Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Ramadhan bulan ketaatan.pptx

 1. Junaidi Abu Hazim RAMADHAN BULAN KETAATAN
 2. ORANG YANG CERDAS Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Orang yang cerdas ialah orang yang selalu mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Orang yang lemah (bodoh) ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah subhanahu wa ta’ala (HR at-Tirmidzi).
 3. ُ‫أ‬ ٓ‫ى‬ِ‫ذ‬َّ‫ٱل‬ َ‫ان‬َ‫ض‬َ‫م‬ َ‫ر‬ ُ‫ر‬ْ‫ه‬َ‫ش‬ ْ‫ر‬ُ‫ق‬ْ‫ٱل‬ ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ل‬ ِ ‫نز‬ ُ‫ان‬َ‫ء‬ َ‫ن‬ِ‫ي‬َ‫ب‬ َ‫و‬ ِ ‫اس‬َّ‫ن‬‫ل‬ِ‫ل‬ ‫ًى‬‫د‬ُ‫ه‬ َ‫و‬ ‫ى‬َ‫د‬ُ‫ه‬ْ‫ٱل‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ت‬ ِ‫ان‬َ‫ق‬ ْ‫ر‬ُ‫ف‬ْ‫ٱل‬ “Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al- Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeza (antara yang haq dan yang bathil)” [QS al-Baqarah :185]. Ramadhan Bulan Al Qur’an
 4. Dari Abu Hurairah : "Sesungguhnya Rasulullah pernah naik ke mimbar lalu beliau berkata "Aaamiin, Aamiin, Aamiin. (3 kali).“ Jibril berkata kepadaku : 1 Celakalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu keduanya, kemudian dia tidak dimasukkan ke dalam surga." Maka kata Nabi, "Aku berucap aamiin Tiga Golongan Orang yang celaka
 5. 2 Kemudian Jibril berkata, 'Celakalah seorang hamba yang Ramadhan masuk kepadanya kemudian tidak diampuni untuknya. Maka kata Nabi, "Sayapun mengucapkan aamiin Tiga Golongan Orang yang celaka
 6. 3 Kemudian kata Jibril, 'Celakalah seorang hamba yang namamu disebut disisinya kemudian dia tidak bersholawat kepadamu. maka Nabi bersabda, "Sayapun berkata amiin, Ya Allah kabukanlah.“ (HR. Bukhari) Tiga Golongan Orang yang celaka
 7. ‫ا‬َ‫ض‬َ‫م‬َ‫ر‬ َ‫ام‬َ‫ص‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ً‫ن‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫إ‬ َ‫ن‬ ‫ا‬ ِ‫ف‬ُ‫غ‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫ا‬َ‫س‬ِ‫ت‬ْ‫اح‬ َ‫و‬ َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ر‬ َ‫م‬َّ‫د‬َ‫ق‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ْ‫ن‬َ‫ذ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa- dosanya yang telah lalu”. (HR. Bukhary dan Muslim) Ramadhan Bulan ampunan
 8. BERSEGERALAH TAUBAT Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (TQS. Ali ‘Imrân [3]: 133) َ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ة‬َ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬َ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ع‬ ِ ‫ار‬َ‫س‬ َ‫و‬ ٍ‫ة‬َّ‫ن‬َ‫ج‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِِّ‫ب‬ ُ‫أ‬ ُ‫ض‬ ْ‫األر‬ َ‫و‬ ُ‫ات‬ َ‫او‬َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ض‬ ْ‫ر‬َ‫ع‬ ََُّّ‫م‬ِْْ‫ل‬ ْ‫ت‬ََِّّ‫ع‬ َ‫ين‬ِ‫ق‬
 9. 1 ِ‫ل‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ج‬ْ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ف‬ ْ‫َو‬‫خ‬ْ‫ال‬ Takut kepada Allah yang Maha Mulia, ِ‫ع‬ َ‫ر‬ ُ َّ ‫َّللا‬ ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ع‬ ْ‫ر‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ي‬ ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫م‬ ً‫ة‬َّ‫ي‬ , ُ‫وت‬ُ‫م‬َ‫ي‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ُ‫وت‬ُ‫م‬َ‫ي‬ , َ‫و‬ُ‫ه‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬َّ‫ي‬ِ‫ع‬ َ‫ر‬ِ‫ل‬ ٌّ‫َاش‬‫غ‬ , ُ َّ َ ‫َّللا‬ َ‫م‬َّ‫ر‬َ‫ح‬ َّ ‫َّل‬ِ‫إ‬ َ‫ة‬َّ‫ن‬َ‫ج‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ – َّ‫ت‬ُ‫م‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ع‬ َ‫ف‬ Dari Ma’qil Bin Yasâr berkata, aku mendengar Rasûlullâh bersabda, “Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allâh untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allâh mengharamkan surga atasnya. [Muttafaq alaih] Nasehat Taqwa Imam Ali ra.
 10. 2 ِ‫ل‬ْ‫ي‬ ِ ‫ز‬ْ‫ن‬َّ‫ت‬‫ال‬ِ‫ب‬ ُ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ Mengamalkan apa yang termuat dalam at tanzil (Al-Qur’an). َ‫و‬ ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫ال‬ ِ ‫ض‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ِ‫ب‬ َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫ت‬َ‫ف‬َ‫أ‬ ۚ ٍ ‫ض‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ِ‫ب‬ َ‫ون‬ُ‫ر‬ُ‫ف‬ْ‫ك‬َ‫ت‬ َ‫ف‬ ‫ن‬َ‫م‬ ُ‫ء‬‫ا‬ َ‫ز‬َ‫ج‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ف‬ ‫ع‬‫ي‬ ْ‫ز‬ ِ‫خ‬ َّ ‫َّل‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ُ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ف‬َ‫ي‬ َ‫ي‬ َ‫و‬ ۖ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫ا‬َ‫ي‬َ‫ح‬ْ‫ال‬ ‫ي‬ ِ‫ة‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ي‬ِ‫ق‬ْ‫ال‬ َ‫م‬ ْ‫و‬ ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ ِ‫َد‬‫ش‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ون‬ُّ‫د‬ َ‫ر‬ُ‫ي‬ “Apakah kamu beriman kepada sebahagian al-Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. [Q.s. al-Baqarah: 85] Nasehat Taqwa Imam Ali ra.
 11. 3 َّ‫الر‬ ِ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ ُ‫د‬‫ا‬َ‫د‬ْ‫ع‬ِ‫ت‬ْ‫س‬ِ‫إل‬ْ‫ا‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ْ‫ي‬ ِ‫ح‬ Mempersiapkan diri untuk hari perpisahan َ‫ي‬ ۡ‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ن‬ ۡ ‫و‬ َ‫ر‬َ‫ي‬ َ‫م‬ ۡ ‫و‬َ‫ي‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫أ‬َ‫ك‬ ً‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ش‬َ‫ع‬ َّ ‫َّل‬ِ‫إ‬ ْ‫ا‬ ٓ‫و‬ُ‫ث‬َ‫ب‬ۡ‫ل‬ ‫ا‬َ‫ه‬‫ى‬َ‫ح‬ُ‫ض‬ ۡ ‫و‬َ‫أ‬ Pada hari ketika mereka melihat hari Kiamat itu (karena suasananya hebat), mereka merasa seakan-akan hanya tinggal (di dunia) pada waktu sore atau pagi hari. (An-Nazi'at : 46) Nasehat Taqwa Imam Ali ra.
 12. Teladan bersegeranya Rasul saw dan para shahabat dalam melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. BERSEGERALAH UNTUK TAAT
 13. TELADAN SAHABAT Seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Pada perang Uhud, “Tahukah Engkau dimana tempatku jika aku terbunuh?” Rasulullah bersabda, “Engkau akan berada di surga.” Bersegera menjemput syahid
 14. TELADAN SAHABAT Handzalah bin Abî Amir ra. Jenazahnya dimandikan oleh Malaikat ... Antara bulan madu dan jihad
 15. Antara lapar dan haramnya keledai Kami ditimpa kelaparan pada beberapa malam saat perang Khaibar, dan kami menemukan keledai kampung, kemudian kami menyembelihnya. Tapi sahabat yang lain berkata, “Keledai jinak itu diharamkan secara mutlak TELADAN SAHABAT
 16. Bersegera Meninggalkan khamar Suatu hari aku memberi minum dari perasan kurma. Kemudian seseorang berkata, “Sesungguhnya khamar telah diharamkan.” Maka Abû Thalhah berkata, Wahai Anas, berdirilah dan pecahkanlah kendi itu!” TELADAN SAHABAT
 17. Ketika Allah menurunkan firman- Nya, “Dan hendaklah mereka mengenakan kain kerudung mereka diulurkan ke kerah baju mereka.”(TQS. an-Nûr : 31). Maka kaum wanita itu merobek kain sarung mereka (untuk dijadikan kerudung) dan menutup kepala mereka dengannya. Bersegera mengenakan kerudung
 18. Ketika Rasulullah dimi’rajkan oleh Allah dan diperlihatkan neraka, beliau melihat pezina disiksa di neraka tersebut. Di dekat mereka ada daging yang baik dan ada daging yang busuk. Mereka mengambil daging yang busuk itu dan meninggalkan daging yang baik. (Shafiyyurrahman Al Mubarakfury) Bersegera menjauhi Zina
 19. Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata:"Alangkah baiknya Sekiranya dahulu adalah tanah“ QS. AN Naba’ : 40) PENYESALAN TIADA GUNA
 20. Dari Abu Hurairah ra., “Kami bersama Rasulullah saw., tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Maka Nabi saw. bertanya, ‘Tahukah kalian apakah itu?’ Kami pun menjawab, ‘Allah dan RasulNya lebih mengetahui.’ Rasulullah saw. kemudian berkata, ‘Itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejah tujuh puluh tahun lalu. Batu itu jatuh ke dalam neraka, hingga baru mencapai dasarnya tadi.’” (HR. Muslim 2844) Dalamnya NERAKA
 21. MUHÂSABAH ُ‫ن‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ء‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ٱل‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ََٰٓ‫ي‬ ْ‫ل‬ َ‫و‬ َ َّ ‫ٱَّلل‬ ۟‫وا‬ُ‫ق‬َّ‫ت‬‫ٱ‬ ۟‫وا‬ ٌ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ْ‫ر‬ُ‫ظ‬‫ن‬ََّ َّ‫ت‬‫ٱ‬ َ‫و‬ ۖ ٍََّ‫غ‬ِ‫ل‬ ْ‫ت‬َ‫م‬َََّّ‫ق‬ ‫ا‬َّ‫م‬ َ َّ ‫ٱَّلل‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ۚ َ َّ ‫ٱَّلل‬ ۟‫وا‬ُ‫ق‬ َ‫م‬ِ‫ب‬ ٌٌۢ‫ير‬ِ‫ب‬َ‫خ‬ ‫ا‬ َ‫ون‬َُْ‫م‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah Mahatahu atas apa saja yang kalian kerjakan (QS. al-Hasyr : 18).
 22. SEKIAN WASSALAAMU’ALAIKUM

Notas do Editor

 1. telah mendengar seruan perang Uhud. Maka dia pun bergegas menyambut panggilan itu, dan mati syahid dalam perang Uhud tersebut. Ibnu Ishak berkata; Rasulullah saw. bersabda, “Sesunguhnya sahabat (Handzalah) dimandikan oleh Malaikat, maka tanyakalah bagaimana kabar keluarganya?” Maka aku pun (Ibnu Ishak) bertanya kepada istrinya. Dia pada malam itu adalah pengantin baru.
 2. Maka ketika kuali telah mendidih, mendadak berteriak juru bicara Rasulullah saw., “Matikanlah kuali itu dan kalian jangan makan daging keledai jinak itu sedikit pun.” Abdullah berkata; Kami pada saat itu mengatakan, “Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang memakan keledai jinak itu hanya karena belum dibagi lima (karena harta rampasan perang).”
 3. Amhasib tum
 4. Amhasib tum
Anúncio