O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

DARVINOVA TEORIJA EVOLUCIJE.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

DARVINOVA TEORIJA EVOLUCIJE.pptx

  1. 1. Aleksandra Ivanović Aleksandrovac, 2020. godina
  2. 2.  Pojam evolucije  Primer evolucije  Biografija Čarlsa Darvina  Putovanje brodom Bigl  Darvinove zebe  Prirodna selekcija  Nastanak Darvinove teorije o evoluciji  Uticaj Darvinove teorije
  3. 3. • Evolucija predstavlja postepenu promenu živih bića koja se događa tokom dugog perioda vremena - miliona i desetina miliona godina. • Do evolucije živih bića dolazi usled njihove stalne borbe za hranu, teritorije i partnere za parenje. • Iako neka živa bića mogu pripadati istoj životinjskoj vrsti, ona se međusobno ipak razlikuju što je i Darvin primetio. • Pored Darvinove, najpoznatija teroija je i Lamarkova. •Dokazi evolucije, osim u vidu fosila, mogu se pronaći i posmatranjem više srodnih grupa životinja kao što je i Darvin uradio.
  4. 4. • Slonovi su evoluirali od životinja veličine svinje koje su živele pre 50 miliona. Istraživanjem fosila utvrđeno je da su se vrste prvih slonova širile istovremeno uz evolucijske promene - dobijajući duge kljove, veću telesnu masu... • Neki od ovih primeraka bili su preci danas poznatih vrsta slonova - azijskog i afričkog, za koje se smatra da su evolucijom nastali pre oko 2 miliona godina. • Vrsta deinoterijum postojala je u periodu od pre 5 do 25 miliona godina i naseljavala je Afriku i Aziju. • Krznasti mamut, direktan predak današnjih slonova, postojao je i živeo u predelima oko polarnog kruga u periodu od pre 5 miliona do 10 hiljada godina. Slon-primer evolucije
  5. 5. • Čarls Darvin je rođen 12. februara 1809. godine u Šruzberiju (Engleska) • Bio je peto dete njegovih roditelja • Posle školovanja u Šruzberiju, upisao je medicinu na univerzitetu u Edinburgu (1825.) • Međutim, 1827. je odustao od medicine zato što su mu predavanja bila dosadna i teška • Nedugo zatim on je upisao univerzitet u Kembridžu na kom je studirao teologiju • Po završetku školovanja, 1831. godine, on se na predlog priordnjaka Džona Hensloua, koji je primetio Darvinovo interesovanje za botaniku, ukrcao na brod prirodnjaka –Bigl • Preminuo je 19. Aprila 1882. godine, London. Čarls Darvin Karikatura Darvina kao majmuna objavljena u magazinu Hornet
  6. 6. • Putovanje je trajalo pet godina • Za vreme putovanja Darvin se trudio da sakupi razne uzorke biljaka, životinja i fosila1 • Na taj način on je započeo svoj istraživački rad sa temama botanike, zoologije i geologije2 • Kada se vratio u Englesku, svoja zapažanja je zabeležio u “Beleškama o transmutaciji vrsta“ • Ovo putovanje je nateralo Darvina da sam sebe zapita – Kako su se stvorila i razvijala bića? 1- Fosil predstavlja ostatak životinjskog ili biljnog sveta iz prošlosti 2- Geologija je nauka koja se bavi proučavanjem nastanka, strukture i sastava Zemlje Brod Bigl Darvin je pogotovo istraživao ptice sa Galapagosa Ruta putovanja
  7. 7. •Tokom putovanja, Darvin se najviše oduševio raznovrsnošu životinjskog i biljnog sveta sa ostrva Galapagoskog arhipelaga •Darvin je proučavao razlike vrsta iz različitih delova sveta. •Posebnu pažnju su mu privukle razlike koje je posedovala jedna grupa zeba sa Galapagoskih ostrva. Ove zebe su kasnije postale popularne pod nazivom – Darvinove zebe. Ptica - Zeba Ostrva Galapagosa
  8. 8. • Primetio je da se zebe sa različitih delova ostrva razlikuju po veličini i obliku kljuna. Tu razliku je objasnio prilagoavanjem na različite životne sredine. • Naime, neke zebe su jele inskte, neke semenje i to je uzrokovalo razlike kod iste vrste – alopatrička specijacija.
  9. 9. Osnovne teze o postanku vrsta: 1. Svi organizmi su nastali od zajedničkog pretka uz prisustvo modifikacija. 2. Glavni mehanizam modifikacija je prirodna selekcija. •Ovo ga je navelo da zaključi da su se oni vremenom razvijali i evoluirali i da imaju zajedničke pretke. Opisao je kako se dešavaju određene promene u generacijama zbog procesa prirodne selekcije 1 •Darvinova teorija je objavljena u njegovom delu pod naslovom „O poreklu vrsta” 1859. godine. • Informisanost o velikom broju životinjskih vrsta naterala je Darvina da postavi novo pitanje o nastanku živog sveta. • Prirodnjaci tog vremena su smatrali da su sve vrste nastale zajedno sa svetom. • Međutim, Darvin je primetio pojedine razlike kod grupa zeba sa Galapagosa iako su stanovale relativno blizu 1 – Prirodna selekcija je prirodno odabiranje onih jedinki koje će da prežive i ostave potomstvo
  10. 10. • Darvinova teorija evolucije imala je veliki značaj i ogroman uticaj na način razmišljanja ljudi u čitavom svetu. • Iako ideja o evoluciji nije prvobitno Darvinova, on je prikupio veliki broj čvrstih dokaza i ubedio ogromnu većinu istaknutih naučnika u realnost evolucije. • U XX veku postaje široko prihvaćena i prirodna selekcija. • Darvinov rad označio je prekretnicu u nauci XIX veka i postavio temelje savremenoj teoriju evolucije.

×