O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
26-27.10
‫אבנת‬ ‫הישוב‬ ‫מול‬ ‫האריזה‬ ‫בבית‬
‫תשע"ח‬ ‫בחשוון‬ '‫–ז‬ '‫ו‬
‫חמישי‬ ‫יום‬ 26.10
‫תמרים‬ ‫מטע‬ - 16:00 ‫בשעה‬
‫המשפחה‬ ‫לכל‬ ‫רגלי‬ ‫סיור‬ <<
‫אופניים‬ ‫על‬ ‫רכוב‬ ‫סיור‬ <<
22.10 ‫רא...
‫שישי‬ ‫יום‬ 27.10
:‫הבאים‬‫באתרים‬‫נבקר‬‫בסיור‬-‫המלח‬‫ים‬ ‫צפון‬‫מתיישבי‬‫ראשוני‬‫בעקבות‬ <<
‫ההיסטורית‬‫הערבה‬‫בית‬,‫הא...
‫ת‬‫נ‬‫ב‬‫א‬
2
3
4
1
5
P
P
P
‫קהל‬ ‫שיבת‬‫י‬ ‫אזור‬
‫מזון‬ ‫דוכני‬
‫שלום‬‫בת‬
‫רוכת‬‫תע‬
‫ונות‬‫תמ‬
‫נאות‬‫סד‬
‫כניסה‬
‫במ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ברושור חגדיד 2017

dead-sea.org.il

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ברושור חגדיד 2017

  1. 1. 26-27.10 ‫אבנת‬ ‫הישוב‬ ‫מול‬ ‫האריזה‬ ‫בבית‬ ‫תשע"ח‬ ‫בחשוון‬ '‫–ז‬ '‫ו‬
  2. 2. ‫חמישי‬ ‫יום‬ 26.10 ‫תמרים‬ ‫מטע‬ - 16:00 ‫בשעה‬ ‫המשפחה‬ ‫לכל‬ ‫רגלי‬ ‫סיור‬ << ‫אופניים‬ ‫על‬ ‫רכוב‬ ‫סיור‬ << 22.10 ‫ראשון‬ ‫יום‬ ‫עד‬ ,‫מראש‬ ‫הרשמה‬ ‫מחייבים‬ ‫אך‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫הסיורים‬ ‫טיפקס‬ ‫להקת‬ 17:00 ‫מהשעה‬ ‫החל‬ ‫המשפחה‬ ‫לכל‬ ‫פעילויות‬ ‫המרכזי‬ ‫במתחם‬ ‫בסנסנים‬ ‫וקליעה‬ ‫ה‬‫יציר‬ << "‫הארץ‬ ‫"מלח‬ ‫הבנות‬ ‫מכינת‬ ‫של‬ ‫מתחם‬ << ‫והלומד‬ ‫העובד‬ ‫הנוער‬ ‫של‬ ‫ותמרים‬ ‫יצירה‬ ‫פעילויות‬ ‫מתחם‬ << ‫קדמוניים‬ ‫כלים‬ ‫חרס‬ ‫כלי‬ ‫פעילות‬ << ‫קק"ל‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫תחנת‬ << ‫שרקי‬‫ודבורה‬‫מזרחי‬‫אילן‬"‫העולם‬‫של‬‫בקרקעיתו‬‫"החיים‬‫צילומים‬‫תערוכת‬ << ‫בתשלום‬ ‫מזון‬ ‫דוכני‬ << ‫אומנותית‬ ‫מסכת‬ 18:30 ‫בשעה‬ ‫<<ברכות‬ ‫מגילות‬ ‫בהשתתפות‬ ‫אומנותית‬ ‫מסכת‬ << “‫המלוח‬ ‫האגם‬ ‫סביב‬ ‫”החיים‬ ‫תמונות‬ ‫בתחרות‬ ‫הזוכים‬ ‫על‬ ‫הכרזה‬ <<
  3. 3. ‫שישי‬ ‫יום‬ 27.10 :‫הבאים‬‫באתרים‬‫נבקר‬‫בסיור‬-‫המלח‬‫ים‬ ‫צפון‬‫מתיישבי‬‫ראשוני‬‫בעקבות‬ << ‫ההיסטורית‬‫הערבה‬‫בית‬,‫האשלג‬‫מפעל‬‫שרידי‬,‫העברית‬‫השכונה‬ ‫ומעלה‬ 12‫מגיל‬‫מוגבל‬-‫אלמוג‬‫חווארי‬‫בשביל‬‫אופניים‬‫טיול‬ << ‫הערבה‬‫בבית‬‫התמרים‬‫במטעי‬‫כץ‬‫חביב‬‫בהדרכת‬‫חקלאי‬‫סיור‬ << ‫גדי‬ ‫עין‬ ‫ביס"ש‬–‫לאבנת‬‫בצמוד‬‫מתחיל‬‫הסיור‬-‫מזין‬‫חירב'ת‬ - ‫לכת‬‫למיטיבי‬‫רגלי‬‫טיול‬ << – ‫לב‬ ‫שימו‬ 22.10.17‫ראשון‬‫יום‬‫עד‬,‫מראש‬‫הרשמה‬‫מחייבים‬‫אך‬‫עלות‬‫ללא‬‫הסיורים‬‫לכל‬‫ההרשמה‬ 8:00 ‫בשעה‬ ‫אלמוג‬ ‫קיבוץ‬ | ‫הסטודנטים‬ ‫-כפר‬ 12:00 ‫בשעה‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ומיד‬ ‫אזניות‬ ‫מסיבת‬ ‫חופשית‬‫הכניסה‬ :‫שלנו‬ ‫באזור‬ ‫מיוחדים‬ ‫סיורים‬ - "‫"יוסוף‬ ‫להקת‬ ‫של‬ ‫מופע‬ ‫מעיף‬‫מוזיקלי‬‫הרכב‬ !!‫מדליקה‬ ‫צהריים‬ ‫במסיבת‬ ‫החגדיד‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬
  4. 4. ‫ת‬‫נ‬‫ב‬‫א‬ 2 3 4 1 5 P P P ‫קהל‬ ‫שיבת‬‫י‬ ‫אזור‬ ‫מזון‬ ‫דוכני‬ ‫שלום‬‫בת‬ ‫רוכת‬‫תע‬ ‫ונות‬‫תמ‬ ‫נאות‬‫סד‬ ‫כניסה‬ ‫במה‬ ‫רותים‬‫שי‬ ‫שירותים‬ ‫קהל‬ ‫ישיבת‬ ‫אזור‬ ‫סדנאות‬ ‫במה‬ P 2 3 ‫תמונות‬ ‫תערוכת‬ 4 5 :‫מקרא‬ ‫בתשלום‬ ‫מזון‬ ‫דוכני‬ 1 ‫חנייה‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫י‬‫ס‬‫ל‬ ‫ה‬‫א‬‫י‬‫צ‬‫י‬ ‘‫ק‬‫נ‬ :‫התחרות‬ ‫תנאי‬ .‫ועוד‬ ‫התיישבות‬ ,‫תמרים‬ ,‫מיוחדים‬ ‫רגעים‬ ,‫נופים‬ ,‫פורטרטים‬ :‫באזור‬ ‫מהחיים‬ ‫תמונות‬ << ‫ימינו‬ ‫ועד‬ ‫ההתיישבות‬ ‫מתחילת‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫התמונה‬ << .‫החגדיד‬ ‫אירועי‬ ‫במסגרת‬ ‫בגלריה‬ ‫המועצה‬ ‫לאתר‬ ‫יעלו‬ ‫התמונות‬ | ‫לבן‬ ‫שחור‬ ‫או‬ ‫צבע‬ ‫הגבלת‬ ‫ללא‬ << .‫חגדיד‬ – ‫מועצתי‬ ‫מתנדבים‬ ‫ומצוות‬ ‫מהתחום‬ ‫מקצועיים‬ ‫משופטים‬ ‫שיורכב‬ ‫צוות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יבחרו‬ ‫הזוכות‬ ‫התמונות‬ 14.10.2017 -‫ה‬ ‫שבת‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ orit@dead-sea.org.il :‫למייל‬ ‫לתמונה‬ ‫מגה‬ 2 ‫לפחות‬ ‫של‬ ‫בגודל‬ ‫התמונות‬ ‫את‬ ‫לשלוח‬ ‫יש‬ "‫העולם‬ ‫של‬ ‫בקרקעיתו‬ ‫"החיים‬ ‫שרקי‬ ‫ודבורה‬ ‫מזרחי‬ ‫אילן‬ ‫של‬ ‫תערוכתם‬ ‫לצד‬ ‫החגדיד‬ ‫במסגרת‬ ‫יוצגו‬ ‫הנבחרות‬ ‫התמונות‬ ‫שלוש‬ www.dead-sea.org.il | 02-9945020 .‫מקומית‬ ‫צילום‬ ‫בתחרות‬ ‫להשתתף‬ ‫אתכם‬ ‫מזמינים‬ - "‫המלוח‬ ‫האגם‬ ‫סביב‬ ‫”החיים‬

×