O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

2017. Презентація щодо змін правил вступу до вузів в 2017 році

127 visualizações

Publicada em

Нові правила вступу до ВУЗів в 2017 році.

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

2017. Презентація щодо змін правил вступу до вузів в 2017 році

  1. 1. Вступна компанія - 2017 Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) www.dstu.dp.ua тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17 Умови прийому до ВНЗ у 2017 році були затверджені наказом МОН України № 1236 від 13 жовтня 2016 року (зараз він переданий до Міністерства Юстиції для державної реєстрації) Підставою для оголошення прийому є: - ліцензія МОН України; - акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (ОКР) молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра; - затверджені вченою радою Правила прийому до ДДТУ. ДДТУ запрошує на навчання за 20 спеціальностями: 035 Філологія 054 Соціологія 071 Облік і оподаткування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 073 Менеджмент 101 Екологія 104 Фізика та астрономія 113 Прикладна математика 121 Інженерія програмного забезпечення 131 Прикладна механіка 133 Галузеве машинобудування 136 Металургія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 144 Теплоенергетика 153 Мікро- та наносистемна техніка 161 Хімічні технології та інженерія 162 Біотехнології та біоінженерія 171 Електроніка 172 Телекомунікації та радіотехніка 274 Автомобільний транспорт Слайд 1
  2. 2. Етапи вступної компанії - 2017 Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) www.dstu.dp.ua тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17 Слайд 2 Оприлюднення рейтингових списків рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 1 серпня Реєстрація електронного кабінету вступника: 29 червня -25 липня Етапи вступної компанії - 2017 Подача заяв та документів: 12 липня -26 липня Зарахування: 7 серпня Виконання умов до зарахування: 5 серпня (УВАГА: місце державного замовлення абітурієнту пропонується лише один раз. Якщо він від нього відмовляється, то залишається можливість навчання лише на умовах контракту) Переведення на вакантні місця державного замовлення до 18 серпня (УВАГА: правом переведення користуються лише ті вступники, які 1 серпня не отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення) Вступники можуть подати до 9 заяв на місця державного замовлення не більше, ніж з 4 спеціальностей. Вступники на базі ПЗСО (крім пільгових категорій) подають заяви тільки в електронній формі. Кожній заяві надається пріоритет. Вступник має право до моменту закінчення подання заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю. Подання заяв на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за держзамовленням, відповідно до його конкурсного бала.
  3. 3. Вступна компанія - 2017 Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) www.dstu.dp.ua тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17 Слайд 3 Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (КБ), який розраховується відповідно до Умов та Правил прийому до ДДТУ КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ де П1, П2 – оцінки ЗНО з першого та другого предметів; П3 – оцінка ЗНО з третього предмету; А – середній бал документа про ПЗСО, ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ (на інженерно-технічні спеціальності); К1, К2, К3, К4, К5 - вагові коефіцієнти встановлюються ВНЗ: К1, К2, К3 не менше 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. (10 балів !!!) ВНЗ самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі. Остаточно конкурсний бал балансується на коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток. ГК – регіональний коефіцієнт ( 1,00 для конкурсних пропозицій ВНЗ у м. Києві, 1,01 – м. Дніпро, Львів, Одеса та Харків, 1,03 – Донецької та Луганської областей, переміщених ВНЗ, 1,02 – в інших випадках) ГК – галузевий коефіцієнт (1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на інженерно-технічні спеціальності та 1,00 в інших випадках) СК – сільський коефіцієнт (1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули ПЗСО у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в інших випадках) ПЧК – першочерговий коефіцієнт (1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних ВНЗ, та 1,00 в інших випадках. (Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200)
  4. 4. Вступна компанія - 2017 Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) www.dstu.dp.ua тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17 Слайд 4 Для конкурсного відбору осіб, які на основі ПЗСО вступають на 1 курс, зараховуються бали сертифікатів ЗНО 2016-2017 рр. Перший предмет - українська мова та література Другий предмет - математика, історія України або біологія за вибором ВНЗ Третій предмет - загальноосвітнього предмету, з якого проводиться ЗНО (на вибір ВНЗ з двох предметів) Конкурсні предмети для вступу до ДДТУ (проект): Факультети: металургійний, механічний 1. Українська мова і література 2. Математика 3. Фізика / Історія України - усі спеціальності, за виключенням: Хімія / Історія України - хімічна технологія Біологія / Історія України - біотехнологія Географія / Історія України - екологія Факультети: енергетичний, електроніки та комп'ютерної техніки 1. Українська мова і література 2. Математика 3. Іноземна мова / Історія України Факультет менеджменту, економіки, соціології та філології 1. Українська мова і література 2. Історія України 3. Математика / Іноземна мова Спеціальність філологія: 1.Українська мова і література 2. Іноземна мова 3. Історія України / Географія
  5. 5. Вступна компанія - 2017 Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) www.dstu.dp.ua тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17 Слайд 5 2 особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" Право на зарахування за співбесідою 3 особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних ВНЗ за результатами співбесіди 4 особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати ВНЗ (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) 5 особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України Право на участь у конкурсному відборі 1) тільки за результатами вступних іспитів та ЗНО 2016 року або 2) тільки ЗНО 2017 року 6 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа 7 особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому наказом МОН та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880 8 особи, звільнені з військової служби (у т.ч. демобілізовані) після 30 листопада 2016 р Особи, які мають СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ЩОДО УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ при вступі для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО
  6. 6. Вступна компанія - 2017 Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) www.dstu.dp.ua тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17 Слайд 6 Прийом вступників проводиться за спеціальностями у формі Широких конкурсів до всіх державних ВНЗ, а вступники беруть у ньому участь за зареєстрованими до конкретних ВНЗ заявами з урахуванням пріоритетності та конкурсних балів. Конкурс конкурсна пропозиція ВНЗ для прийому вступників за держзамовленням на певну спеціальність на основі ПЗСО, яка ліцензована у встановленому порядку, та на яку відповідний державний замовник має сформований обсяг держзамовлення. Конкурси поділяються на два субконкурси в межах кожного з них. Субконкурс А пропозиція ВНЗ в межах Конкурсу для прийому вступників на підставі вступних іспитів (вступних іспитів або сертифікатів ЗНО за їх вибором) з числа осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також звільнених з військової служби (у тому числі демобілізованих) після 30 листопада 2016 року та осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у т.ч. ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України. Субконкурс Б пропозиція ВНЗ в межах Конкурсу для всіх вступників, включаючи осіб зазначених вище категорій, які не будуть рекомендовані в межах Субконкурсу А. Конкурс на загальних умовах – Конкурс (який не поділявся на субконкурси) або Субконкурс Б (у межах Конкурсу, який поділено на субконкурси). Широкий конкурс спільна пропозиція державних ВНЗ для прийому вступників за держзамовленням на певну спеціальність за певною формою навчання на основі ПЗСО. Широкі конкурси складаються з Конкурсів, Інші конкурси інші пропозиції ВНЗ вступникам
  7. 7. Заява, пріоритет Спеціальність (шифр, назва) Широкий конкурс за спеціальністю, прохідний бал Конкурс ВНЗ Конкурсний бал абітурієнта Місце абітурієнта у рейтинговому списку Максимальний обсяг держзамовлення ВНЗ Рекомендація на навчання за держаним замовленням 1 035 Філологія 170 ВНЗ 1 165 2 ВНЗ 2 170 54 30 ні 3 ВНЗ 3 160 4 ВНЗ 4 160 5 141 Електро- енергетика, електротехніка та електромеханіка 130 ВНЗ 5 (ДДТУ) 127 6 ВНЗ 6 125 7 136 Металургія 128 ВНЗ 5 (ДДТУ) 129 16 20 так 8 ВНЗ 6 125 9 131 Прикладна механіка 127 ВНЗ 5 (ДДТУ) 120 Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) www.dstu.dp.ua тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17 Вступна компанія - 2017 Слайд 7
  8. 8. Вступна компанія - 2017 Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) www.dstu.dp.ua тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17 Реєстрація для участі в ЗНО з 06.02.2017 до 17.03.2017 Внесення змін до реєстраційних даних з 06.02.2017 до 31.03.2017 Графік проведення пробного ЗНО-2017 Дата проведення Предмет тестування 01.04.2017 (субота) українська мова і література 08.04.2017 (субота) біологія, географія, історія України, математика, фізика, хімія, російська мова, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова Графік проведення ЗНО-2017 (основна сесія) Дата проведення Предмет тестування 23.05.2017 українська мова і література 25.05.2017 іспанська мова 25.05.2017 німецька мова 25.05.2017 французька мова 29.05.2017 англійська мова 31.05.2017 математика 02.06.2017 історія України 06.06.2017 російська мова 08.06.2017 біологія 12.06.2017 географія 14.06.2017 фізика 16.06.2017 хімія Терміни реєстрації осіб для участі в ЗНО-2017

×