Soalan thn 4

Abdul Rahman Muhamad
Abdul Rahman MuhamadGC University em teacher
Nama Sekolah / School Name
Nama Ujian
Kertas 1 Masa: 1 jam
Bahagian ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat
pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan
jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan,
padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.
1 3 908 + = 4 174 + 534
Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu?
A 1 800 C 700
B 900 D 800
2 12 064 dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat ialah
A 9 000 C 10 000
B 11 000 D 0
3 12 641 + 49 864 = + 23 011
Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu?
A 39 394 C 39 494
B 40 494 D 39 594
4 Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam turutan meningkat?
A , , , C , , ,
B , , , D , , ,
5 Jadual 2 menunjukkan panjang dua ular.
Ular P Q
Panjang (m)
Jadual 2
Apakah perbezaan panjang antara ular P dan ular Q?
A m C m
B m D m
6 Azreen memerlukan jam untuk menyiapkan satu latihan. Farah menggunakan jam lebih
pendek daripada Azreen untuk menyiapkan latihan yang sama. Berapa lamakan Farah
menggunakan untuk menyiapkan latihan itu?
A jam C jam
B jam D jam
7 16.64 dibaca sebagai
A enam belas perpuluhan enam empat
B enam belas perpuluhan enam puluh empat
C satu enam perpuluhan enam empat
D satu enam perpuluhan enam puluh empat
8 5.72 − 2.1 =
A 4.62 C 3.72
B 4.72 D 3.62
9 2.49 + 7.57 + 3.29 + 4.11 =
A 13.35 C 14.97
B 14.17 D 17.46
10 2 keping wang kertas RM5 = duit syiling 10 sen.
Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu?
A 20 C 100
B 40 D 2 000
11 ÷ 1 000 = RM4 310 ÷ 100
Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu?
A RM43.10 C RM4 310
B RM43 100 D RM431
12 RM70.40 ÷ 11 =
A RM64 C RM6.50
B RM640 D RM6.40
13 Rajah 3 terdiri daripada segi empat yang sama saiz yang mewakili wang saku bagi tiga orang
pelajar.
Tan Tan Siow Tan
Lim Tan Lim Lim
Rajah 3
Wang saku Tan ialah RM47.96. Berapakah wang saku Siow?
A RM12.99 C RM12.09
B RM11.99 D RM13.09
14 Hitungkan RM7 106.30 − RM4 169.11. Tulis jawapan anda dalam RM yang paling dekat.
A RM2 948 C RM2 937
B RM2 938 D RM2 947
15 RM273 ÷ 6 =
A 4 pieces RM10 + 1 piece RM5 + 1 piece 50 sen
B 4 pieces RM10 + 1 piece RM5 + 3 pieces 50 sen
C 2 pieces RM10 + 5 pieces RM5 + 1 piece RM1 + 3 pieces 50 sen
D 4 pieces RM10 + 1 piece RM5 + 1 piece RM1 + 5 pieces 50 sen
16 Antara berikut, yang manakah paling dekat dengan RM9 515?
A RM9 261.94 + RM248.06
B RM9 151.91 + RM348.09
C RM5 368.15 + RM4 126.85
D RM7 545.39 + RM1 944.61
17 Gaji Encik Azman bagi bulan Januari ialah RM4 148. Gajinya bertambah sebanyak RM189.40
dalam bulan Februari. Apakah jumlah gajinya bagi bulan Januari dan Februari?
A RM8 495.40 C RM8 485.40
B RM8 296 D RM4 337.40
18 RM4 290.37 + RM911.94 − RM1 795.23 =
Bundarkan jawapan anda ke RM yang terdekat.
A RM3 407 C RM3 417
B RM3 408 D RM3 418
19 16 tahun × 10 =
A 2 dekad 6 tahun
B 14 dekad 4 tahun
C 16 dekad
D 17 dekad
20 14 jam 15 minit + 84 minit =
A 15 jam 29 minit
B 15 jam 49 minit
C 15 jam 39 minit
D 16 jam 29 minit
21 Sebuah bas mengambil masa 4 jam 54 minit untuk bergerak dari Seremban ke Ipoh. Masa
yang diambil oleh sebuah kereta bagi perjalanan yang sama ialah 45 minit kurang.
Berapakah masa yang diambil oleh kereta untuk bergerak dari Seremban ke Ipoh?
A 3 jam 59 minit
B 4 jam 3 minit
C 4 jam 9 minit
D 4 jam 11 minit
22 Jadual 4 menunjukkan suatu jadual waktu program televisyen.
Masa Program
2.45 p.m. – 3.40 p.m. Berita
3.40 p.m. – 5.15 p.m. Drama
5.15 p.m. – 5.50 p.m. Kartun
5.50 p.m. – 6.35 p.m. Muzik
Jadual 4
Hitung perbezaan antara tempoh masa program yang terpanjang dan tempoh masa program
yang terpendek, dalam minit.
A 55 C 75
B 60 D 70
23 94.38 m ÷ 6 =
A 15 m 73 cm C 157.3 m
B 157.3 cm D 15 m 83 cm
24 Jadual 5 menunjukkan panjang dua utas tali yang digunakan oleh Yahya untuk mengikat dua
buah bungkusan, X dan Y.
Bungkusan Panjang tali
X 2.22 m
Y 2 m 7 cm
Jadual 5
Cari jumlah panjang tali yang digunakan untuk mengikat kedua-dua buah bungkusan, dalam
cm.
A 449 C 439
B 429 D 42.9
25 Rajah 4 menunjukkan sekeping kayu STU.
Rajah 4
Panjang ST ialah 3 kali panjang TU. Apakah panjang kepingan kayu itu, dalam cm?
A 2 055 C 1 233
B 1 644 D 822
26 Tuliskan 91.44 cm kepada per sepuluh daripada meter yang terdekat.
A 0.9 C 1
B 0.914 D 0.91
27 0.08 kg ÷ 8 =
A 0.001 kg C 0.01 kg
B 0.051 kg D 0.51 kg
28 Azlinda kongsikan 0.7 kg coklat dengan 5 kawannya. Berapakah coklat yang didapati oleh
setiap orang?
A 0.14 kg C 1.4 kg
B 0.64 kg D 6.4 kg
29 Rajah 5 menunjukkan jisim satu mentega yang telah digunakan.
Rajah 5
1.2 kg daripada mentega itu telahpun digunakan untuk membuat biskut. Berapakah jisim
mentega itu sebelum digunakan?
A 120 g C 1 200 g
B 170 g D 1 700 g
30 Rajah 6 menunjukkan 6 oren.
Rajah 6
Selepas 2 oren diambil, bacaan penimbang menjadi 1.2 kg. Apakah jisim 2 oren itu?
A 90 g C 900 g
B 140 g D 1 kg 400 g
31 72 ℓ 33 mℓ = _____ mℓ
A 720.33 C 72 033
B 7 203.3 D 720 330
32 Rajah 7 menunjukkan dua bikar yang sama saiz.
Rajah 7
Jangkakan isipadu air dalam bikar Y.
A 0.24 ℓ C 1.24 ℓ
B 0.74 ℓ D 1.74 ℓ
33 Terdapat 8 ℓ 500 mℓ cat biru di dalam sebuah bekas. Rajendran menggunakan 8 ℓ 500 mℓ cat
itu untuk mengecat biliknya. Berapakah cat biru yang masih ada di dalam bekas itu?
A 83 mℓ C 830 mℓ
B 133 mℓ D 1 ℓ 330 mℓ
34 Rajah 8 menunjukkan 4 bentuk.
Rajah 8
Yang manakah merupakan segi empat sama?
A W dan X C X dan Y
B W dan Y D W dan Z
35 Dalam Rajah 9, PQRS ialah sebuah segi empat tepat dan RAS ialah sebuah segi tiga.
Rajah 9
Berapakah perimeter rajah ini?
A 18 cm C 32 cm
B 23 cm D 36 cm
36 Antara yang berikut, bentuk yang manakah mempunyai luas yang paling besar?
A C
B D
37 Sebuah bekas segi empat mempunyai panjang 6 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 6 cm. Berapakah
muatan maksimum bekas itu?
A 19 cm3
C 252 cm3
B 36 cm3
D 258 cm3
38 Dalam Rajah 10, ABCD ialah sebuah segi empat tepat, DPA ialah sebuah segi tiga, dan BQC
ialah sebuah segi tiga.
Rajah 10
Hitung perimeter rajah ini.
A 29 cm C 31 cm
B 30 cm D 32 cm
39 Anuar membuat sebuah piramid bertapak segiempat tepat dengan kadbod.
Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri piramid itu?
A 9 flat faces, 8 edges and 5 vertices
B 4 flat faces, 4 edges and 8 vertices
C 5 flat faces, 4 edges and 6 vertices
D 5 flat faces, 8 edges and 5 vertices
40 Rajah 11 ialah sebuah piktograf yang menunjukkan bilangan buku yang dipinjam oleh murid-
murid dalam tempoh 5 hari.
Rajah 11
Purata pinjaman buku dalam sehari ialah 48. Hitungkan bilangan buku yang diwakili oleh
setiap .
A 15 C 5
B 9 D 13
Answer:
1 D 2 C 3 C 4 C 5 C
6 C 7 A 8 D 9 D 10 C
11 B 12 D 13 B 14 C 15 A
16 A 17 C 18 A 19 C 20 C
21 C 22 B 23 A 24 B 25 C
26 A 27 C 28 A 29 D 30 C
31 C 32 A 33 D 34 D 35 C
36 A 37 C 38 D 39 D 40 A

Recomendados

Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1penaabadi1979
99 visualizações15 slides
Gempur kertas 1 set 2 2014Gempur kertas 1 set 2 2014
Gempur kertas 1 set 2 2014Ahmad'Fauzi Samsudin
266 visualizações17 slides
Modul 1Modul 1
Modul 1Nurul Khairiah
15 visualizações14 slides
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1Syahmi Zakaria
308 visualizações16 slides
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]nora fizah
238 visualizações15 slides
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1Syahmi Zakaria
133 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kertas math thn 5(k1)Kertas math thn 5(k1)
Kertas math thn 5(k1)Francis Vedamuthu
60 visualizações11 slides
Set soalan kertas 2-upsrSet soalan kertas 2-upsr
Set soalan kertas 2-upsrfaizahsaiful
17.8K visualizações23 slides
Year 4 mathematics paper 1Year 4 mathematics paper 1
Year 4 mathematics paper 1leepooiyan
1.2K visualizações12 slides
Upsr 2012 maths 1Upsr 2012 maths 1
Upsr 2012 maths 1AZUAD ozil
3.9K visualizações15 slides
Ujian matematik tahun 4 k1Ujian matematik tahun 4 k1
Ujian matematik tahun 4 k1marshiza
40.5K visualizações18 slides

Mais procurados(18)

Kertas math thn 5(k1)Kertas math thn 5(k1)
Kertas math thn 5(k1)
Francis Vedamuthu60 visualizações
Set soalan kertas 2-upsrSet soalan kertas 2-upsr
Set soalan kertas 2-upsr
faizahsaiful17.8K visualizações
Year 4 mathematics paper 1Year 4 mathematics paper 1
Year 4 mathematics paper 1
leepooiyan1.2K visualizações
Upsr 2012 maths 1Upsr 2012 maths 1
Upsr 2012 maths 1
AZUAD ozil3.9K visualizações
Ujian matematik tahun 4 k1Ujian matematik tahun 4 k1
Ujian matematik tahun 4 k1
marshiza40.5K visualizações
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadFormatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Norhazlina Izam6.8K visualizações
100 soalan Matematik Ting2100 soalan Matematik Ting2
100 soalan Matematik Ting2
Roiamah Basri184.3K visualizações
Kertas ramalan upsr 1Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1
Syahmi Zakaria2.8K visualizações
KH ERT Trial PMR 2013KH ERT Trial PMR 2013
KH ERT Trial PMR 2013
Smk Gelam16.2K visualizações
2014 pt3 50_mathematics2014 pt3 50_mathematics
2014 pt3 50_mathematics
Farouk Adilah ZAINAL ABIDIN746 visualizações
Paper 1 year 4Paper 1 year 4
Paper 1 year 4
marshiza982 visualizações
50 Item Contoh Matematik PT350 Item Contoh Matematik PT3
50 Item Contoh Matematik PT3
Michael Chin685 visualizações
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
walnut tree27.3K visualizações
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014
amierulkaramah253 visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
IMSHA LEARNING811 visualizações
Soalan matematik PT3Soalan matematik PT3
Soalan matematik PT3
Min Aj394.5K visualizações
Pengendalian dataPengendalian data
Pengendalian data
AsyrafRidzuan3.2K visualizações
100 Soalan Matematik Ting3100 Soalan Matematik Ting3
100 Soalan Matematik Ting3
Roiamah Basri114.2K visualizações

Destaque

Soalan pk thn 2 OKTOBER 2014Soalan pk thn 2 OKTOBER 2014
Soalan pk thn 2 OKTOBER 2014Mohd Nazri Hashim
507 visualizações10 slides
Pk thn 5Pk thn 5
Pk thn 5begsaya
1.8K visualizações8 slides
Soalan pk thn 3 kssr 2015Soalan pk thn 3 kssr 2015
Soalan pk thn 3 kssr 2015sakinahdarus
4.3K visualizações8 slides

Destaque(7)

Soalan pk thn 2 OKTOBER 2014Soalan pk thn 2 OKTOBER 2014
Soalan pk thn 2 OKTOBER 2014
Mohd Nazri Hashim507 visualizações
Pk thn 5Pk thn 5
Pk thn 5
begsaya1.8K visualizações
Soalan tmk tahun 4 peperiksaan pertengahan tahunSoalan tmk tahun 4 peperiksaan pertengahan tahun
Soalan tmk tahun 4 peperiksaan pertengahan tahun
Botol Budu2.1K visualizações
Soalan pk thn 3 kssr 2015Soalan pk thn 3 kssr 2015
Soalan pk thn 3 kssr 2015
sakinahdarus4.3K visualizações
Peperiksaan Pertengahan Tahun TMK Tahun 5 2015Peperiksaan Pertengahan Tahun TMK Tahun 5 2015
Peperiksaan Pertengahan Tahun TMK Tahun 5 2015
Muar Johor31.7K visualizações
Soalan sains tahun 4 bhg a b dan jawapanSoalan sains tahun 4 bhg a b dan jawapan
Soalan sains tahun 4 bhg a b dan jawapan
Hafizuddin Daud33.7K visualizações
SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN KHB TINGKATAN 2 2014SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN KHB TINGKATAN 2 2014
SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN KHB TINGKATAN 2 2014
intansulinranaisahak75.9K visualizações

Similar a Soalan thn 4

Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1sarah marissa
224 visualizações14 slides
Paper 1 year 4Paper 1 year 4
Paper 1 year 4marshiza
9.1K visualizações12 slides
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANSayshare
7.9K visualizações14 slides
Set 1Set 1
Set 1share with me
540 visualizações19 slides

Similar a Soalan thn 4(20)

Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
AHMADathori899 visualizações
LATIHAN BERFOKUS.pdfLATIHAN BERFOKUS.pdf
LATIHAN BERFOKUS.pdf
Ministry of Education Malaysia104 visualizações
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1
sarah marissa224 visualizações
Paper 1 year 4Paper 1 year 4
Paper 1 year 4
marshiza9.1K visualizações
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare 7.9K visualizações
Set 1Set 1
Set 1
share with me540 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin63 visualizações
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com33.2K visualizações
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Wahidah Abd Rahman693 visualizações
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Mohd Asrul Yahya208 visualizações
Pksr2 mt k1 t4Pksr2 mt k1 t4
Pksr2 mt k1 t4
Ezah Ilias278 visualizações
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematikKertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Sk Kuala Namadan498 visualizações
Set 2 mate k1 2014Set 2 mate k1 2014
Set 2 mate k1 2014
latha81304 visualizações
UPSR 2017 - Matematik - BBMUPSR 2017 - Matematik - BBM
UPSR 2017 - Matematik - BBM
IMSHA LEARNING324 visualizações
Percubaan upsr math k1  julai 2014 kuantanPercubaan upsr math k1  julai 2014 kuantan
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantan
share with me562 visualizações
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian SeptMatematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Nor Asmah Md Top487 visualizações
Cemerlang matematik siri 2Cemerlang matematik siri 2
Cemerlang matematik siri 2
Wan Azman Ahmad6K visualizações
Maths year 3 paper 1Maths year 3 paper 1
Maths year 3 paper 1
cikgumathavy5.6K visualizações

Soalan thn 4

 • 1. Nama Sekolah / School Name Nama Ujian Kertas 1 Masa: 1 jam Bahagian ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 1 3 908 + = 4 174 + 534 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? A 1 800 C 700 B 900 D 800 2 12 064 dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat ialah A 9 000 C 10 000 B 11 000 D 0 3 12 641 + 49 864 = + 23 011 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? A 39 394 C 39 494 B 40 494 D 39 594 4 Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam turutan meningkat? A , , , C , , , B , , , D , , , 5 Jadual 2 menunjukkan panjang dua ular. Ular P Q Panjang (m) Jadual 2 Apakah perbezaan panjang antara ular P dan ular Q? A m C m B m D m 6 Azreen memerlukan jam untuk menyiapkan satu latihan. Farah menggunakan jam lebih pendek daripada Azreen untuk menyiapkan latihan yang sama. Berapa lamakan Farah menggunakan untuk menyiapkan latihan itu? A jam C jam B jam D jam 7 16.64 dibaca sebagai A enam belas perpuluhan enam empat B enam belas perpuluhan enam puluh empat C satu enam perpuluhan enam empat D satu enam perpuluhan enam puluh empat
 • 2. 8 5.72 − 2.1 = A 4.62 C 3.72 B 4.72 D 3.62 9 2.49 + 7.57 + 3.29 + 4.11 = A 13.35 C 14.97 B 14.17 D 17.46 10 2 keping wang kertas RM5 = duit syiling 10 sen. Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? A 20 C 100 B 40 D 2 000 11 ÷ 1 000 = RM4 310 ÷ 100 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? A RM43.10 C RM4 310 B RM43 100 D RM431 12 RM70.40 ÷ 11 = A RM64 C RM6.50 B RM640 D RM6.40 13 Rajah 3 terdiri daripada segi empat yang sama saiz yang mewakili wang saku bagi tiga orang pelajar. Tan Tan Siow Tan Lim Tan Lim Lim Rajah 3 Wang saku Tan ialah RM47.96. Berapakah wang saku Siow? A RM12.99 C RM12.09 B RM11.99 D RM13.09 14 Hitungkan RM7 106.30 − RM4 169.11. Tulis jawapan anda dalam RM yang paling dekat. A RM2 948 C RM2 937 B RM2 938 D RM2 947 15 RM273 ÷ 6 = A 4 pieces RM10 + 1 piece RM5 + 1 piece 50 sen B 4 pieces RM10 + 1 piece RM5 + 3 pieces 50 sen C 2 pieces RM10 + 5 pieces RM5 + 1 piece RM1 + 3 pieces 50 sen D 4 pieces RM10 + 1 piece RM5 + 1 piece RM1 + 5 pieces 50 sen 16 Antara berikut, yang manakah paling dekat dengan RM9 515? A RM9 261.94 + RM248.06 B RM9 151.91 + RM348.09 C RM5 368.15 + RM4 126.85 D RM7 545.39 + RM1 944.61 17 Gaji Encik Azman bagi bulan Januari ialah RM4 148. Gajinya bertambah sebanyak RM189.40 dalam bulan Februari. Apakah jumlah gajinya bagi bulan Januari dan Februari? A RM8 495.40 C RM8 485.40 B RM8 296 D RM4 337.40 18 RM4 290.37 + RM911.94 − RM1 795.23 =
 • 3. Bundarkan jawapan anda ke RM yang terdekat. A RM3 407 C RM3 417 B RM3 408 D RM3 418 19 16 tahun × 10 = A 2 dekad 6 tahun B 14 dekad 4 tahun C 16 dekad D 17 dekad 20 14 jam 15 minit + 84 minit = A 15 jam 29 minit B 15 jam 49 minit C 15 jam 39 minit D 16 jam 29 minit 21 Sebuah bas mengambil masa 4 jam 54 minit untuk bergerak dari Seremban ke Ipoh. Masa yang diambil oleh sebuah kereta bagi perjalanan yang sama ialah 45 minit kurang. Berapakah masa yang diambil oleh kereta untuk bergerak dari Seremban ke Ipoh? A 3 jam 59 minit B 4 jam 3 minit C 4 jam 9 minit D 4 jam 11 minit 22 Jadual 4 menunjukkan suatu jadual waktu program televisyen. Masa Program 2.45 p.m. – 3.40 p.m. Berita 3.40 p.m. – 5.15 p.m. Drama 5.15 p.m. – 5.50 p.m. Kartun 5.50 p.m. – 6.35 p.m. Muzik Jadual 4 Hitung perbezaan antara tempoh masa program yang terpanjang dan tempoh masa program yang terpendek, dalam minit. A 55 C 75 B 60 D 70 23 94.38 m ÷ 6 = A 15 m 73 cm C 157.3 m B 157.3 cm D 15 m 83 cm 24 Jadual 5 menunjukkan panjang dua utas tali yang digunakan oleh Yahya untuk mengikat dua buah bungkusan, X dan Y. Bungkusan Panjang tali X 2.22 m Y 2 m 7 cm Jadual 5
 • 4. Cari jumlah panjang tali yang digunakan untuk mengikat kedua-dua buah bungkusan, dalam cm. A 449 C 439 B 429 D 42.9 25 Rajah 4 menunjukkan sekeping kayu STU. Rajah 4 Panjang ST ialah 3 kali panjang TU. Apakah panjang kepingan kayu itu, dalam cm? A 2 055 C 1 233 B 1 644 D 822 26 Tuliskan 91.44 cm kepada per sepuluh daripada meter yang terdekat. A 0.9 C 1 B 0.914 D 0.91 27 0.08 kg ÷ 8 = A 0.001 kg C 0.01 kg B 0.051 kg D 0.51 kg 28 Azlinda kongsikan 0.7 kg coklat dengan 5 kawannya. Berapakah coklat yang didapati oleh setiap orang? A 0.14 kg C 1.4 kg B 0.64 kg D 6.4 kg 29 Rajah 5 menunjukkan jisim satu mentega yang telah digunakan. Rajah 5 1.2 kg daripada mentega itu telahpun digunakan untuk membuat biskut. Berapakah jisim mentega itu sebelum digunakan? A 120 g C 1 200 g B 170 g D 1 700 g 30 Rajah 6 menunjukkan 6 oren.
 • 5. Rajah 6 Selepas 2 oren diambil, bacaan penimbang menjadi 1.2 kg. Apakah jisim 2 oren itu? A 90 g C 900 g B 140 g D 1 kg 400 g 31 72 ℓ 33 mℓ = _____ mℓ A 720.33 C 72 033 B 7 203.3 D 720 330 32 Rajah 7 menunjukkan dua bikar yang sama saiz. Rajah 7 Jangkakan isipadu air dalam bikar Y. A 0.24 ℓ C 1.24 ℓ B 0.74 ℓ D 1.74 ℓ 33 Terdapat 8 ℓ 500 mℓ cat biru di dalam sebuah bekas. Rajendran menggunakan 8 ℓ 500 mℓ cat itu untuk mengecat biliknya. Berapakah cat biru yang masih ada di dalam bekas itu? A 83 mℓ C 830 mℓ B 133 mℓ D 1 ℓ 330 mℓ 34 Rajah 8 menunjukkan 4 bentuk. Rajah 8 Yang manakah merupakan segi empat sama? A W dan X C X dan Y B W dan Y D W dan Z
 • 6. 35 Dalam Rajah 9, PQRS ialah sebuah segi empat tepat dan RAS ialah sebuah segi tiga. Rajah 9 Berapakah perimeter rajah ini? A 18 cm C 32 cm B 23 cm D 36 cm 36 Antara yang berikut, bentuk yang manakah mempunyai luas yang paling besar? A C B D 37 Sebuah bekas segi empat mempunyai panjang 6 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 6 cm. Berapakah muatan maksimum bekas itu? A 19 cm3 C 252 cm3 B 36 cm3 D 258 cm3 38 Dalam Rajah 10, ABCD ialah sebuah segi empat tepat, DPA ialah sebuah segi tiga, dan BQC ialah sebuah segi tiga. Rajah 10 Hitung perimeter rajah ini. A 29 cm C 31 cm B 30 cm D 32 cm 39 Anuar membuat sebuah piramid bertapak segiempat tepat dengan kadbod. Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri piramid itu? A 9 flat faces, 8 edges and 5 vertices B 4 flat faces, 4 edges and 8 vertices C 5 flat faces, 4 edges and 6 vertices D 5 flat faces, 8 edges and 5 vertices 40 Rajah 11 ialah sebuah piktograf yang menunjukkan bilangan buku yang dipinjam oleh murid-
 • 7. murid dalam tempoh 5 hari. Rajah 11 Purata pinjaman buku dalam sehari ialah 48. Hitungkan bilangan buku yang diwakili oleh setiap . A 15 C 5 B 9 D 13 Answer: 1 D 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 A 8 D 9 D 10 C 11 B 12 D 13 B 14 C 15 A 16 A 17 C 18 A 19 C 20 C 21 C 22 B 23 A 24 B 25 C 26 A 27 C 28 A 29 D 30 C 31 C 32 A 33 D 34 D 35 C 36 A 37 C 38 D 39 D 40 A