O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Dúbidas

668 visualizações

Publicada em

Alternativa metodolóxica aberta e flexible. Dúbidas

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Dúbidas

 1. 1. ALTERNATIVA METODOLÓXICA, ABERTA E FLEXIBLE
 2. 2.  Traballar por proxectos supón un xeito de estructurar as actividades de ensino-aprendizaxe ó redor dun problema que se presenta, achegando ao alumnado o gran abano de informacións que se atopa no seu contorno[…]de xeito que a nena e o neno se convirtan en protagonistas e responsables da súa propia aprendizaxe proporcionándolle fórmulas de relacionar a propia experiencia coa nova información para que poidan establecer novos enlaces. Azucena Arias e Dolores Rial. Traballar por proxectos nas aulas de infantil e primaria. Edicións xerais.
 3. 3. INNOVAR ??????  Repensar a educación  Cuestionarse e cuestionar  Cambiar para mellorar  Dar despostas a diversidade  Compensar desigualdades  Reformular a práctica educativa  Espazos e tempos para a participación das familias  Comunidades de aprendizaje, de prácticas compartidas  Reflexión como estamos a implicar as CCBB no currículo  …
 4. 4. FAMILIAS  Nos nosos deberes como mestras e mestres,están - formación das familias? - compensar desigualdades? - dar tempos e espazos para a participación? - promover comunidades de prácticas compartidas? - … ESTAS CUESTIÓNS DEPENDERÁN DA CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN DE CADA QUÉN, DAS SÚAS VIVENCIAS PERSOAIS, DA SÚA HISTORIA DE VIDA, DO SEU UNIVERSO RELACIONAL,….
 5. 5. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  Atendendo ás percepcións e interpretacións que fai canda ún e cada unha da realidade segundo o seu momento evolutivo e personal.
 6. 6.  A incorporación de CCBB ao currículo, permite resaltar aqueles aprendizaxes que se consideran imprescindibles, dende unha formulación inclusiva e orientada a aplicación dos saberes adquiridos.  Co propósito de : - integrar os diferentes aprendizaxes entre sí. - integrar os aprendizaxes dos alumnos, poñelos en relación e usalos de xeito efectivo en diferentes situacións e contextos.
 7. 7.  O mundo é complexo, pero os alumnos teñen capacidade para traballar en e coa complexidade.  A complexidade ofrécelles a posibilidade de relacionar saberes, de poñer en marcha tódolos mecanismos que teñen, a realidade, a complexidade proporciónalles elementos para comprender
 8. 8.  Axudando aos alumnos a situarse no mundo , fomentamos a necesidade de preguntarse, para satisfacer o desexo de aprender.  A aula considerada como comunidade que desexa, aprende e comprende, é o espazo onde xurden diferentes voces, diferentes miradas, onde se xeneran contextos e créanse significados, onde compartimos e contemos as emocións.  A conversación e o diálogo son ferramentas básicas para construír os desexos, os intereses e os coñecementos en presenza dos demais. Isto permite facer hipóteses, apropiar, construír, e sobre todo contrastar e reelaborar coñecementos, pois comprendemos, usando o que temos dentro e fóra.
 9. 9.  Construír permite poñer en práctica as hipóteses e as ideas de todos, modificalas, reelaborarlas, analizar as dificultades que se presentan.  Permítenos construír comunicando aos demais e a nós mesmos as nosas emocións e os nosos propósitos.
 10. 10.  A ESCOLA VINCULA OS INTERESES, AS EMOCIÓNS, OS SABERES, A BAGAXE CULTURAL... DE CADA ALUMNO E CONVÉRTEOS EN PROXECTOS COLECTIVOS QUE FAVORECEN A COMPRENSIÓN CRÍTICA DO MUNDO
 11. 11. “Unha historia de aula, unha xestión de aula, centrada en formar personas capaces de pensar por eles mesmos, en contornas complexas, dando seguridade e confianza para tomar decisións propias.” Mercé Cuadres
 12. 12. DÚBIDAS QUE SE NOS PODEN PLANTEXAR AO EMPEZAR A TRABALLAR POR PROXECTOS.  Abordarei todos os contidos?  Como organizo a aula?  É preciso poñer por escrito todo o que facemos  Cal é o noso papel?  Como explicarlles as familias o que facemos na aula?
 13. 13. ABORDAREI TODOS OS CONTIDOS? Tentarei que:  A escola de resposta aos intereses dos alumnos/as.  Que teñan relación co mundo no que viven.
 14. 14. COMO ORGANIZO A AULA?  Romper con: todos facemos ao mesmo tempo a mesma tarefa. Dependendo do nivel…  Redistribuir os espazos. Cada un con unha función ou varias, en función dos momentos.  Crear recunchos ou obradoiros de traballo aos que accedan de xeito autónomo. Organización da aula para traballo cooperativo
 15. 15. É PRECISO POÑER POR ESCRITO TODO O QUE FACEMOS?  Recopilaremos a información cando o vexamos necesario  Non todos teñen que escribir.  Pode ser o mestre/a o que escriba.  O MAIS IMPORTANTE E DOCUMENTAR TODO O PROXECTO
 16. 16. CAL É O NOSO PAPEL?  Guía no proceso, no camiño a seguir.  De axuda  De organizador  De copartícipe na aprendizaxe.
 17. 17. COMO EXPLICARLLES AS FAMILIAS OR QeuUniEón sF:ACEMOS NA AULA?  Para os novos, individuais; para os veteranos, colectivas.  Explicamos como imos traballar a lectoescritura, as matemáticas, que proxectos imos facer, como...  Pedimoslles como queremos que nos axuden…  Temos que deixar que entren na clase: que vexan, que participen, que falen, que opinen…
 18. 18. O TRABALLO POR PROXECTOS VAI IMPLICAR:  O alumnado sabe, ten experiencias.  O alumnado constrúe o seu propio coñecemento e debe implicarse en todo o proceso.  Apréndese tamén da comunicación, compartindo decisións e traballo, da cooperación.
 19. 19. ONDE ESTOU AGORA?  Falar menos escoitar máis.  Observar e rexistar o que fan, o que din.  Intentar ir detrás.  Prestar axuda, sen dar as solucións.  Respectar os seus ritmos de aprendizaxes.
 20. 20.  Non todo o mundo ten os mesmos intereses e capacidades .  Non todos aprendemos do mesmo xeito.
 21. 21. HORARIO CLASE

×