O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Christ-Centered Support Group

Oplan Tokhang Christ-Centered Support Group
Shareable

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Christ-Centered Support Group

  1. 1. Christ-Centered Support Group RECOVERING INDIVIDUALS | Shareable ANALYSIS NG PROBLEMA Nakaraan Ano ang kasalanan ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ "Love one another." - John 13:34 __________________ Journey Group Day of the Week:_________________ Time: ____________________________ Place:___________________________ Core Accountability 1. _______________________________ 2.________________________________ 3.________________________________ 4.________________________________ 5.________________________________ “Confess your sins to each other.” -James 5:16 Outreach Friends 1. _______________________________ 2.________________________________ 3.________________________________ 4.________________________________ 5.________________________________ “Have equal concern for each other." - 1 Corinthians 12:24-25
  2. 2. Christ-Centered Support Group RECOVERING INDIVIDUALS | Shareable “Carry each other’s burdens." Galatians 6:2 __________________ Journey Group Day of the Week:________________ Time: ____________________________ Place:___________________________ Core Accountability 1. _______________________________ 2.________________________________ 3.________________________________ 4.________________________________ 5.________________________________ "Pray for each other." - James 5:16 Outreach Friends 1. _______________________________ 2.________________________________ 3.________________________________ 4.________________________________ 5.________________________________ "Encourage one another and build each other up." - 1 Thessalonians 5:11 ANALYSIS NG DESISYON KASALUKUYAN Kawangis ni Cristo So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them. - Genesis 1:27 ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
  3. 3. Christ-Centered Support Group RECOVERING INDIVIDUALS | Shareable Outreach Friends 1. _______________________________ 2.________________________________ 3.________________________________ 4.________________________________ 5.________________________________ “Spur one another toward love and good deeds." - Hebrews 10:24 Core Accountability 1. _______________________________ 2.________________________________ 3.________________________________ 4.________________________________ 5.________________________________ "Submit to one another." - Ephesians 5:21 ANALYSIS NG POTENSIYAL NA PROBLEMA PANGHINAHARAP Iwasan ang kasalanan ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ __________________ Journey Group Day of the Week:________________ Time: ____________________________ Place:___________________________ “Teach and admonish one another." - Colossians 3:16
  4. 4. Christ-Centered Support Group RECOVERING INDIVIDUALS | Shareable SHAME - FEAR ✓TAKOT Anxiety / Pagkabalisa Panic / Sindak Paralyzing Fear / Nakakaparalisang Takot Depression / Kalumbayan Inability to rest / kawalan ng kakayahan upang magpahinga Agitation / Pagkabalisa Malaise / Lack of Vision Karamdaman / Kawalan ng Pangitain Angst / Isang pakiramdam ng malalim na pagkabalisa o pangamba. SHAME - PAIN AVOIDANCE ✓ SAKIT- IWAS Alcohol / Drugs Alak / Droga Promiscuity / Kawalang Delikadesa; Pagsasanay ng pagkakaroon kasuwal na pakikipagtalik madalas na may iba't ibang mga karelasyon. Denial / Pagtanggi Hiding / Isolation. Pagtatago / Pag-iisa. Withdrawal / Paglayo ng loob. Numbing of Emotion / Pagmamanhid ng emosyon. Masks / Maskara Arrogance / Pride Kayabangan / Pagmamataas Self Comfort / Sariling Kaginhawaan
  5. 5. Christ-Centered Support Group RECOVERING INDIVIDUALS | Shareable SHAME - CONTROL ✓ KONTROL Performance / Pagganap Blame / Paratng / Ibintang Self- reliance / Pag-asa sa Sarili Independence / Pagsasarili Anger / rage Galit Compulsive Habits / Mapilit na pag-uugali Perfectionism Palaging Perfect Bitterness / Sarcasm Kapaitan / Pag-uyam Controlling environment Kontrol ng Kapaligiran Eating Disorders Karamdaman sa Pagkain “Higit ang nagagawa ng dugo ni Cristo! Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ay lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo’y makapaglingkod sa Diyos na buhay.” - Hebrews 9:14 Restoration of Relationship with God 1. Restoration of Relationship with Father 2. Restoration of Relationship with Mother 3. Restoration of Relationship with Husband 4. Restoration of Relationship with Wife 5. Restoration of Relationship with Siblings and Relatives 6. Restoration of Relationship with Child 7. Restoration of Relationship with Neighbors 8. Restoration of Relationship with Community 9. Restoration of Relationship with Church Leaders 10.Restoration of Relationship with Government Leaders “Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili.” - Ephesians 2:8 “Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya’t walang maipagmamalaki ang sinuman.” -Ephesians 2:9

×