Anúncio

3 Contoh Permarkahan 4.ppt

Aerol2
26 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

3 Contoh Permarkahan 4.ppt

 1. MATEMATIK UPSR 015 Kertas 2
 2. Soalan-soalan 1 markah
 3. 1. Nyatakan nilai tempat bagi angka 2 dalam nombor 76 259. (1 markah) MURID ‘A’ MURID ‘B’ MURID ‘C’ 200 ratus 2 ratus ×P0 P1 P1
 4. 2. Bundarkan 38 572 kepada puluh ribu yang terdekat. (1 markah) MURID ‘A’ MURID ‘B’ 30 000 40 000 ×P0 P1
 5. 3. 13 059 – 2746 =. (1 markah) MURID ‘A’ MURID ‘B’ MURID ‘C’ N1 × N0 × N0 13 059 – 2 746 10 312 13 059 – 2 746 11 313 13 059 – 2 746 10 313
 6. 4. 108 × 40 = (1 markah) Z MURID ‘A’ MURID ‘B’ MURID ‘C’ N1 4320 108 × 40 4320 108 × 40 000 + 432 4320 N1 N1
 7. 5. Tukarkan kepada nombor bercampur. (1 markah) 7 4 MURID ‘A’ MURID ‘B’ MURID ‘C’ 1 3 4 =1 3 4 1 4 7 4 3 4 1.75 7 4 30 28 20 20 N1 N1 × N0
 8. Soalan-soalan 2 markah
 9. 6. + = (2 markah) 1 4 2 3 C. + = 1 4 2 3 10 12 8 12 3 12 + = + = A. + = 1 4 2 3 3 7 B. + = 1 4 2 3 8 12 3 12 11 12 ×K0 N0 N1 N0 × K1 K1
 10. 7. 0.52 ÷ 5 = (2 markah) MURID ‘A’ MURID ‘B’ 5 0.104 0.52 0 5 5 2 0 20 20 5 0.14 0.52 0.5 20 20 .. K1 ×N0 N1 K1
 11. 8. 65 – 4 × 7 = (2 markah) MURID ‘A’ MURID ‘B’ 65 - 4 61 61 × 7 427 4 × 7 28 65 - 28 37 × K0 N0 NI KI
 12. 9. Tukarkan kepada peratus. (2 markah) 3 4 C. 75 % 3 4 300 4 % = 75 % A. × 100 = 75 100 3 4 = = 75 % B. × .25 × 25 N1 N1 ×K0 N0 KI KI
 13. 10. Carikan nilai daripada RM270. (2 markah) 2 5 2 5 RM108 A. × RM270 = B. RM270 × 2 RM540 5 RM108 RM540 5 4 0 40 40 N1 N1 KI KI
 14. 11. Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagi kepada lapan bahagian yang sama besar. Tuliskan pecahan daripada seluruh bulatan yang merupakan kawasan berlorek. Berikan jawapan dalam bentuk termudah. (2 markah) RAJAH 1 4 8 A. = = 1 2 2 4 N1 2 4 4 8 B. = N0 × KI KI
 15. 12. Rajah 2 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang berisi 1 cm. Pada rajah itu, lukiskan sebuah segiempat tepat yang berukuran 4 cm panjang dan 3 cm lebar. (2 markah) A C B N2 × N0 × N0
 16. 13. Hitungkan 1.9 kg – 1.74 kg. Nyatakan jawapan dalam g. (2 markah) MURID ‘A’ MURID ‘B’ 1.9 kg - 1.74 kg 0.16 kg = 160 g 1900 g - 1740 g 160 g N1 N1 KI KI
 17. 8 jam 15 minit + 30 minit 8 jam 45 minit = Pukul 8.45 p.m/ = Jam 2045 8.15 30 minit N1 K0 N0 K1 N0 K1 N0 A. B. C. D. 8.45 RAJAH 3 12 6 9 3 1 2 14. Rajah 3 menunjukkan waktu Cindy tiba untuk menyaksikan satu pertunjukan pada waktu malam. Pertunjukan itu bermula dalam masa jam lagi. Bilakah waktu pertunjukan itu bermula? (2 markah) K1 ×
 18. A. C. 26 cm 5 cm 9 cm + 12 cm 26 cm B. cm 5 3 3 3 4 4 + 4 26 × K0 N0 N1 N1 15. Dalam Rajah 4, PQRS dan STUV ialah segiempat sama. Hitungkan perimeter seluruh rajah itu. (2 markah) U T P Q S R 3 cm 4 cm 5 cm RAJAH 4 V K1 K1
 19. Soalan-soalan 3 markah
 20. Mirza telah membelanjakan 75% daripada wang di dalam begnya untuk membeli sepasang kasut dan bakinya sebanyak RM120 disimpan di dalam tabung. Hitung jumlah wang yang terdapat dalam beg Mirza pada asalnya. (3 markah) 25% RM120 100% ? 100% x RM120 25% = RM480 A. B. 75 X RM120 100 = RM60 K1 K1 N1 × K0 K0 N0
 21. Alat Tulis Harga Seunit Pensel 70 sen Buku RM1.20 JADUAL 1 17. Berdasarkan senarai harga dalam Jadual 1, berapakah jumlah harga 1 batang pensel dan 4 buah buku? (3 markah) RM1.20 × 4 RM4.80 + .70 RM5.50 A. B. RM5.50 C. RM4.80 + .70 RM5.50 3 3 ×0
 22. 18. 95 cm reben diperlukan untuk mengikat 1 bungkusan. Berapakah jumlah panjang,dalam m, reben yang diperlukan untuk mengikat 6 bungkusan yang sama saiz? (3 markah) C. A. 0.95 m × 6 5.70 m B. 95 cm × 6 570 cm 0.95 m × 6 0.570 m K1 K1 N1 K1 K0 N0 K1 K1 N0 × ×
 23. 19. Ibu Lina menggunakan daripada 2 kg gula untuk membuat kek. Berapa banyakkah gula yang ibu Lina gunakan untuk membuat kek itu? Berikan jawapan dalam g. (3 markah) 1 4 × 2000 = 500 g A. B. C. 1 4 500 1 2 × 2 = kg = 500 g 1 4 4 500 2000 g 20 .. KI KI N1 K1 K1 N1 K1 K1 N1
 24. 20. Ahmad, Bala dan Chong mengumpul tin terpakai. Purata bilangan tin yang dikumpul oleh 3 orang itu ialah 16. Ahmad dan Chong masing - masing mengumpul 9 dan 17 tin. Berapakah bilangan tin yang dikumpul oleh Bala. (3 markah) 16 × 3 48 A. B. 9 + 17 26 48 - 26 22 16 × 3 48 9 + 17 26 48 + 26 74 K1 K0 N0 × × K1 K1 N0
Anúncio