Jour

Жаңа басылымдар.
Журналистика факультеті
Әл-Фараби атындағы
кітапхана
Кітапхана қорының
топтамасы
Біз! [Мәтін] : эссе, мақала, естелік, өлең,
сұхбаттар жинағы : ҚазМУ – 1978 / құраст.: З.
Абажанов, Ж. Бекболатұлы, Б. Болатханова. - Алматы
: Molia & DOS, 2018. - 431 б.
Бұл кітап – қырық жыл бұрын Қазақ Мемлекеттік
университетіндегі Республикамыз бойынша жалғыз
журналистика факультетін тамамдап, өмірге қанат
қаққан бір топ ұшқыр қалам иелерінің, белгілі
телерадио журналистерінің тағлымды тағдыр
жолдары хақында сыр шертетін өмірбаяндық эссе,
зерттеу мақалалары мен сұхбаттар жинағы.
Медеубекұлы, Сағатбек. Басылымды редакторлық
әзірлеу ерекшеліктері [Мәтін] : оқу құралы / С.
Медеубекұлы ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2018. - 203, [1] б.
Оқу құралында білім беру саласында баспагерлік-
редакторлық шеберлікке баулу үшін не оқытылады,
қандай кәсіби құзіреттіліктер үйретіледі деген
сауалдарға жауап беруден басталатын кітап шығаруға
қатысты әрекеттер жүйесі және басылымға
қойылатын талаптар түсіндірілген.
Жақып, Бауыржан. Публицистика негіздері
[Мәтін] : оқу құралы / Б. Жақып ; Әл-Фараби атын.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 443, [1] б.
Оқу құралында қазақ публицистикасының
қалыптасу, даму жолдары айқындалады. Ғылыми
еңбекте қазақ публицистикасының көне түркілік
бастаулары мен батырлар жырындағы, жыраулық
поэзиядағы, шешендік сөздердегі публицистикалық
сарын қарастырылады.
Мухатаева, Қоңыр. Отандық және шетелдік баспа
ісі [Мәтін] : оқу құралы / Қ. Мухатаева ; Әл-Фараби
атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 229, [1] б.
Оқу құралының негізгі мақсаты – болашақ
баспагерлерге қазіргі жағдайдағы отандық және
шетелдік баспа ісі туралы, баспалардың даму
динамикасы, беталысы, баспасөз өнімдерінің көлемі,
түрлері мен типтері туралы мағлұматтар беру.
Медеубекұлы, Сағатбек. Журналистік
шеберлік: таным мен талғам [Мәтін] :
хрестоматия / С. Медеубекұлы. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2018. - ISBN 978-601-04-3693-0.2-т. - 499 б.
Автордың бұл жинағына әр жылдарда
баспасөз бетінде жарық көрген журналистік
туындылары топтастырылған. Топтамада
тақырыптары сан алуан замансөздік
шығармалардың басты идеясы – адами
құндылықтарды, ұлттық мұратты, мемлекеттік
мүддені бағалау, қадірлеу, сақтау.
Әбдіжәділқызы, Жидегүл. Тележурналистика
[Мәтін] : оқу құралы / Ж. Әбдіжәділқызы ; Әл-Фараби
атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 153 б.
Оқу құралында тележурналистиканың табиғаты
мен өзіндік ерекшеліктері, атқаратын функциялары
мен даму бағыттары, қазіргі заманғы сипаты, атап
айтқанда телеарналардың құрылымдық жүйесі,
жұмысты ұйымдастыру принциптері мен
телебағдарламаларды бағалау критерийлері
баяндалады.
Жақсылықбаева, Римма Серікәліқызы.
Журналистің мәтін жазу машығы [Мәтін] : оқу
құралы / Р. С. Жақсылықбаева ; Әл-Фараби атын.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 403 б.
Оқу құралы қазақ журналистикасындағы
қарымды публицистердің шеберлігі мен журналистік
қызмет ерекшеліктеріне, шығармашылықтарының
жанрлық сипаттарына, журналистердің редакторлық
қызметтерінің кезеңдік бағыттарына арналады.
Қабылғазина, Клара. Қазақ телевизиясының
тарихы [Мәтін] : оқу құралы / К. Қабылғазина ; Әл-
Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. -
221 б.
Аталмыш еңбек тәуелсіз Қазақстанның әлемдік
деңгейде танылуына, дүние жүзінде саяси беделінің
артуына, ел болашағын жалғастырушы ұрпақ
келешегінің қалыптасуына зор үлес қосып отырған
Қазақ телевизиясының тарихын сараптауға арналады.
Медеубекұлы, Сағатбек. Замансөз: генезис және
типология [Мәтін] : оқу құралы / С. Медеубекұлы ;
Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018.
- 313 б.
Автор бұл оқу құралында ақпарат тарату арқылы
қоғамдық санаға қозғау салу амалдары мен
әдістерінің тарихи тамыры мен таралуына,
түрленуіне, типологиялық ерекшеліктеріне ғылыми
барлау жасайды.
Серке сөздің сардары – Жұмабек Омарұлы
Кенжалин туралы естеліктер [Мәтін] : жинақ /
[құраст. М. Тоқашбаев]. - Астана : Астана Медиа
Пресс, 2018. - 414 б.
Жинаққа Жұмабек Омарұлы Кенжалиннің
ардагер ағаларының, қаламгер серіктестерінің,
шәкірттері мен іні-қарындастарының естеліктері
енгізілді.
«История казахской журналистики» – предмет
обязательного компонента цикла базовых дисциплин,
изучающий опыт, накопленный журналистикой
Казахстана с момента ее зарождения до
современности и основные этапы развития СМИ
суверенного Казахстана.
Мукашева, Маншук . История казахской
журналистики [Текст] : учеб. пособие / М. Мукашева ;
Атырауский гос. ун-т им. Х. Досмухамедова. -
Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 467 с.
В учебном пособии рассматривается история
становления арт-журналистики в Казахстане,
анализируется теория и практика подачи информации
в арт-журналистике.
Мусинова, Асель Ахметовна. Арт-журналистика
Казахстана [Текст] : учеб. пособие / А. А. Мусинова ;
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. -
229 с.
В учебный текст вмонтированы полезные
книжные материалы, что позволяет отойти от сухого
академического языка, развивает критическое
мышление и помогает мысленно визуализировать
работу репортеров и журналистов зарубежных СМИ.
Ибраева, Галия. Зарубежная журналистика
[Текст] : учеб. пособие / Г. Ибраева ; КазНУ им. аль-
Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 349 с.
Данное пособие ставит целью помочь студенту
самому осознать эти возможности манипулятивных
техник, знакомя по ходу с действием глубинных
механизмов человеческой психики и восприятия.
Кудабай, Арман Актайулы. Манипулятивные
составляющие коммерческой рекламы [Текст] : учеб.
пособие / А. А. Кудабай ; КазНУ им. аль-Фараби. -
Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 161 с.
Есхуатова, Назым Бахытовна. Блоговая
журналистика [Текст] : учеб. пособие / Н. Б.
Есхуатова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2018. - 174 с.
В данной книге излагается современная
концепция жанровой направленности публикаций в
блогах, их характеристика. Учебное пособие
предназначено для преподавателей и студентов
факультета журналистики.
Barlybayeva, Saule Khatiatovna. Technology of
Preparetion of TV Programs [Text] : educational man. / S.
Kh. Barlybayeva, K. N. Myssayeva ; Al-Farabi Kazakh
National University. - Almaty : Qazaq University, 2018. -
119, [1] p.
The handbook was written to help students
understand basic screenwriting formatting, plotting, the
needs of a good pilot, using TV act structure and
conventions.
Ibrayeva, Galiya. The Coverage of International
Military Conflicts in the Mass Media and the
International Humanitarian Law [Text] : educational man.
/ G. Ibrayeva ; Al-Farabi Kazakh National University. -
Almaty : Qazaq University, 2018. - 251 p.
The manual is addressed to students, especially in the
field of media, communication, cultural studies, politics
and international relations, sociology, journalism and
research in the field of security and international
humanitarian law.
1 de 18

Recomendados

Filologia fak por
Filologia fakFilologia fak
Filologia fakЖандос Мукашев
103 visualizações33 slides
Economics por
EconomicsEconomics
EconomicsЖандос Мукашев
73 visualizações20 slides
уйирмелер por
уйирмелеруйирмелер
уйирмелерnietzhan
6.8K visualizações31 slides
Halykaralyk katynas por
Halykaralyk katynasHalykaralyk katynas
Halykaralyk katynasЖандос Мукашев
71 visualizações13 slides
Geog por
GeogGeog
GeogAbilkair Zhakupov
102 visualizações23 slides
Filosofia i politologia por
Filosofia i politologiaFilosofia i politologia
Filosofia i politologiaЖандос Мукашев
221 visualizações45 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Abilkair Zhakupov

Law por
LawLaw
LawAbilkair Zhakupov
188 visualizações20 slides
History por
HistoryHistory
HistoryAbilkair Zhakupov
119 visualizações11 slides
It por
ItIt
ItAbilkair Zhakupov
120 visualizações10 slides
Phistech por
PhistechPhistech
PhistechAbilkair Zhakupov
137 visualizações26 slides
Biology and biotech por
Biology and biotechBiology and biotech
Biology and biotechAbilkair Zhakupov
139 visualizações19 slides
Zhana basilimdar por
Zhana basilimdarZhana basilimdar
Zhana basilimdarAbilkair Zhakupov
192 visualizações36 slides

Mais de Abilkair Zhakupov(16)

Biology and biotech por Abilkair Zhakupov
Biology and biotechBiology and biotech
Biology and biotech
Abilkair Zhakupov139 visualizações
Zhana basilimdar por Abilkair Zhakupov
Zhana basilimdarZhana basilimdar
Zhana basilimdar
Abilkair Zhakupov192 visualizações
Sovetkhan gabbasov por Abilkair Zhakupov
Sovetkhan gabbasovSovetkhan gabbasov
Sovetkhan gabbasov
Abilkair Zhakupov261 visualizações
Akhmet baitursinov por Abilkair Zhakupov
Akhmet baitursinovAkhmet baitursinov
Akhmet baitursinov
Abilkair Zhakupov745 visualizações
Qasym qaysenov por Abilkair Zhakupov
Qasym qaysenovQasym qaysenov
Qasym qaysenov
Abilkair Zhakupov402 visualizações
Новые поступления. Медицинский факультет por Abilkair Zhakupov
Новые поступления. Медицинский факультетНовые поступления. Медицинский факультет
Новые поступления. Медицинский факультет
Abilkair Zhakupov555 visualizações
Пузиков м por Abilkair Zhakupov
Пузиков мПузиков м
Пузиков м
Abilkair Zhakupov128 visualizações
Пузиков М.Ф. por Abilkair Zhakupov
Пузиков М.Ф.Пузиков М.Ф.
Пузиков М.Ф.
Abilkair Zhakupov114 visualizações
Философ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орай por Abilkair Zhakupov
Философ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орайФилософ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орай
Философ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орай
Abilkair Zhakupov650 visualizações
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл por Abilkair Zhakupov
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жылМұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл
Abilkair Zhakupov2.4K visualizações

Último

6-сабақ (1).pptx por
6-сабақ (1).pptx6-сабақ (1).pptx
6-сабақ (1).pptxgulnur060588
6 visualizações7 slides
4 - сабақ.pptx por
4 - сабақ.pptx4 - сабақ.pptx
4 - сабақ.pptxgulnur060588
11 visualizações8 slides
2 - сабақ.pptx por
2 - сабақ.pptx2 - сабақ.pptx
2 - сабақ.pptxgulnur060588
12 visualizações8 slides
3 - сабақ.pptx por
3 - сабақ.pptx3 - сабақ.pptx
3 - сабақ.pptxgulnur060588
5 visualizações6 slides
1 - сабақ.pptx por
1 - сабақ.pptx1 - сабақ.pptx
1 - сабақ.pptxgulnur060588
21 visualizações8 slides
5 - сабақ.pptx por
5 - сабақ.pptx5 - сабақ.pptx
5 - сабақ.pptxgulnur060588
11 visualizações5 slides

Último(6)

6-сабақ (1).pptx por gulnur060588
6-сабақ (1).pptx6-сабақ (1).pptx
6-сабақ (1).pptx
gulnur0605886 visualizações
4 - сабақ.pptx por gulnur060588
4 - сабақ.pptx4 - сабақ.pptx
4 - сабақ.pptx
gulnur06058811 visualizações
2 - сабақ.pptx por gulnur060588
2 - сабақ.pptx2 - сабақ.pptx
2 - сабақ.pptx
gulnur06058812 visualizações
3 - сабақ.pptx por gulnur060588
3 - сабақ.pptx3 - сабақ.pptx
3 - сабақ.pptx
gulnur0605885 visualizações
1 - сабақ.pptx por gulnur060588
1 - сабақ.pptx1 - сабақ.pptx
1 - сабақ.pptx
gulnur06058821 visualizações
5 - сабақ.pptx por gulnur060588
5 - сабақ.pptx5 - сабақ.pptx
5 - сабақ.pptx
gulnur06058811 visualizações

Jour

 • 1. Жаңа басылымдар. Журналистика факультеті Әл-Фараби атындағы кітапхана Кітапхана қорының топтамасы
 • 2. Біз! [Мәтін] : эссе, мақала, естелік, өлең, сұхбаттар жинағы : ҚазМУ – 1978 / құраст.: З. Абажанов, Ж. Бекболатұлы, Б. Болатханова. - Алматы : Molia & DOS, 2018. - 431 б. Бұл кітап – қырық жыл бұрын Қазақ Мемлекеттік университетіндегі Республикамыз бойынша жалғыз журналистика факультетін тамамдап, өмірге қанат қаққан бір топ ұшқыр қалам иелерінің, белгілі телерадио журналистерінің тағлымды тағдыр жолдары хақында сыр шертетін өмірбаяндық эссе, зерттеу мақалалары мен сұхбаттар жинағы.
 • 3. Медеубекұлы, Сағатбек. Басылымды редакторлық әзірлеу ерекшеліктері [Мәтін] : оқу құралы / С. Медеубекұлы ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 203, [1] б. Оқу құралында білім беру саласында баспагерлік- редакторлық шеберлікке баулу үшін не оқытылады, қандай кәсіби құзіреттіліктер үйретіледі деген сауалдарға жауап беруден басталатын кітап шығаруға қатысты әрекеттер жүйесі және басылымға қойылатын талаптар түсіндірілген.
 • 4. Жақып, Бауыржан. Публицистика негіздері [Мәтін] : оқу құралы / Б. Жақып ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 443, [1] б. Оқу құралында қазақ публицистикасының қалыптасу, даму жолдары айқындалады. Ғылыми еңбекте қазақ публицистикасының көне түркілік бастаулары мен батырлар жырындағы, жыраулық поэзиядағы, шешендік сөздердегі публицистикалық сарын қарастырылады.
 • 5. Мухатаева, Қоңыр. Отандық және шетелдік баспа ісі [Мәтін] : оқу құралы / Қ. Мухатаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 229, [1] б. Оқу құралының негізгі мақсаты – болашақ баспагерлерге қазіргі жағдайдағы отандық және шетелдік баспа ісі туралы, баспалардың даму динамикасы, беталысы, баспасөз өнімдерінің көлемі, түрлері мен типтері туралы мағлұматтар беру.
 • 6. Медеубекұлы, Сағатбек. Журналистік шеберлік: таным мен талғам [Мәтін] : хрестоматия / С. Медеубекұлы. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - ISBN 978-601-04-3693-0.2-т. - 499 б. Автордың бұл жинағына әр жылдарда баспасөз бетінде жарық көрген журналистік туындылары топтастырылған. Топтамада тақырыптары сан алуан замансөздік шығармалардың басты идеясы – адами құндылықтарды, ұлттық мұратты, мемлекеттік мүддені бағалау, қадірлеу, сақтау.
 • 7. Әбдіжәділқызы, Жидегүл. Тележурналистика [Мәтін] : оқу құралы / Ж. Әбдіжәділқызы ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 153 б. Оқу құралында тележурналистиканың табиғаты мен өзіндік ерекшеліктері, атқаратын функциялары мен даму бағыттары, қазіргі заманғы сипаты, атап айтқанда телеарналардың құрылымдық жүйесі, жұмысты ұйымдастыру принциптері мен телебағдарламаларды бағалау критерийлері баяндалады.
 • 8. Жақсылықбаева, Римма Серікәліқызы. Журналистің мәтін жазу машығы [Мәтін] : оқу құралы / Р. С. Жақсылықбаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 403 б. Оқу құралы қазақ журналистикасындағы қарымды публицистердің шеберлігі мен журналистік қызмет ерекшеліктеріне, шығармашылықтарының жанрлық сипаттарына, журналистердің редакторлық қызметтерінің кезеңдік бағыттарына арналады.
 • 9. Қабылғазина, Клара. Қазақ телевизиясының тарихы [Мәтін] : оқу құралы / К. Қабылғазина ; Әл- Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 221 б. Аталмыш еңбек тәуелсіз Қазақстанның әлемдік деңгейде танылуына, дүние жүзінде саяси беделінің артуына, ел болашағын жалғастырушы ұрпақ келешегінің қалыптасуына зор үлес қосып отырған Қазақ телевизиясының тарихын сараптауға арналады.
 • 10. Медеубекұлы, Сағатбек. Замансөз: генезис және типология [Мәтін] : оқу құралы / С. Медеубекұлы ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 313 б. Автор бұл оқу құралында ақпарат тарату арқылы қоғамдық санаға қозғау салу амалдары мен әдістерінің тарихи тамыры мен таралуына, түрленуіне, типологиялық ерекшеліктеріне ғылыми барлау жасайды.
 • 11. Серке сөздің сардары – Жұмабек Омарұлы Кенжалин туралы естеліктер [Мәтін] : жинақ / [құраст. М. Тоқашбаев]. - Астана : Астана Медиа Пресс, 2018. - 414 б. Жинаққа Жұмабек Омарұлы Кенжалиннің ардагер ағаларының, қаламгер серіктестерінің, шәкірттері мен іні-қарындастарының естеліктері енгізілді.
 • 12. «История казахской журналистики» – предмет обязательного компонента цикла базовых дисциплин, изучающий опыт, накопленный журналистикой Казахстана с момента ее зарождения до современности и основные этапы развития СМИ суверенного Казахстана. Мукашева, Маншук . История казахской журналистики [Текст] : учеб. пособие / М. Мукашева ; Атырауский гос. ун-т им. Х. Досмухамедова. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 467 с.
 • 13. В учебном пособии рассматривается история становления арт-журналистики в Казахстане, анализируется теория и практика подачи информации в арт-журналистике. Мусинова, Асель Ахметовна. Арт-журналистика Казахстана [Текст] : учеб. пособие / А. А. Мусинова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 229 с.
 • 14. В учебный текст вмонтированы полезные книжные материалы, что позволяет отойти от сухого академического языка, развивает критическое мышление и помогает мысленно визуализировать работу репортеров и журналистов зарубежных СМИ. Ибраева, Галия. Зарубежная журналистика [Текст] : учеб. пособие / Г. Ибраева ; КазНУ им. аль- Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 349 с.
 • 15. Данное пособие ставит целью помочь студенту самому осознать эти возможности манипулятивных техник, знакомя по ходу с действием глубинных механизмов человеческой психики и восприятия. Кудабай, Арман Актайулы. Манипулятивные составляющие коммерческой рекламы [Текст] : учеб. пособие / А. А. Кудабай ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 161 с.
 • 16. Есхуатова, Назым Бахытовна. Блоговая журналистика [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Есхуатова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 174 с. В данной книге излагается современная концепция жанровой направленности публикаций в блогах, их характеристика. Учебное пособие предназначено для преподавателей и студентов факультета журналистики.
 • 17. Barlybayeva, Saule Khatiatovna. Technology of Preparetion of TV Programs [Text] : educational man. / S. Kh. Barlybayeva, K. N. Myssayeva ; Al-Farabi Kazakh National University. - Almaty : Qazaq University, 2018. - 119, [1] p. The handbook was written to help students understand basic screenwriting formatting, plotting, the needs of a good pilot, using TV act structure and conventions.
 • 18. Ibrayeva, Galiya. The Coverage of International Military Conflicts in the Mass Media and the International Humanitarian Law [Text] : educational man. / G. Ibrayeva ; Al-Farabi Kazakh National University. - Almaty : Qazaq University, 2018. - 251 p. The manual is addressed to students, especially in the field of media, communication, cultural studies, politics and international relations, sociology, journalism and research in the field of security and international humanitarian law.