PAPÁ
NOEL

IÍHHJH C/ ÍF ¡ÍHUUU
T/ HA S; M L XL

À

141150-001- Tejidos & Chaquetas

Distribuye L'innova

(57) 300 545 357...
TAMBOR

Pa ntalón

descanso
LÍÚLUH CAFE (SHIS
TAILÀ 5 M L XL

M (57) 301 580 8013

__ -. _.' ínfo@linnova. net
" 'www. li...
ESTRELLA

CULUR ÍÍAMH, NÍGRÚ
T/ LLA S M L

141150-003- Tejidos & Chaquetas

 1 : s: Distribuye L'innova

 (57) 30o 5...
MARACAS

[MHJH LHIJDO HÍLIL]
Í/ LL/ 5 NI L XL

141150-004- Tejidos & Chaquetas

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(...
GUIRNALDAS

¡zuwla M/ HENIA umun»
NLHHVW
TM l fx fã M L XL

 

141150-005- Tejidos & Chaquetas 
 
    
  
  

D...
VILLANCICO

[ÇHLUH NHEHH [IHIHJH
T/ ll/ H M l Xl

 

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571
(57) 301 580 8013
ínfo@linnov...
BASTÓN DE
CARAMELO

[IHIHH VINÍJIINTU A/ IJL UAH
T/ LLA fã M I XI

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(57) 301 580 80...
LÊHLIJH N¡ UHH LÊHL H Jl I
o' T/ l l A E? M l XL

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571
(57) 301 580 8013
ínfo@linnova. ...
N¡

 

 
  

REYES
MAGOS

- Chuquetu con -
cuero

lIlILÚH NI (ÉHU ÚLTRÚLFÚ A7Hl
T/ LLA 5 M L XL

Distribuye L'innova

(...
VELITA

COLOR: MAGENTO - CAMEL
TALLA: S~M-L-XL

141150-010- Tejidos & Chaquetas
3371-#

xv 

Í
à C
h “AL A
A Av m ? iu

hi7.; - : Iigpvír Í”
fgil lr 
° v-. ztxf-. LmâyL-&czst ~

lb
i4'

L çàLíLííLzíç...
NIEVE

IÍFILÚH GWS CFLILDF)
T/ LLA S M L XL

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(57) 301 580 8013
ínfo@linnova. net
w...
BALTAZAR

COLOR ROJO › PETRÓLEO v NEGRO
1ALLA'S-M-L~><L

Distribuye L'innova
(57) 300 545 3571
(57) 301 580 8013
ínfo@linn...
ÁRBOL DE
NAVIDAD

LShvzm
LULHH (ÊHLILJLL / /LH LLHLÍILHW
TÍLIIA *i M l XI

141150-014- Tejidos & Chaquetas

LL)

Distribuy...
ZAGALES

lIOLLJÍi HLJJÚ LÊHIS
T/ LLA S M L XL

141150-015- Tejidos & Chaquetas

r

lDistribuye L'innova
(57) 300 545 3...
MIRRA

COLOR AZUL v N/ H/ NJA
TALLA S - M L XL

    
  

 

(57) 300 545 3571
(57) 301 580 8013
ínfo@linnova. net
www...
GASPAR

(IOLHH M/ UFNTA NFGHLL
T/ LL/ i5 M L XL, 

*Distribuyej L'innva
V (57) 300 545 3571
'_ (57) 301 580 8013

141150-...
FAMILIA

LÇLJLLLH H/ Ls/ Nu NEGRO
L/ LLA ? S M L-XL

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(57) 301 580 8013
ínfo@linnov...
I Í. 
!Liwháãll Tv 

. 'Í . 
_ip ¡: Ê%¡VÍ. L fun

1'. 
': :'| 'La'

Distribuye L'innova Lj, 
(57) 300 545 3571 

_ (57) ...
CHIMENEA

¡ILJLUH AZUL HLLLÍ)
T/ LLA 53 M L XL

141150-020- Tejidos & Chaquetas

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(...
BORREGUITO

 

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(57) 301 580 8013
ínfo@linnova. net
www. linnova. net

 

141150-02...
NANITA
NANA

Vestido
LÃÍOILLÍH HNHÍL)
L/ LLÀ É; M L

141150-022- Tejidos & Chaquetas

    
  
  

NI

Distribuye L'...
LN¡

  

ARANDELAS

7 Blusa manga 3/4 -

COLOR UN| Cl7
L/ LL/ X &i-M L›XL

Distribuye L'innova
(57) 300 545 3571
(57) 301...
CASCABEL

(Ímnísera
COLOR HUJU r AZUL
TÁLLÂ. S ~ M r L XL

 Distribuye L'innova

'(57) 300 545 3571

(57) 301 580 8013
“ ...
7 Blusa

N¡

 
   
    
 

BURRITO
SABANERO

lífrLúí. ILNHÍLL
L/ LLA H M L XL, 

Distribuye L'innova
(57) 300 545 ...
LL; 

  

  

POSADA

(Íhuquott: 

ÍÍIJLLIH NLLEHIJ lãHlS
T/ LL/ x 15 M L Xl

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(5...
* 

454m; 

É: :

. ..aa -z a1¡

? !u. r§'§a›, m

    

~ L
| í

-4 C '

k
'v
A , 

_y
. r L
'Í r*
ñ, 

L . 
'¡ * _J...
PASCUA

IIHIIIH LIHILIJL] UHLE; 
T/ LLA H M L XL

141150-028- Tejidos & ChaquetasDistribuye L'innova

(57) 300 545 357...
CUNA

(MILAN MAHRÚN NÍHHIÍ
T/ LLA S M L XL

Distribuye L'innova
(57) 300 545 3571
(57) 301 580 8013
ínfo@linnova. net
www....
f «
, - a 
k r m; 
, / , a ___- "' r , r
. , )
W '^' ' u¡

 

“ â 
* 3,, 
 7"' *j* ” - À
0
. o o

. ,V_'(_

, i. ...
RUISENOR

CÚLDR CÚMHINÀÍJÍÍ í LINH S A/ HI
T/ LLA S M L XL

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(57) 301 580 8013
ínfo...
ARRULLO

[IV 'vl (VH UHE; lj/ li
T/ HA f¡ M I XI

141150-032- Tejidos & Chaquetas

     
  
  

Distribuye L'in...
1'? 
< a: .. s NV g, 
X í . V/êê U4'
41'. . . . 
§ z' t), #ÉSIL'<ÃÃÍFFLL/ 

 
 

, -g/ ¡zfío

    

 
   
  ...
)¡

 
    

INCIENSO

(. '1u›1ih1¡. ~;r›

ÍÍULUH AÍU! /L2'LJ/ LSHIb
Í/ LLA Ju M LrXL

  
  

m um
x 'V

LELNLX w _é...
)

  

TAMBORILERO

T Bust) vlw/ IU V - *

LÇHLUH 'if-HU NYWhU
AUA fi M L XI XXI

 

(57) 300 545 3571 ' ~'

(57) 301 53o...
)

   

   

ESPÍRITU

É (fulnibznwo

LIHIJH NHÉHH H/ H/ NH
í/ L| / E¡ M L XL XXI

Distribuye L'innova
(57) 300 545 ...
141150-037- Tejidos & Chaquetas

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(57) 301 580 8013
ínfo@linnova. net
www. linnova....
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

141150 a tejidos & chaquetas

263 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
263
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

141150 a tejidos & chaquetas

 1. 1. PAPÁ NOEL IÍHHJH C/ ÍF ¡ÍHUUU T/ HA S; M L XL À 141150-001- Tejidos & Chaquetas Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net
 2. 2. TAMBOR Pa ntalón descanso LÍÚLUH CAFE (SHIS TAILÀ 5 M L XL M (57) 301 580 8013 __ -. _.' ínfo@linnova. net " 'www. linnova. net 141150-002- Tejidos & Chaquetas
 3. 3. ESTRELLA CULUR ÍÍAMH, NÍGRÚ T/ LLA S M L 141150-003- Tejidos & Chaquetas 1 : s: Distribuye L'innova (57) 30o 545 3571 " (57) 301 53o 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net
 4. 4. MARACAS [MHJH LHIJDO HÍLIL] Í/ LL/ 5 NI L XL 141150-004- Tejidos & Chaquetas Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net
 5. 5. GUIRNALDAS ¡zuwla M/ HENIA umun» NLHHVW TM l fx fã M L XL 141150-005- Tejidos & Chaquetas Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net
 6. 6. VILLANCICO [ÇHLUH NHEHH [IHIHJH T/ ll/ H M l Xl Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net 141150-006- Tejidos & Chaquetas
 7. 7. BASTÓN DE CARAMELO [IHIHH VINÍJIINTU A/ IJL UAH T/ LLA fã M I XI Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net h 141150-007- Tejidos & Chaquetas
 8. 8. LÊHLIJH N¡ UHH LÊHL H Jl I o' T/ l l A E? M l XL Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net 141150-008- Tejidos & Chaquetas
 9. 9. N¡ REYES MAGOS - Chuquetu con - cuero lIlILÚH NI (ÉHU ÚLTRÚLFÚ A7Hl T/ LLA 5 M L XL Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net 141150-009- Tejidos & Chaquetas
 10. 10. VELITA COLOR: MAGENTO - CAMEL TALLA: S~M-L-XL 141150-010- Tejidos & Chaquetas
 11. 11. 3371-# xv Í Ã C h “AL A A Av m ? iu hi7.; - : Iigpvír Í” fgil lr ° v-. ztxf-. LmâyL-&czst ~ lb i4' L çàLíLííLzíç. V¡ À uma: : Distribuye Uinnowlla 'I : (57) 30o 545 35715 (57) 301 53o 3013
 12. 12. NIEVE IÍFILÚH GWS CFLILDF) T/ LLA S M L XL Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net 141150-012- Tejidos & Chaquetas
 13. 13. BALTAZAR COLOR ROJO › PETRÓLEO v NEGRO 1ALLA'S-M-L~><L Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net 141150-013- Tejidos & Chaquetas
 14. 14. ÁRBOL DE NAVIDAD LShvzm LULHH (ÊHLILJLL / /LH LLHLÍILHW TÍLIIA *i M l XI 141150-014- Tejidos & Chaquetas LL) Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net
 15. 15. ZAGALES lIOLLJÍi HLJJÚ LÊHIS T/ LLA S M L XL 141150-015- Tejidos & Chaquetas r l Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 V ínfo@linnova. net (www. linnova. net
 16. 16. MIRRA COLOR AZUL v N/ H/ NJA TALLA S - M L XL (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net 141150-016- Tejidos & Chaquetas
 17. 17. GASPAR (IOLHH M/ UFNTA NFGHLL T/ LL/ i5 M L XL, *Distribuyej L'innva V (57) 300 545 3571 '_ (57) 301 580 8013 141150-017- Tejidos & Chaquetas
 18. 18. FAMILIA LÇLJLLLH H/ Ls/ Nu NEGRO L/ LLA ? S M L-XL Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net 141150-018- Tejidos & Chaquetas
 19. 19. I Í. !Liwháãll Tv . 'Í . _ip ¡: Ê%¡VÍ. L fun 1'. ': :'| 'La' Distribuye L'innova Lj, (57) 300 545 3571 _ (57) 301 580 8013 1 ' info@linnova. ne , a “ www. linnova. net ,533
 20. 20. CHIMENEA ¡ILJLUH AZUL HLLLÍ) T/ LLA 53 M L XL 141150-020- Tejidos & Chaquetas Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net
 21. 21. BORREGUITO Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net 141150-021- Tejidos & Chaquetas
 22. 22. NANITA NANA Vestido LÃÍOILLÍH HNHÍL) L/ LLÀ É; M L 141150-022- Tejidos & Chaquetas NI Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net
 23. 23. LN¡ ARANDELAS 7 Blusa manga 3/4 - COLOR UN| Cl7 L/ LL/ X &i-M L›XL Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net 141150-023- Tejidos & Chaquetas
 24. 24. CASCABEL (Ímnísera COLOR HUJU r AZUL TÁLLÂ. S ~ M r L XL Distribuye L'innova '(57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 “ _. , ínfo@linnova. net Ç ' www. |innova. net 141150-024- Tejidos & Chaquetas
 25. 25. 7 Blusa N¡ BURRITO SABANERO lífrLúí. ILNHÍLL L/ LLA H M L XL, Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net 141150-025- Tejidos & Chaquetas
 26. 26. LL; POSADA (Íhuquott: ÍÍIJLLIH NLLEHIJ lãHlS T/ LL/ x 15 M L Xl Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net 141150-026- Tejidos & Chaquetas
 27. 27. * 454m; É: : . ..aa -z a1¡ ? !u. r§'§a›, m ~ L | í -4 C ' k 'v A , _y . r L 'Í r* ñ, L . '¡ * _JL . z" s , _ 9/ 'í ã L Distribuye L'innova] “ (57) 30o 545 3571?? (57) 301 580 8013 m' v, _ ; ínfo@linnova. net -j- lwww. linnova. net í
 28. 28. PASCUA IIHIIIH LIHILIJL] UHLE; T/ LLA H M L XL 141150-028- Tejidos & Chaquetas Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net
 29. 29. CUNA (MILAN MAHRÚN NÍHHIÍ T/ LLA S M L XL Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. |innova. net 141150-029- Tejidos & Chaquetas
 30. 30. f « , - a k r m; , / , a ___- "' r , r . , ) W '^' ' u¡ “ â * 3,, 7"' *j* ” - À 0 . o o . ,V_'(_ , i. l ' 1 Óisxtfibuye L'innova ; V (57) 30o 545 3571 P** _ (57) 301 53o 3013 'I / ' j; ínfo@linnova. net s¡ ã www. linnova. net
 31. 31. RUISENOR CÚLDR CÚMHINÀÍJÍÍ í LINH S A/ HI T/ LLA S M L XL Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net 141150-031- Tejidos & Chaquetas
 32. 32. ARRULLO [IV 'vl (VH UHE; lj/ li T/ HA f¡ M I XI 141150-032- Tejidos & Chaquetas Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net
 33. 33. 1'? < a: .. s NV g, X í . V/êê U4' 41'. . . . § z' t), #ÉSIL'<ÃÃÍFFLL/ , -g/ ¡zfío 1713:, (ÇJ/ 'ñn' LEIIQIÊ n56- Wêegfg à _Jung m ¡ : m5 Í 2.' 'e' * Ir? É A. Ã -_. .r= r.. É» x ~' Distribuye L'innova] (57) 300 545 3571“ _' (57) 301 580 80135 _ _ ínfo@linnova. net 1 ~ 'í www. linnova. net k ›' 'a4 p
 34. 34. )¡ INCIENSO (. '1u›1ih1¡. ~;r› ÍÍULUH AÍU! /L2'LJ/ LSHIb Í/ LLA Ju M LrXL m um x 'V LELNLX w _é i' r -. . .f a Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net 141150-034- Tejidos & Chaquetas
 35. 35. ) TAMBORILERO T Bust) vlw/ IU V - * LÇHLUH 'if-HU NYWhU AUA fi M L XI XXI (57) 300 545 3571 ' ~' (57) 301 53o 8013 _, ~ ínfo@linnova. net ° ' www. linnova. net v, 141150-035- Tejidos & Chaquetas
 36. 36. ) ESPÍRITU É (fulnibznwo LIHIJH NHÉHH H/ H/ NH í/ L| / E¡ M L XL XXI Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net * . Ii nova. net jpg. ,- 141150-036- Tejidos & Chaquetas
 37. 37. 141150-037- Tejidos & Chaquetas Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ínfo@linnova. net www. linnova. net

×