3. способи платежів

A
Зміст
1. Сутність міжнародних розрахунків
2. Загальна характеристика сутності
банківського переказу як форми міжнародних
розрахунків
3. Схеми розрахунків за формою
«банківський переказ»
Способи платежів у
міжнародних розрахунках
Сутність міжнародних розрахунків
Міжнародні розрахунки – це:
• система організації та регулювання платежів у сфері
міжнародних економічних відносин;
• форми платежів між країнами за здійсненні операції в ході їх
зовнішньоекономічних відносин;
• система механізмів реалізації грошових вимог та зобов’язань,
що виникають між різними суб’єктами у сфері міжнародних
економічних відносин;
• комерційні платежі, що здійснюються за за грошовими
вимогами та зобов’язаннями між підприємствами, банками
установами та громадянами, пов’язані з торгівельними,
інвестиційними та кредитними відносинами
• некомерційні платежі, пов’язані з перевезенням пасажирів,
страхуванням, туризмом, переказом грошей за кордон
Сутність міжнародних розрахунків
Суб’єкти міжнародних розрахунків:
• імпортери,
• експортери,
• банки.
“Лоро” – іноземні кореспондентські рахунки в банку.
“Ностро” рахунки банку в іноземному банку.
Найпоширеніші умови міжнародних розрахунків:
• безпосередній (повний розрахунок) – повна оплата товару до
моменту чи в момент переходу товару або товаророзпорядчих
документів у розпорядження покупця;
• розрахунок у кредит (з розстроченням) – надання експортером
імпортеру кредиту в комерційній формі (для імпортера).
Найпоширенішою формою безготівкових розрахунків
є банківський переказ, що зумовлюється
технологічною простотою його здійснення, короткими
строками розрахунків та порівняно невисоким
розміром оплати послуг банку.
Банківський переказ - це доручення банку своєму
банку-кореспонденту виплатити певну суму грошей за
розпорядженням і за рахунок переказодавця
іноземному одержувачу (бенефіціару) із зазначенням
способу відшкодування банку-платнику виплаченої
ним суми.
Загальна характеристика сутності банківського переказу як
форми міжнародних розрахунків
Загальна характеристика сутності банківського переказу як форми
міжнародних розрахунків
В міжнародній практиці найпоширенішою формою
розрахунків є документарний (умовний) переказ.
Під документарним (умовним) переказом розуміють
переказ авансу за умови, що банк експортера
(бенефіціара) здійснить фактичну виплату авансу на його
рахунок лише проти надання транспортних
(відвантажувальних) документів. При цьому зазначається
період, протягом якого повинно бути проведене
відвантаження і наданий відвантажувальний документ.
Як і інші форми міжнародних розрахунків, банківські
перекази проводяться в безготівковій формі. Однак
комерційні або товаророзпорядчі документи (рахунки,
транспортні й інші документи) за цією формою
розрахунків, направляються від експортера безпосередньо
імпортеру, тобто обминаючи банки.
Загальна характеристика сутності банківського переказу як форми
міжнародних розрахунків
Переказ коштів за кордон за дорученням клієнтів комерційних
банків проводиться на основі заяви на переказ.
У заяві на переказ обов'язково зазначається спосіб передачі
платіжного доручення за кордон - застосовується одна із
загальноприйнятих форм переказу: поштою або каналами SWIFT.
SWIFT - це міжнародна міжбанківська організація фінансових
розрахунків за допомогою телексу.
Поштовий переказ (mail transfer) - це письмове платіжне
доручення, що надсилається одним банком іншому (іноземному),
що може бути автентифіковане як підписане відповідною
посадовою особою у банку, яка надсилає, і являє собою вказівку
іншому банку виплатити певну суму грошей зазначеному
бенефіціару (або за розпорядженням зазначеного бенефіціара).
Загальна характеристика сутності банківського переказу як форми
міжнародних розрахунків
Банк імпортера надсилає банку експортера платіжне доручення, в якому зазначається:
• - повна назва платника;
• - найменування банку платника;
• - номер банківського рахунку, що дебетується;
• - код валюти і суму платежу;
• - повна назва бенефіціара, його адреса;
• - найменування банку бенефіціара і номер його рахунку;
• - найменування, номер і дату документу (контракту), за яким здійснюється оплата;
• - особа, яка несе витрати на здійснення переказу (банківська комісія і поштові або телеграфні
витрати);
• - мета і призначення переказу (найменування товару і послуг, за які здійснюється оплата).
Схеми розрахунків за формою «банківський переказ»
Розрахунки переказами можуть бути( рис.1.1):
1) за дорученням клієнтів;
2) за дорученням зарубіжних банків.
Види розрахунків банківськими переказами і
схема при таких розрахунках представлені на
рис. 1.2 та рис. 1.3.
Розрахунки за відкритим рахунком полягають у
тому, що експортер веде рахунок заборгованості
імпортера, і навпаки. Для цього між
контрагентами укладається спеціальна угода.
Таку форму розрахунків застосовують при
регулярних ділових контактах і довірі один до
одного.
Рис.1.1. Види розрахунків
переказами
Рис.1.2. Види розрахунків
банківськими переказами
Рис.1.3. Схема документообігу при
розрахунках переказами:
1 — передача обумовлених у контракті комерційних
документів; 2 — заповнення заяви і платіжного
доручення на підставі цих документів; 3 — списання
коштів із рахунку імпортера і зарахування їх на
рахунок банку-кореспондента; 4 — пересилання
коштів у банк експортера; 5 — зарахування коштів на
рахунок постачальника (після списання їх з рахунку
банку-кореспондента); 6 — передача виписки з цього
рахунку
Розрахунки за відкритим рахунком полягають у тому,
що експортер веде рахунок заборгованості імпортера,
і навпаки. Для цього між контрагентами укладається
спеціальна угода. Ця форма розрахунків
застосовується при регулярних ділових контактах і
довірі один до одного.
3. способи платежів
1 de 14

Recomendados

Тема 11 por
Тема 11Тема 11
Тема 11rudenchik
1.6K visualizações12 slides
Тема 9 por
Тема 9Тема 9
Тема 9rudenchik
1.5K visualizações21 slides
Тема 10 por
Тема 10Тема 10
Тема 10rudenchik
1.3K visualizações11 slides
Операції банків в іноземній валюті por
Операції банків в іноземній валютіОперації банків в іноземній валюті
Операції банків в іноземній валютіНастя Корабахина
2.9K visualizações16 slides
1)теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг por
1)теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг1)теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг
1)теоретичні засади функціонування ринку фінансових послугНастя Корабахина
361 visualizações8 slides
6) фінансові послуги на ринку позичкового капіталу por
6) фінансові послуги на ринку позичкового капіталу6) фінансові послуги на ринку позичкового капіталу
6) фінансові послуги на ринку позичкового капіталуГалина Златина
1.8K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництва por
Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництваТема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництва
Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництваНастя Корабахина
3.2K visualizações17 slides
3) структура ринку фінансових послуг por
3) структура ринку фінансових послуг3) структура ринку фінансових послуг
3) структура ринку фінансових послугГалина Златина
1.9K visualizações8 slides
Тема 6. Активні операції комерційних банків por
Тема 6. Активні операції комерційних банківТема 6. Активні операції комерційних банків
Тема 6. Активні операції комерційних банківНастя Корабахина
2.9K visualizações20 slides
4) фінансові послуги на грошовому ринку por
4) фінансові послуги на грошовому ринку4) фінансові послуги на грошовому ринку
4) фінансові послуги на грошовому ринкуГалина Златина
1.7K visualizações10 slides
2) суб'єкти фінансового ринку por
2) суб'єкти фінансового ринку2) суб'єкти фінансового ринку
2) суб'єкти фінансового ринкуГалина Златина
1.8K visualizações7 slides
Вексель як фінансовий інструмент por
Вексель як фінансовий інструментВексель як фінансовий інструмент
Вексель як фінансовий інструментKyiv National Economic University
222 visualizações12 slides

Mais procurados(19)

Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництва por Настя Корабахина
Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництваТема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництва
Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництва
Настя Корабахина3.2K visualizações
3) структура ринку фінансових послуг por Галина Златина
3) структура ринку фінансових послуг3) структура ринку фінансових послуг
3) структура ринку фінансових послуг
Галина Златина1.9K visualizações
Тема 6. Активні операції комерційних банків por Настя Корабахина
Тема 6. Активні операції комерційних банківТема 6. Активні операції комерційних банків
Тема 6. Активні операції комерційних банків
Настя Корабахина2.9K visualizações
4) фінансові послуги на грошовому ринку por Галина Златина
4) фінансові послуги на грошовому ринку4) фінансові послуги на грошовому ринку
4) фінансові послуги на грошовому ринку
Галина Златина1.7K visualizações
2) суб'єкти фінансового ринку por Галина Златина
2) суб'єкти фінансового ринку2) суб'єкти фінансового ринку
2) суб'єкти фінансового ринку
Галина Златина1.8K visualizações
4. банківська гарантия por Alena2016
4. банківська гарантия4. банківська гарантия
4. банківська гарантия
Alena2016142 visualizações
L10 por Yuriy Chuchuk
L10L10
L10
Yuriy Chuchuk191 visualizações
Тема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштів por Настя Корабахина
Тема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштівТема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштів
Тема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштів
Настя Корабахина4.4K visualizações
1. основи орг.між.розрахунків por Bilovus
1. основи орг.між.розрахунків1. основи орг.між.розрахунків
1. основи орг.між.розрахунків
Bilovus327 visualizações
7 облік зобовязань por Lesya Yaremchuk
7 облік зобовязань7 облік зобовязань
7 облік зобовязань
Lesya Yaremchuk2.9K visualizações
вал ринок і вал сист por RudInna1
вал ринок і вал систвал ринок і вал сист
вал ринок і вал сист
RudInna133 visualizações
Облік грошових коштів у зарубіжних країнах por Татьяна Писоченко
Облік грошових коштів у зарубіжних країнахОблік грошових коштів у зарубіжних країнах
Облік грошових коштів у зарубіжних країнах
Татьяна Писоченко876 visualizações
презентація 9 por Alena2016
презентація 9презентація 9
презентація 9
Alena20162.5K visualizações
Центральний банк в банківській системі України por Настя Корабахина
Центральний банк в банківській системі УкраїниЦентральний банк в банківській системі України
Центральний банк в банківській системі України
Настя Корабахина2.8K visualizações
5. банківське фінансування por Alena2016
5. банківське фінансування5. банківське фінансування
5. банківське фінансування
Alena2016179 visualizações
7) фінансові послуги на фондовому ринку por Галина Златина
7) фінансові послуги на фондовому ринку7) фінансові послуги на фондовому ринку
7) фінансові послуги на фондовому ринку
Галина Златина1.8K visualizações

Similar a 3. способи платежів

презентація 9 por
презентація 9презентація 9
презентація 9Alena2016
492 visualizações30 slides
2 облік коштів на рахунках в банку por
2 облік коштів на рахунках в банку2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банкуLesya Yaremchuk
2.3K visualizações26 slides
G коледж_фп_тема 2 por
G коледж_фп_тема 2G коледж_фп_тема 2
G коледж_фп_тема 2Александр Белоиваненко
1.9K visualizações25 slides
НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування por
 НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування
НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткуванняMinfinDocs
716 visualizações8 slides
Звіт Касира Презентация.pptx por
Звіт Касира Презентация.pptxЗвіт Касира Презентация.pptx
Звіт Касира Презентация.pptxOlegSkorba
97 visualizações6 slides
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx por
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptxПринципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptxOlegSkorba
26 visualizações13 slides

Similar a 3. способи платежів(20)

презентація 9 por Alena2016
презентація 9презентація 9
презентація 9
Alena2016492 visualizações
2 облік коштів на рахунках в банку por Lesya Yaremchuk
2 облік коштів на рахунках в банку2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банку
Lesya Yaremchuk2.3K visualizações
НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування por MinfinDocs
 НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування
НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування
MinfinDocs716 visualizações
Звіт Касира Презентация.pptx por OlegSkorba
Звіт Касира Презентация.pptxЗвіт Касира Презентация.pptx
Звіт Касира Презентация.pptx
OlegSkorba97 visualizações
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx por OlegSkorba
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptxПринципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx
OlegSkorba26 visualizações
презентація 8 por Alena2016
презентація 8презентація 8
презентація 8
Alena2016553 visualizações
Валютные ограничения НБУ por Andrew Vodianyi
Валютные ограничения НБУВалютные ограничения НБУ
Валютные ограничения НБУ
Andrew Vodianyi4.7K visualizações
тема 2 грошовий обіг por RudInna1
тема 2 грошовий обігтема 2 грошовий обіг
тема 2 грошовий обіг
RudInna1376 visualizações
Первинний облік поточної дебіторської заборгованості.pptx por OlegSkorba
Первинний облік поточної дебіторської заборгованості.pptxПервинний облік поточної дебіторської заборгованості.pptx
Первинний облік поточної дебіторської заборгованості.pptx
OlegSkorba4 visualizações
райффайзен банк аваль 230217 real_steps_in_facilitating_xborder_business por Elizaveta Gavrilenko
райффайзен банк аваль 230217 real_steps_in_facilitating_xborder_businessрайффайзен банк аваль 230217 real_steps_in_facilitating_xborder_business
райффайзен банк аваль 230217 real_steps_in_facilitating_xborder_business
Elizaveta Gavrilenko234 visualizações
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р... por tsnua
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...
tsnua62.3K visualizações
презентація 3 por Alena2016
презентація 3презентація 3
презентація 3
Alena2016550 visualizações
Корпоративні карти на підприємстві por Valeriya Linevych
Корпоративні карти на підприємствіКорпоративні карти на підприємстві
Корпоративні карти на підприємстві
Valeriya Linevych3.8K visualizações
Вавдийчик por FinancialStudio
ВавдийчикВавдийчик
Вавдийчик
FinancialStudio743 visualizações
Нормативно-правове регулювання готівкових розрахунків в Україні por FinTech Department
Нормативно-правове регулювання готівкових розрахунків в УкраїніНормативно-правове регулювання готівкових розрахунків в Україні
Нормативно-правове регулювання готівкових розрахунків в Україні
FinTech Department61 visualizações
Джерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітності por Андрей Гладченко
Джерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітностіДжерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітності
Джерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітності
Андрей Гладченко59 visualizações
8. кредитування підприємств (1) por Bilovus
8. кредитування підприємств (1)8. кредитування підприємств (1)
8. кредитування підприємств (1)
Bilovus1K visualizações

Mais de Alena2016

презентация por
презентация презентация
презентация Alena2016
1.6K visualizações31 slides
презентація "реальні інвестиції" por
презентація "реальні інвестиції"презентація "реальні інвестиції"
презентація "реальні інвестиції"Alena2016
757 visualizações4 slides
презентація 10 por
презентація 10презентація 10
презентація 10Alena2016
500 visualizações16 slides
презентація до теми 6-7 por
презентація до теми 6-7презентація до теми 6-7
презентація до теми 6-7Alena2016
1.2K visualizações16 slides
презентація 10 por
презентація 10презентація 10
презентація 10Alena2016
1.1K visualizações16 slides
презентація 6-7 por
презентація 6-7презентація 6-7
презентація 6-7Alena2016
560 visualizações16 slides

Mais de Alena2016(20)

презентация por Alena2016
презентация презентация
презентация
Alena20161.6K visualizações
презентація "реальні інвестиції" por Alena2016
презентація "реальні інвестиції"презентація "реальні інвестиції"
презентація "реальні інвестиції"
Alena2016757 visualizações
презентація 10 por Alena2016
презентація 10презентація 10
презентація 10
Alena2016500 visualizações
презентація до теми 6-7 por Alena2016
презентація до теми 6-7презентація до теми 6-7
презентація до теми 6-7
Alena20161.2K visualizações
презентація 10 por Alena2016
презентація 10презентація 10
презентація 10
Alena20161.1K visualizações
презентація 6-7 por Alena2016
презентація 6-7презентація 6-7
презентація 6-7
Alena2016560 visualizações
презентація 5 por Alena2016
презентація 5презентація 5
презентація 5
Alena2016164 visualizações
презентація 4 por Alena2016
презентація 4презентація 4
презентація 4
Alena20162.8K visualizações
презентація 2 por Alena2016
презентація 2презентація 2
презентація 2
Alena2016576 visualizações
презентація 1 por Alena2016
презентація 1презентація 1
презентація 1
Alena2016358 visualizações
презентация ім тема 1 por Alena2016
презентация ім тема 1презентация ім тема 1
презентация ім тема 1
Alena2016156 visualizações
презентация ім тема 1 por Alena2016
презентация ім тема 1презентация ім тема 1
презентация ім тема 1
Alena2016341 visualizações
Iнвестицiйний аналiз por Alena2016
Iнвестицiйний аналiзIнвестицiйний аналiз
Iнвестицiйний аналiз
Alena2016278 visualizações
науковI студii por Alena2016
науковI студiiнауковI студii
науковI студii
Alena2016169 visualizações
фIнанси малого бiзнеса por Alena2016
фIнанси малого бiзнесафIнанси малого бiзнеса
фIнанси малого бiзнеса
Alena2016276 visualizações
фIнанси пiдприeмств por Alena2016
фIнанси пiдприeмствфIнанси пiдприeмств
фIнанси пiдприeмств
Alena2016216 visualizações
фIнансовий менеджмент por Alena2016
фIнансовий менеджментфIнансовий менеджмент
фIнансовий менеджмент
Alena2016137 visualizações
Iнвестицiйний менеджмент por Alena2016
Iнвестицiйний менеджментIнвестицiйний менеджмент
Iнвестицiйний менеджмент
Alena2016572 visualizações
корпоративнI фiнанси por Alena2016
корпоративнI фiнансикорпоративнI фiнанси
корпоративнI фiнанси
Alena2016229 visualizações
фIнансовий менеджмент por Alena2016
фIнансовий менеджментфIнансовий менеджмент
фIнансовий менеджмент
Alena2016149 visualizações

3. способи платежів

 • 1. Зміст 1. Сутність міжнародних розрахунків 2. Загальна характеристика сутності банківського переказу як форми міжнародних розрахунків 3. Схеми розрахунків за формою «банківський переказ»
 • 3. Сутність міжнародних розрахунків Міжнародні розрахунки – це: • система організації та регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин; • форми платежів між країнами за здійсненні операції в ході їх зовнішньоекономічних відносин; • система механізмів реалізації грошових вимог та зобов’язань, що виникають між різними суб’єктами у сфері міжнародних економічних відносин; • комерційні платежі, що здійснюються за за грошовими вимогами та зобов’язаннями між підприємствами, банками установами та громадянами, пов’язані з торгівельними, інвестиційними та кредитними відносинами • некомерційні платежі, пов’язані з перевезенням пасажирів, страхуванням, туризмом, переказом грошей за кордон
 • 4. Сутність міжнародних розрахунків Суб’єкти міжнародних розрахунків: • імпортери, • експортери, • банки. “Лоро” – іноземні кореспондентські рахунки в банку. “Ностро” рахунки банку в іноземному банку. Найпоширеніші умови міжнародних розрахунків: • безпосередній (повний розрахунок) – повна оплата товару до моменту чи в момент переходу товару або товаророзпорядчих документів у розпорядження покупця; • розрахунок у кредит (з розстроченням) – надання експортером імпортеру кредиту в комерційній формі (для імпортера).
 • 5. Найпоширенішою формою безготівкових розрахунків є банківський переказ, що зумовлюється технологічною простотою його здійснення, короткими строками розрахунків та порівняно невисоким розміром оплати послуг банку. Банківський переказ - це доручення банку своєму банку-кореспонденту виплатити певну суму грошей за розпорядженням і за рахунок переказодавця іноземному одержувачу (бенефіціару) із зазначенням способу відшкодування банку-платнику виплаченої ним суми. Загальна характеристика сутності банківського переказу як форми міжнародних розрахунків
 • 6. Загальна характеристика сутності банківського переказу як форми міжнародних розрахунків В міжнародній практиці найпоширенішою формою розрахунків є документарний (умовний) переказ. Під документарним (умовним) переказом розуміють переказ авансу за умови, що банк експортера (бенефіціара) здійснить фактичну виплату авансу на його рахунок лише проти надання транспортних (відвантажувальних) документів. При цьому зазначається період, протягом якого повинно бути проведене відвантаження і наданий відвантажувальний документ. Як і інші форми міжнародних розрахунків, банківські перекази проводяться в безготівковій формі. Однак комерційні або товаророзпорядчі документи (рахунки, транспортні й інші документи) за цією формою розрахунків, направляються від експортера безпосередньо імпортеру, тобто обминаючи банки.
 • 7. Загальна характеристика сутності банківського переказу як форми міжнародних розрахунків Переказ коштів за кордон за дорученням клієнтів комерційних банків проводиться на основі заяви на переказ. У заяві на переказ обов'язково зазначається спосіб передачі платіжного доручення за кордон - застосовується одна із загальноприйнятих форм переказу: поштою або каналами SWIFT. SWIFT - це міжнародна міжбанківська організація фінансових розрахунків за допомогою телексу. Поштовий переказ (mail transfer) - це письмове платіжне доручення, що надсилається одним банком іншому (іноземному), що може бути автентифіковане як підписане відповідною посадовою особою у банку, яка надсилає, і являє собою вказівку іншому банку виплатити певну суму грошей зазначеному бенефіціару (або за розпорядженням зазначеного бенефіціара).
 • 8. Загальна характеристика сутності банківського переказу як форми міжнародних розрахунків Банк імпортера надсилає банку експортера платіжне доручення, в якому зазначається: • - повна назва платника; • - найменування банку платника; • - номер банківського рахунку, що дебетується; • - код валюти і суму платежу; • - повна назва бенефіціара, його адреса; • - найменування банку бенефіціара і номер його рахунку; • - найменування, номер і дату документу (контракту), за яким здійснюється оплата; • - особа, яка несе витрати на здійснення переказу (банківська комісія і поштові або телеграфні витрати); • - мета і призначення переказу (найменування товару і послуг, за які здійснюється оплата).
 • 9. Схеми розрахунків за формою «банківський переказ» Розрахунки переказами можуть бути( рис.1.1): 1) за дорученням клієнтів; 2) за дорученням зарубіжних банків. Види розрахунків банківськими переказами і схема при таких розрахунках представлені на рис. 1.2 та рис. 1.3. Розрахунки за відкритим рахунком полягають у тому, що експортер веде рахунок заборгованості імпортера, і навпаки. Для цього між контрагентами укладається спеціальна угода. Таку форму розрахунків застосовують при регулярних ділових контактах і довірі один до одного.
 • 12. Рис.1.3. Схема документообігу при розрахунках переказами:
 • 13. 1 — передача обумовлених у контракті комерційних документів; 2 — заповнення заяви і платіжного доручення на підставі цих документів; 3 — списання коштів із рахунку імпортера і зарахування їх на рахунок банку-кореспондента; 4 — пересилання коштів у банк експортера; 5 — зарахування коштів на рахунок постачальника (після списання їх з рахунку банку-кореспондента); 6 — передача виписки з цього рахунку Розрахунки за відкритим рахунком полягають у тому, що експортер веде рахунок заборгованості імпортера, і навпаки. Для цього між контрагентами укладається спеціальна угода. Ця форма розрахунків застосовується при регулярних ділових контактах і довірі один до одного.