O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Austrumlatvijas arheoloģiskā mantojuma pētnieki 20.gadsimtā, A.Šnē

700 visualizações

Publicada em

Austrumlatvijas arheoloģiskā mantojuma pētnieki 20.gadsimtā, A.Šnē

Publicada em: Arte e fotografia
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Austrumlatvijas arheoloģiskā mantojuma pētnieki 20.gadsimtā, A.Šnē

 1. 1. Austrumlatvijas arheoloģiskā mantojuma pētnieki 20. gadsimtā (Francis Balodis un Elvīra Šnore) Dr. hist. Andris Šnē, LU Vēstures un filozofijas fakultāte, ICOMOS Latvija
 2. 2. Friedrich Karl Hermann Kruse (1790-1866) "Nekrolivonica, oder Altertümer von Liv-, Esth- und Kurland" (Dorpat 1842); "Russische Altertümer" (Dorpat 1844- 1845); "Urgeschichte der Ostseeprovinzen" (Moskau 1846)
 3. 3. Die Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst, 1815 Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga (Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands), 1834 Gelehrte Estnische Gesellschaft, 1838
 4. 4. Francis Balodis (1882-1947)
 5. 5. F. Balodim izdotā atļauja arheoloģiskās izpētes darbiem Vidzemes guberņā, 1908. gads (no: Arheoloģija un etnogrāfija, XXIV, 2010)
 6. 6. LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes mācībspēki, 1926. g. no: http://www.acadlib.lu.lv/site/PVP/0000000503.htm
 7. 7. Arheoloģiskie izrakumi Raunas Tanīsa kalnā – pilskalnā 1927. gadā
 8. 8. Arheoloģiskie izrakumi Jersikas pilskalnā, 1939. gads
 9. 9. . Ludolfa Liberta gleznotie «senlatviešu karaļu» portreti Rīgas pilī (1937)
 10. 10. F. Baloža nozīmīgākās publikācijas par Latvijas arheoloģiju un aizvēsturi Latvijas archaioloģija (1926, red.) Izrakumi Raunas Tanīsa kalnā (1927) Mūsu pilskalni (1928) Latviešu vēsture, I sēj.: Latviešu senvēsture (1938) Jersika un tai 1939. gadā izdarītie izrakumi (1940) Det äldsta Lettland (Senā Latvija, Uppsala, 1940) Handelswege nach dem Osten und die Wikinger in Russland (Stockholm, 1948)
 11. 11. Elvīra Šnore (1905-1996)
 12. 12. (no: Arheoloģija un etnogrāfija, XXIV, 2010)
 13. 13. Pirmie plašākie arheoloģiskie izrakumi Latvijā pēc Otrā pasaules kara – vēlā dzelzs laikmeta latgaļu Nukšu un Kivtu kapulauku arheoloģiskā izpēte
 14. 14. Asotes pilskalna apbūves rekonstrukcija
 15. 15. no: www.letonika.lv Sēļu arheoloģiskā izpēte: Lejasdopeļu kapulauks

×