Akhmet baitursinov

Әл-Фараби атындағы кітапхана
Кітапхана қорының топтамасы
Алаш көсемі
Ахмет Байтұрсынұлының
туғанына 145 жыл
Алаштың көрнекті қайраткері, ағартушы-ғалым 1872 жылы Торғайдың Ақкөл жағасындығы
(қазір Қостанай бол. Жангелдин ауд.) Сарытүбек жерінде туған. 1884 жылы ауыл мектебін, 1891
жылы Торғайдағы орыс-қырғыз училищесін, 1895 жылы Орынбордағы мұғалімдер мектебін
бітіріп, өз бетінше көп білім жиған. 1895-1909 жылдары Ақтөбе, Қостанай, Торғай уездерінің
мектептері мен училищелерінде мұғалім болады. 1909 жылы патша өкіметінің шет ұлттарға
қарсы әрекетіне көзқарасын білдіргені үшін Семей абақтысына жабылады. Мұнда ол 1910
жылдың басына дейін отырады. 1910-1913 жылдары ағартушы қатаң бақылау жағдайында
болады. 1913-1917 жылдары әйгілі «Қазақ» газетінің редакторы қызметін атқарады. Осы шақта
ағартушы ұлттық Алаш қозғалысын жандандыруға атсалысады. Алаш партиясы құрылатын І
жалпықазақ съезінің де, Алаш автономиясы жарияланатын ІІ жалпықазақ съезінің де
ұйымдастыру және өткізу жұмысына белсене қатысады. І съезде негізгі мәселелер бойынша
хатшы болса, ІІ съездің шақыру комиссиясына енді. 1917 жылы 14 желтоқсанда Орынборда
Алаш партиясының Торғай облыстық комитеті ашылып, қайраткер төраға (Ә.Бөкейхан)
орынбасары болып сайланады. Ұлт кеңесі құрылатын ІІ съезде Оқу-ағарту комиссиясын
басқарады.
Ағартушы 1919 жылы ұлттың болашағы үшін кеңестер шебіне шығып, Өлкелік әскери
төңкеріс комитетінің мүшесі болады. 1920-1921 жылдары Халық ағарту комиссары қызметін
атқарады. 1920 жылы ол басында "Ұшқын" газетінің, кейіннен аты "Еңбек туы" боп өзгерген
осы басылым жалғасының алқа мүшесі болды. Осы жылы желтоқсанда Әлихан, Смағұл,
Жүсіпбек, Хайретдиндермен бірге "Қазақстан" мемлекеттік баспасының сарапшылар алқасына
енді. 1921-1922 жылдары Қазақ халыққа білім беру институтында ұстаздық етеді. 1922-1925
жылдары ХАК Ғылым комиссиясын басқарады. 1926-1929 жылдары Ташкенттегі Қазақ
педагогика институтында, Алматыдағы Қазақ мемлекеттік педагогика институтында қызмет
атқарады. Ағартушы қайраткер ғалым, жаңа отандық ғылымның көшбасшысы ретінде
қалыптасты. Әдеби қызметі де қайраткерлігімен біртұтасып кеткен. 1909 жылы шыққан
«Қырық мысал», 1911 жылы жарияланған «Маса» жинақтары халықты оятуға себепші болды.
Ғалымның «Оқу құрал» (1912), «Тіл құрал» (1914), «Әліпби» (1924), «Әдебиет танытқыш»
(1926), «Баяншы» (1926) еңбектері ұлт филологиясының негізін қалады. Ол 1926 жылы Бакуде
өткен ІІ Түріктану съезіне қатынасты. Саяси себеппен 1929 жылы тұтқындалып, жер
аударылды. 1937 жылы тағы да ұсталып, 1938 жылы нақақ атылды.
Байтұрсынұлы, А. Әліп-би / Ахмет
Байтұрсынұлы. Қызыл-Орда, 1926. – 116 б.
Байтұрсынов, А. Ахмет. Шығармалары [Текст] :
өлеңдер, аудармалар, зерттеулер / А. Ахмет.
Байтұрсынов. - Алматы : Жазушы, 1989. - 318,[2] б.
Қазақ әдебиеті мен өнерінің көрнекті қайраткері
Ахмет Байтұрсыновтың бұл шығармалар жинағына
бұрын «Маса», «Қырық мысал» кітаптарында жарық
көрген өлеңдері мен аудармалары және «Әдебиет
танытқыш» деп аталатын зерттеу еңбегі
топтастырылды.
Сыздықова, Рәбиға. Ахмет Байтұрсынов [Мәтін] / Р.
Сыздықова ; Қазақ ССР "Білім" қоғамы. - Алматы :
Қазақ ССР "Білім" қоғамы, 1990. - 49, [3] б.
Бұл кітапшада ХХ ғасырдың бас кезінде қазақ тілінің
тұңғыш оқулықтарын жазып, графикасын реттеуші, сол
арқылы қазақтың ұлттық тіл білімінің іргетасын
қалаушы ағартушы ғалым, ірі мәдениет және қоғам
қайраткері, тамаша публицист әрі ақын Ахмет
байтұрсыновтың өмірбаяны мен қызмет жолы, білім-
ғылымдағы еңбегі мен азаматтық бейнесі сөз болады.
Мұнда А.Байтұрсыновтың ғылыми-педагогикалық
мұрасы мен әлеуметтік қызметі жөніндегі бірсыпыра
материалдар және оларды талдап-таныту тұңғыш рет
ұсынылып отыр.
Байтұрсынов, Ахмет. Ақ жол [Мәтін] : өлеңдер мен
тәржімелер, публистикалық мақалалар және әдеби зерттеу
/ А. Байтұрсынов. - Алматы : Жалын, 1991. - 460, [4] б.
А. Байтұрсыновтың бұл жинағына өзінің көзі тірісінде-ақ
«революциялық рухтағы алғашқы сөз», «елшілік ұраны»
деп бағаланған атақты кітаптары – «Қырық мысал» мен
«маса», әйгілі «әдебиет танытқыш», сондай-ақ ауыз
әдебиеті мұраларын ұдайы жинап, өңдеген тынымсыз
ізденісінің бір бөлігі ретінде танылған «23 жоқтау» мен
«ер сайын» және қазақ жұртын өнер-білім шұғыласына,
рухани жетілуге үндеген көсем сөздері еніп отыр.
Байтұрсынов, Ахмет. Тіл тағылымы [Мәтін] : қаз.
тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектері / А.
Байтұрсынов. - Алматы : Ана тілі, 1992. - 444, [2] б.
Ахмет Байтұрсынов – қазақ бабаларының ана
тілінде сауат ашуына арналған алғашқы әліппелер
мен қазақ тілі грамматикасын танытатын тұңғыш
оқулықтардың авторы, қазақша сауат аштыру мен
қазақ тілін пән ретінде оқыту әдістерін баяндайтын
құралдардың да иесі. Бұл кітапта сол оқулықтар мен
методикалық құралдырдың қолда бар
басылымдарының текстері толық ұсынылып отыр.
Кәкішев, С. Ахаң туралы ақиқат [Текст] :
монография / С. Кәкішев. - Алматы : Қазақстан, 1992.
- 109,[3] б.
«Ахаң туралы ақиқат» деп аталатын бұл кітапта
қуғынға ұшыраған қазақ зиялысы, білікті ғалымы,
жазушысы Ахмет Байтұрсыновтың өміріндегі бізге
белгісіз болып келген тұстары: шыққан тегі,
туыстары, өскен ортасы, басына түскен ауыр күндері
бар шындығымен алдымызға тартылады. Сондай-ақ
бұл шығармада аханның үрім-бұтағының кешегі,
бүгінгі тіршілік-тынысы да әңгімеленеді.
Кітап авторы Самырат Кәкішев – Аханның немересі.
Байтұрсынұлы, А. Жоқтау [Текст] : монография / А.
Ахмет. Байтұрсынұлы. - Алматы : Ахмет
Байтұрсынұлы атын. қор, 1993. - 93,[3] б.
Ахмет Байтұрсыновтың «жоқтау» деп аталатын бұл
кітабында өзінің көзі тірісінде жарық көрген, сондай-
ақ ауыз әдебиеті мұраларын ұдайы жинап, өңдеген
тынымсыз ізденісінің бір бөлігі ретінде танылаған
«23 жоқтау» бұл жоқтауларды бастырғанда Қазақ
тарихының төрт жүз жылын алған.
Байтұрсынов А. Жан сөзімді кім түсінер? – Алматы:
Қазақстан: А.Байтұрсынұлы атындағы қор, 1994. –
112 б.
Бұл сөзді біреу алмас, біреу алар,
құлағын біреу салмас, біреу салар.
Теп-тегіс көпке ұнау оңай емес,
Кейіне жарамаса, кейіне жарар…
Ахмет Байтұрсынұлы
Ахмет Байтұрсынұлының бұл кітабында өзінің көзі
тірісінде жарық көрген «Маса», «Қырық мысал»
сияқты өлеңдері мен аудармалары басылған
кітаптардағы поэтикалық шығармалары
топтастырылып беріліп отыр.
Байтұрсынұлы, А. Жаңа низам [Текст] : монография /
А. Ахмет. Байтұрсынұлы. - Алматы : Жеті жарғы, 1996.
- 123,[3] б.
Біз кейін қалған халық, алға басып, жұрт қатарына
кіру керек. Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай
һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек.
Бай болуға кәсіп керек. Күшті болуға бірлік керек. Осы
керектердің жолында жұмыс істеу керек...
Ахмет Байтұрсынұлы
Казахская литература [Текст] : информ. - лит. сб.:
(конец ХІХ-начало ХХ вв.) / [Сост.:М.Сергеева,
М.Чирчик]. - Алматы : Эксперим. изд., 1998. - 197,[3]с.
Настоящий сборник включает в себя тексты
произведений Ш.Кудайбердыева, А.Байтұрсынова,
М.Дулатова, С.Кубеева, С.Торайгырова, с.донентаева на
казахском языке и их переводы, обзорно-
информационные статьи. Значительное место в книге
отведено теме, посвященной силлабической системе
стихосложения, изложенной просто и доступно.
Ахметтану тағылымдары [Текст] : (ғылыми мақалалар
жинағы) / ҚР Ғылым м-гі, ҒА, А. Байтұрсынов атын. тіл
білімі ин-ты; [жауапы ред. Н. Уәлиұлы]. - Алматы :
Ғылым, 1998. - 294 б.
Жинаққа қазақ филологиясының негізін салушы ғұлама
ғалым Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 125 жыл
толуына арналған. Ахметтану тағылымдары атты
республикалық ғылыми-теориялық конференция
материалдары, сондай-ақ Тіл білімі иснтитуты өткізген
«ахмет байтұрсынұлы және қазақ тіл білімі» атты тұрақты
ғылыми – теориялық семинардағы (1998) баяндамалар еніп
отыр.
Ұлттық рухтың ұлы тіні [Текст] : [Ғылыми мақалалар
жинағы] / [Б. Қапалбеков, А. Бексейітова]; ҚР Білім және
ғылым м-гі, А. Байтұрсынұлы атын. тіл білімі ин-ты;
Жауапты ред. Е. Жанпейісова. - Алматы : Ғылым, 1999. -
567,[1] б.
Жинаққа А.Байтұрсынұлының 50 жасқа және туғанына
125 жыл толуына орай ұйымдастырылған, отандық және
шетел ғалымдарының қатысуымен өткен халықаралық
симпозиум мен конференциялардың, Тіл білімі институты
жанындағы «Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ тіл білімі»
деп аталатын тұрақты ғылыми-теориялық семинардың
материалдары, әр кезде түрлі ғылыми, энциклопедиялық,
библиографиялық басылымдарда жарияланған мақалалар
енді.
В книге на материале творчества недавно возвращенной
нам плеяды деятелей духовной культуры первой трети хх
века – Ш.Кудайбердиева, Ахмета байтурсынова,
Ж.аймауытова, М.Жумабаева, М.Дулатова и М.Ауезова
показано, что вехи развития казахской литературы – это вехи
художественного постижения человека.
Исмакова, А. С. Возвращение плеяды. Экзистенциальная
проблематика в творчестве Ш. Кудайбердиева, А.
Байтурсынова, Ж. Аймауытова, М. Жумабаева, М.
Дулатова и М. Ауэзова [Текст] : монография / Отв. ред. С.
Кирабаев; М-во образования и науки РК, Ин-т лит. и
искусства им. М. О. Ауэзова. - Алматы : Ғылым, 2002. -
198,[2] с.
Байтұрсынұлы, А. Қырық мысал [Текст] : өлеңдер /
Байтұрсынұлы, Ахмет. - Алматы : Жазушы, 2002. - 119,[2] б.
Ұлт ұстазының ұсынылып отырған «Қырық мысалы»
Ахаңның көзі тірісінде-ақ «революциялық рухтағы алғашқы
сөз», «елшілдік ұраны» деп бағаланаған. Қазақ халқының
ұлттық санасын қалыптастыруға қызмет еткен бұл
шығармалар Крыловтан жасалған таза аударма емес,
автордың төлтума туындысы деген дұрыс.
Машқан, Н. Т. А. Байтұрсынов - қазақ жазуының
реформаторы [Текст] : монография / әл-Фараби атын.
ҚазМҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2002. - 153,[2] б.
Бұл монография – реформатор тілші-ғалымның қазақ
әліпбиіне әкелген жаңалықтары мен өзгерістері
жөнінен терең зерттелген арнайы, әрі құнды еңбек.
Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш [Мәтін] :
зерттеу мен өлеңдер / А. Байтұрсынов. - Алматы :
Атамұра, 2003. - 206, [2] б.
Қазақ әдебиеті мен өнерінің көрнекті қайтаркері
ахмет байтұрсыновтың бұл жинағына «әдебиет
танытқыш» деп аталған зерттеу еңбегі мен өлеңдері
топтастырылған.
Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы. 1-
том. – Алматы, «Алаш», 2003. – 408 б.
А.Байтұрсыновтың бес томдық шығармалар
жинағының 1-томына «Қырық мысал», «Маса» өлеңдер
кітабы және «Қазақтың бас ақыны», «Әдебиет
танытқыш» атты әдеби-ғылыми зерттеулері еніп отыр.
Бұл басылымның басты ерекшелігі – 1989, 1991
жылдары жарық көрген А.Байтұрсынұлының
шығармалар жинарқтарындағы еңбектерінің
түпнұсқаларымен салыстырылып, өзгеріске ұшыраған
сөйлемдер, алынып тасталған ғылыми талдаулар қайта
қалпына келтіріліп, толықтырылды.
Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы. – 3-т.
Тіл – құралы – Алматы: «Алаш», 2005. – 352 б.
Бұл жинақта «тіл – құрал» оқулықтары мен методикалық
құралдардың қолда бар басылымдарының мәтіндері толық
ұсынылып отыр.
Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы.
– 4-т. Әліппелер мен мақалалар жинағы. – Алматы:
«Алаш», 2006. – 320 б.
Жинаққа Қазақша алифба (1912), Әліп-би (1926),
Сауат ашқыш (1926) атты әліппелері және сол
жылдары өзекті мәселелері көтерген түрлі
тақырыптағы мақалалары топтастырылып берілді.
Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы.
– 5-т. – Алматы: «Алаш» баспасы, 2006. – 288 б.
Бұл жинаққа ұлттық рухымыздың ұлы тіні, ұлағатты
ұлт ұстазы, қазақ жұртының ар-ожданы атанған
Ахмет Байтұрсыновтың «Ер сайын», «23 жоқтау»,
сондай-ақ бұрын еленбей келген еңбектері мен жаңа
табылған кейбір туындылары және әр жылдары
жазылған көсемсөздері топтастырылды.
Байтұрсынұлы, А. Маса [Текст] : өлеңдер мен көсемсөздер
/ А. Байтұрсынұлы. - Алматы : Раритет, 2005. - 207,[1] б.
Қазақтың жерін ғана алып қоймай, ой-санасын да отарлауға
айналған патшалық озбырлық пен большевиктік қызыл
қырғын кезеңдерде әдебиет пен саясат майданында қажымас
қайратпен халқына қапысыз еңбек етіп, ұлттық сананы
қалыптастырған Ахмет Байтұрсынұлындай ұлы тұлға
бұрынғы-соңғы ұзақ тарихымызда сирек.
Ұсынылып отырған кітаптағы Ұлт Ұстазының ешқашан
ескірмес елшілдік сөздері қазір де көкейкесті.
Әбдиманұлы, Өмірхан. Ахмет Байтұрсынұлы [Текст] :
зерттеу-эссе / Әбдиманұлы, Өмірхан. - Алматы :
Арда, 2007. - 293, [3] б.
Қазақ халқының тарихи-рухани өмірінде өлшеусіз
еңбек еткен аса ірі тұлғаларадың – Шоқан, Ыбырай,
Абайдан кейінгі бірегей перзенті Ахаң – Ахмет
Байтұрсынұлы екені хақ. Бұл еңбекте осы бір ұлы да
ұлағатты тұлғаның тағдыр-талайы шығармашылық
даналығымен ұластыра зерделеніп, жан-жақты баға
беріледі.
Байтұрсынов, Ахмет. Тіл тағылымы [Мәтін] :
антология / А. Байтұрсынов ; құраст. А. Ж. Құдабаев.
- Павлодар : С. Торайғыров атын. Павлодар мем. ун-
ті, 2008. - 170, [2] б.
Бұл кітапқа автордың қазақ жазуы, емлесі,
терминологиясы жайында жазған мақалалары,
сөйлеген сөздері мен қазақ жеріндегі оқу-ағарту
мәселелеріне арналған еңбектері енді.
«Ұлағатты ұлт ұстазы»: Р.Имаханбетова,
Қ.байдебеков. – Алматы: «Сардар» баспа үйі,
2010. – 276 [24] б.
Бұл анықтамалық-көрсеткіште тарихи тұлға һәм
ғұлама ғалым А.Байтұрсынұлының ғұмыр
жолының негізгі кезеңдері, шығармашылық
еңбектерінің хронологиялық тізбесі, қайраткердің
өмірі мен еңбектері туралы қорғалған зерттеулер
мен түрлі материалдар көрсеткіші берілді.
Сонымен қатар, ұлт ұстазы туралы таңдаулы
мақалалар мен арнау өлеңдер топтастырылды.
«А.Байтұрсынұлы – қазақ тіл білімінің
көшбасшысы» атты халықаралық ғылыми-
әдістемелік конференция материалдары/ғыл.ред.
А.Б.Салқынбай, - Алматы, 2012. – 319 б.
«А.Байтұрсынұлы – қазақ тіл білімінің
көшбасшысы» атты халықаралық ғылыми-
әдістемелік конференция материалдарында қазақ
тіл білімінің негізін салушы А.байұрсынов
еңбектеріндегі негізгі ғылыми концепциялар
бүгінгі күннің талаптарына сәйкес талданады.
Байтұрсынов А. Қазақ тіл білімінің
мәселелері/Құраст.: Ғ.Әнес. – Алматы: «Абзал-Ай»
баспасы, 2013. – 640 б.
Кітапқа мемлекет және қоғам қайраткерінің төл
терминологиямыз бен оқу ағартуға, емле мен
әдістемеге қатысты мақалалары да енгізілді.
Араб харпіндегі түпнұсқадан қазіргі жазі үлгімізге
салыстырыла аударылған бұл асыл қазына-мұра
тілші ғалымдарға және көпшілік тіл жанашырларына
арналады.
Байтұрсынов А. Шығармалары/ Ахмет Байтұрсынұлы.
– Алматы: «Өлке» баспасы, 2013. – 240 б.
Бұл кітапқа Алаш азаматы Ахмет Байтұрсынұлының
өзекжарды өлеңдері, мақалалары және аударма
мысалдары еніп отыр.
Байтұрсынұлы, А. Алты
томдық шығармалар жинағы
[Мәтін] : [жинақ] / А.
Байтұрсынұлы. - Алматы :
Ел-шежіре, 2013.
Бұл кітап ұлттың рухани ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының
шығармашылық болмысын тануға арналған тәуелсіз еліміздегі
тұңғыш оқу құралы. Сондықтан да «Ахметтану» атты оқу
құралында А. Байтұрсынұлының қазыналы мұрасы шығармашылық
даналығымен, даралығымен ұштастырыла берілген.
Әбдиманұлы Ө. Ахметтану:
оқу құралы / Ө. Әбдиманұлы. –
Алматы: Қазақ университеті,
2015. – 273 б.
Имаханбет, Райхан Сахыбекқызы. Ахмет
Байтұрсынұлы музей-үйі [Мәтін] : ұлт ұстазы
А. Байтұрсынұлы тағылым үйінің қалыптасу
тарихы : құрылымы, дамуы, жүйеленуі,
зерттелуі / Р. С. Имаханбет. - Алматы : Өнер,
2017. - 286 б.
Ғылыми жинақта Ахмет Байтұрсынұлы музей-
үйінің жалпы ахуалы, келелі мәселелері, ғалым
мұрасының зерттелуі мұрағат деректері
негізінде баяндалған.
Ахмет Байтұрсынұлы [Мәтін] :
фотожинақ / [құраст.: Р.
Сахыбекқызы, Қ. Байдебекұлы]. -
Алматы : Орхон, 2017. - 235 с.
Фотожинақта Алматы және Торғай
қаласындағы Ахмет Байтұрсынұлы музей-
үйі қорының мұрағаттық деректері, шежірелі
фотосуреттері, тарихи тұлғаны өз дәуірі мен
бүгінгі тәуелсіздік кезеңдегі ұлт ұстазын
ұлықтаған ресми жиындар мен арнайы
ісшаралар материалдары топтастырылған.
1 de 34

Recomendados

Aldo rossi por
Aldo rossiAldo rossi
Aldo rossiIsabella Marra
11.2K visualizações32 slides
Engaging Museum Audiences Seminar por
Engaging Museum Audiences SeminarEngaging Museum Audiences Seminar
Engaging Museum Audiences SeminarNina Simon
2.9K visualizações41 slides
приемы обучения аудированию на уроках казахского языка в начальных классах por
приемы обучения аудированию на уроках казахского языка в начальных классахприемы обучения аудированию на уроках казахского языка в начальных классах
приемы обучения аудированию на уроках казахского языка в начальных классахВспомогательный образовательный сайт
2.2K visualizações7 slides
Toledo english por
Toledo englishToledo english
Toledo englishisamadero79
1.1K visualizações58 slides
Escritório Brasil Arquitetura por
Escritório Brasil Arquitetura Escritório Brasil Arquitetura
Escritório Brasil Arquitetura Matheus Garcia
1.4K visualizações37 slides
Modelo de-projeto-de-dissertacao por
Modelo de-projeto-de-dissertacaoModelo de-projeto-de-dissertacao
Modelo de-projeto-de-dissertacaowaltermoreira
909 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Roteiro para elaboração relatorio aula prática por
Roteiro para elaboração relatorio aula práticaRoteiro para elaboração relatorio aula prática
Roteiro para elaboração relatorio aula práticaUNIPAC - Uberlândia
12.6K visualizações6 slides
Pré-projeto de um Trabalho de Conclusão por
Pré-projeto de um Trabalho de ConclusãoPré-projeto de um Trabalho de Conclusão
Pré-projeto de um Trabalho de Conclusãoantonio sérgio nogueira
94.1K visualizações21 slides
Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica por
Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica  Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica
Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica jessicalaryl
1.3K visualizações22 slides
TFG - TCC - Projeto de Arquitetura - Roberto Bergamo - 2010 por
TFG - TCC - Projeto de Arquitetura - Roberto Bergamo - 2010TFG - TCC - Projeto de Arquitetura - Roberto Bergamo - 2010
TFG - TCC - Projeto de Arquitetura - Roberto Bergamo - 2010Artista Plástico, Arquiteto Urbanista e Educador
60.2K visualizações185 slides
Lina Bo Bardi- MASP por
Lina Bo Bardi- MASPLina Bo Bardi- MASP
Lina Bo Bardi- MASPAlfai Bene
1.1K visualizações1 slide
Palestra "Biblioteconomia: formação do bibliotecário e perspectivas de atuação" por
Palestra "Biblioteconomia: formação do bibliotecário e perspectivas de atuação"Palestra "Biblioteconomia: formação do bibliotecário e perspectivas de atuação"
Palestra "Biblioteconomia: formação do bibliotecário e perspectivas de atuação"Solange Santana
4.3K visualizações45 slides

Mais procurados(11)

Roteiro para elaboração relatorio aula prática por UNIPAC - Uberlândia
Roteiro para elaboração relatorio aula práticaRoteiro para elaboração relatorio aula prática
Roteiro para elaboração relatorio aula prática
UNIPAC - Uberlândia12.6K visualizações
Pré-projeto de um Trabalho de Conclusão por antonio sérgio nogueira
Pré-projeto de um Trabalho de ConclusãoPré-projeto de um Trabalho de Conclusão
Pré-projeto de um Trabalho de Conclusão
antonio sérgio nogueira94.1K visualizações
Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica por jessicalaryl
Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica  Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica
Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica
jessicalaryl1.3K visualizações
Lina Bo Bardi- MASP por Alfai Bene
Lina Bo Bardi- MASPLina Bo Bardi- MASP
Lina Bo Bardi- MASP
Alfai Bene1.1K visualizações
Palestra "Biblioteconomia: formação do bibliotecário e perspectivas de atuação" por Solange Santana
Palestra "Biblioteconomia: formação do bibliotecário e perspectivas de atuação"Palestra "Biblioteconomia: formação do bibliotecário e perspectivas de atuação"
Palestra "Biblioteconomia: formação do bibliotecário e perspectivas de atuação"
Solange Santana4.3K visualizações
Diagnóstico de Obra Centro Cultural FIESP por Marta Moraes
Diagnóstico de Obra Centro Cultural FIESPDiagnóstico de Obra Centro Cultural FIESP
Diagnóstico de Obra Centro Cultural FIESP
Marta Moraes2.4K visualizações
оқушылардың ғылыми жобасын ұйымдастыру por Айбек Қуандықұлы
оқушылардың ғылыми жобасын ұйымдастыруоқушылардың ғылыми жобасын ұйымдастыру
оқушылардың ғылыми жобасын ұйымдастыру
Айбек Қуандықұлы7.9K visualizações
Сервисные и продуктовые IT-компании por Sam Faktorovich
Сервисные и продуктовые IT-компанииСервисные и продуктовые IT-компании
Сервисные и продуктовые IT-компании
Sam Faktorovich10.5K visualizações
Preparatório Santa Biblioteconomia - Foco UFF e Aeronáutica - Aula 1 por Thalita Gama
Preparatório Santa Biblioteconomia - Foco UFF e Aeronáutica - Aula 1Preparatório Santa Biblioteconomia - Foco UFF e Aeronáutica - Aula 1
Preparatório Santa Biblioteconomia - Foco UFF e Aeronáutica - Aula 1
Thalita Gama3.1K visualizações

Similar a Akhmet baitursinov

ғылыми жұмыс por
ғылыми жұмысғылыми жұмыс
ғылыми жұмысnurbolat84
5.6K visualizações43 slides
Shakarim por
ShakarimShakarim
ShakarimAbilkair Zhakupov
551 visualizações27 slides
Filologia fak por
Filologia fakFilologia fak
Filologia fakЖандос Мукашев
103 visualizações33 slides
Aimautov por
AimautovAimautov
AimautovЖандос Мукашев
247 visualizações20 slides
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл por
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жылМұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жылAbilkair Zhakupov
2.4K visualizações64 slides
“Әлемге танылған – Ұлы Абай” por
“Әлемге танылған – Ұлы Абай”“Әлемге танылған – Ұлы Абай”
“Әлемге танылған – Ұлы Абай”Auyelbek Mombayev
9K visualizações128 slides

Similar a Akhmet baitursinov(20)

ғылыми жұмыс por nurbolat84
ғылыми жұмысғылыми жұмыс
ғылыми жұмыс
nurbolat845.6K visualizações
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл por Abilkair Zhakupov
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жылМұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына 120 жыл
Abilkair Zhakupov2.4K visualizações
“Әлемге танылған – Ұлы Абай” por Auyelbek Mombayev
“Әлемге танылған – Ұлы Абай”“Әлемге танылған – Ұлы Абай”
“Әлемге танылған – Ұлы Абай”
Auyelbek Mombayev9K visualizações
Виртуалды кітап көрмесі por guldika
Виртуалды кітап көрмесіВиртуалды кітап көрмесі
Виртуалды кітап көрмесі
guldika626 visualizações
Білім.Ғылым.Инновация.жхх por ssuser8a5811
Білім.Ғылым.Инновация.жххБілім.Ғылым.Инновация.жхх
Білім.Ғылым.Инновация.жхх
ssuser8a5811262 visualizações
Виртуалды көрме (мысал) por guldika
Виртуалды көрме (мысал)Виртуалды көрме (мысал)
Виртуалды көрме (мысал)
guldika222 visualizações
Magzhan zhumabaev por Abilkair Zhakupov
Magzhan zhumabaevMagzhan zhumabaev
Magzhan zhumabaev
Abilkair Zhakupov652 visualizações
Қазақ хандығына 550 жыл por Auyelbek Mombayev
Қазақ хандығына 550 жылҚазақ хандығына 550 жыл
Қазақ хандығына 550 жыл
Auyelbek Mombayev1.4K visualizações
Виртуалды кітап көрмесі por guldika
Виртуалды кітап көрмесіВиртуалды кітап көрмесі
Виртуалды кітап көрмесі
guldika839 visualizações
Ғасырдың дара перзенті por Auyelbek Mombayev
Ғасырдың дара перзентіҒасырдың дара перзенті
Ғасырдың дара перзенті
Auyelbek Mombayev1.6K visualizações
Ғылым мен білімнің дамуы por Bilim All
Ғылым мен білімнің дамуыҒылым мен білімнің дамуы
Ғылым мен білімнің дамуы
Bilim All434 visualizações

Mais de Abilkair Zhakupov

Law por
LawLaw
LawAbilkair Zhakupov
188 visualizações20 slides
History por
HistoryHistory
HistoryAbilkair Zhakupov
119 visualizações11 slides
Mechmat por
MechmatMechmat
MechmatAbilkair Zhakupov
318 visualizações17 slides
Jour por
JourJour
JourAbilkair Zhakupov
82 visualizações18 slides
Geog por
GeogGeog
GeogAbilkair Zhakupov
102 visualizações23 slides
It por
ItIt
ItAbilkair Zhakupov
120 visualizações10 slides

Mais de Abilkair Zhakupov(16)

Biology and biotech por Abilkair Zhakupov
Biology and biotechBiology and biotech
Biology and biotech
Abilkair Zhakupov141 visualizações
Zhana basilimdar por Abilkair Zhakupov
Zhana basilimdarZhana basilimdar
Zhana basilimdar
Abilkair Zhakupov192 visualizações
Sovetkhan gabbasov por Abilkair Zhakupov
Sovetkhan gabbasovSovetkhan gabbasov
Sovetkhan gabbasov
Abilkair Zhakupov262 visualizações
Qasym qaysenov por Abilkair Zhakupov
Qasym qaysenovQasym qaysenov
Qasym qaysenov
Abilkair Zhakupov403 visualizações
Новые поступления. Медицинский факультет por Abilkair Zhakupov
Новые поступления. Медицинский факультетНовые поступления. Медицинский факультет
Новые поступления. Медицинский факультет
Abilkair Zhakupov555 visualizações
Пузиков м por Abilkair Zhakupov
Пузиков мПузиков м
Пузиков м
Abilkair Zhakupov128 visualizações
Пузиков М.Ф. por Abilkair Zhakupov
Пузиков М.Ф.Пузиков М.Ф.
Пузиков М.Ф.
Abilkair Zhakupov114 visualizações
Философ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орай por Abilkair Zhakupov
Философ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орайФилософ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орай
Философ Жүсіп Хас Хажиб Баласағұнның 350 жылдығына орай
Abilkair Zhakupov658 visualizações

Último

нейросеть D-id Bereke.pptx por
нейросеть D-id Bereke.pptxнейросеть D-id Bereke.pptx
нейросеть D-id Bereke.pptxMuhamedrahim Kursabaev
7 visualizações5 slides
GPT-Slide-27-10-2023-Kursabaev por
GPT-Slide-27-10-2023-KursabaevGPT-Slide-27-10-2023-Kursabaev
GPT-Slide-27-10-2023-KursabaevMuhamedrahim Kursabaev
6 visualizações44 slides
2 - сабақ.pdf por
2 - сабақ.pdf2 - сабақ.pdf
2 - сабақ.pdfgulnur060588
8 visualizações9 slides
1 - сабақ.pdf por
1 - сабақ.pdf1 - сабақ.pdf
1 - сабақ.pdfgulnur060588
11 visualizações9 slides
ChatGPT Dildabai Dairabai por
ChatGPT Dildabai DairabaiChatGPT Dildabai Dairabai
ChatGPT Dildabai DairabaiMuhamedrahim Kursabaev
6 visualizações11 slides
14-сабақ.pdf por
14-сабақ.pdf14-сабақ.pdf
14-сабақ.pdfgulnur060588
5 visualizações5 slides

Último(10)

2 - сабақ.pdf por gulnur060588
2 - сабақ.pdf2 - сабақ.pdf
2 - сабақ.pdf
gulnur0605888 visualizações
1 - сабақ.pdf por gulnur060588
1 - сабақ.pdf1 - сабақ.pdf
1 - сабақ.pdf
gulnur06058811 visualizações
14-сабақ.pdf por gulnur060588
14-сабақ.pdf14-сабақ.pdf
14-сабақ.pdf
gulnur0605885 visualizações
7-сабақ.pdf por gulnur060588
7-сабақ.pdf7-сабақ.pdf
7-сабақ.pdf
gulnur0605885 visualizações
3 - сабақ.pdf por gulnur060588
3 - сабақ.pdf3 - сабақ.pdf
3 - сабақ.pdf
gulnur0605886 visualizações
Mission and Vision.pptx por nuralyzholdykara
Mission and Vision.pptxMission and Vision.pptx
Mission and Vision.pptx
nuralyzholdykara20 visualizações

Akhmet baitursinov

 • 1. Әл-Фараби атындағы кітапхана Кітапхана қорының топтамасы Алаш көсемі Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 145 жыл
 • 2. Алаштың көрнекті қайраткері, ағартушы-ғалым 1872 жылы Торғайдың Ақкөл жағасындығы (қазір Қостанай бол. Жангелдин ауд.) Сарытүбек жерінде туған. 1884 жылы ауыл мектебін, 1891 жылы Торғайдағы орыс-қырғыз училищесін, 1895 жылы Орынбордағы мұғалімдер мектебін бітіріп, өз бетінше көп білім жиған. 1895-1909 жылдары Ақтөбе, Қостанай, Торғай уездерінің мектептері мен училищелерінде мұғалім болады. 1909 жылы патша өкіметінің шет ұлттарға қарсы әрекетіне көзқарасын білдіргені үшін Семей абақтысына жабылады. Мұнда ол 1910 жылдың басына дейін отырады. 1910-1913 жылдары ағартушы қатаң бақылау жағдайында болады. 1913-1917 жылдары әйгілі «Қазақ» газетінің редакторы қызметін атқарады. Осы шақта ағартушы ұлттық Алаш қозғалысын жандандыруға атсалысады. Алаш партиясы құрылатын І жалпықазақ съезінің де, Алаш автономиясы жарияланатын ІІ жалпықазақ съезінің де ұйымдастыру және өткізу жұмысына белсене қатысады. І съезде негізгі мәселелер бойынша хатшы болса, ІІ съездің шақыру комиссиясына енді. 1917 жылы 14 желтоқсанда Орынборда Алаш партиясының Торғай облыстық комитеті ашылып, қайраткер төраға (Ә.Бөкейхан) орынбасары болып сайланады. Ұлт кеңесі құрылатын ІІ съезде Оқу-ағарту комиссиясын басқарады.
 • 3. Ағартушы 1919 жылы ұлттың болашағы үшін кеңестер шебіне шығып, Өлкелік әскери төңкеріс комитетінің мүшесі болады. 1920-1921 жылдары Халық ағарту комиссары қызметін атқарады. 1920 жылы ол басында "Ұшқын" газетінің, кейіннен аты "Еңбек туы" боп өзгерген осы басылым жалғасының алқа мүшесі болды. Осы жылы желтоқсанда Әлихан, Смағұл, Жүсіпбек, Хайретдиндермен бірге "Қазақстан" мемлекеттік баспасының сарапшылар алқасына енді. 1921-1922 жылдары Қазақ халыққа білім беру институтында ұстаздық етеді. 1922-1925 жылдары ХАК Ғылым комиссиясын басқарады. 1926-1929 жылдары Ташкенттегі Қазақ педагогика институтында, Алматыдағы Қазақ мемлекеттік педагогика институтында қызмет атқарады. Ағартушы қайраткер ғалым, жаңа отандық ғылымның көшбасшысы ретінде қалыптасты. Әдеби қызметі де қайраткерлігімен біртұтасып кеткен. 1909 жылы шыққан «Қырық мысал», 1911 жылы жарияланған «Маса» жинақтары халықты оятуға себепші болды. Ғалымның «Оқу құрал» (1912), «Тіл құрал» (1914), «Әліпби» (1924), «Әдебиет танытқыш» (1926), «Баяншы» (1926) еңбектері ұлт филологиясының негізін қалады. Ол 1926 жылы Бакуде өткен ІІ Түріктану съезіне қатынасты. Саяси себеппен 1929 жылы тұтқындалып, жер аударылды. 1937 жылы тағы да ұсталып, 1938 жылы нақақ атылды.
 • 4. Байтұрсынұлы, А. Әліп-би / Ахмет Байтұрсынұлы. Қызыл-Орда, 1926. – 116 б.
 • 5. Байтұрсынов, А. Ахмет. Шығармалары [Текст] : өлеңдер, аудармалар, зерттеулер / А. Ахмет. Байтұрсынов. - Алматы : Жазушы, 1989. - 318,[2] б. Қазақ әдебиеті мен өнерінің көрнекті қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың бұл шығармалар жинағына бұрын «Маса», «Қырық мысал» кітаптарында жарық көрген өлеңдері мен аудармалары және «Әдебиет танытқыш» деп аталатын зерттеу еңбегі топтастырылды.
 • 6. Сыздықова, Рәбиға. Ахмет Байтұрсынов [Мәтін] / Р. Сыздықова ; Қазақ ССР "Білім" қоғамы. - Алматы : Қазақ ССР "Білім" қоғамы, 1990. - 49, [3] б. Бұл кітапшада ХХ ғасырдың бас кезінде қазақ тілінің тұңғыш оқулықтарын жазып, графикасын реттеуші, сол арқылы қазақтың ұлттық тіл білімінің іргетасын қалаушы ағартушы ғалым, ірі мәдениет және қоғам қайраткері, тамаша публицист әрі ақын Ахмет байтұрсыновтың өмірбаяны мен қызмет жолы, білім- ғылымдағы еңбегі мен азаматтық бейнесі сөз болады. Мұнда А.Байтұрсыновтың ғылыми-педагогикалық мұрасы мен әлеуметтік қызметі жөніндегі бірсыпыра материалдар және оларды талдап-таныту тұңғыш рет ұсынылып отыр.
 • 7. Байтұрсынов, Ахмет. Ақ жол [Мәтін] : өлеңдер мен тәржімелер, публистикалық мақалалар және әдеби зерттеу / А. Байтұрсынов. - Алматы : Жалын, 1991. - 460, [4] б. А. Байтұрсыновтың бұл жинағына өзінің көзі тірісінде-ақ «революциялық рухтағы алғашқы сөз», «елшілік ұраны» деп бағаланған атақты кітаптары – «Қырық мысал» мен «маса», әйгілі «әдебиет танытқыш», сондай-ақ ауыз әдебиеті мұраларын ұдайы жинап, өңдеген тынымсыз ізденісінің бір бөлігі ретінде танылған «23 жоқтау» мен «ер сайын» және қазақ жұртын өнер-білім шұғыласына, рухани жетілуге үндеген көсем сөздері еніп отыр.
 • 8. Байтұрсынов, Ахмет. Тіл тағылымы [Мәтін] : қаз. тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектері / А. Байтұрсынов. - Алматы : Ана тілі, 1992. - 444, [2] б. Ахмет Байтұрсынов – қазақ бабаларының ана тілінде сауат ашуына арналған алғашқы әліппелер мен қазақ тілі грамматикасын танытатын тұңғыш оқулықтардың авторы, қазақша сауат аштыру мен қазақ тілін пән ретінде оқыту әдістерін баяндайтын құралдардың да иесі. Бұл кітапта сол оқулықтар мен методикалық құралдырдың қолда бар басылымдарының текстері толық ұсынылып отыр.
 • 9. Кәкішев, С. Ахаң туралы ақиқат [Текст] : монография / С. Кәкішев. - Алматы : Қазақстан, 1992. - 109,[3] б. «Ахаң туралы ақиқат» деп аталатын бұл кітапта қуғынға ұшыраған қазақ зиялысы, білікті ғалымы, жазушысы Ахмет Байтұрсыновтың өміріндегі бізге белгісіз болып келген тұстары: шыққан тегі, туыстары, өскен ортасы, басына түскен ауыр күндері бар шындығымен алдымызға тартылады. Сондай-ақ бұл шығармада аханның үрім-бұтағының кешегі, бүгінгі тіршілік-тынысы да әңгімеленеді. Кітап авторы Самырат Кәкішев – Аханның немересі.
 • 10. Байтұрсынұлы, А. Жоқтау [Текст] : монография / А. Ахмет. Байтұрсынұлы. - Алматы : Ахмет Байтұрсынұлы атын. қор, 1993. - 93,[3] б. Ахмет Байтұрсыновтың «жоқтау» деп аталатын бұл кітабында өзінің көзі тірісінде жарық көрген, сондай- ақ ауыз әдебиеті мұраларын ұдайы жинап, өңдеген тынымсыз ізденісінің бір бөлігі ретінде танылаған «23 жоқтау» бұл жоқтауларды бастырғанда Қазақ тарихының төрт жүз жылын алған.
 • 11. Байтұрсынов А. Жан сөзімді кім түсінер? – Алматы: Қазақстан: А.Байтұрсынұлы атындағы қор, 1994. – 112 б. Бұл сөзді біреу алмас, біреу алар, құлағын біреу салмас, біреу салар. Теп-тегіс көпке ұнау оңай емес, Кейіне жарамаса, кейіне жарар… Ахмет Байтұрсынұлы Ахмет Байтұрсынұлының бұл кітабында өзінің көзі тірісінде жарық көрген «Маса», «Қырық мысал» сияқты өлеңдері мен аудармалары басылған кітаптардағы поэтикалық шығармалары топтастырылып беріліп отыр.
 • 12. Байтұрсынұлы, А. Жаңа низам [Текст] : монография / А. Ахмет. Байтұрсынұлы. - Алматы : Жеті жарғы, 1996. - 123,[3] б. Біз кейін қалған халық, алға басып, жұрт қатарына кіру керек. Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек. Бай болуға кәсіп керек. Күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек... Ахмет Байтұрсынұлы
 • 13. Казахская литература [Текст] : информ. - лит. сб.: (конец ХІХ-начало ХХ вв.) / [Сост.:М.Сергеева, М.Чирчик]. - Алматы : Эксперим. изд., 1998. - 197,[3]с. Настоящий сборник включает в себя тексты произведений Ш.Кудайбердыева, А.Байтұрсынова, М.Дулатова, С.Кубеева, С.Торайгырова, с.донентаева на казахском языке и их переводы, обзорно- информационные статьи. Значительное место в книге отведено теме, посвященной силлабической системе стихосложения, изложенной просто и доступно.
 • 14. Ахметтану тағылымдары [Текст] : (ғылыми мақалалар жинағы) / ҚР Ғылым м-гі, ҒА, А. Байтұрсынов атын. тіл білімі ин-ты; [жауапы ред. Н. Уәлиұлы]. - Алматы : Ғылым, 1998. - 294 б. Жинаққа қазақ филологиясының негізін салушы ғұлама ғалым Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 125 жыл толуына арналған. Ахметтану тағылымдары атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары, сондай-ақ Тіл білімі иснтитуты өткізген «ахмет байтұрсынұлы және қазақ тіл білімі» атты тұрақты ғылыми – теориялық семинардағы (1998) баяндамалар еніп отыр.
 • 15. Ұлттық рухтың ұлы тіні [Текст] : [Ғылыми мақалалар жинағы] / [Б. Қапалбеков, А. Бексейітова]; ҚР Білім және ғылым м-гі, А. Байтұрсынұлы атын. тіл білімі ин-ты; Жауапты ред. Е. Жанпейісова. - Алматы : Ғылым, 1999. - 567,[1] б. Жинаққа А.Байтұрсынұлының 50 жасқа және туғанына 125 жыл толуына орай ұйымдастырылған, отандық және шетел ғалымдарының қатысуымен өткен халықаралық симпозиум мен конференциялардың, Тіл білімі институты жанындағы «Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ тіл білімі» деп аталатын тұрақты ғылыми-теориялық семинардың материалдары, әр кезде түрлі ғылыми, энциклопедиялық, библиографиялық басылымдарда жарияланған мақалалар енді.
 • 16. В книге на материале творчества недавно возвращенной нам плеяды деятелей духовной культуры первой трети хх века – Ш.Кудайбердиева, Ахмета байтурсынова, Ж.аймауытова, М.Жумабаева, М.Дулатова и М.Ауезова показано, что вехи развития казахской литературы – это вехи художественного постижения человека. Исмакова, А. С. Возвращение плеяды. Экзистенциальная проблематика в творчестве Ш. Кудайбердиева, А. Байтурсынова, Ж. Аймауытова, М. Жумабаева, М. Дулатова и М. Ауэзова [Текст] : монография / Отв. ред. С. Кирабаев; М-во образования и науки РК, Ин-т лит. и искусства им. М. О. Ауэзова. - Алматы : Ғылым, 2002. - 198,[2] с.
 • 17. Байтұрсынұлы, А. Қырық мысал [Текст] : өлеңдер / Байтұрсынұлы, Ахмет. - Алматы : Жазушы, 2002. - 119,[2] б. Ұлт ұстазының ұсынылып отырған «Қырық мысалы» Ахаңның көзі тірісінде-ақ «революциялық рухтағы алғашқы сөз», «елшілдік ұраны» деп бағаланаған. Қазақ халқының ұлттық санасын қалыптастыруға қызмет еткен бұл шығармалар Крыловтан жасалған таза аударма емес, автордың төлтума туындысы деген дұрыс.
 • 18. Машқан, Н. Т. А. Байтұрсынов - қазақ жазуының реформаторы [Текст] : монография / әл-Фараби атын. ҚазМҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2002. - 153,[2] б. Бұл монография – реформатор тілші-ғалымның қазақ әліпбиіне әкелген жаңалықтары мен өзгерістері жөнінен терең зерттелген арнайы, әрі құнды еңбек.
 • 19. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш [Мәтін] : зерттеу мен өлеңдер / А. Байтұрсынов. - Алматы : Атамұра, 2003. - 206, [2] б. Қазақ әдебиеті мен өнерінің көрнекті қайтаркері ахмет байтұрсыновтың бұл жинағына «әдебиет танытқыш» деп аталған зерттеу еңбегі мен өлеңдері топтастырылған.
 • 20. Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы. 1- том. – Алматы, «Алаш», 2003. – 408 б. А.Байтұрсыновтың бес томдық шығармалар жинағының 1-томына «Қырық мысал», «Маса» өлеңдер кітабы және «Қазақтың бас ақыны», «Әдебиет танытқыш» атты әдеби-ғылыми зерттеулері еніп отыр. Бұл басылымның басты ерекшелігі – 1989, 1991 жылдары жарық көрген А.Байтұрсынұлының шығармалар жинарқтарындағы еңбектерінің түпнұсқаларымен салыстырылып, өзгеріске ұшыраған сөйлемдер, алынып тасталған ғылыми талдаулар қайта қалпына келтіріліп, толықтырылды.
 • 21. Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы. – 3-т. Тіл – құралы – Алматы: «Алаш», 2005. – 352 б. Бұл жинақта «тіл – құрал» оқулықтары мен методикалық құралдардың қолда бар басылымдарының мәтіндері толық ұсынылып отыр.
 • 22. Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы. – 4-т. Әліппелер мен мақалалар жинағы. – Алматы: «Алаш», 2006. – 320 б. Жинаққа Қазақша алифба (1912), Әліп-би (1926), Сауат ашқыш (1926) атты әліппелері және сол жылдары өзекті мәселелері көтерген түрлі тақырыптағы мақалалары топтастырылып берілді.
 • 23. Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы. – 5-т. – Алматы: «Алаш» баспасы, 2006. – 288 б. Бұл жинаққа ұлттық рухымыздың ұлы тіні, ұлағатты ұлт ұстазы, қазақ жұртының ар-ожданы атанған Ахмет Байтұрсыновтың «Ер сайын», «23 жоқтау», сондай-ақ бұрын еленбей келген еңбектері мен жаңа табылған кейбір туындылары және әр жылдары жазылған көсемсөздері топтастырылды.
 • 24. Байтұрсынұлы, А. Маса [Текст] : өлеңдер мен көсемсөздер / А. Байтұрсынұлы. - Алматы : Раритет, 2005. - 207,[1] б. Қазақтың жерін ғана алып қоймай, ой-санасын да отарлауға айналған патшалық озбырлық пен большевиктік қызыл қырғын кезеңдерде әдебиет пен саясат майданында қажымас қайратпен халқына қапысыз еңбек етіп, ұлттық сананы қалыптастырған Ахмет Байтұрсынұлындай ұлы тұлға бұрынғы-соңғы ұзақ тарихымызда сирек. Ұсынылып отырған кітаптағы Ұлт Ұстазының ешқашан ескірмес елшілдік сөздері қазір де көкейкесті.
 • 25. Әбдиманұлы, Өмірхан. Ахмет Байтұрсынұлы [Текст] : зерттеу-эссе / Әбдиманұлы, Өмірхан. - Алматы : Арда, 2007. - 293, [3] б. Қазақ халқының тарихи-рухани өмірінде өлшеусіз еңбек еткен аса ірі тұлғаларадың – Шоқан, Ыбырай, Абайдан кейінгі бірегей перзенті Ахаң – Ахмет Байтұрсынұлы екені хақ. Бұл еңбекте осы бір ұлы да ұлағатты тұлғаның тағдыр-талайы шығармашылық даналығымен ұластыра зерделеніп, жан-жақты баға беріледі.
 • 26. Байтұрсынов, Ахмет. Тіл тағылымы [Мәтін] : антология / А. Байтұрсынов ; құраст. А. Ж. Құдабаев. - Павлодар : С. Торайғыров атын. Павлодар мем. ун- ті, 2008. - 170, [2] б. Бұл кітапқа автордың қазақ жазуы, емлесі, терминологиясы жайында жазған мақалалары, сөйлеген сөздері мен қазақ жеріндегі оқу-ағарту мәселелеріне арналған еңбектері енді.
 • 27. «Ұлағатты ұлт ұстазы»: Р.Имаханбетова, Қ.байдебеков. – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2010. – 276 [24] б. Бұл анықтамалық-көрсеткіште тарихи тұлға һәм ғұлама ғалым А.Байтұрсынұлының ғұмыр жолының негізгі кезеңдері, шығармашылық еңбектерінің хронологиялық тізбесі, қайраткердің өмірі мен еңбектері туралы қорғалған зерттеулер мен түрлі материалдар көрсеткіші берілді. Сонымен қатар, ұлт ұстазы туралы таңдаулы мақалалар мен арнау өлеңдер топтастырылды.
 • 28. «А.Байтұрсынұлы – қазақ тіл білімінің көшбасшысы» атты халықаралық ғылыми- әдістемелік конференция материалдары/ғыл.ред. А.Б.Салқынбай, - Алматы, 2012. – 319 б. «А.Байтұрсынұлы – қазақ тіл білімінің көшбасшысы» атты халықаралық ғылыми- әдістемелік конференция материалдарында қазақ тіл білімінің негізін салушы А.байұрсынов еңбектеріндегі негізгі ғылыми концепциялар бүгінгі күннің талаптарына сәйкес талданады.
 • 29. Байтұрсынов А. Қазақ тіл білімінің мәселелері/Құраст.: Ғ.Әнес. – Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2013. – 640 б. Кітапқа мемлекет және қоғам қайраткерінің төл терминологиямыз бен оқу ағартуға, емле мен әдістемеге қатысты мақалалары да енгізілді. Араб харпіндегі түпнұсқадан қазіргі жазі үлгімізге салыстырыла аударылған бұл асыл қазына-мұра тілші ғалымдарға және көпшілік тіл жанашырларына арналады.
 • 30. Байтұрсынов А. Шығармалары/ Ахмет Байтұрсынұлы. – Алматы: «Өлке» баспасы, 2013. – 240 б. Бұл кітапқа Алаш азаматы Ахмет Байтұрсынұлының өзекжарды өлеңдері, мақалалары және аударма мысалдары еніп отыр.
 • 31. Байтұрсынұлы, А. Алты томдық шығармалар жинағы [Мәтін] : [жинақ] / А. Байтұрсынұлы. - Алматы : Ел-шежіре, 2013.
 • 32. Бұл кітап ұлттың рухани ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылық болмысын тануға арналған тәуелсіз еліміздегі тұңғыш оқу құралы. Сондықтан да «Ахметтану» атты оқу құралында А. Байтұрсынұлының қазыналы мұрасы шығармашылық даналығымен, даралығымен ұштастырыла берілген. Әбдиманұлы Ө. Ахметтану: оқу құралы / Ө. Әбдиманұлы. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 273 б.
 • 33. Имаханбет, Райхан Сахыбекқызы. Ахмет Байтұрсынұлы музей-үйі [Мәтін] : ұлт ұстазы А. Байтұрсынұлы тағылым үйінің қалыптасу тарихы : құрылымы, дамуы, жүйеленуі, зерттелуі / Р. С. Имаханбет. - Алматы : Өнер, 2017. - 286 б. Ғылыми жинақта Ахмет Байтұрсынұлы музей- үйінің жалпы ахуалы, келелі мәселелері, ғалым мұрасының зерттелуі мұрағат деректері негізінде баяндалған.
 • 34. Ахмет Байтұрсынұлы [Мәтін] : фотожинақ / [құраст.: Р. Сахыбекқызы, Қ. Байдебекұлы]. - Алматы : Орхон, 2017. - 235 с. Фотожинақта Алматы және Торғай қаласындағы Ахмет Байтұрсынұлы музей- үйі қорының мұрағаттық деректері, шежірелі фотосуреттері, тарихи тұлғаны өз дәуірі мен бүгінгі тәуелсіздік кезеңдегі ұлт ұстазын ұлықтаған ресми жиындар мен арнайы ісшаралар материалдары топтастырылған.