O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Uchumi wa kibiblia

5.126 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

Uchumi wa kibiblia

 1. 1. KANUNI ZA  MAISHA YA USHINDI UCHUMI NA MAENDELEOUCHUMI NA MAENDELEOKuujenga Ufalme wa Mungu Mwl. Mgisa Mtebe +255 (0)713 497 654 mgisamtebe@yahoo.com mgisamtebe@yahoo com www.mgisamtebe.org
 2. 2. KANUNI ZA KIROHO Kanuni za kiroho, ni mambo ambayo, tukiyatumia maishani ambayo tukiyatumia maishanisawasawa, yatasababisha Roho  ,y Mtakatifu aliye ndani yetu,  kuzalisha nguvu za Mungundani yetu, zitakazotuwezesha ndani yetu zitakazotuwezesha kuishi maisha ya ushindi na  y mafanikio duniani.
 3. 3. KANUNI ZA KIROHO Ni mapenzi ya Mungu tuishi  maisha ya ushindi na mafanikio ili kutimiza kusudi ili kutimiza kusudi  la Mungu na kuishi maisha  la Mungu na kuishi maishamazuri kama chombo maalum  cha kumsifu na kumwabudu  Mungu.
 4. 4. KANUNI ZA KIROHO Tunaishi katika dunia yenye mifumo ya kila aina ya upinzani ya kila aina ya upinzani  kwa mtu wa Mungu; hivyo  g ; y Nguvu za Mungu ni kitu cha lazima katika maisha ya mtu wa  Mungu, ili kumwezesha kuishi  Mungu ili kumwezesha kuishimaisha ya ushindi na mafanikio y katika dunia kama hii.
 5. 5. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI 2Petro 1:3‐4 3 Kwa 3 Kwa kuwa Uweza wake wa uungu umetupatia (au nguvu zake za uungu zimetupatia)  k ) mambo yote mambo yote tunayohitaji kwaajili ya maisha na utakatifu, kwa kumjua Yeye aliyetuita kwa utukufu Wake na wema Wake  mwenyewe. 
 6. 6. KUTEMBEA KWA IMANI 2Petro 1:3‐4 4 Kwa sababu hi b b hiyo, Munguametukirimia ahadi zake kuu naza thamani, ili kwa kupitia hizotupate kuwa washiriki wa tabia za uungu, tukiokolewa na g , uharibifu (au upotovu) ulioko duniani kwa sababu ya tamaa tamaa.
 7. 7. KANUNI ZA KIROHO Katikati ya upinzani ambao  watu wa Mungu tunaupitia  duniani, Mungu ana njia na  duniani Mungu ana njia nakanuni za kutuwezesha kuishi za kutuwezesha kuishi  maisha ya ushindi, bila  kujichafua utakatifu wetu katika mifumo hii ya uovu. k ik if hii
 8. 8. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI 1Yohana 5:4 ‘Kila kitu kilichozaliwa na Mungu, huushinda ulimwengu;  Na huku ndiko kushinda  h k dik k hi d kuushindako ulimwengu,  kuushindako ulimwengu ni hiyo  ni hiyo IMANI yetu’ yetu
 9. 9. KANUNI ZA KIROHO Warumi 8:37 ‘Na katika mambo yote, tunashinda na zaidi ya kushinda na zaidi ya kushindakupitia Kristo Yesu aliyetupendakupitia Kristo Yesu aliyetupenda’(katika yote, sisi ni washindi na (katika yote, sisi ni washindi na zaidi ya washindi, kupitia Yesu  Kristo aliyetupenda)
 10. 10. KANUNI ZA KIROHO 3Yohana 1:2 ‘Mpenzi, kama vile  unavyofanikiwa katika roho  f iki k tik h yako (katika mambo yako ya  yako (katika mambo yako ya ) pkiroho), ninaomba pia ufanikiwe  katika mambo yako yote           (ya kimwili)’
 11. 11. KANUNI ZA KIROHO Ni mapenzi ya Mungu tuishi  maisha ya ushindi na mafanikio ili kutimiza kusudi ili kutimiza kusudi  la Mungu na kuishi maisha  la Mungu na kuishi maishamazuri kama chombo maalum  cha kumsifu na kumwabudu  Mungu.
 12. 12. KANUNI ZA MAFANIKIO Kwanini Tutafute Kwanini TutafuteUshindi na Mafanikio?Ushindi na Mafanikio?
 13. 13. KWANINI MAFANIKIO? 1.Kwa ajili ya Ibada. j y((Kanisa la Mtu Binafsi) ) Wakolosai 1:16 Wakolosai 1:16
 14. 14. KWANINI MAFANIKIO?Mungu anataka watoto wake,  tuwe na maisha mazuri, ili  tunapopeleka ibada kwa  tunapopeleka ibada kwa Mungu, ibada hiyo ifike kwa  Mungu, ibada hiyo ifike kwaMungu ikiwa safi (fresh), yaani ibada isiyo na kelele za moyoni  (masumbufu na uchungu). ( b f h )
 15. 15. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 22:3 Wewe U Mtakatifu nawe U Mtakatifu, nawe“UNAKETI” juu ya sifa za Israel j y“Inhabit”                 “Unaishi” Inhabit Unaishi
 16. 16. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGUZab 22:3IDABA ndio kitu cha kwanza cha kwanza  kabisa katika moyo wa y Mungu, kwasababu MUNGU ANAISHI KATIKA  IBADA na SIFA.
 17. 17. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU Kumnyima Mungu ibada Ni kama Ni kama kumnyima • Samaki maji • Mimea udongo • Binadamu hewa
 18. 18. SIFA NA IBADA KWA MUNGU “Umestahili wewe, Bwana  Mungu wetu, kuupokea  M k kutukufu na heshima na uweza; utukufu na heshima na uweza; kwakuwa wewe ndiye  uliviumba vitu vyote na kwa mapenzi yako vilkuwako, navyo  i k ilk k vikaumbwa. (Ufunuo 5:23) vikaumbwa ” (Ufunuo 5:23)
 19. 19. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGUMungu anataka sana kuabudiwaMungu anataka sana kuabudiwa“Kwa maana Baba anawatafuta Kwa maana, Baba anawatafuta  watu wa aina hiyo ili  watu wa aina hiyo ili wamwabudu.” (Yohana 4: 23)
 20. 20. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 Adam Zab 150:6
 21. 21. SIFA NA IBADA KWA MUNGUMungu anatamani sana kukaa na sisi watoto wake h ii k hapa d i i duniani,  ndio maana anataka dunia yoteijazwe hali ya ibada (atmosphere) kama ilivyo mbinguni (masaa 24), ili duniani pia kuwe na ma ingira pia, kuwe mazingiraya maisha ya makazi ya Munguya maisha au ya makazi ya Mungu kama ilivyo mbinguni.
 22. 22. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Ndio maana Mungu alitumiamuda mrefu zaidi kuumba Dunia kuliko muda aliotumia kumuumba binadamu mwenyewe. Dunia =  siku 5 Adam  =  siku 1
 23. 23. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Hii inaonyesha wazi kwamba, Mungu anajali sana mazingira ya maisha yako; kwasababu, ibada maisha yako kwasababu ibadanzuri inategemea aina ya maisha inategemea aina ya maisha ya mtu, na aina ya maisha yanategemea aina ya mazingira anayoishi mtu huyo. anayoishi mtu huyo
 24. 24. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 Adam Zab 150:6
 25. 25. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Ibada nzuri hutoka katika moyo nzuri hutoka katika moyo uliotulia na pia maisha mazuri;  na maisha mazuri huchangiwa  sana na mazingira mazuri. sana na mazingira mazuri Kumbukumbu 8:6‐18  Kumbukumbu 8:6‐18
 26. 26. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mazingira yakitibuka, maisha a g a ya bu a, a s ayanatibuka, na maisha yakitibuka,  ibada k b d kwa Mungu pia, inatibuka. b k Hivyo, Shetani anachotafuta ni  Hivyo Shetani anachotafuta ni kumpiga binadamu na mazingirayake, ili kumvurugia Mungu ibada, anayoitamani sana kutoka duniani. anayoitamani sana kutoka duniani
 27. 27. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Ili Mungu apate ibada nzuri Ili Mungu apate ibada nzuri kutoka kwetu, inamlazimu  kutubariki na kututengenezea  mazingira mazuri, ili tuweze  mazingira mazuri ili tuweze kuwa na maisha mazuri ya  kuwa na maisha mazuri yakumtumikia yeye kama vyombo  vizuri vya ibada. 
 28. 28. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Rasilimali zote zilizowekwa duniani zimemgharimu  Mungu (expensive zimemgharimu Mungu (expensive investment) kwa makusudi na  ) matarajio kwamba, zitamzalishia  kitu cha thamani kuliko vyote  k h h k lk moyoni mwake, yaani ibada  moyoni mwake yaani ibada (kusifiwa na kutukuzwa)  (1Wakorintho 6:19‐20)
 29. 29. KWANINI MAFANIKIO? 2.Kwa ajili ya Injili. j y j ( (Kanisa la Pamoja) j ) Warumi 10:16 Warumi 10:16
 30. 30. KWANINI MAFANIKIO? Hagai 1:1‐11 Tunatakiwa kuishi maisha ya  ushindi na mafanikio, ili tuweze  ushindi na mafanikio ili tuweze kutegemeza huduma za Injili na  g j Neno la Mungu, kwa dunia inayoangamia kimwili na kiroho. Malaki 3:7‐12 M l ki 3 7 12
 31. 31. KWANINI MAFANIKIO? Warumi 10:16‘Wamwitaje wasiyemwamini?  Wamwaminije wasiyemsikia?  Wamsikieje wasipohubiriwa?  Wamsikieje wasipohubiriwa? Watahubiriweje  j wasipopelekwa?
 32. 32. KWANINI MAFANIKIO? Wakolosai 1:16Rasilimali zote zilizowekwa na  Mungu duniani, zinatakiwa  Mungu duniani zinatakiwazitumike kwanza, kwa ajili ya  , j y kuujenga Ufalme wa Mungu  duniani. Mathayo 6:32‐33 M th 6 32 33
 33. 33. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 Adam Zab 150:6
 34. 34. KWANINI MAFANIKIO? Hagai 1:1‐11Kazi yoyote ya Kanisa, inayolenga  injili, ikichechemea kwa namna  injili ikichechemea kwa namnay y ,yoyote, mimi na wewe hatuwezi  kubarikiwa wala kufanikiwa  katika maisha yetu ya kila siku. Malaki 3:7‐12 M l ki 3 7 12
 35. 35. KWANINI MAFANIKIO? Hagai 1:1‐11 Tunatakiwa kuishi maisha ya  ushindi na mafanikio, ili tuweze  ushindi na mafanikio ili tuweze kutegemeza huduma za Injili na  g j Neno la Mungu, kwa dunia inayoangamia kimwili na kiroho. Malaki 3:7‐12 M l ki 3 7 12
 36. 36. KWANINI MAFANIKIO? 3.Kuithamanisha Kazi ya  y Yesu Msalabani. 2Wakorintho 8:9 2Wakorintho 8:9
 37. 37. KWANINI MAFANIKIO? 2Wakorintho 8:9 Tunatakiwa kuishi maisha ya  ushindi na mafanikio, ili tuweze  ushindi na mafanikio ili tuweze kutegemeza huduma za Injili na  g j Neno la Mungu, kwa dunia inayoangamia kimwili na kiroho. Yohana 6:1‐15 Y h 6 1 15
 38. 38. KWANINI MAFANIKIO? 2Wakorintho 8:9 Tunatakiwa kuishi maisha ya  ushindi na mafanikio, ili tuweze  ushindi na mafanikio ili tuweze kutegemeza huduma za Injili na  g j Neno la Mungu, kwa dunia inayoangamia kimwili na kiroho. Malaki 3:10‐12 M l ki 3 10 12
 39. 39. KAZI YA MALI NA UTAJIRI 2Wakorintho 8:9 2Wakorintho 8:9‘Yesu alifanyika maskini kwa Yesu alifanyika maskini kwa  ajili yetu (ingawa yeye ni  ajili yetu (ingawa yeye ni tajiri), ili sisi tupate kuwa  j ), pmatajiri kwa umaskini wake’
 40. 40. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Yesu alikufa akiwa amevaa  maisha ya kimaskini, ili sisi waumini wake turithi maisha ya  ushindi, mafanikio na utajiri ushindi mafanikio na utajiri kwa malengo ya kuitegemeza  g y g kazi ya Mungu duniani (ibada  na injili).
 41. 41. KWANINI MAFANIKIO? 2Wakorintho 8:9 Tunatakiwa kuishi maisha ya  ushindi na mafanikio, ili tuweze  ushindi na mafanikio ili tuweze kutegemeza huduma za Injili na  g j Neno la Mungu, kwa dunia inayoangamia kimwili na kiroho. Yohana 6:1‐15 Y h 6 1 15
 42. 42. KAZI YA MALI NA UTAJIRI 2Wakorintho 9:8 – 1311 Mtatajirishwa kwa kila namna  ili mpate kuwa wakarimu kila  ili mpate kuwa wakarimu kila wakati, ambako kwa kupitia  , p kwetu, ukarimu wenu  utamletea Mungu shukrani. 
 43. 43. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Adam                               Nchi 2Kor 9:11‐13 Kumb 8:6‐18 Adam Luka 6:38
 44. 44. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Luka 6:38 38 Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na mtapewa Kipimo cha kujaa nakushindiliwa na kusukwasukwa  hata kumwagika, ndicho watu  watakachowapa vifuani  mwenu, kwakuwa…  mwenu kwakuwa
 45. 45. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Luka 6:3838 … Kipimo kile kile mpimacho,  Ki i kil kil i h ndicho mtakachopimiwa. ndicho mtakachopimiwa ”
 46. 46. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Waefeso 4:28 Waefeso 4:28 Kila mwizi na aache kuiba;  Kila mwizi na aache kuiba;asiibe tena; bali afanye kazi,  ; y ,ili apate kitu cha kumgawia  mhitaji (maskini).
 47. 47. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi 2Kor 9:11‐13 Kumb 8:6‐18 Adam Luka 6:38
 48. 48. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi 2Kor 9:11‐13 Kumb 8:6‐18 Adam Luka 6:38
 49. 49. KAZI YA MALI NA UTAJIRI 2Wakorintho 9:8 – 1312 Huduma hii mnayofanya si tu  kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya  kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya watakatifu, bali huzidi sana kwa  , shukrani nyingi apewazo  Mungu. 
 50. 50. KAZI YA MALI NA UTAJIRI 2Wakorintho 9:8 – 13 13Kwa sababu ya huduma  ambayo mmejithibitisha  ambayo mmejithibitishawenyewe, watu watamtukuza  y , Mungu kwa ajili ya utii  ufuatanao na ukiri wenu wa  Injili ya Kristo … Injili ya Kristo
 51. 51. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Mathayo 25:34‐4634“Ndipo Mfalme atawaambia  wale walioko upande wake wa  wale walioko upande wake wa kuume, ‘Njoni, ninyi  j mliobarikiwa na Baba yangu,  urithini Ufalme ulioandaliwa  ithi i Uf l li d li kwa ajili yenu tangu kuumbwa  kwa ajili yenu tangu kuumbwa kwa ulimwengu.
 52. 52. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Mathayo 25:34‐4635 Kwa maana nilikuwa na njaa  mkanipa chakula, nilikuwa na  mkanipa chakula nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa  y , mgeni mkanikaribisha,
 53. 53. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Mathayo 25:34‐46 36 nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa mkanitunza, nilikuwa mgonjwa mkanitunzanami nilikuwa kifungoni mkaja  g j kunitembelea.’ 
 54. 54. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Mathayo 25:34‐4637 “Ndipo wale wenye haki  watakapomjibu wakisema,  watakapomjibu wakisema‘Bwana, ni lini tulikuona una  ,njaa tukakulisha au ukiwa na  kiu tukakunywesha?
 55. 55. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Mathayo 25:34‐4638 Lini tulikuona ukiwa mgeni  tukakukaribisha au ukiwa uchi  tukakukaribisha au ukiwa uchi tukakuvika?  39 Tena ni lini  tulikuona ukiwa mgonjwa tukakutunza au ukiwa kifungoni  tukakutembelea? tukakutembelea?’ 
 56. 56. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Mathayo 25:34‐46 40 “Naye Mfalme atawajibu, ‘Amin amin ninawaambia kwa Amin, amin ninawaambia, kwa  j jinsi mlimvyotendea  y mmojawapo wa hawa ndugu  Zangu walio wadogo,  mlinitendea Mimi. mlinitendea Mimi ’ 
 57. 57. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Mathayo 25:34‐4641 “Kisha atawaambia wale walio  upande Wake wa kushoto,  upande Wake wa kushoto ‘Ondokeni kwangu, ninyi  g mliolaaniwa, nendeni kwenye  moto wa milele alioandaliwa  t il l li d li kwa ajili ya ibilisi na malaika  kwa ajili ya ibilisi na malaika zake.
 58. 58. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Mathayo 25:34‐4642 Kwa maana nilikuwa na njaa hamkunipa chakula, nilikuwa na hamkunipa chakula nilikuwa na kiu hamkuninywesha, y ,
 59. 59. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Mathayo 25:34‐46 43 Nilikuwa mgeni nanyi hamkunikaribisha, nilikuwa uchi hamkunikaribisha nilikuwa uchihamkunivika, nilikuwa mgonjwa  , g j hamkunitunza na nilikuwa  gerezani nanyi hamkuja  kunitembelea. kunitembelea ’ 
 60. 60. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Mathayo 25:34‐4644 “Ndipo wao pia watajibu, ‘Bwana ni lini tulikuona ukiwa Bwana ni lini tulikuona ukiwa na njaa au kiu, au ukiwa mgeni  j , gau uchi , au ukiwa mgonjwa na  kifungoni na hatuku‐ kuhudumia?
 61. 61. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Mathayo 25:34‐4645 “Naye atawajibu, ‘Amin, amin  nawaambia, kwa jinsi ambavyo  nawaambia kwa jinsi ambavyo hamkumtendea mmojawapo  j p wa hawa ndugu zangu walio  wadogo, hamkunitendea mimi.’
 62. 62. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Mathayo 25:34‐4646 “Ndipo hawa watakapoingia kwenye adhabu ya milele, lakini kwenye adhabu ya milele lakini wale wenye haki wataingia  y g katika uzima wa milele.’’
 63. 63. KAZI YA MALI NA UTAJIRI 4. ILI KUVITUMIA KWA MAHITAJI YETU BINAFSI    Yohana 16:24 Y h 16 24
 64. 64. KAZI YA MALI NA UTAJIRI 1Timotheo 6:17‘Waagize wale ambao ni matajiri wa ulimwengu huu waache  wa ulimwengu huu waache kujivuna, wala wasiweke  j , tumaini lao katika mali ambayo  si ya hakika, bali …
 65. 65. KAZI YA MALI NA UTAJIRI 1Timotheo 6:17‘ … wamtumaini Mungu ambaye  hutupatia vitu vyote kwa wingi  hutupatia vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha’.
 66. 66. KAZI YA MALI NA UTAJIRI 2Wakorintho 9:8 – 118 Naye Mungu aweza kuwapa kila baraka kwa wingi, ili katika kila baraka kwa wingi ili katikamambo yote kila wakati, mwe  y , na kila kitu mnachohitaji, ili  mweze kushiriki kwa wingi  katika kila kazi njema.  katika kila kazi njema
 67. 67. KAZI YA MALI NA UTAJIRI 2Wakorintho 9:8 – 1110 Yeye ampaye mpanzi mbegu  kwa ajili ya kupanda na mkate  kwa ajili ya kupanda na mkate kuwa chakula, atawapa na  , p kuzidisha mbegu zenu za  kupanda na kuongeza mavuno  ya haki yenu.  ya haki yenu
 68. 68. KAZI YA MALI NA UTAJIRI 2Wakorintho 9:8 – 11 11 Mtatajirishwa kwa kila  namna, ili mpate kuwa na  namna ili mpate kuwa naukarimu kila wakati, ambako  ,kwa kupitia kwetu, ukarimu  wenu utamletea Mungu  shukrani. shukrani
 69. 69. KAZI YA MALI NA UTAJIRI 4. Ili tuvitumie kwa furaha Zaburi 23:1‐ 2; ‘Bwana ndiye Mchungaji wangu, ‘B di M h ji sitapungukiwa na kitu.  sitapungukiwa na kitu Ananilaza katika malisho ya  majani mabichi na kuniongoza  kando ya mito ya maji.’ k d it ji ’
 70. 70. KAZI YA MALI NA UTAJIRI 4. Ili tuvitumie kwa furaha Zaburi 37:4;  Z b i 37 4‘Nawe utajifurahisha kwa Bwana ‘Nawe utajifurahisha kwa Bwana Mungu wako, naye atakupa haja Mungu wako, naye atakupa haja  za moyo wako’
 71. 71. KAZI YA MALI NA UTAJIRI 4. Ili tuvitumie kwa furaha Zaburi 145:17‐19 ‘Bwana ni mwenye fadhili na ‘B i f dhili mwenye haki kwa wale  mwenye haki kwa wale wamwitao; naye atawafanyi  wamchao matakwa yao.’
 72. 72. KAZI YA MALI NA UTAJIRI Wafilipi 4:6‐7,19; ‘Msijisumbue kwa neno lolote,  isipokuwa kwa kusali na  isipokuwa kwa kusali na kuomba; haja zenu zijilikane  ; j j kwa Bwana; atawajaza kila  mnachohitaji, kwa kadri ya  utajiri wake katika Yesu utajiri wake katika Yesu’.
 73. 73. KANUNI ZA KIROHO Ni mapenzi ya Mungu tuishi  maisha ya ushindi na mafanikio ili kutimiza kusudi ili kutimiza kusudi  la Mungu la kuishi maisha  la Mungu la kuishi maishamazuri kama vyombo maalum  vya kumsifu na kumwabudu  Mungu.
 74. 74. KANUNI ZA KIROHO Tunaishi katika dunia yenye mifumo ya kila aina ya upinzani ya kila aina ya upinzani  kwa mtu wa Mungu; hivyo  g ; y Nguvu za Mungu ni kitu cha lazima katika maisha ya mtu wa  Mungu, ili kumwezesha kuishi  Mungu ili kumwezesha kuishimaisha ya ushindi na mafanikio y katika dunia kama hii.
 75. 75. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI 2Petro 1:3‐4 3 Kwa 3 Kwa kuwa Uweza wake wa uungu umetupatia (au nguvu zake za uungu zimetupatia)  k ) mambo yote mambo yote tunayohitaji kwaajili ya maisha na utakatifu, kwa kumjua Yeye aliyetuita kwa utukufu Wake na wema Wake  mwenyewe. 
 76. 76. KUTEMBEA KWA IMANI 2Petro 1:3‐4 4 Kwa sababu hi b b hiyo, Munguametukirimia ahadi zake kuu naza thamani, ili kwa kupitia hizotupate kuwa washiriki wa tabia za uungu, tukiokolewa na g , uharibifu (au upotovu) ulioko duniani kwa sababu ya tamaa tamaa.
 77. 77. KANUNI ZA KIROHO Katikati ya upinzani ambao  watu wa Mungu tunaupitia  duniani, Mungu ana njia na  duniani Mungu ana njia nakanuni za kutuwezesha kuishi za kutuwezesha kuishi  maisha ya ushindi, bila  kujichafua utakatifu wetu katika mifumo hii ya uovu. k ik if hii
 78. 78. MBINU ZA MAISHA YA  USHINDI NA MAFANIKIOKanuni za Uzalishaji Mali (Uchumi na Maendeleo) “Kanuni za Kimwili za  a u a a Maisha ya Ushindi na Mafanikio”
 79. 79. KANUNI ZA KIROHO Warumi 8:37 Pamoja na kwamba Neno la Mungu linatuahidi Ushindi wa Mungu linatuahidi Ushindi wa Yesu msalabani, lakini bado msalabani, lakini bado  watu wengi tunaishi              maisha ya kushindwa.
 80. 80. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Zipo sababu nyingi,  Lakini moja ya sababu kubwa, kwanini watu wa Mungu tunaishi kwanini watu wa Mungu tunaishimaisha ya kushindwa, ni kutojua y , j namna ya kuzileta baraka za  rohoni k k h katika mwili, kwa njia ya l k uzalishaji mali ( Productivity ). uzalishaji mali (“Productivity”)
 81. 81. Uchumi na MaendeleoMwanzo 1:26‐28, Mwanzo 2:4‐15M 1 26 28 M 2 4 15Baraka za Mungu katika maisha Baraka za Mungu katika maisha y , yetu, zitadhihirika katika  ulimwengu wa mwili (kutoka katika ulimwengu wa roho) pale  tutakapochukua hatua ya  tutakapochukua hatua yakufanya kazi na kuwa wazalisha  y mali (productive).
 82. 82. Uchumi na Maendeleo Kwa Mfano; K MfTangu Uumbaji wa DuniaT U b ji D i Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 M 1 1 5 14 19
 83. 83. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐191H Hapo mwanzo, Mungu aliumba M li b mbingu na nchi; 2 na Dunia nchi; 2ilikuwa haina umbo tena ilikuwatupu, giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, naye R h wa ili di ji Roho Mungu alitanda juu ya maji maji. 
 84. 84. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐193 Mungu akasema “Iwepo nuru’’  akasema,  Iwepo nuru nayo nuru ikawepo. 4 Mungu akaona ya kuwa nuru ni njema, ndipo M di Mungu akatenganisha nuru k ih na giza giza. 
 85. 85. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐195 Mungu5 Mungu akaiita nuru “mchana’’  mchana na giza akaliita “usiku.’’ Ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya kwanza. 
 86. 86. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 14 Mungu akasema “Iwepo Mungu akasema,  Iwepo mianga kwenye nafasi ya anga ili itenganishe mchana na usiku, nayo i alama ya k iwe l kutambulisha b li hmajira mbali mbali siku na miaka mbali, siku miaka, 
 87. 87. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 15 nayo iwe ndiyo mianga y y gkwenye nafasi ya anga itoe nuru juu ya dunia.’’ Ikawa hivyo. 16Mungu akafanya mianga miwili mikubwa … 
 88. 88. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐1916 … Mwanga mkubwa utawale gmchana (Jua) na mwanga mdogo utawale usiku (Mwezi). Pia Mungu akafanya na nyota za mbinguni. g
 89. 89. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐1917 Mungu17 Mungu akaiweka hiyo mianga mikubwa miwili (yaani Jua na (y Mwezi) katika anga ili iangazedunia. 18 … Mungu akaona kuwa hili nalo ni jema 19 Ikawa jioni jema. 19 jioni,  ikawa asubuhi, siku ya nne. , y
 90. 90. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19NuruN Jua J Mwanga M(Yesu/Neno)(Y /N )Yoh 1:7‐9Y h17 9
 91. 91. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Kumbe Nuru ya Ulimwenguni Ulimwenguni,  haitoki kwenye jua na mwezi,  y j ,kwasababu Nuru ilikuwepo tangu siku ya kwanza wakati jua namwezi viliumbwa baadaye kabisa katika siku ya nne! y
 92. 92. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Kumbe jua si chanzo chacha  Mwanga au Nuru inayoangaza g y g ulimwenguni, bali jua ni“kibebeo” tu cha kuleta mwanga duniani, lakini duniani lakini jua si chanzo cha cha  Nuru inayoangaza duniani. y g
 93. 93. Kanuni za Maisha ya Ushindi Mwanzo 1:1‐4, 14‐19 Neno Jua Mwanga(Kiroho)         (Kimwili)            (Nuru)(Kiroho) (Kimwili) (Nuru)Baraka +   Kibebeo Nuru
 94. 94. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Kwa lugha rahisi; Mwanga au Nuru inayoangaza g y gduniani, ina vyanzo viwili; kimoja ni kipo katika ulimwengu wa mwili na kingine kipo katika ulimwengu wa roho. g
 95. 95. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Chanzo cha Nuru cha rohoni cha Nuru cha rohoni, kilikuwepo kabla ya chanzo cha  p y Nuru cha mwilini kuwepo. Kwahiyo, chanzo cha Nuru cha kimwili kinatawaliwa na chanzo cha Nuru cha kiroho. 
 96. 96. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Hii ina maana kwamba;Kanuni za Kiroho zilikuwepo kabla p ya Kanuni za Kimwilini kuwepo. Kwahiyo, Kanuni za Kiroho ndizozinazotawala Kanuni za Kimwili za Ulimwengu huu. g
 97. 97. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Hii ina maana kwamba;Hakuna kitu kinachofanyika katika y Ulimwengu wa mwili, mpaka kimefanyika kwanza katika Ulimwengu wa roho roho.
 98. 98. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Chanzo cha Nuru cha rohoni cha Nuru cha rohoni, kilikuwepo kabla ya chanzo cha  p y Nuru cha mwilini kuwepo. Kwahiyo, chanzo cha Nuru cha kimwili kinatawaliwa na chanzo cha Nuru cha kiroho. 
 99. 99. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19NuruN Jua J Mwanga M(Yesu/Neno)(Y /N )Yoh 1:7‐9Y h17 9
 100. 100. Kanuni za Maisha ya Ushindi Mwanzo 1:1‐4, 14‐19 Neno Jua Mwanga(Kiroho)         (Kimwili)            (Nuru)(Kiroho) (Kimwili) (Nuru)Baraka +   Kibebeo Nuru
 101. 101. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Luka 4:1‐4“Mtu h i hi k mkate tu, “ hataishi kwa k bali kwa kila Neno li k l b li k kil N litokalo katika kinywa cha Bwana”. k tik ki h B ”
 102. 102. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Luka 4:1‐4 Hii pia ina maana kwamba, Afya ya mtu haitoki katika mkate tunaokula tu bali kwa katika tu, baliNeno litokalo katika kinywa cha cha  Bwana Mungu.
 103. 103. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Mwanzo 1:1‐4, 14‐19 Neno Mkate Afya(Kiroho)        (Chakula)           (Nguvu)(Kiroho) (Chakula) (Nguvu)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 104. 104. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Luka 4:1‐4 Hii pia ina maana kwamba, Uponyaji wa mtu hautoki katikaDawa anazotumia tu bali katika tu, baliNeno litokalo katika kinywa cha cha  Bwana Mungu.
 105. 105. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Mwanzo 1:1‐4, 14‐19 Neno Dawa Afya(Kiroho)           (Tiba)            (Uponyaji)(Kiroho) (Tiba) (Uponyaji)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 106. 106. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Mwanzo 1:1‐4, 14‐19 Neno Kitanda Usingizi(Kiroho)           (Tiba)                 (Afya)(Kiroho) (Tiba) (Afya)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 107. 107. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Mwanzo 1:1‐4, 14‐19 Neno Nyumba Home(Kiroho)           (House)          (Familia)(Kiroho) (House) (Familia)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 108. 108. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Mwanzo 1:1‐4, 14‐19 Neno Nyumba Usalama(Kiroho)           (Geti)               (Ulinzi)(Kiroho) (Geti) (Ulinzi)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 109. 109. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Mwanzo 1:1‐4, 14‐19 Neno Kitabu Akili(Kiroho)           (Shule)            (Maarifa)(Kiroho) (Shule) (Maarifa)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 110. 110. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Mwanzo 1:1‐4, 14‐19 Neno Pete             Upendo Pete Upendo(Kiroho)           (Harusi)            (Ndoa)(Kiroho) (Harusi) (Ndoa)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 111. 111. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Mwanzo 1:1‐4, 14‐19 Neno Cheti Ajira(Kiroho)           (Shule)               (Kazi)(Kiroho) (Shule) (Kazi)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 112. 112. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Mwanzo 1:1‐4, 14‐19 Neno Ajira Mafanikio(Kiroho)         (Kazi)          (Maendeleo)(Kiroho) (Kazi) (Maendeleo)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 113. 113. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Mwanza 1:1‐4, 14‐19Mistari hii inatuonyesha kwamba,  kumbe kuna kanuni zingine za  k b k k i i i kiroho, zilizo juu sana kuliko  kiroho, zilizo juu sana kuliko kanuni hizi za kimwili, na ndizo zinazotawala ulimwengu huu wa  kimwili na kanuni zake. ki ili k i k
 114. 114. KANUNI ZA KIROHO 1Yohana 5:4 ‘… Na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, ni hiyo k hi d k li i hi IMANI yetu’ (Uhakika wa  yetu (Uhakika wa y y mambo yasiyoonekana) ) ~ Mambo ya Kiroho ~
 115. 115. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Mwanza 1:1‐4, 14‐19 Mafanikio katika Kanuni za  Kimwili, yatategemea sana  Ki ili t t misingi ya Kanuni za Kiroho, ya Kanuni za Kiroho, tuliyoiweka maishani mwetu na  katika shughuli zetu.
 116. 116. Uchumi na Maendeleo Baraka hizo za Mungu katika maisha yetu, zitadhihirika katika  ulimwengu wa mwili (kutoka  li ili (k t kkatika ulimwengu wa roho) pale katika ulimwengu wa roho) pale tutakapochukua hatua ya kufanya kazi na kuwa wazalisha  mali ( d ti ) li (productive).
 117. 117. Uchumi na Maendeleo Kwa Mfano; K MfTangu Uumbaji wa DuniaT U b ji D i Mwanzo 2:4‐15 M 2 4 15 Mwanzo 1:26‐28 M 1 26 28
 118. 118. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 M 2 4 15 4‐5  Siku ile Mungu 4 5 ‘… Siku ile Mungu  alipoziumba mbingu na nchi,  p g ,hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga haijachipuka  bado, kwasababu … bado kwasababu ’
 119. 119. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 M 2 4 154‐5  Bwana Mungu alikuwa4 5 ‘… Bwana Mungu alikuwa bado hajainyeshea nchi mvua,  j y ,wala hapakuwepo na mtu wa  kuilima ardhi.
 120. 120. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 1:26‐28 M 1 26 28 26 ‘Mungu akasema, tufanye  mtu kwa sura yetu na kwa  t k t k mfano wetu, wakatawale kila  mfano wetu, wakatawale kilakitu tulichokiumba katika nchi’
 121. 121. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 1:26 28 Mwanzo 1:26‐28 28 ‘Bwana Mungu akaumba  28 ‘B M k b Mwanaume na Mwanamke,  Mwanaume na Mwanamke akawaweka katika bustani ya  Eden, akawaambia, ‘zaeni na kuongezeka na kuitawala nchi.’k k k i l hi ’
 122. 122. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 M 2 4 1515  Bwana Mungu akamtwaa15 ‘… Bwana Mungu akamtwaa  huyo mtu, akamweka katika  y , bustani ya Eden, ili ailime na  kuitunza.
 123. 123. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 M 2 4 15Kazi si laana, Kazi si matokeo ya Kazi si laana Kazi si matokeo ya dhambi, kazi ni baraka. Kabla  , hata dhambi haijaja duniani  (kazi ilikuwepo). Tuliumbwa ili  tufanya kazi. tufanya kazi
 124. 124. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 Neno Kilimo Mafanikio(Kiroho)           (Kazi)             (Utajiri)(Kiroho) (Kazi) (Utajiri)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 125. 125. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 Neno Mifugo Mafanikio(Kiroho)           (Kazi)             (Utajiri)(Kiroho) (Kazi) (Utajiri)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 126. 126. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 Neno Biashara Mafanikio(Kiroho)         (Kazi)             (Utajiri)(Kiroho) (Kazi) (Utajiri)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 127. 127. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 Neno Ajira Mafanikio(Kiroho)           (Kazi)             (Utajiri)(Kiroho) (Kazi) (Utajiri)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 128. 128. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 Neno Kipawa Mafanikio(Kiroho)           (Kazi)             (Utajiri)(Kiroho) (Kazi) (Utajiri)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 129. 129. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 Neno Uzalishaji Mafanikio(Kiroho)           (Kazi)             (Utajiri)(Kiroho) (Kazi) (Utajiri)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 130. 130. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 12:1‐3 M 12 1 3 ‘Bwana Mungu akamwambia Bwana Mungu akamwambia Ibrahimu, Nitakubariki sana hata  , kukufanya wewe uwe baraka.  Nitalikuza jina lako, na mataifa yote yatabarikiwa kupitia weweyote yatabarikiwa kupitia wewe’.
 131. 131. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 13:1‐3 M 13 1 32  Naye Ibrahimu akawa tajiri 2 ‘Naye Ibrahimu akawa tajirisana, katika mifugo, na katika  , g , fedha na katika dhahabu’.
 132. 132. Uchumi na MaendeleoMwanzo 1:26‐28, Mwanzo 2:4‐15M 1 26 28 M 2 4 15Baraka za Mungu katika maisha Baraka za Mungu katika maisha y , yetu, zitadhihirika katika  ulimwengu wa mwili (kutoka katika ulimwengu wa roho) pale  tutakapochukua hatua ya  tutakapochukua hatua yakufanya kazi na kuwa wazalisha  y mali (productive).
 133. 133. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 Neno Kilimo Mafanikio(Kiroho)           (Kazi)             (Utajiri)(Kiroho) (Kazi) (Utajiri)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 134. 134. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 Neno Mifugo Mafanikio(Kiroho)           (Kazi)             (Utajiri)(Kiroho) (Kazi) (Utajiri)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 135. 135. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 26:1‐5, 12‐13 M 26 1 5 12 131‐5  Bwana Mungu akamwambia 1 5 ‘Bwana Mungu akamwambia Isaka, hakika nitakubariki  , kwasababu ya ibrahimu Baba  yako na ahadi zake juu yake.
 136. 136. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 26:1‐5, 12‐13 M 26 1 5 12 1312  Naye Isaka akapanda mbegu, 12 ‘Naye Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka  , p ule, vipimo mia (100) kwa  kimoja (1) na bwana  akambariki akambariki’.
 137. 137. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 26:1‐5, 12‐13 M 26 1 5 12 1313  Mtu huyo Isaka, akawa 13 ‘Mtu huyo Isaka akawamkuu, akazidi kustawi, hata  , , akawa mkuu sana’.
 138. 138. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 26:1‐5, 12‐13 M 26 1 5 12 1313  Mtu huyo Isaka, akawa 13 ‘Mtu huyo Isaka akawamkuu, akazidi kustawi, hata  , , akawa mkuu sana’.
 139. 139. Uchumi na Maendeleo Kwa Mfano; K MfMungu Baba yakoM B b k Mwanzo 1:26 M 1 26 Mwanzo 2:7 M 27
 140. 140. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 1:26 M 1 26‘Tufanye mtu kwa sura yetu na Tufanye mtu kwa sura yetu na  kwa mfano wetu, wakatawale  , kila kitu tulichokiumba’
 141. 141. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:7 M 27‘Bwana Mungu akamfanya mtu Bwana Mungu akamfanya mtu  kwa mavumbi ya ardhi,  y , akampulizia pumzi iliyo hai puani mwake, ndipo mtu akawa  nafsi hai nafsi hai’
 142. 142. Kanuni za Maisha ya Ushindi Mwanzo 1:1‐4, 14‐19Neno Ufinyanzi B Adam B’Adam(roho)           (mwili)                (Mtu)(roho) (mwili) (Mtu)Roho +    Kibebeo Adam
 143. 143. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:1‐2 M 212 ‘Na siku ya saba Mungu Na siku ya saba, Mungu  alimaliza kazi yake yote  y y aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake  aliyoifanya. aliyoifanya
 144. 144. Uchumi na Maendeleo Kutoka 20:11 K t k 20 11‘Maana kwa siku sita Bwana Maana kwa siku sita, Bwana  Mungu wako alifanya kazi, g y ,akaumba mbingu na nchi, na  bahari na vyote vilivyomo,  akastarehe siku ya saba ... akastarehe siku ya saba ’
 145. 145. Uchumi na Maendeleo Kutoka 20:11 K t k 20 11 Ikiwa Mungu Baba yako ni  Ikiwa Mungu Baba yako nimfanyakazi, itakuwaje wewe  y , j kiumbe wake usifanye kazi wakati, wewe kiumbe ni matokeo ya kazi ya Mungu? ya kazi ya Mungu? 
 146. 146. Uchumi na Maendeleo Kutoka 20:11 K t k 20 11 Ikiwa Mungu Baba yako ni  Ikiwa Mungu Baba yako nimfanyakazi, itakuwaje wewe  y , j kiumbe wake usifanye kazi wakati, wewe kiumbe ni matokeo ya kazi ya Mungu? ya kazi ya Mungu? 
 147. 147. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 M 2 4 15Kazi si laana, Kazi si matokeo ya Kazi si laana Kazi si matokeo ya dhambi, kazi ni baraka. Kabla  , hata dhambi haijaja duniani  (kazi ilikuwepo). Tuliumbwa ili  tufanya kazi. tufanya kazi
 148. 148. Uchumi na Maendeleo Waefeso 4:28 W f 4 28“Mwibaji asiibe tena bali kwa Mwibaji asiibe tena, bali kwa mikono yake, afanye kazi kwa  y , y juhudi, ili apate kitu cha  kumgawia mhitaji.
 149. 149. Uchumi na MaendeleoBaraka za Mungu katika maisha  yetu, zitadhihirika katika  ulimwengu wa mwili (kutoka  li ili (k t kkatika ulimwengu wa roho) pale katika ulimwengu wa roho) pale tutakapochukua hatua ya kufanya kazi na kuwa wazalisha  mali (productive) (productive).
 150. 150. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 Neno Uzalishaji Mafanikio(Kiroho)           (Kazi)             (Utajiri)(Kiroho) (Kazi) (Utajiri)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 151. 151. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU USHIRIKA WA MUNGU NA  USHIRIKA WA MUNGU NA BINADAMU KATIKA  KUITAWALA DUNIA 1Wakorintho 3:9
 152. 152. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1Wakorintho 3:99 Kwa maana sisi tu watenda kazi  pamoja na Mungu.  (kwa ushindi na mafanikio) (k hi di f iki )
 153. 153. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 8:28‐3028 Na kwahiyo basi, katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika wale wampendao, katika  kuwapatia mema.  (ushindi, faida na mafanikio)
 154. 154. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ukweli ni Kwamba … Mungu anaweza kufanya kila kitu pasipo msaada wa binadamu, lakini  alichagua tu, kufanya kazi kwa  alichagua tu kufanya kazi kwa ushirika na binadamu; kwahiyo, kuna ‘partnership’ kati ya Mungu na  binadamu katika kutawala dunia. binadamu katika kutawala dunia
 155. 155. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mwanzo 1:26,18, 26 Tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu wakatawale dunia  na vyote tulivyoviumba juu ya uso  na vyote tulivyoviumba juu ya uso wa dunia.
 156. 156. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mwanzo 1:26‐1828 Mungu akaumba Mwanaume na  Mwanamke, akawaweka katika  bustani ya dunia, akawaambia,  bustani ya dunia akawaambia zaeni mkaongezeke na kuitawala (kuitiisha) dunia.
 157. 157. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Zaburi 115:16 Mbingu ni mbingu za Bwana, bali  nchi amewapa wanadamu Isaya 45:11 … kwa habari ya kazi za mikono yangu, haya niagizeni (niamuruni)yangu haya niagizeni (niamuruni)
 158. 158. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 16:18‐19 y19 Kwa maana nitawapa funguo za Ufalme, na mambo mtakayoyafunga  (ninyi) yatakuwa yamefungwa  (ninyi) yatakuwa yamefungwa (mbinguni), na mambo mtakayoyafungua  (ninyi) yatakuwa  yamefunguliwa (mbinguni) yamefunguliwa (mbinguni)
 159. 159. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 16:18‐19 y 18 Na milango ya kuzimu  haitaweza kulishinda kanisa  langu nitakalolijenga   (kwa mfumo huu).      (kwa mfumo huu)
 160. 160. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 16:18‐19 yMistari hii yote, inaonyesha wazi  kwamba, ili mapenzi ya Mungu  yatimizwe duniani (baraka na  yatimizwe duniani (baraka naushindi) ni lazima binadamu naye afanye wajibu wake ili kulitimiza  kusudi la Mungu duniani kusudi la Mungu duniani
 161. 161. Uchumi na MaendeleoBaraka za Mungu katika maisha  yetu, zitadhihirika katika  ulimwengu wa mwili (kutoka  li ili (k t kkatika ulimwengu wa roho) pale katika ulimwengu wa roho) pale tutakapochukua hatua ya kufanya kazi na kuwa wazalisha  mali (productive) (productive).
 162. 162. MBINU ZA MAISHA YA  USHINDI NA MAFANIKIO Kanuni za Kiroho za  Kanuni za Kiroho zaUshindi na MafanikioUshindi na Mafanikio(Uchumi na Maendeleo)(Uchumi na Maendeleo)
 163. 163. IMANI YA USHINDI 1Yohana 5:1‐4 4 Kwa maana, kila kitu  kilichozaliwa na Mungu,  huushinda ulimwengu na ulimwengu, na  huku ndiko kushinda, huku ndiko kushinda,kuushindako ulimwengu, ni  hiyo Imani yetu.”
 164. 164. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:6‘Pasipo Imani haiwezekani  p kumpendeza Mungu.’
 165. 165. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 10:38‘Mwenye haki wangu, ataishi  y g kwa Imani, naye akisitasita,  Roho yangu haitamfurahia.’
 166. 166. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUIkiwa imani ndiyo siri ya ushindi wetu duniani na ikiwa imani ndio kitu kinachokufanya uwe rafiki wa Mungu ili kutembea naye duniani; duniani;  Imani ni nini?
 167. 167. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1 Waebrania 11:1Imani ni kuwa na uhakika wa ni kuwa na uhakika wa  mambo yatarajiwayo, ni  mambo yatarajiwayo, ni y ( ) bayana (uthibitisho) wa mambo yasiyoonekana.
 168. 168. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1 Ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, mambo ambayo yatarajiwayo mambo ambayo bado hayajatokea, lakini tuna  bado hayajatokea, lakini tunauhakika (imani) kwamba, hayo  mambo yapo, na yatatokea baada ya muda (tunayatarajia).baada ya muda (tunayatarajia)
 169. 169. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1 Kwa sasa hatuyaoni  (hayaonekani), kwasababu  (hayaonekani) kwasababubado hayajatokea, lakini tuna bado hayajatokea, lakini tunauhakika (imani) kwamba, hayo mambo yapo, na yakuja baada  ya muda (tunayatarajia). ya muda (tunayatarajia)
 170. 170. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1Imani ni kuwa na uhakika wa  mambo yasiyoonekana.
 171. 171. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1 Kwahiyo, hata kama huoni kwamacho au hujashika kwa mikono,  lakini amini tu kwamba hayo kwamba, hayo mambo yapo mambo yapo na yanakuja kutokea, baada ya muda; hivyo anza kukiri ushindi. 
 172. 172. KUTEMBEA KWA IMANIKUTEMBEA KWA IMANIHatua za Imani Hatua za Imani Timilifu Warumi 4:16‐24 Warumi 4:16 24
 173. 173. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hatua Muhimu ya Kwanza; Hatua Muhimu ya Kwanza;1. Kutambua Nguvu ya 1 K t b N Neno la Mungu Waebrania 4:12 2Timotheo 3:16‐17
 174. 174. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU (Warumi 10:17) (Warumi 10:17) ‘Imani yenye Nguvu ya yenye Nguvu ya  kuhamisha milima,  kuhamisha milima huzaliwa kwa Neno la  huzaliwa kwa Neno la Mungu lililovuviwa lililovuviwa.
 175. 175. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 4:12 ‘Neno la Mungu li hai,  tena lina Nguvu’  (ya kutenda hata kuleta  mabadiliko)
 176. 176. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 2Timotheo 3:16 17 2Timotheo 3:16‐17 ‘Kila andiko/tamko lenye Kila andiko/tamko lenye  p pumzi/uvuvio wa Mungu,  / g ,lafaa kwa kuleta mabadiliko  ya tabia/mwenendo.’ (mafafanuzi)
 177. 177. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU NGUVU YA NENO NGUVU YA NENO 2 Timotheo 3:16‐17 Andiko + Pumzi = Neno (Hai) + Pumzi =  Herufi   +  Roho = Nguvu
 178. 178. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwa Mfano; K Mf Yesu na Mti wa Ti i Y Tini Marko 11:12‐14, 20‐24. M k 11 12 14 20 24
 179. 179. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 2. Kuomba Kwa Bidii Mpaka Kusababisha  Uumbaji Rohoni. Yakobo 5:17‐18, 16
 180. 180. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwa Mfano; ;Maombi ya Nabii EliyaMaombi ya Nabii Eliya Yakobo 5:16 18 Yakobo 5:16‐18
 181. 181. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yakobo 5:16‐18 17 Eliya likuwa mwanadamu  kama sisi, lakini aliomba kwa bidii, mvua isinyeshe juu ya nchi, bidii mvua isinyeshe juu ya nchina mvua haikunyesha juu ya nchi na mvua haikunyesha juu ya nchi kwa muda wa miaka mitatu (3)  na miezi sita (6).
 182. 182. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yakobo 5:16‐18 18 (baada ya miaka mitatu na nusu) Eliya akaomba tena kwa bidii, ili mvua inyeshe, na mvua bidii ili mvua inyeshe na mvua ikanyesha, na nchi ikazaa  ikanyesha, na nchi ikazaa matunda yake.
 183. 183. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yakobo 5:16‐1816 Kwahiyo basi, vivyo hivyo na  ninyi, ombeaneni ili mpate  kuponywa; kuomba kwake  kuponywa; kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana,  mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii.
 184. 184. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Utangulizi; Ut li i Yesu na P Y Pepo Sugu S Mathayo 17 9 20 M th 17:9‐20.
 185. 185. KANUNI ZA KIROHO Kuna kiwango maalum cha  Nguvu za Mungu, kinachomwezesha mtu wa  kinachomwezesha mtu wa Mungu, aishi maisha ya  Mungu aishi maisha yaushindi na mafanikio, katika  ,kulitimiza kusudi la Mungu.
 186. 186. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … yMaombi    =       Imani       =      Nguvu
 187. 187. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐20 Bwana Yesu alimaanisha li ih kwamba; wanafunzi wake  kwamba; wanafunzi wakehawakuishi Maisha ya Maombi,  y , Ndio maana hazikuzalishwa Nguvu za Mungu za kutosha,  kuondoa lil t ti k d lile tatizo.
 188. 188. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1Wafalme 18:41‐44 Nidhamu ya Maombi ya muda idh bi d mrefu, inahitajika mrefu inahitajika sana katikakusababisha uumbaji ya mambo j y katika ulimwengu wa roho,  tunayoyahitaji sana katika ulimwengu wa mwili. li ili
 189. 189. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1Wafalme 18:41‐44 Kwa Mfano wa; Nidhamu ya Kuku  yanayelalia (anayeatamia)  y ( y )mayai ili kutotoa vifaranga
 190. 190. Marko 11:23‐24 Ulimwengu wa roho (Tumaini)                            (Imani) (T i i) (I i) Maombi ya Maombi ya Kuumba Sifa + KufunguliaKuanza Kifaranga KifarangaKulalia kucheza kototoka (Ndani) (Nje) Mwilini
 191. 191. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Baada ya maombi ya muda  y y fulani, Roho Mtakatifu,atakushuhudia kwamba, tayari jambo lako limeumbika katika jambo lako limeumbika katikaulimwengu wa roho, na baada  g , ya muda litatokeza katika  ulimwengu wa mwili.
 192. 192. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 (23) amini kwamba hayouyasemayo (tayari) yametukia (tayari) yametukia (hata kama huyaoni), hapo ndipo yatakuwa yake (yatadhihirika) katika kuonekana na kushikika kushikika. 
 193. 193. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12 14 20 24 11:12‐14, 20‐24 24 Kwa sababu hiyo nawaambia nawaambia,  yo yote myaombayo mkisali,  aminini ya kwamba; mnayapokea ( k (sasa) nayo yatakuwa ) k yenu (baadaye) (baadaye).
 194. 194. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 Swali24 Ikiwa tayari nimeshapokea“sasa”,  kwanini hilo jambo liwe , j langu “baadaye” na sio sasa? 
 195. 195. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 Swali 24 Hiyo “baadaye” ni ya nini “baadaye” ni ikiwa tayari nimeshapokea y p hili jambo “sasa”? 
 196. 196. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 Swali24 kwanini lisiwe langu “sasa” “sasa”,  badala yake litakuwa langu y g “baadaye” na sio sasa? Wakati tayari nimeshapokea “sasa”?
 197. 197. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12 14 20 24 11:12‐14, 20‐24 24 Kwa sababu hiyo nawaambia nawaambia,  yo yote myaombayo mkisali,  aminini ya kwamba; mnayapokea ( k (sasa) nayo yatakuwa ) k yenu (baadaye) (baadaye).
 198. 198. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:23‐24 mnayapokea yatakuwa yenu (sasa)                (baadaye) ( ) (b d )Ulimwengu wa Ulimwengu wa kiroho kimwili
 199. 199. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 Mtu wa Mungu, hatawezakuelewa kitu Yesu aliongea hapa hapa,  kama hajui namna Mungu j g anavyofanya mambo, kwa kanuni zake d i i k i k duniani. ~  Njia (Style) za Mungu ~ Njia (Style) za
 200. 200. KANUNI ZA KIROHO Kwa Mfano; f ;Uumbaji wa DuniaUumbaji wa Dunia Waebrania 11:3    Waebrania 11:3
 201. 201. KANUNI ZA KIROHO Waebrania 11:3   “Nasi twajua ya kuwa, Ulimwengu  uliumbwa kwa Neno la Mungu,  uliumbwa kwa Neno la Mungu y hata vitu vinavyoonekana,  , havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri (au vitu vilivyo wazi wazi au dh hi i ( i ili i i vitu vinavyoonekana) vitu vinavyoonekana)”
 202. 202. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waebrania 11:3Kwahiyo, Mungu alipoumba dunia, K hi M li b d i aliiumba katika ulimwengu wa  aliiumba katika ulimwengu wakiroho kwanza, na alipoikalimisha  rohoni, ndipo akaizaa (akai‐ h d k ( k photocopy au akai‐print) katika au akai print) katika  ulimwengu wa mwili.
 203. 203. Ulimwengu wa roho NeemaUumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo MwishoMwa 1            Mwa 3          Kumb, Isa, Dan             Math 1                    Math 27                  1 Thes 4         Ufu 21 Milele (1)   Ufu 13 :8   (2) Efe 1:3‐4            7 e 33                 33 30      3 ½             3 ½   3 ½ Ulimwengu wa Roho Injili Kanisa Dhiki
 204. 204. Ulimwengu wa roho NeemaUumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo MwishoMwa 1            Mwa 3          Kumb, Isa, Dan             Math 1                    Math 27                  1 Thes 4         Ufu 21 Milele (1)   Ufu 13 :8   (2) Efe 1:3‐4   7 e 33                33 30      3 ½             3 ½   3 ½  600                        InjiliUlimwengu wa Roho 2000 2000                                                                                           Kanisa Kanisa Dhiki 700Ulimwengu wa Mwili (4) Daniel  7:13 – 14, 27 (5) Ufunuo 20:11 – 15 (3) Isaya 9: 6Bahari Miti Upepo Nchi na vyote viijazavyo 33 AD       33 AD
 205. 205. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waebrania 11:3Kwahiyo, Mungu alipoumba dunia, K hi M li b d i aliiumba katika ulimwengu wa  aliiumba katika ulimwengu wakiroho kwanza, na alipoikalimisha  rohoni, ndipo akaizaa (akai‐ h d k ( k photocopy au akai‐print) katika au akai print) katika  ulimwengu wa mwili.
 206. 206. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Kila cha Kimwili,  Kil h Ki ilikina cha kiroho chakekina cha kiroho chake 1 Wakorintho 15:44
 207. 207. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 1 Wakorintho 15:44 1 W k i th 15 44 “Ikiwa kuna mwili wa asili Ikiwa kuna mwili wa asili, Basi na mwili wa roho pia, upo” p , p
 208. 208. NGUVU YA MAOMBIKwasababu, Ulimwengu wa rohondio unaotawala ulimwengu wa mwili; Na hii ina maana kwamba, mwili Na hii ina maana kwamba hakuna kitu kitakachofanyika  hakuna kitu kitakachofanyika g , katika Ulimwengu wa mwilini,  mpaka kwanza kimefanyika  katika Ulimwengu wa roho.
 209. 209. KWANINI ROHO MTAKATIFU Kwa jinsi Mungu  alivyoutengeneza ulimwengu  alivyoutengeneza ulimwengu huu, binadamu hataweza  huu, binadamu hataweza kusababisha mabadiliko ya ushindi maishani mwake, pasipo  kupitia katika li k i i k ik ulimwengu wa  yasiyoonekana kwanza kwanza.
 210. 210. KANUNI ZA KIROHO 2Wakorintho 4:18    Tusiviangalie vitu vinavyoonekana ( i k (vya kimwili) ni  ki ili) i vya muda; bali tuviangalie vitu  vya muda; bali tuviangalie vitu visiyoonekana (vya kiroho)  y ( y ) kwani hivyo ndivyo vya milele  (vya kudumu).
 211. 211. ULIMWENGU WA ROHO Kabla jambo halijatokea  duniani katika ulimwengu wa  mwili, ni lazima lifanywe  mwili ni lazima lifanywe kutokea katika ulimwengu wa  kutokea katika ulimwengu waroho kwanza. Ndivyo ambavyo  Mungu aliutengeneza  ulimwengu huu. li h
 212. 212. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa rohoKwahiyo, Mungu akitaka kufanya jambo duniani (katika ulimwengu jambo duniani (katika ulimwengu wa mwili), halifanyi jambo hilo moja kwa moja duniani (mwilini),  bali analifanya kwanza katika  bali analifanya kwanza katika ulimwengu wa roho.
 213. 213. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24(23) (baada ya maombi) amini kwamba hayo uyasemayo (tayari) yameshatokea (tayari) yameshatokea (hata kama huyaoni), hapo ndipo yatakuwa yake (yatadhihirika)  katika kuonekana na kushikika kushikika. 
 214. 214. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12 14 20 24 11:12‐14, 20‐24(24) Kwa sababu hiyo nawaambia nawaambia,  yo yote myaombayo mkisali,  aminini ya kwamba; mnayapokea ( k (sasa) nayo yatakuwa ) k yenu (baadaye) (baadaye).
 215. 215. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:23‐24 mnayapokea yatakuwa yenu (sasa)                (baadaye) ( ) (b d )Ulimwengu wa Ulimwengu wa kiroho kimwili
 216. 216. Marko 11:23‐24 Ulimwengu wa roho (Tumaini)                            (Imani) (T i i) (I i) Maombi ya Maombi ya Kuumba Sifa + KufunguliaKuanza mnayapokea yatakuwamaombi (sasa)                     (baadaye) Ulimwengu wa mwili
 217. 217. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Baada ya maombi ya muda  y y fulani, Roho Mtakatifu,atakushuhudia kwamba, tayari jambo lako limeumbika katika jambo lako limeumbika katikaulimwengu wa roho, na baada  g , ya muda litatokeza katika  ulimwengu wa mwili.
 218. 218. Marko 11:23‐24 Ulimwengu wa roho Tumaini Imani “Nita …”                       “Nime ….” Nita … Nime ….Kuanza mnayapokea yatakuwamaombi (sasa)                     (baadaye) Ulimwengu wa mwili
 219. 219. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwa Mfano; ;Maombi ya Nabii EliyaMaombi ya Nabii Eliya Yakobo 5:16 18 Yakobo 5:16‐18
 220. 220. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐44; Baada ya ile Sadaka na Maombi,  Nabii Eliya akawaambia watu,  ‘Kimbieni nasikia sauti ya mvua Kimbieni, nasikia sauti ya mvua  tele’ (mstari 41), kabla hata ya  ( ), ykuona dalili zozote za mvua katika  ulimwengu wa mwili. l l
 221. 221. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Baada ya Toba  na Sadaka         (Kumb 28:1‐14) /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /        Mvua ya rohoni / / Mvua ya rohoni /      /        /      / / / / / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili Uyahudi                                  Uyahudi                                          Uyahudi 
 222. 222. Marko 11:23‐24 Ulimwengu wa roho (Tumaini)                            (Imani) (T i i) (I i) Maombi ya Maombi ya Kuumba Sifa + KufunguliaKuanza mnayapokea yatakuwamaombi (sasa)                     (baadaye) Ulimwengu wa mwili
 223. 223. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐44;Baada ya ile Sadaka na Maombi, kabla hata ya kuona dalili zozote  za mvua katika ulimwengu wa  za mvua katika ulimwengu wa mwili, Nabii Eliya akawaambia  , ywatu, ‘Kimbieni, nasikia sauti ya  mvua tele’ (mstari 41),  l ’( )
 224. 224. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐45; Na watu walipoondoka, Eliya alikwenda mlimani kuomba; na baada ya maombi mazito mara baada ya maombi mazito mara saba (7), ndipo mvua kubwa (7), ndipo mvua kubwa  sana ikanyesha juu ya nchi  (mstari 44‐45).
 225. 225. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Baaada ya Maombi (Yakobo 5:16‐18)  /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /     Mvua ya rohoni / / Mvua ya rohoni /      /        /      / / / / / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /    Mvua ya Mwilini /        / /      /      /  (Mstari 44‐45)    /       /       / /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /       /      /      /      /       /        /
 226. 226. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐45; Kumbe, mvua haikunyesha  katika ulimwengu wa mwili, mpaka kwanza ilipotengenezwa mpaka kwanza ilipotengenezwa katika ulimwengu wa kiroho katika ulimwengu wa kiroho kwanza.
 227. 227. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐45; Kwahiyo, kumbuka kwamba,  Kanuni za kiroho, ndizo  i ki h dizilizotangulia kusababisha athari zilizotangulia kusababisha athari g katika ulimwengu wa rohoni kwanza, ili mvua inyeshe katika  ulimwengu wa mwili.
 228. 228. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1 Kwahiyo, hata kama huoni kwamacho au hujashika kwa mikono,  lakini amini tu kwamba hayo kwamba, hayo mambo yapo mambo yapo na yanakuja kutokea, baada ya muda. 
 229. 229. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hatua Muhimu ya Tatu; H M hi T3. Usikivu kwa Uongozi wa  Roho Mtakatifu Warumi 8:16, 26‐27 2Tim 3:16‐17
 230. 230. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kutembea kwa ImaniSiri ya kutembea katika imani ipo ya kutembea katika kukiri, yale uyatakayo,  mara baada ya kupata uhakikawa R h Mt k tif ukiwa k tik Roho Mtakatifu ki katikahali ya maombi juu ya swala hilo. ya maombi ya swala
 231. 231. SIRI YA KANISA LA LEO Warumi 8:16‘Wale wanoongozwa na Rohowa M Mungu, hao ndio wana wa h di Mungu. Mungu ’
 232. 232. SIRI YA KANISA LA LEOKiwango cha nguvu za Mungu cha nguvumaishani mwako, kitategemea kiwango cha utii unaompa Roho Mtakatifu ambaye ni Mtakatifu, ambaye Msaidizi wako.
 233. 233. SIRI YA KANISA LA LEOKiwango cha Utii unaompa Roho Kiwango cha Utii unaompa RohoMtakatifu, kinategemea kiwango cha usikivu wako ktk  • k kuitambua sauti yake (signal) b k ( l)• k i iki sauti yake (kuelewa)  kuisikia ti k (k l )• kuitii sauti yake (kutenda) sauti yake (kutenda)
 234. 234. USHIRIKA NA ROHO MTAKATIFU Lakini kikubwa zaidi; Roho Mtakatifu  anataka kuongoza!  Ndio moja ya kazi yake  iliyomleta duniani Yohana 16:13
 235. 235. KUONGOZWA NA  ROHO MTAKATIFU ROHO MTAKATIFU NAMNA YA KUSIKIA SAUTI YA MUNGU NA  UONGOZI WA  ROHO MTAKATIFU
 236. 236. KUONGOZWA  NA ROHO MTAKATIFU A. Namna za KAWAIDA1. Kwa1 Kwa Ushuhuda wa moyoni ( (Sauti ya Ndani – ‘Rhema’)     y ) Isaya 55:8‐11, Yer 29: 11  (1Kor 2:16, Rum 8:16)  (2Nyak 6:7, 2Nyak 7:11)
 237. 237. KUONGOZWA  NA ROHO MTAKATIFU A. Namna za KAWAIDA 2.  Kwa Neno lake (Neno lili dik ‐ L (N liliandikwa Logos);  ) (Zab 119:105, 2Tim 3;16‐17) (Zab 119:105 2Tim 3;16‐17)
 238. 238. KUONGOZWA  NA ROHO MTAKATIFU A. Namna za KAWAIDA 3. Kwa 3. Kwa Amani ya rohoni ya rohoni (Furaha/Uhuru)  (Isa 55:12, Kol 3:15) (Fil 4:6‐7, Efe 4:1‐3)
 239. 239. USHIRIKA NA ROHO MTAKATIFU Kwahiyo; Roho Mtakatifu  anataka kuongoza!  Ndio moja ya kazi yake  iliyomleta duniani Yohana 16:13
 240. 240. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hatua Muhimu ya Nne; H M hi N4. Ujasiri wa Kukiri Ushindi Warumi 4:16‐20 Mithali 18:20‐21
 241. 241. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Maneno yana nguvu  Maneno yana nguvu ya kuumba! ya kuumba! Waebrania 11:3 Waebrania 11:3 Yohana 1:1‐4
 242. 242. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU NGUVU YA NENO NGUVU YA NENO Mithali 18:20 21 Mithali 18:20‐21 Unapoachilia Neno la Mungu kutoka ndani yako kwa imani, Roho wa Mungu huja kulivuvia ili Roho wa Mungu huja kulivuvia ilikusababisha uhai na uumbaji wa  j hilo neno maishani mwako.
 243. 243. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU NGUVU YA NENO NGUVU YA NENO Mithali 18:20 21 Mithali 18:20‐21 Unapoachilia neno baya kutoka ndani yako kwa imani, basi roho  mbaya  huja kulivuvia ili  mbaya huja kulivuvia ilikusababisha uhai na uumbaji wa  jhilo neno hilo maishani mwako.
 244. 244. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU NGUVU YA NENO NGUVU YA NENO Waefeso 4:29 Waefeso 4:29 Neno lolote lililo ovu, lisitoke  kinywani mwenu, bali lile lililo  jema, la kumfaa msikiaji.  jema la kumfaa msikiaji
 245. 245. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kutembea kwa Imani Mambo tuyasemayo huwayanaumbika katika ulimwengu wakiroho kwanza (yametukia). Baada (y ) ya kuyasema au kuyakiri, ndipo nguvu za Mungu huingia kazini kuyaumba katika ulimwengu wa mwili ( t k ili (yatakuwa yake). k )
 246. 246. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kutembea kwa Imani Kutembea kwa ImaniSiri ya kutembea katika imani ipo Siri ya kutembea katika imani ipo katika kukiri, yale uyatakayo,  mara baada ya kupata uhakika wa  Roho Mtakatifu ukiwa katika hali  Roho Mtakatifu ukiwa katika hali ya maombi juu ya swala hilo.
 247. 247. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwa Mfano; K Mf Imani ya Baba Ibrahimu I i B b Ib hi Warumi 4 16 20 W i 4:16‐20.
 248. 248. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 4:16‐24. Warumi 4:16 24 17 Kama ilivyoandikwa: Kama ilivyoandikwa:  ‘‘Nimekufanya wewe kuwa baba wa mataifa mengi.’’ Yeye ni baba yetu mbele za Mungu ib b t b l M
 249. 249. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 4:16‐24. 17 … Ibrahimu baba yetu alimwamini, Mungu awapaye  ahadi waliokufa na akaanza  h di li k f k kuvitaja vile vitu ambavyo vile vitu ambavyo  haviko kana kwamba  vimekwisha kuwako.
 250. 250. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 4:16‐24.19 Ab h Abrahamu h k hakuwa dh if k tik dhaifu katika imani hata alipofikiri juu ya mwili p j y wake na alipofikiiri juu ya ufu wa tumbo la Sara ambalo lilikuwa la Sara, ambalo kama limekufa, kwani umri wake  ulikuwa unakaribia miaka mia moja na Sara miaka 90. Sara miaka
 251. 251. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 4:16‐24.20 Lakini Abrahamu hakusitasita kwa kutokuamini bali kutokuamini, bali akiiona/akiitazama ahadi ya Mungu, alitiwa nguvu katika imani yake na kumpa Mungu utukufu,  utukufu
 252. 252. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 4:16‐24. 21 akiwa na hakika kabisa kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kutimiza lile aliloahidi. 
 253. 253. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 4:16‐24. 18 Akitarajia yasiyoweza kutarajiwa, Abrahamu akaamini k t ji Ab h k i i atakuwa,  Baba wa atakuwa ‘‘Baba wa mataifa mengi,’’ (Hata kabla ya kuona mabadiliko katika tumbo la Sara)
 254. 254. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 4:16 24 4:16‐24.23 Maneno haya “Ilihesabiwa haya,  Ilihesabiwa kwake kuwa haki,”  hayakuandikwa kwa ajili yake peke yake,  k k
 255. 255. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 4:16 24 4:16‐24.24 bali kwa ajili yetu sisi pia pia,  ambao Mungu atatupa haki, kwa ajili yetu tunaomwaminiYeye aliyemfufua YY li f f Yesu B Bwana  wetu kutoka kwa wafu. wafu. 
 256. 256. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kutembea kwa ImaniSiri ya kutembea katika imani ipo ya kutembea katika kukiri, yale uyatakayo,  mara baada ya kupata uhakikawa R h Mt k tif ukiwa k tik Roho Mtakatifu ki katikahali ya maombi juu ya swala hilo. ya maombi ya swala
 257. 257. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1Yohana 5:1‐4Imani ndio siri ya ushindi wa  mtu wa Mungu duniani. Mtu  t M d i i Mt wa Mungu asipojua siri ya  wa Mungu asipojua siri ya kutembea kwa Imani,  , hataweza kuishi maisha ya  ushindi duniani.
 258. 258. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 (23) amini kwamba hayouyasemayo (tayari) yametukia (tayari) yametukia (hata kama huyaoni), hapo ndipo yatakuwa yake (yatadhihirika) katika kuonekana na kushikika kushikika. 
 259. 259. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hatua Muhimu ya Tano; H M hi T5. Kufanya Tendo la Imani Yakobo 2:17‐18
 260. 260. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yakobo 2:17, 26 k b Kwa maana, kama mwili  k l pasipo roho imekufa, vivyo  pasipo roho imekufa vivyohivyo, imani pasipo matendo, hivyo imani pasipo matendo p pia imekufa.
 261. 261. KUTEMBEA KWA IMANIKwa Mfano wa Ibrahimu;Kubadili Majina yao, Abramu  – Ibrahim Sarai – Sara  Mwanzo 17:1‐22
 262. 262. KUTEMBEA KWA IMANI Kwa Mfano wa Nabii Eliya; Kutawanya Mkutano  ykabla ya ishara yoyote ya  y y y y mvua kuonekana 1Wafalme 18:41‐43
 263. 263. KUTEMBEA KWA IMANI Kwa Mfano wa Yesu; Kuamuru Wagonjwa  g j Kutoa Sadaka ya  yshukurani kabla ya kuona  uponyaji. Luka 17:11‐14‐19
 264. 264. KUTEMBEA KWA IMANIKwa Mfano wa Mitume; Kuamuru Kilema Kutembea kabla ya  y kuona uponyaji.Matendo 3:1‐10‐16
 265. 265. KUTEMBEA KWA IMANIKwa Mifano Mingine mbalimbali; Kununua nepi na beseni kabla ya kuona dalili za mimba Kununua suti ya harusi kabla ya y y kumpata Bwana Arusi Kujenga gereji ya gari kabla ya kupata gari
 266. 266. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hatua za Imani Timilifu(1) Kulipata Neno (Warumi 10:17)(2) Kulifanya litokee (Mrk 11:23)(3) Kuthibitisha Uhakika (Rum 4:21)(4) Kukiri kwa Uhakika (Rum 4:17)(5) Kutenda kwa ujasiri (Mwa 17:1 9) 17:1‐9)
 267. 267. KUTEMBEA KWA IMANI Kwa Mfano wa Ibrahim,  Isaka na Yakobo; Kuanzisha Mradi wa  Kiuchumi.Mwa 2:4‐5, 15; Mwa 13:2,  Mwa 26:1‐5,12‐18 
 268. 268. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 M 2 4 15 4‐5  Siku ile Mungu 4 5 ‘… Siku ile Mungu  alipoziumba mbingu na nchi,  p g ,hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga haijachipuka  bado, kwasababu … bado kwasababu ’
 269. 269. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 M 2 4 154‐5  Bwana Mungu alikuwa4 5 ‘… Bwana Mungu alikuwa bado hajainyeshea nchi mvua,  j y ,wala hapakuwepo na mtu wa  kuilima ardhi.
 270. 270. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 M 2 4 1515  Bwana Mungu akamtwaa15 ‘… Bwana Mungu akamtwaa  huyo mtu, akamweka katika  y , bustani ya Eden, ili ailime na  kuitunza.
 271. 271. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 Neno Mifugo Mafanikio(Kiroho)           (Kazi)             (Utajiri)(Kiroho) (Kazi) (Utajiri)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 272. 272. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 12:1‐3 M 12 1 3 ‘Bwana Mungu akamwambia Bwana Mungu akamwambia Ibrahimu, Nitakubariki sana hata  , kukufanya wewe uwe baraka.  Nitalikuza jina lako, na mataifa yote yatabarikiwa kupitia weweyote yatabarikiwa kupitia wewe’.
 273. 273. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 13:1‐3 M 13 1 32  Naye Ibrahimu akawa tajiri 2 ‘Naye Ibrahimu akawa tajirisana, katika mifugo, na katika  , g , fedha na katika dhahabu’.
 274. 274. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 Neno Uzalishaji Mafanikio(Kiroho)           (Kazi)             (Utajiri)(Kiroho) (Kazi) (Utajiri)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 275. 275. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 26:1‐5, 12‐13 M 26 1 5 12 131‐5  Bwana Mungu akamwambia 1 5 ‘Bwana Mungu akamwambia Isaka, hakika nitakubariki  , kwasababu ya ibrahimu Baba  yako na ahadi zake juu yake.
 276. 276. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 26:1‐5, 12‐13 M 26 1 5 12 1312  Naye Isaka akapanda mbegu, 12 ‘Naye Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka  , p ule, vipimo mia (100) kwa  kimoja (1) na bwana  akambariki akambariki’.
 277. 277. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 26:1‐5, 12‐13 M 26 1 5 12 1313  Mtu huyo Isaka, akawa 13 ‘Mtu huyo Isaka akawamkuu, akazidi kustawi, hata  , , akawa mkuu sana’.
 278. 278. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 Neno Kilimo Mafanikio(Kiroho)           (Kazi)             (Utajiri)(Kiroho) (Kazi) (Utajiri)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 279. 279. Uchumi na Maendeleo Mwanzo 2:4‐15 Neno Uzalishaji Mafanikio(Kiroho)           (Kazi)             (Utajiri)(Kiroho) (Kazi) (Utajiri)Baraka +   Kibebeo Ushindi
 280. 280. Uchumi na MaendeleoMwanzo 1:26‐28, Mwanzo 2:4‐15M 1 26 28 M 2 4 15Baraka za Mungu katika maisha Baraka za Mungu katika maisha y , yetu, zitadhihirika katika  ulimwengu wa mwili (kutoka katika ulimwengu wa roho) pale  tutakapochukua hatua ya  tutakapochukua hatua yakufanya kazi na kuwa wazalisha  y mali (productive).
 281. 281. KUTEMBEA KWA IMANI Kwa Mfano wa Ibrahim,  Isaka na Yakobo; Kuanzisha Mradi wa  Kiuchumi.Mwa 2:4‐5, 15; Mwa 13:2,  Mwa 26:1‐5,12‐18 
 282. 282. MBINU ZA MAISHA BORA MBINU ZA MAISHA BORAKanuni za Uzalishaji Mali (Uchumi na Maendeleo) “Kanuni za Kimwili za  a u a a Maisha ya Ushindi na Mafanikio”
 283. 283. Uchumi na MaendeleoUchumi ni namna (maarifa) ni namna (maarifa)  y ya mtu kutumia rasilimalizilizopo kwa madhumuni ya  kutimiza mahitaji na  matakwa yake kwa njia  k k k nafuu /bora zaidi /bora zaidi.
 284. 284. Uchumi na Maendeleo MahitajiRasilimali Matakwa
 285. 285. Uchumi na Maendeleo Maendeleo ni hali ya mtu ni hali ya mtu  g kutoka katika kiwango cha maisha duni na kupiga hatua  kuishi katika kiwango cha  maisha bora zaidi. h b d
 286. 286. Uchumi na Maendeleo Maisha Bora Zaidi  Maisha Bora Zaidi Maisha Bora Maisha Bora Maisha Wastani Maisha Wastani Maisha Duni Maisha DuniMaisha Duni SanaMaisha Duni Sana
 287. 287. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Isaya 48:17 I 48 117 Mi i i B Mimi ni Bwana Mungu  M wako, nikufundishaye ili wako nikufundishaye ili upate faida.
 288. 288. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Isaya 1:18‐19 I 1 18 1919 … Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi … (the best of the land)
 289. 289. Uchumi na Maendeleo Maisha Bora Zaidi  Maisha Bora Zaidi Maisha Bora Maisha Bora Maisha Wastani Maisha Wastani Maisha Duni Maisha DuniMaisha Duni SanaMaisha Duni Sana
 290. 290. KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI Zaburi 1:1‐3 b i Heri mtu yule asiyeenenda  H i t l i d katika njia za wasio haki, bali  katika njia za wasio haki, bali sheria ya Bwana ndiyo inayo‐ mpendeza; mtu huyo atakuwa kama mti uliopandwa kando ya kama mti uliopandwa kando ya kijito cha maji …  kijito cha maji …
 291. 291. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Zaburi 1:1‐3 b i… majani yake ni ya kijani siku  majani yake ni ya kijani sikuzote, na anazaa matunda yake  , ykwa majira yake; na kila jambo  alifanyalo, litafanikiwa.
 292. 292. Kanuni za Mafanikio Kanuni za Mafanikio Kwa Mfano; f ;Maisha ya Yakobo ya Yakobo Mwa 32:9‐12. 32:9 12.
 293. 293. Kanuni za Mafanikio Mwa 32:9‐12. “Nilivuka mto huu nikiwa nafimbof b tu, leo hii ninarudi nikiwa l h d k matuo mawili” mawili
 294. 294. Kanuni za Mafanikio Mwa 32:9‐12 32:9 12.Tuo 1 = watu 600 (kundi)  (Matuo 2 600 2) (M t 2  =  600 x 2) (Matuo 2 = 1 200) 2  =  1,200)

×