O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Web browser

609 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Web browser

 1. 1. Web Browser<br />
 2. 2. เสนอ<br />อาจารย์ บดินทร์ ศิริเกษ<br />
 3. 3. นำเสนอโดย<br />นักศึกษาคณะครุศาตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปี ๒ ห้อง ๒<br />๑.นายกัมปนาท เกื้อหนองขุ่น รหัส ๕๒๘๑๐๒๐๒๐๔๙<br />๒.นายนฤชัย สุ่มมาตย์ รหัส ๕๒๘๑๐๒๐๒๐๕๐<br />๓.นายปริญญา อบอุ่น รหัส ๕๒๘๑๐๒๐๒๐๐๑<br />๔. น.ส.ออรี่ เสนารัตน์ รหัส ๕๒๘๑๐๒๐๒๐๔๑<br />๕. น.ส.หงส์ทอง ผ่องใส รหัส ๕๒๘๑๐๒๐๒๐๓๗<br />
 4. 4. Web Browser คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับเป็นประตูเปิดเข้าสู่โลก WWW (World Wide Web)  หรือพูดกันอย่างง่ายก็คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับเล่นอินเทอร์เน็ต ที่เรานิยมใช้กันอยู่ทุกวันนี้โดยเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)  จะเข้าใจในภาษาHTML<br /> (ชื่อเต็มคือ Hypertext Markup Languageภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ คือภาษามาร์กอัปออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นที่เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ) นี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ภาษา HTMLในการสร้างเว็บเพจ   เพราะโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นั่นสามารถเข้าใจ และสามารถทำงานตามคำสั่งของภาษา HTMLได้ <br />
 5. 5. ฉะนั้นเมื่อนักเรียนเขียนเว็บเพจด้วยภาษาHTMLนักเรียน<br />จะทราบว่าผลลัพธ์ของคำสั่งต่างๆ นั่นทำงานถูกต้องหรือไม่อย่างไร ต้องใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เปิดดู ซึ่งโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้ ในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมFirefox , โปรแกรมInternet Explorer หรือโปรแกรม NetscapeComunicatorแต่ส่วนมากนิยมใช้ โปรแกรม Internet Explorerหรือเรียกย่อ ๆ ว่า IEเพราะเป็นโปรแกรมที่มีมาพร้อมกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์อยู่แล้ว ไม่ต้องไปหาโปรแกรมเพิ่มเติม<br />
 6. 6. ยกตัวอย่างโปรแกรมที่กล่าวมาดังภาพ<br />โปรแกรมInternet Explorer<br />
 7. 7. โปรแกรมNetscape Comunicator<br />
 8. 8. โปรแกรมFirefox<br />
 9. 9. ประโยชน์ของ Web Browser<br /> สามารถดูเอกสารภายในเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสวยงามมีการแสดงข้อมูลในรูปของ ข้อความ ภาพ และระบบมัลติมีเดียต่างๆทำให้การดูเอกสารบนเว็บมีความน่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้อินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นในปัจจุบัน <br />
 10. 10. ข้อควรจำ<br /> โปรแกรม Web Browser ใช้สำหรับแสดงผลการทำงาน<br />หน้าเว็บเพจที่สร้างด้วยภาษา HTMLหรือเป็นโปรแกรมสำหรับท่องเว็บนั่นเอง<br />
 11. 11. อ้างอิง<br />http://school.obec.go.th/pp_school/html/browser.html<br />

×