ICT-palvelukeskus Vimana Oy - tilannekatsaus 8.2.2018

A
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumiAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
ICT-PALVELUKESKUS VIMANA OY
TILANNEKATSAUS
8.2.2018
Jukka Vesmanen
VIMANA VIIMEISIMMÄT
Maakuntakierros POP 15.1., Kanta-Häme 5.2.
Käyttövaltuushallinnan (KVH) ja tietoverkot, Perustietotekniikan (PTT) projektit hyväksytty
31.1. digimuutoksen strategisessa ohjausryhmässä
Vimanan organisaatiomallin ja -rakenteen muodostaminen käsittelyssä
Rekrytoinnit:
• Mika Nieminen KVH ja tietoverkot projektipäällikkö (aloitus 14.2.)
• Sanna Kranjc viestintäpäällikkö (aloitus 5.3.)
• Ari Miromaa O365 palvelupäällikkö (aloitus 2.2.)
• Teppo Martinsuo HR ja rekrytointiasiantuntija (aloitus 5.2.)
• N.N. Verkkopalveluhanke (aloitus 26.2.)
19.2.2018 VIMANA 2
8.2.2018
Maakuntakierros jatkuu, seuraavana Pohjanmaa 8.2.
Aktiivinen rekrytointi jatkuu
• 2-3 projektipäällikköä, Talous- ja hallintojohtaja, Arkkitehtuuri- ja teknologiajohtaja,
Tuotantojohtaja
ViVa O365 tiimityötilaympäristön tuotteistuksen ja toimitusprosessien viimeistely
Seuraavien hankkeiden projektointi ja uudet mahdolliset esiselvitykset
• Asianhallinta, verkkopalveluratkaisut, Suomi.fi, järjestäjien työkalut, valtiolle jäävät järjestelmät,
pelastuslaitos
Yhteistyömallien luonti niihin liittyvät tapaamiset
• In-house toimijat, Hansel, SoteDigi, Kasvupalvelut, Tilapalvelut
Seuraava hallituksen kokous 28.2., asiakasnevottelukunnan kokous 20.3.
19.2.2018 VIMANA 3
VIMANA SEURAAVAT SUUNNITELLUT
8.2.2018
VIMANAN ETENEMISEN TILANNE
8.2.2018
Palvelut
muille
palvelu-
keskuksille
Tiimityö-
ympäristö
Tuotannossa
Suunnittelussa
Valmistelussa
Muiden omistama
Valtiolle
jäävien
järjestelmien
rajapinnat
Järjestäjien
työkalut
Tietoverkot
Käyttäjä- ja
käyttövaltuus
hallinta
Perustieto-
tekniikan
hankinnat
Asianhallinta
Suomi.fi
Laajuus selvitettävää
Vaatii täsmennyksiä
Etenee suunnitelman mukaan
Vimanan
Verkkopalvelu
VIMANAN PALVELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN
Hankkeiden ja projektien ylätason toteutusaikataulu
19.2.2018 VIMANA 5
Suunnittelu/käynnistys
Esiselvitys
Käyttöönottoprojekti
Viva palvelutuotanto ja kehittäminen
2018 2019 2020 2021 20222017
ViVa
KVH
Tietoverkko
PTT
KVH
Asianhallinta Asianhallinta
Suomi.fi
käyttöönottoprojektit
Kansallinen kytkentäydin
Käyttöönottoprojektit
Väliaikaishallinto MaakuntalakiValmistelu
käyttöönottoprojektit
Palvelutuotanto ja kehittäminen
Palvelutuotanto ja kehittäminen
Perustietotekniikan ja asiantuntijapalveluiden hankinta, palvelun laajentaminen
Palvelutuotanto...
Palvelutuotanto ja kehittäminen
Palvelut muille palvelukeskuksille, palvelutuotanto ja kehittäminen
PTT
Verkot
Valtiolle jäävien
rajapinnat
Järjestäjien
työkalut
Käyttöönotto
Verkkopalvelun palvelutuotanto ja kehittäminenVerkkopalvelu
VIMANAN PALVELUAIHIOIDEN YLEISTILANNE
5.2.2018
Palveluaihio
Esiselvitys
Valmistelu
Suunnittelu
käynnistys
Tuotanto
käyttöönotto
Projektin
päätös
Palveluaihion tilanne ja menossa olevat asiat
ViVa tiimityötila 1217 Tiimityötilan viimeistely, valmistelijoiden pilotoinnissa, odottaa verkkoratkaisua
Palvelut palvelukeskuksille 1217 Palvelu muotoutumassa, työasemavakiointi menossa, SoteDigi tarpeet selvityksessä
PTT hankinnat 1217 Hanke hyväksytty, asiantuntija- ja päätelaitehankintojen valmistelut aloitettu
KVH ratkaisu 1217 Hanke hyväksytty, PM nimetty, tietopyynnön valmistelu aloitettu
Tietoverkot 1217 Hanke hyväksytty, resurssipyyntö makuille tehty, seuraavana maku tilannekartoitus
Asianhallinta Esiselvitys menossa ja etenee suunnitelman mukaisesti, tulokset maaliskuussa
Suomi.fi Esiselvitys menossa ja etenee suunnitelman mukaisesti, tulokset maaliskuussa
Valtiolle jäävien rajapinnat Tilanteen kartoitus menossa, muodostetaan kuvaa laajuudesta ja Vimanan osuudesta
Järjestäjien työkalut Tilanteen kartoitus menossa, muodostetaan kuvaa laajuudesta ja Vimanan osuudesta
Verkkopalvelu Valmistelussa, PM tulossa, ensimmäiset asiakaskontaktit sovittu, laajuus tarkennettava
Valmiina
Menossa
Alkamassa
16.11.2017 VIMANA 7
MAAKUNTAKIERROKSET JA ALOITUSKOKOUKSET
8.2.2018
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu
15.1.
Pohjois-
Pohjanmaa
5.2.
Kanta-Häme
8.2.
Varsinais-Suomi
9.2.
Pohjanmaa
12.2.
Päijät-Häme
16.2.
Uusimaa
20.2.
Satakunta
22.2.
Keski-Pohjanmaa
7.3.
Pirkanmaa
9.3.
Keski-Suomi
12.2.
Etelä-Savo
13.3.
Pohjois-Savo
15.3.
Kymenlaakso
21.3.
Kainu
u
5.4.
Pohjois-Karjala
19.3.
Etelä-Karjala
27.3.
Lappi
5.3.
Etelä-
Pohjanma
a
Tietoverkot-hankkeen tarkoituksena on luoda maakuntien kytkentäydin, jonka kautta
maakunnat ja niiden palvelutuottajat pystyvät turvallisesti ja hallitusti käyttämään yhteisiä
kansallisia palveluita.
Tietoverkot-hankkeen tavoitteena on helpottaa erilaisten jaettujen tietojärjestelmäpalveluiden
ja sovellusympäristöjen hyödyntämistä.
Tietoverkot-hanke mahdollistaa keskitettyjen palveluiden (palvelukeskukset) käytön
maakuntien työntekijöille ja se mahdollistaa myös maakuntien järjestelmien käytön
keskitettyjen palveluiden piirissä oleville työntekijöille.
Tietoverkot-hankkeen tehtävänä on valmistelun ja suunnittelun lisäksi tilapäisen
esikytkentäytimen käyttöönotto ja varsinaisen lopullisen maakuntien kytkentäytimen
käyttöönotto ennen maakuntalain voimaantuloa vuonna 2020.
19.2.2018 8
TIETOVERKOT-HANKKEEN TEHTÄVÄT
Tietoverkot-hanke
Keskitetty käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta on välttämätön Vimanan palveluiden järkevälle
käyttötavalle maakunnissa. Keskitetyn käyttäjä- ja käyttövaltuushallinnan tulee mahdollistaa
palvelun käyttö maakunnissa ja pitkällä tähtäimellä palvelun piirissä olevien käyttäjien
toimimisen yhdellä identiteetillä maakuntien ja keskitettyjen palveluiden välillä.
Hankkeen tehtävänä on seuraavien suorien hyötyjen saavuttaminen: paras mahdollinen
käyttömukavuus keskitettyjen järjestelmien käytössä, tietosuojan ylläpidon varmistaminen,
kustannustehokas toiminta (nykytila: 18+n kpl liityntöjä, keskitetyssä 1 kpl liityntöjä),
keskitettyjen palveluiden tarjoaminen maakunnille järkevästi ja järjestelmien välisen
integroinnin helpottaminen.
Hankkeen tehtävänä on seuraavien epäsuorien hyötyjen saavuttaminen: monien erilaisten
maakuntakohtaisten käyttövaltuushallintojen toimintatapojen, teknisten ratkaisujen,
integraation ja käyttäjäidentiteetin standardointi sekä yhtenäistäminen.
19.2.2018 9
KÄYTTÖVALTUUSHALLINNAN HANKKEEN TEHTÄVÄT
KVH-hanke
PERUSTIETOTEKNIIKAN HANKKEEN TAVOITTEET
19.2.2018 VIMANA 10
Hanke perustuu Perustietotekniikan järjestelyt ja hankinnat (PTT) -esiselvitysryhmän työn
lopputuloksiin. Hankkeen tarkoituksena on tukea maakuntien palvelujen kehittämistä
käynnistys- ja muutosvaiheissa ajalla 2018-2021.
Asiantuntija-projektin tavoitteena on hankkia maakuntien käyttöön tarvittavia
asiantuntijaresursseja ja osaamista, mikäli maakunnilla ei niitä ole tai niiden ei kannata
rekrytoida. Asiantuntija-projektin tuloksena turvataan siirtymävaiheen palvelujen jatkuvuus,
edistetään yhtenäisratkaisuja ja kustannustehokkuutta, sekä tuetaan eritysosaamisalueiden
resursointia ja mahdollistetaan uusien toimittajien palvelujen käyttö.
Päätelaitteet-projektin tavoitteena on mahdollistaa joustava päätelaitepalvelu ja luoda
toimintamalleja siirtymävaiheen hankinnoille. Päätelaitteet-projektin tuloksena syntyy
puitejärjestelyt yleisille ja erityiskäytön (medical pc) päätelaitteille, sekä luodaan
toimintamalleja tuleville siirtymävaiheen hankinnoille.
PTT-hanke
VIVA TIIMITYÖYMPÄRISTÖN TIETOTURVASTA
ViVa-palvelun tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Palvelun tekninen ratkaisu perustuu Microsoftin O365 ja
Azure -teknologiaan ja niiden parhaisiin käytäntöihin, jotka on auditoitu kolmannen osapuolen ja Microsoftin toimesta.
ViVa-palvelu täyttää VM-vaatimukset perustietoturvatasosta IV. Maakunnat ja maakuntien käyttäjät voivat käyttää ViVa-
palvelua normaalina toimistotyökaluja tarjoavana palveluna. ViVa-palvelua ei ole tarkoitettu salassapidettävien (ST III, II
tai I) dokumenttien arkistointiin tai säilytykseen (lisää tietoturvatasoista tästä).
Viva-palvelun tietoturva rakentuu mm. seuraaville O365-pohjaisille tietoturvaperiaatteille ja -kontrollleille:
• Toteuttaa VM-määrityksen mukaisen perustietoturvatason ST IV
• Palvelu tuotetaan Euroopan alueelta (Alankomaat ja Irlanti)
• Palvelun kriittiset komponentit on kahdennettu
• Käytössä Azure Information Protection - asiakirjojen ja sähköpostien automaattinen tai manuaalinen luokittelu
(sisältää dokumenttien analysoinnin, muutosten ja riskikäytön seurannan)
• Aktiivisena Azure AD Identity Protection - riskipohjainen pääsynhallinta
• Käytössä Azure Intune App Protection – suojauspolitiikat päätelaitteille
• Käytettävä hallintaperiaate Cloud App Security – pilvipohjainen ylätason valvonta
• Käytössä Azure AD Privileged Identity Management – hallintatunnukset/roolit luvitetaan väliaikaisina ja rajattuina
Lisätietoja ViVa-palveluiden tietoturvakäytännöistä on saatavissa Viva-palvelun palvelupäälliköltä.
Viva palvelukuvaus, sivu 16
19.2.2018 VIMANA 11
ICT-palvelukeskus Vimana Oy - tilannekatsaus 8.2.2018
1 de 12

Recomendados

Kohti sote-tietopakettien käyttöönottoa por
Kohti sote-tietopakettien käyttöönottoaKohti sote-tietopakettien käyttöönottoa
Kohti sote-tietopakettien käyttöönottoaSitra / Hyvinvointi
339 visualizações31 slides
Sote-tietopakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymykset por
Sote-tietopakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymyksetSote-tietopakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymykset
Sote-tietopakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymyksetSitra / Hyvinvointi
298 visualizações12 slides
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma por
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
146 visualizações26 slides
SoteDigi Oy, tilannekatsaus por
SoteDigi Oy, tilannekatsausSoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
919 visualizações7 slides
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa por
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-SuomessaSote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-SuomessaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
406 visualizações12 slides
Ohjelma ja työpajan yhteenveto por
Ohjelma ja työpajan yhteenvetoOhjelma ja työpajan yhteenveto
Ohjelma ja työpajan yhteenvetoAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
122 visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Maakuntien kuulumiset: HUS por
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUSSitra / Hyvinvointi
502 visualizações27 slides
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori por
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriLeila Kaunisharju
25 visualizações21 slides
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne por
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanneMaakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanneAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
291 visualizações11 slides
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano por
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoVaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoSitra / Hyvinvointi
496 visualizações20 slides
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm... por
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
302 visualizações11 slides
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa por
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne KymeenlaaksossaSote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne KymeenlaaksossaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
234 visualizações11 slides

Mais procurados(14)

Maakuntien kuulumiset: HUS por Sitra / Hyvinvointi
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUS
Sitra / Hyvinvointi502 visualizações
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori por Leila Kaunisharju
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Leila Kaunisharju25 visualizações
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano por Sitra / Hyvinvointi
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoVaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Sitra / Hyvinvointi496 visualizações
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied... por THL
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...
THL1.4K visualizações

Similar a ICT-palvelukeskus Vimana Oy - tilannekatsaus 8.2.2018

Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus por
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausSotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
245 visualizações12 slides
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät por
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
354 visualizações15 slides
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus por
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausSote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
141 visualizações16 slides
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020 por
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
77 visualizações20 slides
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti... por
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
126 visualizações21 slides
Tietoverkot & käyttövaltuushallinta –projektien tilannekatsaus por
Tietoverkot & käyttövaltuushallinta –projektien tilannekatsausTietoverkot & käyttövaltuushallinta –projektien tilannekatsaus
Tietoverkot & käyttövaltuushallinta –projektien tilannekatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
114 visualizações15 slides

Similar a ICT-palvelukeskus Vimana Oy - tilannekatsaus 8.2.2018(20)

Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun... por Karri Vainio
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Karri Vainio115 visualizações
Sote-tietopohja -hankkeen tuloksia por THL
Sote-tietopohja -hankkeen tuloksia Sote-tietopohja -hankkeen tuloksia
Sote-tietopohja -hankkeen tuloksia
THL2.6K visualizações
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan por Sitra / Hyvinvointi
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanKuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Sitra / Hyvinvointi646 visualizações
Smart and wise turku, Rami Savila, Tuomas Piippo por Business Turku
Smart and wise turku, Rami Savila, Tuomas PiippoSmart and wise turku, Rami Savila, Tuomas Piippo
Smart and wise turku, Rami Savila, Tuomas Piippo
Business Turku271 visualizações
Vimanan esittely 3.1.2019 por Vimana Oy
Vimanan esittely 3.1.2019Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019
Vimana Oy355 visualizações
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset por Karri Vainio
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Karri Vainio117 visualizações

Mais de AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen por
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
709 visualizações13 slides
TOIVO-ohjelman tilanne por
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
211 visualizações8 slides
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet por
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
62 visualizações5 slides
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana por
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
170 visualizações21 slides
STM:n ajankohtaiskatsaus por
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
66 visualizações7 slides
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys por
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
132 visualizações13 slides

Mais de AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi(20)

ICT-palvelukeskus Vimana Oy - tilannekatsaus 8.2.2018

  • 2. VIMANA VIIMEISIMMÄT Maakuntakierros POP 15.1., Kanta-Häme 5.2. Käyttövaltuushallinnan (KVH) ja tietoverkot, Perustietotekniikan (PTT) projektit hyväksytty 31.1. digimuutoksen strategisessa ohjausryhmässä Vimanan organisaatiomallin ja -rakenteen muodostaminen käsittelyssä Rekrytoinnit: • Mika Nieminen KVH ja tietoverkot projektipäällikkö (aloitus 14.2.) • Sanna Kranjc viestintäpäällikkö (aloitus 5.3.) • Ari Miromaa O365 palvelupäällikkö (aloitus 2.2.) • Teppo Martinsuo HR ja rekrytointiasiantuntija (aloitus 5.2.) • N.N. Verkkopalveluhanke (aloitus 26.2.) 19.2.2018 VIMANA 2 8.2.2018
  • 3. Maakuntakierros jatkuu, seuraavana Pohjanmaa 8.2. Aktiivinen rekrytointi jatkuu • 2-3 projektipäällikköä, Talous- ja hallintojohtaja, Arkkitehtuuri- ja teknologiajohtaja, Tuotantojohtaja ViVa O365 tiimityötilaympäristön tuotteistuksen ja toimitusprosessien viimeistely Seuraavien hankkeiden projektointi ja uudet mahdolliset esiselvitykset • Asianhallinta, verkkopalveluratkaisut, Suomi.fi, järjestäjien työkalut, valtiolle jäävät järjestelmät, pelastuslaitos Yhteistyömallien luonti niihin liittyvät tapaamiset • In-house toimijat, Hansel, SoteDigi, Kasvupalvelut, Tilapalvelut Seuraava hallituksen kokous 28.2., asiakasnevottelukunnan kokous 20.3. 19.2.2018 VIMANA 3 VIMANA SEURAAVAT SUUNNITELLUT 8.2.2018
  • 4. VIMANAN ETENEMISEN TILANNE 8.2.2018 Palvelut muille palvelu- keskuksille Tiimityö- ympäristö Tuotannossa Suunnittelussa Valmistelussa Muiden omistama Valtiolle jäävien järjestelmien rajapinnat Järjestäjien työkalut Tietoverkot Käyttäjä- ja käyttövaltuus hallinta Perustieto- tekniikan hankinnat Asianhallinta Suomi.fi Laajuus selvitettävää Vaatii täsmennyksiä Etenee suunnitelman mukaan Vimanan Verkkopalvelu
  • 5. VIMANAN PALVELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN Hankkeiden ja projektien ylätason toteutusaikataulu 19.2.2018 VIMANA 5 Suunnittelu/käynnistys Esiselvitys Käyttöönottoprojekti Viva palvelutuotanto ja kehittäminen 2018 2019 2020 2021 20222017 ViVa KVH Tietoverkko PTT KVH Asianhallinta Asianhallinta Suomi.fi käyttöönottoprojektit Kansallinen kytkentäydin Käyttöönottoprojektit Väliaikaishallinto MaakuntalakiValmistelu käyttöönottoprojektit Palvelutuotanto ja kehittäminen Palvelutuotanto ja kehittäminen Perustietotekniikan ja asiantuntijapalveluiden hankinta, palvelun laajentaminen Palvelutuotanto... Palvelutuotanto ja kehittäminen Palvelut muille palvelukeskuksille, palvelutuotanto ja kehittäminen PTT Verkot Valtiolle jäävien rajapinnat Järjestäjien työkalut Käyttöönotto Verkkopalvelun palvelutuotanto ja kehittäminenVerkkopalvelu
  • 6. VIMANAN PALVELUAIHIOIDEN YLEISTILANNE 5.2.2018 Palveluaihio Esiselvitys Valmistelu Suunnittelu käynnistys Tuotanto käyttöönotto Projektin päätös Palveluaihion tilanne ja menossa olevat asiat ViVa tiimityötila 1217 Tiimityötilan viimeistely, valmistelijoiden pilotoinnissa, odottaa verkkoratkaisua Palvelut palvelukeskuksille 1217 Palvelu muotoutumassa, työasemavakiointi menossa, SoteDigi tarpeet selvityksessä PTT hankinnat 1217 Hanke hyväksytty, asiantuntija- ja päätelaitehankintojen valmistelut aloitettu KVH ratkaisu 1217 Hanke hyväksytty, PM nimetty, tietopyynnön valmistelu aloitettu Tietoverkot 1217 Hanke hyväksytty, resurssipyyntö makuille tehty, seuraavana maku tilannekartoitus Asianhallinta Esiselvitys menossa ja etenee suunnitelman mukaisesti, tulokset maaliskuussa Suomi.fi Esiselvitys menossa ja etenee suunnitelman mukaisesti, tulokset maaliskuussa Valtiolle jäävien rajapinnat Tilanteen kartoitus menossa, muodostetaan kuvaa laajuudesta ja Vimanan osuudesta Järjestäjien työkalut Tilanteen kartoitus menossa, muodostetaan kuvaa laajuudesta ja Vimanan osuudesta Verkkopalvelu Valmistelussa, PM tulossa, ensimmäiset asiakaskontaktit sovittu, laajuus tarkennettava Valmiina Menossa Alkamassa
  • 7. 16.11.2017 VIMANA 7 MAAKUNTAKIERROKSET JA ALOITUSKOKOUKSET 8.2.2018 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu 15.1. Pohjois- Pohjanmaa 5.2. Kanta-Häme 8.2. Varsinais-Suomi 9.2. Pohjanmaa 12.2. Päijät-Häme 16.2. Uusimaa 20.2. Satakunta 22.2. Keski-Pohjanmaa 7.3. Pirkanmaa 9.3. Keski-Suomi 12.2. Etelä-Savo 13.3. Pohjois-Savo 15.3. Kymenlaakso 21.3. Kainu u 5.4. Pohjois-Karjala 19.3. Etelä-Karjala 27.3. Lappi 5.3. Etelä- Pohjanma a
  • 8. Tietoverkot-hankkeen tarkoituksena on luoda maakuntien kytkentäydin, jonka kautta maakunnat ja niiden palvelutuottajat pystyvät turvallisesti ja hallitusti käyttämään yhteisiä kansallisia palveluita. Tietoverkot-hankkeen tavoitteena on helpottaa erilaisten jaettujen tietojärjestelmäpalveluiden ja sovellusympäristöjen hyödyntämistä. Tietoverkot-hanke mahdollistaa keskitettyjen palveluiden (palvelukeskukset) käytön maakuntien työntekijöille ja se mahdollistaa myös maakuntien järjestelmien käytön keskitettyjen palveluiden piirissä oleville työntekijöille. Tietoverkot-hankkeen tehtävänä on valmistelun ja suunnittelun lisäksi tilapäisen esikytkentäytimen käyttöönotto ja varsinaisen lopullisen maakuntien kytkentäytimen käyttöönotto ennen maakuntalain voimaantuloa vuonna 2020. 19.2.2018 8 TIETOVERKOT-HANKKEEN TEHTÄVÄT Tietoverkot-hanke
  • 9. Keskitetty käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta on välttämätön Vimanan palveluiden järkevälle käyttötavalle maakunnissa. Keskitetyn käyttäjä- ja käyttövaltuushallinnan tulee mahdollistaa palvelun käyttö maakunnissa ja pitkällä tähtäimellä palvelun piirissä olevien käyttäjien toimimisen yhdellä identiteetillä maakuntien ja keskitettyjen palveluiden välillä. Hankkeen tehtävänä on seuraavien suorien hyötyjen saavuttaminen: paras mahdollinen käyttömukavuus keskitettyjen järjestelmien käytössä, tietosuojan ylläpidon varmistaminen, kustannustehokas toiminta (nykytila: 18+n kpl liityntöjä, keskitetyssä 1 kpl liityntöjä), keskitettyjen palveluiden tarjoaminen maakunnille järkevästi ja järjestelmien välisen integroinnin helpottaminen. Hankkeen tehtävänä on seuraavien epäsuorien hyötyjen saavuttaminen: monien erilaisten maakuntakohtaisten käyttövaltuushallintojen toimintatapojen, teknisten ratkaisujen, integraation ja käyttäjäidentiteetin standardointi sekä yhtenäistäminen. 19.2.2018 9 KÄYTTÖVALTUUSHALLINNAN HANKKEEN TEHTÄVÄT KVH-hanke
  • 10. PERUSTIETOTEKNIIKAN HANKKEEN TAVOITTEET 19.2.2018 VIMANA 10 Hanke perustuu Perustietotekniikan järjestelyt ja hankinnat (PTT) -esiselvitysryhmän työn lopputuloksiin. Hankkeen tarkoituksena on tukea maakuntien palvelujen kehittämistä käynnistys- ja muutosvaiheissa ajalla 2018-2021. Asiantuntija-projektin tavoitteena on hankkia maakuntien käyttöön tarvittavia asiantuntijaresursseja ja osaamista, mikäli maakunnilla ei niitä ole tai niiden ei kannata rekrytoida. Asiantuntija-projektin tuloksena turvataan siirtymävaiheen palvelujen jatkuvuus, edistetään yhtenäisratkaisuja ja kustannustehokkuutta, sekä tuetaan eritysosaamisalueiden resursointia ja mahdollistetaan uusien toimittajien palvelujen käyttö. Päätelaitteet-projektin tavoitteena on mahdollistaa joustava päätelaitepalvelu ja luoda toimintamalleja siirtymävaiheen hankinnoille. Päätelaitteet-projektin tuloksena syntyy puitejärjestelyt yleisille ja erityiskäytön (medical pc) päätelaitteille, sekä luodaan toimintamalleja tuleville siirtymävaiheen hankinnoille. PTT-hanke
  • 11. VIVA TIIMITYÖYMPÄRISTÖN TIETOTURVASTA ViVa-palvelun tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Palvelun tekninen ratkaisu perustuu Microsoftin O365 ja Azure -teknologiaan ja niiden parhaisiin käytäntöihin, jotka on auditoitu kolmannen osapuolen ja Microsoftin toimesta. ViVa-palvelu täyttää VM-vaatimukset perustietoturvatasosta IV. Maakunnat ja maakuntien käyttäjät voivat käyttää ViVa- palvelua normaalina toimistotyökaluja tarjoavana palveluna. ViVa-palvelua ei ole tarkoitettu salassapidettävien (ST III, II tai I) dokumenttien arkistointiin tai säilytykseen (lisää tietoturvatasoista tästä). Viva-palvelun tietoturva rakentuu mm. seuraaville O365-pohjaisille tietoturvaperiaatteille ja -kontrollleille: • Toteuttaa VM-määrityksen mukaisen perustietoturvatason ST IV • Palvelu tuotetaan Euroopan alueelta (Alankomaat ja Irlanti) • Palvelun kriittiset komponentit on kahdennettu • Käytössä Azure Information Protection - asiakirjojen ja sähköpostien automaattinen tai manuaalinen luokittelu (sisältää dokumenttien analysoinnin, muutosten ja riskikäytön seurannan) • Aktiivisena Azure AD Identity Protection - riskipohjainen pääsynhallinta • Käytössä Azure Intune App Protection – suojauspolitiikat päätelaitteille • Käytettävä hallintaperiaate Cloud App Security – pilvipohjainen ylätason valvonta • Käytössä Azure AD Privileged Identity Management – hallintatunnukset/roolit luvitetaan väliaikaisina ja rajattuina Lisätietoja ViVa-palveluiden tietoturvakäytännöistä on saatavissa Viva-palvelun palvelupäälliköltä. Viva palvelukuvaus, sivu 16 19.2.2018 VIMANA 11