O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Praktyczne aspekty implementacji biblioteki dobrych praktyk ITIL w sektorze publicznym

937 visualizações

Publicada em

Praktyczne aspekty implementacji biblioteki
dobrych praktyk ITIL w sektorze publicznym

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

Praktyczne aspekty implementacji biblioteki dobrych praktyk ITIL w sektorze publicznym

 1. 1. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 Praktyczne aspekty implementacji biblioteki dobrych praktyk ITIL w sektorze publicznym Adam Mizerski adam@mizerski.net.pl 507-071-401 http://www.itil.org/ 2014-06-26
 2. 2. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 Adam Mizerski: Audytor, biegły sądowy, rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI a także ekspert z obszaru informatyki w zakresie wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. V-ce prezes Oddziału Górnośląskiego PTI oraz członek Zarządu Głównego PTI. Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod (PN-ISO/IEC 27005:2010/Risk IT/COSO) oceny zintegrowanej analizy ryzyka, Główny Administrator Bezpieczeństwa Systemów oraz „karbowy XXI wieku” czyli szef działu IT. 2014-06-26
 3. 3. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 Agenda: A. O ITIL B. Implementacja ITIL C. Efekty D. Rekomendacje E. Dyskusja 2014-06-26
 4. 4. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 Jak zarządzać informatykami ? 2014-06-26
 5. 5. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 Jak zarządzać informatykami ? ITIL Information Technology Infrastructure Library 2014-06-26
 6. 6. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 Information Technology Infrastructure Library: Początki ITIL to połowa lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku (!) Ponieważ systemy informacyjne/informatyczne oraz przetwarzane/dostarczane przez nie dane nabierały coraz większego znaczenia - na zlecenie rządu Wielkiej Brytanii rozpoczęto pracę nad przygotowaniem kodeksu postępowań dla działów IT. 2014-06-26
 7. 7. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 Information Technology Infrastructure Library: • ITIL v1 – 34 tomy materiałów w latach 1989-1996 • ITIL v2 – rok 2000 • ITIL v3 – rok 2007 • ITIL v3 uaktualniony – rok 2011 • 2014 – przejęcie praw przez AXELOS Ltd. 2014-06-26
 8. 8. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 Information Technology Infrastructure Library: Wypracowane standardy ITIL okazały się na tyle elastyczne i użyteczne że przygotowane w zamyśle dla administracji rządowej znalazły zastosowanie w wielu innych sektorach (przemysł, edukacja, finanse) a w efekcie rozpowszechniły się, jako użyteczny standard zarządzania usługami IT ponieważ sprawnie zarządzane działy zajmujące się wspomaganiem informatycznym organizacji są elementem przewagi konkurencyjnej na rynku. 2014-06-26
 9. 9. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 Biblioteka ITIL V3 ver 2011: I. Strategia Usług (Service Strategy) 1. Zarządzanie Strategiczne Usługami IT 2. Zarządzanie Finansowe Usługami IT 3. Zarządzanie Popytem 4. Zarządzanie Portfelem Usług 5. Zarządzanie Relacjami z Biznesem 2014-06-26
 10. 10. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 Biblioteka ITIL V3 ver 2011: II. Projektowanie Usług (Service Design) 1. Koordynacja Projektowania 2. Zarządzanie Katalogiem Usług 3. Zarządzanie Poziomem Świadczonych Usług 4. Zarządzanie Potencjałem Wykonawczym 5. Zarządzanie Dostępnością 6. Zarządzanie Ciągłością Świadczenia Usług 7. Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji 8. Zarządzanie Dostawcami 2014-06-26
 11. 11. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 Biblioteka ITIL V3 ver 2011: III. Przekazanie Usług (Service Transition) 1. Planowanie i wsparcie Przekazania 2. Zarządzanie Zmianą 3. Zarządzanie Zasobami i Konfiguracją Usług 4. Zarządzanie Wydaniami i Wdrożeniami 5. Zarządzanie Wiedzą 6. Walidacja i Testowanie 7. Ocena Zmiany 2014-06-26
 12. 12. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 Biblioteka ITIL V3 ver 2011: IV. Eksploatacja Usług (Service Operation) 1. Zarządzanie Incydentem 2. Zarządzanie Problemem 3. Realizacja Wniosków 4. Zarządzanie Zdarzeniami 5. Zarządzanie Uprawnieniami Dostępu 2014-06-26
 13. 13. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 Biblioteka ITIL V3 ver 2011: V. Ustawiczne Doskonalenie Usług (Continual Service Improvement) 1. Przegląd, analiza oraz rekomendacje możliwości doskonalenia usług 2. Kontrola i analiza osiągniętych rezultatów 3. Identyfikacja oraz wdrażanie działań w celu poprawy jakości usług oraz zwiększenia wydajności i efektywności procesów zarządzania usługami 4. Zwiększenie efektywności kosztowej dostarczania usług 2014-06-26
 14. 14. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 ITIL TO NIE TYLKO SERVICEDESK/HELPDESK 2014-06-26
 15. 15. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 Głównym celem ITIL nie jest zbudowanie wydajnej, niezawodnej i stale dostępnej infrastruktury informatycznej czy optymalizacja kosztów dostarczanych usług informatycznych, lecz przede wszystkim zmiana paradygmatu pracy służb informatycznych tak, aby były skoncentrowane na dostarczaniu usług informatycznych w sposób, którego efektem końcowym nie ma być technologia, np. serwer pocztowy, lecz użyteczna z punktu widzenia odbiorcy usługa, np. usługa dostępu do funkcjonującej komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej bez względu na to, ile elementów infrastruktury musi być niezbędnych przy jej realizacji. 2014-06-26
 16. 16. 26czerwca2014MeetITvol.10 http://www.20000academy.com/Blog/March-2013/ITIL-and-ISO-20000-A-Comparison ISO/IEC20000 VERSUS ITIL 2014-06-26
 17. 17. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 ITIL jest często wykorzystywany z innymi metodykami zarządzania IT m. in.: PRINCE2/PMI (zarządzanie projektami) COBIT (IT Governance) TOGAF (architektura IT) 2014-06-26
 18. 18. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 ITIL -> Microsoft Operations Framework Microsoft® Operations Framework Cross Reference ITIL® V3 and MOF 4.0 2014-06-26
 19. 19. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU: Opis analizowanej organizacji 1. Ok. 400 hostów przeróżnych dostawców 2. Ponad 200 urządzeń drukujących różnych dostawców 3. Ponad 20 tyś. wysyłanej miesięcznie korespondencji 4. Ok. 40 różnych dziedzinowych systemów informatycznych 5. 2 (3) lokalizacje oddalone od siebie o ok 5 km 6. Problemy finansowe dotyczące magicznego 3.5K 7. Szereg rozbieżnych oczekiwań użytkowników 8. Czteroosobowy dział IT 2014-06-26
 20. 20. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU: Powody implementacji elementów ITIL 1. Adaptacyjny charakter modelu ITIL 2. Narzędzie do ujednolicenia platformy sprzętowej oraz oferowanych przez dział IT usług 3. Wspólna nietechniczna platforma porozumienia 4. Wizualizacja kosztów związanych z informatyzacją w kontekście budżetowania 2014-06-26
 21. 21. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 KOSZTY - XI Panel Praktyków itSMF Polska: „Padały ciekawe spostrzeżenia uczestników. Jedni dawali przykłady CIO kompletnie nie zainteresowanych dokładną strukturą kosztów postrzegając to zadanie jako drogie i niepotrzebne. Inni uczestnicy mówili, ze świadomość kosztów to tylko preludium do właściwej części, którą jest porównanie tych kosztów do wartości usług IT dla organizacji. Jeszcze inni podawali przykłady, że bez analizy kosztów i porównania ich z ryzykiem niemożliwe jest optymalne zaalokowanie zasobów IT na usługi i ich infrastrukturę związaną z zagadnieniami ciągłości i dostępności.” http://www.itsmf.org.pl/wydarzenia-i-aktualnosci/panele-praktyktow/168-11-panel-praktykow 2014-06-26
 22. 22. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU: Zaadaptowane elementy ITIL 1. Baza CMDB (Configuration Management DataBase) 2014-06-26
 23. 23. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.102014-06-26
 24. 24. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU: Zaadaptowane elementy ITIL 2. Katalog usług IT 2A Opis 57 (!) usług informatycznych realizowanych dla jednostek organizacyjnych Identyfikator Nazwa usługi OF-03A Usługa dostępu do bankowości elektronicznej NBP OF-03B Usługa dostępu do bankowości elektronicznej BZWBK OF-04A Usługa dostępu do systemu finansowo-księgowego W-09 Usługa drukowania okładek akt sądowych W-10 Usługa dostępu do systemu statystyk sądowych W-11 Usługa dostępu do systemu Monitoringu Spraw Starych W-13 Usługa dostępu do systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów W-14 Usługa dostępu do systemu PESEL SAD 2014-06-26
 25. 25. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU: Zaadaptowane elementy ITIL 2. Katalog usług IT 2B Wykorzystanie użytkowanych usług informatycznych przez jednostki organizacyjne ( 40 różnych systemów ! ) Jednostka organizacyjna Identyfikatory wykorzystywanych usług Oddział Administracyjny A-01, B-01, I-01, I-02, W-01A, W-01B, W-01C, W-01D, W-02A, W-02B, W-03A W-03B, W-03B, W-04, W-05A,W-05B,W-06A, W-07, W-08A, W-08B, W-10, W-11, W-13, W- 16, W-19, W-23 Oddział Finansowy A-01, B-01, OF-01, OF-02, OF-03A, OF-03B, OF-04A, OF-04B, OF-04C, OF-04D, OF-05, OF-06A, OF-06B, OF-06C, OF-07A, OF-07B, OF-08, OF-09, OF-10, OF-11, OF-12, W-07, W-08A, W-13, W-16, W- 19 2014-06-26
 26. 26. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU: Zaadaptowane elementy ITIL 2. Katalog usług IT 2C Segmentacja użytkowych usług informatycznych na komponenty techniczne infrastruktury teleinformatycznej wraz z uwzględnieniem granic odpowiedzialności Oddziału Informatycznego oraz dostawców zewnętrznych Identyfikator Nazwa komponentu Opis Wid-01 System wideo konferencji pełnej Rozbudowany system wideo konferencji wyposażony w 3 szt., kamer, skaner akt oraz system rejestracji wideo konferencji Nieb System rejestracji zeznań nieletniego System przesłuchań nieletnich wraz z rejestracją audio i wideo zeznań Lan-02 Dostęp do LAN światłowód Połączenia siecią światłowodową sieci LAN pomiędzy budynkami – UWAGA: usługę dostarcza poddostawca 2014-06-26
 27. 27. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU: Zaadaptowane elementy ITIL 2. Katalog usług IT 2D Macierz powiązań pomiędzy użytkowanymi usługami informatycznymi a niezbędnymi do ich świadczenia komponentami technicznymi oraz technicznymi usługami informatycznymi 2014-06-26
 28. 28. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU: Komponenty techniczne oraz technicznymi usługi informatyczne Usługiinformatycznewykorzystywane przezjednostkiorganizacyjne Kom-02 Kom-03 Kom-04 Kom-05 Not-01 Not-02 Not-03 W-02A X X X X W-02B X X X X W-03A X X X X W-03B X X X X W-03C X X X X W-03D X X X X W-04 X X X X W-05A X W-05B X W-06A X X X X X 2014-06-26
 29. 29. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU: Macierz powiązań pomiędzy użytkowanymi usługami a niezbędnymi elementami infrastruktury teleinformatycznej w kontekście świadczonych usług dla odbiorców usług umożliwia zarówno znalezienie krytycznych elementów infrastruktury, jak również wyznacza granicę odpowiedzialności służb informatycznych od poddostawców usług, które są nabywane na zewnątrz. Macierz powiązań obrazuje również, jakie elementy krytyczne infrastruktury, mające istotny wpływ na poziom świadczonych usług przez służby informatyczne, zależą od poddostawców, a co za tym idzie, uwypukla konieczność negocjacji z poddostawcami oczekiwanych przez organizację poziom SLA w tych usług. 2014-06-26
 30. 30. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU: Powiązanie usług informatycznych użytkowanych przez jednostki organizacyjne z niezbędnymi do ich świadczenia komponentami technicznymi oraz technicznymi usługami informatycznymi wykazały elementy krytyczne infrastruktury (LAN-01, LAN02, WAN- 01,WAN-02, SRV-01, SRV-03, SRV-04, SRV-05 oraz ze względu na wymagany poziom bezpieczeństwa SRV-08, SRV-09), których awaria może uruchomić lawinę braku dostępności świadczonych usług. Jest to szczególnie cenna informacja w zakresie szacowania ryzyk jak również zabezpieczenia finansowego związanego z ciągłością działania organizacji. 2014-06-26
 31. 31. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU: Opracowanie mapowania systemów informacyjnych, kluczowych dla organizacji w kontekście funkcjonujących systemów teleinformatycznych, to również znakomity zestaw danych wspomagających pracę nad procedurami związanymi z BIA (Business Impact Analysis*) oraz Disaster Recovery, czyli odtworzenia infrastruktury technicznej, krytycznej dla organizacji, po wystąpieniu katastrofy oraz zbudowania DRP (Disaster Recovery Plan) zgodnie z oczekiwaniem organizacji. * BIA jest pierwotnym dokumentem w stosunku do ITIL 2014-06-26
 32. 32. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU: ZAADAPTOWANE ELEMENTY ITIL 3. Zarządzanie uprawnieniami dostępu 4. Zarządzenie wersjami i wdrożeniami 5. Biblioteka zatwierdzonych nośników (DML) Definitive Media Library 6. Zarządzanie pojemnością 7. Elementy Service Desk 2014-06-26
 33. 33. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU: Wdrożenie ITIL w organizacji powinno być szczególnie przemyślane aby nie spowodowało niewydolności organizacyjnej działu IT (a w konsekwencji całej organizacji), dlatego też analitycy specjalizujący się w wdrożeniach ITIL sugerują, iż należy stosować metodę stopniowego usprawniania zarządzania procedurami realizowanymi przez służby informatyczne koncentrując się na tych które uznamy za niezbędne. 2014-06-26
 34. 34. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 ITIL = STANDARYZACJA + + EFEKTYWNOŚĆ 2014-06-26
 35. 35. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU -> REKOMENACJA 2014-06-26
 36. 36. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU -> REKOMENACJA Autor: Dr hab. Mariusz Grabowski Konsultacja: SSO Marcin Radwan Kraków, Listopad 2013 2014-06-26
 37. 37. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU -> REKOMENACJA 2014-06-26
 38. 38. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU -> REKOMENACJA 2014-06-26
 39. 39. 26 czerwca 2014 Meet IT vol.10 STUDIUM PRZYPADKU -> INSPIRACJA 2014-06-26
 40. 40. Dziękuję za uwagę Izba Rzeczoznawców PTI Oddział Katowice Adam Mizerski adam@mizerski.net.pl 507-071-401 26 czerwca 2014 Meet IT vol.102014-06-26

×