O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C
Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội
Tel: 04.35379388 – F...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Giải pháp kỹ thuật mạng LAN - Bệnh viện Việt Đức

11.551 visualizações

Publicada em

Giải pháp kỹ thuật mạng LAN - Bệnh viện Việt Đức do 3CTelecom tư vấn và trúng thầu gói:
THÔNG TIN DỰ ÁN:
“Cải tạo và nâng cấp hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức 2015”
CÁC HẠNG MỤC GIẢI PHÁP:
Hạng mục 01: “Cải tạo nâng cấp hệ thống mạng LAN – Tòa nhà 06 tầng”
Hạng mục 02: “Cải tạo nâng cấp hệ thống mạng LAN – Khu nhà Mổ”
Hạng mục 03: “Cải tạo nâng cấp hệ thống mạng LAN – Nhà 1B và nhà 56”

Publicada em: Internet

Giải pháp kỹ thuật mạng LAN - Bệnh viện Việt Đức

 1. 1. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 1 | ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIẢI PHÁP: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Địa chỉ văn phòng Hà Nội: số 33/178 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội Tel: (04) 35379388 / Fax: (04) 35379389 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THÔNG TIN DỰ ÁN: “Cải tạo và nâng cấp hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức 2015” CÁC HẠNG MỤC GIẢI PHÁP: Hạng mục 01: “Cải tạo nâng cấp hệ thống mạng LAN – Tòa nhà 06 tầng” Hạng mục 02: “Cải tạo nâng cấp hệ thống mạng LAN – Khu nhà Mổ” Hạng mục 03: “Cải tạo nâng cấp hệ thống mạng LAN – Nhà 1B và nhà 56” CHỦ ĐẦU TƯ: BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC HÀ NỘI Số 40 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015
 2. 2. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 2 | I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Đơn vị tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C 3C TELECOM SOLUTION JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : 3CTELECOM. Trụ sở chính : Số 37/2 Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội Điện Thoại : 84.4.5379388 Fax : 84.4.53769389 Email : info@3ctelecom.com.vn Website : http://www.3ctelecom.com.vn - http://www.3ctelecom.vn Tài khoản số: VND: 0451001676745 - Ngân hàng Ngoại Thương Hà nội Mã số thuế: 0103415768 PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG GIẢI PHÁP - Ông: Đoàn Đức Tuấn Chức vụ: Giám đốc - Ông: Trần Văn Bắc Chức vụ: Phụ trách dự án - Bà: Nguyễn Thị Thảo Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh 2. Chủ đầu tư và dự án Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức Hà Nội Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi – Hoàn Kiếm - Hà Nội
 3. 3. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 3 | HIỆN TRẠNG QUY MÔ VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG A. HIỆN TRẠNG Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức hiện đang phát triển rất mạng về số lượng và quy mô, qua khảo sát thực trạng sử dụng chúng tôi đề xuất một số khu vực triển khai hệ thống mạng LAN như sau: +/ Mạng LAN – khu nhà 06 tầng gồm: - Tầng 1: khoa thận lọc máu - Tầng 2: khoa thần kinh - Tầng 3: khoa tiêu hóa - Tầng 4: khoa tiết niệu - Tầng 5: khoa bụng - Tầng 6: khoa gan mật +/ Mạng LAN – khu nhà mổ gồm: - Tầng 1: khoa HSTC - Tầng 2: khu vực mổ +/ Mạng LAN – khu nhà 1B và 56 gồm: - Nhà 1B: tầng 1 (khoa nhi) + tầng 2 (khoa tim mạch) + tầng 3 (khoa tim mạch) - Nhà 56: gồm tầng 1 + tầng 2 + tầng 3 B. QUY MÔ THIẾT KẾ Thiết kế hệ thống mạng LAN cho bệnh viện bao gồm:  Mạng LAN – khu nhà 6 tầng  Mạng LAN – khu nhà mổ  Mạng LAN – khu nhà 1B
 4. 4. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 4 |  Mạng LAN – khu nhà 56 C. YÊU CẦU THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG LAN Hệ thống hạ tầng được thiết kế theo yêu cầu chung và đảm bảo nguyên tắc sau: 1. Kiến trúc hệ thống mở - Sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn tiên tiến, hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay của công nghệ thông tin - Có khả năng mở rộng nâng cấp dễ dàng - Thuận tiện trong việc giao tiếp, kết nối các hệ thống - Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về công nghệ thông tin cũng như các chuẩn về thiết bị ngoại vi sử dụng trong hệ thống 2. Hiệu năng sử dụng - Hệ thống có hiệu năng cao đảm bảo cung cấp cho người sử dụng các tính năng phù hợp - Hiệu năng của hệ thống được tính toán phù hợp với định hướng và tốc độ phát triển của công nghệ thông tin Việt Nam và Thế giới - Đảm bảo hiệu năng khi kết nối, mở rộng với các hệ thống khác 3. Khả năng quản trị - Đảm bảo khả năng quản trị dễ dàng, cho phép bộ phận quản lý có thể thực hiện thao tác quản trị như: theo dõi hoạt động mạng, các thiết bị, hệ thống truy cập người dùng, quản lý data, xác lập cấu hình, cập nhật, nâng cấp, … - Đảm bảo khả năng đấu nối thuận tiện và hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành của các bộ phận chuyên trách 4. Bảo mật và an toàn dữ liệu
 5. 5. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 5 | - Hệ thống có tính bảo mật cao, có nhiều biện pháp an toàn thông tin trên mạng. Hệ thống chống lại được các hiện tượng lấy cắp hay thay đổi thông tin. Các biện pháp này phải áp dụng đồng bộ trên nhiều mức khác nhau: +/ Mức mạnh (cục bộ và diện rộng) +/ Mức điều hành +/ Mức hệ quản trị cơ sở dữ liệu +/ Mức chương trình ứng dụng và quy trình khác - Các dữ liệu của hệ thống đảm bảo tránh mất mát, hư hỏng 5. Tính mềm dẻo và khả năng mở rộng - Hệ thống phải được thiết kế sao cho có thể dễ dàng thay đổi kiến trúc, vị trí, cho phép thay đổi các phần mềm ứng dụng trung tâm và khu vực riêng. 6. Mục tiêu của giải pháp:  Cải tạo lại hệ thống mạng LAN bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Hà Nội. Các khu vực bao gồm: +/ Mạng LAN – khu nhà 06 tầng gồm: - Tầng 1: khoa thận lọc máu - Tầng 2: khoa thần kinh - Tầng 3: khoa tiêu hóa - Tầng 4: khoa tiết niệu - Tầng 5: khoa bụng - Tầng 6: khoa gan mật +/ Mạng LAN – khu nhà mổ gồm: - Tầng 1: khoa HSTC
 6. 6. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 6 | - Tầng 2: khu vực mổ +/ Mạng LAN – khu nhà 1B và 56 gồm: - Nhà 1B: tầng 1 (khoa nhi) + tầng 2 (khoa tim mạch) + tầng 3 (khoa tim mạch) - Nhà 56: gồm tầng 1 + tầng 2 + tầng 3  Xây dựng hệ thống mạng LAN đạt tiêu chuẩn truyền dẫn với tốc độ đạt 10/100 Mbps và mở rộng 10/100/1000 Mbps.  Lắp đặt các vị trí nút cáp phù hợp với từng vị trí từng phòng riêng biệt, đạm bảo thẩm mỹ và ưu việt tính năng sử dụng hệ thống  Lắp đặt cả hệ thống mạng LAN nội bộ không dây (wifi) và có dây để đảm bảo hòa mạng cả hệ thống máy laptop, pc và mobile 7. Tiêu chí đầu tư: Hệ thống mạng LAN đáp ứng các tiêu chí: Tính bền vững; tính đồng nhất; khả năng mở rộng; tính mềm dẻo; khả năng sẳn sàng cao; tính hiệu quả. Đón đầu công nghệ, lựa chọn thiết bị công nghệ phù hợp với thời điểm đầu tư 8. Nội dung đầu tư của Dự án bao gồm:  Phát triển hạ tầng công nghệ: Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công nghệ (theo số lượng và cấu hình được tư vấn).  Điểm chờ cho các hệ thống phát không dây wifi cho các khu vực cần thiết (theo bản vẽ tư vấn)  Các vị trí đặt swich được bố trí tủ mạng để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và liên tục. Công suất hoạt động khi thi công xong phải đạt 24/7.  Hướng dẫn sử dụng và chuyển giao hệ thống thi công cho các kỹ thuật bệnh viện để quản trị dễ dàng 9. Nguyên tắc thiết kế hệ thống mạng LAN nội bộ
 7. 7. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 7 | Mạng LAN được thiết kế tuân theo mô hình 3 lớp của mạng LAN campus. Mô hình này hiện nay cũng được rất nhiều hãng sản xuất áp dụng phổ biến vì những lợi ích mà nó mang lại. Theo Cisco, mạng LAN campus có thể được phân thành 3 lớp cơ bản như sau: lớp Lõi (core layer), lớp Phân Phối (Distribution Layer) và lớp Truy Cập (Access Layer). Tuy nhiên, tùy theo quy mô của mạng LAN mà có thể có hay không có lớp Lõi. Dưới đây chúng tôi sẽ trình bày sơ lược về cả ba lớp của mô hình LAN Campus của Cisco. Mô hình 3 lớp của mạng LAN Campus của Cisco Lớp Lõi (Core Layer) Lớp Lõi là lớp trung tâm của mạng LAN campus, nằm trên cùng của mô hình 3 lớp. Lớp Lõi chịu trách nhiệm vận chuyển khối lượng lớn dữ liệu và mà phải đảm bảo được độ tin cậy và nhanh chóng. Mục đích duy nhất của lớp Lõi là phải chuyển mạch dữ liệu càng nhanh càng tốt. Tuy phần lớn dữ liệu của người dùng được vận chuyển qua lớp Lõi, nhưng việc xử lý dữ liệu nếu có lại là trách nhiệm của lớp Phân Phối. Nếu có một sự hư hỏng xảy ra ở lớp Lõi, hầu hết các người dùng trong mạng LAN đều bị ảnh hưởng. Vì vậy, sự dự phòng là rất cần thiết lại lớp này. Do lớp Lõi vận chuyển một số lượng lớn dữ liệu, nên độ trễ tại lớp này phải là cực nhỏ. Tại lớp Lõi, ta không nên làm bất cứ một điều gì có thể ảnh hưởng đến tốc độ chuyển mạch tại lớp Lõi như là tạo các access list, routing giữa các VLAN với nhau hay packet filtering. Việc thiết kế lớp Lõi phải thỏa mãn một số nguyên tắc sau: Core Distribution Access SiSi SiSi Layer-3Layer-2 HSRP Core Distribution Access SiSi SiSi Layer-3Layer-2 HSRP
 8. 8. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 8 | Có độ tin cậy cao, thiết kế dự phòng đầy đủ như dự phòng nguồn, dự phòng card xử lý, dự phòng node, ... Tốc độ chuyển mạch cực cao, độ trễ phải cực bé. Nếu có chọn các giao thức định tuyến thì phải chọn loại giao thức nào có thời gian thiết lập (convergence) thấp nhất, có bảng định tuyến đơn giản nhất. Lớp Phân Phối (Distribution Layer) Lớp Phân Phối cung cấp kết nối giữa lớp Truy Cập và lớp Lõi của mạng campus. Chức năng chính của lớp Phân Phối là xử lý dữ liệu như là: định tuyến (routing), lọc gói (filtering), truy cập mạng WAN, tạo access list,... Lớp Phân Phối phải xác định cho được con đường nhanh nhất mà các yêu cầu của user được đáp ứng. Sau khi xác định được con đường nhanh nhất, nó gởi các yêu cầu đến lớp Lõi. Lớp Lõi chịu trách nhiệm chuyển mạch các yêu cầu đến đúng dịch vụ cần thiết. Lớp Phân Phối là nơi thực hiện các chính sách (policies) cho mạng. Có một số điều nên thực hiện khi thiết kế lớp Phân Phối:  Thực hiện các access list, packet filtering, và queueing tại lớp này  Thực hiện bảo mật và các chính sách mạng bao gồm address translation (như NAT, PAT) và firewall.  Redistribution (phối hợp lẫn nhau) giữa các giao thức định tuyến, bao gồm cả định tuyến tĩnh.  Định tuyến giữa các VLAN với nhau.  Định nghĩa các broadcast và multicast domain. Lớp Phân Phối thường có một switch trung tâm có nhiệm vụ chuyển mạch chính, routing giữa các VLAN và thực hiện các access list để cho phép hay không cho phép dữ liệu vào ra các VLAN. Ngoài ra, do tầm quan trọng của thiết bị hoạt động tại lớp này (nếu thiết bị có sự
 9. 9. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 9 | cố sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống) nên cần có thêm một switch hoạt động ở chế độ dự phòng để đảm bảo cho hệ thống mạng hoạt động liên tục Lớp Truy Cập (Access Layer) Lớp truy cập chủ yếu được thiết kế cung cấp các cổng kết nối đến từng máy trạm trên cùng một mạng, nên thỉnh thoảng nó còn được gọi là Desktop Layer. Bất cứ các dữ liệu nào của các dịch vụ từ xa (ở các VLAN khác, ở ngoài vào) đều được xử lý ở lớp Phân Phối. Lớp Truy Cập phải có các chức năng sau: Tiếp tục thực hiện các access control và policy từ lớp Phân Phối. Tạo ra các collision domain riêng biệt nhờ dùng các switch chứ không dùng hub/bridge. Lớp truy cập phải chọn các bộ chuyển mạch có mật độ cổng cao đồng thời phải có giá thành thấp, kết nối đến các máy trạm hoặc kết nối tốc độ Gigabit (1000 Mbps) đến thiết bị chuyển mạch ở lớp phân phối. Như đã nói ở trên, tùy theo quy mô của mạng mà ta có thể thực hiện đầy đủ luôn cả 3 lớp hoặc chỉ thực hiện mô hình kết hợp 2 lớp. Đối với hệ thống mạng LAN Campus của các hệ thống có quy mô và số lượng người sử dụng cuối khá nhỏ nên sẽ áp dụng mô hình 2 lớp gồm có lớp Phân Phối và lớp Access. Lớp Phân Phối chính là thiết bị chuyển mạch trung tâm đặt tại Trung tâm hệ thống mạng, lớp Access là các thiết bị chuyển mạch lớp 2 đặt tại các chi nhánh nằm dải rác quanh đó. Nguyên tắc phân chia VLAN
 10. 10. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 10 | Virtual LANs cho phép các nhà quản trị hạn chế lưu lượng qua mạng chuyển mạch bằng cách nhớm một số người sử dụng dựa trên các giao tiếp của họ trên mạng mà không cần quan tâm tới vị trí vật lý của họ trên mạng. Các VLAN sẽ được phân vào các subnets và các khung chuyển mạch khác nhau, mặc dù có thể hai máy trạm có thể cùng nằm trên một đoạn LAN vật lý nhưng sẽ không giao tiếp được với nhau vì nó nằm trong hai VLAN khác nhau. Các VLAN hoạt động ở tầng 2 của mô hình phân cấp OSI. Lưu lượng giữa các thiết bị phụ thuộc vào giao tiếp bên trong mỗi VLAN. Nếu như các VLAN muốn giao tiếp với nhau, một máy trạm thuộc VLAN này muốn giao tiếp với một máy trạm thuộc VLAN khác thì cần phải có thiết bị hỗ trợ định tuyến hoạt động tại tầng mạng tầng 3 trong mô hình phân cấp OSI. Khi xây dựng các VLAN điểm lợi đầu tiên đạt được là tăng hiệu suất đường truyền mạng, giảm tối thiểu broadcast (quảng bá dữ liệu trên mạng, gây tắc nghẽn mạng, giảm hiệu suất đường truyền). Đồng thời các VLAN cũng làm tăng cao mức độ an ninh trên mạng tạo ra khả năng bảo vệ cao đối với những Server có tính chất quan trọng trong mạng bằng cách tách biệt các Server này vào các VLAN khác nhau, hoặc riêng trong một VLAN Phương thức phân chia VLAN Các VLAN có thể được phân chia theo phương pháp tĩnh được ấn định trên từng port hoặc theo phương pháp động, sử dụng cơ sở dữ liệu trên server kết hợp với tất cả các địa chỉ MAC kết nối tới một cổng đơn trên cùng một VLAN.
 11. 11. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 11 | Phương pháp tĩnh – Đây là phương pháp phân chia VLAN khá thông dụng. Ta có thể thiết lập các VLAN này bằng cách ấn định mỗi cổng trên thiết bị Switch với chỉ một VLAN. Các cổng trong một VLAN sẽ chia sẻ Broadcast với nhau. Hầu hết các Catalyst Switch của Cisco đều hỗ trợ tới 1,024 VLAN với 250 VLAN trong số đó có thể hoạt động cùng một lúc. Phương pháp động – Các port trên các Catalyst Switch sẽ tự động xác định việc ấn định các VLAN theo địa chỉ MAC tại mỗi end-user. Catalyst 1900 hỗ trợ các VLAN động sử dụng VMPS (VLAN Membership Policy Server). VMPS sử dụng cơ sở dữ liệu về địa chỉ MAC để phân chia VLAN dựa trên các địa chỉ MAC.
 12. 12. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 12 | Lợi ích của VLAN Việc phân chia các VLAN đem lại một số lợi ích chính sau:  Giúp cho việc chuyển rời, thêm vào và thay đổi dễ dàng hơn  Giảm giá thành quản trị bao gồm cả việc di dời, thêm vào, và thay đổi các máy trạm đầu cuối  Cải tiến khả năng điều khiển broadcasts bằng cách giới hạn broadcast tới các cổng bên trong mỗi VLAN.  Khả năng phân chia các đoạn VLAN với số lượng PC khá nhỏ, với khả năng mở rộng mở rộng mạng cao hơn khi số lượng máy trạm tăng mà vẫn bảo đảm được tốc độ đường truyền.  Phân phối lưu lượng tải bằng cách sử dụng Spanning Tree (đây là phương pháp mở rộng các phương thức truy nhập đường truyền theo cây thư mục nhằm mục đích cân bằng tải lưu lượng VLAN qua các đường liên kết dự phòng.  Các server sẽ được nhóm theo các nhóm khác nhau tuỳ theo các mức độ an ninh cần thiết vào các VLAN. Điều này làm tăng khả năng an toàn dữ liệu cho các Server trong hệ thống mạng chống lại việc truy cập bất hợp pháp của cả người sử dụng bên trong cũng như những tấn công từ bên ngoài. Bảo mật hệ thống với VLAN Khi thiết kế một hệ thống mạng, bảo mật luôn là một vấn đề chiếm được sự quan tâm hàng đầu. Mạng LAN là hệ thống mạng chia sẻ (shared). Một số chương trình cài trên PC có thể bắt các gói tin truyền đi trên mạng. Do đó các thông tin nhạy cảm như: password, e-mail, tiền lương hay các thông tin không được mã hóa khác hoàn toàn có thể bị mất. Đối với một phòng ban, điều này có thể không là vấn đề lớn. Tuy nhiên, trong một hệ thống mà nhiều phòng ban kết nối vào chung segment, việc mất mát thông tin như vậy sẽ gây hậu quả hết sức nghiêm trọng.
 13. 13. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 13 | Thực tế, vấn đề này không chỉ giới hạn trong một segment. Nó có thể xảy ra trong môi trường nhiều segment kết nối với nhau qua routers. Nếu một phòng ban (Giả sử là Kế toán) đặt tại hai vị trí khác nhau, mỗi vị trí tương ứng với một segment. Thông tin truyền giữa hai segment phải đi qua một segment trung gian. Với mô hình này, các thông tin truyền đi trong phòng kế toán rất có thể bị mất. Có một cách đơn giản để giải quyết vấn đề này, đó là gộp cả phòng kế toán vào một segment. Tuy nhiên, điều này đôi khi không thực hiện được trong thực tế do giới hạn về kích thước không gian làm việc. Với việc áp dụng VLAN trong hệ thống, người quản trị đã đặt thêm một lớp ngăn cách giữa các người dùng với nhau và do đó giảm được nguy cơ mất mát thông tin. Mỗi VLAN là một broadcast domain, do đó người dùng ở VLAN này sẽ được tách biệt với người dùng ở VLAN khác. Để có thể kết nối người dùng ở hai VLAN khác nhau, chúng ta phải sử dụng một thiết bị lớp 3. Đó có thể là L3 Switch hoặc router. Khi đó, người quản trị có thể đặt ACL (Danh sách điều khiển truy nhập) để đặt quyền truy cập hệ thống đến từng người dùng, từng giao thức... Cho phép giảm lưu lượng thông tin trên mạng, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng II. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THI CÔNG MẠNG LAN CHO BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC 1. Tiêu chí thiết kế mạng Máy tính Với một bện viện hiện đại hệ thống thông tin là phần đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu, chúng tôi đưa ra tiêu chí cho hệ thống mạng máy tính như sau: Về chức năng hệ thống:  Cho phép tất cả các vị trí của bện viện truy cập hệ thống mạng với tốc độ cao và ổn định bao gồm có dây và không dây.  Tại tất cả các vị trí công cộng phủ sóng không dây cho phép người dùng có thể dùng thiết bị di động truy cập internet.  Tại tất cả các vị trí hành chính, kế toán phục vụ cho hoạt động của bện viện đều bố trí hệ thống truy cập có dây.  Có phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố, tránh tình trạng.
 14. 14. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 14 |  Đảm bảo chức năng bảo mật nội mạng: Các đối tượng sử dụng trong mạng LAN phải được chia thành nhiều nhóm người dùng khác nhau, tách biệt nhau.  Đảm bảo chức năng bảo mật cho hệ thống máy chủ.  Đảm bảo chức năng bảo mật cho mạng trong (inside) và mạng mạng bên ngoài (outside).  Có phương án cho việc quản lý hệ thống. 2. Phương án cho mạng LAN có dây Dựa trên quy mô và số lượng người dung của hệ thống chúng tôi đề xuất triển khai hệ thống trên hai lớp: Lớp phần phối và lớp truy cập. Về mô hình: Lớp phân phối bao gồm 02 bộ switch lớp 3 chạy song song kết hợp phương án dự phòng và phân tải (theo VLAN) với nhau, lớp truy cập bao gồm các bộ switch lớp 2. Về phương án kết nối: Các đường kết nối trong mạng LAN chia 2 loại: đường kết nối backbone (nối giữa các switch với nhau) và đường kết nối truy nhập (nối từ thiết bị đầu cuối như máy tính, máy in … tới switch). Với kết nối backbone: Từ mỗi switch lớp 3 sẽ chạy 1 đường kết nối với mỗi switch lớp 2 bằng 1 đường cáp quang. Như vậy từ 1 switch lớp 2 sẽ có hai đường kết nối với 2 switch lớp 3. Tốc độ truyền các đường này đạt 1000 Mbps. Với kết nối truy nhập: Tức là từ PC, printer, IP Camera, IP Phone … tới switch ta sử dụng cáp cat5e. Do trong môi trường không có nhiều can nhiễu nên ta sử dụng cáp không có vỏ bọc chống nhiễu từ bên ngoài (UTP – Unshield Twisted Pair). Tốc độ đường truyền dẫn này đạt 100 Mbps. Bố trí vật lý: Toàn bộ các switch lớp 3 được đặt tại phòng mạng trung tâm của bện viện, tại đây còn đặt các thiết bị công nghệ thông tin khác như máy chủ, tổng đài, các thiết bị của nhà cung cấp dịch vụ …Các switch lớp 2 ở các tầng được đặt tại phòng kỹ thuật các tầng. Số
 15. 15. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 15 | lượng switch layer 2 sẽ phụ thuộc vào số lượng máy trạm tại từng tầng, các switch này được kết nối với nhau theo kiểu stacking . Như vậy ta chỉ cần kéo từ phòng thông tin trung tâm tới mỗi tầng 1 đường cáp quang (4 lõi). Đặc điểm của phương án: Mô hình kết nối sử dụng là mô hình hình sao, mô hình này sẽ cho phép việc tận dụng băng thông sẵn có của hệ thống là lớn nhất. Từ mỗi switch lớp 2 ta sử dụng hai đường kết nối tới 2 bộ chuyển mạch lớp 3 (một đường dự phòng sẽ ở chế độ standby khi đường kia hoạt động) tăng độ tin cậy cho hệ thống. Với việc bố trí này hệ thống của ta sẽ bảo đảm được chức năng định tuyến và bảo mật ở mức cơ bản bên cạnh đó ta có thể triển khai việc chia mạng thành các mạng nhỏ (VLAN), bản thân mỗi VLAN sẽ có vai trò như một mạng riêng biệt và có dải địa chỉ khác nhau khi đó việc áp dụng các chính sách lên mỗi VLAN sẽ dễ dàng cho việc quản trị. Đây là một giải pháp bảo mật trong mạng (nội bộ mạng) rất văn minh dựa trên các tính năng sẵn có của thiết bị chuyển mạch. Khả năg mở rộng: Hệ thống cho phép mở rộng lên vài nghìn user mà không ảnh hưởng tới hệ thống hiện có. Về phương án dự phòng: Như vậy về mặt vật lý, hệ thống mạng được dự phòng ở các điểm: Dự phòng cho cáp và dự phòng switch trung tâm. 3. Phương án cho mạng LAN không dây Các vị trí truy cập không dây là các vị trí công cộng như: Sảnh, vị trí café … cho phép người dùng laptop, PDA, Mobile phone … truy cập internet cũng như truy cập cơ sở dữ liệu dùng chung. Với việc thiết lập hệ thống hạ tầng LAN có dây như ở trên, việc triển khai hệ thống không dây sẽ hết sức dễ dàng. Các bộ truy cập không dây sẽ đóng vai trò như một đầu cuối thu phát tín hiệu radio, cung cấp khả năng truy cập trong bán kính 25-30 m, trong điều kiện chướng ngại vật thông thường.
 16. 16. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 16 | Vấn đề bảo mật đối với mạng không dây: Đối với mạng không dây, ngoài vấn đề ổn định vấn đề bảo mật được quan tâm hàng đầu. Với mạng không dây ta có 2 cấp độ bảo mật, cấp độ 1 ta đưa toàn bộ các bộ phát không dây vào cùng 1 VLAN và ngăn VLAN này với các VLAN khác, cấp độ 2 ta cấp phát username và password truy cập. III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI 1. Chủng loại cáp Chủng loại cáp sử dụng cho kết nối trong mạng LAN là sử dụng cáp đồng UTP CAT5E/4pair và cáp CAT6/4pair được sử dụng rộng rãi và có tính phổ biến trên thị trường hiện nay. Các tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng của cáp được sử dụng được trình bày ở mục “Yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị được đầu tư” ở phần dưới thuộc tài liệu này 2. Lựa chọn phương án thiết kế Trong Bệnh Viện bao gồm các phòng ban bố trí tại các tầng khác nhau và lựa chọn phương án thiết kế: phân tầng Switch để dễ dàng quản lý Chúng ta sẽ lựa chọn một phòng kỹ thuật tại tầng 2 làm phòng máy chủ trung tâm cho hệ thống điện nhẹ để đặt thiết bị sử dụng chung cho Bệnh Viện đó. Theo đó, các kết nối mạng LAN từ outlet người dùng sẽ tập trung về tủ thiết bị này và các tủ phân tầng tại các tầng trực thuộc trục kỹ thuật Bệnh Viện.
 17. 17. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 17 | Các kết nối từ máy trạm của các nút được nối chung vào cùng Switch phân tầng riêng cho từng tầng, theo đó máy trạm sẽ hoạt động tại hệ thống mạng của tầng sử dụng. - Ưu điểm: + Dễ quản lý các chính sách thiết lập mạng và xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng + Khi có thay đổi các bố trí phòng làm việc của các bộ phận chuyên môn ở các đơn vị trong cùng Bệnh Viện này sẽ không bị ảnh hưởng vì khi đó chỉ việc thiết lập cấu hình trên thiết bị Switch đặt tại Bệnh Viện đó. + Tiết kiệm chi phí xây dựng hệ thống mạng ở mỗi Bệnh Viện Hệ thống mạng LAN được thiết kế dựa trên công nghệ mạng Ethernet dạng phức hợp(hình sao mở rộng), với thiết bị chuyển mạch là hệ thống Switch với tốc độ truyền dẫn lên đến 100Mbps. Sử dụng loại UTP CAT5E/4pair và cáp quang cho phần kết nối các thiết bị đầu cuối trong mạng LAN. 3. Phương án thi công cho hệ thống mạng 3.1. Phòng hệ thống mạng LAN trung tâm Vị trí phòng đặt thiết bị (phòng hệ thống trung tâm): đặt tại các vị trí switch các khu nhà có tủ bảo quản (xem bản vẽ thiết kế KTTC). Theo đó, sẽ bố trí đặt tủ thiết bị trung tâm mạng LAN của đơn vị tại đây để đảm bảo việc kết nối tới các thiết bị cần thiết cũng như quản lý điều hành hệ thống mạng. Tủ thiết bị này sẽ đặt hệ thống Switch, Patch Panel, ODF, ... được đầu tư, là nơi tập của tuyến cáp quang tới các switch phân tầng từng khu vực. 3.2. Mô tả phương án đi dây mạng cáp Toàn bộ hệ thống dây mạng được thi công trong máng phía trên trần giả (khu vực có trần giả), chạy dọc theo hành lang hoặc ngoài nhà của toà nhà đi về lỗ thông tầng kỹ thuật (hộp kỹ thuật), đến điểm đặt nút mạng.
 18. 18. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 18 | Cáp UTP CAT5E /4pair từ outlet được bảo vệ trong ống bảo vệ chạy về switch của tầng kỹ thuật đó đấu nối. Outlet tại các phòng được đặt tại vị trí gần nhất với bàn làm việc, sử dụng loại Outlet lắp đặt thẩm mỹ. Các Access Point sẽ được lắp đặt phía dưới trần giả (cách trần giả khoảng 20cm). Tại vị trí lắp đặt Access Point sẽ lắp đặt một Outlet (loại hộp nổi gắn trên trần) và một nguồn điện cấp cho Access Point. Cáp mạng UTP CAT5E/4pair dùng cho outlet được kéo về switch tầng. Các switch phân tầng được kết nối với phòng trung tâm qua hệ thống cáp quang loại Singlemode 04 FO hoặc cáp đồng, ngoài ra hệ thống kết nối còn có cáp UTP CAT5E /4pair để dự phòng trong trường hợp cáp quang bị mất tín hiệu 4. Qui trình thi công lắp đặt cáp mạng LAN 4.1 Trình tự thi công Công việc thi công lắp đặt hệ thống mạng LAN được chia thành các giai đoạn như sau: 4.1.1 Giai đoạn 1: Chuẩn bị  Chuẩn bị cho việc thi công  Liên hệ với các bộ phận liên quan để bàn phương án phối hợp khi thi công lắp đặt.  Giao nhận mặt bằng, kho tập kết vật liệu.  Đọc bản vẽ thiết kế, khảo sát lại thực tế mặt bằng thi công.  Tập kết, phân loại vật tư.  Chuẩn bị dụng cụ thiết bị và mặt bằng thi công. 4.1.2 Giai đoạn 2: Lắp đặt thiết bị  Tiến hành công việc thi công lắp đặt, công việc phải thực hiện là lắp đặt các hệ thống máng cáp bảo vệ cáp, cáp UTP CAT5E loại 4 Pair, kết nối cáp, lắp đặt các thiết bị đầu cuối của cáp. Các công việc được tiến hành theo trình tự sau:
 19. 19. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 19 |  Khoan trần, chuẩn bị cho việc lắp đặt ống bảo vệ  Việc khoan cắt, thông tường được tiến hành lần lượt từng tầng.  Cắt đục tường, chuẩn bị cho lắp đặt hệ thống bảo vệ cáp. Tại các vị trí cần thực hiện việc đục, cắt, khoan thông tường để đặt các ống xuyên tường, xuyên tầng tiến hành đánh dấu rồi đục, cắt, khoan.Việc đục, cắt, khoan thông tường được tiến hành lần lượt từng tầng.  Lắp đặt hệ thống bảo vệ cáp:  Lắp đặt hệ thống ống, máng cáp.  Việc lắp đặt tiến hành lần lượt từng tầng.  Lắp đặt tủ kỹ thuật, hộp đấu nối tại mỗi tầng  Lắp đặt các thiết bị Switch tại phòng máy chủ  Lắp đặt cáp UTP loại CAT5E 4Pair:  Cáp UTP được kéo trong ống bảo vệ cáp đi và các đường trục chính.  Việc kéo dây được tiến hành lần lượt từng tầng.  Thực hiện việc kết nối cáp UTP loại CAT5E 4 Pair:  Kết nối cáp vào các modunl UTP Plug trong hộp Outlet. 4.1.3 Giai đoạn 3: Kiểm tra hệ thống cáp  Kiểm tra hệ thống cáp  Đo và kiểm tra hệ thống cáp bằng thiết bị đo chuyên dụng  Khắc phục các lỗi của đường cáp nếu có.  Đánh số, ghi nhãn cho các nút mạng.  Lập sơ đồ hoàn công: vị trí các nút mạng, số hiệu các nút mạng, vị trí các đường cáp  Lắp đặt thiết bị, đấu nối, hoàn thiện hệ thống và chuẩn bị đưa vào sử dụng  Lắp đặt các thiết bị mạng tại tủ mạng.  Cấp điện cho thiết bị  Kết nối giữa các thiết bị mạng.  Kết nối các nút mạng với thiết bị mạng.  Cấu hình cho các thiết bị mạng.
 20. 20. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 20 | 4.1.4 Giai đoạn 4: Nghiệm thu hệ thống  Hoàn chỉnh hồ sơ quản lý chi tiết mạng cáp, in các báo cáo về đo kiểm mạng cáp, lập hồ sơ quản lý mạng cáp  Nghiệm thu hệ thống mạng cáp 4.2 Các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong quá trình thi công  Kiểm tra chất lượng hệ thống sau khi thi công, lắp đặt mạng cáp. Quy trình giám sát chất lượng thi công lắp đặt mạng nhằm đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công. Quy trình gồm các bước sau:  Lắp đặt hệ thống tủ thiết bị, hộp đấu nối cáp và bộ chia cáp  Bao gồm việc lắp đặt các tủ thiết bị và hộp đấu nối, tại phòng máy chủ .  Vận chuyển, phân rải vật tư và phụ kiện tới các vị trí lắp đặt.  Đo đạc, lấy dấu, khoan lỗ lắp đặt, cố định tủ thiết bị và khung giá.  Kiểm tra, lau chùi, lắp đặt thanh đấu dây và tủ.  Đánh số hiệu, dán nhãn.  Kiểm tra lại công việc đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt.  Thu dọn vệ sinh.  Nội dung công việc:  Kiểm tra, đo thử cáp tại kho.  Vận chuyển cáp và phụ kiện tới các vị trí lắp đặt.  Vệ sinh hệ thống máng cáp.  Ra và kéo cáp.  Đánh số hiệu, dán nhãn.  Kiểm tra, hoàn thiện công trình và thu dọn vệ sinh hoàn trả mặt bằng.  Lắp đặt hệ thống cáp xoắn UTP cat 5e và Outlet tại các phòng làm việc  Hệ thống cáp xoắn UTP được thi công kéo trong ống/máng bảo vệ và được kết nối từ các tủ kỹ thuật ở các tầng đến các Outlet trong phòng.  Tiến hành đo đạc, lấy dấu, cắt nắp đậy ống.
 21. 21. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 21 |  Lắp đặt Outlet lên vị trí đã xác định trong phòng  Ra và kéo rải cáp.  Đánh số hiệu, dán nhãn cho các đường cáp và Outlet.  Các đầu cáp tại vị trí đặt trung tâm mạng của tầng và vị trí đặt Outlet sẽ để dư một đoạn giành cho việc kết nối cáp sau này.  Công việc lắp đặt các đường cáp sẽ thực hiện tuân thủ theo các yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc lắp đặt đường cáp mạng.  Việc kéo dây và lắp đặt Outlet được tiến hành lần lượt từng tầng.  Kết nối mạng cáp UTP CAT5E loại 4 Pair:  Kết nối cáp vào Modular Jack trong Outlet.  Việc kết nối cáp được thực hiện bằng các dụng cụ chuyên dụng cho việc kết nối cáp mạng.  Việc kết nối cáp tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn TIA/EIA 568.  Đo đạc và kiểm tra và xử lý lỗi  Sử dụng thiết bị đo chuyên dụng để kiểm tra chất lượng các tuyến cáp, ghi lại các kết quả.  Khắc phục các lỗi đường cáp nếu có.  Lập hồ sơ hoàn công  Lập sơ đồ bố trí vị trí các nút mạng. Tổng hợp kết quả kiểm ra chất lượng các nút mạng. Các giải pháp đảm bảo thông tin và an toàn thi công:  Phải có phương án đảm bảo thông tin liên lạc liên tục, tránh gián đoạn.  Khi lắp đặt thiết bị cần phải kiểm tra đo thử trước khi đấu nối.  Thận trọng trong khi thi công lắp đặt và đấu nối nguồn điện nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
 22. 22. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 22 |  Quá trình thi công phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh quy định an toàn lao động của Ngành và của Nhà nước đã ban hành để bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong suốt quá trình thi công.  Đơn vị thi công phải xây dựng phương án thi công, phương án an toàn phổ biến đến tất cả cán bộ CNV tham gia thi công, thực hiện trang bị phòng hộ lao động và kiểm tra dụng cụ thi công, an toàn trước khi sử dụng. IV. SƠ ĐỒ THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ HỆ THỐNG MẠNG LAN 1. HỆ THỐNG NHÀ 06 TẦNG TT YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ VẬT TƯ ĐVT SL 1 Switch 24 cổng 10/100/1000 Mbps Bộ 2 Cổng kết nối 24 cổng 10/100/1000 Mbps Tính năng Auto MDI/MDI-X nguồn 100-240VAC, 50/60Hz 2 Switch 24 cổng 10/100 Mbps Bộ 6 Cổng kết nối 24 cổng 10/100 Mbps Tính năng Auto MDI/MDI-X nguồn 100-240VAC, 50/60Hz 3 Tủ mạng cho các khu vực Rack 6U Tủ 2 Type Tower Rack 19", 01 doors Dimension H 550 x W 600 (19") x D 600 FAN POWER 1 x FAN / 20W/220V NetWeight 40 KG PowerSupply AC 190-240V, 50-60Hz +_5% PowerCord Panel power cord 06 ports Accessories 03 m cable 3000W and powerCord,
 23. 23. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 23 | 4 Vật tư thi công và nhân công lắp đặt hệ thống Cáp mạng UTP Cáp mạng UTP cho hệ thống mạng LAN Mét 1,500 Ổ cắm Bộ ổ cắm mạng Bộ 45 Máng bảo vệ Ghen bảo vệ dây cáp mạng Mét 400 Ống bảo vệ Ống bảo vệ cáp Mét 200 Đầu bấm Đầu bấm mạng RJ45 Túi 2 Hộp đánh số Hộp đánh số đầu dây tiêu chuẩn Bộ 1 Vật tư phụ Vật tư khác lắp đặt cho hệ thống HT 1
 24. 24. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 24 | Up Buồng bệnh 231 Điểm đặt wifi 230 232 226 227 228 229 235 234 233 240 239 238 237 236 241 242 243 245 244 CT 201 202 203 204 205 207 208 209 212 211 210 222 221 220 219 218 217 216 213 214 215 Lên switch tầng 3 Hành lang SƠ ĐỒ MẠNG TẦNG 2 (NHÀ 06 TẦNG)
 25. 25. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 25 | Up Buồng bệnh Điểm đặt wifi GS Vân Văn phòng Nhân viên Phòng khoa Phòng khoa Thủ thuật Hành lang Buồng bệnh Buồng bệnh Buồng bệnh Vi tính Buồng bệnh Buồng bệnh Điểm đặt wifi Phòng server Tủ m ạng, s witch các loại c ho hệ t hống mạng LA N hoạt động Điểm đặt switch Y tá trưởng Phòng ăn Phòng Giao ban Tủ mạng, s witch các loạ i c ho hệ thống mạng LA N hoạt động Điểm đặt switch Trưởng khoa Bác sỹ SƠ ĐỒ MẠNG TẦNG 3 (NHÀ 06 TẦNG)
 26. 26. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 26 | Up Phòng giao ban Điểm đặt wifi Phòng tiêm Văn phòng Khó khoa Bác sỹ Y tá trưởng Hành lang Buồng bệnh Buồng bệnh Buồng bệnh Kho Buồng bệnh Điểm đặt wifi Bác sỹ Phó khoa Trưởng khoa Tủ mạng, s witch các loạ i c ho hệ thống mạng LA N hoạt động Điểm đặt Switch (T3) Buồng bệnh Buồng bệnh Buồng bệnh Buồng bệnh Buồng bệnhBuồng bệnh Buồng bệnh Buồng bệnh Buồng bệnh Tủ m ạng, s witch các loại c ho hệ t hống mạng LA N hoạt động Điểm đặt Switch (T3) Buồng bệnh SƠ ĐỒ MẠNG TẦNG 5 (NHÀ 06 TẦNG) Up Điểm đặt wifi Phòng tiêm Văn phòng Phó khoa Bác sỹ Thủ thuật Hành lang Buồng bệnh Buồng bệnh Buồng bệnh Thủ thuật Buồng bệnh Điểm đặt wifi Phòng ăn Y tá trưởng Phòng Giao ban Tủ mạng, s witch các loạ i c ho hệ thống mạng LA N hoạt động Điểm đặt Switch (T3) Buồng bệnh Buồng bệnh Buồng bệnh Buồng bệnh GS Sơn Buồng bệnh Buồng bệnh Buồng bệnh Buồng bệnh Tủ m ạng, s witch các loại c ho hệ t hống mạng LA N hoạt động Điểm đặt Switch (T3) Trưởng khoa Buồng bệnh Buồng bệnh Kho Bác sỹ SƠ ĐỒ MẠNG TẦNG 6 (NHÀ 06 TẦNG)
 27. 27. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 27 | 2. HỆ THỐNG NHÀ MỔ TT YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ VẬT TƯ ĐVT SL 1 Bộ chuyển mạch phân tầng (Switch 24 port): 2960 Chiếc 1 Port 24 x 10/100 + 2 x combo Gigabit SFP (Switch - 24 ports - Managed) Performance Switching capacity : 32 Gbps; Forwarding performance: 6.5 Mpps Form Factor Rack-mountable - 1U Product Type Switch Layer 2 Support Power AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) 2 Switch 24 cổng 10/100/1000 Mbps Bộ 1 Cổng kết nối 24 cổng 10/100/1000 Mbps Tính năng Auto MDI/MDI-X nguồn 100-240VAC, 50/60Hz 3 Switch 24 cổng 10/100 Mbps Bộ 4 Cổng kết nối 24 cổng 10/100 Mbps Tính năng Auto MDI/MDI-X nguồn 100-240VAC, 50/60Hz 4 Tủ mạng cho các khu vực Rack 6U Tủ 1 Type Tower Rack 19", 01 doors Dimension H 550 x W 600 (19") x D 600 FAN POWER 1 x FAN / 20W/220V NetWeight 40 KG PowerSupply AC 190-240V, 50-60Hz +_5% PowerCord Panel power cord 06 ports Accessories 03 m cable 3000W and powerCord, 5 Vật tư thi công và nhân công lắp đặt hệ thống
 28. 28. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 28 | Cáp mạng UTP Cáp mạng UTP cho hệ thống mạng LAN Mét 2,000 Ổ cắm Bộ ổ cắm mạng Bộ 22 Máng bảo vệ Ghen bảo vệ dây cáp mạng Mét 200 Ống bảo vệ Ống bảo vệ cáp Mét 1,000 Đầu bấm Đầu bấm mạng RJ45 Túi 2 Hộp đánh số Hộp đánh số đầu dây tiêu chuẩn Bộ 1 Vật tư phụ Vật tư khác lắp đặt cho hệ thống HT 1
 29. 29. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 29 | SƠ ĐỒ MẠNG TẦNG 1 (KHU NHÀ MỔ) Y tá trưởng Phòng mổ Phòng mổ Sân sau Office 100 sq. ft. Kho Giao ban Phòng bác sỹ Phòng nhân viên Tủ mạng, switch các loại cho hệ thống mạng LAN hoạt động Điểm đặt Switch Tủ mạng, switch các loại chohệ thống mạngLAN hoạt động Điểm đặt Switch SƠ ĐỒ MẠNG TẦNG 2 (KHU NHÀ MỔ) Phòng mổ Sân sau Office 100 sq. ft. Kho Phòng mổ Phòng nhân viên Tủ mạng, switc h các loại cho hệ thống mạng LAN hoạt động Điểm đặt Switch Phát máu Trưởng khoa Phòng ăn Hồi tỉnh P. Mổ Tủ mạng, switch các loại cho hệ thống mạng LAN hoạt động Điểm đặt Switch
 30. 30. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 30 | 3. HỆ THỐNG NHÀ 1B VÀ NHÀ 56 TT MÔ TẢ CHI TIẾT VỀ THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐVT SL 1 Bộ chuyển mạch phân tầng (Switch 24 port): 2960 Chiếc 1 Port 24 x 10/100 + 2 x combo Gigabit SFP (Switch - 24 ports - Managed) Performance Switching capacity : 32 Gbps; Forwarding performance: 6.5 Mpps Form Factor Rack-mountable - 1U Product Type Switch Layer 2 Support Power AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) 2 Switch 24 cổng 10/100/1000 Mbps Bộ 2 Cổng kết nối 24 cổng 10/100/1000 Mbps Tính năng Auto MDI/MDI-X nguồn 100-240VAC, 50/60Hz 3 Switch 24 cổng 10/100 Mbps Bộ 4 Cổng kết nối 24 cổng 10/100 Mbps Tính năng Auto MDI/MDI-X nguồn 100-240VAC, 50/60Hz 4 Tủ mạng cho các khu vực Rack 6U Tủ 2 Type Tower Rack 19", 01 doors Dimension H 550 x W 600 (19") x D 600 FAN POWER 1 x FAN / 20W/220V NetWeight 40 KG PowerSupply AC 190-240V, 50-60Hz +_5% PowerCord Panel power cord 06 ports Accessories 03 m cable 3000W and powerCord, 5 Vật tư thi công và nhân công lắp đặt hệ thống
 31. 31. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 31 | Cáp mạng UTP Cáp mạng UTP cho hệ thống mạng LAN Mét 1,500 Ổ cắm Bộ ổ cắm mạng Bộ 15 Máng bảo vệ Ghen bảo vệ dây cáp mạng Mét 200 Ống bảo vệ Ống bảo vệ cáp Mét 600 Đầu bấm Đầu bấm mạng RJ45 Túi 1 Hộp đánh số Hộp đánh số đầu dây tiêu chuẩn Bộ 2 Vật tư phụ Vật tư khác lắp đặt cho hệ thống HT 1 Up Up SƠ ĐỒ MẠNG TẦNG 1 (KHU NHÀ 1B) Buồng bệnh Phòng giao ban Y tá trưởng Bác sỹBác sỹPhó khoaTrưởng khoaVăn phòngBuồng bệnhWC Điểm đặt Switch Tủ mạng, switc h các loạ i cho hệ thống mạng LAN hoạt động
 32. 32. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 32 | Up Up Up Up SƠ ĐỒ MẠNG TẦNG 3 (KHU NHÀ 1B) Buồng bệnh Phòng trưởng khoa Phòng y táY tá trưởngBuồng bệnh Điểm đặt Switch Tủ mạng, switc h các loạ i cho hệ thống mạng LAN hoạt động Văn phòng Buồng bệnh Điểm đặt wifi Bác sỹ Phó khoaBuồng bệnh Phòng y tá
 33. 33. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 33 | Up Up Up Up
 34. 34. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 3C Văn phòng Hà Nội: Số 33 ngõ 178 Thái Hà – Q. Đống Đa – Hà Nội Tel: 04.35379388 – Fax: 04.35379389 – Email: info@3ctelecom.com.vn www.3ctelecom.com.vn – www.Maychuserver.com – www.Vattuthicong.com Giải pháp tư vấn kỹ thuật – Hệ thống mạng LAN – Bệnh Viện Việt Đức Trang số | 34 | Up Up SƠ ĐỒ MẠNG TẦNG 3 (KHU NHÀ 56) Buồng bệnh Phòng trưởng khoa WC Phòng NV nữ Điểm đặt Switch Tủ m ạng, switch các loại cho hệ thống m ạng LA N hoạt động Phòng phó khoa Buồng bệnh Phòng bác sỹ Buồng bệnh Phòng trực Kho Điểm đặt wifiĐiểm đặt wifi

×