O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

חוברת חוגים 2017 2018

חוגים מגילות ים המלח

עיצוב גרפי: יהונתן אשד

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

חוברת חוגים 2017 2018

 1. 1. ‫הפנאי‬ ‫שעות‬ ‫לתיבול‬ ‫ים‬ ‫מלח‬ 2017-2018 ‫תשע“ח‬ ‫חוגים‬ ‫חוברת‬ ‫ילדים‬‫משפחה‬‫מבוגרים‬‫מגילות‬ ‫קהילת‬ ‫אשד‬‫יהונתן‬:‫גרפי‬‫עיצוב‬
 2. 2. ,‫יקרים‬ ‫תושבים‬ ,‫חדש‬ ‫פעילויות‬ ‫לוח‬ ‫ועמה‬ ‫בפתח‬ ‫עומדת‬ ‫חדשה‬ ‫שנה‬ ‫החדשה‬ ‫העברית‬ ‫לשנה‬ ‫התרבות‬ ‫תכניות‬ ‫את‬ ‫שכולל‬ ‫ולמבו־‬ ‫לנוער‬ ,‫לילדים‬ ‫החוגים‬ ‫מערך‬ ‫תכנון‬ ‫את‬ ‫כן‬ ‫וכמו‬ .‫גרים‬ ‫עברו‬ ‫החוגים‬ ‫כאשר‬ ,‫אירגוני‬ ‫בשינוי‬ ‫השנה‬ ‫התחדשנו‬ ‫למחלקת‬ ‫אודי‬ ‫בראשות‬ ‫החינוך‬ ‫מחלקת‬ ‫מאחריות‬ ‫נעשו‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫אורית‬ ‫של‬ ‫הכוללת‬ ‫ולאחריות‬ ‫התרבות‬ ‫תיתן‬ ‫ציונה‬ ‫כאשר‬ ‫המחלקה‬ ‫בתוך‬ ‫נוספים‬ ‫שינויים‬ ‫על‬ ‫אחראית‬ ‫תהיה‬ ‫מורן‬ ,‫אדמיניסטרציה‬ ‫שירותי‬ ‫במסגרת‬ ‫לתפקידיה‬ ‫בנוסף‬ ‫והספורט‬ ‫ההפקות‬ ‫את‬ ‫קלטנו‬ ,‫הביניישובי‬ ‫הצוות‬ ‫בהמלצת‬ ."‫"מצילה‬ .‫משרה‬ ‫בחצי‬ ‫חוגים‬ ‫כרכזת‬ ‫הלוי-טסמה‬ ‫תהילה‬ .‫לתושב‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫וישפרו‬ ‫ירחיבו‬ ‫אלה‬ ‫שינויים‬ ,‫המצליחות‬‫הסדרות‬‫את‬‫ממשיכים‬‫אנחנו‬‫התרבות‬‫בתחום‬ ‫פעילויות‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫ומוסיפים‬ ‫עצמן‬ ‫את‬ ‫שהוכיחו‬ ‫הסופית‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫זו‬ ‫בתכנית‬ ‫לראות‬ ‫אין‬ .‫חדשות‬ .‫שלה‬ ‫הגדול‬ ‫העושר‬ ‫למרות‬ ‫כספיים‬ ‫משאבים‬ ‫לגיוס‬ ‫מתמשך‬ ‫באופן‬ ‫פועלים‬ ‫אנחנו‬ ‫למשרד‬ ‫בנוסף‬ .‫קוראים‬ ‫קולות‬ ‫באמצעות‬ ‫נוספים‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫את‬ ‫לגייס‬ ‫הצלחנו‬ ‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫תקווה‬ ‫וכולנו‬ ‫קק"ל‬ ,(‫יהודית‬ ‫לתרבות‬ ‫)המחלקה‬ ‫אחרי‬ ‫לפעילות‬ ‫תחזור‬ ‫להתיישבות‬ ‫שהחטיבה‬ ‫המועצה‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ,‫החוגים‬ ‫בתחום‬ .‫הדממה‬ ‫שנות‬ ‫שלוש‬ ,‫הקרובה‬ ‫בשנה‬ .‫הספר‬ ‫בית‬ ‫לגיל‬ ‫בעיקר‬ ‫מענה‬ ‫נתנה‬ ‫יקרה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫הגילאים‬ ‫לכל‬ ‫המעגל‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫נתחיל‬ ‫אנו‬ ‫אך‬ ,‫בהתחלה‬ ‫מידי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫והמענה‬ ‫אחד‬ ‫בחודש‬ .‫ובעקביות‬ ‫בנחישות‬ ‫נפעל‬ ‫בפורומים‬ ‫ולהשתתף‬ ‫יותר‬ ‫מעורבים‬ ‫להיות‬ ‫לכולם‬ ‫קורא‬ ‫אני‬ ‫היטב‬ ‫בחנו‬ .‫שותפים‬ ‫בכם‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ,‫ולהשפיע‬ ‫השונים‬ .‫משפחתכם‬ ‫ולבני‬ ‫לכם‬ ‫מתאים‬ ‫מה‬ ‫בחרו‬ ,‫התכנית‬ ‫את‬ ‫מאחל‬ ‫אני‬ .‫עבורכם‬ ‫השונות‬ ‫מהתכניות‬ ‫המיטב‬ ‫את‬ ‫הפיקו‬ .‫גדול‬ ‫וכיף‬ ‫למידה‬ ,‫והנאה‬ ‫צמיחה‬ ‫לכם‬ .‫לכולנו‬ ‫ומוצלחת‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ,‫כהן‬ ‫אריה‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ ‫מגילות‬ ‫מועצת‬ ‫ראש‬
 3. 3. ,‫יקרים‬ ‫תושבים‬ ‫הפנאי‬ ‫התרבות‬ ‫פעילות‬ ‫את‬ ‫בפניכם‬ ‫להציג‬ ‫שמחה‬ ‫אני‬ ‫והתייעלנו‬ ‫התחדשנו‬ ‫השנה‬ .‫תשע"ח‬ ‫לשנת‬ ‫והספורט‬ ‫הצרכים‬ ‫מיפוי‬ ‫לאחר‬ ‫זאת‬ .‫והספורט‬ ‫החוגים‬ ‫בתחום‬ ‫כבר‬ ‫שתוכלו‬ ‫מקווה‬ ‫אני‬ .‫הקיים‬ ‫ולמידת‬ ‫הקהילתיים‬ .‫אלו‬ ‫חידושים‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫מהפירות‬ ‫ליהנות‬ ‫השנה‬ ‫ואנו‬ ‫ניסיונית‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫בשנה‬ ‫שהפעילות‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ .‫הייעול‬ ‫בתהליך‬ ‫וממשיכים‬ ‫תנועה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫לומדים‬ ‫ליהנות‬ ‫שנוכל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫פידבק‬ ‫מכם‬ ‫לקבל‬ ‫נשמח‬ ‫לשירות‬ ‫חוגים‬ ‫של‬ ‫ויעילה‬ ‫עשירה‬ ‫ממערכת‬ ‫כקהילה‬ ‫אלינו‬ ‫הצטרפה‬ ‫הייעול‬ ‫מתהליך‬ ‫כחלק‬ .‫הקהילה‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ .‫חוגים‬ ‫כרכזת‬ ‫הלוי-טסמה‬ ‫תהילה‬ ‫לצוות‬ ‫התוכנית‬‫בגיבוש‬‫העזרה‬‫על‬‫שיק‬‫ולעינב‬‫אברשימי‬‫למורן‬ .‫ההקמה‬ ‫ושלבי‬ ‫צוות‬ ‫ע"י‬ ‫הוא‬ ‫התרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫בהיגוי‬ ‫המרכזי‬ ‫העוגן‬ ‫צוות‬ ‫התגבש‬ ‫השנה‬ ‫לשמחתי‬ .‫המועצתי‬ ‫התרבות‬ ‫תוכלו‬ ,‫היישוביים‬ ‫התרבות‬ ‫רכזי‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫מרכזי‬ ‫וישנות‬ ‫חדשות‬ ‫מסורות‬ ‫הפעילות‬ ‫בתוכנית‬ ‫למצוא‬ ‫אני‬ .‫השונים‬ ‫לישובים‬ ‫המועצה‬ ‫בין‬ ‫בשת"פ‬ ‫יהיו‬ ‫אשר‬ ‫למען‬ ‫עומלים‬ ‫אשר‬ ‫אלו‬ ‫למתנדבים‬ ‫להודות‬ ‫רוצה‬ ,‫שחר‬ ‫לעירית‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ .‫ועשירה‬ ‫איכותית‬ ‫תוכנית‬ ‫אנה‬ ,‫בנחיל‬ ‫לילך‬ ,‫צרפתי‬ ‫פיני‬ ,‫מזרחי‬ ‫חנה‬ ,‫כהן‬ ‫אילת‬ ,‫שיק‬ ‫עינב‬,‫גבאי‬‫הדס‬,‫הדיה‬‫פיק‬‫מיכל‬,‫הללי‬ ,‫פריד‬ ‫איתי‬ ,‫שמש‬ ‫דודי‬ ,‫נעימי‬ ‫יפית‬ ,‫גולדשטיין‬ ‫גילה‬ ‫לשרה‬ ‫להודות‬ ‫זו‬ ‫ובהזדמנות‬ .‫קיל‬ ‫ונעמה‬ ‫כהן‬ ‫מיכל‬ .‫הרבה‬ ‫פעילותה‬ ‫על‬ ‫רפפורט‬ ‫אשר‬ ‫נוספים‬ ‫למתנדבים‬ ‫תמיד‬ ‫פתוחה‬ ‫התרבות‬ ‫דלת‬ .‫המועצתית‬‫התרבות‬‫בעיצוב‬‫חלק‬‫לקחת‬‫רוצים‬ ‫התרבות‬ ‫לפעילות‬ ‫רבים‬ ‫שותפים‬ ‫לגייס‬ ‫הצלחנו‬ ‫השנה‬ ‫תודה‬ .‫הפעילות‬ ‫תוכנית‬ ‫את‬ ‫לעבות‬ ‫כך‬ ‫וע"י‬ ‫העניפה‬ ‫קק"ל‬,‫יהודית‬‫לתרבות‬‫האגף‬,‫והספורט‬‫התרבות‬‫למשרד‬ .‫חברתי‬‫לשוויון‬‫המשרד‬ "‫לאור‬ ‫"יוצא‬ ‫בפסטיבל‬ ,"‫ב"חגדיד‬ ‫אתכם‬ ‫לפגוש‬ ‫מצפה‬ ,‫בנאי‬ ‫אביתר‬ ‫עם‬ ‫ייחודי‬ ‫אומן‬ ‫במפגש‬ ,‫החנוכה‬ ‫בחג‬ ‫אירועים‬ ‫ובעוד‬ "‫המלח‬ ‫ים‬ ‫ראשוני‬ ‫"בעקבות‬ ‫בצעדת‬ .‫נוספים‬ ‫השנה‬ ‫בהן‬ ‫זכיתי‬ ‫אשר‬ ‫ולמורן‬ ‫לציונה‬ ‫מיוחדת‬ ‫תודה‬ .‫ולדרך‬‫לעשייה‬‫מלאות‬‫כשותפות‬ ‫אהבה‬ ,‫במתיקות‬ ‫מלאה‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫לכולכם‬ ‫מאחלת‬ .‫יופי‬‫והרבה‬ ‫הרשטיג‬ ‫אורית‬ .‫וספורט‬ ‫פנאי‬ ‫תרבות‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬
 4. 4. 7.9.2017 ‫סיפור‬ ‫שעת‬ ‫ראובני‬ ‫עומר‬ ‫עם‬ ‫פלוטו‬ ‫איה‬ ‫אחת‬ ‫במכה‬ ‫ושבעה‬ 6.11.2017 ‫לאף‬ ‫מתחת‬ ‫הסטודנטים‬ ‫כפר‬ 9.12.2017 ‫קהילה‬ ‫יום‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬ 16.10.2017 ‫משלנו‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫ראש‬ - ‫”חצור‬ "‫האלו‬ ‫הממלכות‬ ‫בכר‬ ‫שלומית‬ 26-27.10.2017 ‫חגדיד‬ 18.11.2017 ‫כדורגל‬‫טורניר‬ 18-19.12.2017 ‫לאור‬ ‫יוצא‬ ‫פסטיבל‬ ‫הרצאה‬ “‫מתגוננת‬ ‫”דמוקרטיה‬ ‫לנדאו‬ ‫מנחם‬ :‫מרצה‬ ‫הארץ‬ ‫מלח‬ ‫מכינת‬ 2.11.2017 ‫אומן‬ ‫מפגש‬ ‫בנאי‬ ‫אביתר‬ ‫חנוכה‬ ‫של‬ ‫לזכרו‬ ‫ז“ל‬ ‫כהן‬ ‫נמרוד‬ ‫וארועים‬‫סדנאות‬‫שלל‬ ‫המשפחה‬ ‫לכל‬ 28.11.2017 ‫לאור‬ ‫יוצא‬ ‫פסטיבל‬ ‫חזקיה‬ ‫אורי‬ 18.12.2017 ‫לאור‬ ‫יוצא‬ ‫פסטיבל‬ ‫הסרט‬ ‫הקרנת‬ ‫חדד‬ ‫יוחאי‬ / ‫הירח‬ ‫ילדי‬ 18.12.2017 ‫לאור‬ ‫יוצא‬ ‫פסטיבל‬ ‫מגילות‬ Seamphoney ‫פתוחה‬ ‫ובמה‬ 19.12.2017 ‫לאור‬ ‫יוצא‬ ‫פסטיבל‬ ‫מקל‬ ‫על‬ ‫ענן‬ 18.12.2017 ‫לאור‬ ‫יוצא‬ ‫פסטיבל‬ ‫לתזמורת‬ ‫שהפך‬ ‫הנהג‬ ‫הקרון‬ ‫תיאטרון‬ 18.12.2017 ‫לאור‬ ‫יוצא‬ ‫פסטיבל‬ ‫לנוער‬ ‫סרט‬ ‫הקרנת‬ ‫הבמאי‬ ‫עם‬ ‫ומפגש‬ 18.12.2017 ‫לאור‬ ‫יוצא‬ ‫פסטיבל‬ ‫מחול‬ ‫תיאטרון‬ ‫הצגת‬ "‫קסמים‬ ‫"כובע‬ ‫גושן‬ ‫תיאטרון‬ 19.12.2017 ‫תשע“ח‬ ‫תרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫חורף‬ ‫צעדת‬ ‫אלי‬ ‫לזכר‬ ‫טיול‬ ‫ז"ל‬ ‫אביזידריס‬ 19.1.2018 ‫לאף‬ ‫מתחת‬ ‫הבדואית‬‫לפזורה‬‫סיור‬ ‫עובדיה‬ ‫ירון‬ ‫בהדרכת‬ 5.1.2018 23.2.2018 ‫צעדה‬ ‫ראשוני‬ ‫בעקבות‬ ‫המלח‬ ‫ים‬ 19.4.2018 ‫העצמאות‬ ‫יום‬
 5. 5. ‫ילדים‬‫משפחה‬‫מבוגרים‬‫מגילות‬ ‫קהילת‬ ‫ילדים‬ ‫הצגת‬ ‫הגבינה‬ ‫לכוכב‬ ‫טיול‬ ‫ארצי‬ ‫תיאטרון‬ ‫ב"ש‬ ‫ונוער‬ ‫לילדים‬ 15.1.2018 ‫משלנו‬ ‫אחד‬ - “‫בורסה‬ ‫”אמאלה‬ ‫ברסקה‬ ‫אדריאן‬ 15.2.2018 ‫באב‬ ‫ט"ו‬ ‫ערב‬ ‫באלמוג‬ 26.7.2018 ‫האישה‬ ‫יום‬ 9.3.2018 ‫לגברים‬ ‫כיף‬ ‫יום‬ 10.5.2018 ‫אומן‬ ‫מפגש‬ 29.5.2018 ‫נשים‬ ‫כיף‬ ‫יום‬ 5.7.2018 ‫שבילים‬ ‫גבים‬ ‫טיול‬ 27.1.2018 ‫איכרים‬ ‫שוק‬ ‫בשבט‬ ‫ט"ו‬ | ‫קלי"ה‬ 3.2.2018 ‫לאף‬ ‫מתחת‬ - ‫הקודחים‬ ‫בעקבות‬ ‫המערות‬ ‫שביל‬ 5.2.2018 ‫למתנדבים‬‫הוקרה‬‫יום‬ ‫מהמדבר‬ ‫חם‬ ‫חיבוק‬ 12.3.2018 ‫שבילים‬ ‫יזרח‬ ‫ונחל‬ ‫רום‬ ‫נחל‬ 17.3.2018 ‫ספורט‬‫יום‬ 30.4.2018 ‫ילדים‬ ‫הצגת‬ ‫וסירת‬ ‫דין‬ ‫דני‬ - ‫המעפילים‬ ‫גושן‬ ‫תיאטרון‬ 21.3.2018 ‫לפעוטות‬ ‫סיפור‬ ‫שעת‬ 14.5.2018 02-9945000 ‫בטלפון‬ ‫או‬ www.dead-sea.org.il :‫הפעילות‬ ‫אודות‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ 25.1.2018 ‫יווני‬ ‫ערב‬
 6. 6. << ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫ילדים‬ ‫חוגי‬ ‫ומבוגרים‬ ‫נוער‬ ‫חוגי‬ ‫מוסיקה‬ ‫חוגי‬ ‫הרשמה‬ ‫וטופס‬ ‫תקנון‬
 7. 7. ‫ילדים‬ ‫הילד‬ ‫לאותו‬ ‫שני‬ ‫חוג‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ₪ 100 ‫של‬ ‫מוזל‬ ‫במחיר‬ ‫חוג‬ ‫הנו‬ -‫זהב‬ ‫חוג‬
 8. 8. !‫זהב‬ ‫חוג‬ ‫קט-רגל‬ ‫ארז‬ ‫יורם‬ :‫מדריך‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫קליה‬ ‫קיבוץ‬ ,‫הספורט‬ ‫אולם‬ ‫שני‬ ,‫ואהובה‬ ‫מוכרת‬ ‫קבוצתית‬ ‫ספורטיבית‬ ‫פעילות‬ .‫הממוזג‬ ‫הספורט‬ ‫אולם‬ :‫המלח‬ ‫ים‬ ‫לאזור‬ ‫אידיאליים‬ ‫בתנאים‬ ,‫בכדור‬ ‫שליטה‬ ‫יסודות‬ ‫החניכים‬ ‫לומדים‬ ‫הפעילות‬ ‫במהלך‬ .‫ספורטיבית‬ ‫ורוח‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ :‫לידיעתכם‬ :‫יתקיימו‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫וילדים‬ ‫הורים‬ ‫משחק/אימון‬ - ‫אחרת‬ ‫קבוצה‬ ‫מול‬ ‫חוץ/בית‬ ‫משחק‬ - 1 :‫גילאים‬ '‫א'-ו‬ 13:15– 14:15–'‫א'-ג‬ 14:15-15:15–‫חט"צ‬ 15:15-16:15-'‫ד'-ו‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫ש"ח‬ 160 ‫הילד‬ ‫לאותו‬ ‫שני‬ ‫חוג‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ₪ 100 ‫של‬ ‫מוזל‬ ‫במחיר‬ ‫חוג‬ ‫הנו‬ -‫זהב‬ ‫חוג‬
 9. 9. !‫זהב‬ ‫חוג‬ ‫כדורעף‬ ‫פיינטוך‬ ‫אפי‬ :‫מדריך‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫קליה‬ ‫קיבוץ‬ ,‫הספורט‬ ‫אולם‬ ‫שלישי‬ ‫שנים‬ ‫רבת‬ ‫למסורת‬ ‫והפכה‬ ‫לכולם‬ ‫המתאימה‬ ‫קבוצתית‬ ‫ספורטיבית‬ ‫פעילות‬ .‫המלח‬ ‫בצפון-ים‬ ‫התאמתו‬ ‫בשל‬ ‫שלנו‬ ‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫קדימות‬ ‫מקבל‬ ‫הכדורעף‬ ‫משחק‬ ‫וכללי‬ ,‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ערכי‬ ‫להפנמת‬ ‫תרומתו‬ ,‫בנים-בנות‬ ‫משותף‬ ‫למפגש‬ .‫רבים‬ ‫חניכים‬ ‫של‬ ‫השתתפות‬ ‫המאפשרים‬ ‫משחק‬ :‫לידיעתכם‬ :‫יתקיימו‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ 1 :‫גילאים‬ '‫ג'-ו‬ 14:15-15:15- '‫ג'-ד‬ 15:15-16:15- '‫ה'-ו‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫ש"ח‬ 150 ‫הילד‬ ‫לאותו‬ ‫שני‬ ‫חוג‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ₪ 100 ‫של‬ ‫מוזל‬ ‫במחיר‬ ‫חוג‬ ‫הנו‬ -‫זהב‬ ‫חוג‬
 10. 10. ‫שטרית‬ ‫משה‬ :‫מדריך‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫קלי“ה‬ ,‫הספורט‬ ‫אולם‬ ,‫מגילות‬ ‫בי"ס‬ ‫רביעי‬ ,‫קואורדינציה‬ ,‫מוסיקה‬ ,‫אקרובטיקה‬ ,‫קרבות‬ ,‫בתוכה-אנרגיה‬ ‫משלבת‬ ‫הקפואירה‬ !‫מרתקת‬ ‫והיסטוריה‬ ‫יצירתית‬ ‫תנועה‬ ,‫הגוף‬ ‫חיזוק‬ .‫ולבנות‬ ‫לבנים‬ ‫מתאים‬ ‫החוג‬ :‫לידיעתכם‬ (!‫חובה‬ ‫)לא‬ ₪ 130 ‫יעלה‬ ‫מאי/אפריל‬ ‫בחודש‬ ‫אדומים‬ ‫במעלה‬ ‫חגורות-יתקיים‬ ‫הענקת‬ ‫טקס‬ • (!‫חובה‬ ‫)לא‬ ₪ 100 ‫קפוארה‬ ‫מכנס‬ ‫רכישת‬ • 1 :‫גילאים‬ '‫ו‬ - ‫חט"צ‬ 13:15 – 14:00 – '‫א'-ג‬ 14:00-14:45 – ‫חט"צ‬ 14:45-15:30 - '‫ו‬ -'‫ד‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫קפואירה‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫ש"ח‬ 180
 11. 11. ‫צופי‬ ‫יהודית‬ :‫מדריכה‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫מגילות‬ ‫בי“ס‬ ,‫פרגולה‬ ‫חמישי‬ ,‫שני‬ – ‫ישראליים‬ ‫עם‬ ‫ריקודי‬ ‫לרקוד‬ ‫לומדים‬ ‫בחוג‬ ‫עכשוויים‬ ‫שירים‬ ‫דרך‬ ,‫ארצנו‬ ‫ותרבות‬ ‫מפולקלור‬ ‫כחלק‬ .‫העברי‬ ‫בזמר‬ ‫דרך‬ ‫ואבני‬ ‫ללהיטים‬ ‫ועד‬ (‫הנוער‬ ‫ובני‬ ‫הילדים‬ ‫)בקרב‬ . ‫שייכות‬ ‫ותחושת‬ "‫"יחד‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫נותן‬ ,‫בינאישית‬ ‫תקשורת‬ ‫כשפת‬ ,‫הריקוד‬ ‫קצת‬ ‫זה‬ ‫לילדים‬ ,"‫ידיים‬ ‫ו"לתת‬ "‫ב"מעגל‬ ‫להסתדר‬ ‫מאליו‬ ‫מובן‬ ‫נראה‬ ‫המבוגרים‬ ‫לנו‬ ?‫עליו‬ ‫חושב/ת‬ ‫מה‬ ?‫אותו‬ ‫מכיר/ה‬ ‫האם‬ ?‫לידי‬ ‫עומד/ת‬ ‫מי‬ :‫מורכב‬ ‫יותר‬ ‫ומעצים‬ ‫במרחב‬ ‫התמצאות‬ - ‫המיומנות‬ ‫את‬ ‫ולאמן‬ ‫לתרגל‬ ‫מאפשר‬ ‫הריקוד‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ .‫הילדים‬ ‫של‬ ‫העצמי‬ ‫הביטחון‬ ‫את‬ ,‫במעגל‬ ‫להסתדר‬ ‫לאט‬ ‫אותם‬ ‫מובילים‬ ‫אשר‬ ‫ריקודים‬ ‫ולומדים‬ ‫הילדים‬ ‫מגיעים‬ ‫לכאן‬ ‫ריקודי‬ ‫לצד‬ ‫הישראלי‬ ‫בהווי‬ ‫לנו‬ ‫הייחודיים‬ ‫הריקודים‬ ‫את‬ ‫רוקדים‬ .‫ובשורות‬ ‫בזוגות‬ ‫מטרה‬ ‫קידום‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫מאפשר‬ ‫הריקוד‬ .‫אחרות‬ ‫ובשפות‬ ‫בעברית‬ ‫משחק‬ .‫מהנה‬ ‫גופנית‬ ‫פעילות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫חברתית‬ ,‫ערכית‬ 1 :‫גילאים‬ '‫א'-ו‬ 14:15-15:15-'‫ד'-ו‬ - '‫ב‬ ‫יום‬ 13:15-14:15-‘‫א'-ג‬- '‫ה‬ ‫יום‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫ש"ח‬ 150 !‫במגילות‬‫חדש‬‫חוג‬-‫זהב‬‫חוג‬ “‫רוקדים‬ ‫"ועכשיו‬ ‫הילד‬ ‫לאותו‬ ‫שני‬ ‫חוג‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ₪ 100 ‫של‬ ‫מוזל‬ ‫במחיר‬ ‫חוג‬ ‫הנו‬ -‫זהב‬ ‫חוג‬
 12. 12. ‫נייגוז‬ ‫לירן‬ :‫מדריך‬ ‫ג‘ודו‬ ‫להתפתחות‬‫התורמת‬‫וחשובה‬‫מהנה‬‫ספורטיבית‬‫פעילות‬ ,‫משמעת‬‫לילדים‬ ‫מקנה‬.‫הגילאים‬‫בכל‬‫ילדים‬‫של‬‫האישית‬ .‫והנאה‬‫עצמי‬‫ביטחון‬,‫קואורדינציה‬ ‫ג‘יו-ג‘יטסו‬ !‫ביותר‬ ‫היעילה‬ ‫העצמית‬ ‫ההגנה‬ ‫שיטת‬ ...‫ועוד‬‫תאילנדי‬‫אגרוף‬,‫קראטה‬,‫ג'ודו‬:‫בתוכה‬‫המשלבת‬‫לחימה‬‫אומנויות‬‫שיטת‬ ‫הגופניות‬‫היכולות‬,‫המשמעת‬,‫העצמי‬‫הביטחון‬‫את‬‫משפרת‬‫הפעילות‬ .‫לחץ‬‫במצבי‬‫ההתמודדות‬‫יכולת‬‫ואת‬ ‫פי‬‫ועל‬‫גיל‬‫פי‬‫על‬‫תהיה‬‫ולתחומים‬‫לקבוצות‬‫החלוקה‬.‫ולבנות‬‫לבנים‬‫מתאים‬ .‫המדריך‬‫לירן‬ ‫ידי‬‫על‬‫שיבוצעו‬‫התאמות‬ ‫ג‘יוג‘יטסו‬ ‫ג‘ודו‬ .‫המתאים‬ ‫בתחום‬ ‫דרגה‬ ‫עלית‬ ‫מבחני‬ ‫החניכים‬ ‫יעברו‬ ‫השנה‬ ‫בסיום‬ * :‫לידיעתכם‬ (‫למחנה.)לילה‬‫ש“ח‬ 300-400‫עלויות‬.‫יוני‬+‫נובמבר‬‫בחודשים‬‫בד“כ‬,‫בשנה‬‫פעמיים‬‫מתקיימים‬‫אימונים‬‫מחנה‬ - .(‫שעות‬ 4-5).‫לסמינר‬ ‫ש“ח‬ 80-100‫עלויות‬.‫אפריל‬+‫דצמבר‬ ‫בחודשים‬‫מתקיימים‬:‫סמינרים‬ - .‫ש“ח‬ 90-100‫עלות‬:‫פורים‬‫בשושן‬‫השנתית‬‫ג‘ודוקא‬‫אליפות‬ - .‫תשלום‬‫ללא‬-‫ההורים‬‫עם‬‫דרגות‬ ‫הענקת‬‫טקס‬:‫יוני‬‫חודש‬‫סוף‬ - !!!‫חובה‬‫אינה‬‫והפעילות‬‫להשתנות‬ ‫עשויים‬‫הפעילויות‬‫שמועדי‬‫לצין‬‫חשוב‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬‫פעילות‬ ‫יום‬ ,‫מגילות-בפרגולה‬ ‫בי"ס‬ ‫קליה‬ ‫קיבוץ‬ ‫שלישי‬ 1 ‫גילאים‬ '‫חט“צ-ו‬ ‫ילדי‬13:15 – 14:15 – '‫א'-ב‬ 14:15-15:15 – ‫חט"צ‬ 15:15-16:15 -'‫ג'-ו‬ ‫שעות‬:‫מחיר‬ ‫ש"ח‬ 180
 13. 13. ‫בכר‬ ‫אלמוג‬ :‫מדריך‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ,‫מגילות-בפרגולה‬ ‫בי"ס‬ ‫קליה‬ ‫קיבוץ‬ ‫רביעי‬ - ‫הופ‬ ‫ההיפ‬ ‫עולם‬ ‫בתוך‬ ‫מכוונים‬ ‫לסגנונות‬ ‫הילדים‬ ‫יחשפו‬ ‫בחוג‬ ,‫מוטוריקה‬ ,‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬ ‫לפתח‬ ‫נלמד‬ .‫ועוד‬ ‫סקול‬ ‫ניו‬ ‫לוקינג‬ ,‫פופינג‬ .‫מקפיץ‬ ‫בקצב‬ ‫והכל‬ ‫יציבות‬ ,‫גמישות‬ ,‫חיזוק‬ ,‫קוארדינציה‬ ‫ביחד‬ ‫בקבוצה‬ ‫עבודה‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫ויושם‬ ‫אקרובטיקה‬ ‫שיעורי‬ ‫יינתנו‬ ‫בנוסף‬ .‫פרי-סטייל‬ ‫לבניית‬ ‫אישי‬ ‫ליווי‬ ‫עם‬ 1 :‫גילאים‬ ‘‫ו‬ ‫כיתה‬ ‫עד‬ 3 ‫מגיל‬ 14:15-15:15 - ‘‫ג‬ – ‫חט"צ‬ 15:15 – 16:15 – '‫ד'-ו‬ 16:30-17:30 - 3-5 ‫גילאים‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫ש"ח‬ 180 !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫וברייקדאנס‬ ‫הופ‬ ‫היפ‬
 14. 14. ‫אינדורסקי‬ ‫אליה‬ :‫מדריכה‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫קליה‬ ‫קיבוץ‬ ,‫מגילות‬ ‫בי"ס‬ ‫שני‬ .‫מימד‬ ‫בתלת‬ ‫מדפסות‬ ‫מיומן‬ ‫באופן‬ ‫להפעיל‬ ‫ילדים‬ ‫מכשיר‬ ‫החוג‬ .‫סופית‬ ‫עריכה‬ ‫של‬ ‫שלבים‬ ‫ועד‬ ,‫הכלים‬ ‫לגבי‬ ‫נרחב‬ ‫ידע‬ ‫מקבלים‬ ‫החוג‬ ‫משתתפי‬ .‫הנחוצות‬ ‫והתוכנות‬ ‫עבודה‬ ‫ושיטות‬ ‫הטכניקות‬ !‫להירשם‬ ‫מהרו‬ ,‫מוגבל‬ ‫המקומות‬ ‫מספר‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ 1 :‫גילאים‬ '‫א'-ו‬ 13:15-14:15- '‫א'-ג‬ ‫כיתות‬ 14:15-15:15-'‫ד'-ו‬ ‫כיתות‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫מימד‬ ‫תלת‬ ‫חוג‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫ש"ח‬ 1803d ₪ 260 ‫ע"ס‬ ‫חומרים‬ ‫עבור‬ ‫השנה‬ ‫בתחילת‬ ‫ייגבה‬ ‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫תשלום‬ *
 15. 15. ‫יאיר‬ ‫סיגל‬ :‫מדריכה‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫שלם‬ ‫מצפה‬ ‫קיבוץ‬ ‫חמישי‬ .‫ועוד‬ ‫גיזום‬ ,‫בגינה‬ ‫טיפול‬ ,‫ייחורים‬ ‫הכנת‬ ,‫ושתילה‬ ‫זריעה‬ ,‫הקרקע‬ ‫הכנת‬ – ‫ירק‬ ‫גינת‬ ‫ביחד‬ ‫נטפח‬ ‫בחוג‬ ,‫לבנים‬ ‫ויציקת‬ ‫תערובת‬ ‫הכנת‬ ,‫באדמה‬ ‫בניה‬ ‫פרויקט‬ ‫תכנון‬ – ‫באדמה‬ ‫עבודה‬ .‫אדמה‬ ‫תערובות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫מסוגים‬ ‫יצירות‬ .‫ועוד‬ ‫בענפים‬ ‫פיסול‬ ,‫שזירה‬ ,‫קליעה‬ ,‫אריגה‬ – ‫טבע‬ ‫וחומרי‬ ‫מלאכות‬ 1 :‫גילאים‬ '‫א'-ו‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫האדמה‬ ‫מן‬ ‫מתנות‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫ש"ח‬ 150 13:45-15:00 '‫א'-ג‬ 15:15-16:30 ' ‫ד'-ו‬ !‫הפעילות‬ ‫ממקום‬ ‫ילדיהם‬ ‫את‬ ‫בחזרה‬ ‫להחזיר‬ ‫ההורים‬ ‫על‬ ,‫שלם‬ ‫למצפה‬ ‫בהלוך‬ ‫הסעה‬ ‫תספק‬ ‫המועצה‬ * Lorem ips u
 16. 16. ‫חנוכה‬ ‫דקלה‬ :‫מדריכה‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫קליה‬ ‫קיבוץ‬ ,‫מגילות‬ ‫בי"ס‬ ‫שני‬ ‫ממה‬ ‫ונלמד‬ ‫נכיר‬ ,‫ובריאים‬ ‫מזינים‬ ‫בסיסיים‬ ‫גלם‬ ‫חומרי‬ ‫בריאה‬ ‫תזונה‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫נשים‬ ‫השנה‬ ‫הנדרשות‬ ‫מגוונות‬ ‫פעולות‬ ‫ומבצעים‬ ‫אופים‬ ‫מבשלים‬ ‫הילדים‬ ‫בחוג‬ .‫אוכלים‬ ‫שאנו‬ ‫המזון‬ ‫מורכב‬ ‫ומתכון‬ ‫שהכינו‬ ‫המאכל‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ ‫הם‬ ‫שבוע‬ ‫בכל‬ .‫יכולותיהם‬ ‫במסגרת‬ ,‫במטבח‬ ‫בעבודה‬ ‫חווייתי‬ ‫ממפגש‬ ‫נהנים‬ ‫הילדים‬ .‫השנה‬ ‫בתחילת‬ ‫שקיבלו‬ ‫מתכונים‬ ‫לספר‬ ‫מכניסים‬ ‫הם‬ ‫שאותו‬ .‫והזהירות‬ ‫ההיגיינה‬ ‫כללי‬ ‫על‬ ‫ולומדים‬ ‫ומרכיבים‬ ‫מאכלים‬ ,‫עבודה‬ ‫כלי‬ ‫ומכירים‬ ‫וחברתי‬ .‫וילדה‬ ‫ילד‬ ‫לכל‬ ‫אישית‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ,‫ומהנה‬ ‫חיובית‬ ‫במפגש‬ ‫האווירה‬ .‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫מזה‬ ‫רבה‬ ‫בהצלחה‬ ‫מתקיים‬ ‫החוג‬ .‫ולבנות‬ ‫לבנים‬ ‫מתאים‬ ‫החוג‬ 1 :‫גילאים‬ '‫ו‬ - ‫חט“צ‬ ‫שף‬ ‫מאסטר‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫ש"ח‬ 140 ₪ 200 ‫ע"ש‬ ‫חומרים‬ ‫עבור‬ ‫השנה‬ ‫בתחילת‬ ‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫תשלום‬ ‫מהנרשמים‬ ‫ייגבה‬ * 13:15 – 14:15 :'‫א'-ג‬ ‫כיתות‬ 14:15 – 15:15 :‫חט"צ‬ ‫כיתות‬ 15:15 – 16:15 :'‫ה'-ו‬ ‫כיתות‬
 17. 17. ‫פינץ‬ ‫משה‬ :‫מדריך‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫קליה‬ ‫קיבוץ‬ ,‫מגילות‬ ‫בי"ס‬ ‫רביעי‬ ‫חנוכיה‬ ‫ויבנו‬ ‫חוויתי‬ ‫באופן‬ ‫והאלקטרוניקה‬ ‫החשמל‬ ‫יסודות‬ ‫את‬ ‫ילמדו‬ ‫הילדים‬ .‫שלט‬ ‫עם‬ ‫ורובוט‬ ‫אלקטרונית‬ ‫חיסכון‬ ‫קופת‬ ,‫לבית‬ ‫אזעקה‬ ,‫מנגנת‬ ‫אלקטרונית‬ .‫אלקטרוניקה‬ ‫ולוחות‬ ‫מלחמים‬ ‫עם‬ ‫אישית‬ ‫עבודה‬ ‫כוללת‬ ‫העבודה‬ !‫להירשם‬ ‫מהרו‬ ,‫מוגבל‬ ‫המקומות‬ ‫מספר‬ :‫לב‬ ‫שימו‬ 1 :‫גילאים‬ '‫א'-ו‬ ‫שבינינו‬ ‫ההייטק‬ ‫לצעירי‬ ‫חוג‬ ‫אלקטרוניקה‬ ‫חוג‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫ש"ח‬ 150 ₪ 250 -‫כ‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫החוג‬ ‫בתחילת‬ ‫לשנה‬ ‫אלקטרוניקה‬ ‫ערכות‬ ‫לרכוש‬ ‫הילדים‬ ‫על‬ * 13:15 – 14:15 :'‫א'-ג‬ 14:15 – 15:15 :'‫ד'-ו‬
 18. 18. ‫שמואלפלד‬ ‫עופר‬ :‫מדריך‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫מדבר‬ ‫נווה‬ ‫חוף‬ ‫ראשון‬ .‫המלח‬ ‫בים‬ ‫מגילות‬ ‫אזורית‬ ‫מועצה‬ ‫וילדי‬ ‫לאנשי‬ ‫שעריו‬ ‫את‬ ‫פותח‬ ‫טורס‬ ‫קיאק‬ ‫של‬ ‫הקיאקים‬ ‫מועדון‬ ‫ונופים‬ ‫טבע‬ ‫אוצרות‬ ,‫גלישה‬ ,‫הים‬ ‫עולם‬ ,‫חתירה‬ ‫של‬ ‫ומופלא‬ ‫קסום‬ ‫עולם‬ ‫ולגלות‬ ‫לבוא‬ ‫אתכם‬ ‫מזמינים‬ ‫אנו‬ .‫הבית‬ ‫ליד‬ ‫ממש‬ ,‫נשימה‬ ‫עוצרי‬ .‫עבורכם‬ ‫המקום‬ ‫זה‬ ,‫שקט‬ ‫של‬ ‫רגעים‬ ‫לכמה‬ ‫ולזכות‬ ‫הראש‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ,‫חדש‬ ‫משהו‬ ‫של‬ ‫בעניין‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ .‫מובטחת‬ ‫חוויה‬ ‫ומקצועית‬ ‫טובה‬ ‫אווירה‬ ,‫מיומן‬ ‫מדריכים‬ ‫צוות‬ !‫אחת‬ ‫בסירה‬ ‫וילד‬ ‫הורה‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫יתקיים‬ ‫החוג‬ .‫ולבנות‬ ‫לבנים‬ ‫מתאים‬ ‫החוג‬ 1 :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫והורים‬ ‘‫ג‘-ו‬ ‫ילדי‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫חתירה‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ₪ 180 ‫הורה‬ +‫ילד‬ 16:15-17:30
 19. 19. ‫ומבוגרים‬ ‫נוער‬
 20. 20. ‫שטרית‬ ‫משה‬ :‫מדריך‬ ,‫קואורדינציה‬ ,‫מוסיקה‬ ,‫אקרובטיקה‬ ,‫קרבות‬ ,‫בתוכה-אנרגיה‬ ‫משלבת‬ ‫הקפואירה‬ !‫מרתקת‬ ‫והיסטוריה‬ ‫יצירתית‬ ‫תנועה‬ ,‫הגוף‬ ‫חיזוק‬ .‫ונשים‬ ‫לגברים‬ ‫מתאים‬ ‫החוג‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫ואקרובטיקה‬ ‫קפואירה‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫קליה‬ ‫קיבוץ‬ ,‫הספורט‬ ‫אולם‬ ‫רביעי‬ 1 :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ ,‫נוער‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫בחודש‬ ‫ש“ח‬ 180 20:30 - 21:30 ‫ש“ח‬ 120 ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫ביטוח‬ ‫עבור‬ ‫השנה‬ ‫בתחילת‬ ‫חד-פעמי‬ ‫תשלום‬ ‫מהנרשמים‬ ‫ייגבה‬ *
 21. 21. ‫בכר‬ ‫אלמוג‬ :‫מדריך‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫מגילות‬ ‫ביה“ס‬ ,‫פרגולה‬ ‫רביעי‬ - ‫הופ‬ ‫ההיפ‬ ‫עולם‬ ‫בתוך‬ ‫מכוונים‬ ‫לסגנונות‬ ‫הילדים‬ ‫יחשפו‬ ‫בחוג‬ ,‫מוטוריקה‬ ,‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬ ‫לפתח‬ ‫נלמד‬ .‫ועוד‬ ‫סקול‬ ‫ניו‬ ‫לוקינג‬ ,‫פופינג‬ .‫מקפיץ‬ ‫בקצב‬ ‫והכל‬ ‫ויציבות‬ ‫גמישות‬ ,‫חיזוק‬ ,‫קוארדינציה‬ ‫ביחד‬ ‫בקבוצה‬ ‫עבודה‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫ויושם‬ ‫אקרובטיקה‬ ‫שיעורי‬ ‫יינתנו‬ ‫בנוסף‬ .‫פרי-סטייל‬ ‫לבניית‬ ‫אישי‬ ‫ליווי‬ ‫עם‬ 1 :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫י“ב‬ - ‘‫ז‬ 17:30 - 18:30 :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫בחודש‬ ‫ש"ח‬ 180 !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫וברייקדאנס‬ ‫הופ‬ ‫היפ‬
 22. 22. ‫כדורגל‬ ‫דהאן‬ ‫חביב‬ :‫מדריך‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫שלם‬ ‫מצפה‬ ‫הכדורגל‬ ‫מגרש‬ ‫ראשון‬ ,‫ואהובה‬ ‫מוכרת‬ ‫קבוצתית‬ ‫ספורטיבית‬ ‫פעילות‬ ‫שלם‬ ‫מצפה‬ ‫הכדורגל‬ ‫במגרש‬ ‫מתקיימת‬ ,‫בכדור‬ ‫שליטה‬ ‫יסודות‬ ‫החניכים‬ ‫לומדים‬ ‫הפעילות‬ ‫במהלך‬ .‫ספורטיבית‬ ‫ורוח‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ 1 :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ '‫ז'-ט‬ 14:30- 16:00 :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫ש"ח‬ 160
 23. 23. ‫בהלול‬ ‫אפרת‬ :‫מדריכה‬ :‫פעילות‬ ‫מקום‬ :‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫ספורט‬ ‫אולם‬ +‫כושר‬ ‫חדר‬ ‫שני‬ ‫קבוצות‬ ‫המפעילים‬ ‫שונים‬ ‫תרגילים‬ ‫מגוון‬ ‫הכוללת‬ ‫מתמשכת‬ ‫פעילות‬ ‫הנו‬ ‫המחזורי‬ ‫האימון‬ .‫יחסית‬ ‫קצר‬ ‫ובזמן‬ ‫מרביות‬ ‫בחזרות‬ ,‫גבוה‬ ‫במאמץ‬ ‫מתבצעים‬ ‫התרגילים‬ .‫שונות‬ ‫שרירים‬ ‫השרירים‬ ‫קבוצות‬ ‫בין‬ ‫המאזן‬ ‫קבוע‬ ‫ברצף‬ ‫ומאורגן‬ ‫נתון‬ ‫זמן‬ ‫לפי‬ ‫מתוכנן‬ ‫התרגילים‬ ‫סבב‬ (switch) ‫החילוף‬ ‫כאשר‬ ‫לדקה‬ ‫שניות‬ 30 ‫בין‬ ‫נע‬ ‫תרגיל‬ ‫בכל‬ ‫הפעילות‬ ‫משך‬ .‫הפועלות‬ .‫שניות‬ 30-‫ל‬ ‫שניות‬ 10 -‫בין‬ ‫נע‬ ‫הבא‬ ‫לתרגיל‬ ‫זמן‬ ‫ומאפשר‬ ‫הדופק‬ ‫בתדירות‬ ‫יציבות‬ ‫על‬ ‫שומר‬ ,‫התרגול‬ ‫של‬ ‫רציף‬ ‫המשך‬ ‫מהווה‬ ‫החילוף‬ ‫אימון‬ ‫שיטות‬ ‫מספר‬ ‫בשילוב‬ ‫הוא‬ ‫המחזורי‬ ‫האימון‬ ‫של‬ ‫ייחודו‬ .‫התרגילים‬ ‫בין‬ ‫קצר‬ ‫התארגנות‬ ‫חוסן‬ ‫בפיתוח‬ ,‫נפשית‬ ‫מבחינה‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫וסיבולת‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫כושר‬ ‫מרכיבי‬ ‫מספר‬ ‫שיפור‬ ‫לצורך‬ .‫ובגרות‬ ‫מנטלי‬ 1 :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ +‫נוער‬ ‫בני‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫מחזורי‬ ‫אימון‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫בחודש‬ ₪ 160 21:00-22:00
 24. 24. ‫יחזקאל‬ ‫מאיר‬ :‫מדריך‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫ספורט‬ ‫אולם‬ ‫חמישי‬ ?‫שרירים‬ ‫לחזק‬ ?‫כעסים‬ ‫להוציא‬ ?‫שומנים‬ ‫לשרוף‬ ‫לכם‬ ‫מתאים‬ !‫בשבילכם‬ ‫בדיוק‬ ‫השיעור‬ ‫זה‬ ‫קיקבוקס‬ !‫חוויתם‬ ‫לא‬ ‫שמעולם‬ ‫כפי‬ ‫וכושר‬ ‫לחימה‬ ‫אומנויות‬ ‫משלב‬ ‫קיקבוקסינג‬ ‫חוג‬ ‫כוח‬ ‫פיתוח‬ ,‫שרירים‬ ‫חיזוק‬ ,‫ריאה‬ -‫לב‬ ‫סיבולת‬ ‫לשיפור‬ ‫אירובי‬ ‫אימון‬ ‫זהו‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שימת‬ ‫תוך‬ ,‫וגמישות‬ ‫יציבה‬ ,‫קואורדינציה‬ ,‫מהירות‬ ,‫מתפרץ‬ .‫הלחימה‬ ‫מעולם‬ ‫טכניקות‬ ‫גופני‬ ‫כושר‬ ‫המון‬ ‫עם‬ ‫קצבי‬ ‫לשיעור‬ ‫אלינו‬ ‫הצטרפו‬ 1 :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ ‫מתפרץ-קיק-בוקסינג‬ ‫אימון‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫בחודש‬ ₪ 160 20:00-21:00
 25. 25. ‫שדה‬ ‫טל‬ :‫מדריך‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫אלמוג‬ ‫קיבוץ‬ ‫שישי‬ .‫השבוע‬ ‫במהלך‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫לביצוע‬ ‫אימון‬ ‫כתיבת‬ +‫לשבוע‬ ‫אחת‬ ‫מפגשים‬ 16 .‫ומלווה‬ ‫תומכת‬ ‫ומסגרת‬ ‫מקצועית‬ ‫הכוונה‬ ‫לתת‬ ‫הסדנה‬ ‫מטרת‬ . ‫בסיסיים‬ ‫גופני‬ ‫כושר‬ ‫מרכיבי‬ ‫ופיתוח‬ ‫נכונה‬ ‫ריצה‬ ‫טכניקת‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫יינתן‬ .‫בידיו‬ ‫בריאותו‬ ‫את‬ ‫ולקחת‬ ‫קדימה‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫להניע‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ :‫מתאים‬ ‫למי‬ (‫ריצה‬ ,‫ריצה‬ ‫משולבת‬ ‫הליכה‬ ,‫)הליכה‬ ‫יכולותיו‬ ‫לפי‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ 1 :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫ריצה‬ ‫סדנת‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ !‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫תשלום‬ ₪ 800 06:00-07:00
 26. 26. ‫בהלול‬ ‫אפרת‬ :‫מדריכה‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫קלי“ה‬ ,‫ספורט‬ ‫אולם‬ ‫שישי‬ ‫מניבים‬ ‫אלה‬ ‫אלמנטים‬ . ‫נלווים‬ ‫כושר‬ ‫ואביזרי‬ ‫תנועתיים‬ ‫תרגילים‬ ‫משלב‬ ‫זה‬ ‫חוג‬ .‫חטוב‬ ‫למראה‬ ‫בכך‬ ‫ותורמים‬ ,‫השומנים‬ ‫ושריפת‬ ‫הגוף‬ ‫חיזוק‬ ,‫התנגדות‬ .‫ומעוררת‬ ‫ספורטיבית‬ ‫חוויה‬ ‫מעניק‬ ‫דינמי‬ ‫עיצוב‬ ‫הגוף‬ ‫למראה‬ ‫רבות‬ ‫תורמת‬ ,‫וכוח‬ ‫כושר‬ ‫אימון‬ ‫משלבת‬ ‫הדינמי‬ ‫העיצוב‬ ‫שיטת‬ ‫להנאה‬ ‫ותביא‬ ‫הנפש‬ ‫את‬ ‫שתרומם‬ ,‫וקצבית‬ ‫מוסיקלית‬ ‫באווירה‬ ‫ומתקיימת‬ .‫כאחד‬ ‫ולנפש‬ ‫לגוף‬ ‫ניכרות‬ ‫ולתוצאות‬ 1 :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫ונשים‬ ‫נערות‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫לנשים‬ ‫דינמי‬ ‫עיצוב‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫בחודש‬ ₪ 160 09:30-10:30
 27. 27. ‫בהלול‬ ‫אפרת‬ :‫מדריכה‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫אבנת‬ ‫יישוב‬ ‫רביעי‬ ‫מניבים‬ ‫אלה‬ ‫אלמנטים‬ . ‫נלווים‬ ‫כושר‬ ‫ואביזרי‬ ‫תנועתיים‬ ‫תרגילים‬ ‫משלב‬ ‫זה‬ ‫חוג‬ .‫חטוב‬ ‫למראה‬ ‫בכך‬ ‫ותורמים‬ ,‫השומנים‬ ‫ושריפת‬ ‫הגוף‬ ‫חיזוק‬ ,‫התנגדות‬ .‫ומעוררת‬ ‫ספורטיבית‬ ‫חוויה‬ ‫מעניק‬ ‫דינמי‬ ‫עיצוב‬ ‫הגוף‬ ‫למראה‬ ‫רבות‬ ‫תורמת‬ ,‫וכוח‬ ‫כושר‬ ‫אימון‬ ‫משלבת‬ ‫הדינמי‬ ‫העיצוב‬ ‫שיטת‬ ‫להנאה‬ ‫ותביא‬ ‫הנפש‬ ‫את‬ ‫שתרומם‬ ,‫וקצבית‬ ‫מוסיקלית‬ ‫באווירה‬ ‫ומתקיימת‬ .‫כאחד‬ ‫ולנפש‬ ‫לגוף‬ ‫ניכרות‬ ‫ולתוצאות‬ 1 :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫ונשים‬ ‫נערות‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫אבנת‬ ‫דינמי‬ ‫עיצוב‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫בחודש‬ ₪ 160 20:30 - 21:30
 28. 28. ‫כהן‬ ‫ניב‬ :‫מדריך‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫אלמוג‬‫קיבוץ‬‫הכדורסל‬‫מגרש‬ -‫שלישי‬ ‫קליה‬‫קיבוץ‬‫הספורט‬‫אולם‬ -‫מוצ"ש‬ ‫ומוצ"ש‬ ‫שלישי‬ ‫יום‬ ‫ושריפת‬ ‫גופנית‬ ‫פעילות‬ ‫מאפשר‬ ‫אשר‬ ,‫ותוסס‬ ‫אנרגטי‬ ‫פיטנס‬ ‫אימון‬ ‫הוא‬ ‫זומבה‬ ‫שאנו‬ ‫כלל‬ ‫להרגיש‬ ‫לא‬ ‫לנו‬ ‫שמאפשר‬ ‫מסווה‬ ‫תוך‬ , ‫קלוריות‬ .‫ריקוד‬ ‫כמובן‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫המסווה‬ – ‫מתאמנים‬ ‫האנרגיות‬ ‫ואת‬ ‫האדרנלין‬ ‫את‬ ‫מעלים‬ .‫הלטיני‬ ‫הפיטנס‬ ‫הינו‬ ‫הזומבה‬ .‫נעלמות‬ ‫פשוט‬ ‫הקלוריות‬ ‫בו‬ ‫נפלא‬ ‫למקום‬ ‫אותנו‬ ‫וסוחפים‬ ‫צורך‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ,‫למסיבה‬ ‫ולהצטרף‬ ‫להתנסות‬ ‫אדם‬ ‫לכל‬ ‫לאפשר‬ ‫היא‬ ‫הזומבה‬ ‫מטרת‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫לתפיסה‬ ‫וקלים‬ ‫פשוטים‬ ‫הם‬ ‫הריקודים‬ ,‫בריקוד‬ ‫קודם‬ ‫בניסיון‬ !‫וליהנות‬ ‫להצטרף‬ ‫ואחת‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ 1 :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫ומבוגרים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫זומבה‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫בחודש‬ ₪ 150 ₪ 250 ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫פעמים‬ 10 ‫של‬ ‫כרטיסייה‬ ‫או‬ 20:30-21:30 ‫לחודש‬ ₪ 120 ‫של‬ ‫מיוחד‬ ‫מחיר‬ ‫הראשונים‬ ‫הנרשמים‬ 20-‫ל‬
 29. 29. ‫יחזקאל‬ ‫מאיר‬ ,‫בהלול‬ ‫אפרת‬ :‫מדריכים‬ ‫כושר‬ ‫חדר‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬ :‫עלויות‬ ‫לחודש‬ ₪ 120 ‫וגברים‬ ‫נשים‬ ‫שנתי‬ ‫מנוי‬ ‫לחודש‬ ₪ 100 ‫נוער/חיילים/סטודנטים‬ ‫שנתי‬ ‫מנוי‬ ‫לחודש‬ ₪ 150 ‫חודשים‬ 6-‫ל‬ ‫מנוי‬ ₪ 180 ‫לחודש‬ ‫מנוי‬ ‫ראשון‬‫שני‬‫שלישי‬‫רביעי‬‫חמישי‬‫שישי‬ 06:00-10:00 17:00-22:00 ‫מאיר‬ ‫מאיר‬ 17:00-21:00 ‫אפרת‬ 17:00-22:0017:00-22:0016:00-20:0009:00-12:00 ‫מאיר‬‫מאיר‬‫מאיר‬‫מאיר‬ 06:00-10:00 ‫אפרת‬ 07:00-09:00 ‫אפרת‬
 30. 30. ‫יאיר‬ ‫סיגל‬ :‫מדריכה‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫שלם‬ ‫מצפה‬ ‫קיבוץ‬ ,‫בבוקר‬ ‫שישי‬ ‫בימי‬ ,‫מפגשים‬ 10 .‫לשבועיים‬ ‫אחת‬ .‫שביניהן‬ ‫ומה‬ ‫מנוחה‬ ,‫מלאכה‬ ,‫צמיחה‬ ,(‫נרצה‬ ‫)אם‬ ‫בוקר‬ ‫ארוחת‬ ‫ביחד‬ ‫נכין‬ ,‫תה‬ ‫או‬ ,‫קפה‬ ‫כוס‬ ‫על‬ ‫נפגש‬ .‫באדמה‬ ‫נבנה‬ ,‫נגרות‬ ,‫אריגה‬ ,‫קליעה‬ ,‫בשזירה‬ ‫קצת‬ ‫נעבוד‬ ..‫אפשרויות‬ ‫של‬ ‫שפע‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫לעתיד‬ ‫תכניות‬ ‫נרקום‬ ‫הרוח‬ ‫תנוח‬ ‫ואם‬ 1 :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ +‫נוער‬ ‫בני‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫יוצרת‬ ‫חברותא‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ !‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫תשלום‬ ₪ 300 09:30-12:00Lorem ips u
 31. 31. ‫שמואלפלד‬ ‫עופר‬ :‫מדריך‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫קלי“ה‬ ,‫הספורט‬ ‫אולם‬ ‫ראשון‬ ,‫גופנית‬ ‫מבחינה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫החניך‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שם‬ ,‫קרבי‬ ‫כושר‬ ,‫נפשית‬ ‫מבחינה‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫וסיבולת‬ ‫כוח‬ ‫בפיתוח‬ .‫ובגרות‬ ‫מנטלי‬ ‫חוסן‬ ‫בפיתוח‬ 1 :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‘‫י‘-יב‬ ‫כיתות‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫לצה"ל‬ ‫קרבי/הכנה‬ ‫כושר‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫בחודש‬ ₪ 180 19:00-20:30
 32. 32. ‫שמואלפלד‬ ‫עופר‬ :‫מדריך‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫מדבר‬ ‫נווה‬ ‫חוף‬ ‫ראשון‬ .‫המלח‬ ‫בים‬ ‫מגילות‬ ‫אזורית‬ ‫מועצה‬ ‫וילדי‬ ‫לאנשי‬ ‫שעריו‬ ‫את‬ ‫פותח‬ ‫טורס‬ ‫קיאק‬ ‫של‬ ‫הקיאקים‬ ‫מועדון‬ ‫ונופים‬ ‫טבע‬ ‫אוצרות‬ ,‫גלישה‬ ,‫הים‬ ‫עולם‬ ,‫חתירה‬ ‫של‬ ‫ומופלא‬ ‫קסום‬ ‫עולם‬ ‫ולגלות‬ ‫לבוא‬ ‫אתכם‬ ‫מזמינים‬ ‫אנו‬ .‫הבית‬ ‫ליד‬ ‫ממש‬ ,‫נשימה‬ ‫עוצרי‬ .‫עבורכם‬ ‫המקום‬ ‫זה‬ ,‫שקט‬ ‫של‬ ‫רגעים‬ ‫לכמה‬ ‫ולזכות‬ ‫הראש‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ,‫חדש‬ ‫משהו‬ ‫של‬ ‫בעניין‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ .‫מובטחת‬ ‫חוויה‬ ‫ומקצועית‬ ‫טובה‬ ‫אווירה‬ ,‫מיומן‬ ‫מדריכים‬ ‫צוות‬ !‫אחת‬ ‫בסירה‬ ‫וילד‬ ‫הורה‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫יתקיים‬ ‫החוג‬ .‫ולבנות‬ ‫לבנים‬ ‫מתאים‬ ‫החוג‬ 1 :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‘‫ז‘-יב‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫חתירה‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫בחודש‬ ₪ 180 17:30-19:00
 33. 33. ‫מוזיקה‬ ‫חוגי‬ ‫החדש‬ ‫המוסיקה‬ ‫במתחם‬ ‫יתקיימו‬ ‫המוסיקה‬ ‫חוגי‬ ‫השנה‬ .‫הלידו‬ ‫בצומת‬ (‫אדמה‬ ‫אימא‬ ‫מתחם‬ ‫)לשעבר‬ !‫גדול‬ ‫ועד‬ ‫מקטן‬ ‫הגילאים‬ ‫לכל‬ ‫מיועדים‬ ‫החוגים‬ .‫אחה"צ‬ ‫בשעות‬ ‫יתקיימו‬ ‫החוגים‬ .‫והירשמו‬ ‫מהרו‬ .‫ההרשמה‬ ‫מועד‬ ‫לפי‬ ‫תיקבע‬ ‫פרטי‬ ‫החוג/שיעור‬ ‫שעת‬ :‫לב‬ ‫שימו‬ .‫המשתתף‬ ‫באחריות‬ ‫עצמית‬ ‫הגעה‬ ‫אחה"צ‬ ‫בשעות‬ ‫מתקיימים‬ ‫החוגים‬
 34. 34. ‫גולן‬ ‫טיבי‬ :‫מוזיקאלי‬ ‫ניהול‬ ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫יתקיימו‬ ‫המוסיקה‬ ‫חוגי‬ ‫השנה‬ ‫החדש‬ ‫המוסיקה‬ ‫במתחם‬ "Seamphoney" (‫אדמה‬ ‫אימא‬ ‫מתחם‬ ‫)לשעבר‬ .‫הלידו‬ ‫בצומת‬ ‫שלישי‬ ‫וכלי‬ ‫קשת‬ ‫כלי‬ ,‫מיתר‬ ‫כלי‬ ,‫הקשה‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫סקציות‬ ‫לפי‬ ‫כיום‬ ‫שמחולקים‬ ‫מגוונות‬ ‫נגינה‬ ‫ברמות‬ ‫מוכשרים‬ ‫מנגנים‬ ‫מורכבת‬ ‫התזמורת‬ ‫כהכנה‬ ‫התזמורת‬ ‫נגני‬ ‫עם‬ ‫ואישיים‬ ‫קבוצתיים‬ ‫במפגשים‬ ‫הסקציה‬ ‫את‬ ‫המובילים‬ ‫מנוסים‬ ‫נגנים‬ ‫עומדים‬ ‫סקציה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫בראשה‬ .‫נשיפה‬ .‫ההרכב‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫התזמורתית‬ ‫לחזרה‬ .‫המלח‬ ‫בים‬ ,‫המדברי‬ ‫בנוף‬ ‫שצמחו‬ ‫מוזיקאליות‬ ‫ליצירות‬ ‫עדיפות‬ .‫מהאזור‬ ‫והיוצרים‬ ‫המוזיקאים‬ ‫של‬ ‫אומנותיים‬ ‫כוחות‬ ‫לגבש‬ ‫מטרתנו‬ (..‘‫וכו‬ ‫קצב‬ ,‫מיתרים‬ , ‫)נשיפה‬ ‫ההרכב‬ ‫של‬ ‫הסקציות‬ ‫לפי‬ ‫הנגנים‬ ‫יפגשו‬ ‫בשבועיים‬ ‫ופעם‬ ‫שלישי‬ ‫בימי‬ ‫בשבוע‬ ‫פעם‬ ‫נפגשת‬ ‫התזמורת‬ .‫התזמורתית‬ ‫לחזרה‬ ‫כהכנה‬ 1 :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ ‫אנסמבל‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ 19:00 - 21:00 050-6927369 :‫הללי‬ ‫אנה‬ ‫אצל‬ ‫נוספים‬ ‫פרטים‬ *
 35. 35. ‫לוי‬ ‫ערן‬ :‫מדריך‬ ‫ומתקדמים‬ ‫בס-מתחילים‬ ‫גיטרה‬ ,‫למתחילים‬ ‫חשמלית‬ ‫גיטרה‬ ,‫למתחילים‬ ‫קלאסית‬ ‫גיטרה‬ ‫תיאוריה‬ +‫מעשי‬ ‫זמן‬ ‫יכלול‬ ‫דקות‬ 60 ‫שיעור‬ ‫זמן‬ ‫גיטרה‬ ‫חוג‬ :‫עלויות‬ :‫עלויות‬ ‫לחודש‬ ₪ 440 - ‫שבועי‬ - ‫אישי‬ ‫שיעור‬ ‫לחודש‬ ₪ 350 - (‫ומעלה‬ ‫משתתפים‬ 3) - ‫שבועי‬ - ‫קבוצתי‬ ‫שיעור‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫חלילים‬ ‫חוג‬ ‫גולן‬ ‫טיבי‬ :‫מדריך‬ ‫אתני‬ ‫חליל‬ ,‫חלילית‬ ,‫צד‬ ‫חליל‬ ,‫חליל‬ ‫תיאוריה‬ +‫מעשי‬ ‫זמן‬ ‫יכלול‬ ‫דקות‬ 60 ‫שיעור‬ ‫זמן‬ "Seamphoney" ‫החדש‬ ‫המוסיקה‬ ‫במתחם‬ ‫יתקיימו‬ ‫המוסיקה‬ ‫חוגי‬ ‫השנה‬ .‫הלידו‬ ‫בצומת‬ (‫אדמה‬ ‫אימא‬ ‫מתחם‬ ‫)לשעבר‬ ‫לחודש‬ ₪ 440 - ‫שבועי‬ - ‫אישי‬ ‫שיעור‬
 36. 36. ‫טרגן‬ ‫ניר‬ :‫מדריך‬ ‫תיאוריה‬ +‫מעשי‬ ‫זמן‬ ‫יכלול‬ ‫דקות‬ 60 ‫שיעור‬ ‫זמן‬ ‫תופים‬ ‫חוג‬ :‫עלויות‬ :‫עלויות‬ !‫במגילות‬ ‫חדש‬ ‫חוג‬ ‫כינור‬ ‫חוג‬ ‫גולן‬ ‫טיבי‬ :‫מדריך‬ ‫תיאוריה‬ +‫מעשי‬ ‫זמן‬ ‫יכלול‬ ‫דקות‬ 60 ‫שיעור‬ ‫זמן‬ "Seamphoney" ‫החדש‬ ‫המוסיקה‬ ‫במתחם‬ ‫יתקיימו‬ ‫המוסיקה‬ ‫חוגי‬ ‫השנה‬ .‫הלידו‬ ‫בצומת‬ (‫אדמה‬ ‫אימא‬ ‫מתחם‬ ‫)לשעבר‬ ‫לחודש‬ ₪ 440 - ‫שבועי‬ - ‫אישי‬ ‫שיעור‬ ‫לחודש‬ ₪ 440 - ‫שבועי‬ - ‫אישי‬ ‫שיעור‬
 37. 37. ‫פרויהליך‬ ‫אמיר‬ :‫אומנותי‬ ‫ניהול‬ .‫במגילות‬ ‫היישובים‬ ‫מכלל‬ ‫איש‬ 20 ‫מונה‬ ‫הזמר‬ ‫חבורת‬ .‫למגילות‬ ‫שנה‬ 25 ‫חגיגות‬ ‫אחרי‬ ‫קצת‬ ‫נולדה‬ ‫מגילות‬ ‫הזמר‬ ‫חבורת‬ .‫לשיר‬ ‫ומתיישבים‬ ‫מנשנשים‬ ‫מתקשקשים‬ ,‫לשעתיים‬ ‫רביעי‬ ‫בימי‬ ,‫לשבוע‬ ‫אחת‬ ‫נפגשת‬ ‫החבורה‬ .‫לבן‬ ‫שחור‬ ‫בלבוש‬ ‫בארץ‬ ‫שונים‬ ‫במקומות‬ ‫חודשים‬ ‫לכמה‬ ‫ואחת‬ ‫רבה‬ ‫בהנאה‬ ‫באזורנו‬ ‫מופיעה‬ ‫החבורה‬ ‫לשנה‬ ‫אחת‬ .‫נטויה‬ ‫עוד‬ ‫והיד‬ ‫בינלאומי‬ ‫זמר‬ ‫חבורות‬ ‫בכנס‬ ‫והשתתפה‬ ‫ליון‬ ‫נסעה‬ ‫ואף‬ "‫מהמלח‬ ‫מים‬ ‫"מתוק‬ ‫הדיסק‬ ‫הוצא‬ ‫החבורה‬ ‫פעילות‬ ‫במהלך‬ .‫עימנו‬ ‫ולשיר‬ ‫לחבורה‬ ‫להצטרף‬ ‫אתכם‬ ‫מזמינים‬ ‫אנו‬ ‫מגילות‬ ‫הזמר‬ ‫חבורת‬ 02-9945020 :‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ * 1 ‫פעילות‬ ‫מקום‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫אלמוג‬ ‫קיבוץ‬ ,‫לחבר‬ ‫מועדון‬ ‫רביעי‬ :‫יעד‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ :‫שעות‬ :‫מחיר‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ 19:00-21:00
 38. 38. ‫מנוהלת‬ ‫החוגים‬ ‫פעילות‬ .29/6/18 ,‫תשע"ח‬ ‫תמוז‬ ‫ט"ז‬ ,‫שישי‬ ‫ביום‬ ‫ותסתיים‬ 1/11/17 ,‫תשע"ח‬ ‫בחשוון‬ ‫י"ב‬ ,‫רביעי‬ ‫ביום‬ ‫תחל‬ ‫תשע"ח‬ ‫הפעילות‬ ‫שנת‬ .‫מגילות‬ ‫ביה"ס‬ ‫עמותת‬‫ע"י‬‫ומופעלת‬ ‫הוא‬ ‫בחוג‬ ‫ימשיך‬ ‫והמשתתף‬ ‫במידה‬ .‫התשלום‬ ‫והסדרת‬ ‫הרשמה‬ ‫ללא‬ ‫לחוג‬ ‫להיכנס‬ ‫אין‬ ,‫הניסיון‬ ‫שיעור‬ ‫לאחר‬ .‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫ניסיון‬ ‫לשיעור‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬ .‫זה‬ ‫שיעור‬‫בגין‬‫יחויב‬ .‫נרשמים‬‫של‬ ‫מינימום‬ ‫במספר‬ ‫מותנית‬ ‫חוג‬‫כל‬‫פתיחת‬ .‫וחגים‬ ‫חופשות‬ ‫בחשבון‬ ‫ולוקח‬‫אחרת‬ ‫נאמר‬‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫שנתי‬ ‫בחישוב‬ ‫נקבע‬‫החוג‬‫מחיר‬ ‫ובאמצעי‬ ‫החוג‬ ‫במסגרת‬ ‫תימסר‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ .‫בעמותה‬ ‫תלויות‬ ‫שאינן‬ ‫מסיבות‬ ‫הפעילות‬ ‫בימי/זמני‬ ‫שינויים‬ ‫לחול‬ ‫עשויים‬ ‫הפעילות‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ .‫במועצה‬ ‫המקובלים‬‫התקשורת‬ ‫חוג‬‫ביטול‬‫או‬‫מדריך‬‫היעדרות‬.'‫וכו‬ ‫עליון‬‫כוח‬,‫מחלה‬,‫מילואים‬:‫כגון‬‫אילוצים‬‫בגלל‬‫השנה‬‫במהלך‬‫שיעורים‬‫לבטל‬‫הזכות‬‫את‬‫לעצמה‬‫שומרת‬ ‫העמותה‬ ‫ביום‬‫כספי‬‫החזר‬‫שיעורים/או‬‫להחזר‬‫התחייבות‬‫אין‬.‫אחר‬‫במועד‬‫למשתתפים‬‫תועבר‬‫או‬‫מחליף‬‫מדריך‬‫ע"י‬‫האפשר‬‫ככל‬‫תושלם‬,‫טכניות‬‫סיבות‬‫בשל‬ .‫המדריך‬ ‫ע"י‬‫יעשה‬‫חלופי‬ ‫מפגש‬ ‫תיאום‬.‫לחוג‬ ‫הקבועים‬‫ובשעה‬ .‫החוגים‬‫ורכז‬‫המדריך‬‫של‬‫מנומקת‬‫דרישה‬‫או‬,‫משמעת‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫מסיבות‬ ‫משתתף‬ ‫של‬ ‫השתתפות‬ ‫לבטל‬ ‫הזכות‬ ‫שמורה‬‫לעמותה‬ .‫לפעילות‬ ‫שהובאו‬ ,‫ערך‬‫דברי‬ ‫ו/או‬ ‫חפצים‬ ‫אובדן‬ ‫על‬‫אחראים‬‫אינם‬ ‫החוג‬ ‫מדריך‬ ‫ו/או‬‫העמותה‬ ‫ולוודא‬ ('‫וכו‬ ‫מגרש‬ ,‫אולם‬ ,‫)כיתה‬ ‫החוג‬ ‫מתקיים‬ ‫בו‬ ‫למקום‬ ‫עד‬ ‫ילדיהם‬ ‫את‬ ‫ללוות‬ ‫החובה‬ ‫חלה‬ ‫ההורים‬ ‫על‬ ‫הלימודים‬ ‫שעות‬ ‫לאחר‬ ‫שמתקיימים‬ ‫בחוגים‬ .‫למדריך‬‫מראש‬ ‫הודעה‬ ‫מחייב‬ ‫אחר‬ ‫נציג‬‫באמצעות‬ ‫איסוף‬.‫הילד‬ ‫של‬ ‫להגעתו‬ ‫מודע‬‫המדריך‬‫כי‬ .(‫קטינים‬ ‫לגבי‬‫)הורים‬‫המשתתף‬‫והצהרת‬‫רופא‬‫של‬ ‫רפואי‬‫אישור‬ ‫מחייבת‬ ‫מסוימים‬ ‫ספורט‬ ‫בחוגי‬ ‫וההשתתפות‬‫ההרשמה‬ .‫ועוד‬‫וואטסאפ‬,‫דוא"ל‬,‫מסרונים‬‫כולל‬,‫השונים‬‫התקשורת‬ ‫באמצעי‬ ‫ועדכונים‬ ‫פרסום‬ ‫דברי‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫להעביר‬ ‫הזכות‬ ‫שמורה‬‫לעמותה‬ .‫בעמותה‬ ‫החוגים‬ ‫לרכז‬ ‫בכתב‬ ‫בהודעה‬ ‫רק‬‫תתבצע‬‫בחוג‬ ‫השתתפות‬ ‫להפסקת‬‫בקשה‬ .‫המדריך‬ ‫או‬ ‫המאמן‬ ‫של‬ ‫ולא‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫הבלעדית‬ ‫באחריותם‬ ‫מחוג‬ ‫פרישה‬‫על‬‫הודעה‬ ‫אין‬ ,‫החוגים‬ ‫פעילות‬ ‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫בתשלום‬ ‫המשתתף‬ ‫יחויב‬ ‫זה‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬ .31.12.17 -‫ה‬ ‫לתאריך‬ ‫עד‬ ‫כספי‬ ‫החזר‬ ‫ולקבלת‬ ‫חוג‬ ‫לביטול‬ ‫אחרון‬ ‫מועד‬ .‫הביטול‬ ‫על‬‫בכתב‬ ‫ההודעה‬ ‫שלפני‬ ‫התקופה‬ ‫בגין‬ ‫החזר‬ ‫יתקבל‬‫ולא‬ ‫רטרואקטיביים‬‫החזרים‬ .‫הביטוח‬‫דמי‬ ‫יוחזרו‬‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ .‫עסקים‬‫ימי‬ 30‫תוך‬‫יתבצעו‬‫ביטול/זיכוי‬ ‫בגין‬ ‫כספים‬‫החזרי‬ .‫כספים‬‫והחזר‬‫ההשתתפות‬‫לביטול‬‫סיבה‬‫תהווה‬‫לא‬‫לפעילות‬ ‫הופעה‬ ‫אי‬ ‫ו/או‬ ‫החוגים‬ ‫מרכז‬ ‫קבלתו‬‫ואישור‬ ‫בכתב‬ ‫השתתפות‬ ‫ביטול‬ ‫על‬‫הודעה‬‫אי‬ .‫לתושבים‬‫יועבר‬‫כך‬‫על‬‫עדכון‬,‫בהקדם‬‫לרישום‬‫תיפתח‬‫המערכת‬‫לב‬‫שימו‬.‫החוגים‬‫למערכת‬‫המועצה‬‫באתר‬‫אינטרנטית‬‫מערכת‬‫דרך‬‫הרשמה‬‫אפשרות‬‫תינתן‬ 19.10.2017-‫ה‬ ‫התאריך‬ ‫עד‬‫לחוגים‬ ‫ההרשמה‬ ‫את‬‫לבצע‬‫ניתן‬ .‫ילד‬‫לאותו‬ ‫שני‬ ‫חוג‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ₪ 100‫של‬‫מוזל‬ ‫במחיר‬ ‫חוג‬ ‫הנו‬-‫זהב‬‫חוג‬ ‫ביה"ס‬ ‫עמותת‬ ‫לפקודת‬ ‫הפעילות‬ ‫חודשי‬ ‫לכל‬ ‫המחאות‬ /‫מגילות‬ ‫ביה"ס‬ ‫עמותת‬ ‫לפקודת‬ ‫קבע‬ ‫הוראת‬ ‫באמצעות‬ ‫לפעילות‬ ‫תשלום‬ ‫להסדיר‬ ‫ניתן‬ .‫אשראי‬/‫מזומן‬:‫באמצעות‬ 9:00-15:00‫השעות‬ ‫בין‬ ‫א-ה‬ ‫בימים‬ ‫במועצה‬ ‫חשבונות‬ ‫הנהלת‬ ‫דרך‬‫או‬‫מגילות‬ .‫החוג‬ ‫פעילות‬ ‫חודשי‬ ‫כל‬‫עבור‬‫מראש‬ ‫שנתי‬ ‫הינו‬‫התשלום‬ .(‫החוגים‬‫בחוברת‬‫)פירוט‬.‫הראשון‬ ‫החודש‬ ‫של‬‫התשלום‬ ‫עם‬‫במלואם‬ ‫יחויבו‬(‫ויש‬ ‫)במידה‬‫ביטוח‬ /‫נלוות‬‫עלויות‬ :‫התקנון‬ ‫עיקרי‬ :‫השתתפות‬ ‫ביטול‬ (‫הצורך‬‫)במידת‬‫בריאות‬‫הצהרת‬‫טופס‬‫התקנון‬‫קריאת‬ ‫אישור‬ ‫על‬‫לחתום‬ ‫חובה‬ ‫לחוג‬ ‫ההרשמה‬‫בעת‬ .‫לחוג‬ ‫הרשמתכם‬ ‫טרם‬ ‫רב‬‫בעיון‬ ‫זה‬‫דף‬‫קראו‬‫אנא‬ hugim@dead-sea.org.il ‫הלוי-טסמה‬ ‫תהילה‬ ‫החוגים‬ ‫לרכזת‬‫למייל‬‫ולהעביר‬ ‫רישום‬ ‫תקנון‬
 39. 39. :‫הרשמה‬ ‫ספח‬ << ‫לחוגים‬ ‫הרשמה‬ ‫טופס‬ ‫ולהסדיר‬ ‫הרישום‬ ‫טפסי‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫הקפידו‬ ‫אנא‬ ,‫קצר‬ ‫הנו‬ ‫לחוגים‬ ‫ההרשמה‬ ‫זמן‬ ‫ולכן‬ ‫באיחור‬ ‫יצאה‬ ‫החוגים‬ ‫שחוברת‬ ‫לכך‬ ‫מודעים‬ ‫אנו‬ ‫המועצה‬ ‫באתר‬ ‫גם‬ ‫נמצא‬ ‫הרישום‬ ‫טופס‬ .1.11.2017 ‫המתוכנן‬ ‫בתאריך‬ ‫החוגים‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫שנוכל‬ ‫כדי‬ 19.10.2017‫לתאריך‬ ‫עד‬ ‫תשלום‬ .‫לנוחיותכם‬ .‫המועצה‬‫במשרדי‬‫התשלום‬‫להסדר‬‫עד‬‫בתוקף‬‫אינה‬ ‫ההרשמה‬ .‫כספי‬ ‫החזר‬‫יינתן‬‫לא‬,‫זה‬ ‫מועד‬‫לאחר‬ 31.12.17‫לתאריך‬‫עד‬‫אפשרי‬‫השתתפות‬ ‫ביטול‬ 19.10.2017‫להרשמה‬‫אחרון‬ ‫מועד‬ .‫ולהירשם‬‫להקדים‬‫נא‬ .‫ורמות‬‫קבוצות‬‫להתאמת‬‫נדרשים‬ ‫ואנו‬‫מוגבל‬‫המקומות‬‫מספר‬‫מהחוגים‬‫בחלק‬ ‫לתשע"ח‬‫להירשם‬‫יוכלו‬‫לא‬‫קודמות‬‫משנים‬‫החוגים‬‫למערכת‬‫חוב‬‫הסדירו‬‫שטרם‬ ‫הורים‬ ‫החניכות‬ ,‫ההורים‬ ‫דרישות‬ ‫אחר‬ ‫למלא‬ ‫נוכל‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ .‫אישית‬ ‫ובהתאמה‬ ‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫חוגים‬ ‫חניכי‬ ‫לשבץ‬ ‫גדולים‬ ‫מאמצים‬ ‫עושים‬ ‫אנו‬ .‫מראש‬‫כך‬‫על‬‫מתנצלים‬‫אנו‬ .‫והחניכים‬ :‫באמצעות‬‫ובירורים‬ ‫הרשמה‬ ____________:‫החוג‬ _____________: ‫ישוב‬__:‫כיתה‬ ________________‫המשתתף‬ ‫שם‬ ____________:‫החוג‬ _____________: ‫ישוב‬__:‫כיתה‬ ________________‫המשתתף‬ ‫שם‬ ____________:‫החוג‬ _____________: ‫ישוב‬__:‫כיתה‬ ________________‫המשתתף‬ ‫שם‬ ____________:‫החוג‬ _____________: ‫ישוב‬__:‫כיתה‬ ________________‫המשתתף‬ ‫שם‬ :‫רלוונטיות‬‫אישיות/רפואיות‬‫מיוחדות/בעיות‬‫בקשות‬ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ______________________________ ‫התקנון‬‫קריאת‬‫מאשר‬‫לא‬/‫מאשר‬‫הנני‬ .‫הפעילות‬‫במהלך‬‫וידאו‬/‫בתמונות‬‫ופרסום‬‫שימוש‬‫מאשר‬‫לא‬/‫מאשר‬‫הנני‬ ‫תשע"ח‬ ‫חוגים‬ 02-9945020Hugim@dead-sea.org.il
 40. 40. << ‫וספורט‬ ‫פנאי‬ ,‫תרבות‬ ‫מחלקת‬ “‫המלח‬ ‫ים‬ ‫מגילות‬ ‫אזורית‬ ‫”מועצה‬wwww.dead-sea.org.il 02-9945000 ‫וספורט‬ ‫פנאי‬ ,‫תרבות‬ ‘‫מח‬ ‫מנהלת‬ - ‫הרשטיג‬ ‫אורית‬ 02-9945010Orit@dead-sea.org.il ‫תרבות‬ ‫ואירועי‬ ‫ספורט‬ ‫רכזת‬ - ‫אברשימי‬ ‫מורן‬ 02-9945012Morana@dead-sea.org.il ‫חוגים‬ ‫רכזת‬ - ‫הלוי-טסמה‬ ‫תהילה‬ 02-9945020Hugim@dead-sea.org.il ‫מחלקה‬ ‫מזכירות‬ - ‫שרביט‬ ‫ציונה‬ 02-9945020Tsiyona@dead-sea.org.il ‫אשד‬‫יהונתן‬:‫גרפי‬‫עיצוב‬

×