Seu SlideShare está baixando. ×
0
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
U N  S U R 3
Próximos SlideShare
Carregando em...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

U N S U R 3

698

Published on

Published in: Educação, Tecnologia
0 Comentários
0 pessoas curtiram isso
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Be the first to like this

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
698
No Slideshare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
0
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
18
Comentários
0
Curtidas
0
Incorporar 0
No embeds

Conteúdo do relatório
Sinalizado como impróprio Sinalizar como impróprio
Sinalizar como impróprio

Selecione a razão para sinalizar essa apresentação como imprópria.

Cancelar
No notes for slide

Transcript

 • 1. 7.0 STRATEGI MENGURUS
  BILIK PEMBELAJARAN (BILIK DARJAH/MAKMAL/STUDIO)
  7.1 UNSUR FIZIKAL DI BILIK DARJAH
 • 2. SEKSYEN 3
  KEMAHIRAN HIDUP
  AHLI KUMPULAN 3
  ELMI AZHAM SHAH B MARSOM@ABD RAZAK DB100196
  PAYA NGAU DB100702
  NOORAZLINA BT KHAIRODDIN DB100284
  MOHD AZHAR B ALI DB100201
  MOHD ZAMRI B ISMAIL DB100204
  NOR AZMI B MOHAMAD ZAKARIA DB100299
  KAMISAN B SAIMIN DB100298
  MOHD NOR FAZLI B RASHID DB100205
  MUZAINI B ABU HASSAN DB100202
 • 3. DEFINISI BILIK DARJAH
  Tempatberlakunyaprosespengajarandanpembelajaran.
  Merupakantempat yang terpenting yang perluadapadasekolah.
  Merupakanbilik- bilikdisekolahdimanasekumpulanmuridataupelajarmengikutipelajaranataubelajarsesuatumatapelajaran yang diajarolehguru.
  HalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)
  PengurusanBilikDarjah Dan Tingkahlaku:
  Oxford FajarSdn.Bhd ms 23-25
 • 4. UNSUR FIZIKAL BILIK DARJAH
  Persekitaranfizikalbilikdarjahmerangkumiaspek-aspekberikut:
  Susunandanrekabentukfizikaldidalambilikdarjah.
  Susunanmestimemberikanpeluangkontekmataantara guru denganmurid.
  Walidaini.(2009)selayangpandang.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011, dari http://spailmiah.blogspot.com/2009/03/
  Renungan-pendidikpengurusan-bilik.html
 • 5. ENCYCLOPEDIA
  Faktorpersekitaranfizikal yang mempengaruhisuasanabilikdarjah
  Lampu
  Peredaranudara
  Susunanmejadankerusimenghalakepadapapantulis
  Pengorekpensel, bakulsampah, penyapu, penyodokberadadibahagianbelakangkelas
 • 6. Elakkansusunan yang menghalangpergerakan guru ketempattempatdudukmurid.
  Kedudukan guru berhampirandenganmuridsupayamemudahkan guru denganmuridberinteraksi.
  Encyclopedia Of Education Volume 12 – Education, Culture And SocietyHalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)
  PengurusanBilikDarjah Dan Tingkahlaku:
  Oxford FajarSdn.Bhd ms 23-25
 • 7. SUSUNAN KERUSI DAN MEJA DI DALAM KELAS
 • 8. CONTOH SUSUNAN DALAM KUMPULAN KECIL
 • 9. SUMBER BAHAN PEMBELAJARAN
  Muridmestimempunyaiakses yang mudahkepadasumberbahanpembelajaran.
  Memudahkanmuridmengambilbahandanmenggunakannya.
 • 10. KAWASAN AKTIF DAN PASIF DALAM BILIK DARJAH
 • 11. RUANG PADA DINDING DAN SUDUT PEMBELAJARAN
  Terletakdisebelahkiridankananpapanputih.
  Papankenyataansebelahkirihadapankelas - Jadualwaktukelas, jadualbertugas, peraturankelas, misi, visi, pelankebakaran, cartaorganisasikelas, kalendar, takwimpersekolahan, falsafahpendidikan, danlagusekolah.
 • 12. Papankenyataansebelahkananhadapankelas- Head count, mark sheet, pertandingankebersihandankeceriaankelas, maklumatmurid, senarainamamurid, senarainamapenerimabantuanpersekolahan (RMT, KWAMP, Baitumal)
 • 13. Dindingbelakang – sudut-sudutmatapelajaranterasdanhasilmurid.
  Saizhurufbesardanjelasbagimemudahkanmuriddapatmembacadengankedudukan yang sesuai.
  Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011,dari www.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik-darjah-dan-tingkah–laku
 • 14. PENCAHAYAAN, PENGUDARAAN DAN PERABOT
  Mestimempunyaialatelektriksepertilampudankipas yang berfungsidenganbaik.
  Langsir yang dapatmenghalangsilauancahaya yang terpantulpadapapanputihpadawaktutertentu (waktusiang).
 • 15. Pintudantingkapsentiasadibukabagipengudaraansupayamuridtidakmerasapanas, mengantuk, tidakselesadankeletihan.
  Kerusidanmejamestimencukupidanberadadalamkeadaanbaikdanselamat.
  Saizkerusidanmejamestibersesuaianmengikuttahapumurmuridbagikeselesaan.
 • 16. KEBERSIHAN
  Kebersihanbilikdarjahadalahtanggungjawab guru denganmurid.
  Guru mestimelengkapikelasdenganalatankebersihansepertipenyapu, tong sampah, penyapudebu, penyedoksampahdanpemadampapanputih.
  Ruangpenyimpananmuridperludiperiksaoleh guru sekurang-kurangnyaseminggusekali.
  Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23,2011,dari w.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik – darjah-dan-tingkah–laku
 • 17. CONTOH SUASANA KELAS YANG SELESA
 • 18. KESIMPULAN
  Suasanafizikalbolehmenyumbangkepadapembelajaranmurid, kawalankelas, hubunganmuriddengan guru danmuriddenganmurid lain. Persekitaran yang selesa, kemasdan ceria mampumeningkatkankualitipembelajarandanpengalamanmurid.
 • 19. RUJUKAN
  Encyclopedia Of Education Volume 12 – Education, Culture And Society
  Walidaini.(2009)selayangpandang.pengurusanbilikdarjah.
  Dicapaipada April 23, 2011, darihttp://spailmiah.blogspot.com/2009/03/
  Renungan-pendidikpengurusan-bilik.html
  HalizaHamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009)PengurusanBilikDarjahDan Tingkahlaku:OxfordFajarSdn.Bhd ms 23-25
  Mohamed Saad.S.(2009)pengurusanbilikdarjahdantingkahlaku.pengurusanbilikdarjah.Dicapaipada April 23, 2011,dari www.scribd.com/doc/1216912/pengurusan-bilik – darjah-dan-tingkah–laku
 • 20. PENGHARGAAN
  Prof. Madya Dr Hj. Ahmad Bin Esa
  Staf-stafPerpustakaan
  Rakan-rakankumpulan
 • 21. SEKIAN,
  TERIMA KASIH.

×