Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Digital Transformation - från status quo till verklig handling(20)

Anúncio

Digital Transformation - från status quo till verklig handling

 1. Digital  transformation från  status  quo till  verklig  handling
 2. Digital transformation means that digital usages inherently enable new types of innovation and creativity in a particular domain, rather than simply enhance and support the traditional methods.
 3. Har  du  en  digital  plattform  som   stödjer  din  framtida  affärsmodell?
 4. Har  du  en  digital  plattform  som   stödjer  din  framtida  affärsmodell? Tesla NA-­‐KD BokioBythjul
 5. Har  du  en  digital  plattform  som   stödjer  din  framtida  affärsmodell? Tesla NA-­‐KD BokioBythjul
 6. Vart befinner ni er på er digitala resa?
 7. Digital  mognad  avgör  graden  av  affärsvärde din  organisation  kan  leverera. Erbjudande Organisation Kontaktytor Teknisk  plattform Analys Hög  teknisk  skuld Etablerad  plattform baserad  på  standards-­‐ produkter Flexibla  molnbaserade  lösningar som  drar  nytta  av  digitalt ekosystem.  Hög  automatisering. Svårt  att  få  tag  i  relevant  data, brister  i  rutiner  och  styrning KPIer på  plats  och  verktygs-­‐ stöd  för  ad-­‐hoc  analyser Löpande  optimering  av  insatser utifrån  feedback Situationsanpassade  och personaliserad dialog  i  relevanta kanaler.  Kanalerna  hänger  ihop. Fokus  på  köpta  kontaktytor utan  sammanhållen  struktur Fokus  på  användarupplevelse och  förtjänad  kommunikation. Digitalt  ledarskap  genomsyrar  hela bolaget  och är  en  naturlig  del  av strategiarbete.  Agilt med  fokus på  löpande  leveranser. Ad  hoc  satsningar  utan  tydlig styrning.  Förvaltande  kultur och kompetens. Ökad  satsning  på  digitalt i  alla  led.  Utmaning  när  det digitala möter  det  traditionella. innovativa  satsningar  som drar  nytta  av  ekosystem  och värdebaserade  intäktsmodeller. Ingen  hävstång  från  digitalt. Kommunikation  snarare än  affärsutveckling. Digitala  mervärdestjänster. Stärker  användarupplevelsen i  befintliga processer. Mobilisera Koordinera Accelerera Få  frågan  på  agendan Hantera  utmaningar vid  genomförandet Kontinuerlig  lärandeprocess utifrån  ständig  rörelse Vidareutveckling  av  tankar  från  den  utmärkta  boken  ”Att  leda  Digital  transformation”
 8. 10 Andel  av   omsättning LågHög Låg Hög Osäkerhet Prioritera Distraktion Utforska
 9. 11 Andel  av   omsättning LågHög Låg Hög Osäkerhet
 10. Värdemått Business  case Potential  och  robusthet   vid  scenarios Nyckel-­‐ personer Verksamhet ”Champions”  och   visionärer Nytta Tid Utveckla  och  försvara   kärnaffären Bygg  tillväxtaffärer Utforska  möjliga   affärer
 11. Analys  av  kundresan  ur  ett  upplevelseperspektiv  ger  bara  halva   sanningen  – interaktionerna  behöver  kompletteras  med  data https://www.liveworkstudio.com/
 12. För  att  stödja  den  digitala  transformationen  krävs  en  helt   ny  ansats  när  det  gäller  mätning  och  uppföljning Telefon Internet Blankett NKI 4,0 4,2 4,1 KR 2  300 200 4  500 7  000 Från: Kanalfokus  ”touch  points” • Avtal • Betalning • Energileverans • Faktura • Flytt Antal 15 40 60 115 3,0 9  200 NKI KKR   Till:   Kundresan  i  fokus Kund  25 4,0 1005 Kund  3 3,0 2  300 5 75 150 Kund  1 2,0 6  800 5 75 150 150 150 150 Avtal Betalning Energileverans Faktura Flytt Telefon Internet Blankett Till: Kundresor NKI 3,0 4,2 4,1 3,0 2,5 KKR 9  200 200 4  500 5  000 4  000 Antal 3 400 60 4  000 2  000
 13. Hur  du  säkerställer  resurser  för  att  växla  upp   ambitionsnivån  – fullt  realistiskt  med  tredubbel  budget • Utgå  från  affärs-­‐ och  verksamhetsnyttan • Skissa  på  relevanta  utvecklingsförslag, t  ex  utifrån  dessa  modeller • Gör  arbetet  tillsammans  med  de  som  kommer   att  fatta  beslut  kring  finansieringen • Illustrera  värdet  i  tydliga  ”Business  cases” • Visa  på  realistiska  genomförandeplaner • Ha  tydliga  interna  ”Champions”  för  att  leda   utvecklingen
 14. Fokusera på processen i stället för att formulera mål
 15. It’s  the  system  stupid… Source:  jamesclear.com/goals-­‐systems
 16. Moderna  arbetssätt  kan  bidra  till  såväl  ökad   relevans  som  leveransförmåga  av  digitala  tjänster Nyttan  med   moderna   arbetssätt Ökad  relevans Ökad   leveransförmåga Rätt  saker På  rätt  sätt Kapacitet Effektivitet Vi  mäktar  med  att  leverera  mer  saker  samtidigt Vi  levererar  saker  snabbare  och  mer  resurseffektivt Vi  väljer  ut  rätt  saker  att  göra  – det  som  levererar  mest  affärs-­‐ &  kundnytta,  oavsett  om  det  är  utveckling  av  nya  tjänster  eller   vidareutveckling/förvaltning  av  befintliga  tjänster Vi  utför  saker  på  ett  sätt  som  möter  kundens   behov,  varken  mer  eller  mindre
 17. Moderna  arbetssätt  kan  utgöras  av  flera  komponenter   som  tillsammans  ökar  relevansen  och  leveransförmågan 20 Ökad  relevans   (rätt  saker  *  på  rätt  sätt) Ökad  digital  leveransförmåga (kapacitet  *  effektivitet) 1 2 3 6 4 7 9 10 12 1 Iterativ  produktutveckling  med  snabba  test  mot  marknad 2 Tvärfunktionella  team 3 Distribuerat  mandat  nedåt  i  organisationen 4 Skisser  &  prototyper  som  kommunikationsverktyg 6 Parallella  och  fristående  leveransteam 7 Bestående  team  mellan  projekt  &  förvaltning 10 Prioritera  löpande  utifrån  affärsvärde  &  kundnytta 12 Portfölj  av  innovationer  med  olika  tidshorisont 9 Fokus  på  service  design  och  tidig  kundinvolvering Exempel  på  komponenter  av  moderna  arbetssätt  digitalt 11 Datadrivet  beslutsfattande  snarare  än  magkänsla 11 8 Kontinuerliga  releaser 8 5 Regelbundna  ”utvecklingssamtal”  för  att  förbättra  metodik 5
 18. Nya affärsutmaningar kräver nya roller
 19. …  and  a  ”Customer  success  manager”! 1. Prevents  churn 2. Holds  user  onboarding  process 3. Facilitates  user  discovery  of  Aha!   Moment 4. Guides  user  realization  of  value 5. Stay  in  touch  pro-­‐actively  with   users  and  measure  customer   success
 20. …and  don’t  forget  the  Product  owners More  is  Better  Characteristics As  organizational  performance Increases,  customer  perceived value  or  satisfaction  also  rises Fundamental  Characteristics Only  noticed  when  absent. Never  bring  value  beyond neutral. Delighters Not  desired  but  when delivered,  brings  value. (unexpected  and  unspoken) KANO  Model
 21. Inte  som  alla  andra: Vi  kombinerar  strategi  och  ledning  och   jobbar  uteslutande  på  kundens  sida. Rätt  digitala  satsningar Hur  ser  er  process  ut  för  att välja  ut  digitala  initiativ? Sträva  efter  en  balanserad   portfölj  av  satsningar  som  ger resultat  även  på  längre  tids-­‐ horisonter.  Väg  samman   affärs-­‐ och  användarperspektiv   för  att  förstå  var  du  skall  leta. Engagemang  i  hela  organisationen Vi  tror  på  delaktighet.  Och  att  för-­‐ ankring  är  ett  resultat  snarare  än  en   aktivitet.  Dessa  utgångpunkter  tar  vi   med  oss  i  alla  uppdrag.  Det  märks   genom  väl  förberedda  arbetsmöten   som  bjuder  in  till  feedback  och  att  vi   jobbar  nära  intressenter  i  din   organisation. Värde  uppstår  vid  leverans Det  är  först  när  dina  initiativ   möter  en  publik  som  värde kan  uppstå.  Både  när  det   gäller  faktiska  resultat,  men   också  i  form  av  feedback  och   input  till  fortsatt  utveckling   och  prioriteringar. Oberoende  och  på  din  sida Vi  har  valt  bort  utveckling  och  har  inga  avtal   med  produktleverantörer.  Däremot  bidrar  vi   gärna  med  våra  erfarenheter  när  det  gäller   duktiga  leverantörer  och  väl  fungerande   lösningar.  Det  gör  att  vi  kan  bygga  upp   argumentationen  helt  baserad  på  affärs-­‐ mässiga  grunder  -­‐ och  då  menar vi  din  affär  och  inte  vår.  
 22. Vi  har  erfarenheter  av  att  hjälpa  våra  kunder hela  vägen  – oavsett  digital  mognad. Digitalt  erbjudande  – retail Marketing  Automation Realisering  av  komplexa  webbprojekt Effektiva  leveransorganisationer  – agil coach Förstudie  digital  plattform Digital  marknadsstrategi  B2B Framtidens  kundmöte  – ökad  självservice Segmentering  utifrån  beteende Exempel  på  aktuella  uppdragsområden: Projektledning  ny  plattform
 23. Tack för er uppmärksamhet!
Anúncio