O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Joanna Zagórska: Lean leadership - efekywne przywództwo

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Lean Intro
Lean Intro
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 26 Anúncio

Joanna Zagórska: Lean leadership - efekywne przywództwo

Baixar para ler offline

Czym różni się przywództwo managerów Toyoty od pozostałych nieleanowych przedsiębiorstw?Jak wspierać zmiany, jak się komunikować i dawać konstruktywną informację zwrotną?O strukturze, rozwiązywaniu problemów i wspieraniu kultury ciągłego udoskonalania dowiecie się właśnie na szkleniu z lean leadership.

Czym różni się przywództwo managerów Toyoty od pozostałych nieleanowych przedsiębiorstw?Jak wspierać zmiany, jak się komunikować i dawać konstruktywną informację zwrotną?O strukturze, rozwiązywaniu problemów i wspieraniu kultury ciągłego udoskonalania dowiecie się właśnie na szkleniu z lean leadership.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Joanna Zagórska: Lean leadership - efekywne przywództwo (20)

Anúncio

Joanna Zagórska: Lean leadership - efekywne przywództwo

 1. 1. LEAN LEADERSHIP EFEKTYWNE PRZYWÓDZTWO
 2. 2. Joanna Zagórska
 3. 3. Lean leader! ! • ustala kierunek, ! • ustala wspólne cele! • jest mocny w „gembie”! • buduje zespoły! • motywuje i inspiruje, wyzwala energię w ludziach! • zarządza zmianą
 4. 4. Przywództwo to nie władza
 5. 5. Przywództwo to nie władza
 6. 6. Istotą  zarządzania  przez  cele  jest  właściwe  koncentracja  na  ciągłym   doskonaleniu  –  ciągłym  rozwiązywaniu  problemów
 7. 7. Żródło:    Toyota  Motor  Company Best  Practice Toyota  koncentruje  wysiłki   kierownictwa  na:   •  Zarządzaniu  pracownikami   produkcyjnymi   •  Standardach Liderzy  muszą  zapewnić  operacje  wolne  od  problemów,  ciągłe  udoskonalanie  i   standardy.  Dlatego  „zespół  LEAN”  musi  posiadać  odpowiednie  pełnomocnictwa,   czas  i  właściwe  kompetencje. Ponad  70%  czasu  musi  być  przeznaczone  on   kierowanie  i  usprawnianie  na  wszystkich   poziomach  organizacji.
 8. 8. Po co usprawniać procesy?
 9. 9. Standaryzacja
 10. 10. Wspólne  cele   ! ▪ Potraktuj  twojego  klienta  jako  punkt   wyjścia  –  co  tworzy  wartość  dla  klienta?   ! ▪ Zdefiniuj  „co  dostarczasz”  –  co  jest   standardem?   ! ▪ Poznaj  poszczególne  etapy  procesu  –  co   i  gdzie  powinniśmy  mierzyć?   ! ▪ Poznaj  wszystkie  cele  organizacji  –  co   powinniśmy  mierzyć?
 11. 11. Wspólne  cele/kaskadowanie  celów   Główny  proces:  Realizacja  zamówienia  i  dostawy Fakturowanie  i   termin  płatności Dystrybucja   &  serwis WysyłkaOdbiór On-­‐line
 (E-­‐business) Asystent   sprzedaży Cele  strategiczne:   •  100%  jakości   •  99%  serwisu   •  10%  roczny  wzrost   •  -­‐1%  koszty 1 Cele  procesu:   •  100%  jakości   •  99%  serwisu   •  +10%  ilości   •  +5%  efektywność   •  ÷10  dni  cash-­‐flow Krytyczne  czynniki  sukcesu:   •Ilość  błędów  w  fakturowaniu   •Min.  Pozostający  debet. Critical  factors  of  success:   •xxx •xxx 3 Critical  factors  of  success:   •xxx •xxx 4 System  wskaźników  (KPIs):   •%-­‐błędów  w  fakturowaniu   •%-­‐pozostało  do  zapłaty Measuring  system  (KPIs):   •xxx •xxx Measuring  system  (KPIs):   •xxx •xxx 5 Pozom  celów:   •99,9%  poprawnych  faktur   •5  MDKK  do  zapłaty Goal  level:   •xxx •xxx Goal  level:   •xxx •xxx 2
 12. 12. Kierownictwo   • Określa  wizję  w  długim   okresie   • Ustala  cele  i  kierunki  rozwoju   • Wypracowuje  wspólne   wartości   • Usuwa  przeszkody   • Wspiera  i  dba  o  odpowiednie   warunki  do  rozwoju  i  działań   zespołu Coach/inne  wsparcie   • Ustalanie  celów   • Określanie  kompetencji  i  wymaganych   szkoleń   • Motywowanie  zespołu  do  ciągłego   osiągania  coraz  większych  celów   • Coaching  i  przekazywanie  uwag Cel   • Wszyscy  znają  cele  i   kryteria  osiągnięcia   sukcesu  na  każdy   konkretny  dzień  i  cały   bieżący  okres Zawodnicy   • Odpowiedzialność   • Gra  zespołowa   • Widzenie  możliwości   • Doskonalenie  siebie  i  zespołu   • Szanowanie  zasad  i  umów   • Ustalone  zadania  i  role  –  kiedy  są  lepsi Kierunek   • Ustalić  zasady  gry   • Maksimum  11   zawodników  w  grze   jednocześnie   • Jasna  taktyka ...  Wszystko  w  drużynie  powinno  działać  –  aby  móc  stale  pokonywać   konkurentów   Efektywne zespoły
 13. 13. Efektywne  zespoły  (5R)  –  Zarządzanie  zespołami  oparte  na:  celach,  zakresie  działania,  rolach,  regułach  i  relacjach ▪ Wspólne,  akceptowalne  cele  (cele   SMART) ▪ Widoczne  na  tablicach   ▪ Często  rewidowane ▪ Ramy  organizacyjne   ▪ Opis  celów  zespołu   ▪ Podział  zadań  i  kompetencji ▪ Zasoby  ludzkie/polityka  firmy   ▪ Czas  uczestnictwa,  nieobecności,   urlopy   ▪ Wymagane  rezultaty ▪ Opis  ról  członków  zespołu   ▪ Jasna  odpowiedzialność   ▪ Łatwy  dostęp  do  wsparcia ▪ Decyzyjność   ! ▪ Reguły  współpracy   ▪ Sposób  wykorzystywania  narzędzi   Lean ▪ Weryfikacja  i  konsekwencje   ▪ Kultura  współpracy  –  otwartość  i   zaufanie   ▪ Wspólne  wartości ▪ Praca  zespołowa  z   zewnętrznymi  zespołami  i   jednostkami  wsparcia Retning   (Kierunek) Rammer   (Ramy) Roller   (Role) Regler   (Reguły) Relationer   (Relacje)
 14. 14. Mierniki   ! ! ! ! ! ! ! ! ! DOBRZE   ! ! ! ! ! ! ! ! ! DO  POPRAWY   ! ! ! ! ! ! ! ! ! Kaizen ! ! ! ! ! ! ! ! ! Jakość   • … Aktualnie   ! ! ! ! ! ! ! ! ! Status  wykonania   przeglądu  –  dzienny   plan  vs.  wykonanie Tablica  zarządzania  przez  cele Efektywność   • … Serwis   • … OEE • … Pomysły   • … PDCA PDCA Efektywność Jakość OEE Serwis Pomysły Board meetings/efektywne odprawy 3minutowe zarządzanie
 15. 15. Daily Team Meeting Review causes on 3C document and Countermeasures on Metric U !Review OCC progress and participation Continuous improvement M T W T F Visits, Articles for Grapevine,Rapport, Railpart Report, Management Brief etc. Any other business Discuss any issues (refer to H&S Cross) Health & Safety South Africa Ocean Forrest UA Suplly China Unicode Mobis Russia Performance Agree absence cover Attendance (complete staff planner / fire register) Resource Planning All belowGreet Team FeedbackQuestions raised by team Any Questions not resolved by end of week to go onto 3C document Points to coverAgenda Week Number Area / Team
 16. 16. Board meetings/efektywne odprawy Wyjdź zza biurka Komunikujemy się w 55% za pomocą gestów, w 38% za pomocą brzmienia głosu i w 7% za pomocą słów
 17. 17. 8 marnotrawstwo: obwinianie
 18. 18. Zarządzanie zmianą
 19. 19. Rozwiązywanie problemów 5x dlaczego rybia ość SMART co, kto, gdzie, kiedy, dlaczego, jak pareto checklista like&must
 20. 20. Coaching Coaching  –  W  celu  rozwoju  pracowników  oraz  zapewnienia  wykorzystania  całego  ich   potencjału Goal  –  Cel  lub  cele  do  przeznaczone  realizacji  dla  danej  osobie:  Chodzi  o  uświadomienie   kierunku,  jaki  powinien  zostać  obrany  przez  daną  osobę  i  opisanie  docelowej  sytuacji Reality  –  wybrana  osoba  powinna  być  świadoma  i  realnie  oceniać  swoją  sytuację,  powinna   móc  ją  realnie  opisać,  nie  oceniać. Opportunities  –  w  tym  etapie  chodzi  o  wskazanie  możliwie  największej  liczby  możliwości  i   wykorzystania  powstających  okazji  do  rozwiązania  istniejących  problemów,  szersza   perspektywa  zwiększa  również  liczbę  możliwych  do  zastosowania  rozwiązań,  wszelkie   ograniczenia  powinny  zostać  poddane  próbie  ich  wyeliminowania;  „Co  jeśli  …?”. When,  Where,  Who  –  Celem  tego  etapu  jest  podjęcie  decyzji  jakie  działania  należy  podjąć,   kto  je  ma  wykonać,  kto  może  mu  pomóc  i  kiedy  to  wszystko  zrobić,  aby  wprowadzić   powstałe  pomysły  w  życie.  Należy  spytać  na  koniec  daną  osobę,  jakie  podjęła  decyzje.
 21. 21. Feedback
 22. 22. ! Kiedy  przekazujesz  feedback   ! • Bądź  konkretny  i  szczegółowy   • Powołuj  się  na  przykłady  zachowań   • Udzielaj  pozytywnych  i  negatywnych  uwag   • Udzielaj  uwag  we  właściwym  miejscu  i  czasie   • Stosuj  własne  interpretacje  –  nie  czyjeś   • Bądź  bezpośredni  i  jednoznaczny   • Unikaj  ”ale”… ! Kiedy  otrzymujesz  feedback   ! • Unikaj  wycofywania  się  do  obrony   • Nie  przerywaj   • Słuchaj  i  bądź  otwarty   • Unikaj  tłumaczenia  swojego  zachowania   • Uporządkuj  otrzymane  uwagi   • Podejmij  działania  w  związku  z  otrzymanymi   uwagami
 23. 23. Lean leader! ! • ustala kierunek, ! • ustala wspólne cele! • jest mocny w „gembie”! • dba o standardy! • buduje zespoły! • motywuje i inspiruje, wyzwala energię w ludziach! • zarządza zmianą
 24. 24. Pytania?

×