Prezentacja szkoły zs rzemiosła i przedsiębiorczości

Há 11 anos 699 Visualizações

Plan działań wspierających dla grupy uczniów

Há 11 anos 4799 Visualizações

MEN_specyficzne trudności w uczeniu się

Há 12 anos 4934 Visualizações

Ipet zaburzenia zachowania

Há 12 anos 12625 Visualizações

IPET upośledzenie lekkie

Há 12 anos 31957 Visualizações

IPET upośledznie umiarkowane i wada wzroku dziecko x

Há 12 anos 30146 Visualizações

Nauczyciel funkcjonariusz publiczny

Há 12 anos 7393 Visualizações

Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach

Há 12 anos 3119 Visualizações

Harmonogram dzialan

Há 12 anos 9083 Visualizações

Harmonogram dzialan

Há 12 anos 152 Visualizações

Harmonogram działań

Há 12 anos 173 Visualizações

Harmonogram działań

Há 12 anos 255 Visualizações

PDW_ język polski klasa III

Há 12 anos 738 Visualizações

PDW_grupa socjoterapeutyczna

Há 12 anos 901 Visualizações

PDW_grup socjoterapia

Há 12 anos 464 Visualizações

PDW_Terapia dysleksji

Há 12 anos 531 Visualizações

PDW terapia dysleksji

Há 12 anos 3041 Visualizações

Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny

Há 12 anos 10635 Visualizações

Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny

Há 12 anos 3023 Visualizações

Plan działań wspierających dla ucznia

Há 12 anos 2501 Visualizações