O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Anàlisi eslògan PSC #20n - Diari ARA

Breu article al diari ARA sobre el nou eslògan del PSC de cara al #20n

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Anàlisi eslògan PSC #20n - Diari ARA

  1. 1. 08 política DISSABTE, 15 D’OCTUBRE DEL 2011 ara ELECCIONS ESPANYOLES L’eslògan electoral somiat pels adversaris Anàlisi ALEIX CUBERES E ASSESSOR DE COMUNICACIÓ POLÍTICA l nou eslògan del PSC és perfecte si has decidit abaixar el cap i els braços i has renunciat a la bata- lla. En això el PSC sí que és diferent del PSOE. La factoria Za- ragoza de produccions, després del UNA CAMPANYA AUSTERA Mereixem una Espanya millor José Zaragoza va explicar ahir que (2004), Indecís? Escolta la Cope ca- aquesta campanya serà un 20% da matí o Si tu no hi vas, ells tornen més barata que altres d’anteriors. (2008) es demostra esgotada. En part, perquè l’àudio del PSC La mateixa idea de sempre: la són espots del PP. PERE VIRGILI por, el victimisme i el soroll. En de- finitiva, la vella política. Un eslògan orfe de valors, orgull, autoestima, Zaragoza rescata el seu estil i coratge, ambició i sense l’esperit de lluita que caldria. Cal reconèixer, però, la coherèn- cia en el dibuix de la narració que elatia la por al PP més centralista PSC ens vol explicar el 20-N: la re- alitat interna del partit, la seva can- didata estrella i el context electoral. Un PSC que ha renunciat al seu paper de protagonista, orfe de refe-La precampanya del PSC busca la bipolarització contraposant Rajoy i Rubalcaba rents –algú diria que invisible–, amb una direcció i una línia política amb símptomes contundents d’esgota- ment. Una candidata trista, sense Tanmateix, el segon govern d’Az- ran per internet, centraran la pre- carisma, que no somriu, que ha re-El PSC ha fet públic el material de nar ja és llunyà, i el candidat del PP, campanya del 20-N. La reforma nunciat a donar la cara, a il·lusionarprecampanya. Per explicar que “no Mariano Rajoy, s’ha guardat última- electoral impedeix als partits pagar i a somiar un futur millor.és el mateix Rubalcaba que Rajoy”, ment de mostrar la seva faceta més per publicitat abans de la campanya Podien aferrar-se a la banderaapel·la a espots radiofònics del PP espanyolista –fins i tot s’ha mostrat estricta, que, pel PSC, Zaragoza ja va dels drets socials, als valors i la mi-andalús i aragonès contra Catalu- obert a discutir el pacte fiscal que avançar ahir que serà “diferent”. rada femenina, als referents histò-nya, al més pur estil José Zaragoza. reclama CiU–. Per salvar-ho, Zara- Estratègia Ambaquesteseines,eldirigentso- rics del socialisme català i espanyol, ROGER TUGAS goza ha recopilat dues falques radi- ElPSCpretén cialista vol deixar “clares les diferèn- enviant gestos contundents per re- ofòniques contractades pel PP an- excloureCiUde cies a l’hora de fer política” i es diri- cuperar la confiança del seu electo-BARCELONA. Les campanyes que di- dalús i una pel PP aragonès en què geix “a la reflexió i a la intel·ligència rat tradicional i, per què no?, arris-rigeix el secretari d’organització del critiquen la immersió lingüística i el lacampanya, de la gent”. Afirma que no és una car per seduir l’electorat desenga-PSC, José Zaragoza, no deixen a nin- sistema de finançament pactat pel queaspiraa campanya en negatiu, sinó que con- nyat i els nous votants. Però s’hangú indiferent. I aquest cop no serà tripartit per al 2009. impedir-liser traposa un PP que atia “enfronta- rendit i han preferit morir senseuna excepció. Els socialistes, en ple Aquests arxius d’àudio i un sim- primeraforça ments entre comunitats” i un PSOE presentar batalla.procés congressual i després de di- ple i explícit lema que recorda que que assegura que ha buscat acords i Quin contrast amb la vitalitat de-verses derrotes electorals, busquen “per a Catalunya no és el mateix defensat l’autogovern, el català, l’Es- mostrada pel Partit Socialista fran-mantenir-se com a primera força a Rubalcaba que Rajoy”, que circula- panyapluralielsserveispúblics.e cès a les seves primàries!eCatalunya i, per aconseguir-ho, Za-ragoza ha recuperat la seva vella re-cepta de contraposar el PSOE al PPmés espanyolista i dretà. Persegueix Mimetisme amb les Parlar d’un sector catalanista és “esbiaixat”el doble objectiu d’excloure del de- anteriors eleccionsbat el candidat de CiU, Josep Anto- La segona entrega de l’enquesta de “tot és opinable”, però va rebutjarni Duran i Lleida –que aspira a la vic- Les campanyes centrades en el PP l’ARA, publicada ahir, posava de dividir el partit en famílies segonstòria–, i amagar les febleses de la ges- i la dreta són un clàssic de Zarago- manifest que la majoria de la pobla- “interpretacions mediàtiques”.tió de Zapatero a la Moncloa darre- za. El 2008 ja va idear un cartell si- ció i –en menor mesura– dels vo- Tanmateix, sí que va avançarre el record d’un PP contra el qual milar a l’actual, que deia que Zapa- tants socialistes reclamen al PSC que “el congrés” decidirà el nouencara es mobilitza l’electorat d’es- tero “no és el mateix” que Rajoy. A que es distanciï del PSOE i doni rumb del PSC, que “vindrà marcatquerres. Amb el PP, a més, es dispu- les europees del 2009 hi va insistir. més pes al sector catalanista. per la renovació”. Tot i això, i sa-ten alguns escons claus. Aquestes dades, però, no inquieten bent del cert que el primer secreta- José Zaragoza, que va assegurar ri socialista es renovarà, ell es va que “el PSC és un partit catalanis- posar a disposició del guanyador ta” en què es va aprovar “per una- per seguir en la primera línia del nimitat” l’última ponència política. partit. L’estratègia que haurà D’aquesta manera, atribueix a “de- d’adoptar el PSC dependrà de “qui- bats esbiaixats en l’opinió pública” nes responsabilitats de govern i la idea d’un sector catalanista espe- d’oposició” mantinguin, malgrat cífic i va defensar que “encasellar la que ara per ara l’única administra- gent [per aquests elements ideolò- ció important que els queda –l’exe- gics] és erroni”. Zaragoza creu que cutiu central– perilla bastant.

×