile de leasing financiar, c>t [i la modificrile normelor de
func]ionare [i raportare contabil a brokerilor de asigurri transmise de Comi-
sia de Supraveghere a Asigurrilor [i, ulterior, de Autoritatea de Supraveghere
Financiar. Dac ar fi aprut probleme tehnice sau de comunicare <n colabora-
rea noastr <ndelungat [i acestea nu ar fi fost rezolvate prompt [i satisfctor,
ve[tile proaste ar fi ajuns primele la mine, ca administrator al grupului de firme.
De aceea, tcerea mul]umit a celor 67 de colegi care utilizeaz programul este
cel mai bun semn pentru mine c lucrurile evolueaz <n continuare <n parametrii
agrea]i <nc de la <nceput.
Layos Szekely, administratorul grupului de firme Grup West
Servicii profesionale
Aveam nevoie de un program eficient pentru contabilitatea financiar [i pen-
tru raportrile noastre <n strintate ctre corpora]ia-mam pe standardele
interna]ionale de raportare financiar IFRS.Cu ASiS, contul de profit [i pierdere
poate fi transpus <n 3 feluri diferite: conform cerin]elor contabilit]ii rom>ne[ti,
pentru nevoile de contabilizare intern a serviciilor prestate [i pentru raport
rile externe <n sistemul propriu al corpora]iei. Am personalizat [i conectat <ntre
ele rapoartele individuale de cash-flow, comenzi [i contracte, contul de profit [i
pierdere, rapoartele lunare privind investi]iile hardware [i software [i listele de
mijloace fixe repartizate pe centrele de cost.
Camelia Chiri]oiu, contabil [ef Oce Software SRL
Mirela Aldescu, responsabil raportri Oce Software SRL
Construc]ii
Dezvoltm <mpreun cu Soft Net Consulting rapoarte personalizate care adap-
teaz programul AsiS la specificul administrrii unui proiect imobiliar <n etapele
sale de dezvoltare [i operare. Principalul nostru scop este de a eficientiza eviden]a
contractelor de <nchiriere [i a automatiza munca manual a contabililor de fac-
turare [i de repartizare <n conturile contabile a serviciilor repetitive.
Ovidiu {andor, manager Modatim Investments
Timi[oara
Str. Iuliu Maniu
Nr. 7, CP: 300185
Tel: +40 372 562 800
Fax: +40 356 174 174
E-mail: office@softnetconsulting.ro
Bucure[ti
Electromagnetica Business Park
Sectorul 5, Calea Rahovei
Nr. 266 - 268, Corp 2, Etaj 2, Camera 15B
Tel: +40 372 562 800
Fax: +40 356 174 174
Suport
Suport WinMENTOR: +40 372 562 801
Suport ASiS: +40 372 562 802
www.softnetconsulting.ro

Recomendados

Important distribuitor de materiale de constructii din sud-vestul tarii a ale... por
Important distribuitor de materiale de constructii din sud-vestul tarii a ale...Important distribuitor de materiale de constructii din sud-vestul tarii a ale...
Important distribuitor de materiale de constructii din sud-vestul tarii a ale...Senior Software
161 visualizações2 slides
Brosura ASiSRia pentru vinificatie por
Brosura ASiSRia pentru vinificatieBrosura ASiSRia pentru vinificatie
Brosura ASiSRia pentru vinificatieAlin Benea
171 visualizações4 slides
LoG Soft Grup - Outsourcing por
LoG Soft Grup - OutsourcingLoG Soft Grup - Outsourcing
LoG Soft Grup - Outsourcingbogdanid
180 visualizações2 slides
Dental Partner's Grup implementeaza ERP, BI, SFA si CRM de la Senior Software por
Dental Partner's Grup implementeaza ERP, BI, SFA si CRM de la Senior SoftwareDental Partner's Grup implementeaza ERP, BI, SFA si CRM de la Senior Software
Dental Partner's Grup implementeaza ERP, BI, SFA si CRM de la Senior SoftwareSenior Software
207 visualizações3 slides
Cel mai mare distribuitor de bauturi din prahova isi creste productivitatea cu por
Cel mai mare distribuitor de bauturi din prahova isi creste productivitatea cuCel mai mare distribuitor de bauturi din prahova isi creste productivitatea cu
Cel mai mare distribuitor de bauturi din prahova isi creste productivitatea cuSenior Software
266 visualizações3 slides
Sistemele erp, bi și sfa de la senior software sprijină extinderea la nivel n... por
Sistemele erp, bi și sfa de la senior software sprijină extinderea la nivel n...Sistemele erp, bi și sfa de la senior software sprijină extinderea la nivel n...
Sistemele erp, bi și sfa de la senior software sprijină extinderea la nivel n...Senior Software
122 visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Brosura profil Soft Net Consulting

Genesys - 30sep2010 por
Genesys - 30sep2010Genesys - 30sep2010
Genesys - 30sep2010Agora Group
456 visualizações11 slides
Prezentare generala Sistec por
Prezentare generala SistecPrezentare generala Sistec
Prezentare generala SistecSistec Sbsol
1.3K visualizações29 slides
Prezentare SOFT EXPERT - solutii de business integrate, pentru o dezvoltare d... por
Prezentare SOFT EXPERT - solutii de business integrate, pentru o dezvoltare d...Prezentare SOFT EXPERT - solutii de business integrate, pentru o dezvoltare d...
Prezentare SOFT EXPERT - solutii de business integrate, pentru o dezvoltare d...Soft Expert SRL
316 visualizações4 slides
Soft Expert - prezentare firma por
Soft Expert - prezentare firmaSoft Expert - prezentare firma
Soft Expert - prezentare firmaDaniel Ilie Bogdan
1.7K visualizações4 slides
Senior software crestere cu 31% in semestrul 1 2011 pe o piata care scade ... por
Senior software  crestere cu 31% in semestrul 1 2011 pe o piata care scade ...Senior software  crestere cu 31% in semestrul 1 2011 pe o piata care scade ...
Senior software crestere cu 31% in semestrul 1 2011 pe o piata care scade ...Senior Software
137 visualizações3 slides
Integrisoft Solutions - company profile por
Integrisoft Solutions - company profileIntegrisoft Solutions - company profile
Integrisoft Solutions - company profileRobert Gologan
371 visualizações2 slides

Similar a Brosura profil Soft Net Consulting(20)

Genesys - 30sep2010 por Agora Group
Genesys - 30sep2010Genesys - 30sep2010
Genesys - 30sep2010
Agora Group456 visualizações
Prezentare generala Sistec por Sistec Sbsol
Prezentare generala SistecPrezentare generala Sistec
Prezentare generala Sistec
Sistec Sbsol1.3K visualizações
Prezentare SOFT EXPERT - solutii de business integrate, pentru o dezvoltare d... por Soft Expert SRL
Prezentare SOFT EXPERT - solutii de business integrate, pentru o dezvoltare d...Prezentare SOFT EXPERT - solutii de business integrate, pentru o dezvoltare d...
Prezentare SOFT EXPERT - solutii de business integrate, pentru o dezvoltare d...
Soft Expert SRL316 visualizações
Soft Expert - prezentare firma por Daniel Ilie Bogdan
Soft Expert - prezentare firmaSoft Expert - prezentare firma
Soft Expert - prezentare firma
Daniel Ilie Bogdan1.7K visualizações
Senior software crestere cu 31% in semestrul 1 2011 pe o piata care scade ... por Senior Software
Senior software  crestere cu 31% in semestrul 1 2011 pe o piata care scade ...Senior software  crestere cu 31% in semestrul 1 2011 pe o piata care scade ...
Senior software crestere cu 31% in semestrul 1 2011 pe o piata care scade ...
Senior Software137 visualizações
Integrisoft Solutions - company profile por Robert Gologan
Integrisoft Solutions - company profileIntegrisoft Solutions - company profile
Integrisoft Solutions - company profile
Robert Gologan371 visualizações
Noua versiune de senior visualbi por Senior Software
Noua versiune de senior visualbiNoua versiune de senior visualbi
Noua versiune de senior visualbi
Senior Software110 visualizações
Pro Activ: ”Fara solutia de la Senior Software, impactul volatilitatii pretu... por Senior Software
 Pro Activ: ”Fara solutia de la Senior Software, impactul volatilitatii pretu... Pro Activ: ”Fara solutia de la Senior Software, impactul volatilitatii pretu...
Pro Activ: ”Fara solutia de la Senior Software, impactul volatilitatii pretu...
Senior Software10 visualizações
Dupa SeniorERP in formula SaaS, Senior Software propune SeniorERP Enterprise ... por Senior Software
Dupa SeniorERP in formula SaaS, Senior Software propune SeniorERP Enterprise ...Dupa SeniorERP in formula SaaS, Senior Software propune SeniorERP Enterprise ...
Dupa SeniorERP in formula SaaS, Senior Software propune SeniorERP Enterprise ...
Senior Software80 visualizações
Senior Software - cel mai activ partener Microsoft pe zona S+S por Senior Software
Senior Software - cel mai activ partener Microsoft pe zona S+SSenior Software - cel mai activ partener Microsoft pe zona S+S
Senior Software - cel mai activ partener Microsoft pe zona S+S
Senior Software160 visualizações
Senior Software automatizeaza comunicarea furnizori – Carrefour por Senior Software
Senior Software automatizeaza comunicarea furnizori – Carrefour Senior Software automatizeaza comunicarea furnizori – Carrefour
Senior Software automatizeaza comunicarea furnizori – Carrefour
Senior Software135 visualizações
Afacerile Senior Software au crescut cu peste 42% in 2017 por Senior Software
Afacerile Senior Software au crescut cu peste 42% in 2017Afacerile Senior Software au crescut cu peste 42% in 2017
Afacerile Senior Software au crescut cu peste 42% in 2017
Senior Software49 visualizações
Distribuitorul Aspad estimeaza o crestere a vanzarilor de 20% sustinuta de si... por Senior Software
Distribuitorul Aspad estimeaza o crestere a vanzarilor de 20% sustinuta de si...Distribuitorul Aspad estimeaza o crestere a vanzarilor de 20% sustinuta de si...
Distribuitorul Aspad estimeaza o crestere a vanzarilor de 20% sustinuta de si...
Senior Software27 visualizações
Specialiștii în legumicultură de la marcoser implementează erp și bi de la se... por Senior Software
Specialiștii în legumicultură de la marcoser implementează erp și bi de la se...Specialiștii în legumicultură de la marcoser implementează erp și bi de la se...
Specialiștii în legumicultură de la marcoser implementează erp și bi de la se...
Senior Software153 visualizações
Liderul pe piața ambalajelor flexibile din românia a implementat senior erp ș... por Senior Software
Liderul pe piața ambalajelor flexibile din românia a implementat senior erp ș...Liderul pe piața ambalajelor flexibile din românia a implementat senior erp ș...
Liderul pe piața ambalajelor flexibile din românia a implementat senior erp ș...
Senior Software136 visualizações
Baneasa a ales Senior Software pentru a beneficia de o solutie informatica in... por Senior Software
Baneasa a ales Senior Software pentru a beneficia de o solutie informatica in...Baneasa a ales Senior Software pentru a beneficia de o solutie informatica in...
Baneasa a ales Senior Software pentru a beneficia de o solutie informatica in...
Senior Software229 visualizações
Genesys+ +new business+-+3iun2010 por Agora Group
Genesys+ +new business+-+3iun2010Genesys+ +new business+-+3iun2010
Genesys+ +new business+-+3iun2010
Agora Group803 visualizações
Optima group devine o companie senior software por Senior Software
Optima group devine o companie senior softwareOptima group devine o companie senior software
Optima group devine o companie senior software
Senior Software135 visualizações
SeniorERP - solutia ERP destinata DISTRIBUTIEI la nivel national por Senior Software
SeniorERP - solutia ERP destinata DISTRIBUTIEI la nivel nationalSeniorERP - solutia ERP destinata DISTRIBUTIEI la nivel national
SeniorERP - solutia ERP destinata DISTRIBUTIEI la nivel national
Senior Software221 visualizações
Software Solutions por AccelerIT Services
Software SolutionsSoftware Solutions
Software Solutions
AccelerIT Services218 visualizações

Mais de Alin Benea

Solutie dedicata agricultura_text brosura por
Solutie dedicata agricultura_text brosuraSolutie dedicata agricultura_text brosura
Solutie dedicata agricultura_text brosuraAlin Benea
55 visualizações8 slides
Brosura SFA por
Brosura SFABrosura SFA
Brosura SFAAlin Benea
21 visualizações2 slides
Brosura ASiSRia pentru transportatori por
Brosura ASiSRia pentru transportatoriBrosura ASiSRia pentru transportatori
Brosura ASiSRia pentru transportatoriAlin Benea
141 visualizações4 slides
Brosura WMS por
Brosura WMSBrosura WMS
Brosura WMSAlin Benea
23 visualizações2 slides
Pliant ASIS HORECA Softnet Referinte LowRes por
Pliant ASIS HORECA Softnet Referinte LowResPliant ASIS HORECA Softnet Referinte LowRes
Pliant ASIS HORECA Softnet Referinte LowResAlin Benea
56 visualizações8 slides
Pliant ASISMAG Softnet +referinte LowRes por
Pliant ASISMAG Softnet +referinte LowResPliant ASISMAG Softnet +referinte LowRes
Pliant ASISMAG Softnet +referinte LowResAlin Benea
98 visualizações10 slides

Mais de Alin Benea(6)

Solutie dedicata agricultura_text brosura por Alin Benea
Solutie dedicata agricultura_text brosuraSolutie dedicata agricultura_text brosura
Solutie dedicata agricultura_text brosura
Alin Benea55 visualizações
Brosura SFA por Alin Benea
Brosura SFABrosura SFA
Brosura SFA
Alin Benea21 visualizações
Brosura ASiSRia pentru transportatori por Alin Benea
Brosura ASiSRia pentru transportatoriBrosura ASiSRia pentru transportatori
Brosura ASiSRia pentru transportatori
Alin Benea141 visualizações
Brosura WMS por Alin Benea
Brosura WMSBrosura WMS
Brosura WMS
Alin Benea23 visualizações
Pliant ASIS HORECA Softnet Referinte LowRes por Alin Benea
Pliant ASIS HORECA Softnet Referinte LowResPliant ASIS HORECA Softnet Referinte LowRes
Pliant ASIS HORECA Softnet Referinte LowRes
Alin Benea56 visualizações
Pliant ASISMAG Softnet +referinte LowRes por Alin Benea
Pliant ASISMAG Softnet +referinte LowResPliant ASISMAG Softnet +referinte LowRes
Pliant ASISMAG Softnet +referinte LowRes
Alin Benea98 visualizações

Brosura profil Soft Net Consulting

 • 2. Cheltuieli Venituri Profilul companiei Cei peste 15 ani de experien] ai Soft Net Consulting <n consultan] privind solu]iile informatice de business se reflect <n peste 800 de implementri reu[ite pe diverse industrii, care au generat bune practici <n managementul proiectelor software, analiza proceselor [i fluxurilor informa]ionale de afaceri. Ne diferen]iaz portofoliul diversificat de clien]i, metodologia proprie de v>nzare, implementare [i suport orientat spre client, echipa profesionist de consultan]i, sistemul performant de suport tehnic, pachetul complet de solu]ii informatice care acoper at>t nevoile IMM-urilor, c>t [i a[teptrile marilor companii [i parteneriatele strategice cu productorii de softuri [i furnizorii de servicii. Metodologia dezvoltat de Soft Net Consulting abordeaz profesionist [i transparent <ntregul proces de v>nzri, implementare [i suport. ^n]elegem bine procesele de business, vorbim pe limba contabililor, economi[tilor [i inginerilor [i [tim s transformm nevoile clien]ilor <n cerin]e [i func]ionalit]i ale sistemului informatic. Prin solu]ia personalizat livrat la cheie asigurm rezolvarea tuturor cerin]elor clien]ilor cuprinse <n scopul [i obiectivele proiectului de implementare, cu implicarea utilizatorilor cheie <n toate etapele critice, de la colectarea informa]iilor, analiza proceselor [i fluxurilor [i definirea cerin]elor func]ionale, p>n la testarea func]ionalit]ilor dezvoltate [i implementate. Cu o echip dedicata de suport Soft Net Consulting ofer asisten] tehnic dedicat online, prin portalul telefonic [i la fa]a locului pentru 270 de contracte active de service, asigur>nd update- uri, dezvoltri customizate [i rspunsuri prompte la sesizrile [i problemele clien]ilor, aprute <n utilizarea solu]iilor informatice. Canalele de acces la service [i suport sunt variate, disponibilitatea lor este adaptat programului clientului, iar interven]iile noastre sunt rapide [i eficiente, <n func]ie de prioritatea [i urgen]a problemelor ridicate. Clien]iiapreciazlaconsultan]iiSoftNetConsultingflexibilitatea, adaptabilitatea [i disponibilitatea lor de comunicare, solu]iile clare oferite la problemele lor [i rspunsurile prompte [i precise. Avantajul competitiv pe care vi-l pot aduce aceste solu]ii informatice integrate <n business-ul dumneavoastr const at>t <n optimizarea [i eficientizarea proceselor interne de business, c>t [i a rela]iilor externe ale companiei dumneavoastr cu clien]ii si.
 • 3. Este vorba despre controlul deplin asupra afacerii, activit]ii [i rezultatelor acesteia, urmrirea comenzilor, costurilor [i consumurilor, gestionarea eficient a resurselor, cre[terea performan]ei afacerii, diminuarea volumului [i timpului de munc necesar pentru elaborarea rapoartelor [i analizelor. Pe l>ng func]ionalit]ile standard ale celor 5 produse software aflate <n portofoliul nostru, programatorii din departamentul nostru de dezvoltare pot customiza solu]ia aleas la specificul activit]ii fiecrui client [i fiecrei industrii. Prin parteneriatul dezvoltat cu InfoMentor v oferim acces la cea mai popular aplica]ie ERP din Rom>nia, WinMentor, cu o experien] de 20 de ani pe pia]a rom>neasc [i peste 25.000 de utilizatori. Suntem cel mai important distribuitor al Alfa Software, una dintre cele mai puternice case autohtone de software, productorul sistemului informatic integrat ASiS Ria care se adapteaz flexibil la specificul oricrei activit]i. Disponibilitatea [i siguran]a datelor v este garantat prin pachetul de servicii integrate [i platforma de virtual private cloud oferite de Soft Net Consulting <n parteneriat cu Orange. Soft Net Consulting a devenit <n 2014 singurul partener certificat Platinum al Entersoft pentru Transilvania [i Banat, intr>nd astfel <n prima lig profesionist a furnizorilor de consultan] <n solu]ii informatice de business pentru marile companii.
 • 4. Servicii Implementare aplica]ii Analiz procese de business Arhitectur [i proiectare solu]ii software Management de proiect IT Customizare aplica]ii Training tehnic Migrri de date Integrri de aplica]ii Service post implementare Dezvoltare software Proiecte tehnice pentru accesarea de fonduri europene ^nchiriere tehnologie: servere virtuale [i licen]e Microsoft Cazuri service Timp rezolvare
 • 5. Aplica]ii ERP ASISRia WinMENTOR WinMENTOR ENTERPRISE ENTERSOFT Business Suite CRM ASISRia - CRM WinMENTOR ENTERPRISE ENTERSOFT - CRM SFA ASIS-Mobile ENTERSOFT-SFA WMS ASIS - WMS ENTERSOFT BI SNC - SMART DECISIONS ENTERSOFT BI PROJECT MANAGEMENT ENTERSOFT Project Industrii Agricultur Vinifica]ie Comer] Construc]ii Construc]ii drumuri Contabilitate Distribu]ie Produc]ie Reciclare de[euri Service Auto Servicii Profesionale Transporturi
 • 6. Extrase din testimoniale de la clien]ii no[tri din Agricultur, Transporturi, Produc]ie, Comer], Contabilitate, Distribu]ie, Servicii Profesionale [i Construc]ii. Agricultur Solu]ia informatic dezvoltat de Soft Net Consulting ne ajut s urmrim [i s atribuim costurile directe [i indirecte pe parcelele de teren pentru a [ti rentabili- tatea fiecreia dintre ele. De asemenea, urmrim contractele de arend [i decon- tarea cu arenda]ii [i asigurm toate fazele de gestiune a silozurilor, de la achizi]ia la depozitarea [i livrarea cerealelor. Acum cunosc exact eficien]a fiecrei culturi agricole [i pot concluziona care sunt tehnologiile optime de cultur. Lauren]iu Costin, manager Sampax Satu Mare unul dintre primii clien]i ai solu]iei dedicate productorilor agricoli Transporturi M declar mul]umit de controlul mai bun pe care <l am acum asupra comenzilor de transport. Pot s urmresc comenzile de transport <n toate fazele lor. Procesul de urmrire a comenzilor este extrem de facil. Jurnalul fiecrei comenzi ne ajut s identificm distinct responsabilitatea fiecrui utilizator din Rom>nia sau din strintate al solu]iei de transport, care opereaz date pe o anumit comand, pentru eventualele erori generate <n operare. Edith Kramer, director administrativ HP Transport Overland Produc]ie Am remarcat imediat la ASiS formatul convenabil <n care se operau documentele contabile [i posibilitatea de a <nregistra datele aferente unui document o singur dat, pentru ca acestea s poat fi vizualizate ulterior <n orice raport. Cu aju- torul Departamentului de Dezvoltare al Soft Net Consulting am dezvoltat de-a lungul timpului o serie de rapoarte personalizate <n web pentru grupul din care facem parte. Un impact pozitiv asupra activit]ii noastre l-a avut [i implementarea de cititoare de coduri de bare pentru recep]ia materiilor prime [i materialelor <n depozit. Ne g>ndim s extindem acest sistem [i pentru comenzile interne dintre depozit [i sec]ia de produc]ie. Viorica Ilian, contabil [ef B.Braun Pharmaceuticals Comer] Apreciez cel mai mult la Soft Net Consulting - ca partener de afaceri - seriozitatea, stabilitatea [i constan]a <n calitatea serviciilor post-implementare pe care ni le-au oferit. Mediul de business <n care operm este unul dificil, <ntr-o continu schim- bare, cu modificri majore de fiscalitate [i legisla]ie. Un soft performant precum ASiS trebuie s fie pregtit s rspund prompt aces- tor schimbri legislative, s te ajute s te adaptezi fr a pierde timp pre]ios [i s treci lin [i fr hopuri peste aceste provocri pentru a putea, ca manager, s <]i aloci majoritatea timpului pentru preocuprile de core business. George Drgoi, director general Almira Trade planificat realizat
 • 7. Contabilitate Dorin]a noastr este s evitm <ntreruperile de activitate datorate actualizrii ver- siunilor <n perioadele de v>rf, <ntre 20 [i 25 ale fiecrei luni, atunci c>nd trebuie s finalizm [i s depunem toate declara]iile fiscale. Consultan]ii Soft Net Con- sulting au alocat <ntotdeauna timp suficient pentru a ameliora impactul generat de actualizarea <n ultimul moment a noilor versiuni, au efectuat testrile [i verificrile de structur pe o baz de date de mari dimensiuni, dup terminarea programului nostru de lucru, ajut>ndu-ne astfel s economisim cel mai pre]ios activ, timpul de lucru al angaja]ilor no[tri, <n intervalul de aur pentru un birou de contabilitate, cuprins <ntre zilele de 20 [i 25 ale fiecrei luni. Cosmin Livadariu, director executiv Andes Pro Expertise Distribu]ie Soft Net Consulting ne-a fost alturi mereu <n nevoia de adaptare [i personali- zare a solu]iei informatice ASiS at>t la cerin]ele legislative de raportare specifice institu]iilor financiare nebancare (IFN-urilor) ce sunt emise de Banca Na]ional a Rom>niei pentru societ]ile de leasing financiar, c>t [i la modificrile normelor de func]ionare [i raportare contabil a brokerilor de asigurri transmise de Comi- sia de Supraveghere a Asigurrilor [i, ulterior, de Autoritatea de Supraveghere Financiar. Dac ar fi aprut probleme tehnice sau de comunicare <n colabora- rea noastr <ndelungat [i acestea nu ar fi fost rezolvate prompt [i satisfctor, ve[tile proaste ar fi ajuns primele la mine, ca administrator al grupului de firme. De aceea, tcerea mul]umit a celor 67 de colegi care utilizeaz programul este cel mai bun semn pentru mine c lucrurile evolueaz <n continuare <n parametrii agrea]i <nc de la <nceput. Layos Szekely, administratorul grupului de firme Grup West Servicii profesionale Aveam nevoie de un program eficient pentru contabilitatea financiar [i pen- tru raportrile noastre <n strintate ctre corpora]ia-mam pe standardele interna]ionale de raportare financiar IFRS.Cu ASiS, contul de profit [i pierdere poate fi transpus <n 3 feluri diferite: conform cerin]elor contabilit]ii rom>ne[ti, pentru nevoile de contabilizare intern a serviciilor prestate [i pentru raport rile externe <n sistemul propriu al corpora]iei. Am personalizat [i conectat <ntre ele rapoartele individuale de cash-flow, comenzi [i contracte, contul de profit [i pierdere, rapoartele lunare privind investi]iile hardware [i software [i listele de mijloace fixe repartizate pe centrele de cost. Camelia Chiri]oiu, contabil [ef Oce Software SRL Mirela Aldescu, responsabil raportri Oce Software SRL Construc]ii Dezvoltm <mpreun cu Soft Net Consulting rapoarte personalizate care adap- teaz programul AsiS la specificul administrrii unui proiect imobiliar <n etapele sale de dezvoltare [i operare. Principalul nostru scop este de a eficientiza eviden]a contractelor de <nchiriere [i a automatiza munca manual a contabililor de fac- turare [i de repartizare <n conturile contabile a serviciilor repetitive. Ovidiu {andor, manager Modatim Investments
 • 8. Timi[oara Str. Iuliu Maniu Nr. 7, CP: 300185 Tel: +40 372 562 800 Fax: +40 356 174 174 E-mail: office@softnetconsulting.ro Bucure[ti Electromagnetica Business Park Sectorul 5, Calea Rahovei Nr. 266 - 268, Corp 2, Etaj 2, Camera 15B Tel: +40 372 562 800 Fax: +40 356 174 174 Suport Suport WinMENTOR: +40 372 562 801 Suport ASiS: +40 372 562 802 www.softnetconsulting.ro