O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Luottamuksen vahvistaminen heimopäällikön työssä

Elokuussa 2014 Siili Solutions Oyj:n heimopäälliköille pitämäni esitys luottamuksen vahvistamisesta heimopäällikön työssä. Valtaosa ajatuksista pätee mielestäni myös perinteiseen esimiehen tai tiiminvetäjän rooliin.

 • Seja o primeiro a comentar

Luottamuksen vahvistaminen heimopäällikön työssä

 1. 1. Luottamuksen vahvistaminen heimopäällikön työssä Aki Ahlroth - 15.8.2014
 2. 2. Sisältö 01 Luottamuksen merkitys 02 Kuinka luottamusta vahvistetaan?
 3. 3. Luottamuksen merkitys 01
 4. 4. Luottamuspulaon vaarallista,koska se synnyttää vastakkainasettelua esimiehenja työntekijän välille.
 5. 5. Työntekijälle luottamuksenon oltava lahja. Esimiehenon kuitenkinansaittavase joka päivä tekojensa kautta.
 6. 6. Systemaattiset toimenpiteetluottamuksen vahvistamiseksiovat välttämättömiä,sillä kaikki riippuuluottamuspääoman määrästä.
 7. 7. Parhaissatyöpaikoissa vallitseesyvä luottamus työntekijöidenja johdon sekä tiimienja niiden esimiestenvälillä.
 8. 8. Minun tärkein tehtäväni on synnyttää luottamuksenilmapiiriä Siilissä.Niin sinunkin toimiessasi heimopäällikkönä.
 9. 9. Kuinkaluottamusta vahvistetaan? 02
 10. 10. Kuinka luottamustavahvistetaan? Viestiminen ja lupausten pitäminen Pidä heimosi ajan tasalla tärkeistä asioista ja muutoksista.Jaa mielummin liikaa tietoa kuinliian vähän. Esitä asiasi mahdollisimman selkeästi ja ennen kaikkea rehellisesti. Kannusta heimoasikeskustelemaan asioista ja muutoksista hyväksyen myös vastakkaisetnäkemykset. Muista samalla roolisi työnantajan edustajana. Korosta heimosi jäsenille,että sinun puoleesi voi kääntyä asiassa kuin asiassa. Vastaa yhteydenottoihin mahdollisimman pian. Joset oleoikea henkilö vastaamaan , ohjaa kysyjä ystävällisesti oikean henkilönpakeille. Josheimosi jäsen ottaa sinuun yhteyttä, keskityhänen asiaansa aidosti jättäen muuttehtäväsi hetkeksi sivuun.Se,että teeskentelet kiinnostunutta,huomataankyllä. Älä lupaa heimosi jäsenillemitään sellaista mitä etvoi pitää 100% varmuudella.Työntekijä muistaa lupauksesi,vaikka sinä etsitä muistaisi. Luottamuspääomaa voidaan vahvistaa hitaasti mutta tehokkaasti lupaamalla pieniä asioita ja pitämällä kiinnilupauksistaan. Viesti aktiivisesti ja selkeästi Ole helposti lähestyttävissä Pidä aina lupauksesi
 11. 11. Kuinka luottamustavahvistetaan? Tukeminen ja kiittäminen Uskottavuutesi lisääntyy, kunkehität itseäsi esimiehenä.Luekirjallisuutta, johtamisblogeja sekä osallistu aktiivisesti Siilinjärjestämiin valmennuksiin. Sovella oppimaasi käytännössä,niin heimosi jäsenetkin näkevät,kuinka palavasti haluatollaheilleentistäkin parempi esimies. Tueheimosi jäseniä heidän pyrkimyksissään kehittyä ammatillisesti – olikysesitten koulutuksista tai projektivalinnoissa. Työntekijätarvostavat, kun seisot heidän rinnallaan uratavoitteita ja projekteja koskevissa keskusteluissa. Tuemyös heimosi jäseniä esimerkiksi työvälineiden saantiin liittyvissä asioissa tarvittaessa. Muista kiittää kollektiivisestikoko heimoasi aktiivisuudesta,hyvistä keskusteluista tai esimerkiksi silloin, kun huomaatheimonmenneen jollainosa-alueelleselvästi eteenpäin. Josheimossasi on henkilöitä,jotka ovatnähneeterityistä vaivaa esimerkiksi järjestämällä esityksen Siili Kollektiivissa tai heimossasi, palkitseheidätesimerkiksi kuohuviinipullolla. Kehitä itseäsi esimiehenä Pidä heimosi jäsenten puolta Muista kiittää ja palkita
 12. 12. Kuinka luottamustavahvistetaan? Osallistaminen ja tutustuminen Heimosi jäsenten luottamussinua kohtaan lisääntyy,kunhe huomaavatsinun kuuntelevan heitä ja keräävän heiltä ideoita ja ehdotuksia.Anna myöspalautetta ehdotuksista. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä,vaan sinun on pidettävä huolta siitä,että ideatja ehdotuksetvälitetään eteenpäin johdolle.Josnäinei tehdä, vaikutuksetluottamukseenovat negatiiviset. Älä olediktaattori,joka tekeekaikki päätökset, vaan osallistaa heimosi jäsenetpohtimaan suuntaa heimon toiminnalle.Tämä myössitouttaa heidätmukaan. Huom! Osallistaminen onnistuu kunnolla vain heimoissa,jotka ovat toimineetpidempään ja jossa vallitseeluottamuksen ilmapiiri.Eli mitä enemmän panostat luottamuksen synnyttämiseen, sitä helpommaksi osallistaminentulee. Luottamuksen synnyttämisen kannalta on tärkeää, että työntekijät kokevatettä heitä kohdellaan ihmisinä eikä ainoastaan työntekijöinä. Tutustu siisheimosijäseniinhieman syvällisemmin kuin tähänsaakka. Ota esimerkiksi tavoitteeksesi selvittää mitä kukin harrastaa työn ulkopuolella. Kerää ideoita ja ehdotuksia Osallista heimosi toiminnan kehittämiseen Tutustu heimosi jäseniin
 13. 13. Kuinka luottamustavahvistetaan? Tasapuolisuus ja erilaisuuden ymmärtäminen Huolehdi,että heimosisisällä ei synnymielikuvaa siitä,että suosit yhtä tai useampaa heimon jäsentä. Kun jaatvastuuta, älä jaa sitä aina samoillehenkilöille.Vastuun jakaminen auttaa myös tunnistamaan uusia kykyjä.Kun teet valintoja henkilöidensuhteen, perusteleneaina huolellisesti. Anna tunnustusta myösniille henkilöille,jotka eivätolekaikkein näkyvimpiä hahmoja. Mikäli heimossasi syntyy ristiriitatilanteita tai jonkinheimon jäsenen tyytymättömyysvaatii pikaisia toimenpiteitä,hoida asiat kuntoon mahdollisimman tehokkaasti. ‘ Konsultoihalutessasi sidosryhmiä ennen lopullista päätöstä. Työntekijätluottavatesimieheen, joka tekeekaikkensa auttaakseen ja ratkaistakseen ongelmat. Hyväksy se, että heimossasi on ja tuleeaina olemaan erilaisia persoonia, joilla on omat vahvuutensa,heikkoutensa mielenkiinnonkohteensa. Älä yritä mahduttaa kaikkia samaan muottiin vaan hyödynnä heidän erilaisia vahvuuksia ja anna “taiteilijanvapauksia”silloin kun niistä ei olemuulleheimollehaittaa. Älä kuitenkaanhyväksyasiatonta ja Siilinarvojenvastaista käytöstä. Ole tasapuolinen Panosta ongelmatilanteiden hoitoon Ymmärrä erilaisuus
 14. 14. Kuinka luottamustavahvistetaan? Yhteishengen luominen ja yhteinen tarkoitus Kun heimoosiliittyyuusi jäsen, toivota hänetlämpimästi tervetulleeksi puhelimitsejoennen ensimmäistä työpäivää. Koeajalla on hyvä käydä f2f-keskustelu,josseei ajoitu piikittelyjenyhteyteen. Ensimmäisillä heimokäräjillä onhyvä pitää esittelykierrosja nauttia vaikkapa kuohuviinilasillisetuuden jäsenen kunniaksi.Tällaisettraditiot hitsaavatmyösheimoa yhteen. Yhteishengenparantuessa luottamuksen ilmapiirileviää koko heimoon,mikä lisää ihmisten osallistumishalua sekä käräjilleettä siellä käytäviin keskusteluihin. Saata ihmisiä yhteen erilaisten tehtävien parissa (triadit). Luo tapa, joka sopii juurisinun heimoosi. Joskushuumori toimii, joskustaasei. Irtautukaa arjesta tarvittaessa. Värikuulasotaa, saunomista – mitä tahansa. Määritelkään heimossasi mitä Siilin arvottarkoittavatjuuri teidän kannaltanne.Avatkaa ne konkreettiselletasolle,joka puhutteleejuuriteitä. Pohdi myösheimosi jäsentenkanssa mikä on heimonneolemassaolon tarkoitusja yhteinentavoite.Sevoi nivoutua esimerkiksi osaamisen kehittämiseen tai yhteisöllisyyteen. Tärkeintä on, että kaikkivoivat kokea intohimoa sitä kohtaan. Toivota uudet jäsenet tervetulleeksi Panosta yhteishengen luomiseen Puhu arvoista ja yhteisestä tarkoituksesta
 15. 15. Onnea matkaan.
 16. 16. AkiAhlroth www.akiahlroth.com www.jarkytaavoimuudella.com Twitter@aahlroth@avoimuudella

×