Pinagkukunang Yaman.pptx

Pinagkukunang Yaman.pptx
Pinagkukunang Yaman.pptx
Pinagkukunang Yaman.pptx
Pinagkukunang Yaman.pptx
Pinagkukunang Yaman.pptx
Pinagkukunang Yaman.pptx
LIKAS NA YAMAN
 Tumutukoy sa yamang nakukuha ng tao
mula sa kalikasan na ginagamit upang
matugunan ang kanilang pangangailangan
at kagustuhan.
 Maaaring hilaw na materyales gaya ng
isda bilang pagkain, capital bilang
resources sa paggawa ng produkto gaya ng
troso na ginagawang mesa.
 Mayroong limang uri ng likas na yaman.
Yamang Lupa
Yamang Tubig
Yamang Gubat
Yamang Mineral
Yamang Enerhiya
Tumutukoy sa mga bagay na
nakukuha mula sa lupa, tulad ng
 hilaw na materyales at pagkain.
 Lupa na ginagamit bilang taniman
 Iba’t ibang impraestruktura
Ang lupa ay nahahati sa dalawang
uri
Lupang Kagubatan
Lupang magagamit
Ayon sa DENR mayroong 30
milyong ektaryang lupain sa
pilipinas.
Ang LUPAING KAGUBATAN ay
may kabuuang 15 805 325
ektarya o 52.7% ng kabuuang
lupa.
Ang LUPANG MAGAGAMIT ay
nasa 14 194 675 ektarya o
47.3% ng kabuuang lupain.
LUPANG MAGAGAMIT
Ay lupang magagamit bilang;
Lupang residensiyal
 Lupang maaring tayuan ng pribadong bahay.
Lupang pang-agrikultura
 Lupang nakalaan sa pagsasaka.
Lupang komersiyal
 Lupang magagamit sa negosyo at komersiyo.
Lupang industriyal
 Lupang pinagtatayuan ng mga pabrika,
pagawaan, bodega at iba pa.
Ahensiya na tagapagpatupad
ng Pamahalaan ng Pilipinas na
responsable sa pagkontrol at
pamamahala ng eksplorasyon,
pagpapaunlad, maayos na paggamit
at pananatili ng likas na yaman ng
bansang Pilipinas.
 Tinatayang 2.2 milyon km2 ang kabuuang sukat
ng katubigan sa Pilipinas.
 Mga yaman na makukuha sa tubig tulad ng
isda, koral at iba pang lamandagat
 Isa na ang karagatan na pinagkukunan ng
kabuhayan ng mga mangingisda.
 Ayon sa BFAR, mayroong 1 763 951 na
rehistradong mangingisda ang buong bansa
 Ayon sa BFAR, mayroong tatlong uri ng
pangingisda sa bansa ito ay ang mga
sumusunod;
 Pangingisdang Munisipal
Pangingisda sa tubig-tabang at mababaw na
bahagi ng karagatan kung saan hindi lalampas sa
tatlong tonelada ang nahuhuling isda.
 Pangingisdang Komersyal
Ang pangingisda sa laot ng karagatan kung saan
higit pa sa tatlong tonelada ang nahuhuling isda.
 Aquaculture production
Uri ng pangingisda kung saan ang isda ay
pinalalaki sa palaisdaan at baklad.
Ahensiya ng pamahalaan
na nangangalaga sa mga
yamang likas na makikita
sa katubigan ng Pilipinas
Mga yamang makikita sa mga
kagubatan.
Halimbawa nito ay ang mga
sumusunod;
 mga punong kahoy
Halaman
 mga hayop
Tatlong Uri ng kagubatan batay sa
kapal ng mga pananim na tumatakip
sa lupa.
Closed forest areas
Mga kagubatan na ang kalupaan ay
natatakpan ng tinatayang higit sa 40%
na kapal ng mga puno.
Open forest areas
Kagubatan na tinatayang natatakpan
lamang ng 10% hanggang 40% na kapal
ng mga puno.
Mangrove forest
Kagubatan ng mga bakaw na tumutubo
malapit sa baybayin ng karagatan.
Yaman na nakukuha sa ilalim ng lupa
Ang mineral ay na uuri sa dalawa
Metaliko
 Kabilang dito ginto, bakal, nickel, tanso, uranium,
cadmium, chromite, manganese at zinc.
Di- metaliko
 Kabilang dito ang batong apog, basalto, silica,
marmol, asbestos, at sulfur
 Ginagamit sa pagpapatakbo ng makinarya ng
mga industriya.
 Pinagkukunan ng langis, petrolyo, at
elektrisidad.
 Nauuri sa dalawa;
Nonrenewable
 Enerhiyang may limitadong reserba sa ilalim ng
lupa o karagatan kaya maaari itong maubos.
 Kabilang dito ang carbon fuel, fossil fuel at natural
gas.
 Sa pagdaan ng panahon, mapapansin na tumaas ang
pagkonsumo ng enerhiya sa bansa.
Renewable
Mga enerhiya na nagmula sa
kalikasan na hindi nauubos.
Kabilang dito ang sinag ng araw,
hangin, agos ng tubig, at iba pa
Ang enerhiyang hindi nakakasira
ng kalikasan
Enerhiyang Solar
 Enerhiyang nanggagaling sa Sinag ng
araw; kinokolekta ng solar panel farmer,
tulad ng sa planta ng San Carlos Solar
Energy sa Negros Occidental.
Enerhiya hydroelectric
 Enerhiyang dulot ng malalakas na agos ng
tubig.
 Halimbawa ;
Angat Dam sa Bulacan
Talon ng Maria Cristina sa Lanao del Norte
San Roque Dam sa Pangasinan
Enerhiyang Geothermal
 Enerhiyang galing sa init mula sa lupa.
 Halimbawa;
Tiwi Geothermal Plant sa Albay
Leyte Geothermal Plant
Makiling Geothermal Plant sa Laguna at
Batangas
Enerhiyang Hangin
 enerhiyang mula sa malakas na bugso
ng hangin na nakokolekto ng windmill
 Halimbawa;
Bangui at Burgos Wind Farm sa Ilocos Norte
Pililia Wind Farm sa Rizal
Enerhiyang Nuclear
Enerhiyang galing sa lakas at init ng mga
nuclear plants
Halimbawa;
 Bataan Nuclear Power Plant
DOE (Department of Energy)
Pinagkukunang Yaman.pptx
Pinagkukunang Yaman.pptx
Pinagkukunang Yaman.pptx
Pinagkukunang Yaman.pptx
Ang mga tao ang luminang at
gumamit sa mga yaman ng isang
bansa.
Ang mga likas na yaman ay
mahalagang magamit nang wasto sa
kasalukuyan at makonserba para sa
mga sumusunod na henerasyon
Dahil narin sa dami ng tao na
nangangailangan ay kailangang suriin
ang populasyon ng isang bansa.
 Tumutukoy sa dami ng tao na naninirahan sa
isang bansa o pook.
Taon Populasyon
1990 (May 1, 1990 Census) 60 703 206
1995 (Sept. 1, 1995 Census) 68 616 536
2000 (May 1, 2000 Census) 76 504 077
2007 ( Aug. 1, 2007 Census) 88 548 366
2010 (May 1, 2010 Census) 92 335 113
2015 (Aug. 1, 2015 Census) 100 979 303
DEMOGRAPIYA
Siyentipikong pag-aaral ng populasyon
gamit ang iba’t ibang variable, tulad ng
edad, kasarian, at edukasyon
Tingnan ang talahanayn 2.1 page 31
Upang masukat ang pag babago
sa antas ng populasyon ,
ginagamit ng mga eksperto ang
antas ng populasyon.
Isa sa mga pormula ang:
Literacy
Kabuuang bahagdan ng lahat
ng taong marunong magbasa at
magsulat sa isang partikular na
populasyon.
Dalawang uri ng literacy
Simple literacy
Nangangahulugan na ang isang tao ay
maaaring makapagbasa o
makapagsulat ng mga payak na
mensahe gamit ang anumang wika o
diyalekto.
Functional literacy
Tumutukoy sa kakayahan ng isang tao
na gamitin ang kanyang kaalaman sa
mas kapaki-pakinabang na
pangyayari.
 Mahalaga ang mamamayan sa pag-unlad ng
bansa.
 Naging yaman ng bansa ang tao kung
nakakatulong ito sa pag-unlad ng bansa
 Ang populasyon ay may dalawang bahagi
batay sa kakayahan na makagawa o
makapaghanapbuhay.
a. Lakas-paggawa
b. Dependent population
Bahagi ng populasyon na
mayroong kakayahan na gumawa
at maghanapbuhay.
Maituturing na lakas paggawa
ang may edad 15 pataas, babae
man o lalaki.
May trabaho o negosyo
Ang mga mamamayan na
hindi kabilang sa lakas
paggawa
Kabilang dito ang mga
batang mag-aaral,mga
retiradong manggagawa, o
mga may kapansanan
EMPLOYED
 Mamamayan na may edad 15 pataas at may
hanapbuhay sa kasalukuyan.
 Manggagawang naghahanapbuhay nang 40 oras
pataas sa isang linggo o mga full-time na
mangagagawa, at ang hanapbuhay at kita ay
akma sa kakayahan.
UNDEREMPLOYED
 kinabibilangan ng mga mamamayan na nais
magkaroon ng dagdag oras sa pagtatrabaho, mga
mamamayan na may bagong trabaho na mahaba
ang oras o mga mamamayan na hindi akma ang
hanapbuhay at kita sa kanilang kakayahan.
 Mga mamamayan na kabilang sa lakas-
paggawa na walang hanapbuhay ngunit
mayroong balak na maghanapbuhay.
 Mga mamamayan na may edad 15 pataas na
walang hanapbuhay ngunit maaaring
maghanapbuhay na hindi nagtatrabaho dahil
sa mga sumusunod na dahilan:
a. pagod o naniniwalang wala siyang
mahahanap na trabaho
b. Naghihintay sa resulta ng trabahong
gustong pasukan
c. Panandaliang may sakit o may
kapansanan
d. Nakaranas ng kalamidad sa
kasalukuyang kinaroroonan
e. Naghihintay na makuha muli sa
trabaho (rehired)
 Child Labor
 Pagpilit ng mga bata na maghanapbuhay kahit
labag sa kalooban
 Ilegal na gawain na maaaring magdulot ng
masamang epekto sa mga bata, tulad ng panganib
sa kanilang kalusugan o maging sa kanilang buhay.
 RA No. 9231 o Special Protection of Children
against Child Abuse, Exploitation and
Discrimination Act
Nagbibigay proteksiyon sa mga bata laban sa
mapang-abusong paghanapbuhay
 Pinapayagang maghanapbuhay ang bata kung:
a. Siya ay direktang nasa ilalim ng superbisyon
ng mga magulang
b. Ang kanilang gawain ay nasa public
intertainment industry o public
information
o Bago maghanapbuhay ang bata ay dapat
may child working permit mula sa DOLE
OVERSEAS FILIPINO WORKER
Ang mag pilipino na naghahanapbuhay sa
ibang bansa kung saan may mas mainam na
oportunidad
Maaaring maging suliranin ng isang bansa ang
pagtaas ng bilang ng OFW sapagkat bababa
ang bilang at maaaring hindi sapata ang
lakas-paggawa ng bansa.
Sa ganitong kondisyon ang lakas-paggawa ng
bansa magkaroon ng sitwasyong:
 Barain drain
 Brawn drain
Brain Drain
 Nagkakaroon ng matinding pagbaba sa
bilang ng mga propesyonal.
Brawn Drain
Matinding pagbaba ng bilang ng mga
manggagawang bokasyonaln o teknikal.
1 de 43

Recomendados

Sektor ng agrikultura por
Sektor ng agrikulturaSektor ng agrikultura
Sektor ng agrikulturaaidacomia11
427K visualizações33 slides
Pinagkukunang Yaman ng Pilipinas por
Pinagkukunang Yaman ng PilipinasPinagkukunang Yaman ng Pilipinas
Pinagkukunang Yaman ng Pilipinasrobertgtrrzjr
12.8K visualizações22 slides
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN por
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRANKONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRANKokoStevan
92 visualizações51 slides
ang kagubatan por
ang kagubatanang kagubatan
ang kagubatanboykembot
87.4K visualizações45 slides
Pangangalaga sa lika na yaman por
Pangangalaga sa lika na yamanPangangalaga sa lika na yaman
Pangangalaga sa lika na yamanJoanna Rica Insigne
129.5K visualizações27 slides
Iba't ibang sektor ng agrikultura por
Iba't ibang sektor ng agrikulturaIba't ibang sektor ng agrikultura
Iba't ibang sektor ng agrikulturaJoan Andres- Pastor
102.9K visualizações40 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Pinagkukunang Yaman.pptx

Primer on National Industrialization (Full Text Filipino) por
Primer on National Industrialization (Full Text Filipino)Primer on National Industrialization (Full Text Filipino)
Primer on National Industrialization (Full Text Filipino)AGHAM - Advocates of Science and Technology for the People
14.2K visualizações12 slides
MELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura por
MELC_Aralin 19-Sektor ng AgrikulturaMELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura
MELC_Aralin 19-Sektor ng AgrikulturaRivera Arnel
10.5K visualizações23 slides
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx por
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptxKontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptxJamaerahArtemiz
577 visualizações43 slides
AP WEEK 1-8 Q4.pdf por
AP WEEK 1-8 Q4.pdfAP WEEK 1-8 Q4.pdf
AP WEEK 1-8 Q4.pdfVleidy
285 visualizações13 slides
Aralpan week 5 day 2 Likas na yaman.pptx por
Aralpan week 5 day 2 Likas na yaman.pptxAralpan week 5 day 2 Likas na yaman.pptx
Aralpan week 5 day 2 Likas na yaman.pptxREYMONDNUCAL1
5 visualizações11 slides
Unit Plan II - Grade Six por
Unit Plan II - Grade Six Unit Plan II - Grade Six
Unit Plan II - Grade Six Mavict De Leon
4.4K visualizações4 slides

Similar a Pinagkukunang Yaman.pptx(20)

MELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura por Rivera Arnel
MELC_Aralin 19-Sektor ng AgrikulturaMELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura
MELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura
Rivera Arnel10.5K visualizações
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx por JamaerahArtemiz
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptxKontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
JamaerahArtemiz577 visualizações
AP WEEK 1-8 Q4.pdf por Vleidy
AP WEEK 1-8 Q4.pdfAP WEEK 1-8 Q4.pdf
AP WEEK 1-8 Q4.pdf
Vleidy285 visualizações
Aralpan week 5 day 2 Likas na yaman.pptx por REYMONDNUCAL1
Aralpan week 5 day 2 Likas na yaman.pptxAralpan week 5 day 2 Likas na yaman.pptx
Aralpan week 5 day 2 Likas na yaman.pptx
REYMONDNUCAL15 visualizações
Unit Plan II - Grade Six por Mavict De Leon
Unit Plan II - Grade Six Unit Plan II - Grade Six
Unit Plan II - Grade Six
Mavict De Leon4.4K visualizações
Likas na Yaman por Wilson Padillon
Likas na YamanLikas na Yaman
Likas na Yaman
Wilson Padillon722 visualizações
reporting para sa ap_Processed (2)_Processed (1).pdf por JameBon1
reporting para sa ap_Processed (2)_Processed (1).pdfreporting para sa ap_Processed (2)_Processed (1).pdf
reporting para sa ap_Processed (2)_Processed (1).pdf
JameBon136 visualizações
impliksyon-ng-likas-na-yaman-sa-pamumuhay-ng-mga-asyano.pptx por LuisaDiaz103166
impliksyon-ng-likas-na-yaman-sa-pamumuhay-ng-mga-asyano.pptximpliksyon-ng-likas-na-yaman-sa-pamumuhay-ng-mga-asyano.pptx
impliksyon-ng-likas-na-yaman-sa-pamumuhay-ng-mga-asyano.pptx
LuisaDiaz1031662 visualizações
Pinagkukunang Yaman Ekonomiks IV 2013 por Rodel Sinamban
Pinagkukunang Yaman  Ekonomiks IV 2013Pinagkukunang Yaman  Ekonomiks IV 2013
Pinagkukunang Yaman Ekonomiks IV 2013
Rodel Sinamban63.3K visualizações
Multimedia presentation por 09_09
Multimedia presentationMultimedia presentation
Multimedia presentation
09_0916.2K visualizações
Ap 4 ibat-ibang uri ng likas na yaman por Dexter Rala
Ap 4 ibat-ibang uri ng likas na yamanAp 4 ibat-ibang uri ng likas na yaman
Ap 4 ibat-ibang uri ng likas na yaman
Dexter Rala52.7K visualizações
Agrikultura por Lydelle Saringan
AgrikulturaAgrikultura
Agrikultura
Lydelle Saringan38.2K visualizações
lesson 2_011510.pptx por OnilPagutayao1
lesson 2_011510.pptxlesson 2_011510.pptx
lesson 2_011510.pptx
OnilPagutayao128 visualizações
G9-Sektor-ng-Agrikultura.pptx por JenniferApollo
G9-Sektor-ng-Agrikultura.pptxG9-Sektor-ng-Agrikultura.pptx
G9-Sektor-ng-Agrikultura.pptx
JenniferApollo168 visualizações
M1 A2 Ang Konsepto ng Kakapusan por alphonseanunciacion
M1 A2  Ang Konsepto ng KakapusanM1 A2  Ang Konsepto ng Kakapusan
M1 A2 Ang Konsepto ng Kakapusan
alphonseanunciacion410 visualizações
Likas na yaman por Divina del Rosario
Likas na yamanLikas na yaman
Likas na yaman
Divina del Rosario81.1K visualizações
AP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth Quarter por Cj Obando
AP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth QuarterAP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth Quarter
AP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth Quarter
Cj Obando114.6K visualizações
2.sektorngagrikultura-180521230249.pptx por ALCondezEdquibanEbue
2.sektorngagrikultura-180521230249.pptx2.sektorngagrikultura-180521230249.pptx
2.sektorngagrikultura-180521230249.pptx
ALCondezEdquibanEbue84 visualizações

Mais de Agnes Amaba

KABIHASNAN SA EHIPTO.pptx por
KABIHASNAN SA EHIPTO.pptxKABIHASNAN SA EHIPTO.pptx
KABIHASNAN SA EHIPTO.pptxAgnes Amaba
168 visualizações16 slides
KABIHASNAN SA CHINA.pptx por
KABIHASNAN SA CHINA.pptxKABIHASNAN SA CHINA.pptx
KABIHASNAN SA CHINA.pptxAgnes Amaba
72 visualizações52 slides
ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx por
ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptxANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx
ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptxAgnes Amaba
270 visualizações38 slides
Heograpiya ng Daigdig por
Heograpiya ng DaigdigHeograpiya ng Daigdig
Heograpiya ng DaigdigAgnes Amaba
62 visualizações21 slides
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx por
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptxKABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptxAgnes Amaba
262 visualizações38 slides
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx por
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptxgrade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptxAgnes Amaba
19 visualizações26 slides

Mais de Agnes Amaba(15)

KABIHASNAN SA EHIPTO.pptx por Agnes Amaba
KABIHASNAN SA EHIPTO.pptxKABIHASNAN SA EHIPTO.pptx
KABIHASNAN SA EHIPTO.pptx
Agnes Amaba168 visualizações
KABIHASNAN SA CHINA.pptx por Agnes Amaba
KABIHASNAN SA CHINA.pptxKABIHASNAN SA CHINA.pptx
KABIHASNAN SA CHINA.pptx
Agnes Amaba72 visualizações
ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx por Agnes Amaba
ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptxANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx
ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx
Agnes Amaba270 visualizações
Heograpiya ng Daigdig por Agnes Amaba
Heograpiya ng DaigdigHeograpiya ng Daigdig
Heograpiya ng Daigdig
Agnes Amaba62 visualizações
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx por Agnes Amaba
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptxKABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx
Agnes Amaba262 visualizações
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx por Agnes Amaba
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptxgrade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx
Agnes Amaba19 visualizações
ANG PAMILIHAN.pptx por Agnes Amaba
ANG PAMILIHAN.pptxANG PAMILIHAN.pptx
ANG PAMILIHAN.pptx
Agnes Amaba12 visualizações
alokasyon.pptx por Agnes Amaba
alokasyon.pptxalokasyon.pptx
alokasyon.pptx
Agnes Amaba11 visualizações
PRODUKSIYON.pptx por Agnes Amaba
PRODUKSIYON.pptxPRODUKSIYON.pptx
PRODUKSIYON.pptx
Agnes Amaba30 visualizações
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN.pptx por Agnes Amaba
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN.pptxPANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN.pptx
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN.pptx
Agnes Amaba22 visualizações
Ekonomiks por Agnes Amaba
EkonomiksEkonomiks
Ekonomiks
Agnes Amaba119.9K visualizações
Lesson 1 prehistoric art 9 por Agnes Amaba
Lesson 1 prehistoric art 9Lesson 1 prehistoric art 9
Lesson 1 prehistoric art 9
Agnes Amaba5.2K visualizações
Yunit 1 aralin 2 ang mga sona ng buhay sa asya por Agnes Amaba
Yunit 1 aralin 2 ang mga sona ng buhay sa asyaYunit 1 aralin 2 ang mga sona ng buhay sa asya
Yunit 1 aralin 2 ang mga sona ng buhay sa asya
Agnes Amaba5.4K visualizações
Yunit 1 aralin 1 ang mga pinagsibulan ng mga kabihasnan sa asya por Agnes Amaba
Yunit 1 aralin 1 ang mga pinagsibulan ng mga kabihasnan sa asyaYunit 1 aralin 1 ang mga pinagsibulan ng mga kabihasnan sa asya
Yunit 1 aralin 1 ang mga pinagsibulan ng mga kabihasnan sa asya
Agnes Amaba6.7K visualizações
Paglaganapngnasyonalismosakanlurangasya por Agnes Amaba
Paglaganapngnasyonalismosakanlurangasya Paglaganapngnasyonalismosakanlurangasya
Paglaganapngnasyonalismosakanlurangasya
Agnes Amaba13.4K visualizações

Pinagkukunang Yaman.pptx

 • 7. LIKAS NA YAMAN  Tumutukoy sa yamang nakukuha ng tao mula sa kalikasan na ginagamit upang matugunan ang kanilang pangangailangan at kagustuhan.  Maaaring hilaw na materyales gaya ng isda bilang pagkain, capital bilang resources sa paggawa ng produkto gaya ng troso na ginagawang mesa.  Mayroong limang uri ng likas na yaman.
 • 8. Yamang Lupa Yamang Tubig Yamang Gubat Yamang Mineral Yamang Enerhiya
 • 9. Tumutukoy sa mga bagay na nakukuha mula sa lupa, tulad ng  hilaw na materyales at pagkain.  Lupa na ginagamit bilang taniman  Iba’t ibang impraestruktura Ang lupa ay nahahati sa dalawang uri Lupang Kagubatan Lupang magagamit
 • 10. Ayon sa DENR mayroong 30 milyong ektaryang lupain sa pilipinas. Ang LUPAING KAGUBATAN ay may kabuuang 15 805 325 ektarya o 52.7% ng kabuuang lupa. Ang LUPANG MAGAGAMIT ay nasa 14 194 675 ektarya o 47.3% ng kabuuang lupain.
 • 11. LUPANG MAGAGAMIT Ay lupang magagamit bilang; Lupang residensiyal  Lupang maaring tayuan ng pribadong bahay. Lupang pang-agrikultura  Lupang nakalaan sa pagsasaka. Lupang komersiyal  Lupang magagamit sa negosyo at komersiyo. Lupang industriyal  Lupang pinagtatayuan ng mga pabrika, pagawaan, bodega at iba pa.
 • 12. Ahensiya na tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pagkontrol at pamamahala ng eksplorasyon, pagpapaunlad, maayos na paggamit at pananatili ng likas na yaman ng bansang Pilipinas.
 • 13.  Tinatayang 2.2 milyon km2 ang kabuuang sukat ng katubigan sa Pilipinas.  Mga yaman na makukuha sa tubig tulad ng isda, koral at iba pang lamandagat  Isa na ang karagatan na pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisda.  Ayon sa BFAR, mayroong 1 763 951 na rehistradong mangingisda ang buong bansa
 • 14.  Ayon sa BFAR, mayroong tatlong uri ng pangingisda sa bansa ito ay ang mga sumusunod;  Pangingisdang Munisipal Pangingisda sa tubig-tabang at mababaw na bahagi ng karagatan kung saan hindi lalampas sa tatlong tonelada ang nahuhuling isda.  Pangingisdang Komersyal Ang pangingisda sa laot ng karagatan kung saan higit pa sa tatlong tonelada ang nahuhuling isda.  Aquaculture production Uri ng pangingisda kung saan ang isda ay pinalalaki sa palaisdaan at baklad.
 • 15. Ahensiya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga yamang likas na makikita sa katubigan ng Pilipinas
 • 16. Mga yamang makikita sa mga kagubatan. Halimbawa nito ay ang mga sumusunod;  mga punong kahoy Halaman  mga hayop Tatlong Uri ng kagubatan batay sa kapal ng mga pananim na tumatakip sa lupa.
 • 17. Closed forest areas Mga kagubatan na ang kalupaan ay natatakpan ng tinatayang higit sa 40% na kapal ng mga puno. Open forest areas Kagubatan na tinatayang natatakpan lamang ng 10% hanggang 40% na kapal ng mga puno. Mangrove forest Kagubatan ng mga bakaw na tumutubo malapit sa baybayin ng karagatan.
 • 18. Yaman na nakukuha sa ilalim ng lupa Ang mineral ay na uuri sa dalawa Metaliko  Kabilang dito ginto, bakal, nickel, tanso, uranium, cadmium, chromite, manganese at zinc. Di- metaliko  Kabilang dito ang batong apog, basalto, silica, marmol, asbestos, at sulfur
 • 19.  Ginagamit sa pagpapatakbo ng makinarya ng mga industriya.  Pinagkukunan ng langis, petrolyo, at elektrisidad.  Nauuri sa dalawa; Nonrenewable  Enerhiyang may limitadong reserba sa ilalim ng lupa o karagatan kaya maaari itong maubos.  Kabilang dito ang carbon fuel, fossil fuel at natural gas.  Sa pagdaan ng panahon, mapapansin na tumaas ang pagkonsumo ng enerhiya sa bansa.
 • 20. Renewable Mga enerhiya na nagmula sa kalikasan na hindi nauubos. Kabilang dito ang sinag ng araw, hangin, agos ng tubig, at iba pa Ang enerhiyang hindi nakakasira ng kalikasan
 • 21. Enerhiyang Solar  Enerhiyang nanggagaling sa Sinag ng araw; kinokolekta ng solar panel farmer, tulad ng sa planta ng San Carlos Solar Energy sa Negros Occidental. Enerhiya hydroelectric  Enerhiyang dulot ng malalakas na agos ng tubig.  Halimbawa ; Angat Dam sa Bulacan Talon ng Maria Cristina sa Lanao del Norte San Roque Dam sa Pangasinan
 • 22. Enerhiyang Geothermal  Enerhiyang galing sa init mula sa lupa.  Halimbawa; Tiwi Geothermal Plant sa Albay Leyte Geothermal Plant Makiling Geothermal Plant sa Laguna at Batangas Enerhiyang Hangin  enerhiyang mula sa malakas na bugso ng hangin na nakokolekto ng windmill  Halimbawa; Bangui at Burgos Wind Farm sa Ilocos Norte Pililia Wind Farm sa Rizal
 • 23. Enerhiyang Nuclear Enerhiyang galing sa lakas at init ng mga nuclear plants Halimbawa;  Bataan Nuclear Power Plant DOE (Department of Energy)
 • 28. Ang mga tao ang luminang at gumamit sa mga yaman ng isang bansa. Ang mga likas na yaman ay mahalagang magamit nang wasto sa kasalukuyan at makonserba para sa mga sumusunod na henerasyon Dahil narin sa dami ng tao na nangangailangan ay kailangang suriin ang populasyon ng isang bansa.
 • 29.  Tumutukoy sa dami ng tao na naninirahan sa isang bansa o pook. Taon Populasyon 1990 (May 1, 1990 Census) 60 703 206 1995 (Sept. 1, 1995 Census) 68 616 536 2000 (May 1, 2000 Census) 76 504 077 2007 ( Aug. 1, 2007 Census) 88 548 366 2010 (May 1, 2010 Census) 92 335 113 2015 (Aug. 1, 2015 Census) 100 979 303
 • 30. DEMOGRAPIYA Siyentipikong pag-aaral ng populasyon gamit ang iba’t ibang variable, tulad ng edad, kasarian, at edukasyon Tingnan ang talahanayn 2.1 page 31
 • 31. Upang masukat ang pag babago sa antas ng populasyon , ginagamit ng mga eksperto ang antas ng populasyon. Isa sa mga pormula ang:
 • 32. Literacy Kabuuang bahagdan ng lahat ng taong marunong magbasa at magsulat sa isang partikular na populasyon. Dalawang uri ng literacy
 • 33. Simple literacy Nangangahulugan na ang isang tao ay maaaring makapagbasa o makapagsulat ng mga payak na mensahe gamit ang anumang wika o diyalekto. Functional literacy Tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na gamitin ang kanyang kaalaman sa mas kapaki-pakinabang na pangyayari.
 • 34.  Mahalaga ang mamamayan sa pag-unlad ng bansa.  Naging yaman ng bansa ang tao kung nakakatulong ito sa pag-unlad ng bansa  Ang populasyon ay may dalawang bahagi batay sa kakayahan na makagawa o makapaghanapbuhay. a. Lakas-paggawa b. Dependent population
 • 35. Bahagi ng populasyon na mayroong kakayahan na gumawa at maghanapbuhay. Maituturing na lakas paggawa ang may edad 15 pataas, babae man o lalaki. May trabaho o negosyo
 • 36. Ang mga mamamayan na hindi kabilang sa lakas paggawa Kabilang dito ang mga batang mag-aaral,mga retiradong manggagawa, o mga may kapansanan
 • 37. EMPLOYED  Mamamayan na may edad 15 pataas at may hanapbuhay sa kasalukuyan.  Manggagawang naghahanapbuhay nang 40 oras pataas sa isang linggo o mga full-time na mangagagawa, at ang hanapbuhay at kita ay akma sa kakayahan. UNDEREMPLOYED  kinabibilangan ng mga mamamayan na nais magkaroon ng dagdag oras sa pagtatrabaho, mga mamamayan na may bagong trabaho na mahaba ang oras o mga mamamayan na hindi akma ang hanapbuhay at kita sa kanilang kakayahan.
 • 38.  Mga mamamayan na kabilang sa lakas- paggawa na walang hanapbuhay ngunit mayroong balak na maghanapbuhay.  Mga mamamayan na may edad 15 pataas na walang hanapbuhay ngunit maaaring maghanapbuhay na hindi nagtatrabaho dahil sa mga sumusunod na dahilan: a. pagod o naniniwalang wala siyang mahahanap na trabaho b. Naghihintay sa resulta ng trabahong gustong pasukan
 • 39. c. Panandaliang may sakit o may kapansanan d. Nakaranas ng kalamidad sa kasalukuyang kinaroroonan e. Naghihintay na makuha muli sa trabaho (rehired)
 • 40.  Child Labor  Pagpilit ng mga bata na maghanapbuhay kahit labag sa kalooban  Ilegal na gawain na maaaring magdulot ng masamang epekto sa mga bata, tulad ng panganib sa kanilang kalusugan o maging sa kanilang buhay.  RA No. 9231 o Special Protection of Children against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act Nagbibigay proteksiyon sa mga bata laban sa mapang-abusong paghanapbuhay
 • 41.  Pinapayagang maghanapbuhay ang bata kung: a. Siya ay direktang nasa ilalim ng superbisyon ng mga magulang b. Ang kanilang gawain ay nasa public intertainment industry o public information o Bago maghanapbuhay ang bata ay dapat may child working permit mula sa DOLE
 • 42. OVERSEAS FILIPINO WORKER Ang mag pilipino na naghahanapbuhay sa ibang bansa kung saan may mas mainam na oportunidad Maaaring maging suliranin ng isang bansa ang pagtaas ng bilang ng OFW sapagkat bababa ang bilang at maaaring hindi sapata ang lakas-paggawa ng bansa. Sa ganitong kondisyon ang lakas-paggawa ng bansa magkaroon ng sitwasyong:  Barain drain  Brawn drain
 • 43. Brain Drain  Nagkakaroon ng matinding pagbaba sa bilang ng mga propesyonal. Brawn Drain Matinding pagbaba ng bilang ng mga manggagawang bokasyonaln o teknikal.

Notas do Editor

 1. Makikita sa talahanayan 1.1 page 15
 2. Makikita sa talahanayan 1.2 page 16 ng aklat ang klasipikasyon ng paggamit ng lupa, Disyembre 2014
 3. Makikita sa talahanayan 1.3 page
 4. Makikita sa talahanayan 1.4 sa page 18 ang Dami ng Nahuling Isa, 2015
 5. Makikita sa talahanayan 1.6 ang kabuuang halaga ng produksiyon ng mga mineral sa bansa
 6. Makikita sa talahanayan 1.7 ang kabuuang paggamit ng Pilipino sa enerhiya batay sa uri ng klasipikasyong ng lupang nagagamit Ang fossil fuel ay isang katas o taba ng mga sinaunang hayop at nagiging isang gasolina sa pamamagitan ng decomposition.
 7. Makikita sa talahanayan 1.10 sa aklat ang populasyon ng pilipinas batay sa edad. Page 27 - Makikita sa talahanayan 1.11 sa aklat ang populasyon ng pilipinas batay sa kasarian
 8. Makikita sa talahanayan 1.12 ang antas ng kaalaman ng mga pilipino.
 9. -Bakit mahalaga ang yamang tao sa ekonomiya? - Makikita sa graph 1.2 ang inetrpretasyon ng demographic theory. Page 32 sa aklat.
 10. - Ang mamamayang na ito ay nakatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng paggawa ng produkto o pagbibigay ng serbisyo, pagbabayad ng buwis, at pagbili ng produkto.
 11. Makikita sa grap 1.3 ang labor force participation rate mula 2013 hanggang 2016
 12. Makikita sa talahanayan 1.13 ang kalagayan ng mga Empleyado sa Pilipinas, 2008-2015
 13. Makikita sa talahanayan 1.14 sa page 36 ang Distribusyon ng mga OFW Batay sa Base ng Pinagtatrabahuan