A literatura galega no século xix

906 visualizações

Publicada em

Introdución á literatura do século XIX

Publicada em: Educação
0 comentários
1 gostou
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
906
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
116
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
5
Comentários
0
Gostaram
1
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

A literatura galega no século xix

 1. 1. A LITERATURA GALEGA NO SÉCULO XIX PRECURSORES E REXURDIMENTO
 2. 2. CONTEXTO HISTÓRICO POBOACIÓN: RURAL ECONOMÍA: AGRÍCOLA, BASEADA NO ARRENDAMENTO DE TERRAS AO CAMPESIÑADO MEDIANTE O FORO. Foro: Imposto que obrigaba a pagar cunha parte da produción aos propietarios da terra.
 3. 3. CONSECUENCIAS A SANGRÍA DA EMIGRACIÓN
 4. 4. CLASES SOCIAIS • Nobreza e clero: apoian as ideas absolutistas e, polo tanto, o Antigo Réxime, que defende os seus intereses. PRIVILEXIADAS • Burguesía e campesiñado. A burguesía apoia as ideas liberais. É sobre todo comercial e foránea. Empeza a establecer as primeiras fábricas. NON PRIVILEXIADAS
 5. 5. A LINGUA USOS ORAIS • GALEGO USOS ESCRITOS • CASTELÁN CAMBIO DE TENDENCIA • COMEZA A USARSE O GALEGO NA ESCRITA
 6. 6. RAZÓNS PARA COMEZAR A USAR O GALEGO NA ESCRITA
 7. 7. INFLUENCIA DO ROMANTICISMO PARA VARIAR ESES USOS • AS IDEAS ROMÁNTICAS VAN: – IMPULSAR O DESENVOLVEMENTO DAS LINGUAS “REXIONAIS”. – PROPICIAR O NACEMENTO DUN MOVEMENTO POLÍTICO E IDEOLÓXICO: O PROVINCIALISMO (1840-54)
 8. 8. PROVINCIALISMO (1840- 1854) • Movemento ideolóxico e político. • Parte da especificidade de Galicia. • O seu obxectivo é a rexeneración social e económica do país galego. • É un movemento formado por intelectuais de clase media-alta, que usaban a prensa para difundir as súas ideas. • Participaron no levantamento de Solís (1846) contra o centralismo. • Fracasado o levantamento 11 dos seus membros foron fusilados e o resto tivo que dispersarse, algúns marcharon ao exilio.
 9. 9. ETAPAS DO REXURDIMENTO • 1808-1837: Literatura de circunstancia, textos provocados por eventos históricos ou políticos. • 1838-1863: Precursores do Rexurdimento. • 1863-1888: Rexurdimento pleno. Márcao a publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. • A partir de 1888: Depresión de fin de século e transición ao século XX. Desta epata destacan os Xogos Florais de Tui (1891)
 10. 10. PRECURSORES DO REXURDIMENTO Xoán Manuel Pintos A gaita gallega (1853) Nel fai unha atinada defensa do galego Francisco Añón Publicou poemas de contido costumista e patriótico.
 11. 11. REXURDIMENTO PLENO • Lírica: Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal. • Prosa de ficción: Marcial Valladares Núñez e Manuel López Ferreiro. • Teatro: De baixa calidade, non se pode dicir que exista propiamente.
 12. 12. PROSA DE FICCIÓN MARCIAL VALLADARES NÚÑEZ é autor da primeira novela longa escrita en galego: MAXINA OU A FILLA ESPÚREA, publicada en entregas na revista La Ilustración Gallega y Asturiana ao longo de 1880. Mestura elementos: •románticos, •costumistas e •realistas propios da época. ANTONIO LÓPEZ FERREIRO escribiu tres relatos longos: •A TECEDEIRA DE BONAVAL •O CASTELO DE PAMBRE •O NIÑO DE POMBAS Tamén foron publicados en entregas en xornais santiagueses.
 13. 13. OUTRAS OBRAS • No século XIX empezan a aparecer tamén as primeiras gramáticas, dicionarios e obras de crítica literaria. • A historiografía procurará buscar os sinais de identidade específicos de Galicia. Destaca Manuel Murguía, que escribe a súa Historia de Galicia. • Nela senta as bases da consideración de Galicia como nación.
 14. 14. REXIONALISMO En 1886 xorde un novo movemento: o rexionalismo, que se fundamenta nas obras de Alfredo Brañas e Manuel Murguía. Este é o xermolo das futuras organizacións nacionalistas. Este rexionalismo fortemente dividido no seu interior non consegue conectar coas clases populares nin prender con forza nas clases medias.

×