O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
"‫צומחת‬ ‫הורות‬ ‫"מרכז‬
‫במגילות‬
‫שנתית‬ ‫תכנית‬
2016-2017
‫תשע“ז‬
:2016 - ‘‫א‬ ‫סמסטר‬
‫המשפחה‬ ‫כלכלת‬ -‫סדנה‬
‫מידע‬ ‫ותיתן‬ ‫הפרטי‬ ‫הבית‬ ‫במשק‬ ‫נבונה‬ ‫כלכלית‬ ‫התנהלות‬ ‫בבניית‬ ‫תע...
:‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫סדנאות‬
‫הסדנה‬ – (‫הקטנטנים‬ ‫עם‬ ‫)יחד‬ ‫לידה‬ ‫בחופשת‬ ‫לאימהות‬ ‫והתפתחות"-סדנה‬ ‫"קטנטנים‬
‫רצף‬ :‫כגו...
‫ועובד‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫מגוונים‬ ‫בתחומים‬ ‫והרצאות‬ ‫סדנאות‬ ‫מציע‬ ‫המרכז‬
.‫סמסטריאלית‬ ‫במתכונת‬
.‫והרצאה/הצגה‬ ‫סדנאו...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ברושור תוכנית שנתית מרכז הורות צומחת במגילות

ברושור תוכנית שנתית מרכז הורות צומחת במגילות

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ברושור תוכנית שנתית מרכז הורות צומחת במגילות

  1. 1. "‫צומחת‬ ‫הורות‬ ‫"מרכז‬ ‫במגילות‬ ‫שנתית‬ ‫תכנית‬ 2016-2017 ‫תשע“ז‬
  2. 2. :2016 - ‘‫א‬ ‫סמסטר‬ ‫המשפחה‬ ‫כלכלת‬ -‫סדנה‬ ‫מידע‬ ‫ותיתן‬ ‫הפרטי‬ ‫הבית‬ ‫במשק‬ ‫נבונה‬ ‫כלכלית‬ ‫התנהלות‬ ‫בבניית‬ ‫תעסוק‬ ‫הסדנה‬ .‫וכלים‬ .‫נבונה‬ ‫לכלכלה‬ ‫השער‬ – ‫מקימי‬ ‫מעמותת‬ ‫צחי‬ ‫קובי‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ .‫ראשון‬ ‫בימי‬ ‫וחצי‬ ‫שעה‬ ‫בני‬ ‫שבועיים‬ ‫מפגשים‬ 3 :‫תאריכים‬ .20/11/2016 -‫מה‬ ‫החל‬ 20:00 :‫שעה‬ ‫ונערות‬ ‫אימהות‬ -‫סדנה‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ,‫נשיות‬ ,‫גוף‬ ‫דימוי‬ ,‫לבת‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫ובקשר‬ ‫בתקשורת‬ ‫תעסוק‬ ‫הסדנה‬ ...‫ועוד‬ ‫,עצמאות‬ ‫תלות‬ ,‫ומעברים‬ ‫שינויים‬ .‫לשבוע‬ ‫אחת‬ ‫שיתקיים‬ ‫שבועי‬ ‫נערות‬ ‫מעגל‬ ‫במסגרת‬ ‫תועבר‬ ‫הסדנה‬ ‫במרכז‬ ‫תרפיסטית‬ ‫ודרמה‬ ‫באומנויות‬ ‫מטפלת‬ – ‫כהן‬ ‫קסל‬ ‫דניאלה‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ .‫המלח‬ ‫ים‬ ‫מגילות‬ ,"‫"השתקפויות‬ ‫הטיפולי‬ .‫חמישי‬ ‫בימי‬ ‫שעתיים‬ ‫בני‬ ‫מפגשים‬ 8 :‫תאריכים‬ .03/11/2016 – ‫ה‬ ‫מתאריך‬ ‫החל‬ 16:00 :‫שעה‬ ‫והיפראקטיביות‬ ‫וריכוז‬ ‫קשב‬ ‫הפרעת‬ ‫עם‬ ‫המתמודדים‬ ‫ילדים‬ -‫סדנא‬ ,‫היום‬ ‫לאורך‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באה‬ ‫היא‬ ‫כיצד‬ – ‫וריכוז‬ ‫קשב‬ ‫בהפרעת‬ ‫תעסוק‬ ‫הסדנה‬ ‫וההתמודדות‬ ‫המשפחתי‬ ‫בתא‬ ‫ההתמודדות‬ ,‫הנלווים‬ ‫החברתיים‬ ‫הקשיים‬ .‫בילדיהם‬ ‫הטיפול‬ ‫לניהול‬ ‫כלים‬ ‫להורים‬ ‫מעניקה‬ ‫הסדנה‬ .‫החינוכיות‬ ‫במסגרות‬ ‫לטיפול‬ ‫מרכז‬ ,‫הקהילתי‬ ‫אורי‬ ‫מרכז‬ ‫ומנהל‬ ‫מייסד‬ – ‫וייסקופ‬ ‫יותם‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ .‫והיפראקטיביות‬ ‫וריכוז‬ ‫קשב‬ ‫הפרעת‬ ‫עם‬ ‫נוער‬ ‫ובני‬ ‫בילדים‬ :‫תאריכים‬ 6/12/16 – ‫ה‬ ‫בתאריך‬ ‫שעות‬ 4 ‫באורך‬ ‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫סדנה‬ 19:00 :‫שעה‬ ‫אכילה‬ ‫והפרעות‬ ‫גוף‬ ‫דימוי‬ -‫חזותית‬ ‫תדמית‬ -‫הרצאה‬ ‫וההרס‬ ‫ההשפעות‬ ‫את‬ ,‫המדיה‬ ‫עולם‬ ‫לנו‬ "‫ש"מוכר‬ ‫לשקרים‬ ‫נחשף‬ ‫בהרצאה‬ ‫מול‬ ‫שלנו‬ ‫הגוף‬ ‫דימוי‬ ‫תפיסת‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫נדבר‬ .‫מאתנו‬ ‫ואחת‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫אצל‬ ‫המתבטאים‬ .‫מראה‬ ‫ברקן‬ ‫עדי‬ ‫הצלם‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ 15.12.16 :‫תאריך‬ 20:30 ‫שעה‬
  3. 3. :‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫סדנאות‬ ‫הסדנה‬ – (‫הקטנטנים‬ ‫עם‬ ‫)יחד‬ ‫לידה‬ ‫בחופשת‬ ‫לאימהות‬ ‫והתפתחות"-סדנה‬ ‫"קטנטנים‬ ‫רצף‬ :‫כגון‬ (‫)שנים‬ 3‫גיל‬ ‫ועד‬ ‫לידה‬ ‫לגילאי‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫תעסוק‬ ‫התפתחו־‬ ‫כגורם‬ ‫שינה‬ ,‫האכילה‬ ‫ועידוד‬ ‫האכלה‬ ,‫לתינוקות‬ ‫העיסוי‬ ‫חשיבות‬ ,‫התפתחותי‬ ...‫ועוד‬ ‫המרד‬ ‫גיל‬ ,‫הגמילות‬ ‫סדר‬ ,‫תי‬ .‫ואישי‬ ‫זוגי‬ ,‫הורים‬ ‫מדריכת‬ ,‫משפחתי‬ ‫בייעוץ‬ ‫מומחית‬ ,‫אורן‬ ‫רחלי‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ ‫שני‬ ‫בימי‬ ‫מפגשים‬ 6‫תכלול‬ ‫הסדנה‬ :‫תאריכים‬ .‫לשבוע‬ ‫אחת‬ ,02/01– ‫מה‬ ‫החל‬ 12:00– 10:00:‫שעה‬ ‫בסוגיות‬ ‫תעסוק‬ ‫הסדנה‬ .(‫)שנים‬ 6– 3‫בגילאי‬ ‫לילדים‬ ‫להורים‬ ‫סדנה‬ - "‫שלב‬ ‫"עברנו‬ ‫פחדים‬ ,‫שיתוף‬ ,‫לעצמאות‬ ‫עידוד‬ ,‫עצמי‬ ‫דימוי‬ :‫כגון‬ ‫ההתפתחותי‬ ‫לשלב‬ ‫הקשורות‬ ‫שונות‬ ...‫ועוד‬ ‫גבולות‬ ,‫סמכות‬ ,‫שקרים‬ ,‫אחים‬ ‫יחסי‬ ,‫וחרדות‬ .‫ואישי‬ ‫זוגי‬ ,‫הורים‬ ‫ומדריכה‬ ‫מנחה‬ ,‫משפחתי‬ ‫בייעוץ‬ ‫מומחית‬ – ‫אורן‬ ‫רחלי‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ .‫בבוקר‬ ‫שישי‬ ‫בימי‬ ,‫שבועות‬ ‫לשלושה‬ ‫אחת‬ – ‫מפגשים‬ 4‫תכלול‬ ‫הסדנה‬ :‫תאריכים‬ 24/03,03/03,17/02,20/01 .12:00– 10:00:‫שעה‬ "‫וחוויות‬ ‫אתגרים‬ – ‫מיוחדת‬ ‫משפחה‬ ,‫מיוחד‬ ‫"ילד‬ -‫סדנה‬ ‫יעלו‬ ‫בסדנה‬ .‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫ילד‬ ‫גדל‬ ‫שבה‬ ‫במשפחה‬ ‫בהורות‬ ‫תעסוק‬ ‫הסדנה‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫ילד‬ ‫גדל‬ ‫בה‬ ‫משפחה‬ ‫בתוך‬ ‫היומיומית‬ ‫להתמודדות‬ ‫הקשורות‬ ‫סוגיות‬ ‫עם‬ ‫הילד‬ ‫השפעת‬ ,‫ההורות‬ ‫וסגנון‬ ‫המשפחתית‬ ‫האווירה‬ ‫על‬ ‫ההשלכות‬ ‫יידונו‬ ,‫מיוחדים‬ ‫איך‬ ,‫המיוחדת‬ ‫במשפחה‬ ‫המשחק‬ ‫חשיבות‬ ,‫שלו‬ ‫האחראים‬ ‫על‬ ‫המיוחדים‬ ‫הצרכים‬ ...‫ועוד‬ ‫תמיכה‬ ‫רשתות‬ ‫בניית‬ ,"‫"נורמליות‬ ‫על‬ ‫שומרים‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שנה‬ 20-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫כבר‬ ‫פועל‬ ,"‫קשר‬ ‫"ארגון‬ -‫קשר‬ ‫ארגון‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ .‫זכויות‬ ‫שווי‬ ‫כאנשים‬ ‫ילדן‬ ‫את‬ ‫לגדל‬ ‫יכולות‬ ‫המיוחדות‬ ‫המשפחות‬ ‫בה‬ ‫חברתית‬ ‫מציאות‬ .‫ראשון‬ ‫בימי‬ ‫שעתיים‬ ‫בני‬ ‫שבועיים‬ ‫מפגשים‬ 4:‫תאריכים‬ 5/2/17-‫מה‬ ‫החל‬ 20:15:‫שעה‬ ‫הורים‬ ‫זקנת‬ ‫עם‬ ‫מיטיבה‬ ‫התמודדות‬ -‫סדנה‬ ‫להורים‬ ‫גורמת‬ ‫ההזדקנות‬ ‫מה‬ ,‫ההורים‬ ‫זיקנת‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫בדרכים‬ ‫נעסוק‬ ‫בסדנה‬ ?‫שונה‬ ‫ההתמודדות‬ ‫האם‬ ,‫בבת‬ ‫כשמדובר‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ .‫לילדיו‬ ,‫לאשתו‬ ,‫לבן‬ ‫ומה‬ .‫לך‬ ‫וקשה‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫נאלץ‬ ‫ואתה‬ ‫פיזית‬ ‫רחוקים‬ ‫כשההורים‬ ‫ממך‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬ ‫שהם‬ ‫ידיעה‬ ‫ולהורים‬ ‫שקט‬ ‫ראש‬ ‫לך‬ ‫להשיג‬ ,‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫שאתה‬ ‫הבת‬ ‫או‬ ‫הבן‬ ‫תהיה‬ ‫איך‬ .‫יעילה‬ ‫והתמודדות‬ ‫להבנה‬ ‫כלים‬ ‫ערכת‬ ,‫וטיפים‬ ‫הדרכה‬ ‫יינתנו‬ ‫הסדנה‬ ‫במהלך‬ .‫לבד‬ ‫לא‬ ‫ובני‬ ‫זיקנה‬ ‫גיל‬ ,‫השלישי‬ ‫בגיל‬ ‫להתמודדויות‬ ‫מומחית‬ ,‫גרונטולוגית‬ ,‫גל‬ ‫שרי‬ :‫המנחה‬ ‫שם‬ .‫מטפלים‬ ‫משפחה‬ 4/5/17– ‫ה‬ ‫בתאריך‬ ‫שעות‬ 3‫באורך‬ ‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫סדנה‬ :‫תאריך‬ 19:00 :‫שעה‬ ‫לפספס‬ ‫תרצו‬ ‫שלא‬ ‫מרתקת‬ ‫–הרצאה‬ "‫והמסר‬ ‫המדיום‬ -‫המסכים‬ ‫"דור‬ -‫הרצאה‬ ‫של‬ "‫"ההתמכרות‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫המנתחת‬ ,‫ומוזיקה‬ ‫וידאו‬ ‫קטעי‬ ,‫במצגת‬ ‫מלווה‬ ‫ההרצאה‬ ,‫ההשפעות‬ ,‫שלהם‬ ‫המסך‬ ‫גיבורי‬ ‫לבין‬ "‫האפורים‬ ‫"חייהם‬ ‫בין‬ ‫הגדול‬ ‫הפער‬ ,‫הנוכחי‬ ‫הדור‬ .‫ההתמודדות‬ ‫ודרכי‬ ‫הסיכונים‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫בעלים‬ .‫הנוער‬ ‫לתרבות‬ ‫מומחה‬ ‫יישומי‬ ‫אנתרופולוג‬ ,‫ליאון‬ ‫תמיר‬ :‫המרצה‬ ‫שם‬ ‫"ילדי‬ ‫של‬ ‫והפסיכולוגיות‬ ‫התרבותיות‬ ‫בהשלכות‬ ‫מתמחה‬ .‫אתוס‬ ‫במכון‬ ‫משותף‬ ."‫המסכים‬ 25/5/17:‫תאריך‬ 20:30:‫שעה‬ :2017 - ‘‫ב‬ ‫סמסטר‬
  4. 4. ‫ועובד‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫מגוונים‬ ‫בתחומים‬ ‫והרצאות‬ ‫סדנאות‬ ‫מציע‬ ‫המרכז‬ .‫סמסטריאלית‬ ‫במתכונת‬ .‫והרצאה/הצגה‬ ‫סדנאות‬ 3 ‫מוצעות‬ ‫סמסטר‬ ‫בכל‬ ‫אב‬ ‫לבית‬ ₪ 200 – ‫סדנה‬ ‫עלות‬ .₪ 30 – ‫הרצאה/הצגה‬ ‫עלות‬ ‫זכאית‬ ‫תהיה‬ ,‫הסמסטר‬ ‫באותו‬ (‫)שניה‬ ‫נוספת‬ ‫לסדנה‬ ‫שתירשם‬ ‫משפחה‬ .‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫בה‬ ‫להשתתף‬ ‫וקיומן‬ ‫מראש‬ ‫ותשלום‬ ‫ברישום‬ ‫כרוכה‬ ‫ובהרצאות‬ ‫בסדנאות‬ ‫ההשתתפות‬ .‫משתתפים‬ ‫במינימום‬ ‫מותנה‬ 13.10.2016 -‫התאריך‬ ‫עד‬ '‫א‬ ‫לסמסטר‬ ‫ההרשמה‬ 15.12.2016 -‫התאריך‬ ‫עד‬ -'‫ב‬ ‫לסמסטר‬ ‫הרשמה‬ !‫בלבד‬ ‫במועצה‬ ‫והרצאות‬ ‫לסדנאות‬ ‫ההרשמה‬ ‫בסמוך‬ ‫נמצא‬ ‫אשר‬ ‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫במרכז‬ ‫יתקיימו‬ ‫הסדנאות‬ .‫מראש‬ ‫להודעה‬ ‫בכפוף‬ ‫להשתנות‬ ‫עשוי‬ ‫הסדנאות‬ ‫מיקום‬ .‫מגילות‬ ‫לבי"ס‬ ‫המועצה‬ ‫באתר‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫לסדנאות‬ ‫נוספים‬ ‫פרטים‬ ‫חברתיים‬ ‫ושירותים‬ ‫רווחה‬ ‫ומחלקת‬ ‫מגילות‬ ,‫מצילה‬ ‫של‬ ‫בשיתוף‬ ‫הוקם‬ ‫המרכז‬ ‫הטיפולי‬ ‫המרכז‬ ‫במסגרת‬ ‫המוצעים‬ ‫לטיפולים‬ ‫משלים‬ ‫מענה‬ ‫והינו‬ ‫במועצה‬ ."‫"השתקפויות‬ ‫לצרכים‬ ‫וכמענה‬ ‫מעמיקה‬ ‫מחשבה‬ ‫לאחר‬ ‫נבחרו‬ ‫במרכז‬ ‫המוצעים‬ ‫התכנים‬ .‫שנה‬ ‫כחצי‬ ‫לפני‬ ‫לכם‬ ‫שהופץ‬ ‫בסקר‬ ‫הצפתם‬ ‫ההורים‬ ‫שאתם‬ .‫וצמיחה‬ ‫התנסות‬ ,‫למידה‬ ‫של‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫לכולנו‬ ‫שתהיה‬ ‫סבג‬ ‫יעל‬ ‫אברשימי‬ ‫מורן‬ ‫חברתיים‬ ‫ושירותים‬ ‫רווחה‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬ ‫מגילות‬ ‫מצילה‬ ‫רכזת‬ ‫במגילות‬ "‫צומחת‬ ‫הורות‬ ‫"מרכז‬ ‫לילדים‬ ‫להורים‬ ‫והתנסות‬ ‫למידה‬ ‫מרכז‬ www.dead-sea.org.il

×